Straff/Brott

Från Dick Erixon blogg:Onsdag 2007-07-11 / 9.12 länk
HD: NARKOTIKABROTT DÖMS HÅRDARE, MORD LINDRIGARE. Johan Ingerö tar upp en viktig diskussion i Aktivistiska domare. Han kan konstatera att Högsta domstolen börjat tillämpa nya straffskalor där mördare döms till allt kortare fängelsestraff, medan narkotikabrott döms allt hårdare.

Resultatet är absurt: Att stampa ihjäl ett treårigt barn ger tre (3) års fängelse. Att smuggla in hasch ger nio (9) års fängelse. Ingerö skriver:

Skälet är att domstolarna på eget bevåg – såvitt jag vet har inte riksdagen föranstaltat om någon ändring i påföljderna – börjat utdöma lindrigare påföljder till även mycket grova mördare.

… men även den skäggigaste och mest 68-doftande kriminolog måste väl rimligen inse att denna utveckling blir ännu mer barock med tanke på att den pågår parallellt med en generell skärpning av straffen för narkotikabrott.

Ingerö menar att vi alltså i Sverige också har aktivistiska domare som tolkar lagen enligt egna måttstockar, som skiljer sig från politikernas. Jag delar Ingerös slutsats, att det inte är en önskvärd väg att bakbinda domare, men att det inte ser ut att finnas några alternativ. Mördare måste få de strängaste straffen. Allt annat strider mot medborgarnas moraluppfattning.

Vi behöver en diskussion om kriminalpolitiken, som uppenbarligen har spårat ur. Denna gång inte på grund av politikerna, utan på grund av de domare som socialdemoratiska regeringar utsett. De följer inte straffskalorna och den logik som ligger i dem.

Fredrik Reinfeldt påpekade detta när han var juridisk talesman för moderaterna. Nu bör han ta upp temat som statsminister. Det finns ingenting som urholkar svenska folkets tilltro till samhället så mycket som när staten låter grova våldsbrottslingar slippa undan.

Se mer i Mördare får sitta allt kortare tid i fängelse (DN), Tre års fängelse för att stampa ihjäl barn (Aftonbladet) och Nio års fängelse för haschsmuggling (Corren).

%d bloggare gillar detta: