Islamiseringen av Europa

Jihad Watch finns hela Geert Wilders tal, som han höll i New York, 25 september 2008.

Här en förkortad version:

En enorm fara hotar, och det är mycket svårt att vara optimistisk. Vi kan vara i slutskedet av islamiseringen av Europa. Det Europa som ni känner håller på att förändras. Det är en värld med parallella samhällen som skapats av den muslimska massmigrationen. I hela Europa ökar en ny verklighet: helt muslimska bostadsområden, där mycket få inhemska människor är bosatta eller ens sett. Här finns moskéer i många gathörn. Affärerna har skyltar du och jag inte kan läsa. Det finns nu tusentals moskéer i hela Europa. Med större församlingar än det finns i kyrkorna. Och i varje europeisk stad finns det planer på att bygga supermoskéer som gör alla kyrkor i regionen till dvärgar.
Många europeiska städer har redan en fjärdedel muslimsk befolkning: ta bara Amsterdam, Marseille och Malmö i Sverige. I många städer är muslimerna i majoritet i befolkningsgruppen under 18 år. Paris är nu omgiven av en ring av muslimska bostadsområden. Mohammed är det mest populära namnet bland pojkar i många städer. Icke-muslimska kvinnor får rutinmässigt höra ”hora, hora”. Rekordmånga judar flyr Frankrike, på flykt undan den värsta vågen av antisemitism sedan andra världskriget.
Sammanlagt femtiofyra miljoner muslimer lever nu i Europa. San Diego Universitet räknade nyligen ut att en häpnadsväckande 25 procent av befolkningen i Europa kommer att vara muslimsk om bara 12 år.
PEW Research Center rapporterade att hälften av franska muslimer anser att deras lojalitet till islam är större än deras lojalitet mot Frankrike. En tredjedel av franska muslimer invänder inte mot självmordsattacker.
Muslimska krav stöds av olagligt beteende, allt från ringa brott och slumpmässigt våld, till exempel mot ambulanspersonal och bussförare, till småskaliga upplopp.
Mycket av detta gatuvåld jag nämnde riktar sig uteslutande mot icke-muslimer, vilket tvingar många människor att lämna sina bostadsområden, städer och länder.

Politiker drar sig undan från att ta ställning mot denna smygande sharia. De tror på jämlikhet för alla kulturer. Dessutom kan partierna inte ignorera muslimernas röster. Våra många problem med islam kan inte förklaras med fattigdom, förtryck eller Europas koloniala förflutna, som vänstern hävdar. Inte heller har de något att göra med palestinierna eller amerikanska trupper i Irak. Problemet är själva islam. Låt mig ge er en kort beskrivning av islam. Det första du behöver veta om islam är betydelsen av boken Koranen. Koranen är Allahs personliga ord, avslöjade av en ängel till Muhammed, profeten. Det är här problemet börjar. Varje ord i Koranen är Allahs ord och därför inte öppet för diskussion eller tolkning. Det gäller för varje muslim och för alla tider. Därför finns det inget sådant som moderat islam. Visst, det finns många moderata muslimer. Men en moderat islam är obefintlig. Koranen uppmanar till hat, våld, underkastelse, mord och terrorism. Koranen uppmanar muslimer att döda icke-muslimer, att terrorisera icke-muslimer och att uppfylla sin plikt att föra krig: våldsam jihad. Jihad är en plikt för varje muslim, islam är att härska över världen – med svärd. Koranen är tydligt antisemitisk, och beskriver judar som apor och grisar.
Det andra du behöver veta är betydelsen av profeten Mohammed. Hans beteende är ett exempel för alla muslimer och kan inte bli kritiserat. Nu, om Mohammed hade varit en fredens man, låt oss säga som Gandhi och Moder Theresa i samma person, skulle det inte bli några problem. Men Mohammed var en krigsherre, en massmördare, en PEDOFIL, och hade flera äktenskap – samtidigt.
Koranen som Allahs egna ord och Mohammed som den perfekta människan är de två viktigaste aspekterna av islam. Låt ingen lura dig om islam som en religion. Visst, den har en gud, och ett härefter, och 72 jungfrur. Men i sitt väsen är islam en politisk ideologi. Det är ett system som fastställt detaljerade regler för samhället och livet för varje person. Islam vill diktera varje aspekt av livet. Islam betyder ”underkastelse”. Islam är inte förenligt med frihet och demokrati, för vad det strävar efter är sharia.

Detta är vad du behöver veta om islam, för att förstå vad som pågår i Europa. För miljontals muslimer är Koranen och Mohammeds liv inte 14 århundraden gammal, utan en vardaglig realitet, ett ideal, som styr varje aspekt av deras liv. Nu vet du varför Winston Churchill kallade islam ”den mest bakåtsträvande kraften i världen”, och varför han jämfört Mein Kampf med Koranen.
Det är mycket svårt att vara optimist med tanke på den växande islamiseringen av Europa. Alla odds är emot oss. På alla fronter förlorar vi. Demografiskt ligger drivkraften hos islam. Muslimsk invandring är ännu en källa till stolthet inom de liberala partierna. Den akademiska världen, konst, medier, fackföreningar, kyrkor, näringslivet, hela politiska etablissemanget har alla konverterat till den självutplånande teorin om mångkulturalism. Så kallade journalister stämplar frivilligt alla som kritiserar islamiseringen som ”högerextremister” eller ”rasister”. Hela etablissemanget har tagit ställning för vår fiende. Vänsteraktivister, liberaler och kristdemokrater är nu alla i säng med islam.
Om det finns hopp i Europa, så kommer det från folket, inte från eliten. Förändring kan endast komma från en gräsrotsnivå. Det måste komma från medborgarna själva. Men dessa patrioter måste ta kamp mot hela det politiska, rättsliga och media etablissemanget.
Under de senaste åren har det skett några små, men uppmuntrande tecken på en återfödelse av den ursprungliga europeiska andan. Kanske kan eliten vända ryggen mot friheten, men allmänheten gör det inte. I mitt land, Nederländerna, 60 procent av befolkningen nu ser massinvandringen av muslimer som nummer ett av politiska misstag sedan andra världskriget. Och ytterligare 60 procent ser islam som det största hotet mot vår nationella identitet. Jag tror inte att den allmänna opinionen i Holland skiljer sig mycket från andra europeiska länder.
Kära vänner, friheten är den mest dyrbara gåvan. Min generation har aldrig behövt kämpa för denna frihet, den erbjöds oss på ett silverfat, av människor som kämpat för detta med sina liv. Min generation äger inte denna frihet, vi är bara dess vårdare. Vi kan bara lämna över denna, med hård kamp, vunna frihet till EU: s barn i samma skick som den var när den erbjöds oss. Vi kan inte träffa ett avtal med mullor och imamer. Framtida generationer skulle aldrig förlåta oss. Vi kan inte slösa bort våra friheter. Vi har helt enkelt inte rätt att göra det.

Vill vi ha Eurabia? Nej!

EU:s ledare överens om att skapa Eurabia

Fjordman – 2008-04-14

Översättning Feminix 2008-09-02

Bat Yeór har dokumenterat, i sin bok om Eurabia, hur europeiska ledare i åratal, i tystnad, har planerat att slå samman Europa med den muslimska världen. Detta har avfärdats som en ”konspirationsteori”. Bara för några månader sedan sade den brittiske utrikesministern, David Miliband, öppet att EU bör utvidgas till att omfatta det muslimska Mellan Östern och Nord Afrika. Nu säger Frankrikes presedent Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel i stort sett samma sak. Det största sverket i Europas historia är fakta, inte ett skämt. Många som stödde Sarkozy trodde att han skulle ”stoppa” islamiseringen. Nu skyndar han på den:

Merkel och Sarkozy Sök ”Club Med” kompromiss (Der Spiegel, 4 mars 2008)

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy meddelade gemensamt att de hade nått en kompromiss om Sarkosys förslag rörande Medelhavsunionen. Vid en presskonferens som hölls tillsammans med Sarkozy, tillade Merkel att unionen skall kallas ”Medelhavsunionen” och att det ”bör vara ett projekt för EU:s alla 27 medlemsländer”. Merkel menade att avtalet med Medelhavsstaterna som gränsar till EU bör förhandlas fram i samarbete med alla EU-länder – inte bara dem som gränsar till havet, som Sarkozy först föreslog.

Eurabia koden

Hur kunde ett sådant stort projekt som skapandet av Eurabia genomföras? Jag har tänkt mycket på denna fråga och kommit till slutsatsen att det lyckades just på grund av dess storlek. St. Augustinus berättar historien om en pirat som fångades av Alexander den store. Hur vågar du antasta havet, frågade Alexander. Hur vågar du antasta hela världen, svarade piraten. Jag gör det med ett litet fartyg och jag kallas tjuv. Du gör det med en stor flotta och du kallas kejsare. Det är en fråga om skalan. Om en liten grupp människor åsidosätter den demokratiska processen i ett land och inför sina egna lagar, då kallas det statskupp. Om de gör det på en hel kontinent kallas det Europeiska Unionen.

Europeiska Unionen och islamiseringen av Europa

Den brittiske utrikesministern framförde att EU bör arbeta för att inkludera Mellanöstern och Nordafrikanska länder. EU förutsätter den fria rörligheten för människor över gränserna. Om Eu:s fria rörlighet inkluderar Mellan östern och Nordafrika kommer hundratals miljoner muslimer ha fri tillgång till Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Om Turkiet blir medlem innebär det att greker, bulgarer och andra som har kämpat mot förtryck av ottomanska turkar i århundraden nu kommer att översvämmas av muslimer från ett snabbt återislamiserat Turkiet. Detsamma gäller för polacker, ungrare, rumäner och andra som kämpade mot muslimer i århundraden. Behovet av försoning med islam sitter så djupt i EU att det enda sättet att stoppa islamiseringen av Europa är att avveckla EU. Hela EU.

Fjordman är en högt respekterad norsk bloggare som har skrivit för många konservativa webbplatser.

%d bloggare gillar detta: