Svenskfientlighetens drottning

I detta inlägg på Anna-Lena Lodenius blogg tycker jag att hon avslöjar sig som svenskfientlighetens drottning. Nu förlorade jag sista gnuttan respekt för denna kvinna. Hon försöker inte ens vara intellektuellt hederlig. Kommentarerna är  sakliga och korrekta och avslöjar henne i hennes ynkedom.

Om inte våra svenskfientliga politiker tillåtit denna massinvandring  skulle Daniel och många andra ha sluppit bli mördade. Är det underligt om man blir vansinnigt upprörd?

Jag kopierar hela inlägget plus de 19 kommentarerna:

”Daniel Wretström föll inte offer för svenskfientlighet

Knappt är 30 november och Karl XII-paraderna förbi innan det är dags för nästa stora kraftansamling för den ”nationella rörelsen”. På lördag den 6 december kl 16.00 inleds den årliga Salemmanifestationen till minne av Daniel Wretström som dödades detta datum år 2 000.

Den som vill bilda sig en uppfattning om vilka känslor som evenemanget omges med ska titta på den film som lagts ut på ”Info 14”. Här anklagas politikerna, och i synnerhet Mona Sahlin, för dådet. Det talas om ett ”svenskfientligt våld mot etniska svenskar” och en allians mellan politiker ”våldsverkare från träskvänsterns djupaste avgrund”. Försöken att stoppa paraden ”visar att vi har rätt”. ”Svenskfientlighet” är uttryck som används brett i sådana här sammanhang, se t ex bilden här intill från Salemmanifestationen 2003 (den andra är från förra året).

Några påpekanden: Daniel Wretström dödades av människor av kött och blod, inte av ”det mångkulturella samhället”. Det finns inget försvar för mord, det här rörde sig om ett sällsynt brutalt och fruktansvärt dåd. Men det handlade inte om svenskfientlighet. Det finns personer av utländskt ursprung som begår brott, vissa av dessa riktar sig mot svenskfödda. Det betyder inte att det handlar om hatbrott. Det räcker inte att gärningsmannen är invandrare och offret svensk. Det krävs också en tanke och en idé om vem brottet riktar sig mot.

Svenskar är inte förfördelade i egenskap av svenskar, vi utgör majoritetssamhället, vi är den normerande gruppen som man automatiskt utgår ifrån i de flesta sammanhang. Lagarna är konstruerade för att i någon mån jämna ut det underläge som minoriteterna befinner sig i, vilket självklart inte betyder att man får bete sig hur som helst. Den som begår brott ska dömas för detta, svensk eller invandrare.

Det finns ett allt större motstånd mot vänsterextremistiskt våld som manifesteras på olika sätt. Den påstådda alliansen mellan utomparlamentariska våldsverkare och ledande politiker saknar all verklighetsgrund. Men allra tröttast är nog Salemborna som på nytt får se sin stadsdel tas över av våldsverkare som i grunden inte bryr sig värst mycket om Daniel Wretsröm och hans anhöriga utan är ute efter att ta politiska poänger.

Mer information om Daniel Wretström och manifestationen finns även på Salemfondens hemsida. Information om motdemonstrationerna och Nätverket mot rasism finns på Motkraft.
……………………………………………………………..

19 kommentarer:

Erik Almqvist sa…
Det betyder inte att det handlar om hatbrott. Det räcker inte att gärningsmannen är invandrare och offret svensk. Då krävs en tanke och en idé om vem brottet riktar sig mot.

Och inte heller räcker det att gärningsmannen slår ihjäl en svensk pga dess ursprung, skrikandes att alla svenskar ska dö. Svenskar skyddas nämligen inte av hatbrottsparagrafen. Därmed är vi mindre värda i lagstiftarens (dvs de etablerade politikernas) ögon. Svenskar har lägre människovärde. För mig är detta svenskfientlighet.

Om du tycker att svenskar ska ha samma rättigheter som alla andra etniska grupper så håller du rimligen med mig. Om du tycker det men fortfarande inte anser att detta är svenskfientlighet så borde du med samma logik knappast tycka att det existera någon främlingsfientlighet värd att tala om heller.

3:42 em
Anonym sa…
Anna sa:
”Svenskar är inte förfördelade i egenskap av svenskar, vi utgör majoritetssamhället”

Fel och lögn.
Lagen om hets mot folkgrupp, möjligheten att anmäla en presumtiv arbetgivare (en etnisk svensk sådan)för diskriminering m.m. gäller bara individer med invandrarbakgrund vs. etniska svenskar. Förfördelningen är lagstadgad.

Att etniska svenskar skulle vara normgivande bara därför att vi är flest till antalet inom landet?

Anna sa:
”Lagarna är konstruerade för att i någon mån jämna ut det underläge som minoriteterna befinner sig i, vilket självklart inte betyder att man får bete sig hur som helst.”

Du försvarar alltså raslagar? Om man försvarar och tycker att raslagar är bra, vad är man då?
Sist vi hade raslagar i funktion i Europa var i det tredje riket, jag tycker inte att det är mycket att sträva efter men du tycks ha en annan uppfattning.

Anna sa:
”Det finns personer av utländskt ursprung som begår brott, vissa av dessa riktar sig mot svenskfödda.”

Ca 70-80% av alla våldtäkter begås av just den förra kategorin och de utsatta tillhör ursprungsbefolkningen enligt undersökningar i Norge och Danmark.
Tror inte att Sverige skiljer sig därvidlag, snarare tvärtom.

Anna sa:
”Det betyder inte att det handlar om hatbrott.”

Det kan inte uteslutas heller.

Anna sa:
”Det räcker inte att gärningsmannen är invandrare och offret svensk. Det krävs också en tanke och en idé om vem brottet riktar sig mot.”

Eftersom det inte verkar vara några tveksamheter att misstänka hatbrott när förhållandet är det omvända så kan det väl inte vara något problem att använda sig av ocklumenering även när ev. rasistiska invandrare ger sig på svenskar.

För övrigt anser jag att din text är ett typiskt exempel på just det sätt att släta över, förringa, blunda för att det finns en utbredd svenskfientlighet bland invandrare som får mig och allt fler svenskar att se rött (obs vits)!

Sa inte Martin Luther King en gång att problemet är inte de som står för våldet utan de som står tysta och passiva bredvid? När man som många på vänster och PK sidan gör, att man förnekar att det skulle finnas rasism/ våld bland invandrare riktad mot svenskar så går man ett steg längre än att bara vara tyst. Då gör man ett medvetet aktivt val och ställer sig på våldets sida.

Och det är oförlåtligt.

mvh
Martin

4:49 em
M. sa…
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531981
”Vågen av personrån som drabbat Malmö det senaste året är till en del ”ett krig mot svenskarna”. Det säger elva unga rånare med invandrarbakgrund som motiv till att de bara ger sig på svenska ungdomar.
[..]
– Det var tur att jag använde bandspelare för de svar jag fick var så anmärkningsvärda att jag fick lyssna flera gånger för att riktigt inse vad de sagt. ”När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna”, var ett återkommande argument.”

Anna-Lena – kan svenskar utsättas för hatbrott?

7:54 em
Anna-Lena Lodenius sa…
Jag antar att svenskar kan utsättas för hatbrott också. Det finns ju förresten också svarta som har en rasistisk inställning till vita som vill ha apartheid och separera vita och svarta. Framför allt är det väl ett fenomen i USA. Men det här är inte alls så vanligt som rasister vill framställa det som (begreppet svenskfientlighet förekommer f ö ofta hos sd också).

Jag uppfattar det framför allt som ett sätt att skyla över sin egen hatiska inställning till vissa invandrargrupper. Den svenska lagen om hets mot folkgrupp handlar om att skydda minoriteterna. Majoriteten har ju skydd i att den hör till den gynnade gruppen generellt.

8:54 em
Anonym sa…
Anna sa:
”Jag antar att svenskar kan utsättas för hatbrott också.”

Suck.. Nej det kan vi inte i juridisk mening och det är vad som räknas.

Anna sa:
”Det finns ju förresten också svarta som har en rasistisk inställning till vita som vill ha apartheid och separera vita och svarta.”

Ett ögonblick av klarsyn 🙂

Anna sa:
”Framför allt är det väl ett fenomen i USA.”

Ja, men den historia av slaveri som USA har är ett problem som hör USA till och det får de lösa bäst de kan. Sverige däremot har inte den mörka historien utan vi har tvingats in i ett kaos av odemokratiska politiker. Det ger en helt annan legitimitet åt de protester som hörs här mer och mer.

Anna sa:
”Men det här är inte alls så vanligt som rasister vill framställa det som”

Så de som påtalar det faktum att män med invandrarbakgrund är våldsamt,(ej vits, överrepresenterade när det gäller våldtäkter blir/ är rasister?
Hur kan man bli rasist när man bara säger hur det de facto ligger till?
Vad tycker du är värst, att säga som det är eller att våldta?

Anna sa:
”Jag uppfattar det framför allt som ett sätt att skyla över sin egen hatiska inställning till vissa invandrargrupper.”

Så alla som tycker att det inte känns ok med den våldtäktstatistik
vi har är ”hatisk”? Mot vissa invandrargrupper?
Om så är fallet vad tror du att det kan bero på?

Anna sa:
”Den svenska lagen om hets mot folkgrupp handlar om att skydda minoriteterna.”

Det är en raslag och inget annat, det går inte att föklara bort på något sätt över huvudtaget.
De problem som finns får man lösa på något annat sätt men inte genom att stifta diskriminerande raslagar. När man gör det så säger man att rasism och diskriminering är helt OK, det handlar bara om vilka som skall tryckas ner.

Anna sa:
”Majoriteten har ju skydd i att den hör till den gynnade gruppen generellt.”

Jag tror inte att alla de tusen eller tiotusentals våldtagna etniska svenskorna, barn upp till pensionärer, är särskilt imponerade av det ”skyddet”.
Vad tror du?

Att det är på det här sättet med den här typen av rasistiskt våld vet jag och andra också.

mvh
Martin

9:27 em
Erik Almqvist sa…
Martin har redan sagt mycket av det jag vill säga. Däremot är jag nyfiken på hur du resonerar kring detta konstaterande:

Den svenska lagen om hets mot folkgrupp handlar om att skydda minoriteterna.

Minoriteter i vilken kontext? De svenskar som föds i Malmö idag växer upp som en minoritet i sin stad. I de flesta av dessa barns värld kommer de ständigt tillhöra en minoritet – i skolan, i lekparken, i fortbollsklubben och senare på stan, krogen, arbetsplatsen osv.

Borde svenskar som lever som minoritetsgrupp i sin hemort skyddas tycker du? Ska hets- och hatskyddet tas bort från andra grupper om de blir majoritet i ett område? Om t ex Syrianer skulle utgöra majoritet i Södertälje i framtiden och svenskar minoritet – borde hets- och hatbrottslagstiftningen då skydda svenskarna men inte syrianerna?

De etniska särlagstiftningarna du försvarar får förstås också som konsekvens att våra domstolar får sitta och avgöra vilken etnisk grupp man ska kategorisera in brottsoffer i, och därmed hur allvarligt man ska se på brottet de utsatts för.

11:29 em
Anna-Lena Lodenius sa…
Ett brott riktat mot en svensk värderas inte lägre än när det är andra brottsoffer. Vilket man kan få för sig att tro när man läser vad ni skriver om svenskfientlighet. Vi är lika inför lagen.

Hets mot folkgrupp är endast tillämpligt på brott som är budskapsorienterade, alltså i tal och skrift eller med tecken som Hitlerhälsningar, korsbränningar, användande av symboler etc. Det handlar inte om våldsbrott t ex. Man får alltså inte sprida hatpropaganda riktad mot specifika utpekade grupper. Antar att den skulle kunna användas även om propaganda mot svenskar men har faktiskt aldrig sett någon sådan dom (och ingen sådan propaganda heller för den delen, det enda som nämns ibland är just att människor hasplat ur sig saker i samband med att de döms för någon form av brott, då döms det för själva brottet och det brukar räcka).

Sedan finns det för all del en paragraf som säger att ett brott ska ha ett högre straffvärde om motivet kan beskrivas som rasistiskt. Men denna straffskärpningsregel används nästan aldrig och är hur som helst bara aktuell när det redan är klart att någon ska dömas. Om det är ett grovt rån, mord o dyl, spelar en sådan här straffskärpningsregel ingen som helst roll eftersom straffet ändå blir så högt. Det är mest en justering på marginalen när det gäller mindre allvarliga brott. Och som sagt: Det används ytterst sparsamt.

11:38 fm
Erik Almqvist sa…
Ett brott riktat mot en svensk värderas inte lägre än när det är andra brottsoffer. Vilket man kan få för sig att tro när man läser vad ni skriver om svenskfientlighet. Vi är lika inför lagen.

Precis som du själv konstaterar längre ned i samma kommentar, så finns det en straffskärpningsparagraf i lagen ifall brottet anses vara ett ”hatbrott” och riktas mot offret pga dess etnicitet (eller religiösa eller sexuella minoritetsstatus) – dvs så länge brottsoffret är icke-svenskt.

Huruvida detta är en petitess eller inte behöver vi kanske inte diskutera, där har vi olika uppfattningar. Men det vore fortfarande intressant att höra hur du ser på denna princip. Du har ännu inte svarar på min föregående frågeställning.

12:37 em
Anonym sa…
Anna sa:
”Ett brott riktat mot en svensk värderas inte lägre än när det är andra brottsoffer. Vilket man kan få för sig att tro när man läser vad ni skriver om svenskfientlighet. Vi är lika inför lagen.”

Sure….
Hur är det då med lagarna om positiv särbehandling på arbetsmarknaden? Lika inför lagen…..

Anna sa:
”Om det är ett grovt rån, mord o dyl, spelar en sådan här straffskärpningsregel ingen som helst roll eftersom straffet ändå blir så högt.”

Du glömde invandrarnas specialitet, våldtäkter, och där är det bara att konstatera att straffen, om man nu skall kalla det för straff överhuvuvdtaget, är skrattretande låga.

Anna sa:
”Antar att den skulle kunna användas även om propaganda mot svenskar men har faktiskt aldrig sett någon sådan dom”

Att vi aldrig har sett en dom för hets mot folkgrupp eller ett hatbrottstillägg för misshandel, grovt rån, våldtäkt m.m. begånget av invandrare mot en svensk kan kanske bero på att etniska svenskar i juridisk mening inte existerar som folkgrupp.

Problemet med mångkulturförespråkare och PK-iter är att de inte kan se att problemet inte är raslagars funktion eller syfte utan att de överhuvud finns. I en demokrati där man hävdar allas lika människovärde finns det inga raslagar. Det hör till apartheid samhällen. Att stifta sådana lagar och försvara dem kräver att man tänker rasistiskt i grund och botten från första början. Att samtidigt hävda att människor är lika mycket värda och skall ha samma möjligheter samtidigt som man försvarar raslagar är hyckleri på en mycket hög nivå.

Vart är Sverige på väg? Det har aldrig funnits så många krig runtom i världen med etniska konflikter som orsak som nu. Grunden för ett framtida krig i Sverige är lagd bl.a. tack vare de diskrimerande raslagar som Anna försvarar.
Om man som förälder ser att det finns lagar som ger barnet sämre förutsättningar bara för att man har ett visst etniskt ursprung, om man inte tycker att det är en fullgod anledning till att slåss för sin rätt på allvar, när skall man då göra det?

När du skriver att svenskar inte värderas lägre så är det inte så, men anta för diskussionens skull att det är så. Det spelar ingen roll, det som spelar roll är just som du skriver själv, vad folk tror.
Media har en mycket stor kollektiv skuld för vad som ev. händer i framtiden.

mvh
Martin

4:30 em
Johannes sa…
Klart folk kan vara rasister/se ner på andra folkslag oavsett ursprung. Det förekommer över hela världen. Frågan är bara vad det har att göra med morgondagens nazijippo.

Att cyniskt utnyttja ett tragiskt mordfall för att ena en rörelse som själva inte drar sig för mord är enbart äckligt.

Varför inte tända facklor för de här mördade också?

Peter Karlsson
John Hron
Gerard Gbeyo
Jimmy Ranjbar
Björn Söderberg
Olov Borén
Robert Karlström
Ronny Landin
Ludwig Buchwald
Per Skoglund

Deras blod på era händer, och det går att räkna upp ytterligare lika många. I måndags var det nära att det blev tre till.

9:21 em
Anonym sa…
Johannes sa…
”Klart folk kan vara rasister/se ner på andra folkslag oavsett ursprung.”

Just det.

Johannes sa:
”Det förekommer över hela världen. Frågan är bara vad det har att göra med morgondagens nazijippo”

Det har allt att göra med morgondagens ”nazijippo”
The point is, är att PK-iterna försöker dölja, släta över, mörka osv. att en stor del av de ”nya svenskarna” ser på det samhälle de har valt att flytta till på ett sätt som glider mellan lätt förakt till rent och oförfalskat rashat.

Johannes sa:
”Varför inte tända facklor för de här mördade också?
Peter Karlsson
John Hron
Gerard Gbeyo
Jimmy Ranjbar
Björn Söderberg
Olov Borén
Robert Karlström
Ronny Landin
Ludwig Buchwald
Per Skoglund”

Svar: Det gör jag gärna och uppriktigt, men vem tänder en fackla för alla tiotusentals våldtagna/mördade etniska svenskor?
Jag tror inte att du är en av dem.

Våldtäkt är lika med MORD!!!

Det är inte en slump att våldtäkter idag ingår som en del av modern krigföring och också räknas som en krigsförbrytelse om man ställs inför krigsföbrytartribunalen i Haag.

Jämför du dessa 10 döda med alla de 1000 tals dödade (våldtagna) etniska svenskor?

Måste säga att du verkar ha en väldigt överseende attityd när det gäller det gäller krigsförbrytelsen våldtäkter/ mord.

Kan det bero på etniciteten eller könet på de döda?

mvh
Martin

12:06 fm
z999 sa…
Tjahapp. Imorron (eller idag eftersom klockan är över tolv) så är det dags för salemmanifestationen.

Detta har tidigare år inneburit-
Vänstern har stått för allt våld.
Självgoda ”antirasister” har försökt förneka, förringa och littelfiera detta. Rubrikerna har varit ”Slaget om salem” och andra typer av dimridåer istället för att skriva rakt ut att våldet kom från antirasisterna. Eftersom media är hårt knutet till makten i landet så kommer vi aldrig att få se såna rubriker.

Vidare innebär det att samma ”antirasister” kommer att gnälla om att demonstranterna bara vill knipa politiska poänger på en tragisk händelse. Deras åsikt är alltså att mord är en privatsak som ingen har rätt att lägga sig i, möjligen med tillstånd från anhöriga.

I ”antirasisternas” fantasivärld så kan man inte stämpla mordet som svenskfientligt trots flera uttalanden från Khaled Odeh som knappast kan stämplas på annat sätt.

En eloge från mig till alla modiga deltagare från ”extremhögern”.

12:23 fm
z999 sa…
Johannes:
”Varför inte tända facklor för de här mördade också?”

Orsaken är att de självutnämnda ”antirasisterna” enbart är intresserade av våld och inte kan skapa en disciplinerad fackelmarsch. I ”antirasisternas” fantasivärld så finns det inga ”antirasistiska” mord. Däremot så måste polisen agera efter verkligheten till slut och nu efter 8 års vänstervåld i salem så har man valt att låta vänsterpöbeln få göra en stilla demonstration vid salem på en fotbollsplan. Så i år kanske salemborna slipper vänsterpöbelns skadegörelse.

Hade du varit påläst Johannes så hade du vetat att det ligger en del mer än nazism bakom morden du räknar upp.

1:10 fm
Anonym sa…
Anna sa:
”Ett brott riktat mot en svensk värderas inte lägre än när det är andra brottsoffer. Vilket man kan få för sig att tro när man läser vad ni skriver om svenskfientlighet. Vi är lika inför lagen.”

Även om du tror och anser att det värderas lika inför rätten och lagen så finns en mängd dokumenterade rättsfall då svenskar döms hårdare efter ha begått samma brott. Man kan alltid argumentera om detaljer kring hur brottet har begåtts, vredesmod, men de dokumenterade följderna som i Daniels fall då förövaren som skar halsen av Daniel endast fick psykiatrisk vård. Detta är dock en bisak jämfört med att du Anna och en mängd företrädesvis vänsterinriktade politiker helt bortser ifrån vad som sker i samhället just nu. Inte blundar för, utan rätt upp och ner ljuger om vilka problem som vi har med kriminalitet i spåren efter vår generösa invandrarpolitik. Du jämför med USA, men du löper nästan dubbelt så hög risk att utsättas för dödande våld i Sverige jämfört med USA (10.1 per 100.000 innevånare jämfört med 5.5). Överfallsvåldtäkter utförs av personer med utländsk härkomst i över 80% av fallen.
En av mina kusiner fick barn med en utländsk kvinna som inte bara sålde sin lägenhet svart och åkte hem till sitt hemland för att leva som en drottning för en tid, utan hon kidnappade även deras gemensamma barn i syfte att utpressa min kusin för mer pengar. När min kusin åkte efter i syfte att få sin son frisläppt blev även han kidnappad och vår släkt blev utpressad för mer pengar. För övrigt kom hon tillbaka till Sverige när pengarna var slut och fick en ny lägenhet av socialen. Naturligtvis så ansåg även socialen med tanke på hennes svåra uppväxt i sitt hemland att hon måste få en chans att etablera sociala och emotionella band och krävde därför att hon skulle ha delad vårdnad av deras barn (som hon tidigare kidnappat och åkt utomlands med).
Personal som arbetar inom socialen i Södertälje kommun som har tagit emot en stor mängd flyktingar utsätts för våld, hot och stenkastning även alla de andra 364 dagarna som det inte är manifestation i Salem när de försöker hjälpa de flyktingar och invandrare som kommit till kommunen.
Vår invandring kostar uppskattningsvis våra skattebetalare över 200 miljarder om året.
Vilket pris anser du vara värt en ohanterbar invandring? Vill du ha dina barn kidnappade i utpressningsyfte?
Kan du göra mig en tjänst Anna? Om du ville vara snäll och åka hem till min kusin och skydda dem när hans före detta flickvän står utanför deras lägenhet med två knivbeväpnade landsmän, det skulle få mig att sova lite bättre om nätterna.
Polisen har samma inställning som du och våra politiker, vi har inga särskilda problem i vårt mångkulturella samhälle annat än uttryck för rasism.
Jag väljer att vara anonym för att inte min släkt ska råka ut för hämndaktioner eller utsätta mig för den situationen att jag skulle hamna i fängelse när en invandrare i samma situation blir friad i en nödvärnssituation.

10:35 fm
Jimmy S. Windeskog sa…
Men snälla, nog är det en smula ”svenskfientligt” att behöva bli mördad för sina åsikter och sin etniska bakgrunds skull?

9:34 fm
Anonym sa…
Tycker du Anna Lena, att hålla armen i en viss vinkel är ett brott? Och i såna fall motivera det./ Craney

5:21 em
Anna-Lena Lodenius sa…
Att göra en sk Hitlerhälsning är ett brott, hets mot folkgrupp, eftersom det anspelar på nazismen som stod för folkmord och förföljelser av en rad grupper, judarna den största och mest kända. Det är ingenting jag tycker, det är så.

2:36 fm
Anonym sa…
vad är det för fel på dej Anna lena
tjänar du pengar på ditt bokskrivande och dina framträdande
i tv osv
behåller du dom själv eller skänker du bort dem

för inte kan det väl vara så att du gör pengar på att vara invandrar-vänlig

isåfall tänker inte jag ta dej på allvar
pelle

4:51 em
Jorma sa…
Loddan, be om att få ut de papper som är offentliga i detta ärende och du ser klart och tydligt att detta mord var ”svenskfientligt” ur flera perspektiv!! Ta gärna och notera vad en utav gärningsmännen säger i förhöret om varför han attackerade killen och till sist skar av hans hals…notera även vad de andra säger i förhören om detsamma. Om inte deras uttalanden är rent rasistiska eller svenskfientliga om du så vill…ja då vet jag inte vad man kan kalla det!

Sen en sak till Loddan, försök inte vinna poäng på ett barnmords bekostnad…han har både föräldrar och släkt samt andra efterlevande som fortfarande mår jävligt dåligt!!! Och ta gärna och studera bilderna där Daniel ligger på sjukbåren med avskuren hals….är det sedan värt att försöka skönmåla utlänningars brott emot inhemska efter du sett detta så är du förbannat PK-indoktrinerad och känslokall. Jag personligen skiter blanka fan i om det var en 17-årig nazze eller en utlänning på 17 år som mördats…det är lika vedervärdigt oavsett och jag skulle då aldrig försöka skönmåla det eller undanhålla sanningen som du gör här! Barn är barn oavsett vad försök få in det Loddan! Sur jag blir på att läsa sådan här skit!!!” Slut på citatet.

Behandlas svenskar sämre?

DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har återigen tilldömt en utländsk kvinna ett stort skadestånd, 60 000 kronor, för att hon inte fick ett sökt jobb.

Inte kan en svensk få detta? Kan en våldtagen svensk kvinna få något sådant? Har inte hon lidit mer skada än någon som inte fick ett jobb?

Så här säger Mona Sahlin om hur svenskar självklart måste stå tillbaka för utlänningar:

  • Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.

Inte får svensken något skadestånd inte. Är det att behandla människor lika?
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Mona Sahlin en Halalhippie?

Halalhippie kallas den som i sin enorma tolerans mot en minoritet bortser eller till och med fösvarar religiösa eller kulturella värderingar, trots att dess strider mot halalhippiens egna grundläggande värderingar.

Begreppet myntades av den danske folketings medlemmen Naser Khader.

Det är en utmärkt beskrivning av Mona Sahlin när hon fjäskar för islam iklädd slöja och låstas som om det alls inte finns något kvinnoförtryck i denna politiska religion. Om en svensk man skulle behandla sin kvinna så, skulle hon vara kvick att fördöma, men nu tiger hon. Hyckleri och dubbelmoral.

Fjordman på The Brussels Journal:

”Naser Khader, a Member of Parliament in Denmark and founder of the group Democratic Muslims, writes in his book Khader.dk about Westerners who passionately hate Christianity, but are willing to make excuses for absolutely everything Muslims do. Attempts to question mass immigration are met with claims that ”we have a duty to help people in need” or accusations of ”racism.” He dubs these people, who are predominantly from the political Left, ”halal hippies.” These individuals politicize everything. Following the logic that the goal justifies the means, they ruthlessly harass dissenters and purposefully sabotage the public debate: ”Uncomfortable results are suppressed, and researchers who either have a political viewpoint to the right of the center or simply do not belong to ‘the right’ network, are consistently silenced by the propaganda of the halal hippies.”

”Naser Khader, dansk folketingsledamot och grundare av gruppen Demokratiska muslimer, skriver i sin bok Khader.dk om västerlänningar som passionerat hatar kristendomen, men villigt gör ursäkter för absolut allt som muslimer gör. Försök att ifrågasätta massinvandringen möts med ”vi måste hjälpa människor i nöd” eller anklagelser om rasism. Han kallar dessa människor, främst från den politiska vänstern, ”halal hippies”. De politiserar allt. Under parollen ”ändamålet helgar medlen” trakasserar de hänsynslöst oliktänkande och saboterar medvetet den offentliga debatten: ”Obekväma resultat undertrycks och forskare som antingen har en politisk vinkling till höger om mitten eller helt enkelt inte tillhör ‘rätt’ nätverk tystas konsekvent av halal hippies propaganda.”

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Finns svenskfientlighet?

Det är tillåtet att behandla svenskar på ett sätt, som vore lagbrott om det gällde invandrare.

Karlssons blogg har bytt plats på ”svenskar” och ”invandrare” i några exempel för att visa att svenskfientlighet existerar i Sverige.

”Arbetsförmedlingen skall prioritera arbetslösa etniska svenskar.”

Så kan man inte säga, det vore diskriminering av invandrare. Så här ska det givetvis vara: ”Arbetsförmedlingen skall prioritera arbetslösa nyanlända invandrare.” (Regeringsproposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden)

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få svenskar ska den som heter Kalle få Jobbet.”

Säger du så är du rasist. Säg såhär istället: ”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.” (Mona Sahlin, Göteborgsposten 22/10 2000)

”Tidsbrist gav folder med svarthåriga barn (…) sen slog det oss att alla har utländskt ursprung, men då hann vi inte ta om bilderna. Det handlade om extrem tidsbrist.”

Oacceptabelt! Så här var det i verkligheten: ”Tidsbrist gav folder med blonda barn (…) sen slog det oss att alla har svenskt ursprung, men då hann vi inte ta om bilderna. Det handlade om extrem tidsbrist.” (Kd-politiker ber om ursäkt för att man tryckt en folder med bara svenska barn på framsidan. Kristdemokraten, 17/5 2007)

Bilden på skyltarna visar en svarthårig invandrarfamilj. (…) – Det är bara att erkänna att vi gjort ett misstag och så fort som möjligt byta ut skyltarna, säger kommunalrådet Mats Johansson (s).”

Otänkbart! Så här var det: ”Bilden på skyltarna visar en helsvensk, blond familj. (…) – Det är bara att erkänna att vi gjort ett misstag och så fort som möjligt byta ut skyltarna, säger kommunalrådet Mats Johansson (s) som bland annat leder kommunens integrationsberedning.” (Karlskronas kommunalråd ber om ursäkt för att kommunens välkomstskyltar innehöll en bild på en svensk familj. SR, 7/1 2003)

Läs mer på SD-Kuriren, Karlssons blogg, 9/10 2008

Om man ska visa något svenskt i ord och bild, ska det alltså vara invandrare som omtalas och visas.

%d bloggare gillar detta: