SD-debatt

Detta är så intressant så jag lägger det här. Det tar tid att gå igenom. Verkar vara en verkligt intressant ideologisk debatt om Sd och svensk politik, från Leo Sundberg:

Jag har bestämt mig för att lämna mitt engagemang inom Sd bakom mig. Här ska jag försöka lämna en förklaring till folk på båda sidorna om stängslet som kan bli förvånade. Framför allt vill jag att de som har tänkt att rösta på mig i nästa val ska få veta vad jag står för och vad jag inte står för – varför jag inte ställer upp i valet 2010 åt Sd.

Synen på rasism
När jag gick med i partiet fick jag veta att partiet var mot rasism och att man bara kritiserade invandringspolitiken av andra skäl. Det tyckte jag lät bra, jag var ju rätt så förbannad på diverse missförhållanden i samhället och ville börja motarbeta dessa – jag såg Sd som ett bra verktyg. Sen kollade jag inte upp partiet så noga till en början. I en diskussion på Flashback för en kort tid sen visade det sig att partiet faktiskt hade en helt annan syn på rasism än jag. Rasism för många inom Sd är synonymt med Hitler. Allt som inte är Hitler är inte rasism, punkt. Riktigt så enkelt är det ju inte. Även om folk gott nog är emot krig och massutrotning av andra folkslag kan man ju fortfarande förespråka en mildare rasism; exempelvis finns det många som verkar vara negativa till rasblandning och adoptioner av ickevita barn. Jag tycker det är rasistiskt, det är min syn på saken. Och eftersom jag har många kompisar som är invandrare så vill jag inte stödja rasism.
I den diskussion som framkom på internet blev jag också ombedd att läsa Sd:s principprogram av ett gäng uppretade Sd-anhängare, där jag hittade bland annat följande formulering:

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för sverigedemokraternas politik.
Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent.

Denna formulering som alltså finns på Sd:s egen hemsida kan jämföras med Wikipedias artikel om rasism (skriven på engelska) nedanför, där det på engelska står att etnisk nationalism smälte samman med vetenskaplig rasism. Etniska nationalister vill att politiska gränser, alltså gränsen mellan två länder, skulle spegla raserna och de etniska grupperna. På så sätt ville man uppnå rasrenhet och etnisk homogenitet. Jämför med den svenska texten från Sd och den engelska texten från wikipedia ser man att likheterna är stora, men att ordet ras har tagits bort hos Sd och bytts ut mot etnicitet som egentligen är nästan samma ord (fast lite finare och obegripligare).

Ethnic nationalism quickly blended itself with scientific racist discourses, as well as with “continental imperialist” (Hannah Arendt, 1951[19]) discourses, for example in the pan-Germanism discourses, which postulated the racial superiority of the German Volk. The Pan-German League (Alldeutscher Verband), created in 1891, promoted German imperialism, “racial hygiene” and was opposed to intermarriage with Jews.[…]Furthermore, they believed that political boundaries should mirror these alleged racial and ethnic groups, thus justifying ethnic cleansing in order to achieve “racial purity” and also to achieve ethnic homogeneity in the nation-state.

Detta principprogram hade jag inte läst när jag gick med utan jag hade bara frågat “är det sant att ni är rasister och så?” och då hade de svarat “nej, det är inte sant”. Då trodde jag på det, men inte efter att nyligen läst igenom principprogrammet. Även om ordet ras inte används, så används det mycket närbesläktade etnicitet på ett sätt som gör att jag inte känner mig hemma i partiet. Även det språkbruk som används internt, både i skämten men framför allt på allvar, vittnar om en helt annan nationalism än den som jag ville bekänna mig till. För mig är nationalism bra när det är statsnationalism, alltså att vi ska bry oss om vårt land (inte vår etnicitet) och då av den modell som funnits i Sovjet, Egypten, Mexiko och Jugoslavien.
Samtidigt ett erkännande: jag har varit så arg på det mångkulturella samhället och hur vissa invandrare beter sig att jag ibland har uttryckt mig på ett sätt som lätt kunnat tolkas som rasistiskt. Kritiken faller inte bara på andra utan även på mig själv. Men jag ser självkritik som en styrka, och jag tror världen skulle vara mycket bättre om fler tänkte så. Se bjälken i ditt eget öga och inte bara stickan i din broders.
Sd är inget vänsterparti
Men jag vill ha vänsterpolitik. Det här blir ju förstås ett problem i längden, om man försöker vrida partiet i vänsterriktning men inte uppnår några resultat. Jag har upprepade gånger med energi (och utan några resultat) försökt arbeta för att få bort direkt arbetarfientliga och fackföreningsfientliga ståndpunkter i partiprogrammet som denna:

Arbetsrättslagarna bör revideras. Från situationen för 100 år sedan, då arbetsgivarna hade all bestämmanderätt på arbetsplatserna, har pendeln idag slagit över åt andra hållet så att facket fått alltför stort inflytande.
Sverigedemokraterna förespråkar en medelväg mellan dessa ytterligheter. De anställdas och arbetsgivarens intressen sammanfaller såtillvida att de är beroende av verksamheten ekonomiskt och socialt. Huvudlinjen i svensk lag skall vara att det som skyddar den enskildes rättigheter i relationen till arbetsgivaren skall uppmuntras. Lagen om anställningsskydd (LAS) låser många gånger fast människor i arbeten som de inte trivs med eller passar för. Trygghet är inte att vara fastlåst i ett jobb utan att det finns nya jobb att söka. Om det blir mindre komplicerat än idag för arbetsgivarna att säga upp personer kommer också fler företag att våga nyanställa och fler människor att bli anställda. Människor kommer också att våga byta till ett bättre jobb om de inte automatiskt hamnar sist på en turordningslista. Medbestämmandelagen (MBL) bör ersättas av en tvingande skyldighet för arbetsgivaren att i god tid informera de anställda om planerade förändringar.

I en tid när fabriker och jobb försvinner utomlands till låglöneländer och kapitalets makt bara blir starkare på den enkle arbetarens bekostnad, väljer Sd att klaga på att facket har för mycket makt. För mycket? Facket har ju knappt någon makt över huvud taget?!?!?! På grund av globaliseringen står de med kniven mot strupen och kan bara välja mellan att jobben försvinner eller lönesänkningar. Människor är inte fastlåsta i arbeten, de är glada att de har några arbeten överhuvudtaget i dessa hårda tider. Varje lag som ger arbetaren större trygghet är en bra lag och bör inte avskaffas utan vidare. Medbestämmandelagen (MBL) å sin sida, är en av de allra viktigaste lagar som arbetarrörelsen någonsin drivit igenom i Sveriges historia. Den ger facket insyn i företagets beslut och är mer än bara en informationslag om planerade förändringar. Framför allt reglerar lagen fackets rätt till stridsåtgärder som indrivningsblockader (om anställda inte får sin lön) och även fackets ställning gentemot bemanningsföretag (vilket är väldigt viktigt idag när arbetsgivare vill använda dessa för att kringgå lönegolv och ackord).
Visserligen kan man se att Sd i EU-valet i år vill exploatera den lönedumpning som Lissabonfördraget inneburit för Byggnadsfacket i Vaxholmskonflikten, men hur trovärdigt är det att säga att man värnar om löntagare när man samtidigt vill genomföra näringslivets efterfrågade nedskärningar i arbetsrätten i riksdagen istället för i EU? Sd påminner här mer om de gamla moderaterna än de gamla socialdemokraterna. För övrigt är det en ödets ironi att det mest unikt svenska som finns, MBL och det fackliga inflytandet, är något som Sd vill avskaffa samtidigt som man pratar om att “svenskheten” hotas av invandrare.
Samtidigt ska jag erkänna att sossarnas flata inställning i just Vaxholmskonflikten var det i särklass viktigaste skälet till att jag bytte parti (invandringen såg jag som en sekundär orsak). Det är också därför jag har hållt offentliga tal för Sd utanför riksdagen. Enligt mig har sossarna värderat EU:s fria marknad högre än kollektivavtalen.
Ett parti ska få nåt gjort
Jag är tveksam till om Sd kan lösa särskilt många problem, eftersom partiet mest pratar om hur dåligt allting är, men väldigt lite om vad som konkret ska göras för att förbättra situationen. Sverige är ett land där inte bara invandringspolitiken utan även industripolitiken, utbildningspolitiken, sjukvårdspolitiken, jordbrukspolitiken och näringspolitiken är misskött i många avseenden. För den som inte är helt blockerad mot obekväm kritik är förstås invandringen en av orsakerna till problemen, men inte på långa vägar den enda, och enligt mig långt i från den viktigaste. Bortsett från invandringspolitiken, där Sd tror sig kunna spara in ett antal miljarder är politiken mest präglad av både höjda utgifter (”mer resurser” som det så vackert heter) och sänkta skatter. Det är en överbudspolitik som troligen inte ens finns skissad i något seriöst försök till statsbudget, utan det känns som ett billigt sätt att köpa sig röster genom att lova allt åt alla. Socialförsäkringssystemet (enskilda största statligt styrda bolaget) ska vi inte ens tala om: man vill ha moderaternas inbetalningar och sossarnas utbetalningar. Ett parti ska inte bara göra sig populärt för att få makt, utan måste också ha en bra plan på hur makten ska förvaltas den dag man själva styr. Det enögda fokuset på invandrings- och integrationsfrågorna gör att Sd i praktiken framstår som en lobbygrupp mer än ett regeringsunderlag. Det finns visserligen enskilda sverigedemokrater som har åsikter om andra saker än invandringen (och det är bra). Men invandringen och motviljan mot mångkultur är det enda som egentligen kan sägas förena ett parti som består av både avhoppade moderater och kommunister (de allra flesta är sossar som har tröttnat på sitt gamla parti). Möjligen förenar också motståndet till EU och den tuffa kriminalpolitiken.
Sexualfrågor
Sd har klokt nog tonat ner sin för svenska förhållanden unika sexualpolitik, och det är knappast det viktigaste skälet att jag lämnar Sd. För mig framstår motståndet mot att homosexuella ska få gifta sig i kyrkan visserligen som en småsak, men fortfarande hämtad från en främmande planet. Nu vet jag att det finns rådhus och borgerlig vigsel, men ändå. Varför reta upp sig så mycket på att två lyckligt förälskade flator eller bögar vill gifta sig i en kyrka? Jag fattar verkligen inte varför man driver såna här frågor över huvud taget. Vem fan orkar bry sig? Låt folk gifta sig och knulla tills de blir blåa i ansiktet om de nu vill det. Motiveringen kommer ofta från bibeln, vilket är lite putslustigt från ett parti som säger att man ser med så stor skräck på vissa muslimers bokstavliga tolkning av koranen.
Något som stör mig mer är då motståndet mot aborter, jag kan inte se värdet i att en ung kvinna ska behöva föda ett barn mot sin egen vilja och jag är inte förvånad över att Sd övervägande hämtar sitt stöd från manliga väljare. Det drabbar inte mig personligen, men jag har ju trots allt systrar och tjejkompisar som skulle kunna råka ut för en graviditet till och med vid ett skyddat samlag om det vill sig illa. Dessutom märks det sällan att kvinnan är gravid i början, vilket gör att de generösa abortreglerna utgör en stor trygghet för unga kvinnor. Beslutet att göra en abort eller ej när väl olyckan har varit framme är inte heller det lättaste för ett ungt par att göra, framför allt inte för kvinnan som kan riskera att förlora sin barnalstrande förmåga. Ett samhälle med hårdare abortregler skulle innebära ett samhälle av oönskade barn, splittrade familjer och unga kvinnor som får sina liv förstörda. Skräcken för alla dessa konsekvenser skulle också skapa en stor sexualskräck hos unga kvinnor eftersom avhållsamhet är det enda pålitliga preventivmedlet – något som förstås skulle drabba även unga män i längden i form av sexuell frustration (utom för bögarna).
Jag själv som politiker
För mig är det inte viktigt med politik för karriärens skull – lika lite som jag brytt mig om att göra karriär för karriärens skull i mitt övriga liv. Jag växte upp under fattiga förhållanden (tidvis socialbidrag), och jag kan leva med såna förhållanden hela livet om det ska behövas. Jag ville ställa upp som kandidat för Sd för att kunna hjälpa fattiga människor att få det bättre på olika sätt, inte för att jag själv vill göra ett individuellt klassreseprojekt. Vill bekämpa de klassklyftor som blivit hårdare de senaste åren på många sätt, och som drabbar så många osynliggjorda arbetarbarn på samma sätt som jag råkade illa ut när jag växte upp. Min politiska bas är och har alltid varit arbetarklassen, och i längden känns det inte hållbart att vara medlem i ett parti som inte ens vill använda ett sånt ord i sin vokabulär, än mindre fokusera på vilka politiska reformer som arbetarklassen behöver. Vilket för övrigt är samma skäl till att jag lämnade sossarna, jag är trött på myten om medelklassamhället där alla kan lyckas om de bara vill. Så ser inte verkligheten ut, klass spelar roll från vaggan till graven och medan sossarna sålde ut sig till liberalismen på 80-talet så har Sd aldrig integrerat marxismen någonsin.
Toppstyrning
Sd är ett långt mer toppstyrt parti än sossarna kommer i närheten av, kanske delvis för att partierna är olika stora. Denna toppstyrning och maktkoncentration till en elit inom partiet leder inte bara till att personer med rätt åsikter premieras och att det odlas en svågerpolitisk vänskapskultur (sånt lider alla partier av), utan vad värre är: väldigt lite blir gjort och organisationen fungerar mycket ineffektivt. Det känns inte så givande som ung, energisk och ambitiös medlem att bara hålla käften och gå ut och dela flygblad när man inte har en chans att få arbeta med det man tycker känns angeläget. Vill man bara betala avgifter och sprida andras idéer kan man lika gärna gå med i Jehovas vittnen eller Scientologerna.
Vad Sd inte är och hur Sd bör bemötas
Sd är inte Hitlers nazister i en ny förpackning. Även om det finns smygrasism inom Sd finns det också medlemmar som inte är rasister utan som lockats av partiets nya mjukare profil. Den demonisering av Sd som förekommer hos AFA och vissa journalister är en vrångbild som få av de missnöjda väljare som stödjer Sd känner igen sig i. Vissa ser Sd som ett så stort hot att de drar till med vilka överdrifter som helst för att sänka partiet. Det skadar inte bara deras egen trovärdighet mer än Sd:s, utan förstör också det demokratiska debattklimatet. Sd bör precis som Vänsterpartiet trots sina tidvis suspekta kopplingar behandlas som vilket parti som helst. Medan V som fått vara med i debatten ligger stadigt på en viss nivå så växer Sd lavinartat trots, eller just tack vare, att de inte släpps in i debatten. Att inte debattera mot ett parti som bygger på enkla lösningar gynnar detta parti långt mycket mer än de som vill stoppa det. Även en normalbegåvad människa inser ju att en anti-Sd-pamflett från sossarna eller folkpartiet är just en partsinlaga där man bara hör ena sidans perspektiv. Skulle man angripa Sd i en debatt där två partier möts på lika villkor, så kan väljaren också se hur dåliga Sd är på att svara för sig när det kommer till andra frågor än invandringen.
Men – och detta är troligtvis orsaken till fegheten – det skulle också betyda att de etablerade partierna skulle tvingas stå till svars för sin invandringspolitik. Vill man bemöta Sd och stoppa Sd måste man som etablerad politiker erkänna att det egna partiets invandringspolitik är hopplöst korkad och aldrig kan hålla i längden – och lägga om kursen. Detta är vad (vågar jag påstå) 90 % av Sd:s väljare vill höra och den nyckel som lätt skulle kunna hålla Sd borta från riksdagen. Men det måste ske till ett pris av att de gamla partierna sväljer stoltheten och ger Sd rätt i själva sakfrågan samtidigt som man förstås kan ta avstånd från Sd:s drömmar om ett etniskt homogent samhälle. Så länge de andra partierna vägrar göra det kommer Sd växa precis på samma sätt som trycket i en tryckkokare med locket på och en stigande temperatur under plattan. Problemet här är delvis att många inom de gamla partierna innerst inne vet att invandringspolitiken har gått rejält snett, men att ingen vill vara den som ställer sig i skottgluggen eftersom all kritik mot detta kommer kunna användas mot denne i framtiden. Denna rädsla för att kallas rasist har gjort att små men högljudda grupper inom partierna har satt agendan: likhetstecken mellan invandringskritik=rasism. Det behövs mycket mer civilkurage hos de etablerade partiernas politiker, jag har offentligt sagt inom socialdemokraterna att jag var emot deras invandringspolitik och det gjorde visserligen att jag inte blev populär i partiet men om fler gjorde som jag skulle det ganska snabbt ta skruv. Å andra sidan måste man då sätta större värde på sin personliga integritet och demokratiska ideal än den politiska karriären. Det kunde jag men det kan inte alla.
Som en parantes kan här nämnas att LO-facket har gjort en försiktig trevare i frågan (se sidan 84); där man anser att man borde prioritera att hjälpa de invandrare som redan bor i Sverige istället för att ta in nya. Vi får se hur detta förslag bemöts: ska LO utmålas som en rasistisk organisation också, eller ska poletten till sist trilla ner för sossarna? Det är faktiskt inte en dödssynd att ha åsikter om invandringspolitiken. Kritiken har förstås en helt annan tyngd när den kommer från en etablerad fackförening än ett parti utanför riksdagen med tveksamt förflutet.
Kasta inte sten på Sd
För det första är det fel att kasta sten på någon som tycker annorlunda, oavsett hur fel dessa åsikter kan vara i dina egna ögon. När våldet ersätter debatten så är det djungelns lag som gäller och det hör inte hemma i en demokrati. För det andra så är det faktiskt Sd som, likt i frågan om att “ta debatten”, tjänar på att bli utsatta för stenkastning. Även om den enskilde Sd-medlemmen inte njuter av att få en sten på sig så är det mycket bra reklam för ledningen att deras kritik möts med brutalt våld istället för argument och debatt, eftersom det stärker bilden av att etablissemanget är desperata lögnare som till och med använder våld för att de inte kan överbevisa de som “egentligen har de bästa argumenten”. Många som är ointresserade av politik sympatiröstar till och med på Sd bara för att protestera mot politiskt våld, vilket jag kan förstå.
Skilj på åsikter och person
Sd:s anhängare är människor som knappast kommer bli mer motiverade att byta åsikt eller ens reflektera över sina ståndpunkter för att man kastar sten och skit på dom. Vill man diskutera Sd:s politik med en som är med i Sd bör man rikta in kritiken på saklig grund och inte komma med den gamla vanliga hejarramsan “Sd är rasister, kvinnofientliga och dumma i huvudet och nu vill jag inte diskutera med dig för du är jättedum”. Säger man något bör man också kunna motivera det och man bör kunna ta debatten på ett civiliserat sätt. Både tala och lyssna. Det tjänar alla på.
Många som är med i Sd kan bäst jämföras med Magneto i X-men (för er som läst den Marvelserien). Magneto är en judisk mutant med superkrafter som har överlevt förintelsen och kommunismen i Ukraina. Han har blivit mycket illa behandlad av människorna på grund av att han är mutant och det har gjort att han när en stort hat mot människorna. Inte för att han är sadist, men för att han ser motsättning som enda möjligheten i en värld där ingen vill lyssna på honom. Av det skälet använder han sina superkrafter i en kamp mot människorna och de mutanter som vill ha fred med människorna. Magneto är varken hjälte eller skurk rakt igenom, han är en antiskurk, alltså en person som kämpar för “det onda” i tron om att det är det som är rätt.

Magneto – missförstådd och mobbad. Till slut ger han igen med råge.

Byt ut Magneto mot en sverigedemokrat, människorna mot invandrarna eller för all del det mångkulturella samhället och sen de “goda” mutanterna mot de gamla partierna så får du en bra bild av det politiska landskapet som en sverigedemokrat uppfattar det. Ja, jag vet att det underlättar rejält att ha läst X-men men ha lite fantasi.
Avslut
I något sammanhang kommer jag kanske att komma tillbaka i politiken. Var, när, hur och varför vet ingen idag. Att jag fortfarande har höga ambitioner ska inte vara en hemlighet för någon. Jag har redan avverkat tre politiska partier och jag har skaffat mig mycket värdefull kunskap, jag har gjort många misstag men förhoppningsvis också bidragit till en intressant debatt och många goda skratt. Det har i alla fall varit min ambition.
Några kan säkert känna sig besvikna över att jag lämnar in just nu, men om jag inte ens kan vara ärlig mot mig själv så finns ju ingen chans i världen att jag kan vara ärlig mot andra heller. Dessutom hade det blivit problem om jag hade suttit som politiker för ett parti som jag inte tror på innerst inne. Hade jag hoppat av hade bara Sd fått ännu en tom stol och då är det bättre att jag hoppar av nu. De som tror på Sd:s budskap får sitta på den stolen istället.
Bloggen har varit en del av mitt liv, men eftersom jag startade den för att få ut mitt politiska budskap känns det passande att avsluta den nu när jag lägger ner mitt politiska engagemang för den här gången. Bloggen tas bort inom en månad.
Tack till alla som läst, lämnat kommentarer, skickat länkar och brev med mera. Tack till journalisterna för många andrahandskällor, tack till grundarna av Youtube och Google. Tack till grabbarna på slakteriet i Kalmar och brudarna i lågprisbutiken i Botkyrka, som varit mina arbetskamrater och matat mig med mycket intressanta synpunkter på samhället med ett perspektiv underifrån. Ett speciellt tack till en arabisk man i Skärholmen som jag bodde hos, och som gärna diskuterade invandringen från en invandrares perspektiv på ett väldigt frispråkigt sätt. Likaså en iransk kille i Rinkeby som var väldigt sjysst mot mig en gång när jag var i knipa. Du vet vem du är om du läser detta. Också vill jag tacka de trevliga invandrarkillarna i Rosengård som gav mig förstahandsuppgifter om moskékravallerna. Sen kan jag tacka ännu fler men nu nöjer jag mig bara med att säga gott nytt år i efterskott.

Anonym sa… jag förstår dej det har känns så här ett tag nu på din blogg
kan du inte starta en anonym blogg
där ingen kan hota dej

leo sundberg sa… Anonym:
Jag vet inte varför du tror det, men jag har aldrig blivit hotad av varken AFA eller någon annan under den tid jag drivit den här bloggen. Något jag för övrigt är överraskad av med tanke på vilken tung ammunition jag riktat mot i princip allt som rör sig åt fel håll i samhället.

Kanske har det varit en ren slump att AFA inte fått tag på mig, kanske har de tyckt att jag inte varit ett primärt hot eftersom jag i grunden har rätt så starka vänsteråsikter.

sa…
Du har en tendens att skriva jävligt långt Leo, t.o.m. kommentarerna blir i novellformat. Ta mig som ex. Jag skulle kunna bemöta en massa saker du skriver, men tar bara vad jag spontank kommer ihåg.
Först det här med det etniska. Alla människor har lika värde varjelst de är födda och vilken ras eller hudfärg de än har, vad kan missförstås med det? Om man verkligen menar det, och de allra flesta menar det inom Sd. Vad var uppdelningen av Kosovo då, som hela västvärlden och svenska socialdemokrater också, godkände om inte en terrotiell uppdelning efter etnicitet?
Enkla svar på samhällsfrågorna? På vilket jävla sätt har riksdagspartierna INTE enkla svar på sina frågor då? jag har aldrig förstått det faktiskt, aldrig fått det förklarat heller. Man för en vansinnig flyktingpolitik, när man försvara den så trasslar man in sig i ett pinsamt nystan. Nä det är inte EBKELT, det är korkat. Man saknar pengar till våra pensioner. Då skär man ned våra framtida pensioner så jag kommer att få samla tomburkar när jag blir gammal, som jobbar och sliter. JÄVLIGt enkla lösningar om du frågar mig. Ja det är ett jävla vurmande för kristendomen, önskar de tonade ned det en smula. Likaså att befatta mig med äktenskaplagarna, det kunde man skita i. Låt bögar och flator bli lika olyckliga som straighta.
Aborter? Sd är väl inte EMOT aborter, du saknar stringens i ditt sätt att resonera. Det är en fråga om vilken tid man skall få göra aborter, Sd vill väl ha samma gräns som i princip hela övriga Europa, der är väl för fan inte att vara EMOT aborter. Men man kunde skita i den frågan också, onmödigt att tappa röster på den, speciellt när t.o.m. folk som du tydligen missförstår den.
Lycka till i fortsättningen i alla fall, trevligt att träffas och tack för det du gjort.
Robsten sa…
En sak till bara. Jag diskuterade och debatterade politik under 7 års tid med pålästa, intelligenta, och debattsugna liberaler och socialdemokrater. Jag förlorade väldigt få stenhårda debatter från min politiska utgångspunkt. Jag sysslade med det i princip varje kväll. Så om du tror att några slipade sossar kan köra över t.ex. mig i brådrasket så bjuder jag gärna upp till en fight, med vem fan som helst.
Anonym sa…
jag tycker att du ska tänka över detta en gång till
detta med smygrasism hör jag ofta ifrån folk ifrån andra partier än sd–tilloch med från såna som sitter i komun o styr så ditt snack om det köper jag inte
jag själv tex är inte nån som dömer någon efter färg men när det ser ut som det gör i landet så är risken stor att det skapas en massa rasister -det ekonomiska läget gör ju inte saken bättre
I mina ögon så så är det ju dessa flum-politiker som bär ansvaret till denna katastrof
Så till min fråga vad ska vi göra åt detta?
Jag har läst dina bloggar under en lång tid o jag tycer nog att det mesta är bra—kanske inte lika knivskarpt som rakryggad–mild–eller robsten men ok ändå
på tal om iraniern som du fått hjälp av ja tycker du låter som skrivit av pk-media
För min del är det som att elda upp huset för att grilla en korv när man hör såna historier
men som sagt vad tycker du vi ska göra åt detta elände?
Eller ger du upp nu när du fick hjälp av iraniern????????????
pelle
sa…
Robsten:
Om nu Sd hävdar att alla raser är lika värda varför vill man då ha ett etniskt homogent samhälle? Varför är det viktigt att alla har samma etnicitet? Det står ju i principprogrammet svart på vitt att Sd vill ha detta. Vad ska det vara så bra för? Jag förstår inte hur man kan vara antirasist och samtidigt säga att trygga samhällen förutsätter etnisk homogenitet.Sd är unikt på det sättet att man återkommer till invandringen och mångkulturen som generalförklaring till allehanda problem på ett sätt som helt saknar proportioner. Andra partier brukar kunna rada upp betydligt mer varierande svar på olika problem, kanske undantaget V som hänvisar allt till “det kapitalistiska systemet”.

Exempel: S hävdar att arbetslösheten härrör ur rationaliseringar, försämrad statsbudget, terms of trade på världsmarknaden, social dumpning i tredje världen med mera. Sd brukar i regel hänvisa till (surprise surprise) invandringen.

Uppenbarligen håller vi ju med varandra om att invandringen är korkad som den ser ut i dag. Men att hänvisa de sänkta pensionerna enbart till invandringen vore direkt korkat, det finns ett stort vanstyre i form av dålig offentlig förvaltning som förslösar skattemedel på ett ineffektivt sätt också. Det faktum att exportindustrin, som står för både ditt och mitt dagliga bröd, håller på att lämna Sverige på grund av en liberal valutapolitik ser jag som ett oerhört mycket större problem än dagens invandringspolitik. Försvinner industrin blir försörjningsbalansen horribelt snedvriden, sen gör ju förstås en dumgenerös invandring lök på laxen.

Lite komiskt är det väl för övrigt att ett nationalistparti inte ens ser problemet när Sverige dräneras på kapital på grund av globaliserade valutaregler, utan hänvisar till (återigen) invandringen. Sänkt förmögenhetsskatt och kapitalskatt för kapitalägare är det som Sd vill bemöta ägarnas utpressning med. Knappast en löntagarfokuserad politik och definitivt inte en politik som ger mer skattepengar till dina framtida pensioner. Däremot mer pengar till aktieägare som äter frukost på Arlanda och middag i Paris i sina rikemanskarrärer.

Sd är ej emot aborter, men de vill inskränka möjligheterna att göra abort och det är illa nog. Varför ska ett nationalistparti anpassa Sveriges abortpolitik efter hur abortpolitiken ser ut i andra länder? Inte mycket logik i det tycker jag. Och framför allt – kan någon motivera varför det är så fel med de generösa abortregler vi har idag?

Jag tror inte du är rasist, jag tror också du har vunnit många debatter. Men samtidigt måste du inse att många sossar är bakbundna av sin ledning till att försvara en vettlös invandringspolitik. Skulle sossarna släppa denna akilleshäl tror jag att Sd skulle få ett rent helvete i debatterna, för det är den tunga fördelen Sd har över S.

Jaja, tack själv Robsten det har varit kul att lära känna dig också.

Leo Sundberg sa…
Pelle:
Att det finns smygrasism hos enskilda medlemmar i andra partier är förstås tråkigt, men i Sd är det en del av ideologin. Alla partier har sin ruttna ägg, men Sd har en rutten ideologi kring etnisk homogenitet.Jag håller helt klart med om att dagens politik är kass och skapar rasism, det glädjer mig också att du inte ser till hudfärg men många rasister som gör det röstar faktiskt på Sd och Sd är beroende av deras röster. Man sitter på två stolar där man dels har kvar de gamla rasistväljarna och dels vill dra till sig nya ickerasistväljare. Skulle du kunna tänka dig att avla fram ett blandrasbarn? Hur skulle du reagera om din syster kom hem med en neger? Den frågan väcker mycket starkare känslor på Flashback bland Sd-anhängare än vad jag hade kunnat förutspå.

Iraniern har inte med mitt avhopp att göra mer än någon annan invandrare som jag känner. Men många invandrare känner sig faktiskt oroliga av Sd och inte utan skäl. Den ständiga fokuseringen på invandrares brottslighet och det stora ointresset för rasism som drabbar invandrare (till skillnad från svenskar) gör att Sd:s uttalanden om att ha lagt rasismen bakom sig klingar tomt. Att sen säga att otrygghet hör ihop med människors olika etniska ursprung gör inte Sd mer trovärdiga i sin antirasism.

Vad borde vi göra åt detta? Bra fråga.

Ta debatten, våga stå för din åsikt och rösta i de allmänna valen. Skriv insändare. Försök få kontakt med en journalist, Janne Josefsson är ju en jävla bra kille. Engagera dig politiskt om du orkar eller ta kontakt med politiker och framför dina synpunkter på ett saligt sätt.

Använd fantasin!

Anonym sa…
Men leo hade du en rutten idealogi
när du var med i sd—nää inte jag heller då är vi ju minst två o jag för min del kan inte se något -rasistiskt med att man vill strypa invandringen—–
Jag hör rasistiska skällsord var dag och dom kommer inte ifrån sd.
Detta invandrar-vansinne är ju vad folk runt omkring oss pratar om. Tycker du dom är rasister med?
En stor skillnad med sd är väl att dom inte hymlar om att invandringen gått för långt som dom andra partierna gör—och det är mycke hedersamt.
Har en kompis -ej rasist en vanlig skötsam kille som inte kunde få barn så dom adopterade två koreanska barn—–han är sverige-demokrat o det med stolthet o det tycker jag att han ska vara-man ska måna om sitt land.
Jag skulle kunna tänka mej att -avla fram ett blandrasbarn-om tycke uppstod till modern.
Jornalister har jag varit i kontakt med men dessa förljugna indvider ger jag inget för-ett ex elisabeth höglund-
Ta debatten—0 bli kallad rasist
Insändare dom tar hellre in från vänster-flummet–o lejonen o lammen betade tillsammans–du vet
Janne josefsson—har du sett jan milds uppnystning av debatt på you tube–det är borttaget nu varför tror du?
Jag har varit i kontakt med politiker—en sosse i komunen han såg inget problem med invandringen-bara dom får jobb—det är så man kan gråta—
En center partist-som talade om självupplevda händelser med invandre(o det var inga positiva saker han berättade)men att göra något åt detta var det inte tal om.
Så nu till de allmänna valen.
Vem ska man rösta på?
s-d är det parti som är närmast det som jag anser vara viktigast för landet
Sd som vågmästare tror jag är vad sverige behöver
pelle
Robsten sa…
“”Om nu Sd hävdar att alla raser är lika värda varför vill man då ha ett etniskt homogent samhälle? Varför är det viktigt att alla har samma etnicitet?””Ett etniskt homogent samhälle är en omöjlighet och precis alla fattar det. Har du läst i principprogrammet att alla som invandrat skall utvisas om Sd får 51% av rösterna? Det skulle till för att samhället skall bli etniskt homogent. Vad man menar är att man med avsikt INTE skall slapa ett månghkulturell samhälle. Jag får väl skriva om programmet en vacker dag, men du hade nog lämnat Sd i alla fall. Jag håller dessutom med Järvenpää om att vi svenkar också har rätt att fortsätta existera som folk, precis som samer, indianer och andra folkslag och kulturer, det är snarare DET frågan gäller. Och det är INTE att nivågruppera olika folk, bara att stillsamt säga att alla har rätt att existera. Med regeringarnas nuvarande politik så är det väl vi som går indianernas öde till möte.

När Sverige var kulturellt homogent var det ett förbannat mycket bättre samhälle vi levde i, jag är så gammal så jag kan säga det av egen erfarenhet. Vi, och framförallt ditt gamla parti, har skapat ett sämre samhälle, ALLA jag talar med som är lika gamla som jag håller med om detta med emfas. Får det dig inte att tänka efter?

“Jag förstår inte hur man kan vara antirasist och samtidigt säga att trygga samhällen förutsätter etnisk homogenitet.”

Motsatsen till etnisk homogenitet är ju det mångkulturella samhället. Så då har vi skapat detta samhälle, Rosengård, Fittja, Alby och Hammarkullen. Jag säger med allt mitt förnuft och allt min kraft NEJ, NEJ för helvete, jag VILL INTE ha det. Det är för fan min demokratiska rätt att ha åsikter om hur vårt samhälle skall se ut, annars kan vi väl införa d ren och formell diktatur. Jag tycker det är SKIT! Är jag rasist då? Glöm det grabben, jag jobbar med människor från främmande länder (även om jag inte är inneboende hos dem) har vänner från andra kulturer, pratar med dem. Många håller med mig, inte dig, fast de själva invandrat hit. Alla är lika mycket värda, alla har för fan inte rätt att bo här i alla fall, skall detta vara så svårt att fatta. Är alla Finnar rasistiska? Jag vill ju sammma politik som de, Finland är hyggligt homogent, är de rasister allihopa? För att inte tala om en LÅNG rad andra länder.

“Sd är unikt på det sättet att man återkommer till invandringen och mångkulturen som generalförklaring till allehanda problem på ett sätt som helt saknar proportioner”

För att alla andra riksdagspartier är unika och ALDRIG nämner problemen med invandringen, har du inte förstått detta enkla faktum? Det är ju en fråga som ALDRIG får komma på bordet, inte diskuteras eller debatteras. Gå du til någon annat parti och gör karriär om du vill. Det blev väl för tufft att stå på utsidan.

“”Men att hänvisa de sänkta pensionerna enbart till invandringen vore direkt korkat, det finns ett stort vanstyre i form av dålig offentlig förvaltning som förslösar skattemedel på ett ineffektivt sätt också.””

Ja jag håller med, gör alla Sd:are jag talat med, vad är problemet? Att sedan invandringen kanske koster 100 miljarder om året sammantaget kan ju inte göra saken bättre.

“”Sd är ej emot aborter, men de vill inskränka möjligheterna att göra abort och det är illa nog. Varför ska ett nationalistparti anpassa Sveriges abortpolitik efter hur abortpolitiken ser ut i andra länder? Inte mycket logik i det tycker jag.”

ja man vill ha samma regler som de flesta andra länder, en viss skillnad. Inskränka aborter? Det gör man i dag också, du kan inte göra abort dagen innan du skall föda (om du vore kvinna), det är också en inskränkning. För ett antal år sedan tyckte ALLA som Sd i vårt land, ingen snackade om att utöka gränsen för abort, sedan blev det väl politiskt korrekt att införa en generösare lagstiftning än andra länder. Då blir de som vill ha kvar de gamla reglerna plötsligt abortmotståndare. Liiite underligt så det kan bli tycker jag nog, hur värdeskalorna kan glida. Problemet är att jag är så gammal så jag kommer ihåg hur det var för ett tag sedan. Annars är det en skitfråga jag inte fäster något större avseende vid.

ha det;-)

Leo Sundberg sa…
Pelle:
Som jag sa förut så visste jag inte om att Sd hade ett etniskt homogent samhälle som ideal. Hade ju inte kollat upp principprogrammet utan jag frågade bara om Sd var rasister och då sa de att de var de inte. Bra tänkte jag och så gick jag med. Hade jag vetat detta hade jag aldrig gått med från början.Det är absolut inte rasistiskt att prata om invandringen, men att hänvisa problem till folks hudfärg eller etnicitet det tycker jag är rasistiskt.

Jag har inte sett de där grejerna av Janne Milld men jag har sett ett Milld-klipp där han tycker att svenskarna håller på att utrotas och den har lite rasistisk klang i alla fall.

Jag tror att många politiker med medelklassbakgrund är rätt så aningslösa om invandringens problem. De vet många gånger inte själva hur stora problemen är. En del är också dåligt insatta och kan inte se sambanden mellan invandring och arbetslöshet eller lönedumpning.

Jag vet inte vad jag ska rösta på, du får fundera själv på vilket som är minst dåligt.

Robsten:
För det första tycker jag att det här du säger med att jag inte pallar med att stå på utsidan gränsar till personangrepp. På dig låter det nästan som om jag lämnade Sd bara för att jag inte kunde stå för mina åsikter. Mitt problem är att jag har svårt att stå för åsikter som inte är mina egna.

Jag har berättat vilka åsikter jag hade till min chef på mitt förra jobb och han tyckte jätteilla om det men det brydde jag mig inte om. Jag har också berättat var jag står för många av mina gamla polare i sossarna utan att skruva på mig. Glada blev de inte. Dessutom bloggar jag i mitt eget namn. Till skillnad från dig som kör med signatur. Så kasta inga stenar i glashuset.

Det här med indianerna tycker jag är en märklig jämförelse. Det är ju inte direkt så att invandrarna kommer hit med toppmoderna vapen och kör bort svenskarna med våld. Om nu alla vita i Sverige skaffade barn med svarta och vi blev ett mulattland skulle det vara ett problem för dig? Jag skulle i alla fall älska en mulattunge som jag hade fått med en negress och kan jag så kan väl alla andra med? Jag skiter om befolkningen i Sverige är mörk eller ljus, och jag tycker det här med att bevara samerna som folkgrupp är rent nonsens. Folk rasblandar med vem de vill. Motsätter man sig detta är man ju inte bättre än pappor till invandrarflickor som inte får ha svenska pojkvänner.

På den tiden Sverige var homogent hade vi en bättre ekonomi än vi har idag och det tillskriver jag inte befolkningens genetiska uppsättning untan snarare den geniale Gunnar Strängs ekonomiska politik. Efter hans frånfälle har sossarna påbörjat en högervandring ner i liberalismens träsk och det har definitivt skapat ett sämre samhälle.

Motsatsen till etnisk homogenitet är etnisk heterogenitet, inget annat. Huruvida samhället ska tolerera burka, könsstympning och annat elände har knappast med etnicitet att göra. Det är en fråga om lagstiftning. Min uppfattning är att de allra flesta invandrare faktiskt försöker sköta sig och komma in i svenska samhället. Tyvärr är det ibland svårt och en minoritet bland invandrarna är störda blattar som förstör för de som sköter sig. Som med svenskar med andra ord.

Självlart har du rätt till din uppfattning och att jag inte delar den hindrar inte att jag anser att du ska ha rätt att säga var du står utan repressalier. Jag är för yttrandefrihet både för nazister, muslimer och gamla Agda som säger att “alla ungdomar har AIDS”. Du är förstås inte rasist bara för att du inte trivs med att bo i Fittja, så länge din motvilja inte handlar om att det är för många negrer och araber där för om det är det du stör dig på då är du faktiskt rasist. Alla finnar är inte rasister heller, men självklart vissa av dom.

Sist men inte minst, så tycker jag det saknar relevans egentligen om invandrare från andra länder håller med dig. Det finns ju gott om invandrare som är rasister inte bara mot svenskar utan också mot invandrare från andra länder. Jag tror exempelvis aldrig jag hört så negativa kommentarer om negrer som när jag jobbade med några kurder, de vräkte ur sig “svartskalle” och “negrer är fula och luktar skit” på ett sätt som jag tyckte var komiskt eftersom de själva var svartskallar i mina ögon.

Anonym sa…
Jag kan inte förstå att du- som är smart (obs detta är inte ironiskt utan det är något jag tycker)–kan bli med o engagera dej i ett parti utan att läsa igenom deras program-utan först nu har du kommit på att du tycker att sd uppfyller dina ideer om livet.
Det är en hund begraven här-något som inte stämmer-rädsla(räcker med att titta på hur vissa mäniskor bär sig åt mot ett demokratiskt parti som sd är.
Därför anser jag att det är modigt eller kanske rent av dumt att gå ut med sitt namn i en sån här blogg
-har själv alldrig förstått hur du vågar.
känner folk som är sossar (att jag känner många sossar är för att jag är en gammal sosse själv innan jag vart sd,are)som deras döttrar har haft förhållande med invandrare och det funkar inte bra,döttrarnas val av pojkvän har inte varit populär från början av pappan i familjen medan mamman tycker att det har varit ok-men varefter tiden har gått så har även mamman insett att det inte var så bra att blanda kulturer—o detta är bara en av många storys o det beror ju inte på olika raser
Jag tror att sd kan bli vår räddare ut ur detta stolleprov som vågmästare detta är vår enda chans annars är nog risken stor att det blir ett tyskland
pelle
Anonym sa…
Leo, jag bjuder gärna upp dig här till (s):s rödaste näste dvs norrbotten. Man t o m river bostadshus på order ifrn (s) och (v) för att slippa få hit invandrare. Och precis som du har jag fått detta omtalat utav både partiledare och andra partirepresentanter. Socialdemokrater och vänsterpartister s beskrivning på Samer är “dom jävla lappjävlarna” och “sameplågan” osv. Jag hör dagligen rena rashygienska utspel i gammal god Sosseanda från tiden innan 1945. Sällan har jag blivit så mörkrädd för folks rasistiska åsikter som man får höra häruppe…från enbart socialdemokrater och vänsterpartister. Tråkigt med ditt beslut, men det är upp till var och en var man vill lägga sin sympati, däremot så är väl knappast Flashback som innehåller 90% idioter + en uppsalagalning något forum för att ta ett beslut i åsikter inför ett riksdagssammanhang? Om man baserar sitt beslut på Flashbacks kommentarer eller löst prat bör man kanske inte se sig som lämplig inför ett eventuellt riksdagsintåg som representant för SD. I detta läget har du gjort helt rätt i ditt val.
Leo Sundberg sa…
Pelle:
Hur gärna du än vill tro det så finns ingen hund begraven. Innan jag gick med i Sd läste jag noggrant igenom deras handlingsprogram där alla skattefrågor och annat fanns samlat. När jag valt politiskt parti är jag väldigt pragmatisk av mig och jag ser främst till materialistiska sakfrågor som mat på bordet och tak över huvudet.Principprogram har hittils varit ett okänt begrepp där man staplar komplicerade ord på varandra som etnicitet, identitet och subsidiaritet. Om jag frågar en representant på hög nivå från Sd om Sd är ett rasistiskt parti och de svarar nej så utgår jag ju från att de talar sanning. Särskilt när jag ställer frågor som “vill vi vara öppna för invandrare?” och de svarar ja. Hur skulle jag kunna veta bättre? Visst har man hört från de andra partierna att Sd är rasister, men det såg jag mest som en pajkastning av den vanliga typen. Till och med Camilla Henemark har ju blivit utmålad som rasist av kommunister bara för att hon använder ordet jugge om jugoslaver. Det har gått rejäl inflation i ordet rasist, och eftersom jag dessutom själv har blivit kallad för rasist när jag sagt neger (inte negerjävel utan bara neger) så tar inte jag varenda rasismanklagelse på allvar. Folk överdriver så jävla mycket. Om ordet rasist användes mer sparsamt skulle man ta antirasismen på större allvar.

En annan anledning till att jag hade så bråttom in i Sd var att jag inte kände mig hemma i S. Men jag brann fortfarande för politik. Jag var en vanlig arbetare som hade engagerat mig politiskt i S för att jag ville få igenom vissa lagändringar åt facket (kring vikarieregler bl.a.) och jag jobbade inte för att göra karriär utan för att hjälpa mig och mina grabbar på golvet. De flesta som jag träffade i S kom från medelklassbakgrund och såg en framtid inom politiken framför sig, de visade många gånger stor oförståelse för hur vanligt folk tänker. När man tog upp känsliga frågor fick man inga vettiga svar utan bara “det här har vi bestämt” alternativt när det gäller invandringen vägrade folk att diskutera det över huvud taget förutom en del som kallade mig rasist (men som inte hade några motargument alls). Jag kände mig grymt sviken och såg väl lite ett steg över till Sd som ett jävligt effektivt sätt att ge igen på folk som stod ovanför mig. Att ha hämndbegär som motiv till att engagera sig i ett annat parti gör en lätt blind av ilska så det här ångrar jag faktiskt i efterhand. Fast lite grann tycker jag att sossarna förtjänar att få pisk för att de sviker vanliga arbetare, det måste jag säga.

Att gå ut offentligt med namnet var kanske dumt mer än modigt men eftersom Sd har enorm brist på kandidater så tänkte jag ställa upp i valet. Bloggen blev då en direktkanal till mina potentiella väljare, jag tycker det är viktigt att folk får veta vem jag är eftersom jag ansåg att jag som person var lättare att identifiera sig med än Sd som partiorganisation för den enskilde väljaren.

Det här med att pappa inte vill att dotterns ska träffa en person från en annan kultur tycker jag luktar lite Fadime Sahindal över. Det är trist när det blir så här, och ett parti som ständigt upprepar hur kriminella invandrarkillar är gör definitivt inte saken bättre. Jag har träffat många trevliga invandrarkillar som jag gärna hade sett att någon av mina systrar skulle bli ihop med. När jag hade ihop det med en latinamerikansk tjej hade inte varken farsan eller morsan nåt emot det (de gillade mig skarpt) men däremot gick det en ängel genom rummet när jag berättade detta för några i Sd…

Anonym norrlänning:
Helt otroligt vilka skillnader det kan vara mellan eliten i Stockholm och lokala småpåvar i periferin. Vet ej vilket som är värst – Mona Sahlin och Lasse Ohly som vill göra storstan ännu mer trångbodd för arbetarna (men inte medelklassens områden) genom generös invandring eller dessa lokala rasistpolitiker som talar om rashygien.

Nu måste jag säga att det är långt ifrån bara en diskussion på Flashback som fått mig att lämna Sd, detta var bara droppen som fick bägaren att rinna över. Jag har hört en jävla massa rasistiska kommentarer på interna möten som inte tål att släppas fram i offentligheten. Förmodligen är det väl därför man hör dessa bara på interna möten och inte i Jimmie Åkessons TV-framträdanden (som han ju sköter rätt bra får man erkänna).

Anonym sa…
Jag hade tänkt sluta skriva nu MEN
jag känner inte att det klarnar på något sätt
menar du att om du ska engagera dej i något parti så får det inte pratas om något rasistiskt eller nedsättande om invandrare?
vilket parti (med handen på hjärtat) ska man ge sitt stöd då)
detta förekommer i vilket parti som helst-eller hur(när kameran är avstängd alltså)
det kan handla om folk som blivit utsatta personligen av invandrare o deras brott o dom känner att igentligen borde invandrarna vara tacksamma över att få komma hit osv
då är det säkert rätt lätt för folk att häva ur sig rashatsord
Detta förekommer i alla samhällsklasser o i alla partier o det vet du säkert om
Och detta är våra hycklande politiker o medias fel.
Men om jag får fråga dej -vilket parti tycker du att jag ska rösta på med gott samvete för att få stopp på dom hycklande politikerna
o som alldrig säger något rasistiskt så är jag tacksam för ett svar
pelle
Leo Sundberg sa…
Tack Jocke för det. Vet ej på vilket sätt mitt perspektiv är unikt, tänker du på att jag skriver av och för arbetare? Om du preciserar kan jag känna mig mer motiverad att fortsätta med just de delarna.Kan tänka mig att ta upp skrivandet igen. Kanske en ny blogg, kanske i någon tidning eller i något annat sammanhang. Mitt samhällsengagemang har ju inte tagit slut, jag måste bara hitta en ny plattform nu när jag lämnat Sd.
Leo Sundberg sa…
Pelle:
Självklart kan man acceptera att det finns enskilda idioter som är rasister. Inget parti kan garantera att ingen enda medlem hyser såna åsikter mer eller mindre öppet. Rasism finns förstås i alla partier och samhällsklasser.Däremot kan man kräva att partiet ska ta tag i sånt när det kommer upp vilket Sd inte gör, utan man accepterar rasismen i det tysta. Det har till och med hänt att invandrare inte fått gå med i partiet för att man vill ha ett “svenskt” parti, och att man menat att för mycket invandrare gör Sd lika mångkulturellt som det omgivande mångkulturella samhället.

Likaså har jag mer än en gång hört från andra Sd:are på flygbladsutdelningar att man gott kan hoppa över de brevlådor som har osvenska namn. Bortsett från att det är uppenbart att Sd fortfarande ser sig som ett parti för svenskar (och inte för invandrare) så är detta odemokratiskt.

Alla borde ju ha rätt att få ta del av Sd:s propaganda, för att avgöra vilket parti detta är och hur man ska ställa sig till det.

I Sd handlar det alltså inte om att en rasist smyger in i rummet utan rasismen sitter i rummets väggar. Och som jag sa tidigare, rasismen finns i ideologin – ju fler mörkhyade som bor i ett samhälle desto mer otrygghet enligt principprogrammet. Detta program som Sd alltså anser vara så bra att man lägger ut på sin egen hemsida.

Din fråga om vilket parti man ska rösta på om man vill ha en kombination av restriktiv invandringspolitik och antirasism det vet jag inte. I dagsläget finns nog inget sånt vettigt parti (men det skulle VERKLIGEN behövas) och därför får man välja det minst dåliga. De som står ut med rasismen och tycker en uppbromsning av invandringen känns viktigare får rösta på Sd. De som står ut med den dumgenerösa invandringen och tycker antirasismen är viktigare får rösta på något av de gamla partierna.

För mig känns det som ett val mellan pest eller kolera. Borgerligt anser jag i alla fall inte att man bör rösta och inte heller på Miljöpartiet som är ett rakt igenom arbetarfientligt parti.

Man kan ju rösta taktiskt, lägga en röst på Sd inte för att man tycker de är bra men som en murbräcka för att spräcka mödomen i den svenska politikens beröringsångest i invandringsfrågan. Få dem andra partierna att fatta att det straffar sig att slå dövörat till.

Man kan också rösta på S för att de har en bra arbetsmarknadspolitik och för att de värnar kollektivavtalen. Men då vill de nog till att de skärper till sig och talar klarspråk i EU-valet om hur de ser på EU:s lönedumpning. S har ju också en rätt bra bostadspolitik om jag ska vara ärlig. Ekonomiskt sett är det nog överlag det parti som har den bästa budgetpolitiken, S lovar inte alltför mycket och drar inte igång stora underskott.

Att rösta V kan vara ett sätt att missnöjesmarkera mot sossarnas högervridning och anpassning till marknadsliberalismen och alla privatiseringar. V är ju inte så mycket att hänga i julgranen för egen del, men om sossarna tappar mycket till V så lär S gå åt vänster, som de gjorde mellan 1998 och 2002 (aktiv arbetsmarknadspolitik och lågräntepolitik).

Man kan också röstsplittra! Man kan rösta på Sd/V i EU-valet i år och skrämma upp S. Om S då skärper sig kan man rösta på dem i riksdagsvalet 2010, om inte kan man rösta på V/Sd igen.

Sen kan man ju även röstsplittra på valdagen, man kan rösta på ett parti till riksdagen och ett annat till kommunen och ett tredje till landstinget om man vill.

Kyrkovalet får jag inte rösta i, för jag är ateist. Men jag ser helst att Sd och Kd får så lite stöd som möjligt så de inte förbjuder homoäktenskap.

Anonym sa…
Nationaldemokraterna kanske? Deras program är ju en direkt kopia utav 1922 år upplaga utav Socialdemokraterna, och en sosse har ju aldrig varit rasistisk…gäsp.
Robsten sa…
Mitt beslut att vara anonym (en massa människor vet ändå vem jag är) grundar sig inte på mina åsikter naturligtvis, det måste du räknat ut då jag i en massa offentliga sammanhang står med mitt namn. det grundar sig på en annan historia. jag skrev om ett rättsfall och hade släktingar (till de som blev dömda) i telefonen och i mailboxen, alla höll tydligen på med kampsport. Efter detta blev jag anonym.jag fattar inte vitsen med att byta ut ett folk mot ett annat. Ja jag skulle inte gilla om en ras blev utrotad, inte vår ras heller. Jag tycker att alla raser skall få fortleva, samer, japaner, indianer, och vi häruppe i vår nordliga del av världen också. Med vårt folk är vår kultur förknippad. Den indianska kulturen är i princip utrotad, vad är det för bra med det då? Om alla i Sverige belv svarta eller mulatter skulle vårt sätt att leva och vår kultur försvinna, den som säger något annat är dum anser jag, det är inte att kasta skit, det är att använda hjärnan.

Då skiljer vi oss åt helt enkelt i våra åsikter. Du har inget emot att byta ut svenska folket mot ett annat, OK då hörde du nog inte hemma i Sd någonsin. Tror många sossar faktiskt står på min sida mot dig i denna fråga. Frågar man folk i alla andra länder i hela världen så vill nog inget folk och försvinnande minoritet i varje folkslag jorden runt INTE bli utrotat och utbytt. Du och vissa extremister i vårt eget land är väldigt väldigt ensamma om er åsikt i denna fråga, ja jag tycker den gränsar till det perversa faktiskt. Alla, precis alla förstår att jag inte tycker sämre om något folkslag för det, jag tycker alla folkslag har samma rätt och samma värde. Dina tankar skulle nästan betrakats som sjuka i de flesta av våra grannländer, speciellt de som upplevt 2a världskriget. De verkar ha en mer realistisk bild av läget.

ursprungsbefolkningen på Cuba är utrotad, det tycker jag är synd, dig kvittar det, undrar vem som är humanist här egentligen. Jag ömmar för indianerna och en massa andra folkslag och deras kulturer, du skiter i dem (det måste du göra annars faller hela ditt resonemang som du redan räknat ut).

Kunde du inte frågat din arabiske polare om han var villig och byta ut sitt eget folkslag och kultur mot vår kultur? Tror du skulle fått ett glasklart svar. Det är bara vissa av oss politisk korrekta och indoktrinerade som har sådana tankar, men de är faktiskt på tillbakagång, det kan skönjas redan nu, tankarna är inte lika “hippa” längre.

Lite märkligt att ömma för djurarter och deras fortlevnad men inte det egna folket.

Och så till sist. Skulle jag bli kär i en vacker negress och få barn med henne skulle jag självklart älska det lika mycket som vilket barn som helst som vore mitt. Det finns INGEN motsättning mot detta och det jag skrev ovan. Det krävs inte mycket logik för att förstå det. Det är nämligen ingen politisk vilja att ödelägga ett folk o ett land som ligger bakom vanlig kärlek. dessutom sade jag att alla är lika mycket värda.

Robsten sa…
Dessutom tror jag inte att enbart en passus i ett partiprogram fått dig att lämna Sd. Det står på andra ställen att alla folkslag är lika mycket värda o.s.v.Jag har läst riksdagspartiernas partiprogram, det står en massa konstigheter i dem också. Skulle de partiernas medlemmar läsa och reagera på deras respektive program som du gjort med Sd:s skulle väl 75% av medlemmarna lämna in sina partiböcker i morgon. det skulle jagi.o.f.s. inte ha något emot, men man lämnar inte ett parti för en passus. Jag håller väl inte med om riktigt allt heller.
Robsten sa…
“”Likaså har jag mer än en gång hört från andra Sd:are på flygbladsutdelningar att man gott kan hoppa över de brevlådor som har osvenska namn. Bortsett från att det är uppenbart att Sd fortfarande ser sig som ett parti för svenskar (och inte för invandrare) så är detta odemokratiskt.””Du, jag har också hört snacket. Då var frågan att folk faktiskt var rädda att få stryk, DÄRFÖR hoppade man över namn från VISSA kulturområden. Jag vet att du t.o.m delat blad med folk från andra länder. Hur var det på Värmdö i somras? var alla etniska svenskar där som delade?
Robsten sa…
“”Det har till och med hänt att invandrare inte fått gå med i partiet för att man vill ha ett “svenskt” parti, och att man menat att för mycket invandrare gör Sd lika mångkulturellt som det omgivande mångkulturella samhället.””Oki du kan maila mig vem det var då som inte fick komma med i partiet p.g.a. sin utländska börd. Det är ju så att invandrare har en snabbfil inom partiet och har lättare att göra karriär. Det h’är misstänker jag är ren lögn, men maila mig vem det var då.
Robsten sa…
“”Jag har hört en jävla massa rasistiska kommentarer på interna möten som inte tål att släppas fram i offentligheten. Förmodligen är det väl därför man hör dessa bara på interna möten och inte i Jimmie Åkessons TV-framträdanden (som han ju sköter rätt bra får man erkänna).””Då tycker jag du skall skriva ned dessa samtal ocj skicka till t.ex. mig, inte bara skriva det här, det är oärligt. Folk med uttalade rasistiska åsikter har blivit uteslutna. i vilket fall kommer jag att forska i detta, på privat basis för att se om det ligger något i det. Jag kan lätt få fram vilka möten du varit på och vilka som bevistat dessa. Det är allvarliga anklagesler du kommer med här. Ärligast och rakryggast vore att du skrev ned möten, tidpunkter och vem som sade vad. Du kommer faktiskt med en offentlig anklagelse här.
Anonym sa…
Det känns som en stor dos av pk i ditt svar väldigt svävande
Jag fortsätter att lägga min röst på sd för det känns som att det är den enda chansen vi har med att komma tillrätta med invandringen
Även om det bara blir ett vågmästarparti till att börja med så är det antagligen vår ända chans
att få stopp på förfallet
Danmark har ju fått skaplig ordning på saker o ting med pia i spetsen-svårare är det inte-
Jag tycker bara en sån enkel sak som att om man ska vara svensk medborgare så ska man ta seden dit man kommer allt annat är ju hur dumt som helst.
säger man så i vissa kretsar blir det ett j–la liv.
Har själv varit med om detta-spi gick ut med plakat som det står- ta seden dit man kommer-det slutade med att spi ordföranden fick be om ursäkt.
O insändarna ifrån en flumkärring (komunist som inte har gjort ett handtag i hela sitt liv) haglade i lokaltidningen,medan vi i sd inte fick in en ända insändare–detta är så typiskt–
Jag måste berömma o tacka robsten för sina rumsrena(viktigt) inlägg både på hans egen blogg o här-stort tack till dej du uträttar massor ska du veta -jag är en frekvent(dagligen)besökare av din blogg som jag även visar upp för folk jag känner så dom kan se att vi sdare säger det andra tänker
Tycker du skriver på ett knivskarpt o lättförståligt sätt
Med andra ord du är en bra reklam pelare som har gjort att många röstar på sd-det vet jag-
pelle
Kritisk tänkare sa…
Undrar lite nyfiket hur Leo reagerar på följande citat ur en artikel av Anita Goldman om ett besök i Israel:“Bara detta att vara lik en massa människor! Till exempel dessa gamla tanter i snabbköpet som alla ser ut att vara mina mormödrar, kortväxta som jag, snabbkäftade som jag och så vidare. Till och med det som är fult och vulgärt tycker jag på något märkligt sett om, vilar i det, de kitschiga judiska tingen som säljs längs fula, mänskliga Ben Yehuda street mitt i stan. Hemkänslan i det.”

Expressen

Är Anita Goldman rasist?

Eller bedöms hon med en annan måttstock än en Sverigedemokrat?

Har judarnas lidanden berättigat dem till att vara mer etno-nationalistiska än Sverigedemokrater?

På suveräna nättidningen Samtiden.com frågar A W Fähstorkh om Israel är en rasistisk stat?

Vissa hävdar att så är fallet, men Fähstorkh går inte med på det.

“Det är i och för sig sant att judar har företräde vid invandring till Israel, men de flesta länder har någon form av förtursregler. Sverige har förtursregler för nordiska medborgare. Det är lättare för en dansk att bli svensk medborgare än en irakier.
En annan aspekt av problemet är de palestinska flyktingarnas rättigheter. Frågan om de palestinska flyktingarna skall ha rätt att återvända till Israel har delat den judiska statens sympatisörer i två läger. Kritikerna hävdar att den israeliska ståndpunkten i frågan är ett uttryck för rasism.”

Han citerar den israeliske socialdemokraten Shimon Peres tal inför de svenska socialdemokraternas partikongress 2001 i vilket den sade, att det fanns 24 stater i Mellanöstern. 22 av dem var muslimska. En var kristen, en judisk. Den kristna staten var Libanon. Vad gjorde den kristen? Jo, en kristen majoritet. Så fort de kristna upphörde att vara en majoritet, så upphörde Libanon att vara en kristen stat. Om det judiska folket skulle förlora sin majoritet i Israel, så skulle Israel upphöra vad en judisk stat.

Fähstorkh frågar:

“Innebär Peres’ omsorg om den demografiska balansen i Israel att Israel är en rasistisk stat? Knappast. Peres har uppenbarligen inget emot att muslimer lever på muslimskt vis, han säger endast att han inte vill att Israel blir en muslimsk stat. Han vill inte att Israel skall gå samma öde till mötes som Libanon. Även de mest förhärdade kritiker av Israel borde kunna medge att Peres har rätt i sakfrågan: omfattande muslimsk invandring hade i grunden förändrat den judiska staten. Få ifrågasätter att den mexikanska invandringen har förändrat Los Angeles. Varför skulle inte en omfattande muslimsk invandring kunna förändra Israel?
[. . .]
Det finns viktiga skillnader mellan hur det politiska etablissemanget i Sverige och Israel uppfattar sina respektive länder. För Peres är Israel en judisk stat. Demokratiminister Mona Sahlin anser inte att Sverige är en svensk stat och att det är viktigt att invandringen inte rubbar den demografiska balansen. Medan Peres anser att en judisk befolkningsmajoritet är något bra, intar hans svenska kollega närmast den motsatta ståndpunkten. Sveriges regering anser inte ens att det svenska folket har en gemensam historia.”

Samtiden.com

Den nyligen bortgångne Samuel Huntington framhöll, att USA inte hade blivit USA om det inte varit för en liten grupp protestantiska, frikyrkliga dissidenter, som kom med Mayflower 1620. Deras speciellt engelska, protestantiska kultur, vad gällde mat, könsroller, rättsväsen, kyrkoliv, etc. blev den amerikanska kärnkulturen, till vilken alla invandrare fram tills 1965 anpassade sig till.

Med andra ord ser vi här ett starkt samband mellan etnicitet och kultur.

Precis som biologiska band skapar starkare band mellan människor i en familj än i en med barn ur olika tidigare familjebildningar, och det biologiska arvet är viktigt för identiteten, på samma sätt kan man inte bortse från de biologiska rötternas längd i ett lands mylla, när det gäller en persons identitet och identifikation med ett lands historia och dess kultur.

Se bara på det inledande citatet från Anita Goldmans text: glädjen i att vara en del av en etnisk majoritet, vilket hon som judinna uppenbarligen inte upplever sig vara i Sverige.

Notera att hon tar fasta på de utseendemässiga likheterna!

Leo Sundberg sa…
Skulle du, Robsten, vilja att Aftonbladet citerade det du skriver om rasernas bevarande? Kan du stå för dessa åsikter offentligt? Skulle du våga gå ut och säga att detta är Sd:s syn på saken? Uppenbarligen tror du ju att många håller med dig. Jag tvivlar på detsamma.“Om alla i Sverige blev svarta eller mulatter skulle vårt sätt att leva och vår kultur försvinna”

“Med vårt folk är vår kultur förknippad.”

Säg det på nästa torgmöte då, eller i en valstuga 2010 eller varför inte Debatt med Janne Josefsson. Du är ju Sd-are och det här är dina åsikter. Dessutom verkar du ju vara stolt över dom.

Jag fattar inte varför du pratar om utrotning. Både du och jag ska dö en vacker dag, vad spelar det för roll om de som tar över ruljansen för landet Sverige är mulatter, negrer eller vitingar? Alla våra far- och morföräldrar är ju döda så vilken relevans finns det att prata om att byta ut befolkningen? Sveriges befolkning har alltid bytts ut för varje generation och att nästa generation har en annan färg än den förra kan jag inte se som ett problem så länge vi uppfostrar dem som våra barn och de byter blöja på oss när vi är gamla.

Dessutom verkar du ju verka vilja rasblanda med negresser så varför ska inte andra få göra samma sak? Många som vill bevara den svenska rasen skulle nog släppa sin ortodoxi när de får chansen att avla på en attraktiv rasfrämling. Män tänker med kuken och kvinnor har ingen kuk så därför tänker de med fittan istället. Det finns en orsak till att så många nordiska blondiner gladeligen särar på benen för en kåt neger och fenomenet blir bara vanligare för varje år som går. Både i Sverige och i grannländerna. För oss unga är rasblandning helt normalt, det är äldre generationen som håller emot och försöker stoppa utvecklingen. Men gamlingarna kan lika gärna ge upp. Rasblandning är sexigt. Rasblandning är framtiden.

Och ja: min arabkompis var också för rasblandning. När vi diskuterade hedersmord skrattade han gott åt de stackars förvirrade invandrargubbar som försöker neka sina döttrar till sex med svenska killar. Oftast löser de problemet med att ha analt eller oralt sex istället så mödomen förblir orörd. Så slipper landstinget betala att sy ihop mödomshinnan.

Jag vet inte så mycket om indianerna på Kuba men jag antar att de är lika förtryckta som alla andra under den karibiske tyrannens knutpiska. Indiankultur bryr jag mig inte om, inte kultur över huvud taget. Däremot bryr jag mig om materialla ting som bostäder, fabriker och skog. Alla har vi våra prioriteringar.

Timmen är sen, får fortsätta besvara imorgon.

Robsten sa…
har inte tid nu men återkommer. Bara det att du blandar äpplen och päron här. medvetet som ett debattknep. på det personliga planet blir man kär i vem som helst, alla är ju lika mycket värda har jag sagt 100 gånger nu, hur många gånger måste jag säga det?
Det jag talar om är en medveten politik att utrota ett folk, en kultur och ett sätt att leva genom en hejdlös invandring som inte fyller någon vettig funktion varken för dem som kommer hit eller för oss själva. Ungefär som när ursprungsbefolkningen på Cuba utrotades. Du är för det, jag är definitivt emot det, som kanske 90 % av svenska folket. Det är du som är i minoritet i denna fråga hur sexigt du än tycker det är.Om du bara visste hur fel ute du är när du försöker göra detta till en generationsfråga. Har pratat med ungdomar, många ungdomar i de södra förorterna i sthlm. De är fan så mycket radikalare än vad jag är. Var det inte i ett skolval Sd fick 12%?

På politisk håll så ser man folk och kultur på ett helt OK sätt. Ta esternas, litauernas och befolkningen i Kosovo, de folken värnande man om med emfas från politisk håll, och då menar jag ALLA partier. Du undviker konstant att svara på detta märkar jag.

Om du på ettb torgmöte propagerade för att det inte har någon betydlese alls att svenska norska och danska befolkningen utrotades (kultur, sätt att leva o.s.v.) skulle du nog ligga jävligt illa till, hade du sagt detta tidigare hade du nog aldrig FÅTT bli medlem i Sd.

Robsten sa…
Kastat i mig frukost nu, får samma känsla som en tidigare kommentator har, en stark känsla att något inte stämmer med dig, på ett övergripande sätt. Att Sd varit oerhört starkt kritisk till Sahlin.s uttalande om att allt utländsk är häftigt och att allt svensk är töntigt kan inte vara någon nyhet för dig, det är omöjligt helt enkelt. Det indikerar på ett klart sätt att Sd värnar om det svenska folket och vår kultur, det kan inte ha gått förbi dig innan du blev medlem. Samt hundra andra liknande saker. Nu kommer du plötsligtoch säger att man lika gärna kan byta ut det svenska folket, vår kultur och allt annat mot vadfansomhelst. det är sjukt på något sätt. Du står för samma ståndpunkt som Sahlin såvitt jag kan förstå. Inte ens sahlin är så urbota dum så hon hade sagt det offentligt på ett torgmöte, att hennes uttalnde ändå fått en sådan spridning o blev känt är väl snarare ett misstag från hennes sida.
Robsten sa…
Du har inte svarat på vilka som var rasistiska på vilka möten. Jag kommer att föra saken vidare i vilket fall.
Robsten sa…
Du skriver att “svenska tjejer gärna särar på benen för negrer”Det har egentligen inte ett skit med mitt resonemang att göra, och jag skiter i det, vem som helst för sära på benen för vem de vill vad mig anbelangar. Jag pratar om politik du pratar om personliga val. Du gör det medvetet som ett debattknep, men nu är det ju avslöjat så sluta med det.

Dessutom resonerar du på ett ostringent sätt. Vad har du för bevis för ditt påstående? Jag ser faktiskt mycket få svenska flickor som går med en svart man vid sin sida här i sthlm, detta när jag tänker efter, och jag tänker efter första gången efter en diskussion med dig, jävligt väl att märka.

Var i Orlando för ett år sedan. Ändå sällsyntare, extremt sällsynt med vita kvinnor och svarta män, de levde tvärtom åtskilda som bara fan! vad hgar du fått dina uppgifter ifrån? Behöver inte svara, än en gång. det har ingen relevans för mitt resonemang, vet inte hur många gånger jag behöver säga det. Jag vill bara visa att du kastar ur dig saker vars verkliga relevans starkt kan ifrågasättas.

Robsten sa…
Förresten var jag i Skottland denna jul. Skottarna är ett folk du måste hata Leo, de var oerhört nationalistiska, nästan FÖR mycket i min smak. De hade historiska monument över sina författare och poeter överallt. Edingbourg var nedlusad med historia. De värnade om sin historia på ett sätt som nästan tog andan ur en. Överallt skottska flaggor och märken, T-shirtar med skotska motiv på, flaggor och sådant. de skulle för aldrig i helvete byta ut sitt folk o kultur mot något annat, glöm det. Inte ens skottska ungdomar tycker det skulle vara sexigt att byta ut o utrota sin kultur, frmförde du dina åsikter där på ett torgmöte skulle du helt enkelt inte komma levande därifrån, jag tror faktiskt inte det, du skulle plötsligt väcka upp “Braveheart” i hjärtat på varje skotte. Inte så sexigt ha, ha.
Robsten sa…
Fy fan Leo, jkag blir förbannad när jag tänker efter. Jag gjorde militärtjänst i 227 dagar. Vi låg i norra Dalarna och krälade i snös när det var 25 minusgrader 10 12 timmar om dagen, sov i tält med minusgrader. Allt detta för att försvara landet mot inkräktare (läs ryssar). Det var staten som kommenderade ut mog på detta, sossarna hade makten som vanligt. Hade ryssen kommit hade jag och mina polare stupat för att försvara landet, försvara det så sådana som du kunde växa upp i välstånd och lycka, med vår kultur och våra traditioner. Sedan kommer du och säger att vi lika gärna kan byta ut svenska folket mot det ryska t.ex. (för det kan väl inte bara gälla negrer, det skulle vara rasistiskt så det stänkte om det).Fy fan Leo, det är magstarkt, det är JÄVLIGT magstarkt.
Robsten sa…
Lägger man samman allt så måste vi också lähgga märke till att du själv säger att du ville göra karriär, ställa upp som kandidat, skaffa dig väljare.Det var ditt tredje parti du var med i, ganska många med din ringa ålder faktiskt.

Du påstår att du inte visset saker om Sd som måste varit uppenbart, när du är på väg att lämna partiet så lusläser du principprogram och annat, varför just då? (Du letar efter skäl att lämna partiet och kunna hänvisa till saker, saker som gör det lättare att bli accepterad i nästa parti).

Detta ser inte bra ut Leo, sammataget. Jag vet att du är ung och ville göra en massa, att du upplevde organisationen som trög. Men vi är några som har heltidsjobb, och sliter i vårt anletes svett för att försörja oss också. Vore jag ung o arbetslös med en massa tid till förfogande vore jag också som en brunstig hingst, men man måste ha tålamod här i livet, samt förståelse för andras situation också.

Anonym sa…
Jag har sagt hela tiden att det är en hund begraven.
Från första raden
Men jag tror nog att det visar sig efter ett tag
När det gäller debatten så verkar du klara av den bra själv robsten
Det är som när salin försöker försöker försvara invandringen
det låter inte trovärdigt helt enkelt
pelle
Robsten sa…
Tack Pelle, det värmer att höra.
Robsten sa…
Bara en reflexion under arbetsdagen här. Ju mer jag tänker på det, ju mer får jag känslan (helt obevisat o ovetenskapligt) att du samlar PK poäng för att göra en ny karriär inom ett annat parti.Det du skriver att du inte visste, är märkligt, du börjar lusläsa program NU när du vet att du skall lämna partiet.

Du säger saker du ALDRIG skulle sagt när du var medlem, o.s.v. i alla oändlighet.

Det kan vara så att du biter dig i rumpan Leo, det som är rätt nu är förmodligen inte rätt om 5 år, någonstans, tänk på det. Allt du säger nu sparas på hårddiskar runt om i landet, det kommer att komma upp om du någonsin försöker dig på en politisk karriär igen, var så säker. Ligger du still händer inget, men börjar du röra på dig igen så finns det väldigt gott om ammunition, det har du själv sett till.

Kritisk tänkare sa…
Psst. Skulle uppskatta ett svar från Leo på min infallsrika kommentar.Alltså: hur ser Leo på det Goldman skriver och det Peres säger?

Är de rasister? Om inte, varför är en svensk eller en sverigedemokrat som uttrycker samma sorts känslor som Goldman och för samma demografiska resonemang som Peres rasist?

Anonym sa…
Jag tycker att det är tråkigt att du lämnar Sd och ärligt talat förstår jag inte varför. Jag känner inte igen sd i den beskrivning du ger av oss. Jag har aldrig hört att man ska hoppa över utländska namn vid utdelning av tidningen etc, tvärtom.De rasistiska saker jag hört från socialdemokratiskt håll är hårresande. Sd kommer knappast i närheten av detta.

Kärlekspar med blandade etniciteter ses väl heller inte ned på, vad jag har märkt.

Flashback går jag aldrig in på – jag tror nog att det snarare är nationaldemokrater och värre som håller till där.

Skulle även SD-are hålla till där i större skala måste jag nog ompröva min bild av partiet.

Hoppas i alla fall du kommer
tillbaka!

Maria

jocke sa…
Leo du skrev “Vet ej på vilket sätt mitt perspektiv är unikt, tänker du på att jag skriver av och för arbetare? Om du preciserar kan jag känna mig mer motiverad att fortsätta med just de delarna.”Som jag uppfattar dig så har du en s. k. arbetarbakgrund och kommer från enklare förhållanden.
Du se kritiskt på tillvaron och fastnar inte i de vanliga vänster flummet och floskel träsket.
Jag har inte alltid exakt samma åsikter som du har, men du argumenterar på ett konkret sätt.

Med bakgrund av detta tycker jag att det vore slöseri med din goda förmåga skriva att inte fortsätta att blogga om dagens politik m m.

Räcker detta som förklaring eller vill du ha mer “kött” på benen.
:-) Du har visst jobbat som styckare , så du vet vad jag menar.

/Jocke

Robsten sa…
Nä, har snackat med Sd-folk i dag per telefon. Ingen känner igen sig att man hoppar över utländska namn. En (1) person vet jag har rekomenderat detta, enkom av den orsaken att slippa bråk och slagsmål, han har dåliga erfarenheter nämligen.Att inte ta in människor med utländska namn känner jag heller inte till, det är ju snarare tvärt om, de får en smula gräddfil.

Rasistika uttalnden har jag hört, men i liten omfattning av personer som inte betyder något för partiet, som saknar alla förtroendeposter, de har enkom varit medlemmar och över 60 år gamla, typ på julfest eller något.

Du måste nog precisera dig lite här Leo, vi är väldigt många som inte käbnner igen oss.

Leo Sundberg sa…
Jag har inte sett några planer från något riksdagsparti för att utrota ett folk, var är dokumentet på “Den slutgiltiga lösningen”? Vad pratar du om för något? Hur kan man tala om utrotning i den svenska migrationsdebatten? Hitlers folkmord på judarna och Enver Paschas folkmord på armenierna, det kan vi kalla folkmord (eller utrotning). Att svenskar skaffar barn med invandrare det är inget mord, hur kan man använda mord i en kontext av att avla fram nya barn? Det ena handlar om att avsluta liv, det andra om att påbörja liv.Denna argumentation är i sanning ett mysterium i särklass.

Jag vet inget om det här med indianerna på Kuba, jag kan inte ta ställning till detta. Kosovos inrikespolitik vet jag heller inte så mycket om och jag bryr mig inte nämnvärt. Jag gör inga anspråk på att veta särskilt mycket om hur andra länder ska styras heller, jag har enbart rösträtt i Sverige.

Du säger att ungdomar är mer radikala än dig. Vad menar du med det? Att de inte bara är mot invandring utan även vill förbjuda rasblandning i lag? Att de vill deportera alla som är mörkare än italienare? Och det är sådana personer som du är stolt över att företräda och dra till ditt parti för att få röster?

Jag tror många ungdomar låtit sig luras av Sd:s antirasistiska fasad. Invandringspolitiken är det ju 60 % av folket som är mot, säkert har ungdomar lägre lojalitet till ett parti än gamla som röstat många gånger. Även jag skulle kunna rösta för en minskad invandring som sakfråga (p.g.a bostadsbristen t.ex.), men jag är inte intresserad av någon etnisk homogenitet och jag är inte rädd för att den svenska rasen ska dö ut. Sen finns det ju många ungdomar som “busröstar” på Sd för att reta gallfeber på lärarna så det kan ju vara en faktor att ta i beaktande.

Vad pratar du sen om att något inte stämmer med mig? När jag är med i samma parti som dig då är jag helt okej och jättebra, men när jag lämnar ditt parti då är jag helt plötsligt konstig. Jag hade helt enkelt blivit lurad till att tro att Sd var mot rasism och upptäckte att det inte stämde. Sd spelar ett dubbelspel.

Kan det inte helt enkelt vara så att jag en dag kollat igenom Sd:s hemsida (på uppmnaning av andra i Sd) och upptäckt att det fanns saker där som jag inte kunde ställa mig bakom? Varför måste du utgå från att det finns massa dolda motiv á la Echelon mirror i den sedvanliga konspirationsandan?

Hävdar du att man inte kan byta ut folket? Både du och jag vet att Sveriges befolkning inte är idag var den var igår och inte kommer vara densamma som i morgon. Min farmor till exempel är ju död så den befolkningen som fanns när hon var barn finns ju inte. Befolkningen byts alltid ut. Varför hänga upp sig på hårfärg och hudfärg och ögonfärg? Varför, varför, varför? Vi är ju alla människor.

Vad är det jag ska sluta med? Att berätta att ungdomar rasblandar? Varför ska jag sluta säga detta? Känns det jobbigt att höra saningen eller? Personliga val är också en politisk fråga ibland, exempelvis finns det ju lesbiska kvinnor som vill gifta sig i kyrkan men på grund av Sd:s politik så skulle de hindras från detta personliga val. Det personliga är politiskt! Likaså om svenskar skaffar barn med invandrare så blir det ju en både personlig och politisk markering emot bevarandet av den svenska rasen som Sd tycker är så viktig.

Har du inte sett vita kvinnor med svarta män i Stockholm av alla städer så vet jag inte var du uppehåller dig och rör dig? Det ser man ju när man är ute och festar, likaså när man träffar jämnåriga med mera. Svarta män är väldigt snygga många gånger och jag har full förståelse för att vita kvinnor vill ha en neger i sängen.

Jag hatar inget folkslag, sånt ägnar sig bara rasister åt. Huruvida man blir dödad vid ett skotskt torgmöte för att man är för rasblandning och tycker illa om den skotska kulturen vet jag inte. Men med tanke på hur mycket Sd överdriver om Rosengård (där jag själv gått omkring när det var huuur lugnt som helst) så tror jag bara det är önsketänkande från din sida att folk med “fel” åsikter ska lynchas.

Jag å min sida tror på fri debatt och åsiktsutnyte, medan du hotar med att jag kan råka illa ut och du har gott om ammunition ifall jag inte sitter stilla. Sverigedemokraternas kopplingar till “den nationella rörelsen” är kanske inte så långt borta i alla fall?

Jaja, är man så naiv att man låter sig luras med i ett rasistiskt och homofobt parti, som vill bekämpa kvinnors rättigheter och fackets inflytande därtill, så får man väl leva med att några vill gå i Hitlers fotspår i andra avseenden också.

Hm sa…
Jaha, nu får jag förklaringen till att det alltid infunnit sig en lite obehaglig känsla varje gång jag läst denna blogg. Något har inte stämt, det har luktat PK lång väg men argumenten sägs komma från en sverigedemokrat. Det som nu kommer fram är inget annat än ren och skär rönnbärsfilosofi, lite Funeboaktigt. Dina rasistbeskyllningar är så enfaldiga att jag inte ens vill kommentera dem. Uppenbarligen har din omgivning inte haft samma höga tankar om dig som du själv har. Mycket bra att du lämnar SD, dina vulgära resonemang hör nog hemma någon annanstans!
Antiism sa…
Självklart ska jag inte vara lat utan fylla i mitt namn, anonym norrlänning går ju inte.Jag personligen har aldrig gillat din attityd och jag har heller därför aldrig varken läst din blogg eller ens länkat till den. Så din teori om att du dög när du var med i SD fjanteriet kan du bara kasta bort. Jag är inte ensam om att inse att det inte stod redigt till hos dig, framförallt då du “råkade” skicka ett mekl fel till mig en gång (kan publicera hela den konversationen om du vill).

Att du baserar ditt skitsnack på bla vad yngre tonåringar och några få äldre barnrövar på FB säger ju en hel del om dig som individ…känns det fint att sitta där tillsammans med Tommy Funebo, Cecilia Bekroth och Jimmie windeskog? Personligen tror jag inte Tommy är så road över att du nu försöker ta hans särställning där han utger sig för att vara “sveriges största antirasist” med insyn i det rasistiska SD…patetiskt!!

Hela din svammelhistoria här inne luktar värre än en nyöppnad burk surströmming där den sura doften är hyckel-skitsnack-falska påståenden utan fakta eller källa..ett sätt att försöka få en sorts form utav “PKs syndaförlåtelse”. Bara en sådan sak,,,hur jävla korkad är man om man går med och företräder Sverigedemokraterna utan att läst hela principprogrammet…och dessutom sedan försöka påstå att man absolut inte hade en aning om att SD var invandringskritiskt? Du är och har alltid varit en nysosse och kommer så förbli..så vad du hade i SD att göra det begriper jag inte!? Hela ditt skitsnack stinker Leo med rena fantasier och lögner för att dra egna poäng…var du planterad utav sossarna eller!

Anonym sa…
hej
Jag tror inte för en sekund att du är korkad men därimot så riktas mina tankar till att du vill skada sd genom detta pk-svammel
Tänk efter om någon annan person gick ut med detta då skulle du idiot-förklara den individen.
Det är jag helt säker på efter att läst din blogg.
En som inte har fördjupat sej i vad sd står för utan får reda på detta genom kompisar-detta kan inte jag ta på riktigt.
Jag tycker att om det är någon kupp från din sida så ger detta sig själv—det är lätt att vara sverige-demokrat det är bara att hålla sej till sanningen
Och kan man inte det så ska man inte vara sdare-då får man bli nåt annat
pelle
Robsten sa…
“”Att svenskar skaffar barn med invandrare det är inget mord, hur kan man använda mord i en kontext av att avla fram nya barn? Det ena handlar om att avsluta liv, det andra om att påbörja liv.””Du Leo har sagt att det inte gör något om det svenksa folket försvinner och ersätts med ett annat, du har sagt det flera gånger dessutom. Klart som fan att det inte finns i något partiprogram, kommer aldrig att finnas heller.

“”Du säger att ungdomar är mer radikala än dig. Vad menar du med det? Att de inte bara är mot invandring utan även vill förbjuda rasblandning i lag? Att de vill deportera alla som är mörkare än italienare? Och det är sådana personer som du är stolt över att företräda och dra till ditt parti för att få röster?””

Aha, lite billiga debattknep igen;-) Du sade att ungdomarna tycker det är sexigt med rasblandning eller vad du sade( något liknande), jag var gammal och förlegad som tydligen inte såg något sexigt i det. När jag pratade med ungdomar från södra förorterna så är de längre ifrån dig än vad jag är. Ja många av dom ungdomarna skulle jag vara stolt över att ha i partiet, det retar säkert dig, du har INTE dessa ungdomar med dig i dina resonemang här, jag har det, osexigt måhända, men fullt demokratiskt.

“”Jag tror många ungdomar låtit sig luras av Sd:s antirasistiska fasad.””

Ääähhe…skrev du inte i artikeln att man inte skall kasta sten på Sd, nu går du det. Du var själv medlem för inte länge sedan, nu kallar du Sd rasistisk. Fy fan! Du har ätit middag med mig, Åkesson, Söder och hållit god min, nu kallar du alla dessa rasister! Skäms du inte Leo?

“”Vad pratar du sen om att något inte stämmer med mig? När jag är med i samma parti som dig då är jag helt okej och jättebra, men när jag lämnar ditt parti då är jag helt plötsligt konstig. Jag hade helt enkelt blivit lurad till att tro att Sd var mot rasism och upptäckte att det inte stämde. Sd spelar ett dubbelspel.””

Jasså vem lurade dig? Du anser alltså att Sd är för rasism? Konmstigt att vi inte hörde ett ord om det när du var med. Det enda du nämnt är en passus i programmet, samt att några sagt saker på möten. Jag har bett dig maila möten o personer men det har du inte gjort nä.

“”Hävdar du att man inte kan byta ut folket? Både du och jag vet att Sveriges befolkning inte är idag var den var igår och inte kommer vara densamma som i morgon. Min farmor till exempel är ju död så den befolkningen som fanns när hon var barn finns ju inte. Befolkningen byts alltid ut. Varför hänga upp sig på hårfärg och hudfärg och ögonfärg? Varför, varför, varför? Vi är ju alla människor.”

Vilket billigt sätt att resonera. Det går vi inte på käre Leo. Du vet förbannat väl att jag menar svenska folket med dess svenska kultur, historia och sedvänjor. Det går att byta ut, javisst. Jag har tagit upp indianerna och Cubas folk, som faktisk blev utbytt och utrotat, många gånger, men du vill inte fatta för då förlorar du debatten. Såg en musikfilm på jobbet av “Midnight oil” Beds are burning”. De gjorde en hit om aboriginerna i Australien. Ett folk med en egen kultur som riskerar att bli utrotad. Men enligt dig gör det inget, det kommer ju andra människor, andra barn och farmödrar. Du är mycket, mycket ebsam om din uppfattning. Inte ens sossar eller borgare ställer upp på detta snack. Du undviker konsekvent att svara ditrekt på frågor också märker jag, du glider under och kommer med sidoresonemang hela tiden. Nu får du fanimig svara konkret på en enda fråga, klarar du det tror du?

Fråpgan lyder enligt följande:

Skulle det göra något om aboroginerna skule bli utrotade och ersatta av vita män?

Svara nu direkt på denna fråga Leo, kom inte med långrandiga resonemang som glider förbi frågan.

Robsten sa…
Ha, ha, höllt på att glömma. Du skrev:“”Jaja, är man så naiv att man låter sig luras med i ett rasistiskt och homofobt parti, som vill bekämpa kvinnors rättigheter och fackets inflytande därtill, så får man väl leva med att några vill gå i Hitlers fotspår i andra avseenden också.””

Du nämde HITLER!!! Hört talas om Godwins lag? Den är obarmhärtig, Den säger faktist att du förlorat debatten nu. Det är inte jag som kommit på den, men i usenetb är den högsta lag, och där finns de absolut bästa debattörerna, du skulle bara ana. Så här lyder den:

Godwins lag:

Godwins lag är namnet på fenomenet att diskussionstrådar på Usenet oavsett ämne förr eller senare leder fram till liknelser som inbegriper Hitler eller nazister. Lagen formulerades av Mike Godwin år 1990:” As a Usenet discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one. ”

På svenska: “Då en Usenetdiskussion blir längre, går sannolikheten för att en jämförelse görs som involverar nazister eller Hitler mot ett”. Lagen säger således inget om huruvida en nazistjämförelse i sammanhanget är olämplig eller fel, bara att sannolikheten att det sker ökar samtidigt som diskussionen blir längre[2]. Uttrycket kan också beteckna en netikettregel som avråder från sådana liknelser.

Godwins lag gäller bland annat de fall då en part jämför sin motståndare med nazister eller Hitler på ett direkt eller indirekt sätt i någon form av guilt by association (se nazistargumentet), men det är bara en av lagens tillämpningar. Lagen brukar åberopas för att påpeka att liknelser med nazister och Hitler är klichéartade och sällan relevanta. Godwins lag gäller inte när ursprungsämnet på något sätt anknyter till nazister eller Hitler, eftersom dessa då är faktorer i diskussionen.

Sorry Leo, egentligen har du torskat på Nock, så är det, men vi kan fortsätta så klart, jag är en storsint person;-)

Anonym sa…
Glömde en sak
Hur kan det komma sej att våra svenska tjejer som så gärna vill ha en “neger” ständigt blir våldtagna av “dom snygga negrerna
Det skulle ju inte behövas???????
Men det viktiga för dej är tydligen att den svenska rasen raderas
Själv tyker jag mycket om olika kulturer och raser men inte i sverige utan i deras hemländer,detta är en sjuk massinvandring vi pratar om .
Jag vet inte om du svarade robsten när han frågade om vad din kompis från turkiet hade sagt om hans folk vart utbytt mot svenskar tex?
Sen verkar du ge f–n i vad som händer med sverige.
Jag ser ju själv hur våra barn har det i skolorna,pensionärerna,våldet,försvaret,osv osv osv osv.
Skiter du i det eller vad menar du —allt för att du påstår att några polare sagt att sd är rasistiskt.
Vad ska bli ditt bidrag mot detta i framtiden—–någon skolpedagog
som sitter och pratar med någon invandrarpojke att så får man inte göra.
Är du hotad förstår jag dej om inte tycker jag inte om ditt inlägg
pelle
Robsten sa…
Jag ser att du har en banderoll om att “Rädda Sveriges försvar” på din blogg. Det går emot allt du sagt bland kommentarerna här. bara som en liten detalj. Undrar hur många sådana detaljer jag skulle kunna skrapa ihop, om jag bara gitte.
Robsten sa…
“” Den frågan väcker mycket starkare känslor på Flashback bland Sd-anhängare än vad jag hade kunnat förutspå.””Sd-anhängare? Inte medlemmar då, vem som helst kan ju vara Sd-anhängare, skall partiet ta ansvar för dom då? jag läser inte ens på Flashback, ingen inom Sd jag känner gör det. Men det spelar väl mindre roll för dig. Ju dummare dessa “anhängare” uttalar sig, ju bättra kan du motivera ditt avhopp.
Robsten sa…
“”Jag å min sida tror på fri debatt och åsiktsutnyte, medan du hotar med att jag kan råka illa ut och du har gott om ammunition ifall jag inte sitter stilla. Sverigedemokraternas kopplingar till “den nationella rörelsen” är kanske inte så långt borta i alla fall?””Ha, ha, har du sett några sådana kopllingar, du har ju för fan varit med i partiet. Svara nu på denna fråga också.

jag menade att det du säger finns kvar på ett antal hårddiskar. Tror du jag är så urbota innihelvet dum så jag skulle hota dig? Fullständigt sanslöst. jag använder bara våld i självförsvar, jag tror på demokratiska spelregler, jag tror på åsiktsfrihet (t.ex. att jjag vill bevara svensk kultur och vårt folk) jag förakatr AFAs metoder något fruktansvärt. Du känner inte mig alls, hur många ASdare känner du egentligen?

Antiism sa…
Hej å hå..ja rensa du på ibland alla kritiska inlägg emot dig. Men de flesta utav oss har ju egna bloggar där vi kan lägga ut våra svar emot dina grova påhopp! Du är ju lika patetisk som dina Flashback kompisar du!
Robsten sa…
Så du tog bort en kommentar av “Antiism” Leo? oki då har jag ett ganska changtilt erbjudande att göra. Vi lägger ned debatten och låter publikum avgöra vem som vann?
Vad säger du?
JTS sa…
Leo!
Jag tycker verkligen ditt avhopp från sd är tråkigt. Men ännu tråkigare är det att höra dina värderingar komma fram i samband med din och Robstens diskussion. Dessa värderingar där du finner det likgiltigt huruvida dina gener eller gener från andra sidan jorden i majoritet befolkar detta land fortsättningsvis. Allvarligt talat, det är ett riktigt perverst och sjukt tankesätt. Det du uppvisar är en suicidal läggning på samhällsnivå. Det är naturligt att vilja få sina gener att fortleva i framtiden. Du hävdar motsatsen, eller bryr dig i alla fall inte. Har du läst Putnam, vad han kom fram till angående det mångkulturella samhället? Hur solidariteten mellan samhällsmedborgarna sjunker i takt med deras olikhet i fråga om etnicitet.Hur fan har du mage att diskutera eventuella rasistiska problem inom sd, när vårt land förändras på det sätt som det de facto gör. Från 1950 i princip etniska homogent, utan några större problem i landet, till 2050 med etniska svenskar till hälften.

Du vet ju dessutom själv att den invandring vi har inte på något sätt är “nödvändig”, dvs det är inte precis så, att om de knappt 100.000 som kommer in till Sverige varje år inte fick komma in, så skulle de dö eller något annat tragiskt. Du vet mycket väl att det till största delen är lycksökare och ekonomiska migranter som vill ha en bättre ekonomisk standard. Du vet också att Sverige som land, med den kultur vi haft, inte förmår att skilja vilka som behöver hjälp och vilka som fejkar. Vi i detta land skall helt enkelt inte ge oss i kast med folk från andra kontinenter, med kulturer med stort A i kunskapen att lura skjortan av världlandet för att erhålla fördelar.

Dessutom Leo, då du tycks vara politiskt marxistisk, vad känner du till om kultur-marxism? Är du införstådd med dess söndrande inverkan på samhället. Dina “everything goes”-argument angående diverse förändringar i samhället är verkligen tveksamma. Var skall man dra gränsen? Nävistja, du var ju kultur-marxistiskt påverkad, “gränser…Vad är egentligen en gräns.. finns det gränser..?”

Jag anser dig vara ute på ett sluttande plan då du inte bryr dig om samhällets sammansättning. Vem skall höra dina förtvivlade rop på hjälp 2050 gammal och eländig då du befinner dig i minoritet av människor som till skillnad från dig bryr sig i första hand om de sina.

Sitt du där och fundera varför det inte blev som du trodde. Alla var inte snälla. Det verkar av någon konstig anledning inte finna någon solidaritet mellan de svenskar som fortfarande finns kvar och de andra, de som tog chansen, efter som ingen hindrade dem, att föröka sig och ta plats, breda ut sig, skrika sig hesa för sina “rättigheter” osv. naturligtvis skulle de få plats, något annat vore ju rasistiskt, eller hur Leo?

Christofer sa…
Jag känner mig personligen inte alls träffad av din beskrivning av partiet (antar iofs att jag faller under de som du anser lockats av partiets “mjukare profil”) och har i alla fall själv aldrig hört någon i vår kommunförening säga något rasisiskt eller liknande. Tvärt om så var det en surmulen halvt rasistisk rörmokare som var med i arbetsgruppen innan föreningen bildades, som inte var välkommen i kommunföreningen just pga av den orsaken. Hörde heller ingen säga något rasistiskt i distriktet under den tid jag var med där.
Anledningen att jag skriver något är för att påpeka några direkta felaktigheter du kommer med, samt påpeka några saker som gör att dina anklagelser är svåra att ta på allvar (säger inte att du ljuger, men det verkar inte som att du träffat särskilt representativa medlemmar i så fall).1. Att invandrare skulle nekas medlemskap i partiet är ett helt sjukt påstående som saknar all substans. I Botkyrka så är en av våra toppkandidater till KF “svartskalle” och han är intervjuad i tidningen vi tryckt i 50.000 ex och delar ut. Då jag har tillgång till medlemsregistret i de 4 kommuner som föreningen innefattar, kan jag även säga att det finns flera med invandrarbakgrund (och nej, jag menar inte finnar om du skulle vilja påstå det). Jag hävdar att du antingen själv ljuger, eller så är det någon annan som ljugit för dig. Som Robsten påpekat är det tvärt om så att de med invandrarbakgrund fått lite av en gräddfil, då det ansetts gynna partiet att visa maximalt att det finns flera invandrare som tolkat samhällets stagnation på samma sätt som SD.
Bekta även följande:

• Det sitter en iranier med i distriktsstyrelsen i Stockholm. Han är en rätt besvärlig typ och har sabbat en hel del för styrelsen och är därav rätt impopulär bland flertalet (inklusive undertecknad) – trots detta har jag aldrig hört någon klanka ner på hans etnicitet.

• Låt mig citera sidan 16 i Stockholmsnumret av SD-K ur en artikel som tar upp den grova invandrarrelaterade brottsligheten i Södertälje:

“Kanske är det obehagligt för skötsamma invandrare att höra om hur egna landsmän och andra invandrargrupper begår dessa brott. Men Sverigedemokraterna är övertygade om att invandrare både föredrar och kan hantera att höra sanningen, samt att de blir lika oroade som svenskar av att samhället förråas. Många har lämnat sina hemländer för att komma bort från just ett rått samhällsklimat. Sverigedemokraterna välkomnar dessa att ansluta sig och hjälpa oss att vända skutan åt rätt håll igen.”

Detta har lästs och godkänts av partiledningen. Säkert stör sig någon 16-åring på Flashback på det, men det här är officiellt SD-material – en allmän uppmaning och inbjudan att gå med i SD och kämpa för en förbättring.

• Något som bör påpekas i sammanhanget är att SD har över 3000 medlemmar. Att några ungtuppar som skriver på Flashback (som f.ö. är ökänt för att dra till sig skumt folk i allmänhet) har radikalare åsikter än de som de facto driver och formar partiet och har något att säga till om är väl inte så märkvärdigt egentligen. Jämför med ultraliberala MUF som med jämna mellanrum häver ur sig saker som moderpartiet aldrig skulle stå för.

2. Påståendet att vi inte delar partimaterial till invandrare är helt fel och eftersom vi delat ihop är jag mycket förbryllad av påståendet. Jag vill absolut att alla invandrare ska läsa partimaterialet och i vår utdelningsgrupp (vilken du kan se är ledande i Stockholm)…

http://www.sverigedemokraterna.se/stockholm/

…så är påbudet att dela till alla. Men visst, ska vi vara extremt petiga så kan jag väl utan omsvep deklarera att vid något enstaka tillfälle har det varit så att materialet varit begränsat (vi är än så länge en fattig kommunförening som fått tigga till oss material att dela från distriktet och riks) och att man därför vid just det tillfället uppmanats prioritera vid brevlådorna och undvika utomeuropeiska namn eftersom statistik (tyvärr) visar att dessa endast undantagsvis röstar SD. Således ett rent ekonomiskt mest-valuta-för-insatsen/pengarna-beslut. På samma sätt som ingen SD:are vid sina sinnes fulla bruk skulle lägga SD-material i en låda som det finns klistermärke med AFA, BSB, Vänsterpartiet, Ung Vänster, Rättvisepartiet Socialisterna etc klistrat på.
Av samma anledning delar vi inte alls i t.ex. Fittja där typ 90% är invandrare och därmed minst 89% av utdelningsmaterialet skulle vara bortkastat (dessutom är risken för att utsättas för våld där så stor att ingen skulle komma på tanken hur som helst). Med samma motivering väljer vi även bort lugna ärke-moderata överklassområden med monstervillor eftersom intresset är lika lågt där. Konsekvent och icke-rasistiskt med andra ord.

Nu har vi fått Stockholmsnumret till SD-K tryckt i hela 50.000 ex (generöst sponsrat av Riks) och det råder för en gångs skull ingen brist på material att dela ut, så vi delar även i både lyxkvarteren i bortre Uttran där Ferdinand von Fis har sin Mercedes SL parkerad och i områden som t.ex höghusen i Tuna med typ 50% invandrare som vi tidigare fått prioritera bort. Garanterat över 1000 utomeuropéer som redan fått detta nummer av SD-K i sin brevlåda.

Så var det med den saken.

Christofer sa…
En annan sak. Du ondgör dig över att vissa i partiet är lite homofoba etc. Här kan jag hålla med dig lite. Jag är helt emot att homos ska få adoptera barn, eftersom jag (och BRIS m.fl.) anser att det är skadligt för barnet. Jag är även helt emot att präster ska TVINGAS att viga homos, trots allt står det ju i Bibeln att det är en synd, så de som inte vill har ju faktiskt en (teologisk) poäng. Däremot så rör det mig inte alls i ryggen om präster som VILL – med kyrkans uppriktiga välsignelse – viger bögar och flator (hur de teologiskt rättfärdigar det är heller inte mitt problem). Jag inbillar mig att detta är den vanligaste uppfattningen i partiet och att det bara är Söder bland de större partinamnen som har en radikalare åsikt i frågan (vilket får stå för honom, han har för det mesta sunda åsikter i övrigt). Vad Bengan 16 på Flashback tycker är irrelevant, jag hade nog själv sagt samma sak i den åldern.
Christofer sa…
När du nu lämnat partiet och ska klanka ner en massa, så kan jag ju faktiskt avslöja att du själv inte var helt okontroversiell i partiet.1. Du förespråkar dödsstraff.

http://leosundberg.blogspot.com/2008/06/argument-fr-ddsstraff.html

SD är emot detta, det är för radikalt även för ett parti som vill ha hårdare straff. Du uppmanades därför att understryka på din hemsida att det är din personliga åsikt och inte partiets.
Enkomt detta lär f.ö. garantera att du nog får svårt att accepteras av andra partier. Det var det som Robsten menade fanns sparat på hårddiskar och kan komma slå tillbaka mot dig i framtiden om du vill aktivera dig i annat parti.

2. Du skriver hårresande saker som att du skulle kunna tänka dig att jobba som bödel (se kommentarerna till dödsstraffskramande bloggposten). När jag läste det tänkte jag att du nog inte kan ha alla hästar hemma. Då var du dock redan insyltad i partiet och verkade ha så pass bra idéer i de flesta andra avseenden att jag hellre stoppade huvudet i sanden (vilket var ett misstag uppenbarligen) . Läs och begrunda:

” Jag skulle nog kunna leva med att jobba som bödel, eftersom jag har stått och skurit halsen av oskyldiga djur på ett slakteri i flera år. Detta handlar om att avrätta våldtäktsmän eller mördare, så då är det betydligt lättare. Däremot betackar jag mig för sadism, den dömde ska få en snabb död för samhällets bästa. Precis som djuren avrättas efter mycket effektiv process, lidandet ska minimeras.

Gilla yrket? En del jobb gillar man inte, man gör sitt jobb och finner mer glädje i sina arbetskamrater än själva arbetsuppgifterna.”

3. Undrar även vilket parti du kan göra karriär med det här uttalandet:

“Varför ska man stänga in psykopater på sjukhus? Alla ska väl få samma straff oavsett hälsotillstånd?”
Här lär dock Flashbackgänget dunka dig i ryggen.

4. I artikeln du skrev till Stockholmsnumret i SD-K, så visade du ibland på en rätt kall människosyn där tydligen ekonomi är viktigare än människovärde:

“En utvecklingsstörd person kommer alltid kosta pengar för samhället, men nettokostnaden blir mindre om denne kan utföra någon form av enklare arbete.”

Detta gick givetvis inte att publicera, så jag skrev om det till:

“En svårt handikappad person kommer alltid kosta pengar för samhället, men nettokostnaden blir mindre och personens självkänsla större om denne kan utföra någon form av enklare arbete.”

Min slutsats är att en “rasist” från SD nog lär ha betydligt lättare att etablera sig i annat parti än du om du snackar som här ovan. Det känns som att du kastar lite sten i glashus när du klankar ner på SD’s äktenskapsbevarande och sådana frågor, när du själv ser “utvecklingsstörda” främst som en ekonomisk belastning, är dödsstraffskramare och gör både moraliska som politiska självmål som att skriva på din blogg att du kan tänka dig jobba som bödel. Förhoppningvis får SD inte skit för detta i framtiden och i slutändan får jag nog säga att även om jag upplevde dig som mycket sympatisk och trevlig privat + påläst och kunnig inom ditt område (ekonomi om någon missat det), så är det nog bäst för partiet i slutändan att du inte ställde upp som kandidat. Som jag ser det är inte det största problemet om någon visat sig vara smygrasist (det är dåligt och personen bör i så fall hållas borta från alla poster, alternativt uteslutas beroende på allvarsgrad) – SD har ändå så dåligt rykte i det avseendet tack vare media – utan det största problemet är när någon muppar sig med idiotiska uttalanden som t.ex “Jag kan gärna bli bödel”, saker som verkligen kan få folk att undra vad det är för parti egentligen.

Robsten sa…
Jag kan, då du ännu ej godtagit “stopp i debatten” ett par snabba reflexioner i samband med kommentarer av Christofer och JTS.Först det här med den påstådda homofobin. ja det finns säkert en del medlemmar som du betecknar homofoba, kanske någon som verkligen är homofob. Det finns det precis överallt här i samhället nämligen.

Jag är äldre än dig Leo, jag har jobbat på ett stort antal arbetsplatser runt om i landet. Bögskämt finns överallt, i alla omklädningsrum. Nu har du kanske hört ett bögskämt av någon i Sd, vips så är det ett homofobt parti. Så bekvämt om man skall lämna partiet, något att skylla på, ännu en punkt att ta upp. Men det är knappast ett ärligt sätt att resonera, det vet du. Vem är homofob inom partiet? Du måste faktiskt snart böja nämna vilka det är. Är man förresten homofob om man drar ett bögskämt? Känt många som gjort det, som inte i övrigt verkar ha några problem med homosexuella. på mitt jobb drar vi “alla barnen” skämt så det står härliga till, inte fan tycker vi illa om barn för det.

Så detta med människosyn som Christofer tar upp. Det spelar tydligen ingen roll hur bra människosyn man har till värdens alla människor, är man för ett relativt homogent samhälle så är man en rasist i alla fall. Och tvärt om, har man en osympatisk människosyn till människor överlag spelar det heller ingen roll, bara man är för multikulti. Blir lite som Bengt Westerberg. Han var en omvittnad tyrann tydligen, mot alla. det säger de som jobbat med honom, men han var för multikulti, hurra!

Jepp! Jag har lust att skriva lite till. Men vill ge dig chansen att svara på det som redan skrivits, det kan lätt bli lite för mycket annars.

Anonym sa…
Intressant att följa denna diskussion. jag har följt bloggen och ansett att mycket av det som skrivits varit bra även om jag inte kan göra anspråk på dina socialdemokratiska värderingar.har även sett att du debatterat på flashback, även där under eget namn, där jag reagerat på att du använt ordet blatte relativt ogenerat. det är möjligt att du har en något mer osentimentalt förhållande till detta ordet men när man är sd-anhängare anser jag att man bör anpassa sin terminologi. själv så är jag inte sd-anhängare men instämmer i vissa delar av deras politik däremot skulle jag aldrig använda ordet bltte eftersom jag anser uttrycket är förklenande och jag har anledning att använda detta mot andra människor eller grupper eftersom jag tror på varje människas lika värde.

jag reagerade när jag läste någn av dina blogginlägg för något vecka sedan och jag tänkte att antingen så är du på väg att lämna partiet eller så är du ämnad för större uppgifter inom partiet och måste ha strama upp din hållning för att kunna vara en tillgång i partiet.

jag vet inte vad som hände men jag anser att din anledning till avhoppet är anmärkningsvärt. jag har som sagt inte alltid hållit med dig men du har alltid framstått som en intelligent kille fram till nu. hur f-n kan man hoppa av på dessa grunder, det är väl en anledning att jobba vidare för att påverka partiet om man håller med i dess grundläggande ideologier och värderingar. mycket märkligt och att dessutom nu komma dragande med rasismanklagelser, homofobi och annat (t o m Hitler…för guds skull) är ju bara patetiskt. hade nog lite högre tankar om dig än så killen!

Anonym sa…
Hej
Varför kan man inte läsa dina äldre inlägg från 2007?
Leo Sundberg sa…
Robsten:
Måste först och främst få bemöta detta med flygbladsutdelningarna. Det som har hänt är att två personer sagt till mig att “vi delar inte till de som har utländska namn”. Inte i vissa bostadsområden, utan i ett enda blockhus så hoppade man alltså över de som hade utländska namn men man delade till svenskarna.Är man så rädd för stryk så går man väl knappast ens in i blockhuset över huvud taget? Tror man att just invandrare skulle vara mer benägna att misshandla en Sd-are än en svensk, då har man ju helt klart rasistiska fördomar. Själv har jag pratat Sd:s politik med många invandrare och det har aldrig varit något våld inblandat. Inte ens när jag trallade ut i Rosengård, invandrarna var bara glada att jag kom dit och lyssnade på dem.

Ja, jag har delat flygblad med invandrare på Värmdö.

Vilka invandrare som inte fått gå med i partiet vet jag inte. Jag vet däremot att man inte vill ha in för mycket invandrare, en person i Sd har till och med berättat att det var massa serber som ville ansluta sig på 90-talet men de flesta fick kalla handen för man var rädd för att “serberna skulle ta över”. Dessutom har en annan person sagt att man (nu) inte vill ha med för mycket invandrare i Sd eftersom detta skulle göra Sd lika mångkulturellt som det omgivande samhället.

För allt det som jag säger har jag absolut inga bevis, jag ränner inte runt med en bandare på politiska möten. Ord står mot ord och du verkar tro att jag ljuger så jag ser ingen poäng i att lämna namn. Skulle du fråga dem utpekade skulle de flesta som uttalat dessa rasistiska saker säkert neka till detta ändå, det ligger i smygrasismens natur. Därför skulle inget jag säger göra någon skillnad vad jag kan se.

Folk med rasistiska åsikter har blivit uteslutna, ja. När det kommit ut offentligt och inte går att dölja. Då är personen förbrukad för Sd. Det betyder inte att de som kan dölja sin rasism offentligt behandlas lika hårt.

Robsten, hur vet att jag vill göra karriär? Var har du fått det ifrån? Hade jag inte fått något uträttat för arbetarna i riksdagen hade jag förstått inte fortsatt med politik. I alla fall inte om det var Sd som drev igenom sina krav om minskad arbetarmakt på arbetsplatserna, vilket är fullt möjligt med deras högervridna arbetsmarknadspolitik. Då hade jag hystat in brickan och suttit kvar som politisk vilde eller avgått. Aldrig att jag hade suttit i riksdagen för lönens skull, jag kämpar inte för en individ (mig) utan för ett kollektiv (arbetarklassen).

Men sen så tycker jag ju att klass är viktigare än etnicitet också, var står du själv i frågan? Vilket spelar mest roll: etnicitet eller klass?

Självklart kan jag ha förståelse för att alla inte kan vara lika energiska som mig. Om folk har ett mindre engagemang kunde ju jag ha gjort jobbet istället. Det var ju det jag tiggde om också, men den gruppen som sysslar med arbetsmarknadspolitik var jag inte välkommen i. Jag fick veta att det jobbades för fullt med denna fråga, trots att jag inte skulle få komma igång eftersom “vi har ingen grupp för detta än”.

Konstigt då att en person berättade att han satt i den gruppen (arbetsmarknad)… som inte fanns! Jag kan bara tolka det som att man inte ville ha in en vänsterman i beslutsfattande position. Gamla sossar är bra att ha som väljare och röstfiskare, men när politiken ska utformas då är det f.d. moderater som ska sitta vid rodret. Sd liknar det svenska klassamhället i miniatyr: de röda finns längst ner och gör grovjobbet, de blå sitter längst upp och bestämmer.

Robsten, jag vill inte kasta stenbumlingar på Sd i någon slags AFA-stil. Jag har aldrig sagt att varken Björn Söder eller Jimmie Åkesson är rasister. Sd har en rasistisk ideologi, det är vad jag har sagt. Dessa två män kansek själva är mot rasism men blivit nerröstade av en kongress, vad vet jag? Så väl känner jag icke de två herrarna.

Skäms gör jag en smula, för att jag har varit så halvblind att jag rusat in som en ilsken tjur i Sd:s fålla utan att tänka efter. Det var dumt gjort.

Svaret på din fråga om aboriginerna är: ja.

Jag förlorade debatten för att jag nämnde Hitler? Billiga debattknep är väl okej att använda… men okej låt oss lämna Adolf i fortsättningen då.

Ett försvar vill jag ha, så inte Putin invanderar landet och sänker våra socialbidrag till rysk nivå. Även Hitler ville ju ha ett försvar. Åh nej, nu förlorade jag igen. Haha

Jag visste inte riktigt vad som menades med “råka illa ut” och “ammunition” men som du uttryckte dig lät det ju rätt suspekt. Bra i alla fall att du inte använder samma metoder som AFA.

Får fortsätta svara senare men när det gäller Antiism – jag har inte raderat några kommentarer. Om en kommentar försvinner kan det bero på datafel hos blogghotellet eller något annat. Jag tror som sagt på fri debatt och hoppas Antiism vill vara med i diskussionen även fortsättningsvis.

Robsten sa…
Oki. Det är INGEN princip vi använder inom Sd att inte dela till folk med utländska namn. Jag delar varje helg, till ALLA, så gör ALLA som delar med mig. Två personer har sagt det till dig, den ena har bergis sagt det för att den andra har bestämt det på egent bevåg (Roffe) så får hela partiet ut för det nu här på din blogg. Fattar du inte att folk HAR fått stryk vid utdelningar? Fattar du inte att vissa ÄR rädda? Jag har ofta mött rädslan, men du tror inte på mig. Senast i tisdags var det en som ville fightas med mig och Chrille, tror du jag ljuger?Sedan kommer du med ännu ett jävligt billigt debattknep, som inte går hem. Om man tror att invandrare är mer våldsbenägna än svenskar så är man återigen rasist.

I HELVETE HELLER!
Pro primo;
Det kan vara så, och ÄR så, att man gjort den erfarenheten att vissa grupper faktiskt reagerar starkare på Sd:s utdelningar. Då är det en empirisk erfarenhet som är relevant. All psykologi visar att människor sedan drar slutsatser av detta, som ÄR relevanta, det ÄR så vi människor reagerar och fungerar.

Pro secundo
BRÅ visar att vissa typer av brott (med våld inbalnadad) ÄR överrepresnterade av vissa invandrargrupper, ‘är det rasism, det som BRÅ klart visar statistiskt?

Pro tertio
Du har sjäv skrivit om hur du blev trackade och snudd på övefallen i tunnelbanan av invandrare. har du redan glömt det? Inte jag. Så du har alltså själv bidragit till bilden av invandrare som brottsbenägna och kan kallas smygrasist.

Själv har jag inte blivit värre utsatt av invandrare än av Pksvenskar vid utdelningar. Eftersom jag inte är smygrasist kan jag skriva det också. Men andra kan ha gjort andra erfarenheter.

“Dessutom har en annan person sagt att man (nu) inte vill ha med för mycket invandrare i Sd eftersom detta skulle göra Sd lika mångkulturellt som det omgivande samhället.”

Men vem för i helvete? Vi har tomtar inom partiet och du har sugit åt dig vad de har sagt som en tvättsvamp. Jag kan inte låta bli att få det intrycket att du “samlat på dig” uttallanden för att ha ryggen fri. Nästan alla tycker tvärtom. Invandrare får gräddfil in i partiet. Jag delade flygblad i går, Vi var fyra personer, en var invandrare. I mitt distrikt har vi invandrae som får alla möjligheter. Jag har ringt till massvis med invandrae som anmlt intresse och givit dem alla möjligheter. Andra har gjort likadant. Ditt snack känns väldigt väldigt orättvist skall du veta.

“Ord står mot ord och du verkar tro att jag ljuger så jag ser ingen poäng i att lämna namn. Skulle du fråga dem utpekade skulle de flesta som uttalat dessa rasistiska saker säkert neka till detta ändå, det ligger i smygrasismens natur.”

De skulle de säkert göra, men det är inte poängen. DIN trovärdighet skulle öka. Dessutom skulle det framgå om du “samlat poäng”. Vi vet alla att vissa säger saker som är olämpliga, personer som kanske inte har något inflytande i partiet alls, det enda de gör, på sin höjd är med någon gång o delar flygblad, så får hela partiet ut för vad de sagt på någon drickapaus när de varit trötta o irriterade. Det är inte rättvist helt enkelt. Vad tror du man skulle kunna samla ihop för något inom de andra riksdagspartierna? Minns du valstugereportaget med Josefsson, det var i VALSTUGOR för bövelen. Du har samlat uttalanden från någon tomte i ett dike på en rast. Allt detta skulle framkomma om du nämnde namn, det vet du. Plus att personen skulle kunna sätta uttalndet i ett sammanhang o.s.v. Det håller inte att komma med allvarliga uttalnde som drabbar ett helt parti, för att sedan säga, “nä jag vill inte nämna namn”. Du kan göra det i ett mail till mig, inte här offentligt.

Ja Sd har en rasistisk ideologi, fö vi vill ha samma flyktingpolitik som Finland, Danmark, Island och en hel drös andra länder, ja de fleta västländer faktiskt. Är inte dessa länders politik rasistiska då?

Aaahhh..nu kommer vi någon vart här. Det SKULLE göra något om aboriginerna försvann. Men har inte vi svenskar SAMMA rättigheter som aboriginerna då? Är inte VI lika mycket värda som de? Är de värde mer än oss? Det börjar lukta rasism här Leo, INTE bra.

Robsten sa…
Det här med höger – vänsterpolitik är en relevant diskussion. Jag anser inte att partiet skall traska längre åt höger, som jag tidigare skrivit om på min blogg.Det är ju INTE så att rika männsikor från Djursholm och Lidinö har stått på barrikaderna under de hårda åren fram till nu. De har fegt gömt sig bakom murarna i sina “gated communitys” och röstat på M. Därefter har de kastat skit på Sd och hyllat multikulti för det mesta.

Jag har aldrig känt stöd från några företagare eller folk från sossgrupp 1. Det är främst lägre meddelklassen och arbetare som stått med rak rygg på barrikaderna.

kan bli en intressant fråga och kamp i framtiden.

Klass eller etnicitet? Omöjligt att svara på och irrelevent för den diskussion vi för. Vi pratar ju om politik, inte hur bra eller dåliga människor är.

rent politisk-ekonomisk tar man ju hänsyn till klass, inte etnicitet. I fråga om medborgarskap och vilka som har rätt att stanna i landet så är det ju etnicitet som gäller, inta klass. Men jag umgås nästan bara med människor från arbetarklass, lägre och mellan -medelklass. hoppas det var svar på din fråga.

Robsten sa…
Det här med Hitler är enligt Godwins lag som jag nämnde. Det Är regel att den som nämner honom har förlorat denatten. På Usenet så läggs alla diskussion ned och debatten anses avslutat så fort någon nämner Hitler. Den som nämnt honom har förlorat denatten.Detta är inget jag hittat på, du får väl googla på Godwins lag så får du se. På Usenet finns de bästa denattörerna i skrift dessutom, de skulle sopa golvet med vilken riksdagsman som helst, om de var dumma nog att ställa upp, tro mig på mitt ord, du har nästan övertro på de politiska företrädarnas debattförmåga. OBS detta gäller debatter i skrift, i tal med kameror på är det en annan sak, där behövs lång träning för att klara sig bra.

Sedan har jag ringt runt lite. Det kan vara så att en person har uttalat sig olämpligt om homosexuella i samband med Pridefestivalen. Då ber jag å partiets vägnar offentligt och högtidligt om ursäkt för detta. OBS ursäkten gäller homosexuella, INTE Pridefestivalen, som jag tycker är ett jävla skit rent ut sagt. Jag gillade inte vattenfestivalen heller, tycker den var ett enda stor VM i pissning på gatorna. Pridefestivalen är sju resor värre. jag avskyr och äcklas åt alla Pk-politiker som skall ut på gatorna och plocka billiga falska politiska poäng under Pridefestivalen också, AVSKYVÄRT!! ÄCKLIGT!! VIDRIGT!!

Men en offentlig ursäkt har du för ett uttalande en medlem förmodligen har gjort.

Robsten sa…
Har tydligen ersatt “b” med “n” i inlägget ovan. Får skylla på för litet tangenbord eller för stora fingrar.;-)
Anonym sa…
Det är bra att du försvann ur Sverigedemokraterna. Kom aldrig tillbaka, din äckliga människospillra och lögnare.
Anonym sa…
Jaså..
Inte så förvånad..
Har man politiska ambitioner med egenekonomiska tankegångar i bakgrunden är det ju alltid bäst att “bli sosse”.
Det har vi ju sett i många fall under åren.
/WR
Leo Sundberg sa…
http://www.nsfront.info/kommunprogram.html“Invandringen till Karlskrona och övriga Sverige har endast varit av skadlig natur. Narkotika, våld, klotter, mobbning m.m. har ökat till följd av invandringen. Vad som är än värre är den pågående bastardiseringen av vårt folk. Invandringen av främmande element hotar på överskådlig sikt att utrota vårt folk för att ersättas med bastarder.”

Detta är hämtat från nazisternas hemsida. Jämför med vad Sd-medlemmen Robsten skriver:

“Om alla i Sverige blev svarta eller mulatter skulle vårt sätt att leva och vår kultur försvinna”

“Med vårt folk är vår kultur förknippad.”

“Det jag talar om är en medveten politik att utrota ett folk, en kultur och ett sätt att leva genom en hejdlös invandring som inte fyller någon vettig funktion varken för dem som kommer hit eller för oss själva. Ungefär som när ursprungsbefolkningen på Cuba utrotades.”

Benägenheten att använda våld och diktatur som politiska medel skiljer sig visserligen Sd från nazismen (tack och lov), men ideologin är uppenbarligen densamma: Sverige är hotat av invandring, svenskarna är på väg att utrotas och vi måste bevara den svenska folkstammen.

Det säger en hel del om Sd:s ideologi.

JTS:
Jag har mage att kritisera rasismen i Sd i skydd av yttrandefriheten. Det är lite som när Vikt maktrörelsen sjunger om judar och marxister som lever i skydd av demokratin. Jag tackar för skyddet som demokratin ger mig.

Antiism:
Jag är också mot dagens invandring, skälen är annorlunda. Du vill inte ha in svarta som kan rasblanda. Jag oroar mig över bostadsköerna, arbetslösheten och kollektivavtalens miniminivåer. Jag trodde Sd tyckte så med, men nu var det inte så.

Anledningen till att jag inte ger källor har jag redan sagt: jag går inte omkring med en jävla bandare på alla politiska möten. Jag har inga bevis, men det hindrar inte att jag säger vad jag sett och hört. En medlem i Sd gick och fotade på nazistdemonstrationen på nationaldagen där “Tomten” var och köpte böcker av nazisterna. Samma Tomte som brukar skänka pengar till Sd.

Sen kan man ju undra vad en Sd-medlem gör på nazistdemonstrationer. Enligt denne själv:
“Jag ser mig inte som partigängare [för Sd], jag är allmän nationell precis som det finns folk som är allmän vänster”.

Ungefär som att en socialdemokrat skulle gå på stalinistmöten och säga att man är “allmän vänster”. Ingen skillnad mellan demokratisk reformism och revolutionär diktatur? För vissa är målen viktigare än medlen.

Planterad av sossarna? Hahahaha ständigt dessa konspirationer. Du verkar tro att det finns en hemlig sammansvärjning mot Sd. Däri ingår vilka då? Regeringen och domstolarna tillsammans med massmedia? Alla partier i riksdagen? Vilka mer… facket, arbetsgivarna, idrottsföreningar, polisen, Emmaus Björkå, RFSL, Internationell FN-kommittén och lokala Habibbi som säljer halalkött och arabiskt rosvatten?

Kan inte vara kul att ha så många fiender och känna sig hotad av samhällets onda krafter varje dag man går ut. Spänn av och inse att folk inte gillar dina åsikter, sånt förekommer överallt.

Pelle:
Jag “vill” inte skada Sd, men folk ställer hela tiden frågor om vilka rasistiska uttalanden som gjorts och då svarar jag på dem.

Jag tycker mycket illa om Sd:s smygrasism, men självklart vill jag att man ska ta debatten med Sd och granska Sd som vilket parti som helst.

Sen detta med våldtäkter: självklart existerar det att utländska män våldtar svenska kvinnor. Jag förnekar inte att det förekommer. Men jag tycker Sd överdriver som fan med att det är invandrare som våldtar svenskor. Det finns faktiskt svenska män som våldtar och det finns invandrarkvinnor som blir våldtagna. Eller påstår du att det inte förekommer också? Sd är bara intresserade av våldtäkterna när det är invandrare som är skyldiga. Själva det faktum att en person beter sig illa mot en annan tycks inte vara intressant. Varför män våldtar kvinnor som allmänt fenomen är man inte intresserade av. Utan bara när det är en invandrare som är den skyldige.

Om du tror att alla negrer som har sex med svenska tjejer våldtar dem är du rysligt fel ute. Många svenskor vill helt enkelt ha negerstock och NJUTER av det, det är deras val och det ska vi respektera.

Ditt snack om att jag vill “utrota svenskarna” är ju bara ett skämt för sig, jag är själv svensk och vit. Tror du jag vill hamna i en gaskammare eller bli skjuten och kastad i en massgrav?

Vad man ska göra åt problemen, frågar du? Det är en bra fråga, det finns en rad åtgärder. Först och främst: även jag anser att invandringen måste läggas om och minska. Huset är fullt, köerna är långa och orter som Rosengård och Södertälje kan förstås inte ta emot fler. Vi kan inte ta emot 100 tusen invandrare varje år i internationella solidaritetens namn. Detta håller jag med om helt. Samtidigt måste vi införa rivningsförbud i glesbygdsorter och uppmana folk att flytta dit, framför allt nyanlända flyktingar. Stadsplaneringspolitiken måste ses över, och rivningar av villaområden till förmån för blockhus kan bli ett sätt att utnyttja markytan effektivare, men då måste medelklassen för första gången få lida för bördan av den internationella solidariteten och inte bara arbetarna som bor i hyresblocken. Det är fullt möjligt att lösa många av problemen med lite vilja, problemet är att de som har makten vill att alla uppoffringar ska göras av de som står längst ner för att DE ska kunna stå och skryta om hur snälla DE är, fast det är VI som betalar.

På längre sikt måste vi förstås ha en regionalpolitik som minskar urbaniseringstrycket, här kommer industripolitiken in. Sverige kan behöva införa importrestriktioner och vissa skyddstullar för att rädda jobb, så att invandrare och svenskar kan få jobb i industrierna. För att förhindra att fabriker läggs ner behövs också en ny valutapolitik, med kapitalexportrestriktioner, emissionskontroller och annat. Vi måste få ett stopp på utflödet av pengar ur Sverige. Jag vill inte veta av någon värld utan gränser lika lite som dig. Skillnaden är att jag ser inte invandringen som det enda problemet, det finns så mycket annat som gått snett i samhället.

Pensionerna sen: här handlar det om att bygga upp ett pensionssystem enligt pay-as-you-goprincipen, alltså måste vi höja inbetalningarna vilket blir en ökande kostnad för företagen. På makroplanet måste vi också arbeta med emissionskontroller och räntesubventioner för att flytta över finanskapital från mogna eller avtagande branscher till tillväxtbranscher med hög produktivitet (främst industrin men också IT).

Jag skulle kunna fortsätta, men jag nöjer mig här. Jag vill bara påvisa att det som kan rädda Sverige är en socialistisk arbetarpolitik (till skillnad från en “socialdemokratisk” högerpolitik som backas upp av Vänsterpartiet). Sverige var ett jävligt bra land på 70-talet och det berodde inte på att vi saknade invandring (vi hade invandrare som oftast fick jobb direkt och kom in i samhället) utan att vi saknade högerpolitik. Fabrikerna stannade i landet för att de inte kunde flytta ut med den reglerade valutapolitiken. Vi hade ett skattesystem efter principen “skatt efter bärkraft” där de rika betalade mer än de fattiga och så vidare.

I grunden beror de stora problemen i Sverige på att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Här ingår invandringen som ett element som lägger lök på laxen, men vi ska inte tro att en annorlunda invandringspolitik ensamt hade hjälpt om man inte tagit tag i alla andra problemen.

Sen detta med våldtäkter: vad ska man säga? Det räcker förstås inte med att någon pedagog säger “så får man inte göra” utan klart ska straffen bli hårdare. Allmänt måste man också ta tag i ungdomar som har psykiska störningar, vilket ju är ganska självklart att den som våldtar har. Dessa psykiska störningar kan vara dolda så visst är det svårt.

Jag är ingen expert på våldsbrottslighet och psykiska problem så här kan jag inte ge lika utförliga svar som i de ekonomiska frågorna tyvärr. Däremot tror jag det finns andra som kan det.

Anonym sa…
Måste bara säga att Robsten i mitt tycke fullständigt har förintat Leo i den här debatten.SD har aldrig hymlat med att man tar parti för Sverige och svenskarna, vilket definitivt behövs i ett samhälle där “svensk” är ett skällsord.

Jag vill ha besked av de politiska partierna vad som är slutmålet med mångkulturen, dvs hur Sveriges demografi skall se ut på längre sikt. Skall det finnas 50%, 25% eller 10% etniska svenskar i Sverige i framtiden? Detta har stor betydelse både för mig och för framtida generationer.

Varför då? För att mångkulturella områden i hela västvärlden dras med samma kriminalitet, droger, våld och problem.

Robsten sa…
“””Om alla i Sverige blev svarta eller mulatter skulle vårt sätt att leva och vår kultur försvinna””Ja ÄR det inte så då? Inte fan lever dom efter svensk kultur i de invandrarområden jag besökt. Omhela Sverige blev som Rosengård, Fittja och Alby SKULLE ju vår kultur försvinna. Det är ju enkel logik. Du tycker att aboriginerna skall få fortleva. Skulle DERAS kultur bevaras om alla aboriginer ersattes av vita män? Du har ju redan svarat på det. Samma lagar och principer gäller väl VÅRT folk och land. Du är så PK så du inte tänker riktigt klart. Sätt dig och tänk efter ett tag så förstå+r du att jag har rätt , alla andra gör det, t.o.m sossar och moderater, var så säker.

“”Med vårt folk är vår kultur förknippad.””

ja självklart, det är väl inget ANNAT folk som bär VÅR kultur, tror du afrikaner gör det?

Du svamlar återigen om nazismen, du har förlorat debatten två gånger om. De ville ju för fan utrota vissa kulturer, jag vill bevara ALLA kulturer, du gör + till – och tvärt om. Dina nazianspelningar funkar inte längre Leo, det har varit ett säkert kort men nu är det värdelöst, alla känner till stigmatiseringstekniken nuförtiden, det borde du ha lärt dig om du är det minsta smart. Jag börjar faktiskt tvivla på att du är smart. Att du tror att så enkla, billiga och lumpna knep fungerar på MIG tar jag som en mycket stor förolämning. Du säger i princip att jag är dum i huvudet som går på de enklaste sosseknepen.

-””Benägenheten att använda våld och diktatur som politiska medel skiljer sig visserligen Sd från nazismen (tack och lov), men ideologin är uppenbarligen densamma: “”-

Ha, ha, hur länge sedan var det som du själv var med i (nazist)partiet? 10 år sedan eller? Eller var det 10 dagar sedan…?
Vidare kommentarer överflödiga, jag mailar dom till dina forna vänner i Sd, skäms du verkligen inte?

skäms du verkligen inte?
Robsten sa…
Allt prat om Tomten är interna partiangelägnheter och de bör du radera. Låt det övriga stå kvar men stycket om det bör du snarast radera.
Christofer sa…
Leo skrev: “Stadsplaneringspolitiken måste ses över, och rivningar av villaområden till förmån för blockhus kan bli ett sätt att utnyttja markytan effektivare, men då måste medelklassen för första gången få lida för bördan av den internationella solidariteten och inte bara arbetarna som bor i hyresblocken.”Har du gått och blivit helt jävla störd människa?

1. Newsflash: Arbetare bor också i villor. De flesta som jobbar med traditionella arbetaryrken som snickare, rörmokare, elektriker och liknande tjänar skitbra numera. Eller menar du bara de få som jobbar på fabrik och varv? För övrigt så är villor heller inte dyra norr om Uppland. En gruvarbetare i Kiruna lär t.ex. inte ha några problem att ha råd med villa och i Hälsingland där jag känner mycket folk är det tvärt om så att det är dyrare att bo i en lägenhet inne i stan än i en villa en bit utanför.
För övrigt bor det även välbeställda medelklasspersoner i hyresblock. Typ alla nybyggda hyresrätter som ju alltid har svindyr hyra.

2. Om villaägarna inte vill sälja då? Ska man konfiskera folks egendomar då? Om de vägrar att lämna huset, ska du (som ju t.o.m. gärna vill jobba som bödel) och andra socialistlakejer åka dit i statens tjänst och fysiskt avvisa dem med batonger så att huset kan rivas då? Låter ju jävligt demokratiskt och sympatiskt…

3. RIVA villor för att bygga blockhus??!?? Idén kan vara den mest idiotiska jag hört på mycket längre. Sedan när är mark en bristvara i Sverige? Det finns hur mycket mark som helst att exploatera. I Tyskland bor 85 miljoner människor på en yta mindre än Sverige. Anledningen att man inte bygger mer kring just Stockholm är för att markpriserna är helt sjuka. En villatomt i förorten Upplands Väsby kan kosta 2 miljoner fick jag nyligen se och en god vän köpte en gammal villa med renoveringsbehov i Huddinge för 5 miljoner förra året.

4. Om vi leker med den absurda tanken att man skulle köpa loss villor i Stockholms närområde och betala vad det kostar för att få folk att sälja godvilligt, för att sedan bygga hyresblock, så skulle det vara en kapitalförstöring utan like. Vem skulle ha råd att bo där? I privat regi skulle det bli sådana absurda hyror att bara den absolut översta överklassen skulle ha råd att bo där (och varför skulle de vilja det?). Om i stället staten skulle bygga på det viset och sedan hyra ut till ordinarie priser skulle det bli så dyrt att det nog vore billigare att köpa en villa och skänka till varje arbetarfamilj.

Seriöst. Du är förstås bitter över att du inte fick tag på någonstans att bo (i första hand) i Stockholm. Jag förstår dig, det suger verkligen här i det avseendet. Men sedan när blev du 16-årig kommunistagiator (det är så ditt resonemang låter)?

Christofer sa…
“Om i stället staten skulle bygga på det viset och sedan hyra ut till ordinarie priser skulle det bli så dyrt att det nog vore billigare att köpa en villa och skänka till varje arbetarfamilj. “Förtydligande: Alltså billigare skänka en villa per lägenhet och blockhus i stället för att bygga blockhuset.
Christofer sa…
Leo: “Vilka invandrare som inte fått gå med i partiet vet jag inte.”Hur i helvete kan då då påstå att så är fallet? Medlemsansökningarna hanteras centralt och Martin på kansliet registrerar alla medlemsansökningar. Fakta. Bestrider du detta få du komma med bevis eller sluta skriva en massa dumheter på din blogg. Har du HELT tappat sansen??

Leo: “Jag vet däremot att man inte vill ha in för mycket invandrare,”

Jaså, vilka “man”? Tydligen så har “man” i alla fall inte lyckats stå i vägen när en iranier blev SD’s starke man och första företrädare på mandat i Växjö, eller när den helt okände Assai fick komma från ingenstans utan att ha uträttat något alls och bli invald i DS (något som under samma förhållanden givetvis aldrig hade hänt om han varit svensk). I Lidingö har vi BARA invandrarkandidater.
De facto är det så att det finns en gräddfil (därmed inte sagt att alla invandrare på position finns där av den anledningen, t.ex. Boris i Botkyrka är där enbart för sitt engagemang och de i Lidingö drog själva igång arbetsgruppen de leder), då det dels anses gynna partiet att visa att partiets politik attraherar allt fler invandrare och dels så är väldigt många (däribland jag själv) uppriktigt rörda över att invandrare kan känna samma lojalitet som svenskar till landet och går med oss på den hårda vägen i stället för att ta den enkla vägen.

Leo “[…] en person i Sd har till och med berättat att det var massa serber som ville ansluta sig på 90-talet men de flesta fick kalla handen för man var rädd för att “serberna skulle ta över”.”

Den personen är Johan Rinderheim och jag har också hört historien. Jag vet inte om din hörförståelse är dålig eller om du alltid citerar selektivt så att det gynnar din egen sak, men historien i sin helhet och i sitt korrekta sammanhang lyder att SD, som då var ett mycket litet parti med några hundra medlemmar, fick stort intresse från hitflyttade serber, detta efter att partiet gjort pro-serbiska utspel. Serberna fick hela tiden skit i media och intresset för ett politiskt parti som visade förståelse för den serbiska sidan av saken* var tämligen stort – så pass stort att för ett pytteparti som SD på den tiden hade det realistiskt räknat kunnat innebära att man fått fler serber än svenskar som medlemmar, vilket i sin tur hade inneburit att man kunnat rösta fram sina frågor på årsmötena (förr i tiden kunde vilken jeppe som helst lägga fram valfritt förslag som det sedan röstades om) och stöpa om ett intresseparti för svenskar till ett intresseparti för serbiska särintressen. Att serberna skull kunnat mer eller mindre ta över partiet var därför inget taget helt ur luften eller baserat på rasism. Det säger sig självt att vilket parti som helst av ren självbevarelsedrift måste värja sig mot en sådan sak. Hade 500 serber kommit och sagt att de skiter i sitt gamla hemland och vill skänka pengar till och jobba arslet av sig för SD för att hjälpa sitt nya hemland, så hade det säkert också varit kontroversiellt inom partiet PÅ DEN TIDEN (alltså 90-talet när detta var aktuellt), men garanterat varit ytterst välkommet så sent som inför valet 2002.

* Innan något får ett psykbryt och skriver något korkat ska jag kanske tillägga att det handlade om serbernas historiska rätt till vissa områden som nu tillfallit andra länder efter etnisk rensning av serber och andra saker som rent objektivt var orättvis behandling mot serberna – det handlade alltså INTE om någon form av sympati för eller urskuldrande av med serbiska krigsbrott eller liknande.

“Dessutom har en annan person sagt att man (nu) inte vill ha med för mycket invandrare i Sd eftersom detta skulle göra Sd lika mångkulturellt som det omgivande samhället.”

Ok, så Åke The Man som du delat flygblad med tyckte så och då är hela partiet så? Jag och Robsten är bra mycket mer insyltade än du någonsin varit (och under bra mycket längre tid) och vi har aldrig hört på maken. Ingen som sitter i en styrelse, på ett mandat eller i något utskott har sagt dessa dumheter.

Christofer sa…
“Självklart kan jag ha förståelse för att alla inte kan vara lika energiska som mig. Om folk har ett mindre engagemang kunde ju jag ha gjort jobbet istället. Det var ju det jag tiggde om också, men den gruppen som sysslar med arbetsmarknadspolitik var jag inte välkommen i. Jag fick veta att det jobbades för fullt med denna fråga, trots att jag inte skulle få komma igång eftersom “vi har ingen grupp för detta än”.”Det kan mycket väl ha varit så. Jag är med i miljögruppen och efter att saken först kom på tal, tog det sedan typ 14 år innan det började hända något.

“Konstigt då att en person berättade att han satt i den gruppen (arbetsmarknad)… som inte fanns! Jag kan bara tolka det som att man inte ville ha in en vänsterman i beslutsfattande position. “

Kanske är det så, kanske inte. Min erfarenhet är dock att partiet är rätt tungrott ibland och att man måste vara väldigt påstridig om man vill komma någonstans. Det troligaste är nog att partiets ibland inte helt lysande organisation “slarvat bort dig” någonstans på vägen. Att man inte skulle vilja ha med “opposition” i en arbetsgrupp är trams. Jag valdes t.ex. in i miljögruppen just på grund av mitt miljömuppande som radikalare motvikt åt de som är kärnkraftskramare och tycker ekologisk mat är fånigt. Jag tror absolut att du hade varit välkommen, i synnerhet med dina omvittnade erfarenheter.

“Gamla sossar är bra att ha som väljare och röstfiskare, men när politiken ska utformas då är det f.d. moderater som ska sitta vid rodret. “

Delvis rätt, men du vantolkar det så klart. Visst är det så att de flesta som är djupast engagerade i partet är mer åt det borgerliga hållet (framför allt centerpolitiker tycks ha en tendens att hoppa över till SD snarare än moderater dock) och att partiet samtidigt engagerar fler gamla sossar än borgare att rösta på partiet. Men att detta skulle vara någon slags plan från partiet är absurt om du tror det. SD är ett mittenparti ekonomiskt och riktar sig därför både till sossar och den borgerliga vänstern.

“Sd liknar det svenska klassamhället i miniatyr: de röda finns längst ner och gör grovjobbet, de blå sitter längst upp och bestämmer.”

Det är trams. Ingen hela landet har delat mer partimaterial än jag under de senaste 2 månaderna (helt säkert) och samtidigt tillhör jag den absoluta inkomsttoppen i partiet, är borgerlig och är vice ordförande i vår kommunförening.
De som delar partimaterial är oftast folk som inte vill syssla med pappersjobb eller sitta i olika styrelser. Det ses nog ofta som bekvämt att komma och dela en gång varannan vecka och sedan inte ha ansvar däremellan. Det är supersvårt att få folk att ta på sig löpande ansvar för saker.

Leo Sundberg sa…
Robsten:
Självklart har svenskar samma värde som aboriginer. Så nu vet du det. Och jag är för rasblandning och skiter i vilken/vilka ras(er) som finns i Sverige om 100 år. Det verkar inte du göra.BRÅ visar fakta, det är givetvis inte rasistiskt. Märklig fråga.

Varför är det omöjligt att svara på ifall klass eller etnicitet spelar störst roll? Vem har du mest gemensamt med: en neger som har samma yrke som du själv eller Marcus Wallenberg? För min del väljer jag negern, vem väljer du?

Du erkänner själv att Sd har en rasistisk ideologi. Tack för erkännandet.

Sen kommer du och säger att “du lurar inte mig” men du vägrar passande nog att se de ideologiska likheterna mellan Sd och nazismen. Kanske blev det för uppenbart, och så valde du förnekelse?

Du säger att det här med Tomten är internt material. Hallå OJ OJ OJ SD HAR VISSERLIGEN EN HEL DEL ATT DÖLJA MÄRKER JAG!!!

Märk väl att de flesta av läsarna troligen inte ens vet vem Tomten är, så att du drabbas av panik visar ju att Sd:s kopplingar till “den nationella rörelsen” är bra mycket mer än bara AFA-rykten.

För övrigt är det ju poänglöst att radera det som ligger här, för som vi alla vet: detta sparas ju på hårddiskar runt om i landet.

Med tanke på att du försöker hota och censurera mig (på min egen blogg dessutom) ser jag inga som helst skäl att bjuda dig på information du ber om. Den som borde skämmas här är du!

Ska svara på Christoffers frågor senare, ikväll blir det inget mer.

Christofer sa…
Parallellerna till NSF är ju minst sagt krystade Leo. Ok, de ser problem med invandringen och det gör SD också. Socialdemokraterna ser problem med klassamhället och det gör de mest extrema kommunisterna också. Om jag orkade och brydde mig skulle jag lätt med samma metodik kunna vaska fram massor med programpunkter från extremvänstern som är graverande för dig och sossarna med samma osakliga sätt att jämföra.Om du anser att användandet av våld är den enda skillnaden mellan nationalsocialism om socialdemokrati så måste du ha gått och blivit helt djävla hjärndöd. Listan kan göras betydligt längre och det är ett helt absurt påstående, men låt oss för ordningens skull rada upp nationalsocialimens fundament:

• Antisemitism
(SD är tvärtom sveriges mest pro-israeliska parti och har flera judar på betydande positioner i partiet).

• Rastänkande
(SD anser – till skillnad från dig – att rastänkande hör hemma på vetenskapens historiska sophög)

• Socialdarwinism
(SD står tvärtom för ett varmt och engagerat omhändertagande av de svaga i samhället)

• Holism/kolletivism
(SD är tvärtom socialistiska partier ett parti som uppmuntrar till personligt ansvar och egna initiativ, det är en av de borgerliga inslagen)

• Demokrati
(kommentar överflödig)

Du är verkligen skyldig mig och de andra som behandlat dig väl i partiet en stor ursäkt.

Robsten sa…
“”Självklart har svenskar samma värde som aboriginer. Så nu vet du det.””Tack för det, och aboriginerna har rätt att leva vidare antar jag, då borde väl vi också ha det, jag menar om vi är lika mycket värda?

“BRÅ visar fakta, det är givetvis inte rasistiskt. Märklig fråga.”

Bra, så allt som kan stödjas med fakta från BRÅ är inte “rasistisk propaganda”, då har vi kommit en liten bit på vägen ( vi skall snart gå tillbaka till sandlådenivå)

“”Vem har du mest gemensamt med: en neger som har samma yrke som du själv eller Marcus Wallenberg? För min del väljer jag negern, vem väljer du?””

Lustigt att du skulle fråga det. Jag bad nämligen en svart man fara åt helvete som jobbade på samma arbetsplats som jag. Han gick och skröt hur mycket pengar han skulle få för ett skengifte (50.000 för att vara exakt). De skule aldrig vara tillsammans utan det hela var ett sätt att lura staten och svenska regler. Sedan gick han omkring och visade sina nya skor han fått aav mamman vars dotter skulle komma hit på falska grunder. Det blev för mycket (speciellt som han inte visste ett skit om de datorer han skulle ta hand om) så jag bad honom flyga och fara till sist. Kan i alla fall inte säga att jag föredragit Wallenberg, för jag känner honom inte. Det beror nämligen på MÄNNISKAN inte på yrket eller på hudfärgen. Nu känner inte jag att jag har mycket gemensamt med landets storföretagare, det skall jag väl ärlig säga. Men svaret är: det beror på MÄNNISKAN, inte vare sig på yrket eller etniciteten.

“”Du erkänner själv att Sd har en rasistisk ideologi. Tack för erkännandet.””

Eeehh…kan du vara vänlig och kopiera in det erkännandet är du gullig.

“”vägrar passande nog att se de ideologiska likheterna mellan Sd och nazismen””

Ha, ha ha, Jag “vägrar” att se likheterna mellan Sd och nazismen!! Alltså käre Leo, fattar du hur mycket du gör bort dig? fattar du det? Låt mig komma med en liten, liten motfråga. Efter att du läst min lilla försynta motfråga så sätt dig och ta en funderare. LÄs ditt påstående och tänk på ditt svar som alla i hela stora världen vet svaret på. Frågan lyder enligt följande: För exakt hur länge sedan var det du själv var medlem i partiet, arbetade för partiet och propagerade för detsamma?

Går det upp ett Liljeholmens nu?? Vore jag inte så fin i kanten och kultiverad skulle jag just nu dra till med två ord, som lyder: Chess mate!

Christofer sa…
“Varför är det omöjligt att svara på ifall klass eller etnicitet spelar störst roll? Vem har du mest gemensamt med: en neger som har samma yrke som du själv eller Marcus Wallenberg? För min del väljer jag negern, vem väljer du?”Låt mig svara på frågan istället.
Det är helt omöjligt att säga. En person med samma yrke behöver inte ha särskilt mycket gemensamt med mig. Jag själv umgås eller talar i princip aldrig med folk med samma yrke. Visst, har man ett väldigt engagenade yrke som t.ex. läkare, polis, militär, brandman, så har man säkert en hel del gemensamt som grund, men i övrigt kan man vara otroligt olika. Så svaret på din fråga blir; ingen aning, det beror väl på VEM denna neger är som person. Han skulle kunna vara allt från min bästa kompis till den största idiot jag träffat.
Jag vet flera verksamma i min yrkeskategori som är så djävla dumma i huvudet att Gud* gråter när han ser dem! Helt klart skulle jag ha betydligt mer gemensamt med Marcus Wallenberg i flera avseenden än dessa jubelpuckon.

* Med reservation för att han kanske inte finns.

Låt mig därefter säga att det var en patetisk jämförelse. Wallenberg tillhör en otroligt liten klick personer i samhället och är i allt väsentligt irrelevant. Om din klasskamp handlar om att demonisera och bekämpa denna klick (ja ja, VISSA av dem är bevisligen kräk) och att alla som kör buss per automatik skulle vara bättre människor bara för att de är låginkomsttagare som jobbar mer för sina pengar, så är jag verkligen besviken på att jag inte såg igenom dig tidigare.

Frågan hade annars varit intressantare om du undrat huruvida man haft mer gemensamt med sin negergranne i Storvreten eller någon som har råd att på på Strandvägen i Östermalm. Fast även här hade ju den personliga faktorn sabbat din frågeställning. FOLK ÄR INDIVIDER Leo, bara en idiot identifierar sig mer med sin klass än sig själv som individ. Dessutom så är Sverige idag i princip till 90% bestående av olika grader av medelklass.

Robsten sa…
Jag personligen tar inte längre emot en ursäkt från dig Leo, du har gått för långt.Du förlorade debatten första gången jag nämnde Godwins lag. efter det fortsatte du på det mest vulgära sätt och avslöjade barnrumpan i dig. Nu har du förlorat otaliga gånger, ändå fortsätter du.

Det är som om en boxare blir nockad. När domaren redan räckt upp handen på den som van resre sig den utslagne boxaren och fortsätter veva. Han blir nedslagen igen men fortsätter i alla fall veva fast hon borde vara utslagen för länge sedan och matchen avgjord.

Gamla tiders arbetare kunde reglerna och lommade hem när de enligt reglerna förlorat matchen. De visste vad moral och etik var. Ja jag är gammal och osexig som använder mig av dessa uttryck. Men jag skulle aldrig fortsätta veva på motstånadren när matchen redan är avgjord ocj slut, använda ottilåtna medel som sparkar och skallar långt efter att gånggången har ljudit.

Du förlorade matchen Leo. Du kunde avsagtb ditt medlemskap utan att försöka rättfärdiga en massa saker. Nu gick det riktigt illa. Du skulle sopa banan med någon du trodde du kubnde knocka lätt. Vi är ju bara nationalistiska idioter med snus under läppen och enkla slagord i våra dementa hjärnor. Men det gick inte som du trodde. sedan kunde du inte ta det svidande nesliga nederlaget, speciellt inte sedan du lämnat partiet och kanske 8vad vet jag) har tänkt på en ny politisk karriär. Nu gick det riktigt riktigt illa Leo.

Anonym sa…
Hur är det igentligen med dej leo
Du får mycke skit o det är ju förståligt iofs-det är ju ganska svekfullt ditt uppträdande.
Som jag har uppfattat din sits så är du arbetslös-o det är ju inget att ha.
jag har tyckt hela tiden att det är nåt som inte stämmer med ditt avhopp.
Kan det vara något med jobbet -att du blev uppsagd eller att du inte får något nytt jobb -om du inte gör o säger vissa saker
Så jävligt är det i detta land,det vet jag
Du har stucket ut hakan rätt så bra tycker jag o storebror ser dej-du vet-
För jag tror inte ett ögonblick på din varför-förklaring.
Jag kan förstå dej till en viss del man är ju sig själv närmast,det gäller ju att få ihop te brödfödan.
En sak som jag funderat över är följande-att om det skulle vara så att minst 50% av svenskarna vill ha invandringen o det borde ju vara mer än 50& eftersom vi är en demokrati,eller hur?Då skulle det ju inte vara något problem med intigrationen!Men det är det ju,
jag kallar hela invandringen ett jättefiasko i hyckleri
Sossar moderater centrar i nästan alla folkgrupper väljer ju bort invandrare,och invandrarna väljer bort oss,Det ligger ju för faan imänniskans natur likaväl som djuren ha sina revir,det är väl inget du kan ändra på bara för att du önskar att det fungerade.
Och under tiden du inte tänker göra något åt detta så går sverige under
Jag menar att om du skulle vara seriös i din politik så borde du ryta ifrån i partiet för att ändra på det som är fel o det vet jag att du skulle göra det är därför jag inte tror på din förklaring.
Jag själv skulle ryta ifrån om jag hörde nåt rassesnack utav nån sdare
men jag har aldrig hört något sådant så rytandet har kommit av sig.
rassesnack för mej är sandlådan direkt
För mej så är det dessa hycklande politiker-jornalister-o såna som tillhör detta följe, som för att dom ska se om sitt eget hus är dom
stora bovarna-det du leo-
till er andra som skriver kan jag bara tacka er för det jobb ni lägger ner-tack-
Och vad det gäller dej robsten att vinna debatten det har du gjort-men o andra sidan var det inte så svårt eller hur (detta är inget ironiskt leo)så fort någon börjar försvara något som är fel så är det så lätt att ta till en massa ordbajs-det gör mona och co oxå.
Och det vet du med leo.
pelle
Christofer sa…
“Sen detta med våldtäkter: självklart existerar det att utländska män våldtar svenska kvinnor. Jag förnekar inte att det förekommer. Men jag tycker Sd överdriver som fan med att det är invandrare som våldtar svenskor. “Om jag förstått saken rätt så är det sammantaget få invandrarkvinnor som våldtas utanför hemmet (dvs överfallsvåldtäkter). Man får väl förmoda att den mer återhållsamma inställningen till alkohol och den mer begränsade (kontrollerade) livsstil de har underlättar att hålla sig undan.
Dessvärre är det säker många våldtäkter i hemmen. Dessa lär dock extremt sällan anmälas, eftersom det i Koranen (vilken är värdegrund för den största delen av de som kommit på senare tid) står att kvinnan har som plikt att ge mannen sex – det är alltså omöjligt för en äkta man att våldta sin fru enligt islam. Kanske hamnar det rent juridikt någonstans mitt emellan våldtäkt och sexuellt tvång, men moraliskt ser jag det som detsamma.
Personligen lider jag oerhört med dessa stackars kvinnor.

“Det finns faktiskt svenska män som våldtar och det finns invandrarkvinnor som blir våldtagna.”

Visst finns det massor av svenska våltäktmän, men enligt all gällande statistik från BRÅ, så är invandrare och barn till invandrare sjukt överrepresenterade och det är det som SD tar fasta på. Det är inget urskuldrande av svenska våltäktsmän som du verkar antyda.
Gruppvåldtäkter var också ett helt okänt fenomen i fredstider i Sverige innan massinvandringen.
Hur detta kan fås till något etiskt fattar jag dock inte, det handlar helt klart om kulturer. Iofs kompliceras det av att väldigt många självmant kopplar ihop sin etnicitet med vis kultur (dvs man känner en etnisk gemenskap och väljer därmed att ingå i den kultur som är kopplad till den etniciteten). Det märks inte minst på de unga 2:a generationens invandrare, som istället för att börja asimileras och ta till sig det svenska värderingarna, hellre väljer att anamma kulturen från sina föräldrars hemland. Och det är det som SD’s politik vill motverka. En irakier som lär sig bra svenska, skaffar jobb, sköter sig och låter sina barn bli svenskar ser vi inget problem med. Sedan att vissa anser att världen är intressantare om det finns etniska särdrag som skapar en rent estetisk mångfald (och där bidrar ju en viss del blandade avkommor ytterligare till estetisk mångfald) är väl inte så konstigt eller negativt? Visst dör det ut olika insektsartier i amazonas varje dag – men säg mig Leo, är det inte så att vi anstränger oss för att skydda utrotningshotade arter i den mån vi kan, just pg av att världens skönhet består i den mångfald som uppstått naturligt på olika platser? Öknen utan sina kameler, stäppen utan sina zebror och Anderna utan sina lamadjur, Madrid utan sina enormt vackra kvinnor – världen skull bli en avgjort fattigare plats att leva på utan detta.

Nu tror jag iofs inte att vi håller på att bli “utrotade” på det sättet, men man kan lätt störa sig på att det finns en politisk agenda på vissa håll som tycks ha som målsättning att alla etniska särarter medvetet ska blandas bort. Det är minst lika sjukt att ha det som mål, som att vara emot sk “rasblandning”.

Om hela världen “rasblandas” (sjukt otrevligt ord förresten) till följd av att folk reser mycket, blir kära och skaffar barn är väl oproblmatiskt, då rör det sig om en slags dynamisk naturlig förändring över mycket lång tid. Det som gör att folk kan reagera häftigt är när de upplever att det finns något slags påbud mot dem rent etniskt – man får höra att det inte finns några svenskar etniskt + dessutom att vi inte har någon egen kultur och är allmänt värdelösa och dumma, då är det ganska naturligt att känna sig hotad och sparka bakut. Det Robsten (kanske otydligt för att han är så rosenrasande just nu) försökt säga är inte att han ser problem med att färgade och vita skaffar barn, utan att han ser ett egenvärde i att etniska särdrag finns och gör världen vackrare och att han inte kan begripa hur någon tvärtom kan se något egenvärde i att medvetet vilja att alla särarter försvinner till förmån för en global mer homogen etnicitet. Ditt problem tycks vara av en tredje art – du ser bara siffror och ekonomi och bryr dig över huvud taget inte i estetik och kultur alls.
Jag som reser mycket och har sett världen skulle verkligen beklaga avsaknaden av både kulturella som utseendemässiga särarter.
Tänk du förresten på de svenska män som älskar negresser – vad skulle de stackarna ta sig till om alla var mulatter? ; )

“Sd är bara intresserade av våldtäkterna när det är invandrare som är skyldiga. Själva det faktum att en person beter sig illa mot en annan tycks inte vara intressant. Varför män våldtar kvinnor som allmänt fenomen är man inte intresserade av. Utan bara när det är en invandrare som är den skyldige.”

Det där är ett vidrigt påstående Leo och du är än en gång skyldig mig och alla andra som inte bara bemött dig trevligt utan även lägger ner tid, pengar och mödor på att försöka göra landet till en smula bättre plats att bo på en ursäkt. En våldtäkt är alltid precis lika vidrig oavsett vem som är förövare eller offer. Fokuset mot invandrare blir dock naturligt då våldtäktsstatistiken ökat i tak med migrationen från länder där man kulturellt har en annan syn på våldtäkter. De extremaste exemplet är väl att kvinnor i flera islamska länder blir dömda för otrohet och stenade till följd av våldtäkt – det är sjukt naivt att tro att de som kommer från dessa länder inte tar med sig dessa värderingar hit, i synnerhet när statistiken påvisar dessa samband. Sedan finns det så klart gradskillnader i helvetet och en mildare grad av samma fenomen är när araber och afrikaner (alltså inte negrer från USA) i allmänhet representerar en kultursfär där en svensk kvinnas fria livsstil anses vara horeri enligt deras värderingar, vilket bidrar till deras förakt, vilket i sin tur gör det lättare att våldta. Har man redan en kulturellt förankrad värderingsgrund där kvinnan inte kan/bör göra karriär, tänka självständigt etc, utan ska hålla käften, laga mat, snyta ungar och suga kuk när mannen vill, så är steget tydligen inte så långt till att ta sig det man vill med våld.

Hela 25% (!) av alla tjejer under 16 år i Sydafrika har blivit våldtagna/gruppvåldtagna och det sker ofattbara 42 miljoner anmälda våldtäkter varje år!!

http://www.palmecenter.se/RegionerOchLander/Afrika/Sydafrika/Artiklar/ValdtakteriSydafrika.aspx

Sydafrika har 48 miljoner invånare. Om vi räknar med att hälften är kvinnor, så får vi 24 miljoner män. Eftersom små barn och gamla gubbar inte är att betrakta som troliga förövare, så kan vi gissa oss till att kanske 15 miljoner är i en “passande” ålder. Det ger i så fall ca 3 våldtäkter per man och år i snitt. Om vi antar att bland de som våldtar, så är det få som gör det på daglig basis och att det som i övriga världen ofta är tillfället som gör tjuven, så borde det bli en ganska skrämmande hög procent av männen som någon gång våldtagit en kvinna/liten flicka. Jämför med Sverige. Även med massinvandringens ökningar av våldtäktsfrekvensen så ligger fjolårets rekordhöga ca 5000 anmälda våldtäkter otroligt mycket under Sydafrika. Enligt samma uträkningsformel hade vi då ca 0,0017 våldtäkter per man och år, vilket gör att en man i Sydafrika är ca 2000 gr mer benägen att våldta än en person var i Sverige 2008 (svensk eller ej).

Om vi tar in 2 miljoner slumpmässigt utvalda sydafrikaner, tror du då att de i samband med att de fick sitt respass skulle förvandlas till ödmjuka gentlemen, eller tror du att våldtäktsfrekvensen skulle öka i samma omfattning som deras antal x procent våldtäktsmän? Eller att den “utmanande” svenska stilen hos svenska kvinnor + det faktum att folk (tyvärr) har svårare att känna empati för främmande folkslag än sitt eget troligen skulle få dem att bli ännu mer benägna än i sitt forna hemland?

Nu är ju Sydafrika värst i världen när det gäller våldtäkter och det är (lyckligtvis) få som kommer hit därifrån, men det illustrerar problematiken som du bagatelliserar genom att hävda att SD skulle hetsa mot invandrare av (smyg)rasistiska skäl.
Och ja – givetvis är en neger från sydafrika vare sig mer eller mindre våldtäktsbenägna än en svensk om de adopteras.

Christofer sa…
“Om nu Sd hävdar att alla raser är lika värda varför vill man då ha ett etniskt homogent samhälle? “Jag kan personligen tycka att det är onödigt att ha detta i principprogrammet eftersom det inte fyller någon praktisk funktion och om man rycker det ur sitt sammanhang inbjuder till groteska vantolkningar (som din och tomtarna på Flashback). Helt klart är dock att de flesta i SD inte fäster någon större vikt vid principprogrammet alls, utan engagerar sig i det praktiska programmet.

SD har alltså inte detta som någon programpunkt man vill genomföra, vilket kan vara värt att poängtera för de som läser dessa kommentarer. Vad det handlar om är att den erfarenhet som vi människor gjort här på Jorden är att SAMTLIGA multikulturella samhällen fungerat dåligt. Allt från segregerade samhällen med slitningar (som i USA där negrer och vitingar fortfarande föredrar sina egna både socialt och vid fortplantning) till länder med inbördeskrig och etnisk rensning (då har det oftast varit en diktatur eller kolonialmakt som artificiellt hållit samman landet med våld dessförinnan). Man vill väl på något sätt därav hänvisa till att en förhållandevis stor homogenitet underlättar för det som flyttar hit att assimilera sig, i stället för att bli så många till antalet att de kan bilda egna etniska enklaver som ömsesidigt saknar samhörighetskänsla med en majoritet av svenskarna. Någon etnisk rensning tror jag inte vi kommer behöva vara rädda för, men ökad kriminalitet där invandrare och kanske i synnerhet barn till dessa saknar respekt eller till och med vill trycka ner svenskar är en tendens som redan bevisats uppstått. Och på samma sätt saknar man respekt för svensk ordningsmakt och t.o.m. i de värsta områdena kastar sten på ambulanser och brandsoldater. Fortsätter det så här i 10 år till, så kommer hela stadsdelar att vara helt tömda på svenskar och man kan fråga sig om det alls kommer vara möjligt att reparera skadorna. Ekonomiskt är det en katastrof för landet eftersom många satt i system att inte lära sig språket och därmed inte kan få jobb och har en livstids försörjning på skattebetalarnas bekostnad. Utan jobb är det inte bara socialbidrag som ska betalas, utan denne har då heller inte bidragit med sin del till den sjukvård, tandvård, infrastruktur, försvar, mm som denne åtnjuter, som därmed också får bekostas av de som arbetar.
Summa sumarum, så kommer det högst sannolikt aldrig bli så att de negrer och araber som flyttar hit kommer att beblanda sig på det sätt som du drömmer om i någon större omfattning. Utan Rosengårdsfenomenet kommer tids nog (om inget förändras) att omfatta hela Malmö och det skapas en invandrad ny underklass som lever sitt eget liv i mer eller mindre en egen stat i staten – finansierad av en till majoriteten etnisk svensk arbetande befolkning och båda sidorna kommer att förakta varandra. Givetvis kommer det finnas ett mellansegment av invandrare som tar sig över barriären, men förutsättningarna för att leva och dö i ett samhälle där man aldrig behöver lära sig ett enda ord svenska blev oerhört gynnsamma under 2000-talet, vilket blir en dismotiverande faktor. När vi tog in 40.000 bosnier i början av 90-talet, så var det en enorm belastning ekonomiskt eftersom hur man än vänder och vrider på saken, så tar det X antal år att lära sig språket och skaffa jobb och man måste bli försörjd under tiden. Men bosnier är européer och känner tillräckligt stor samhörighet med svenskar för att i alla fall deras barn barn kommer att vara helt assimilerade – i många fall redan deras barn. De araber och afrikaner som kommer är som vi kan se avsevärt mindre benägna att känna samhörighet och därmed assimilera sig och politikernas/journalisternas snillrika plan att vi ska gå halva vägen var ogillas som det förefaller av en majoritet på båda sidorna – deras fall är det numera till skillnad från förut en valmöjlighet, man kan sätta ungarna i arabisktalande muslimsk friskola och staten betalar när ens fru går hemma och sköter marktjänsten. Varför lära sig ett konstigt språk, i arabernas fall ett nytt alfabet, acceptera seder man ser som omoraliska och visa respekt för ett folk man ofta ser ner på för dess sävlighet och svaghet att vilja betala för en massa främlingar (helt otänkbart i deras hemländer).

Christofer sa…
Errata:“Om du anser att användandet av våld är den enda skillnaden mellan nationalsocialism om socialdemokrati..”

“Sverigedemokrati” avsågs så klart.
Det är sent… ; )

Anonym sa…
det är det här jag menar leo dom kör ju över dej fullständigt och det är inte för att du är något dum huved utan av den enkla anledningen att invandringen inte går att försvara,och det vet du o mona o co oxå men ni ordbajsar ändå.
samma gamla visa —du är rasist du är bakåtsträvare vi måste ha invandring bla bla bla osv
Anledningen tror jag att detta helvete ha kunnat hända är rädsla att förlora jobb-bli kallad rasist rädd att inte smälta in med dom andra rädda, det blir ett nät där folk inte vågar säga vad dom igentligen tycker, om dom inte är säkra på att den andre tycker samma
och detta vet jag att du oxå skriver under på.
Sedan undrar jag varför du som är klarsynt o human,kan smita ifrån ditt ansvar med att försöka stoppa denna invandring till rimliga nivåer inna varenda svensk blir rasist,det vet du ju oxå att det mycke väl kan sluta så o det är ju förjävligt rent ut sagt
Blir det sämre tider taskig ekonomi så försöker ju folk att hitta syndabockar-o det är ju inte rättvist när det är pkeliten som ställt till detta elände men det kommer att gå ut över invandrarna
Där käre leo går du ifrån ditt stora ansvar om du ska kalla dej human
pelle
Luke Bloom sa…
Leo jag orkar inte läsa allt du skrivit, men det var väldigt bra gjort. Kanske borde skapa ett nytt parti där man tar det bästa av befintliga program. Jag kommer troligen att rösta på SD 2009 och 2010. Annars skulkle jag rösta på Piratpartiet. Jag har lusläs riksdagspartiernas partiprogram och de lever inte alltid som de lär. Jag är för fri abort och vem får gifta sig som de vill (så länge det är tv personer) polygami ALDRIG. Med tanke på min familj skulle jag aldrig ställa upp för SD eller PP av ren rädsla för repressalier. Du ska ha all heder för dina försök att hitta ett lämpligt parti.
KOM MED OSS LEO sa…
http://rsmalmo.wordpress.com/2009/02/01/ta-strid-for-jobben-valfarden-och-klimatet/
Leo Sundberg sa…
Robsten sa:
Ja Sd har en rasistisk ideologi, fö vi vill ha samma flyktingpolitik som Finland, Danmark, Island och en hel drös andra länder, ja de fleta västländer faktiskt. Är inte dessa länders politik rasistiska då?”Du erkänner.

Och nej, jag fattar inte hur mycket jag gör bort mig för att jag lämnade Sd för några dagar sen. Men det gör ju du, och det är väl det som räknas.

Sen det här med fula knep: du vet förmodligen vilken relation Sd har till “Tomten”, men det stör dig förstås att detta kommer fram i dagsljuset. Att be någon annan radera detta är verkligen ett fult knep, Sd har en påse skitigt mjöl och du säger åt folk att de är barnrumpor för att de tittar i den.

Klassiska härskartekniker med andra ord. Förlöjligande och undanhållande av information.

Christoffer:
Debatten om bostadsbristen är intressant, men det är kanske ett stickspår att inte fortsätta på här och nu. Ville bara visa för Pelle att det finns många sätt att se på samhällsproblemen.

OBS! Jag påstår inte (här och nu) att du har fel i sak.

Jag (som är en idiot enligt dig) hävdar att arbetarklassen utgör ca 60 % av befolkningen, medelklassen utgör 30 % och överklassen 10 %. Med hänvisning till sociologisk litteratur som Svallfors, Marsdal med flera.

Med hänvising till att jag enligt dig är en idiot så kan du inte räkna med att jag ber om ursäkt.

Vill man ha en negress i en framtid där alla raser är blandade, då får man ta skeden i mun och ta en mulattbrud istället. De är ju inte heller fula.

Förresten varför anser du att rasblandning är ett så hemskt begrepp? Jag tycker det är helt naturligt att raser blandas, så gör ju hundarna.

Pelle:
Läs mina inlägg långsamt. Riktigt långsamt.

Jag har inte försvarat invandringspolitiken, jag kritiserar den lika väl som Sd. En sak är både du och jag överens om: invandringen är för stor. Invandringen borde minska kraftigt, jag är till och med för att den borde minska mer än vad Sd vill. Man är INTE rasist bara för att man är mot invandringen. Men om man är emot invandringen för att man tror att otrygghet beror på människors stamtavla då tycker åtminstone jag att man är rasist. Själv är jag mot invandringen för att det leder till att de fattiga blir fattigare och de rika blir rikare. Det är en marxistisk ståndpunkt. Eller om man så vill protektionistisk. Inte rasistisk.

Jag vet mycket väl att invandringen är ett praktfiasko och att politiker från sossarna inte lever som de lär när de sitter i sina svenska etniskt homogena områden och därmed i praktiken bejakar Sd:s livsstil på ett bättre sätt än Sd sjäkva.

Ordbajs? Har du problem att förstå mina ekonomiska termer? Okej, jag ska erkänna att jag ibland använder svåra ord. Låt mig då prata lite enklare svenska: är det ett problem för dig att fabriker flyttar till Kina? Är det ett problem att företagen gärna betalar ut fallskärmsavtal till VD:n men inte vill betala ut pensioner till sina gamla arbetere efter 30 år i företaget? För mig är det här problem. Håller du med?

För övrigt har jag tagit upp den interna rasismen, men märkt att jag varit ganska ensam om att reagera när det kommit till kritan. Det faktum att jag inte varit välkommen till möten under en längre tid gör att jag ser internt påverkansarbete som rätt meningslöst. Sd:s organisation är extremt tungrodd (Christoffer erkänner det själv) och det gör att jag gett upp hoppet om att förändra partiet inifrån. Jag har trots allt varit med i mer än ett halvår utan att få särskilt mycket gjort.

Vet ej hur pass bra denna bild av Sd stämmer med din uppfattning. Är du bara en som hejar på Sd kan jag förstå hur du resonerar, men är du medlem i Sd borde du veta bättre.

Sen kan det vara olika på olika ställen, jag har varit med i Sd Stockholm där (i princip) inte ett skit uträttats på flera år och där det mesta står stilla. Jag har försökt få komma på möten med Sd i Skåne men att bjuda in en person till ett möte efter både telefonsamtal och e-post från mig är (uppenbarligen) en uppgift som är Sd Skåne övermäktig, vad vet jag? Jag är trött på att kasta bort massa tid, jag vill ha något gjort och jag vill se resultat – därför trivs jag inte i Sd:s organisation som mest liknar ett vilohem för pensionerade koalor.

Leo Sundberg sa…
För övrigt måste jag säga en sak till Robsten; jag har aldrig trott att jag skulle få en lätt debatt – jag trodde mitt avhopp skulle passera rätt obemärkt men sen fick debatten eget liv på bloggen.Någon enväldig domare som kan säga vem som vann och vem som förlorade debatten finns ju inte. Känner du att du vunnit debatten så tänker jag inte regna på din parad.

Jag hoppas trots alla hårda ord att du får ett bra liv, det är dina åsikter och ditt val av parti jag kritiserar men inte dig som person.

Kanske vill du sätta streck i debatten (åtminstone mellan oss)? För att använda schackspråk: jag erbjuder remi.

Joel sa…
Leo, Kul att se att du lämnat sd.
Det är framför allt kul att se att du tar avstånd från till exempel visionen om ett homogent samhälle. Stå på dig!Sen är vi säkerligen oense om det mesta iallafall (vänster-höger, invandring och mycker annat) men så är det ju i politiken…
Robsten sa…
“””Ja Sd har en rasistisk ideologi, fö vi vill ha samma flyktingpolitik som Finland, Danmark, Island och en hel drös andra länder, ja de fleta västländer faktiskt. Är inte dessa länders politik rasistiska då?”Du erkänner.””

jag erkänner!!! Är du hjärnskadad? Jag vill ha samma flyktingpolitik som dessa länder, en politik DU anser vara rasistiskt. Alltså alla andra västländer anser DU vara rasistiska förutom Sverige som har en helt vettlös flyktingpolitk. Om du nu anser att alla desa länder för en rasistisk flyktingpolitik, varför i helvete gick du med i Sd då överhuvudtaget? Ordet “rasistisk” har förlorat alla mening. Om alla är rasistiska så spelar det väl ingen roll längre. Förövrigt kallar inte ens sossar och borgare oss rasistiska längre. Var rätt länge sedan jag hörde det faktiskt. Men DU som för några dagar sedan var medlem, kallar oss rasistiska. Så trovärdigt.

“”Och nej, jag fattar inte hur mycket jag gör bort mig för att jag lämnade Sd för några dagar sen. Men det gör ju du, och det är väl det som räknas.””

Att du lämnade partiet är en sak. Tror du inte längre på politiken som partiet står för skall du lämna partiet, och alla andra också. Men när du kallar politiken för nazistisk, en politk du själv representerade för några dagar sedan, DÅ gör du bort dig. jag kan själv inte garantera att jag är medlem på livstid, mitt medlemsskap är inte villkorslöst det heller, har aldrig varit.

Kan inte diskutera “tomten” what so ever, har tysnadsplikt, den tar jag på fullaste allvar.

Härskartekniker? Javisst, alla försöker härska så mycket de någonsin kan, med alla till buds stående medel, det är så världen ser ut i dag, och har förmodligen alltid gjort. Både ditt o mitt debatterande är inget annat än ett pinkande av revir. Du tycker inte att Sd blir utsatt för en del “härskartekniker” från det etablerade samhället?

Vi kan sätte streck i debatten Leo, (vi bör t.o.m. göra det) men riktigt så hygglig och ödmjuk är jag inte så jag godtar remi. Inte heller kan jag utropa mig själv till segrare. Det får helt enkelt andra göra. I annat fall så avslutar vi helt enkelt debatten.

Du har som blogginnehavare möjlighet att sätta streck för hela debatten, om du vill. Då skall alla, enligt god netetikett, respektera detta.

Jag hoppas att du också får ett bra liv, blir lite äldre och klokare. Vissa saker som du sagt här kan jag inte acceptera helt enkelt, men jag anar att de sagts oöverlagt, hoppas det i alla fall.

Vill också säga att jag fick ett bra intryck av dig från början. Du verkade rejäl och arbetsvillig. Pratade med mörk fast röst och tittade folk i ögonen med rak rygg, gjorde ett bra intryck. Desto mer besviken blev jag när du sade vissa saker här, låt vara i debattens hetta, men i alla fall.

Lycka till i alla fall och hoppas du klarar av ditt nya jobb med glans.

Robsten sa…
Härmed lämnar jag denna debatt och jag har skrivit mitt sista inlägg. Jag låter Leo, om han så önskar, få svara en sista gång på mitt senaste inlägg, han erbjuds därmed slutrepliken mellan oss. En gest jag anser mig kunna bjuda på och som en betalning för de utdelningar han gjort med stor frenesi. Tack för mig;-)
Leo Sundberg sa…
Jag tar tillfället i akt och säger som svar på Robstens fråga: “använder inte andra partier härskartekniker mot Sd?”:Ja, de gör de absolut, och det tycker jag är fel. Man stänger ute Sd från debatten och låter inte Sd få vara med i insändarsidor med mera. Sd-are har svårt att få jobb und so weiter. Självklart är detta gravt fel och omoraliskt (men tyvärr inte olagligt).

Härmed ser jag stridsyxan nedgrävd mellan mig och Robsten.

Anonym sa…
ha det bra leo
och jag säger lycka till med ditt nya jobb
pelle
Christofer sa…
“Jag (som är en idiot enligt dig) hävdar att arbetarklassen utgör ca 60 % av befolkningen, medelklassen utgör 30 % och överklassen 10 %. Med hänvisning till sociologisk litteratur som Svallfors, Marsdal med flera.”Dessa filurer anser mig veterligen att alla som är löntagare är arbetare. Rätt förlegat begrepp som
En egen företagare som går på knäna ekonomiskt och inte har råd att ta semester är därmed att betrakta som medelklass och en överbetald hantverkare som bor i villa och har 5 veckors betald semester är arbetare enligt denna definition. Och en överläkare med skyhög lön är då också att betrakta som arbetare. Lika bra att helt lägga ner begreppet om det ska vara så snurrigt och betydelselöst.

“Med hänvising till att jag enligt dig är en idiot så kan du inte räkna med att jag ber om ursäkt.”

Du säger att jag hävdat att du är idiot, därav betyder det alltså att du identifierar dig mer med din klass än dig själv som individ. Detta ihop med att du tycker bödel är ett jobb du kan tänka dig ha, anser att våld är det enda som skiljer SD från NSF och snackar om att riva villor för att bygga hyresblock. Tja, du är därmed en klockren idiot, vad kan jag säga… Grattis till att du lyckades dölja det så väl tidigare, jag skäms uppriktigt sagt.

“Förresten varför anser du att rasblandning är ett så hemskt begrepp? “

Samtliga begrepp som bygger på ordet “ras” får mig att rysa, det är något som hör till historiens sophög det också.

Angående arbetsmarknasgruppen förresten. Om du sagt till folk att du är marxist fattar jag varför du blivit ignorerad. I så fall osnyggt sätt att sköta det på, man bör vara rak med folk. Men marxistiskt ekonomiskt tänkande har ingen plats i SD. Hade du sagt att du var marxist då vi träffades och pratade, så hade jag kunnat bespara dig massor av bekymmer och förklarat att det var utsiktslöst att engagera dig i partiet i dessa frågor.

Christofer sa…
Sätter punkt i debatten jag också. Vill poängtera att jag inte på något sätt anser mig ha något otalt med dig Leo, jag begriper mig bara inte på dig och flera av dina åsikter alls.
Önskar dig hur som helst lycka till som brandman och allt annat (har svårt att föreställa mig att du skulle kunna göra en bättre insats för dina medmänniskor än detta). Och som redan sagt av Robsten: ett uppriktigt tack för den hjälp vi fick med utdelning, det var bussigt av dig.
Anonym sa…
schizofreni?för nåt år sen gick du ur S,nu går du ur SD….j-a pajas.
roberth sa…
Vikken nolla du är!
Mikey sa…
Så aborginer är det fel att byta ut eftersom dom är aborginer?Och svenskarna är det ok att byta ut eftersom vi är svenskar?
Och du försöker inte ens förklara din dubbelstandard, går inte eller?

Och vilken kultur vi har spelar inte ngn roll heller säger du, funkar lika bra o leva i ett patriarkalt religöst förtryckt Irani då tex som i sverige, eller i ett spjutbärande grottmålande aborginsamhälle, inget är bättre än det andra…
Du måste fått en hjärnblödning när du skrev det att vilken kultur som dominerar i sverige inte spelar ngn roll. Säg det till de stackars kvinnor och hädare som döms till döden varje dag i mellanöstern, att kulturen som tillåter sådant är lika mkt värd som den som inte tillåter sådant.

Leo Sundberg sa…
Roberth:
Vilken stavas med L och K inte dubbel-K. Har du inte fått godkänt på svenska för nybörjare eller? Mohahahaa!!Mikey:
Jag tror knappast att stening av kvinnor är en del av den iranska kulturen, det tyder på en extrem fördomsfullhet mot iranier att säga så här. Det är en del av den sinnessjuka regeringens ultrareligiösa politik, och den vågar de inte ens gå ut med i fria val så det säger väl en del om hur marginaliserade mullorna är.

Självklart är Ahmadinejad en stor jubelidiot. Har aldrig påstått annat.

För övrigt kan jag säga att jag tycker svenskar och aboriginer är lika mycket värda. Ingen ska behöva utrotas, men alla måste få rasblanda om de vill. Ifall det leder till att aboriginerna byts ut mot någon blandras i nästa generation så är det förstås helt okej, alltså precis som med svenskar.

Ärligt talat tror jag du förstod detta mycket väl, det är ju knappast så att jag vill gasa ihjäl svenskarna i Auscwitz och det vet du lika väl som jag.

Anonym sa…
Lycka till med duckandet när det stenkastande folket i Rosengård välkomnar dig på jobbet…….
//
Ps. Tycker du har en liknande ambivalent läggning som en viss Tobias Struck….någon som minns?
Leo Sundberg sa…
Det här inlägget har tagits bort av den som skapade det.
Leo Sundberg sa…
Tack ska du ha, jag kan ju behöva det som sagt. Men hellre det än att oskyldiga småbarn brinner inne i alla fall. För övrigt vill jag säga att jag brukar handla på Lidl Rosengård och de allra flesta som bor där är helt normala människor, det är ett gäng idioter som förstör.Dessutom tror jag stenkastningen hade blivit ännu värre om Sd hade fått som de ville: militärer och utegångsförbud. Verkligen en bra grogrund för kravaller. Vi hade fått ett nytt jävla Ramallah fast här hemma.
Patrik Ohlsson sa…
Jag tog idag del av nyheten att du lämnat Sd. Folk har friheten att vara med ett tag i politiken, göra en insats, och sen göra något annat.Det som förvånar mig är däremot omständigheterna och det rent hårresande i att du påstår dig inte haft en aning om vad som stod i Sd’s principprogram – samtidigt som du länge varit djupt engagerad och lagt ner så mycket tid och kraft på partiet – som du nu plötsligt anser har en “rutten” ideologi som bygger på rasism.

Jag har iofs bara läst din blogg, men jag tror aldrig jag har betraktat dig som dåligt påläst i något sammanhang. Inte förrän nu, d.v.s. Det går bara inte ihop för en utomstående betraktare, men på något vis gör det väl det förhoppningsvis för dig själv.

Nu hör kanske snart Expo av sig och vill ha dig som omslagspojke, om de nu inte redan gjort det. Ska vi förvånas om du tackar ja?

Anonym sa…
Ja men härligt att det ÄNTLIGEN gick upp ett ljus … jag som haft ett antal diskussioner med dig om detta, och du vet mycket väl var mina åsikter ligger :-)/storasystern
Anonym sa…
Storasysterns inlägg samt att jag läste ytterligare ett sjok av Leos textmassor, får bilden att klarna lite mer. Kan man inte konsekvent stå för sina åsikter, så får man det inte lätt som politiker, särskilt inte som sd-politiker. Vårt parti bygger på företrädare med ryggrad, eller å det minsta som har ambitionen att ha det. Med hutlösa och ogrundade anklagelser mot fd partikamrater behöver ingen ta heder och ära ifrån dig, Leo. Det fixar du så bra själv.
Men lycka till ändå.
Anonym sa…
Mitt inlägg kl 11.38 var inte avsett att vara anonymt. Mvh Patrik Ohlsson
roberth sa…
Nej du är en nolla! Men du kan ju bli kommunist en vilsen liten skit som dig!
Mattias sa…
Synd att du lägger ner bloggen. Jag har verkligen uppskattat den.Dock måste jag säga att det är mycket märkligt att du överhuvudtaget gick med i ett parti UTAN ATT ENS LÄSA PARTIPROGRAMMET. Hur kan du stå och hålla offentliga tal utan den kunskapen?

När jag läser ditt inlägg så får jag en känsla av att du verkar både naiv och en aning förvirrad; du måste ju åtminstone ha vetat om att du gick med i ett nationalistiskt parti. Ett parti som erkänner det svenska folket och dess rätt till existens och rätt till sitt eget land. Det låter nämligen som om du trodde att SD var Socialdemokraterna, fast med en restriktivare hållning vad gäller invandringen. Det irriterar mig (när jag läser dina ordväxlingar med Robsten) att du inte ens verkar vara medveten om att svenskar faktiskt är ett folk, som alla andra folk runt om i världen, utan är utbytbara med vilka som helst. SD ÄR öppna för människor med annan etnisk bakgrund, det kan du inte säga något annat om. Men det betyder INTE att svenskar som folk är utbytbara, utan att ett eventuellt utbyte måste ske i (en liten) omfattning som inte påverkar befolkningssammansättningen på något nämnvärt sätt. Därtill är man positiva till människor som VILL assimilera sig in i det svenska samhället, men även här så kan måste detta ske så att befolkningen inte ändras på ett radikalt sätt (vilket det görs idag).
Så för att förtydliga så är man inte emot människor av annan etnisk bakgrund, oavsett om det handlar om “rasblandning” eller om ett par där båda är av utländsk börd. Dessutom så är det på det viset att ingen skulle på ett seriöst sätt kunna hävda att kultur sitter så inpräntat in ens etniska bakgrund, eller blandning för den delen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: