Islamiseringen en konspirationsteori?

Ska vi bry oss om islamiseringen av Europa? Ska vi svenskar bry oss om ifall vi blir i minoritet om 40 år? Eller ska vi överlåta de stora, livsavgörande frihetsfrågorna till våra politiker?

Den judiska författarinnan och historikern Bat Yeor har, i sin bok ”Eurabia: The Euro-Arab Axis” dokumenterat hur europeiska ledare i åratal, över våra huvuden, har planerat att slå samman Europa med den muslimska världen.

Detta har, av de politiskt korrekta, avfärdats som konspirationsteorier.

Hon är dock långtifrån ensam om att försöka varna oss för faran med den pågående islamiseringen. Den amerikanske författaren Bruce Bawer har skrivit en bok om samma ämne; ”While Europe Slept: How Radikal Islam is Destroying the West from Within”.

Vilka har rätt? De som varnar oss eller de som lugnar? Vilka hade rätt när det gällde Hitler?

Det finns de som säger att det kvittar vilken folkgrupp som är i majoritet. De menar att alla kulturer och alla religioner är precis lika bra. De bortser från att den radikala islam inte bara är en religion utan också en politisk, makthungrig organisation, med de avskyvärda sharialagarna.

Även här i Sverige finns det fler muslimer som försvarar sharia än som tar avstånd. Enligt Mahmoud Aldebe, ordförande i Sveriges muslimska förbund, tar endast 15 procent av Sveriges muslimer avstånd från islam och vill leva som svenskar. I Storbritannien har radikala muslimer tagit över merparten av moskéerna.

Men FN står väl upp och försvarar oss? Trodde du det?

FN:s råd för mänskliga rättigheter har (i mars 2007) antagit en resolution som i princip förbjuder all kritik av islam inom rådet. De europeiska staterna röstade emot, men vad hjälpte det?

De islamistiska staterna vann, för de var flest! De demokratiska staterna förlorade. Demokratin förlorade. De reformvilliga muslimerna förlorade. Om radikal islam kan segra i FN, så kan de segra överallt. Vi har alltså all anledning att frukta detta hot. Men har ni hört någon politiker varna? Nej de tjattrar om mångkulturens välsignelser, Fru Gårman och jämställda vägskyltar!

Vill vi ha Eurabia? Nej!

EU:s ledare överens om att skapa Eurabia

Fjordman – 2008-04-14

Översättning Feminix 2008-09-02

Bat Yeór har dokumenterat, i sin bok om Eurabia, hur europeiska ledare i åratal, i tystnad, har planerat att slå samman Europa med den muslimska världen. Detta har avfärdats som en ”konspirationsteori”. Bara för några månader sedan sade den brittiske utrikesministern, David Miliband, öppet att EU bör utvidgas till att omfatta det muslimska Mellan Östern och Nord Afrika. Nu säger Frankrikes presedent Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel i stort sett samma sak. Det största sverket i Europas historia är fakta, inte ett skämt. Många som stödde Sarkozy trodde att han skulle ”stoppa” islamiseringen. Nu skyndar han på den:

Merkel och Sarkozy Sök ”Club Med” kompromiss (Der Spiegel, 4 mars 2008)

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy meddelade gemensamt att de hade nått en kompromiss om Sarkosys förslag rörande Medelhavsunionen. Vid en presskonferens som hölls tillsammans med Sarkozy, tillade Merkel att unionen skall kallas ”Medelhavsunionen” och att det ”bör vara ett projekt för EU:s alla 27 medlemsländer”. Merkel menade att avtalet med Medelhavsstaterna som gränsar till EU bör förhandlas fram i samarbete med alla EU-länder – inte bara dem som gränsar till havet, som Sarkozy först föreslog.

Eurabia koden

Hur kunde ett sådant stort projekt som skapandet av Eurabia genomföras? Jag har tänkt mycket på denna fråga och kommit till slutsatsen att det lyckades just på grund av dess storlek. St. Augustinus berättar historien om en pirat som fångades av Alexander den store. Hur vågar du antasta havet, frågade Alexander. Hur vågar du antasta hela världen, svarade piraten. Jag gör det med ett litet fartyg och jag kallas tjuv. Du gör det med en stor flotta och du kallas kejsare. Det är en fråga om skalan. Om en liten grupp människor åsidosätter den demokratiska processen i ett land och inför sina egna lagar, då kallas det statskupp. Om de gör det på en hel kontinent kallas det Europeiska Unionen.

Europeiska Unionen och islamiseringen av Europa

Den brittiske utrikesministern framförde att EU bör arbeta för att inkludera Mellanöstern och Nordafrikanska länder. EU förutsätter den fria rörligheten för människor över gränserna. Om Eu:s fria rörlighet inkluderar Mellan östern och Nordafrika kommer hundratals miljoner muslimer ha fri tillgång till Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Om Turkiet blir medlem innebär det att greker, bulgarer och andra som har kämpat mot förtryck av ottomanska turkar i århundraden nu kommer att översvämmas av muslimer från ett snabbt återislamiserat Turkiet. Detsamma gäller för polacker, ungrare, rumäner och andra som kämpade mot muslimer i århundraden. Behovet av försoning med islam sitter så djupt i EU att det enda sättet att stoppa islamiseringen av Europa är att avveckla EU. Hela EU.

Fjordman är en högt respekterad norsk bloggare som har skrivit för många konservativa webbplatser.

%d bloggare gillar detta: