Barnen är värdelösa

I Sverige är barnen totalt värdelösa. Vården av dem räknas inte som ett arbete, utan som arbetslöshet. Om vi satte värde på barnen, så skulle givetvis vården av dem vara ett värdefullt arbete.

En mamma som vårdar och fostrar två-tre barn räknas inte som en samhällsnyttig arbetande medborgare, utan som en arbetsskygg, mindre vetande halvidiot.

Hon fostrar ju framtidens svenska medborgare. Hon gör ju ett jättejobb, men får bara förakt, avsky och hat från politiker och feminister.

En typisk representant för den barnföraktande, hemmamammaföraktande politiska eliten är Martin Tunström.

Han skriver (29 november, 2007): Arbete, inte vårdnadsbidrag:

 • Regeringen har för avsikt att införa ett vårdnadsbidrag. För mig är det obegripligt att en regering som säger sig ha vunnit val på arbetslinjen vill verka för att fler stannar hemma, och då särskilt kvinnor, och därtill får betalt för detta. Vårdnadsbidraget medger förvisso förvärvsarbete under den tid man erhåller vårdnadsbidrag, men problematiken kvarstår fortfarande när en betydande grupp av människor – som också är det uttalade syftet enligt det av regeringen utskickade pressmeddelandet om införandet av vårdnadsbidraget – stannar hemma och därmed uteblir med sin medverkan i arbetslivet.
 • Detta i sin tur innebär en negativ inverkan på den kommunala ekonomin, då kommunen förlorar skatteintäkter samtidigt som man betalar ut bidrag för att folk skall vara hemma. Vid en socialdemokratisk valseger borde vårdnadsbidraget stå högst upp på den lista över “reformer” från den borgerliga regeringen som omgående skall avskaffas.
 • Martin Tunström
  SSU Helsingborg

Vilket utstuderat förakt för mödrarnas ovärderliga arbete med att föda, amma, vårda och fostra samhällets nya medborgare!

Jämför detta med vad Sverigedemokraterna skriver:

 • Familjen är hjärtats fosterland
 • Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl till förmån för andra barnomsorgsalternativ och staten har mer och mer kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll.
 • Sverigedemokraterna vill:
 • Verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen och förbättrade villkor för de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn i hemmet.
 • Minska barngrupperna inom barnomsorgen.
 • Helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

Du som vill vara hemma med dina barn bör noga kolla vilket parti som har den bästa politiken för valfrihet och familj.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Jobbare mot förnuft

Jobbare mot rasism är en kampanj för att motverka svenska folkets utbredda rasism och ett samarbete mellan olika fackförbund och sossarna i Landskrona.

De har uppenbarligen samlat sina allra skarpaste tänkare för att smula sönder de främlingsfientliga svenskarnas mest groteska fördomar. Låt mig ta några exempel ur högen:

 1. Den svenska kulturen förstörs av invandring? Vad är svensk kultur? Små grodorna och midsommarstång? Det som uppfattas som svensk kultur är i själva verket resultatet av att Sverige varit ett in- och utvandringsland under hundratals år.
 2. Invandrare begår fler brott än svenskar. Enligt BRÅ:s senaste publicerade studie är det 2,5 gånger vanligare att en utrikes född person (under perioden 1997-2001) misstänktes för brott än en svenskfödd person. Men ponera att skillnaden avspeglar faktisk brottslighet, är då siffran hög? Svaret är nej. Mellan kvinnor och män är skillnaden ännu större. Det är 3,5 gånger vanligare att en man är misstänkt för brott än en kvinna. Invandrare blir ofta diskriminerade och har problem att få jobb.
 3. Invandrarna kommer hit och tar våra jobb. Nej, invandring skapar inte arbetslöshet. Det kan vi förstå av det enkla faktum att det inte är befolkningens storlek som bestämmer andelen arbetslösa. Arbetslösheten är beroende av konjunkturläget, penning- och finanspolitiken, internationell efterfrågan, strukturförändringar samt arbetsmarknadspolitiken. Allt detta samverkar och utgör komplicerade processer, som ekonomerna ännu inte till fullo förstått sig på, men en sak kan sägas och det är att den invandring som vi har till Sverige inte påverkar arbetslöshetsnivån.
 4. Invandrarna jobbar inte utan lever på bidrag. Strävan efter att kunna försörja sig och inte vara beroende av andra är lika stor oavsett var du kommer ifrån. Däremot diskrimineras ofta invandrare av fördomsfulla arbetsgivare. Detta är ett väsentligt skäl till att arbetslösheten är högre bland invandrargrupper.
 5. Men arbetslösheten är högre bland invandrargrupper.Det är helt enkelt svårare för många invandrare att få jobb, trots att de är kvalificerade. Det kan vara något så simpelt som att du har ett efternamn som inte klingar svenskt, som gör att du inte ens blir kallad till intervju.

Jag gör ett amatörmässigt försök att sammanfatta dessa geniers tankar:

 1. Svensk kultur kan inte förstöras, eftersom den inte finns.
 2. Invandrare är visserligen överrepresenterade när det gäller brott, men det gör inget eftersom män också begår fler brott än kvinnor.
 3. Invandrare tar kanske ibland ett jobb som en svensk skulle ha fått, men det gör inget eftersom invandrarna inte kan rå för att jobben inte räcker till alla.
 4. Invandrare lever ofta på bidrag, men det är inte deras fel. Det beror på att svenskarna diskriminerar dem.
 5. Arbetslösheten är högre bland invandrare, men det är diskrimineringens fel.

Det som imponerade mest på mig är detta att de slår fast att arbetslöshetsnivån inte påverkas av invandringen av nya arbetslösa. Där hänger mitt skrala intellekt helt enkelt inte med. Men jag förstår ju inte heller Einsteins relativitetsteori.

Den supersnälla slutsatsen måste bli: Låt världens alla fattiga komma till Sverige och få del av vår outtömliga välfärd! Snällt? Javisst! Men icke förnuftigt.
Finns det något parti som är emot snällismen? Jag vet bara ett: Sverigedemokraterna.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Barnomsorg hela dygnet!

Kommentar till s-info Björn Andersson

Så ärligt ni skriver! Varför inte ge barnomsorg hela dygnet? Många föräldrar är trötta och otåliga när kvällen kommer. De känner nästan barnen som ett hinder och det kan aldrig vara bra för barnen. Barnen ska inte behöva känna sig som hinder för föräldrarnas vilo- och fritid? Barnomsorgen bör  väl vara varje dag, dygnet runt, oavsett föräldrarnas arbetstid? Den är ju till för barnens skull. Titta på de israeliska kibbutzerna med sina barnhus! Där kunde föräldrarna hälsa på sina barn på helgerna, frivilligt, utan tvång. Utbildade pedagoger är nog bäst även kvällar och nätter.
Vill ni se hur era meningsmotståndare tänker så kolla bloggen ”Mamma kom hem” skriven av en som föddes som fattig arbetarunge på 40-talet och växte upp i Erlanders Sverige. Hon var först sosse. Sen blev hon kristdemokrat. En sån som ni tycker överklassmänniska med fem tusen i pension. Hon kan inte se det positiva i att splittra kärnfamiljerna och därmed ge dem friheten som fria ensamma individer. Vi har lite olika uppfattningar. Jag tror dock på en öppen och respektfull debatt. Alla ska med!

%d bloggare gillar detta: