Massinvandringen lönar sig INTE

England är modigare än Sverige. Där törs man ta reda på vad massinvandringen verkligen kostar. Och de kom till slutsatsen att den inte lönar sig.

Tidningen Realtid, 2008-04-08, refererar till en brittisk rapport, som sänder kalla kårar genom det politiska etablissemanget. Rapporten visade nämligen att immigrationen inte haft någon som helst positiv inverkan på ekonomin och att regeringens slutsatser byggde på ovederhäftig och vinklad statistik.

”För tio år sedan oroade sig ytterligt få över immigrationen, enligt opinions-undersökningarna rörde det sig om några enstaka procent. I dag ser över 40 procent av väljarkåren immigrationen som en av de viktigaste frågorna i den politiska debatten.”

%d bloggare gillar detta: