Mer om Luciabeslutet

På Flashback citeras en bloggare; Leif Haglund: Om ”luciabeslutet” 13/12 1989 har jag enbart gott att säga.

Flyktingströmmen – jag använder termen ”flykting” i dess vida, svenska betydelse – hade under andra halvan av 1980-talet börjat bli så stor att, som du uppger, vår mottagningskapacitet inte klarade av att ta emot alla som sökte sig hit. Sveriges resurser räckte inte till. I det läget gjorde den socialdemokratiska regeringen det enda riktiga, nämligen satte stopp för fortsatt flyktingmottagande. Folk som hade verkliga flyktingskäl berördes inte.

Det här beslutet visar att den politiska ledningen fram till luciadagen 1989 hade förstånd och klarsyn och handlingskraft att ingripa mot något som höll på att urarta.

Socialdemokraterna förlorade valet 1991 och efterträddes av regeringen Bildt. Jag var politiskt aktiv även på den tiden och minns väl vad som nu skedde. Folkpartiets ledare Bengt Westerberg, socialminister i den borgerliga regeringen, kräver att luciabeslutet ska upphävas. De övriga i regeringen vill till en början inte gå med på detta, men Westerberg hotar med att spräcka regeringen om han inte får sin vilja igenom. Inför det hotet ger Carl Bildt med sig. Fr.o.m. nu är det fritt fram för asylökande till Sverige och man är inte sen att hörsamma signalerna från det lilla välmående landet i norra Europa.

Nåväl, den borgerliga regeringen satt bara en mandatperiod och socialdemokraterna återtog regeringsmakten 1995 med Ingvar Carlsson som statsminister. Året efter, mars 1996, efterträddes han av Göran Persson. Situationen i det svenska flyktingmottagandet var nu värre än när luciabeslutet togs fem år tidigare. Man kunde därför förvänta sig att regeringen skulle ta ett nytt luciabeslut. Men något sådant kom inte. Istället lades locket på för diskussion om flyktingpolitiken.

Jag frågar mig varför partiledningarna, både hos mitt parti och hos de borgerliga, medvetet lät missförhållandena fortsätta utan att vidta några som helst åtgärder. Vad var det som fick dem att blunda för verkligheten? Man hade dessutom inte folkets mandat för sitt agerande.

Om Luciabeslutet

Om Exit Folkhemssverige från Debatthuset… tillströmningen av asylsökande 1988 och 1989 blivit så kraftig, att Invandrarverket inte hann med att förlägga alla ordentligt. ”Verket tvingades till slut t o m att sätta upp tält för att kunna hysa de tusentals människor som under hösten [1989] kom till Sverige för att söka asyl i vårt land.” Den socialdemokratiska regeringen gjorde det enda möjliga enligt Gennser, dvs fattade Luciabeslutet. Endast konventionsflyktingar skulle tas emot fr o m den 14 december 1989. Hon tillägger, att moderaterna och centerpartisterna stödde regeringsförslaget….

…Bildt ansåg sig nog med regeringsförklaringen ha lagt tyglar på Folkpartiet. Det hade han, formellt sett, men nu ställde de politiska realiteterna saken på sin spets. Fick inte Folkpartiet föra sin generösa flyktingpolitik, skulle dess trovärdighet gå till botten totalt.

Bildt backar
Den 12 december publicerades Gennsers och Tiedemanns artikel med försvar av moderater-nas linje i flyktingfrågan, exakt en vecka senare öppnade Friggebo Sveriges dörrar för flyktingarna.

%d bloggare gillar detta: