Muslimskt parti i Sverige är mot demokratin

Nu finns ett muslimskt parti i Sverige: Hizb ut-Tahrir. Ska man tro deras egna ord så vill de tillintetgöra demokratin. Dessutom är muslimers integrering i det svenska samhället förbjudet i Islam. De skriver nämligen på sin hemsida: Islam i Sverige eller ”Svensk Islam”:

En integrering av Islam och muslimer i vilket icke-islamiskt samhälle är haram och går stick i stäv med Islams budskap…”Svensk muslim” är således lika omöjligt som ”syrisk muslim” eller ”kristen muslim”… Det tidigare nämnda är inget annat än ett försök att pådyvla muslimerna demokratin och alla dess tankar och värderingar… Allah har nedsänt Islam för att kompromisslöst tillintetgöra alla ”heliga kor”, ex demokrati, kapitalism, pluralism, marknadsekonomi, feminism etc, inte för att leva i symbios eller bilda syntes med dem.

 Röster har höjts till förmån för en ny form av Islam. En form som tar hänsyn till det svenska samhälle, som skiljer sig avsevärt från Islams hemmiljö, och som bjuder Islam på nya och varierande utmaningar och svårigheter.[…] 

”Blågul Islam”, ”American Fiqh” och ”Europeisk Islam” är medvetet förvrängda former av Islam, lanserade av kuffar i syfte att få muslimer att avvika från Islam. Det farliga är att dessa lögner propageras av muslimer, som andligt och intellektuellt har besegrats till följd av västerlandets ständiga och obevekliga attacker mot Islam och dess lagar.[…]

 Ett annat av ”Blågul Islam”-förespråkarnas argument är att det svenska samhället är ett icke-islamiskt samhälle där Islam är ett nytt, farlig-förklarat och mytomspunnet fenomen, och måste därför anpassas och integreras, så den blir en naturlig och accepterad del. Metoden måste följa Sändebudets ”mjuka” linje i Mecka.
 
 
 
Det ovannämnda är felaktigt på flera punkter:
 
1. En integrering av Islam och muslimer i vilket icke-islamiskt samhälle är haram och går stick i stäv med Islams budskap p g a att integration innebär att ge avkall på vissa delar av Islam för att den och muslimerna ska bli delar i helheten; nämligen det svenska samhället och Sverige. Den stora frågan som kvarstår obesvarad är vilka delar måste vi ge avkall på? Konkreta exempel ges aldrig, dels för att denna falska tankes förespråkare inte har en glasklar uppfattning om sitt eget budskap, och dels av rädslan för den överväldigande och okontrollerbara vreden dessa exempel kommer att väcka hos muslimerna, som inte kan, eller får, finna sig i sådan storskalig förvanskning av Islam.

2. Allahs سبحانه وتعالى orubbliga krav på att följa vad Han beordrar, oavsett vad kuffar tycker.[…]

En titt på de suror som uppenbarades i Mecka visar oss hur kuffar ständigt förebråddes och varnades för Helvetets straff om de inte gav upp sin kufr och antog Islam. Är detta ved som menas med ”mjuk” kallelse?[…]

Vad som menas med ”svensk muslim” brukar heller aldrig framgå, när man tar del av förespråkarnas visioner. Det enda som kommer fram är fagra ord om identitet. Dessa ord är emellertid värdelösa, eftersom begreppet ”identitet” saknar en väldefinierad och därmed en avgränsad och kristalliserad innebörd. En sådan avsaknad är farlig i och med att den öppnar ”luckor” för den, som vill sprida missuppfattningar om Islam bland såväl muslimer som kuffar.[…]

Uppfattningar är de tankar vi är övertygade om, ex Islams riktighet, fardh (plikten) att alla muslimer måste vara enade i en enda islamisk stat, förbudet att låta kuffar ha övertaget över muslimerna, förbudet mot nationalism, etc. Dessa och alla andra våra uppfattningar måste utgå från och bygga på den islamiska aqidah (livsåskådningen) allenast. Tankar (bedömningar om verkligheten, dvs resultatet av tänkandeprocessen), som härrör från något annat tänkesätt än det islamiska har ingen plats eller betydelse i Islam, för de betraktas som kufr-tankar.[…]

Svensk blir man när man begränsar sin tillhörighet till en nationalstat och anammar demokratin med alla dess tankar, och tänker som svenskar i gemen gör, dvs utgår uteslutande från att tillfredsställa sina instinkter och organiska behov på det sätt man själv önskar utan några betänkligheter eller inskränkningar från ”någon högre makt”.
Det ovanstående är en omöjlighet för muslimen, eftersom han/hon är förpliktigad att hålla sig till vad Allah سبحانه وتعالى har bestämt.[…]

”Svensk muslim” är således lika omöjligt som ”syrisk muslim” eller ”kristen muslim.” Det svenska folket vill att utlänningarna, inklusive muslimerna, ska assimileras i det svenska samhället. (Nerikes Allehanda s 6, 980122) Hur många gånger har vi inte hört att ”man ska ta seden dit man kommer”? Trots alla vackra ord om integrationspolitiken, så är den i själva verket en assimilationspolitik. Ingmar Karlsson, skriver i sin bok ”Islam och Europa” på s 175 att ”bara en avpolitiserad och liberal Islam kan komma att integreras i Europa.” (Min betoning) Att han skriver ”avpolitiserad” och ”liberal” är ingen slump, för han är på det klara med Islams politiska dimension och ideologiska prägel. Det tidigare nämnda är inget annat än ett försök att pådyvla muslimerna demokratin och alla dess tankar och värderingar.[…]

Muslimer!

Låt er inte luras av sådana falska tankar, såsom ”Svensk Islam” eller ”Europeisk Fiqh”, eftersom dessa alltid saknar islamisk bevisning och bygger på godtycke och från sammanhanget lösryckta verser och hadither.

Allah har nedsänt Islam för att kompromisslöst tillintetgöra alla ”heliga kor”, ex demokrati, kapitalism, pluralism, marknadsekonomi, feminism etc, inte för att leva i symbios eller bilda syntes med dem.

Detta är alltså hämtat från Hizb ut-Tahrirs svenska hemsida. Behövs det mera bevis? Demokratin ska tillintetgöras! Vakna nu!

Kloka ord om det islamistiska hotet mot Europa

Dagens bloggfynd: Bo Lundberg. Han verkar ha kloka synpunkter: Ännu en icke-debatt om islamism.

Citat:

Europa har i sitt ” totalt onödiga och riskabla experiment” (Martin Woollacott, The Guardian) med stor och starkt muslimskt präglad invandring skapat en situation utan återvändo och som inte kan annat än förvärras. Muslimerna, såväl de i majoritet som är fredliga och religiöst moderata som islamister, bär ofrånkomligen med sig sin kultur. I islams fall är denna kultur en religion och än mer en ambitiös, politiserande, i många hänseenden anti-sekulär, anti-liberal, anti-feministisk, oförlåtande och samhälleligt intrusiv sådan.

Denna religiösa kultur kan balanseras av motkulturer. Den västerländska sekulära liberala kulturen skulle vara en sådan men av två skäl sviker den sin roll därvidlag. Det ena skälet är vad jag skulle vilja kalla Pim Fortuyns paradox. Just den liberalism, vidsynthet och humanitet som Fortuyn själv så starkt värdesatte i den västerländska kulturen, har också lett till den relativism och tolerans gentemot kulturer med en agenda som motsäger och även direkt kan hota just den tolerans som i stor skala släppt in islam i Europa. Väl på plats har islam sin egen dynamik med krav på anpassning som vi bara sett början av men som redan är mycket påtagliga i svensk debatt.

Den andra skälet till den västerländska kulturens brist på ryggrad mot islam är politikernas kapitulation inför – eller snarare förälskelse i – normativ multikulturalism. Multikultur är ingen motkultur alls, dels därför att ingen enda människa känner sig hemma i en multikultur, dels därför att denna ”multikultur” snart kommer att domineras av islam och alltså inte längre är multikultur överhuvudtaget.

Därmed innebär snabbt växande muslimsk invandring att en stark och självmedveten islamisk kultur inplanteras i en ”svag och förvirrad” (Woolacott) europeisk kulturmiljö, vilket alltmer kommer att leda till att Europa måste följa islams krav snarare än att islam anpassar sig till vår kultur. Det är ju kontentan av Christoper Caldwells analys som jag upprepar med envisheten hos en besatt.

Denna analys föranleder åtminstone en invändning och en fråga. Invändningen går ut på att den västerländska kulturen är tillräckligt stark för att i längden stå emot ett trots allt inte monolitiskt islam även om européerna får vänja sig vid att leva på en terrorhotad och betydligt mindre trivsam kontinent. Frågan gäller på vilket sätt islamism och våldsbenägenhet kan infiltrera en islamisk kulturmiljö. Låt mig här bara nämna två faktorer. Den ena är det rent kvantitativa faktum att ju fler muslimer det bor i ett land, desto större antal våldsbenägna islamister blir det som går omkring i denna miljö.

Den andra faktorn är den som flera terrorismanalytiker brukar varna för: politikernas benägenhet att utse officiella företrädare för islam. Dessa blir lätt utpressnings-, och hotbara från islamistiska gruppers sida i den mån de inte själva driver en islamistisk agenda eller spelar dubbelspel – vilket vi nyss har bevittnat i Sverige. Jag påpekade själv denna omständighet i en Newsmillartikel för halvtannat år sedan. Nu har även den ansvariga ministern Birgitta Ohlsson efter studiebesök i Danmark, Storbritannien och Nederländerna insett det okloka i att ge muslimska ”företrädare” semi-officiell status. Det är en sen men välkommen insikt./ Slut citat

Jag kan inte annat än hålla med.

Ockupation?

Om Sverige skulle hotas av en militär ockupation, då skulle det väl vara självklart att vi skulle försvara vår nationella frihet, eller hur. Även Sahlin och Reinfeldt skulle väl hålla med? Då skulle man få vara nationalist utan att skällas för rasist.

Men nu pågår en ”fredlig” ockupation. Istället för vapen använder fienden invandring, barnafödande, islam och koranen.

Och nu får vi inte försvara vår nation. Då är vi rasister. Fienden är snälla, skäggiga män, som tvättar fötterna och rabblar koranen fem gånger om dagen och fromma kvinnor i slöjor, vars uppgift är att föda så många barn som möjligt.

Invandrarna är snälla, svenskarna är rasister.

Denna ockupation blir inte uppenbar förrän fiendens befolkning vuxit sig stor nog för att ta makten i ett fritt val. Och då lär det vara för sent.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Islam in i regeringen 2010?

Om Mona bildar regering med miljöpartiet 2010, hoppas muslimen Mehmet Kaplan få en ministerpost. Den förste muslimen i en svensk regering. Sen kommer det att fortsätta ännu snabbare. Om tjugo år har de tagit över helt och Sverige styrs av sharialagar. Jag ryser och gråter för barnens skull. Jag läser på Thoralf Alfssons blogg:

 • Mehmet Kaplan (mp) drömmer tydligen om att bli minister 2010. I intervjun menar han att det skulle innebära religionens återkomst i politiken och då syftar han inte på kristendomen utan på islam.
 • Han berättar att miljöpartiet är mycket tillmötesgående och att man undviker möten som krockar med fredagsbönen och att han även får tid för sina 5 bönestunder varje dag.
 • Svenska folket kan i så fall se fram emot ett departement som stänger för fredagsbönen.
 • I Dagens Nyheter kunde man läsa följande
 • ”Islam spelar en stor roll i Mehmet Kaplans liv. Han ber fem gånger om dagen, varav två böner i riksdagshuset: en mitt på dagen, och en på eftermiddagen. Då går han till sitt rum där han har egen dusch och toalett. Där tvagar han sig före bönen: armar, öron, ansikte och fötter tvättas. I ett skåp på rummet förvarar han sin bönematta och Meckakompass.”

Är islamiseringen oundviklig? Mardrömmen har bara börjat…

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Men Churchill hade rätt…

Winston Churchill varnade på sin tid för Hitler. Makthavarna lyssnade inte. Man såg inte Hitler som ett hot. Churchill varnade förgäves.

Idag varnar Churchills sonson för islam. Inte heller idag lyssnar makthavarna.

De många som varnar för islam, har inget att vinna, men allt att förlora. De förlorar sitt anseende, de förlöjligas de stämplas som rasister, förlorar sina jobb, förlorar sina karriärer, ibland även sina liv.

De som säger att varnarna har fel, de får betalt för att säga det. Deras jobb och karriärer är beroende av att de säger det.

Vem är mest trovärdig?

Vad gör då makthavarna, inte bara i Sverige, utan i hela Europa? Jo, de demoniserar varnarna och utmålar dem som det verkliga hotet. Muslimer är ofarliga små ”tomtar”, som Ayatolla Khomeini ju ansågs vara när han levde i Paris. Senare visade han dock sitt rätta ansikte. Men ingen har lärt sig något.

Dessa varnare, som förlorar sina jobb och får yxor i sina dörrar och som ständigt hotas till livet, de utmålas som nya Hitlers, som vill utrota alla invandrare.

Ska vi aldrig lära oss? Är inte de som hotar farligare än varnarna?

Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan, Salman Rushdie och Lars Hedegaard, skulle de vara Hitlers efterföljare?

Eller är de bara, som gamle Churchill, mer klarsynta än vi andra?

När Sverigedemokraterna varnar för att islam är ett hot mot västerländernas frihet, vilka är då farligast, de som varnar eller de som hotar, de som ser hotet eller de som inte vill se?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Därför varnar jag för islam

Min dotter tror att jag har tappat förståndet, blivit nazist, rasist, spritt språngande galen. Hon lever i sin lilla skyddade värld, långt ifrån ghetto-Sverige. Hon har ännu inte blivit våldtagen eller rånad. Hennes barn har ännu inte utsatts för gängvåld och svennehat. Hon tror att jag ser i syne. Hon tror att sådant inte finns, för att hon inte kan se det utanför sin egen dörr.

Till henne och alla andra som inget vill se säger jag; Snälla du läs detta från Varjagers blogg!

 • En förtvivlad och oroad medmänniska som flytt från Iran och från islam skriver om den oro och det starka obehag denna känner inför islamiseringen i Sverige. Jag hittade detta på Svt:s diskussionforum om Halal-tv och jag förstår vreden, även om jag inte på djupet kan ens föreställa mig att leva i den miljön som islam skapar. Bara det lilla jag läst, hört och förstått om våldet och förtrycket, särskilt mot kvinnor och barn kan få mig att ligga sömnlös. Jag har vissa morgnar vaknat och har drömt om detta tvång och vet att jag inte får ge upp att skriva artiklar och debattera, även om det är mycket tungt att få utstå spott och spe för att jag anses vara rasist och islamofob. Som om jag vore psykiskt sjuk istället för mycket medveten efter 13 års arbete med våldsutsatta kvinnor och barn och unga.
 • “Vilket djävla skitprogram!!!! Hur fan vågar de prata om jämlikhet och feminism när de bär kvinnoförtryckets största symbol på sina huvuden???
  Jag skulle gärna vilja veta varför de här tjejerna bor i Sverige? Finns det en dold politisk agenda bakom det hela? Varför detta oväntade flörtande med konservativa muslimer? Ska saudierna betala för att bygga ännu fler moskéer i Sverige eller vill SVT uppmuntra islamiska regimen som har ockuperat Iran att skicka hit flera terrorister så att de kan fortsätta där de fick sluta under 90-talet?! Nämligen döda sekulära och politiskt aktiva iranier i Sverige och hela Europa.
  SVT måste ha letat rejält mycket för att hitta en ung kvinna med iranskt ursprung som ser ut som Cherin Awad, med slöja och så himla vidrig klädsmak.
  Hon påstår att hon är iranier. Majoriteten av iranier i Sverige har flytt från islamiska terrorregimen i Iran, från sådana som Cherin. Sådana som slog oss och tog oss till moralpolisen om några hårstrån råkade komma i ansiktet, sådana som tvingade oss bära slöja och så är det fortfarande i Iran. Sådana som Cherin har ockuperat ett helt land med sina Sharia-lagar är det dags för att testa hur det kan gå i Sverige?
  Wow, SVT, bra jobbat att lyckas hitta en konservativ, ung, iransk muslim. Säkert att hon inte har kopplingar till iranska ambassaden? Jag undrar vad Cherins skäl är att bo i Sverige?! Hon har ju jättebra läge i Ahmadinejads Iran. Varför jobbar hon inte på Irans islamiska nationella TV och låta oss slippa se henne i TV-rutan i Sverige?
  JAG FÖRSTÅR INTE SVT OCH KOMMER ATT SLUTA BETALA TV LICENS.
  Jag kunde inte ens i mina värsta mardrömmar föreställa mig att jag en dag i Sverige skulle uppleva samma vidriga skrämmande känsla så som jag gjorde i Iran. Nämligen islam som sakta smyger sig fram och vinner mark i olika områden.
  FY FAN VILKEN TORTYR DET ÄR ATT SE DE HÄR TYPERNA I SVENSK TV!!!”
 • Jag har både boken och filmen “Inte utan min dotter” av Betty Mahmoody, en amerikanska som gifte sig med en man från Iran som bott i USA i 20 år och utbildat sig till läkare. Familjen levde som vilken lycklig, välmående amerikansk familj som helst, men förändringarna i mullornas Iran fick mannen att fundera. De reste till Iran på semester och väl där det visade sig att mannen hade planerat att de skulle bosätta sig där, utan hustruns vetskap och trots hennes tvekan att ens åka dit under orostiderna. I filmen står Betty med sin dotter i famnen och dottern blåser på moderns lugg som sticker fram ur slöjan. Då kommer en jeep med en väl beslöjad kvinna och en man, bägge med dragna automatvapen och ska arrestera Betty. Maken och hans bror lyckas övertala milisen att Betty är utlänning och inte hade förstått hur viktigt det var att kvinnor täckte allt sitt hår. Makens bror skriker åt Betty och bankar sig hårt över hjärtat och Bettys make översätter; “minsta hårstrå är som en dolk i hjärtat på martyrerna”.

Petition mot Halal-tv

Förstår du nu att jag inte blivit rasist eller förlorat förståndet? Jag vill bara hejda förfallet och stoppa islamiseringen, för barnens skull.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Islam berikar oss inte!

Jag vill inte ha ett Malmö-Rosengård över hela Sverige. Våra makthavare vill sprida muslimerna med ett tvång för varje kommun att ta emot de tusentals nya ”svenskarna” som väller in varje år. Jag vill inte! Läs artikeln, så förstår du kanske varför! Jag vill inte lämna detta elände i arv till våra barn och barnbarn.

Men Mona Sahlin vill och det gör mig vansinnig, arg och ledsen och jag är maktlös!

Sydsvenskan,8 feb. 2006: Djup splittring bland Mamös muslimer:

 • Fredag och Malmös källarmoskéer fylls med troende. Här samlas män som är djupt kritiska till muslimernas officiella flaggskepp: Islamic Center. Missnöjet gäller vd Bejzat Becirovs envälde och hans benhårda motstånd mot politik och religiös fundamentalism. I det längsta vägrade Islamic Center ta upp den brännande debatten om Muhammedbilderna. Nu planerar kritikerna nya moskéer. Drivande är Abu Laban, omstridd imam från Köpenhamn.
 • Tvåhundra män faller på knä i en källare i Rosengård för att prisa Gud….
 • På de orientaliska mattorna framför honom sitter män med rötter i Mellanöstern, Balkan och Afrika. De förenas alla i sin starka tro. Platsbristen är så stor att många tvingas tränga in sig i sidorum och lyssna på imamens ord via högtalare….
 • Said Azzams predikan handlar naturligtvis om religion. Men till stor del också om politik. Ty det är imamens övertygelse att dessa två alltid hör ihop.
 • Denna dag går han till angrepp mot USA och Israel, som han inte tvekar att kalla ”terrorstater”.
 • Fredagsbön i Islamiska kulturföreningen betyder långt mer än religiös ritual. Det innebär kraftfulla politiska utfall och bestämda moraliska pekpinnar hur en muslim ska leva – vad som är ”haram” (förbjudet) och ”halal” (tillåtet).
 • Det är sådana predikningar som många muslimer saknar i den stora moskén vid Jägersro, som i tjugo år styrts med järnhand av dess grundare och verkställande direktör Bejzat Becirov.
  Malmö har i Islamic Center en av Nordeuropas största och mest etablerade moskéer. Likväl har en stor del av stadens muslimska liv flyttat ut i källare och nerlagda fabriker.
  Det finns idag minst femton källarmoskéer i Malmö. De flesta ligger i Rosengård – på gångavstånd från Islamic Center.
 • Senast väckte hans föredrag om hur Danmark förnedrat alla världens muslimer stor vrede bland åhörarna.
  – En muslim kan inte kompromissa med sin tro, säger Abu Laban.
  Den synen delar hans lärljunge Ammar Daoud, drivkraft i Islamiska kulturföreningen i Malmö.
  – Islam är ett helt paket. ”Love it or leave it”. Du kan inte välja bort någon del, förklarar han när han tar emot oss och bjuder på kaffe och choklad i föreningens enkla källarbibliotek vid Bennets väg.
  – Fredagsbönen har ett syfte, menar Daoud. Att diskutera muslimernas situation i det land man bor. Men även det som händer i Danmark, Palestina och Irak berör ju oss i Sverige.
 • Enligt såväl Abu Laban som Ammar Daoud ska en god imam visa vägen åt sina församlingsmedlemmar, inte bara i politiska frågor, utan även i sådant som har med privatliv och moral att göra.
  Deras uppfattning är fundamentalistisk. De söker svar på alla det moderna livets frågor i Koranen och ”den enda rätta tron”:
  * Det är fel att ta studielån, eftersom ränta är ”haram”.
  *
  Kvinnor måste från puberteten dölja håret under en slöja.
  *
  Sex före äktenskapet är otänkbart.
  * Flickor ska inte delta i simning i skolan.
  * Musik som ”uppmuntrar till sexuellt umgänge med det andra könet” är oren.
 • För Ammar Daoud är mannen familjens självklara överhuvud.
  – Det kan inte finnas två ordförande i en förening, säger han utan omsvep.
  Att hålla fredagsbön tillsammans med kvinnor är inte att tänka på i Islamiska kulturföreningen.
  Vi har inte plats för kvinnor. Men det är ju inte obligatoriskt för kvinnor att gå i moskén. Så vi har sagt att vår fredagsbön är enbart för män, förklarar Daoud.
 • För de flesta muslimer i Sverige är religionen en privatsak. Koranen är en bok med kloka levnadsråd, precis som Bibeln är för många kristna.
  Men bokstavstrogna fundamentalister ser Koranen som en lagbok. Vad händer då om ”den enda rätta tron” kommer i konflikt med svenska värderingar om demokrati, frihet och jämställdhet?
 • Om exempelvis hädiska Muhammedbilder krockar med yttrandefriheten?
  – Det är inget fel med yttrandefrihet. Men den måste ha gränser.
  Om förbudet mot ränta gör att unga kvinnor inte kan studera?
  – Då försöker vi hitta lösningar, förklarar Daoud. En kvinna som vill studera kan ju bo kvar hemma hos sina föräldrar.
  Om din egen dotter vill gifta sig med en pojke som inte är muslim?
  – Det är en omöjlighet. Det kan bara inte hända, säger Ammar Daoud….
 • Bejzat Becirov gör ingen hemlighet av vad han tycker om fundamentalistiska källarmoskéer med tydlig politisk agenda.
  – Sådana moskéer uppmuntrar ett tänkande där barn lär sig hat, säger han.
 • Men Becirovs integrationsprojekt retar många muslimer i Malmö – inte minst de som är av arabisk härkomst. De imponeras inte av att Islamic Center gästats av statsminister Göran Persson och de borgerliga partiledarna.
 • Becirovs kritiker vill leva enligt den rätta läran – oavsett om det gynnar integrationen.
 • De anser inte bara att Islamic Center är för jolmigt i politiska frågor, utan även i religiösa. De vill att moskén ska kämpa för att öka islams betydelse, såväl i enskilda människors liv som i det svenska samhället.
 • – Jag ser inte Becirov som en riktig muslim. Islam är ett sätt att leva, säger Abu Laban
 • Bilden av Bejzat Becirov som diktator i Islamic Center återkommer bland Malmös framträdande muslimer:
  – Bejzat bestämmer allt. Även vem som ska sitta i styrelsen, konstaterar Adly Abu Hajar, moderatpolitiker i Malmö och vice generalsekreterare för European Islamic conference.
  – Det är inte många araber som går till stora moskén. De gillar inte de regler som Bejzat bestämt, säger Ali Ibrahim, lärare på Rosengårdsskolan som tjänstgör som imam både i Malmö och Lund.
 • Också Idris Karaman, imam vid Malmös bosniska moské på Ystadsvägen, är kritisk till Islamic Center. Men han uttrycker ändå förståelse för Bejzat Becirovs agerande:
  Bejzat är alban. Han är rädd för arabisk fundamentalism. Han hotas från alla håll, från andra muslimer, säger Karaman.

Olika muslimer hotar och är rädda för varandra. Och så finns det folk som tycker det är konstigt att vi varnare är rädda för denna medeltida, antiintelektuella, viskepliga, antidemokratiska politiska maktorganisation som kallas ”fredlig och kärleksfull”.

Detta är en krutdurk. Ingen fredlig kulturberikning.


spaceLäs även andra bloggares åsikter om , ,

%d bloggare gillar detta: