Hotet från islam – en varning från Churchill

Detta är en insändare i en engelsk tidning, skriven av Churchills sonson, Winston S. Churchill. Hans varning bör tas på allvar, även här i Sverige, ja i hela Europa.

Hotet från islam
England sänder sina finaste och modigaste unga män, att riskera sina liv, för att jaga bort talibanerna från Afganistan. Men vem försvarar vårt hemland under tiden?

En färsk polisrapport klargör, att här i England har Deobandi, samma islamiska sekt som fostrat talibanerna i Afganistan, lyckats ta över fler än 600 av Englands 1 350 moskéer. Dessutom kontrollerar de 17 av Englands 26 islamiska skolor och de utbildar 80 procent av Englands hemmautbildade islamiska imamer.

Det är en lustig gammal värld, som Margaret Thatcher sade. Förutom att detta inte är något att skratta åt. Inte på 70 år har det funnits ett större hot mot vår inre säkerhet, mot vårt fria samhälle och mot vår demokrati, än det som nu kommer från detta huggormsbo mitt ibland oss. Den Deobandiska ultrakonservativa sekten förbjuder musik, konst, television och fotboll, och kräver dessutom att kvinnorna klär sig med heltäckande slöjor.

Enligt Lancashire Moskéråd har Deobandi nu tagit kontrollen över 59 av 75 moskéer i Lancashire. Samtidigt som inte alla Deobandis är extremister, avser ändå det ledande prästerskapet att radikalisera Englands muslimska ungdom, och mobilisera dem emot samhället och mot den frihet, som vi håller så kär.

När ska regeringen vakna upp och se detta dödliga hot, som om det inte genast motarbetas hotar att leda till stridigheter och blodspillan på Englands gator, i en grad som vida överträffar det vi sett av bombningar under senare år?

Varför är Gordon Brown och David Cameron, ja hela vår polititiska klass, så bedövande tyst om detta, det mest påträngande problem som utmanar dagens England? Vem ska hjälpa den moderata majoriteten av muslimer att upprätthålla kontrollen över sina moskéer? Vem ska skydda hemlandet?

Winston S. Churchill (insändare från 2007, översättning Feminix)

Här är den engelska insändare jag hittade på en engelsk blogg:Telegraph.co.uk

Islamist danger

Sir Britain sends some of the finest and most courageous of their generation to risk their lives and spill their blood chasing the Taliban out of Afghanistan. But who, meanwhile, is guarding our homeland?

A recent police report makes clear that, back here in Britain the Deobandi the very same Islamist sect responsible for spawning the Taliban in Afghanistan has succeeded in taking over more than 600 of Britain’s 1,350 mosques. In addition, it controls 17 of Britain’s 26 Islamic seminaries and produces 80 per cent of Britain’s home-trained Islamic clerics.

It’s a funny old world, as Margaret Thatcher once famously remarked. Except that this is no laughing matter. Not for 70 years has there been a more clear or present danger to our internal security, to our free society and to our democracy, than that posed by this vipers’ nest in our midst. The Deobandi, an ultra- conservative sect, outlaws music, art, television and football, and also demands the entire concealment of women.

According to the Lancashire Council of Mosques, the Deobandi has now taken control of 59 out of 75 mosques in the old Lancashire mill towns of Oldham, Preston, Bury, Blackburn and Burnley. While not all Deobandis are extremist, leading preachers of this sect aim to radicalise the Islamic youth of Britain, and to mobilise them against our society and the freedoms we hold so dear.

When will the Government wake up to this mortal threat which if not swiftly dealt with threatens to bring strife and bloodshed to the streets of Britain on a scale far exceeding anything seen in the bombings of recent years?

Why are Gordon Brown and David Cameron, indeed our entire political class, so deafeningly silent on this, the most pressing matter confronting Britain today? Who will help the moderate majority of Muslims maintain control of their mosques? Who will safeguard the homeland?

Winston S. Churchill, London SW1

%d bloggare gillar detta: