Men Churchill hade rätt…

Winston Churchill varnade på sin tid för Hitler. Makthavarna lyssnade inte. Man såg inte Hitler som ett hot. Churchill varnade förgäves.

Idag varnar Churchills sonson för islam. Inte heller idag lyssnar makthavarna.

De många som varnar för islam, har inget att vinna, men allt att förlora. De förlorar sitt anseende, de förlöjligas de stämplas som rasister, förlorar sina jobb, förlorar sina karriärer, ibland även sina liv.

De som säger att varnarna har fel, de får betalt för att säga det. Deras jobb och karriärer är beroende av att de säger det.

Vem är mest trovärdig?

Vad gör då makthavarna, inte bara i Sverige, utan i hela Europa? Jo, de demoniserar varnarna och utmålar dem som det verkliga hotet. Muslimer är ofarliga små ”tomtar”, som Ayatolla Khomeini ju ansågs vara när han levde i Paris. Senare visade han dock sitt rätta ansikte. Men ingen har lärt sig något.

Dessa varnare, som förlorar sina jobb och får yxor i sina dörrar och som ständigt hotas till livet, de utmålas som nya Hitlers, som vill utrota alla invandrare.

Ska vi aldrig lära oss? Är inte de som hotar farligare än varnarna?

Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan, Salman Rushdie och Lars Hedegaard, skulle de vara Hitlers efterföljare?

Eller är de bara, som gamle Churchill, mer klarsynta än vi andra?

När Sverigedemokraterna varnar för att islam är ett hot mot västerländernas frihet, vilka är då farligast, de som varnar eller de som hotar, de som ser hotet eller de som inte vill se?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Min fjärde kommentar på Makan Aminis blogg

Nej, alla muslimer vill inte använda våld eller terror. Men minoriteten som vill detta är tillräckligt stor och inflytelserik för att utgöra en fara för hela västvärlden.

Churchills sonson påpekar det faktum att talibansekten Deobandi faktiskt lyckats överta makten i över hälften av Storbritanniens över tusen moskéer. Det gäller även koranskolorna. I moskeérna och koranskolorna fostras nästa generation muslimer.

Menar ni på allvar att detta inte utgör något hot mot väst?

Khadaffi är väl ingen maktlös liten tomte. Han säger öppet att islam skall spridas till hela världen.

Boumedienne sade i FN, 1974, ”En dag kommer milliontals män att lämna den södra hemisfären för att ta sig till den nordliga. Men de kommer inte som vänner. De kommer att komma som erövrare och de kommer att erövra era länder genom att uppfylla dem med sina egna barn. Segern skall komma genom deras kvinnors livmödrar.” Kolla, allt finns på nätet.

Södertälje kallas ”Lilla Bagdad”.

Malmömoskén är byggd med Saudiska pengar. Islamskola i Örebro, Al-Salam skolan, rektorn Elisabeth Söderling slutade när hon upptäckte att hennes post kollades. Nu är skolan i Saudiska händer. Bön 5 gånger per dag. Musik och radio ej tillåten.

The European Islamic Conferens, Al-Risala Skandinaviska Stiftelse vill bygga fler islamskolor, högstadium gymnasium, högskola.

Vissa grupper vill att alla ska bli Salafiter (wahabismen, SaudiArabien).
Andra vill att alla ska bli Sufiter.

Salafismen tar avstånd från det svenska samhället.

Vi har redan muslimska stater i Europa. Wahabismen har fått fotfäste i Bosnien. I Sarajevo kallas Europa ”USA:s lilla hora”.

Nathan Shachar (Axess TV) menar att man i Europa idealiserar kulturernas möte och låtsas att det är konfliktfritt. Europas politiker påtvingar sina folk en förvrängd låtsasbild av en multikultur som framställs som underbar och berikande för alla, medan folken ser de verkliga baksidorna i folm av brottslighet, arbetslöshet, främlingskap, otrygghet och förlust av den egna kulturen och egna traditioner. Politikerna förringar den egna kulturen och idealiserar de främmande.

Integrering: Svenskar och invandrare förväntas anpassa sig lika mycket till varandra.
Assimilering: Invandrarna skall anpassa sig till det svenska. Svenska muslimer är emot assimilering.

Historikern och islamkännaren Lars Hedegaard säger att i Sverige går det snabbare, än i övriga Norden. På 15-20 år kan muslimer bli så många att de får politisk makt, ja de kan bli i majoritet.

Jens Orback menade, 2004, att vi bör vara hyggliga mot ”dom andra” för då går vi lite tryggare, den dag vi blir i minoritet.

Är detta inget hot?

Hotet från islam – en varning från Churchill

Detta är en insändare i en engelsk tidning, skriven av Churchills sonson, Winston S. Churchill. Hans varning bör tas på allvar, även här i Sverige, ja i hela Europa.

Hotet från islam
England sänder sina finaste och modigaste unga män, att riskera sina liv, för att jaga bort talibanerna från Afganistan. Men vem försvarar vårt hemland under tiden?

En färsk polisrapport klargör, att här i England har Deobandi, samma islamiska sekt som fostrat talibanerna i Afganistan, lyckats ta över fler än 600 av Englands 1 350 moskéer. Dessutom kontrollerar de 17 av Englands 26 islamiska skolor och de utbildar 80 procent av Englands hemmautbildade islamiska imamer.

Det är en lustig gammal värld, som Margaret Thatcher sade. Förutom att detta inte är något att skratta åt. Inte på 70 år har det funnits ett större hot mot vår inre säkerhet, mot vårt fria samhälle och mot vår demokrati, än det som nu kommer från detta huggormsbo mitt ibland oss. Den Deobandiska ultrakonservativa sekten förbjuder musik, konst, television och fotboll, och kräver dessutom att kvinnorna klär sig med heltäckande slöjor.

Enligt Lancashire Moskéråd har Deobandi nu tagit kontrollen över 59 av 75 moskéer i Lancashire. Samtidigt som inte alla Deobandis är extremister, avser ändå det ledande prästerskapet att radikalisera Englands muslimska ungdom, och mobilisera dem emot samhället och mot den frihet, som vi håller så kär.

När ska regeringen vakna upp och se detta dödliga hot, som om det inte genast motarbetas hotar att leda till stridigheter och blodspillan på Englands gator, i en grad som vida överträffar det vi sett av bombningar under senare år?

Varför är Gordon Brown och David Cameron, ja hela vår polititiska klass, så bedövande tyst om detta, det mest påträngande problem som utmanar dagens England? Vem ska hjälpa den moderata majoriteten av muslimer att upprätthålla kontrollen över sina moskéer? Vem ska skydda hemlandet?

Winston S. Churchill (insändare från 2007, översättning Feminix)

Här är den engelska insändare jag hittade på en engelsk blogg:Telegraph.co.uk

Islamist danger

Sir Britain sends some of the finest and most courageous of their generation to risk their lives and spill their blood chasing the Taliban out of Afghanistan. But who, meanwhile, is guarding our homeland?

A recent police report makes clear that, back here in Britain the Deobandi the very same Islamist sect responsible for spawning the Taliban in Afghanistan has succeeded in taking over more than 600 of Britain’s 1,350 mosques. In addition, it controls 17 of Britain’s 26 Islamic seminaries and produces 80 per cent of Britain’s home-trained Islamic clerics.

It’s a funny old world, as Margaret Thatcher once famously remarked. Except that this is no laughing matter. Not for 70 years has there been a more clear or present danger to our internal security, to our free society and to our democracy, than that posed by this vipers’ nest in our midst. The Deobandi, an ultra- conservative sect, outlaws music, art, television and football, and also demands the entire concealment of women.

According to the Lancashire Council of Mosques, the Deobandi has now taken control of 59 out of 75 mosques in the old Lancashire mill towns of Oldham, Preston, Bury, Blackburn and Burnley. While not all Deobandis are extremist, leading preachers of this sect aim to radicalise the Islamic youth of Britain, and to mobilise them against our society and the freedoms we hold so dear.

When will the Government wake up to this mortal threat which if not swiftly dealt with threatens to bring strife and bloodshed to the streets of Britain on a scale far exceeding anything seen in the bombings of recent years?

Why are Gordon Brown and David Cameron, indeed our entire political class, so deafeningly silent on this, the most pressing matter confronting Britain today? Who will help the moderate majority of Muslims maintain control of their mosques? Who will safeguard the homeland?

Winston S. Churchill, London SW1

%d bloggare gillar detta: