Ghetton

Dagens Nyheter 8 juli 2008
Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister

”Sahlins integrationspolitik gynnar sverigedemokrater”

Integrationsministern Nyamko Sabuni presenterar ny rapport om utanförskapet: Vi får allt fler utanförskapsområden där sverigedemokraterna vinner mark tack vare Sahlins misslyckande. År 2002 hade Sverige 128 utanförskapsområden. När vi tog över regeringsmakten var siffran uppe i 156 områden. Det handlar om 493 000 människor som bor i mycket utsatta områden ekonomiskt såväl som socialt. Allra värst är det i Botkyrka, Landskrona och Malmö där mer än var tredje person bodde i ett utanförskapsområde år 2006. I utanförskapsområdena har sverigedemokraterna sina starkaste fästen. Siffrorna visar att socialdemokraternas misslyckade integrationspolitik har gynnat sverigedemokraterna. Och ytterst ansvarig för denna situation är Mona Sahlin som varit socialdemokraternas mest långvariga integrationsminister. Det skriver nuvarande integrationsministern Nyamko Sabuni som här presenterar folkpartiets nya rapport: ”Utanförskapets karta”.

När folkpartiet år 2004 presenterade den första versionen av Utanförskapets karta var det en betydelsefull händelse i svensk integrationsdebatt. Här gavs en samlad bild av hur misslyckanden på centrala områden som jobb, skola och integration hade skapat en situation där ett växande antal bostadsområden helt präglades av utanförskap. I dag presenterar folkpartiet årets upplaga av Utanförskapets karta. För första gången kan det göras ett bokslut över den socialdemokratiska regeringsperioden.

Resultaten är häpnadsväckande. År 1990 fanns det tre bostadsområden i Sverige som kunde betecknas som utanförskapsområden. År 2002 hade antalet ökat till 128, den senaste kartläggningen visar vi att antalet fortsatte att växa så att det vid regeringsskiftet 2006 var uppe i 156 områden.

Socialdemokraternas tolv år vid makten blev i viktiga avseenden förlorade år. Medan flertalet förvärvsarbetande fick en hygglig eller god standardutveckling lämnades en växande grupp utanför arbetsmarknaden. Den bristande jämställdheten bestod i de utsatta områdena och skolresultaten där var fortsatt dramatiskt sämre än i övriga landet.

Ett nedslående resultat är att sverigedemokraterna i genomsnitt fick 4,9 procent av kommunalvalsrösterna i utanförskapsområdena. Det ska jämföras med 2,9 procent av rösterna i riket som helhet. SCB:s valundersökning från 2006 visar att sverigedemokraterna i huvudsak vann sina väljare från vänsterblocket där den största andelen röster kom från socialdemokraterna. Siffrorna visar att socialdemokraternas misslyckade integrationspolitik har gynnat sverigedemokraterna.

Genom våra regelbundna mätningar har vi en unik mätserie över utanförskapets förändringar i Sveriges bostadsområden. I årets rapport presenteras läget hösten 2006. Slutsatserna illustrerar det delade Sverige som den regering lämnade efter sig där Mona Sahlin under lång tid ansvarade för integrationsfrågorna.

1. Trots att konjunkturen vände uppåt mellan 2004 och 2006 fortsatte utanförskapet att fördjupas. Rekordmånga 156 områden med totalt 493.000 invånare kunde hösten 2006 klassas som utanförskapsområden.

2. På kommunnivå rådde extrema förhållanden i Botkyrka, Landskrona och Malmö, där över var tredje invånare bodde i ett utanförskapsområde år 2006.

3. Invånarna i utanförskapsområdena fick inte del av den konjunkturförbättring som ägde rum fram till 2006. Medan andelen sysselsatta i riket som helhet ökade med 2,0 procentenheter november 2004-november 2006 var ökningen bara en femtedel så stor i utanförskapsområdena. I hela 69 områden sjönk rentav sysselsättningen!

4. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden försämrades ytterligare. Enbart 47 procent av kvinnorna i åldrarna 20-64 år hade förvärvsarbete hösten 2006, något lägre än 2004, vilket kan jämföras med 54 procent av männen.

5. Det ekonomiska utanförskapet, det vill säga de som tjänar mindre än hälften av medianinkomsten, ökade med 0,8 procentenheter i de utsatta områdena jämfört med 2004. För landet som helhet minskade det ekonomiska utanförskapet med 0,4 procentenheter under samma period. I utanförskapsområdena år 2006 var det nästan hälften av alla i åldrarna 20-64 år som helt saknade förvärvsinkomst eller hade en förvärvsinkomst under 127.000 kronor.

6. Situationen för skolorna i utanförskapsområdena är fortsatt mycket allvarlig. I genomsnitt gick 40 procent av niondeklassarna läsåret 2006/07 ut grundskolan utan att klara kunskapsmålen.

Detta är arvet efter socialdemokraterna – och verkligheten för en halv miljon människor. ”Alla ska med”, löd socialdemokraternas slagord. Vilka ingår inte i ordet ”alla” för socialdemokraterna? Visserligen är utanförskapets problem och utmaningar komplexa men det är oacceptabelt att socialdemokraterna lät utanförskapet öka och fördjupas som det gjorde under den förra mandatperioden. Inte minst mot bakgrund av det konjunkturskifte som skedde. När Mona Sahlin i en intervju bemöter att många missnöjda socialdemokrater röstat på sverigedemokraterna och är kritiska till s integrationspolitik säger hon att ”det har inte alltid varit en fråga som alla i vårt parti har tyckt varit viktig”. Utanförskapets utbredning är resultatet av Mona Sahlins tid som integrationsminister.

Folkpartiet har länge hävdat att det behövs ett perspektivskifte som bryter med socialdemokraternas segregerande integrationspolitik. En liberal integrationspolitik som öppnar vägen för en utvecklingspolitik baserad på egenmakt i stället för omhändertagande, och arbete i stället för bidrag. Regeringens insatser för jobb och språk ligger i linje med detta.

Oppositionen går till storms mot regeringens politik, men har mycket lite att säga om vad deras eget alternativ innebär. Vem som helst kan själv jämföra genom att lägga alliansregeringens resultat bredvid bokslutet över socialdemokraterna.

Socialdemokraterna talar gärna om att sysselsättningen vände uppåt under deras sista år vid makten. Men sanningen är att den totala arbetslösheten bland utrikes födda ökade med 9.000 personer under 2006. Under alliansens första år vid makten minskade i stället den totala arbetslösheten bland utrikes födda med 14.000 personer.

Även om mycket återstår att göra har regeringens jobbpolitik gett tydliga resultat för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Av de 92.000 jobb som skapades under 2007 gick 41.000 till en person med invandrarbakgrund. Hittills i år har samma grupp svarat för hälften av den totala sysselsättningsökningen jämfört med samma period året före.

Nystartsjobben gör det lättare för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna att komma tillbaka till egen försörjning. De senaste siffrorna från juni 2008 visar att drygt 16.800 personer fått ett nystarts- eller nyfriskjobb. Av dessa jobb har en tredjedel gått till utrikes födda. Över 1.000 personer har fått ett instegsjobb som gör det möjligt att kombinera arbete med studier i svenska.

Mot regeringens politik står en socialdemokrati som tillät utanförskapet att växa. Den person som var socialdemokraternas mest långvariga integrationsminister är i dag deras statsministerkandidat.

Mona Sahlin har alltför länge duckat för debatten om det utanförskap socialdemokraterna lämnade efter sig. Folkpartiet utmanar därför den förra integrations-
ministern på en debatt om alternativen och vägvalen i svensk integrationspolitik.

NYAMKO SABUNI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: