Barnen är värdelösa

I Sverige är barnen totalt värdelösa. Vården av dem räknas inte som ett arbete, utan som arbetslöshet. Om vi satte värde på barnen, så skulle givetvis vården av dem vara ett värdefullt arbete.

En mamma som vårdar och fostrar två-tre barn räknas inte som en samhällsnyttig arbetande medborgare, utan som en arbetsskygg, mindre vetande halvidiot.

Hon fostrar ju framtidens svenska medborgare. Hon gör ju ett jättejobb, men får bara förakt, avsky och hat från politiker och feminister.

En typisk representant för den barnföraktande, hemmamammaföraktande politiska eliten är Martin Tunström.

Han skriver (29 november, 2007): Arbete, inte vårdnadsbidrag:

 • Regeringen har för avsikt att införa ett vårdnadsbidrag. För mig är det obegripligt att en regering som säger sig ha vunnit val på arbetslinjen vill verka för att fler stannar hemma, och då särskilt kvinnor, och därtill får betalt för detta. Vårdnadsbidraget medger förvisso förvärvsarbete under den tid man erhåller vårdnadsbidrag, men problematiken kvarstår fortfarande när en betydande grupp av människor – som också är det uttalade syftet enligt det av regeringen utskickade pressmeddelandet om införandet av vårdnadsbidraget – stannar hemma och därmed uteblir med sin medverkan i arbetslivet.
 • Detta i sin tur innebär en negativ inverkan på den kommunala ekonomin, då kommunen förlorar skatteintäkter samtidigt som man betalar ut bidrag för att folk skall vara hemma. Vid en socialdemokratisk valseger borde vårdnadsbidraget stå högst upp på den lista över “reformer” från den borgerliga regeringen som omgående skall avskaffas.
 • Martin Tunström
  SSU Helsingborg

Vilket utstuderat förakt för mödrarnas ovärderliga arbete med att föda, amma, vårda och fostra samhällets nya medborgare!

Jämför detta med vad Sverigedemokraterna skriver:

 • Familjen är hjärtats fosterland
 • Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl till förmån för andra barnomsorgsalternativ och staten har mer och mer kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll.
 • Sverigedemokraterna vill:
 • Verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen och förbättrade villkor för de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn i hemmet.
 • Minska barngrupperna inom barnomsorgen.
 • Helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

Du som vill vara hemma med dina barn bör noga kolla vilket parti som har den bästa politiken för valfrihet och familj.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

9 svar

 1. ”En typisk representant för den barnföraktande[…]”

  Inte alls, jag följer med stort intresse min brorsdotters utveckling sedan hon föddes i sommars.

  ”[…]förakt för mödrarnas[…]”

  Redan nu kan vi konstatera, det är kvinnorna som skall stanna hemma, inte männen eftersom du utelämnar papporna i ditt blogginlägg. (”En mamma”, ”Hon fostrar”, ”Hon gör”, ”hemmamammaföraktande” och ”förakt för mödrarnas”) Då är det således inte så viktigt i alla fall att barnen är med sina föräldrar.

  ”[…]ovärderliga arbete med att föda, amma, vårda och fostra samhällets nya medborgare!”

  Om de vill göra det på sin egen tid så har valfriheten att göra det, men då skall de inte subventioneras.

 2. Den politik du företräder är dock barnföraktande.
  Enligt mig ska den som VILL det kunna vara hemma. oavsett kön. Men enligt dig FÅR ingen ekonomiskt möjlighet att vara hemma. Om mannen vill vara hemma ska han få det, men nu kan ju ingen. EN förälder per familj, som vill, bör få vara hemma och ARBETA med sina barns omsorg. Jag anser att det är ett samhällsnyttigt arbete, som samhället ska betala lön för. Du förklarade inte VARFÖR du tycker det är så hemskt att få lön för sitt arbete med egna barn. Är det hemskt för barnen eller föräldrarna? Eller för politikerna?

 3. Du vet lika bra som jag att det i slutändan blir kvinnorna som stannar hemma med sina barn, och att männen fortsätter vara en del av arbetsmarknaden. Det innebär att en grupp av kvinnor halkar efter på en rad områden som är kopplat till arbetsmarknaden, t.ex. pensionen.

  Sedan kanske skall påpekas att ur ett fördelningsperspektiv så är bidraget horribelt då t.ex. inte ensamstående föräldrar i praktiken kan använda sig av bidraget, men likväl skall de sitta och finansiera det genom skatter.

  Sedan tycker jag det är fel att de föräldrar som stannar hemma och där med uteblir med skatter och produktion skall bli finansierade för detta samtidigt som andra föräldrar är ute och drar både in skatt och skapar ekonomisk tillväxt.

  Jag tror att flesta barn mår bra av att vara hos sina föräldrar, dock tror jag inte de mår dåligt av att vara dagis där de får tillgång till pedagogisk personal och där de får träffa andra barn.

 4. Hm, om nu kvinnorna vore jämställda, borde de väl själva få välja, som vuxna människor. Och om vårdnadsbidraget är för litet, höj det då. Gör det lika stort som vad en förskoleplats kostar, 100 000 kr och kalla det en lön och låt dem betala skatt och få pensionpoäng. Vad är problemet? Nu får ju hemmafamiljerna med sin skatt finansiera andras barnomsorg, men får inte ett öre själva. Inför vårdlön, beskattad och barnavdrag på skatten, ett för varje make och dubbelt för den ensamstående föräldern. Då löser det sig. Alla blir nöjda. Om inte vårdlön duger, inför frivillig sambeskattning av makar som vill. Då klarar sig familjen på en lön. Undersökningar visar att mer än hälften vill vara hemma hos sina barn. Varför vill sossarna förhindra detta? Jag begriper det inte. Men jag förstår ju inte Einsteins relativitetsteori heller…

 5. Nej, jag anser definitivt inte att staten skall medverka till att upprätthålla ojämställdheten i det svenska samhället genom att betala ut vårdnadsbidrag.

  Att sedan höja bidraget till 100 000 per år innebär en månadsinkomst på 8333 kronor, det skall sedan beskattas med 30 procentig inkomstskatt minus grundavdraget. Skall man sedan själv avsätta pensionsavgift från de 100 000 kronorna blir det inte mycket över. För du menar väl inte att staten även skall betala arbetsgivaravgift för att man betalar ut 100 000 kronor?

  Fortsätter vi sedan med att räkna ut skattebortfallet och produktionsbortfallet för att de här människor inte är i sysselsättning så kommer kostnaderna vara ännu större för stat och kommun.

  Sedan förstår jag inte varför hemmafamiljerna skulle betala för de som har sina barn på dagis. För det första är ju en av föräldrarna hemma och betalar således inte skatt på samma sätt som någon som arbetar. För det andra arbetar många av dem som har sina barn på dagis och betalar således skatt.

  Sedan var det helt rätt när vår f.d. finansminister Gunnar Sträng avskaffade sambeskattningen. I det här landet skall vi uppmuntra människor till att arbete. Studerar vi sedan Sverige så ser vi att vi lyckats bra i att förena en hög förvärvsfrekvens bland både könen samtidigt som vi har ett bättre nativitetssiffror än många andra Europiska länder.

 6. Om vård av egna barn jämställs med ett barnomsorgsarbete, ekonomiskt och socialt, vilken ojämställdhet menar du att staten då skulle upprätthålla genom att ge en ekonomisk ersättning till egenbarnvårdaren?

  8 000 kr är väl bättre än 3 000? Det ger mer jämställdhet än 0 kr.

  Menar du att vård av andras barn är ett arbete, medan vård av egna inte är det? Är det en naturlag eller är det vi människor som kan bestämma hur vi väljer att se på det?

  Menar du att den som vårdar egna barn inte är värd att bli jämställd? Varför? Den som sitter i fängelse har ju en viss ersättning för sitt arbete. Är de mer värda?

  Alla löntagare, även den hemarbetandes make, betalar ju inkomstskatt, som går till dagis. Även bidragstagaren betalar skatt i form av moms.

  Om en förälder är hemma några år kan ju en ung arbetslös få det jobbet. Alla vinner.

  Tycker du att det är rättvist att beskatta den som har fru och fem barn att försörja lika hårt som den ensamstående? Menar du att det är orättvist att ta hänsyn till hur många munnar som en lön ska mätta?

  Är det fel att föräldrar själva kan bestämma om de vill ha förskola eller själva vill ta hand om sina barn? Varför är det fel?

  Jag vill faktiskt försöka förstå hur ni sossar resonerar, men jag förstår inte hur ni kan se det som något bra att människor inte kan välja att själva ta hand om sina barn, om de vill det. Vad är det som är bra i det?

 7. Enligt siffror från Helsingborgs Dagblad så är det så att det är endast kvinnorna som passar barnen i hälften (51 av 99) av de familjer som uppbär vårdnadsbidrag i nordvästra Skåne och som tidningen har pratat med. [1] Efter det är det mamma och pappa (14 av 85) på tredje plats mamma och annan (8 av 85). Det innebär att staten (genom lagstiftning) och kommunerna (genom utbetalningar av bidrag) medverkar till att upprätthålla ojämställdheten i det svenska samhället.

  feminix skrev:
  ”8 000 kr är väl bättre än 3 000? Det ger mer jämställdhet än 0 kr.”

  Visserligen skulle det medverka till att fler män skulle ta ut bidraget, men samtidigt ser jag ingen anledning till att första betala ut runt 100 000 kronor för att folka inte skall arbeta vars konsekvenser också blir att man medverkar till ett skattebortfall därför folk inte arbetar.

  En fråga dock, skulle utbetalningen av de 8000 kr i månaden, eller 100 000 per år, vara skattebefriade som de 3000 som man får idag?

  feminix skrev:
  ”Menar du att vård av andras barn är ett arbete, medan vård av egna inte är det?”

  Som förälder sysslar du med barnuppfostring (visserligen innehåller även barnomsorgen inslag av det) men i huvudsak är det ett arbete där du ser till att barnet mår bra och att de stimuleras under den tiden de är på dagis. För mig är det intressant att du försöker jämställa de både rollerna, annars brukar ju det inte låta så från personer som pläderar för vårdnadsbidrag.

  feminix skrev:
  ”Den som sitter i fängelse har ju en viss ersättning för sitt arbete. Är de mer värda?”

  Nej, varför skulle de vara det? Dessutom kan de utföra ett arbete där de får sämre betalt för samma arbete som på ett ”civilt” företag.

  feminix skrev:
  ”Alla löntagare, även den hemarbetandes make, betalar ju inkomstskatt, som går till dagis. Även bidragstagaren betalar skatt i form av moms.”

  Men den som stannar hemma betalar inte skatt, och får dessutom bidrag för att inte arbeta och betala skatt. I fallet med de två som väljer att ha sitt barn på dagis betalar både skatt.

  feminix skrev:
  ”Om en förälder är hemma några år kan ju en ung arbetslös få det jobbet.”

  Så fungerar inte en ekonomi, då skulle vi idag skicka hem ett antal arbetsföra människor så att de arbetslösa kan ta deras arbete.

  feminix skrev:
  ”Tycker du att det är rättvist att beskatta den som har fru och fem barn att försörja lika hårt som den ensamstående? ”

  Inkomstskatten skall vara lika för alla, men samtidigt skall man betala ut barnbidrag för de som har barn. I ditt fall 5000 kronor i månaden. Sedan kan frugan faktiskt arbete och lämna barnen på dagis. Om hon inte vill arbeta har hon gjort ett val och skall därför inte subventioneras.

  feminix skrev:
  ”Är det fel att föräldrar själva kan bestämma om de vill ha förskola eller själva vill ta hand om sina barn?”

  De får bestämma själv om de vill stanna hemma (med lägre disponibel inkomst) eller om de vill arbeta. De skall dock inte subventioneras för att de stannar hemma.

  ”[…]hur ni kan se det som något bra att människor inte kan välja att själva ta hand om sina barn.”

  Alla föräldrar tar hand om sina barn, de behöver dock inte göra det hela tiden och få betalt för att göra så.

  [1] Helsingborgs Dagblad, Vårdnadsbidrag ingen succé i NV-Skåne, 081130. 85 av 99 familjer svarade.

 8. Du har rätt; det är fler kvinnor än män som vårdar barn med hjälp av vårdnadsbidrag eller på andra sätt.
  Eftersom vård av egna barn inte räknas som ett arbete, bidrar vårdnadsbidraget till att ojämställdheten upprättshålls.
  Detta kan lösas på två sätt.
  1)Man kan tvinga bort kvinnorna från barnen, genom att göra det ekonomiskt omöjligt att vårda egna barn.
  2)Man kan jämställa vården av egna barn med vården av andras barn.
  Den första lösningen är ett fegt konserverande av ojämställdheten mellan hemmabarn och bortabarn.
  Den andra lösningen är en djärv revolution, som vore underbar.
  Om människor som vårdar egna barn i hemmet jämställs med människor som vårdar andras barn i förskola och fritids, då försvinner ojämställdheten mellan kvinnor och män i det svenska samhället. Låt oss jobba för den lösningen! Hellre än att tvinga människor bort från barnen.
  Tyvärr väljer du Martin den första lösningen. Det beklagar jag djupt.
  Vill du veta mer, så läs Världen i dag, artiklar om hur hemmafamiljen diskrimineras. Charlie Weimers, Kdu, tycker som jag. Jag hoppas på att förnuftet ska segra och barnen jämställs. Hoppas du kan tänka om i framtiden!

 9. […] Jag debatterade med Martin Tunström […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: