Återuppvaknandet

Läs Återuppvaknandet!

Låt återuppvaknandet börja!/Författare: En vanlig svensk medborgare

Uppskattningsvis finns det mellan 180 och 320 miljoner radikaliserade muslimer i vår värld idag. De är välorganiserade och väl förberedda på den konflikt som inletts med västvärlden. Dessutom har de tillgång till finansiering för stora kostsamma projekt! Det är nu dags att informera Sverige om vilka dessa människor är och vad de sysslar med. Bara när man vet vem man har att göra med så kan man förstå vad som händer och varför! Ta ett djupt andetag…

Kort historik.

1683 lyckades den polske kungen Johan Sobieski bryta belägringen av Wien och få den Ottomanska armén att retirera. Europa var räddat från Islams utbredning ännu en gång, men för hur länge? När det Ottomanska riket föll samman på 1920-talet och Kamal Atatürk genomförde sin sekulariserings-revolution i Turkiet, verkade epoken av plågsamma invasionsförsök av det stora islamiska kalifatet att äntligen vara över. Sultanatet hade i århundraden flyttat fram islams gränser, allt i enlighet med ideologin som Koranen förespråkade genom dess profets texter och påbud. Men nu var det västvärlden som ledde utvecklingen och hade övertaget över den islamiska världen. All expansion västerut blev omöjlig och den annars så fruktade islamiska expansionen glömdes bort under de två världskrigen och egentligen ända fram till 1990-talet.

Kommentar:

Man ser inte en svag fiende som något hot. Däri ligger kärnan till varför historien om den islamiska expansionen glömdes bort. Väst var överlägset och hade inget att frukta. Islamisk mark blev kolonier och så småningom förvandlades de till stater med tillsatta kungar och diktatorer.
Västvärlden var överlägset i allt och när en skäggig herre med namnet Osama Bin laden i slutet av 90-talet steg in på scenen och förklarade Jihad mot väst, så var det knappt någon som ens tog notis. Inte förrän 11/9 -2001 började man sakta komma ihåg historien…

Osama Bin Laden framställs ofta i västvärlden som det största islamiska hotet mot väst. Inte konstigt kanske, men sanningen är mycket mer komplicerad! Den sanning som måste komma fram, och som en hel värld ignorerat alldeles på tok för länge! Låt oss gå tillbaka till Turkiet på 1920- talet…

Det var många besvikna muslimer som såg sitt kalifat förvandlas till en sekulariserad stat. Man hävdade att det var en judisk konspiration mot islam och att Atatürk själv var en judisk lakej. 1928 bildades därför det Muslimska Brödraskapet, och organisationen uppmanade till jihad (Betyder
“fysisk krigsföring i Allahs namn“ enligt Koranen och haditherna.) för att återupprätta kalifatet.
Under tiden från 1928 till 1990 så fokuserade organisationen sig främst på att bredda sin bas i hela den islamska världen genom indoktrinering av ungdomar via islamisk utbildning. De allierade sig dessutom med oljepengar någonstans på vägen och sedan dess har Wahabi rörelsen med rötter i
Saudiarabien haft en stor del i “Jihad projektet“.

När 1990-talet kom så var de redo att påbörja en ny fas i sin ambition att återupprätta kalifatet. De arabiska staterna, med sina diktatorer, hade infiltrerats av det muslimska brödraskapet under årtionden, men även om man lyckats med att mörda president Anwar Sadat i ett attentat, så hade de
ännu inte officiellt lyckats komma till makten någonstans. Redan 1982 skrevs därför strategin om av ledarskapet inom organisationen. Den nya planen kallades för enkelhetens skull “Projektet” och innebar att man skiftade en stor del av sin fokus från den islamiska världen tillbaka till västvärlden.
Man hade insett att möjligheterna att emigrera till väst medförde fördelar som inte längre kunde ignoreras. Den nya strategin gick ut på att placera sitt fotfolk i Europa, och infiltrera de västerländska nationalstaterna i så hög grad som var möjligt. Man började att “sponsra” framförallt unga muslimers resor till Europa med subventionerade lån och transport, för att snabba på planen
om det nya kalifatet. Väl i Europa, skulle de nyanlända utbildas i europeiska skolor för att kunna bli effektivare infiltratörer, samtidigt som man själva stod för den viktigaste utbildningen, nämligen den islamiska/ideologiska utbildningen

Försvaga nationalstaterna…

Det Muslimska Brödraskapet och Wahabi rörelsen arbetar hårt på att begränsa västvärldens förståelse av vad som händer. Man är aktiva i västvärldens samhällen med att sprida desinformationoch begränsa yttrandefriheten. Dessutom så använder man västvärldens lagar för att stärka sitt eget skydd, så att de inte kan bli ifrågasatta av någon. Sakta men säkert påverkar de alla aspekter av de demokratiska samhällena för att paralysera motståndet mot islamiseringen. Varje år så blir de fler
och deras plan fungerar precis som den ska. Idag väntar man bara på att bli tillräckligt många för att kunna ta över samhällena de kommit till. De har tålamod och vet att deras plan kommer lyckas så länge som yttrandefriheten kan kontrolleras och immigrationen inte stoppas.

När du ser Rosengård stå i brand så är det ett sätt för islamisterna att påminna regeringen om att om ni inte gör som vi vill ställer vi till med bråk. 2005 hotade islamisterna den franska regeringen med att lamslå upp till 200 städer med hjälp av drygt 80 000 Jihadister (Kallas på engelska “Urban
jihad” numera)! Naturligtvis är det inte så vi ser det på TV, men faktum är att dessa muslimer idag redan har en mycket betydelsefull makt i våra samhällen. Våra makthavare vet om det men tror sig kunna blidka islamisterna med eftergifter, helt enkelt för att man är livrädda för konsekvenserna om man sätter hårt mot hårt. Tyvärr funkar inte eftergifter mot en grupp som bara blir nöjd när hela landet är under deras kontroll och deras lagar styr alla som lever i landet!

En teologisk totalitär stat, eller kalifatet, är alltså målet för jihadisterna (Eller “Mujaheddins” som de själva vill bli kallade). Dialog eller förhandlingar med dem om deras mål är omöjliga eftersom det är Allahs vilja att alla stater på vår planet ska leva under Allahs lag som finns att läsa i koranen.
Världsherraväldet har alltså dagens politiker nu i 25 år gett islamisterna skjuts för att uppnå. Allt i den heliga mångkulturens namn! Att idag inte förstå att mångkulturen blivit en trojansk häst som används av de ledande Wahabi/Brödraskapets ideologer är förödande! Våra värderingar utnyttjas för att eliminera oss! Westerberg och hans otroligt intelligenta följeslagare har gjort karriär på att underminera hela vår existens, och nu funderar makthavarna på allvar om man inte ska “begränsa” yttrandefriheten på internet! (efter mina rader här önskar de nog att de hade gjort det redan!)

Sanningen är att västvärlden idag är i full reträtt, helt oförberedd på anstormningen. Våra lagar hindrar oss från att skydda oss själva och islamisterna utnyttjar det skickligt varje dag. Vi indoktrineras med imamernas ord om att islam är en fredlig religion, och samtidigt hotas vi med
våld om vi inte gör som de säger. Det paralyserar hela vårt sätt att fungera, och politikerna som sitter inmålade i sitt lilla hörn gör allt för att rädda sin makt medan de blir allt mer medvetna om hur illa det är. Att bannlysa Islam är inget val för dem, för då får deras politiska fiender rätt, och de
skulle se precis så korkade ut som de i verkligheten är…

Kunskapen om islam har aldrig varit så viktig som idag!

Jag tänker inte räkna upp de 1000 tals verser som visar hur sadistisk och vidrig den islamiska ideologin är. Det finns massor med platser på internet där allt finns att läsa och dessutom är förklarat! Den som har lite självbevarelsedrift läser dessa som sin första prioritet idag! (Läs gärna
de etthundra verserna som uteslutande handlar om användandet av våld för att sprida islam, eller de exakt 123 verserna som handlar om att kriga och döda i Allahs namn…)

Om kalifatet blir infört i vårt land finns det några enkla alternativ för oss som inte tror på Allah.

1. Konvertera och bli ytterligare en muslim som är fånge i denna totalitära våldsideologi.
2. Lev i kalifatet men betala en hög extra skatt samtidigt som du får leva under förödmjukelse i resten av dina dagar. Som icke troende blir du en andraklassens medborgare utan de rättigheter som muslimerna har.
3. Dö som kuffar (uttalas ibland kaffir)(infidel/otrogen). Det vill säga vägra de två första alternativen och kämpa emot tills det inte går längre. Då får du äran att bli halshuggen eller få halsen avskuren med kniv (Allt enligt den fredliga religionens traditioner som använts i 1400 år!). Tilläggas kan, att du som ateist eller Buddist/shintoist/Hindu eller tillhörande någon annan religion inte har alternativ 2, det gäller bara kristna och judar…

Naturligtvis finns det ett bättre alternativ som jag vill föreslå alla intelligenta människor i Sverige. Nämligen inskränkandet av Islams rätt att verka i Sverige. Islam är en odemokratisk, människofientlig, totalitär våldsideologi som inte har någon plats alls i en demokratisk stat! Kan man lagstifta mot nazismen så kan man banne mig lagstifta mot det som är ännu värre! Det vore så underbart om vi på demokratiska vägar kunde stoppa hotet innan det förstör allt vi byggt upp de senaste århundradena!

Vi måste väcka demokratin! Om inte våra riksdagspartier fattar hur allvarligt läget är så sluta rösta på dem! Även om ni har andra åsikter än Sverigedemokraterna , så kan jag garantera att det är bättre att rösta på dem och reda ut de små politiska skillnaderna ni har med dem i en fungerande
demokrati när vi väl löst problemet med islamiseringen. Dessutom så kan ni gå med i Sverigedemokraterna och aktivt påverka dem i den riktningen ni själva vill ha i framtiden. Men för guds skull rösta inte på partier som forstätter att tillåta islamiseringen i Sverige! Vi har sponsrat vår
egen undergång alldeles för länge redan…

Jag vet att det är svårt att få sin världsbild ändrad, men faktum är att:

En stor procent med muslimer som kommer till Sverige är sponsrade av utländska stater. De är placerade i väst för att föda barn, eller som är fallet med merparten av de “ensamkommande barnen”, att vara med och utgöra den första vågen av jihadister som utbildas av både Sverige och islamisterna själva. Allt för att infiltrera den svenska nationalstaten och i slutändan förgöra den. De tidigaste förtrupperna har redan infiltrerat vår högsta politiska makt. Inte bara ett parti, utan antagligen allihopa! (Jag personligen skulle bli förvånad om de inte också redan nästlat sig in hos Sverigedemokraterna… Ja så illa är det!) De finns representerade i de flesta av våra starkt censurerade medier (Och har med stor sannolikhet ett och annat att göra med censuren!). De har organisationer med stora resurser (Sponsrade av oljeproducerande arabländer), vars enda mål är att
främja sin jihad och splittra sina fiender! I USA konstaterar man att de har infiltrerat CIA, FBI och har tillgång till Vita Huset. Den förre presidenten George Bushs anknytning till Saudiska kungahuset och familjen Bin Laden borde väl få en och annan att fundera på vad som egentligen hände 11/9 2001…

När du ser svenska flickor bli våldtagna och/eller mördade så beror det på att dessa flickor inte har rätt att säga nej till muslimer. Allt i enlighet med Koranen! Det är nämligen så att vi REDAN NU betraktas som andra klassens medborgare i vårt eget land av dessa muslimer. Dessutom så kan en muslim som dödar en otrogen i Allahs namn eller under pågående jihad (ja de ser sig själva som jihadister!), aldrig ses som en brottsling enligt Islamisk lag. Tror ni mig inte så läs Koranen! Men vad ni än gör lämna inte detta påstående i tron om att detta är propaganda! Gör det inte mot er själva och era nära och kära.

Ta reda på alla fakta! Mördandet kommer öka i takt med antalet jihadister i vårt land och vårt lands “experter “kommer fortsätta lyfta fram problemen i skolan som den bakomliggande orsaken utan att ha en susning om vad som egentligen händer. Skolans allra största problem, att en del muslimer vill
slippa bli undervisade av de Koranfientliga och dekadenta krafterna i landet Sverige, kan de däremot inte alls koppla till skolbränderna… (En god muslim lär sig den heliga skriften och litar inte på något annat eftersom det kan leda muslimen från vägen till paradiset. Av samma anledning kan denne inte bli vänner med icke muslimer då muslimen kan drabbas av icke islamiska idéer som korrumperar deras sinnen. Muslimer med dåliga betyg i skolan VET att kunskapen från moskén är betydligt viktigare… )

I fallet Inger (78-åringen i Landskrona) så kom mördarens familj till domstolen och spottade på poliserna och kallade åklagaren för idiot. Skälet till att de gör detta är att de inte ser den svenska lagen som giltig, och har som muslimer en skyldighet att aldrig acceptera någon annan lag än den islamiska. De visar således öppet för alla andra muslimer att de är goda muslimer som hånar de otrognas lagar! Spottet är en symbolhandling som svenskar måste känna till! Det lär nämligen bli många spottloskor framöver…

När de sitter i våra debattprogram och proklamerar att Islam är en fredlig religion, och hävdar att vi svenskar är rasister som hatar deras religion på ett sjukligt sätt (islamofobi), då ska alla svenskar ha klart för sig att det är en del av en strategi som togs fram för snart 30 år sedan och finns beskriven i
ett 100 sidor långt dokument (alltså kallat “projektet“) skrivet av islamisternas ledande ideologer.
Genom att censurera all kritik mot Islam, kommer de i praktiken i en särställning i det svenska samhället. De står som ensam grupp bortom all kritik och om någon skulle våga kritisera ändå, så kan hotet om våld, alternativt bruket av våld användas för att tysta alla som vågar stå upp emot
dem… (På de 100 sidorna kan man för övrigt också läsa att det slutliga målet världsherravälde ska uppnås inom 100 år. Det skrevs 1982 så det är alltså drygt 70 år kvar om allt går enligt deras planer…)

Det som islamisterna gör i Sverige är inte unikt för vårt land. I FN har de drygt 50 muslimska staterna gemensamt fört fram ett förslag som ska göra det olagligt att kritisera Islam och få all sådan kritik att falla under en internationell lag om hatbrott. Det värsta är att Barack Obama redan skrivit
på förslaget i preliminär form som en gest av “good will“ mot muslimerna, så läget är MYCKET allvarligt på den fronten! De är alltså på väg att sudda ut vår yttrandefrihet genom FN. När yttrandefriheten är struken är banan helt öppen för den totalitära islamiska ideologin att ta över.

Rent konkret kan det komma att betyda att du inte kan använda citat ur koranen för att förklara ett visst beteende av en jihadist. Vill det sig illa så kan vi inte ens påvisa att det finns en vers i koranen: kapitel 9, vers 111, som garanterar en självmordsbombare en plats i himlen eftersom han dödar i
Allahs namn. Under en hatlag som hindrar någon att använda koranen i kritisk mening, står vi utan bevis och möjligheter att koppla Islam till den verklighet som tar över!

Det blir tyvärr ännu värre. Islamisterna har under lång tid lagt ner massor med resurser för att ta kontroll över terminologin vi använder om islam. Ord som jihad översätts inte i originalform längre, utan har ersatts med religiösa åsyftningar som inte finns representerade någonstans i koranen. Allt
för att kamouflera religionen (Det islamisterna kallar “Taqqiya”), och hindra folk ifrån att förstå Islam. Det där med strävan i ett spirituellt syfte kan ni glömma. Det finns inte en enda hänvisning i Koranen som stödjer det patetiska påståendet!

Var går gränsen?

En tolerant stat måste bestämma var gränsen går för vad man kan tolerera i toleransens namn! Att tolerera islamisk intolerans är inte ett prov på tolerans, det är kulturellt självmord… På 800-talet fick Baghdads kalif judarna att ta på sig gula stjärnor så att muslimerna kunde förödmjuka dem på stadens gator och torg (Nej det var ingen nazistisk uppfinning om någon nu trodde det.). Samma ideologi tvingar kvinnor att skyla sig för att männen inte ska frestas av dem (Men männen behöver inte skyla sig för att kvinnorna inte ska frestas!). Kvinnor ses nämligen som mäns ägodelar, mindre
intelligenta och fulla av fel, som ska behaga männens behov oavsett kvinnornas önskan. Minderåriga flickor kan giftas bort i mycket tidig ålder (I Saudiarabien finns det imamer som hävdar att det inte finns någon åldersgräns alls, och det finns många historiska fall då spädbarn gifts bort till 50-80-åriga män). I modern tid blir miljontals flickor runtom i den islamiska världen bortgifta i 8-12-års åldern, utan att ha möjlighet till att skilja sig förrän de blir myndiga vid 18 års ålder! Ska vi då acceptera alla dessa islamiska koncept i vårt samhälle? Var går gränsen för toleransen? Hur svårt det än är att tro det, om 25-35 år kan det som beskrivs här tillhöra vardagen för människor som idag bor inom dagens svenska gränser. Om vi inte stoppar utvecklingen…

Trots att 1590 terrorattacker har registrerats sedan den 11/9 -2001 som alla har islamisternas stämpel på sig, och trots att det idag finns 44 konflikter världen över som utkämpas mellan islamiska grupper och andra, så tycks makthavare världen över bara fortsätta nonchalera det som händer och strunta i att skaffa sig kunskaper om Islam och muslimerna. Håll i hatten…

Muslimer har en annan världsbild!

Somliga kan ha svårt för detta konceptet eftersom de tror att alla människor på vår planet delar deras erfarenheter som människor. Det borde kanske vara så, men så är inte fallet! Sanningen är att våra värderingar inte delas av majoriteten av muslimerna. När Barack Obama åkte till Kairo förra
året och sträckte ut sin hand mot den muslimska världen så talade han om våra gemensamma mänskliga värderingar, och hur de skulle bygga broar mellan våra folk. Lät hur mysigt som helst, men problemet är att vi lever i skilda världar och här kommer de viktigaste skillnaderna:

– Vi värderar religionsfrihet, alla människors lika värden och de allmänna mänskliga rättigheterna byggt på Grek/judeiska idéer som vi sakta byggt upp vår tillvaro på ända sedan Romarriket.

– De värderar makt, överhöghet, styrka, “vi mot dem ideologin” och ren och skär vapenmakt. Allt det som Koranen har präglat dem att respektera i Allahs namn!

De har ingen relation till några av våra gyllene regler som “att du skall göra mot din nästa såsom du vill att andra ska göra mot dig ” (Eller hur det nu var, jag är ateist så jag ber om ursäkt om det var fel ord). De ser världen i en helt annan dager än vad vi gör. De ser styrka och svaghet! Och just nu
ser de oss i väst som svaga otrogna som inte är värda någon som helst respekt! Varje gång vi i väst kompromissar och de får lov att flytta fram sina ställningar, så sjunker deras respekt för oss. Så fungerar det! Eftergifter till islamister är som att be om att få bli förödmjukad ännu mera!

Men, sitter någon och tänker, alla muslimer är ju inte radikala – det finns ju moderata muslimer också och det är ju dem vi försöker förhandla/samexistera med. Visst är det så, men de moderata muslimerna för en omöjlig kamp för att stoppa de radikala krafterna. Jihadister anses vara de mest ärorika muslimerna eftersom de utför Allahs verk och för traditionerna vidare åt hela det ärorika muslimska folket. Det finns en nationalistisk känsla även hos moderata muslimer, och det spelar
ingen roll om de vill reformera islam för att få lite mer frihet, de deltar i samhällen som sponsrar jihad. Ska man se det krasst så är moderata muslimer fångar i en ideologi som de flesta av dem inte riktigt förstår, och de lever i “Dar al-islam” (Betyder fredens hus/värld), det vill säga områden som
redan är erövrade och inte längre kräver någon kunskap om jihad. Jihadisterna däremot, de som lever i “Dar al-harb” (krigets hus/värld), i områden som inte ännu har en muslimsk majoritet och inte lever efter islamiska lagar. I den Islamiska traditionen är det enklare att komma till himlen om man hörsammar Allahs kallelse till jihad, så för att sammanfatta så finns det få moderata muslimer som vågar säga något eftersom det skulle innebära att de kritiserar sin egen profet…

Vi i väst lever efter principen att staten och religionen är två separata saker som vi aldrig blandar ihop. Vi har en skyldighet mot vår stat men den är alltid helt separat gentemot våra skyldigheter mot vår religion. Vår religionsfrihet gör det lätt att leva sida vid sida med alla människor oavsett religiös
tillhörighet. För muslimer är detta dock omöjligt eftersom stat och religion är ett. Det finns bara en perfekt religion och alla ska följa den precis som profeten Mohammed talat om för dem i Koranen. Den totalitära ideologin kräver att alla ska tillbedja Allah, och att bara islamisk lag, sänd från Allah,
ska användas över hela världen! Att samexistera med Islam har genom historien bara betytt ett val mellan två ting, nämligen krig mot islamisterna eller underkastelse av deras religion.

Islam har i praktiken varit ett fordon för arabisk expansion. Koranen uppmanar muslimerna att sprida Islam till världens alla hörn, och den som ställer upp får lättare att nå himlen. Muslimer får inte kriga mot varandra (Även om det händer idag i södra Sudan och Irak), så kraften i den
islamiska världen fokuseras oftast utåt mot nya områden. Detta är en av anledningarna till deras framgång. Man kan till och med höra imamer i svenska moskéer stå och prata om den islamiska kroppen som alla muslimer är en del av. De indoktrineras tidigt med att de är en del av en rörelse
och att deras eget liv på jorden inte är det viktiga. Det är livet efter detta som räknas! Det är därför som islamisterna har så lätt för att både ta liv och offra sitt eget. De ser detta livet som något temporärt av mindre betydelse…

En muslim i Sverige är alltid först och främst muslim, och i bästa fall kan han gå med på att kalla sig svensk muslim. Alla andra religioner separerar hela identitetstänkandet och därför är Sveriges judar svenskar som parallellt också är judar. Samma gäller alla religioner utom alltså Islam! Detta
omöjliggör den integration som våra liberala politiker så gärna pratar om. Hade de tagit reda på lite mer om Islam så hade de aldrig försökt sig på hela integrationsprojektet och sluppit se så dumma ut som de gör idag.

Visst, hade de slopat den islamiska invandringen så hade det lyckats bättre, men sådan tur har vi ju inte haft!

Ofta görs likheter mellan olika religioners “house of worship”, det vill säga kyrkor, moskéer med mera… En viktig insikt saknas nästan helt i västvärlden när det kommer till muslimernas plats för bön. Moskén är inte bara en plats där muslimer ber, det är också platsen där de gör upp sina planer, där de kan samla sin vapenarsenal och där order delas ut inom hierarkin. Ni kanske förstår hur viktigt det är för dem att få bygga många moskéer runt om i Sverige? Om man dessutom betänker att de flesta av dessa byggnader uppförs med pengar från en främmande makt (Saudiarabien), så måste man i det närmaste gråta åt hur eländigt korkade de godtrogna ledarna i Sverige är…(I USA har man, hör och häpna, till och med hittat en skjutbana under en moské i samband med att man skulle gripa en brottsling)

Det går inte att samarbeta med islamister!

Nja, det kanske måste klargöras lite grann. Klart att det går, men slutresultatet blir det som islamisterna vill åstadkomma och inte tvärtom. Det finns många exempel på hur andra ideologier gått samman med islamisterna i olika sammanhang. Det mest klassiska tycker jag är när Irans
härskare 1979 störtades av Khomeini med hjälp av kommunisterna i Iran. Facit fram tills idag visar drygt 52 000 hängda kommunister! I Afghanistan mördar islamisterna/talibanerna alla liberala kvinnor de kan och decimerar deras rörelse dag efter dag. I Sverige står feministerna på islams sida
och vill ge muslimska kvinnor rätten att bära allt ifrån hijab till burka… Det är en knäpp värld brukar folk säga. Jag skulle väl själv kalla den totalt vansinnig! Till de svenska feministerna som läser detta vill jag säga följande. Ni kommer vara de första som islamisterna ger sig på när muslimerna uppnår runt 15-20% av den svenska befolkningen. Om det inte räcker med våldtäkter
och att kalla er horor, så kommer de använda våld för att skrämma er till att skyla er! Så har det varit i land efter land och århundrade efter århundrade så förvänta er inget annat! Klart ni kan flytta från de Islamiska enklaverna men Allahs vrede är svårt att fly ifrån när islamisterna finns i de flesta städerna runt om i landet!

De ensamkommande pojkarna som skyddas så friskt av medelålders intellektuella damer runt om i vårt land, de kommer inte ha något emot att se till att damerna spenderar sin ålderdom inspärrade utan laglig rätt att lämna sina hus utan en manlig släkting. Många damer som är ovana kommer få
känna på piskrapp för att de inte tar islam på allvar och ändå går ut i trädgården där de kan ses av män som de inte har någon relation till. SÅ FUNGERAR DET I SAUDIARABIEN! Och så kommer det bli här om ni inte snabbt lär er något om islam istället för att sitta och trumpeta ut er ignorans till allmänheten.(En 75 årig dam i Saudiarabien dömdes för inte länge sedan till 40 piskrapp för att hon tog emot 2 unga män i sitt hem. Hon skulle köpa bröd av dem och hon hade oturen att få besök av sedlighetspolisen… Ingen kvinna får komma i kontakt med någon ickerelaterad man utan att en manlig släkting finns i rummet! Helst av allt inte ens då, och det är därför man har separata rum för män och kvinnor i ALLA muslimska hem.)

Alla hatar krig utom Allah!

Kära landsmän vi befinner oss i krig vare sig vi vill eller ej! Den korrekta termen är “utmattningskrig”. Du tror kanske att det krävs en krigsförklaring först? Då kan jag informera dig om att du missat den! Både 1996 och 1998 förklarade jihadisterna krig mot väst. Den mer kända deklarationen som Osama Bin Laden kom med från Afghanistan 1998, passerade nästan Sverige
helt förbi. De flesta trodde väl att de bara ville kriga med USA! (Libyens diktator Khadaffi är den senaste som proklamerat jihad, men då främst mot Schweiz, även om både Sverige och Danmark också hade äran att nämnas i hans tal av samma skäl som ledde till attackerna på våra ambassader i
Syrien och Malaysia.). När våra skolor brinner, när våra gymnastiksalar brinner, när våra bilar brinner, när våra varuhus brinner, när våra flickor våldtas, när våra äldre brutalt rånas, och när vår demokratiska infrastruktur nedmonteras, så är det resultatet av en strategi som ska få oss att gå på
knäna. Vi är fortfarande inte komna så långt, men jag kan garantera att om 5-10 år så förstår ni exakt vad jag talar om! Har ni inte gjort något åt saken innan dess, så har detta dokument varit bortkastad tid och jag hade lika väl kunnat åkt och fiskat istället för att skriva allt detta.

Våldtäkterna som ökat år från år i Sverige, står i direkt relation till nyanlända islamister. I Koranen använder Muhammed våldtäkt på fiendens kvinnor som ett starkt incitament för erövringskrigen, och det som funkat i 1400 år har nu kommit till Sverige! Syftet med våldtäkterna är att demoralisera oss svenskar, och kort sagt så är våldtäkter ett sätt för islamisterna att ta för sig av fiendens tillgångar. Kvinnor ses av muslimska män som en ägodel och svenska kvinnor representerar fiendens ägodelar som de tar när de kan! Återigen en människosyn och en mentalitet som det svenska samhället är helt oförberett på att hantera. Men om svenskarna inte ens vet att de är i krig,
så finns det ingen chans att förstå fenomenet alls. Är det då konstigt att muslimerna hånar oss? Skrattar åt oss, och saknar respekt för allting svenskt? Att råna svenskar är ju en barnlek för vi ger inte igen tänker de och vet ni vad? Det sorgliga är att de har rätt! Men ÅTERUPPVAKNANDET ska ändra på det! Vi ska återerövra vår heder och lära dem att respektera oss!

Till er som bestämmer er för att stå upp och göra en insats mot islamiseringen vill jag säga: Ska man kriga (Gäller även utan vapen) så ska man aldrig göra det på sin fiendes villkor! De styr agendan idag, men slå tillbaka dem och se till att islam blir avslöjat som den rasistiska och direkt
människofientliga religion/ideologi som det är! Förvänta er ALDRIG att få höra sanningen av er fiende! De har 1400 år av träning på att vilseleda bakom sig! Be dem istället förklara vad “Kuffar” är, gärna i offentliga sammanhang, som debattprogram med mera! Be dem redogöra för vad dina (icke existerande) rättigheter som icke muslim är i deras kalifat! Be dem förklara hur det kan vara rätt när en 9-årig flicka blir bortgift med en 55-årig man! Tvinga dem till reträtt! Och låt världen se vem det är som är de riktiga rasisterna, de riktiga fascisterna och de riktiga svinen i vår värld!

Ingen, inklusive jag som skriver detta vill kriga! Vi har levt i fred i mer än 200 år och de flesta av oss har glömt att frihet har ett pris! Den som inte är villig att betala det priset får heller inte leva i frihet! Omständigheter som våra folkvalda är ansvariga för, och ytterst vi själva som har röstat fram dem, gör att vi inte längre kan ta friheten för given. Vi har alla ett ansvar för vårt lands framtid, och om vi vill att våra barn och barnbarn ska få uppleva friheten så måste ÅTERUPPVAKNANDET börja NU! Kampen står för oss naturligtvis först och främst i vårt eget land, men hela västvärlden är under attack. Inte ens ett land som Finland kommer undan i längden, trots deras restriktiva
invandringspolitik. Går ett land under i väst så kommer inget annat att stå säkert. Vi kommer behöva våra grannar mer än någonsin framöver…

Ju tidigare vi stoppar invandringen av muslimer, desto större chans har vi att överleva som nation! Om det finns människor som vill bevara Sveriges princip om ett mångkulturellt samhälle, och behålla invandringen, arbeta då för en icke muslimsk invandring! Som jag sa tidigare, det svenska folket kommer tids nog kunna reda ut sina motsättningar men nu måste vi enas för att överleva! Vi står inför ett val där den stora frågan mellan riksdagens partier handlar om fördelningspolitik, och oftast inte mer än max några tusenlappar hit eller dit. Efter ni läst detta hoppas jag innerligt att ni
förstår att det är betydligt mer än lite pengar som står på spel i detta valet! Förstå också att ni just nu tar del av tidernas största skandal I Sverige! Det är statens ansvar att informera medborgarna när vi hamnar i krig, INTE TVÄRTOM! Vilket annat bevis behöver vi på deras inkompetens? Tycker ni
verkligen att de bör fortsätta att leda landet?

Vi har fortfarande en form av demokrati i Sverige (Även om den helt korrekta termen är “demokratur“). Ingen ska eller kan tala om för er hur ni ska rösta, men för guds skull ställ det parti/politiker du tänker rösta på mot väggen och ställ frågorna:

– Hur tänker ni skydda Sverige mot jihadismen? Kan du garantera min säkerhet i framtiden? Kräv detta för det är din rätt att få leva säkert utan att bli rånad eller våldtagen!

– Kommer du verka för min rätt till yttrandefrihet? Tycker du att det är positivt att vi medborgare själva kan få bilda oss uppfattningar och hålla oss informerade om vad som händer i vårt samhälle utan att det förekommer någon censur?

– Kommer du verka för min rätt till Religionsfrihet? Kan ni garantera att jag inte blir förföljd för mina politiska åsikter i framtiden? Den dagen makthavarna anser sig bättre än medborgarna och vill bestämma vad medborgarna får tänka, den dagen har vi en diktatur! Kom ihåg att bara medborgarna själva kan garantera sin egen frihet! Låt ingen trampa på dina rättigheter, för när du väl förlorat dessa så säger erfarenheten att det blir ett rent helvete att återfå dem!

– Är mina mänskliga rättigheter i trygga händer om du leder Sverige vidare efter kommande val? Får du otillfredsställande svar som förnekar problemen, ja då måste du fundera på att byta till ett parti som på allvar är berett att göra något för att bevara dina rättigheter…

Avslutningsvis…

Avslutningsvis vill jag säga följande. Jag som skriver detta är en enkel medborgare utan makt, och jag strävar heller inte efter makt. Jag är inte politiskt aktiv i något parti i vårt land, men jag har tagit ställning till vem jag ska rösta på. Det finns bara ett alternativ och det är Sverigedemokraterna. Jag önskar att det fanns fler partier att välja mellan för jag håller inte med Sverigedemokraterna om allt de säger och vill. Men de är det enda partiet som står för ett totalt stopp av den muslimska invasionen och därför får de min röst!

Ju fler som röstar på och påverkar SD till en mer nyanserad nationalism, desto bättre. De har gjort en resa som nu antagligen leder in i riksdagen. Men resan är inte slut och förhoppningsvis blir partiet så småningom ett brett demokratiskt parti som verkligen vill alla ansvarsfulla människor i
Sverige väl, oavsett hudfärg, etnicitet eller religion (Med ett undantag). Ett parti som tar ansvar för vår säkerhet och återskapar den trygghet vi och alla andra människor på jorden så väl förtjänar! Och viktigast av allt, ett parti som lagstiftar mot den totalitära teologiska våldsideologin Islam, innan det är för sent!

Med vänliga hälningar och hopp om en snar fred! / En vanlig svensk medborgare

****** Se till att alla dina nära och kära läser detta! ******

Frågor sänds till jihad@allahuakbar.se

5 svar

 1. Mycket bra skrivit!
  Skrämmande att vi i Sverige har hamnat i denna situationen utan några som helst protester eller demonstrationer mot massinvandring och islamisering.
  Hade det varit möjligt med denna politik utan Reinfeldt och alliansen?
  Undrar om Stefan Löfven och sossarna hade vågat visat lika stort förakt mot det egna folket som Reinfeldt?
  Hur 94,3% röstade på 7-klövern vid valet är skrämmande.

 2. Det katastrofala är att tex SD som försöker ändra denna politik har en del skräniga knäppgökar bland sina anhängare som förstör för allihopa. Det trista är att dessa idioter snarare vill föra krig mot sina egna kvinnor är rädda Sverige. Det katastrofala är att dessa idioter inte förstår att Nordens Valkyrior aldrig kommer att låta sig kuvas. De ända som vinner på att svenska män krigar mot svenska kvinnor är muslimerna.

 3. Har du någon källa på uppgiften om antal miljoner ‘radikaliserade muslimer’? Och på uppgiften om att de är välorganiserade?

  Vet du om att man enligt islam inte får tvinga en person att läsa trosbekännelsen? Muslimska trosbekännelsen – Shahadah – måste förstås till fullo och läsas upp helt frivilligt, utan tvång, av den som vill konvertera, innan andra muslimer betraktar denne person som en muslim.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Shahadah

 4. Jag är feminist och mot islamisering och mot massinvandring. Problemet med SD och övriga nationalistiska idiotpartier är dock att de försöker mota tillbaka de svenska kvinnorna till spisen och barnafödandet, dvs de är inte ett dugg bättre än muslimerna. Sverige kommer aldrig vinna över islamiseringen om partier som SD begränsar kvinnors rättigheter och tillgång till frihet och arbetsliv. Deras familjepolitik går ju mer eller mindre ut på att göra det krångligt, dyrt och socialt oaccepterat för kvinnor att göra någonting annat än att stanna hemma och föda barn. Ser ingen anledning till att gå tillbaka i utvecklingen. Framtiden bör fokusera på jämställdhet och minskad invandring.

 5. This kind of game gives a real experience of building a dfacgdebdkga

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: