Barnen är värdelösa

I Sverige är barnen totalt värdelösa. Vården av dem räknas inte som ett arbete, utan som arbetslöshet. Om vi satte värde på barnen, så skulle givetvis vården av dem vara ett värdefullt arbete.

En mamma som vårdar och fostrar två-tre barn räknas inte som en samhällsnyttig arbetande medborgare, utan som en arbetsskygg, mindre vetande halvidiot.

Hon fostrar ju framtidens svenska medborgare. Hon gör ju ett jättejobb, men får bara förakt, avsky och hat från politiker och feminister.

En typisk representant för den barnföraktande, hemmamammaföraktande politiska eliten är Martin Tunström.

Han skriver (29 november, 2007): Arbete, inte vårdnadsbidrag:

 • Regeringen har för avsikt att införa ett vårdnadsbidrag. För mig är det obegripligt att en regering som säger sig ha vunnit val på arbetslinjen vill verka för att fler stannar hemma, och då särskilt kvinnor, och därtill får betalt för detta. Vårdnadsbidraget medger förvisso förvärvsarbete under den tid man erhåller vårdnadsbidrag, men problematiken kvarstår fortfarande när en betydande grupp av människor – som också är det uttalade syftet enligt det av regeringen utskickade pressmeddelandet om införandet av vårdnadsbidraget – stannar hemma och därmed uteblir med sin medverkan i arbetslivet.
 • Detta i sin tur innebär en negativ inverkan på den kommunala ekonomin, då kommunen förlorar skatteintäkter samtidigt som man betalar ut bidrag för att folk skall vara hemma. Vid en socialdemokratisk valseger borde vårdnadsbidraget stå högst upp på den lista över “reformer” från den borgerliga regeringen som omgående skall avskaffas.
 • Martin Tunström
  SSU Helsingborg

Vilket utstuderat förakt för mödrarnas ovärderliga arbete med att föda, amma, vårda och fostra samhällets nya medborgare!

Jämför detta med vad Sverigedemokraterna skriver:

 • Familjen är hjärtats fosterland
 • Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl till förmån för andra barnomsorgsalternativ och staten har mer och mer kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll.
 • Sverigedemokraterna vill:
 • Verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen och förbättrade villkor för de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn i hemmet.
 • Minska barngrupperna inom barnomsorgen.
 • Helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

Du som vill vara hemma med dina barn bör noga kolla vilket parti som har den bästa politiken för valfrihet och familj.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Jobbare mot förnuft

Jobbare mot rasism är en kampanj för att motverka svenska folkets utbredda rasism och ett samarbete mellan olika fackförbund och sossarna i Landskrona.

De har uppenbarligen samlat sina allra skarpaste tänkare för att smula sönder de främlingsfientliga svenskarnas mest groteska fördomar. Låt mig ta några exempel ur högen:

 1. Den svenska kulturen förstörs av invandring? Vad är svensk kultur? Små grodorna och midsommarstång? Det som uppfattas som svensk kultur är i själva verket resultatet av att Sverige varit ett in- och utvandringsland under hundratals år.
 2. Invandrare begår fler brott än svenskar. Enligt BRÅ:s senaste publicerade studie är det 2,5 gånger vanligare att en utrikes född person (under perioden 1997-2001) misstänktes för brott än en svenskfödd person. Men ponera att skillnaden avspeglar faktisk brottslighet, är då siffran hög? Svaret är nej. Mellan kvinnor och män är skillnaden ännu större. Det är 3,5 gånger vanligare att en man är misstänkt för brott än en kvinna. Invandrare blir ofta diskriminerade och har problem att få jobb.
 3. Invandrarna kommer hit och tar våra jobb. Nej, invandring skapar inte arbetslöshet. Det kan vi förstå av det enkla faktum att det inte är befolkningens storlek som bestämmer andelen arbetslösa. Arbetslösheten är beroende av konjunkturläget, penning- och finanspolitiken, internationell efterfrågan, strukturförändringar samt arbetsmarknadspolitiken. Allt detta samverkar och utgör komplicerade processer, som ekonomerna ännu inte till fullo förstått sig på, men en sak kan sägas och det är att den invandring som vi har till Sverige inte påverkar arbetslöshetsnivån.
 4. Invandrarna jobbar inte utan lever på bidrag. Strävan efter att kunna försörja sig och inte vara beroende av andra är lika stor oavsett var du kommer ifrån. Däremot diskrimineras ofta invandrare av fördomsfulla arbetsgivare. Detta är ett väsentligt skäl till att arbetslösheten är högre bland invandrargrupper.
 5. Men arbetslösheten är högre bland invandrargrupper.Det är helt enkelt svårare för många invandrare att få jobb, trots att de är kvalificerade. Det kan vara något så simpelt som att du har ett efternamn som inte klingar svenskt, som gör att du inte ens blir kallad till intervju.

Jag gör ett amatörmässigt försök att sammanfatta dessa geniers tankar:

 1. Svensk kultur kan inte förstöras, eftersom den inte finns.
 2. Invandrare är visserligen överrepresenterade när det gäller brott, men det gör inget eftersom män också begår fler brott än kvinnor.
 3. Invandrare tar kanske ibland ett jobb som en svensk skulle ha fått, men det gör inget eftersom invandrarna inte kan rå för att jobben inte räcker till alla.
 4. Invandrare lever ofta på bidrag, men det är inte deras fel. Det beror på att svenskarna diskriminerar dem.
 5. Arbetslösheten är högre bland invandrare, men det är diskrimineringens fel.

Det som imponerade mest på mig är detta att de slår fast att arbetslöshetsnivån inte påverkas av invandringen av nya arbetslösa. Där hänger mitt skrala intellekt helt enkelt inte med. Men jag förstår ju inte heller Einsteins relativitetsteori.

Den supersnälla slutsatsen måste bli: Låt världens alla fattiga komma till Sverige och få del av vår outtömliga välfärd! Snällt? Javisst! Men icke förnuftigt.
Finns det något parti som är emot snällismen? Jag vet bara ett: Sverigedemokraterna.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Hemma-Mammor – Våra Hjältinnor

Låt alla kvinnor få vara hemma! Det skriver en insändare i Nerikes Allehanda, 08-08-28.

 • Sverige lever kvar i det förgångna. Närmare bestämt vid en tid då socialdemokraten Alva Myrdahl bestämde hur folkhemmet skulle se ut. Fostrarinnorna i storbarnkammare skulle uppfostra nya medborgare i stället för som tidigare föräldrarna. Folkhemmet blev vår familj, vår mamma och pappa. På 1980-­talet var hemmamamman nästan utrotad, tack vara Alva. I stora delar av världen är det naturligt att småbarnsmammor jobbar mindre eller inte alls.
 • I USA vill man inte ha en ny människa, den gamla duger bra. Därför lever låga skatter och skatteavdrag för barnfamiljer kvar sen gamla tider. Allt för att barnfamiljer ska kunna leva på en lön. Många karriärkvinnor och småbarnsmammor säger upp sina kvalificerade jobb för att bli hemmamammor. I ett land där moderlighet och moderskap är en stor del av livsstilen kan kvinnor lämna arbetslivet för att bli heltidsmammor utan att förlora prestige eller meritvärde.
 • USA har de senaste åren haft en hög tillväxt, som skapar en mängd nya jobb, särskilt inom servicesektorn där kvinnor ofta jobbar. Arbetslösheten är låg. Kanske just för att mammor får vara mammor så länge de vill. Att försörjas av en man ses inte som ett nederlag utan som ett tecken på kvinnans attraktion och värde.
 • Moderskärlek kan beskrivas som den enda sanna kärleken, eftersom den inte fordrar någon kärlek tillbaka. Den är villkorslös. Ingen fröken på något dagis kan känna såsom en mamma gör för sitt barn. De har inte tid att känna så heller med allt större barngrupper och allt yngre barn.
 • Hemmamammor passar inte in i det moderna folkhemmet. De gör inget riktigt jobb med riktig lön, de betalar ingen skatt. Hemmet och familjen behövs inte längre utan det är folkhemmet som gäller. Med botemedlet när barn och ungdomar mår dåligt eller får allvarliga problem är just hemmet med en mamma och en pappa. Gärna ett hem med en förälder hemma på heltid.
 • Det bevisar alla annonser och efterlysningar som socialförvaltningen har av familjehem där en vuxen måste vara hemma på heltid. Då när barnet/ungdomen redan är förstörd eller skadat efter all ha uppfostrats av folkhemmet då duger familjen med hemmamamman i spetsen bra. Trots allt finns såna hem och familjer fortfarande, mycket tack vare mammorna.
 • De senaste tio åren har larmrapporterna om kvinnors ohälsa duggat tätt. Fördubblingen av sjukfrånvaron i Sverige beror till stor del på att världens mest jämställda, friskaste och mest långlivade kvinnor är sjukskrivna. De sjukskrivna kvinnorna visar diffusa symptom på diffusa sjukdomar som utbrändhet, utmattning och ångest.
 • Antalet förtidspensionerade har ökat och närmar sig tio procent av befolkningen i åldrarna 20 – 64 år. Cirka två tredjedelar av alla förtidspensionärer är kvinnor. Vid 2000 talets början har Sverige återigen en massa hemmamammor, statliga hemmamammor. Det är helt okej eftersom den nya tidens hemmamamma försörjs av staten och inte av sina män.
  ”Hemmamamman”
  Örebro

Insändaren fick 47 svar. Ett axplock:

Speb skriver:

Kunde knappast sägas bättre. I stället för att nedvärdera hemmamammans roll borde man uppskatta den och göra den till en merit. Jag vet att i USA har en del med ”mammajobbet” i sin cv. Premiera dessa som väljer ”mammarollen” i stället för att straffa dem, som systemet i dag gör. Att vara mamma är ingen kvinnofälla, medan att tvinga ut kvinnor i arbetslivet och tvinga dem att lämna bort sina barn – det är den egentliga kvinnofällan.

kaahb skriver:

Jag tror vi är många (särskilt mammor) som håller med. Att få vara mamma med allt vad det innebär är något fantastiskt, en del av livets djupaste mening. Att vara hemma med barnen ser jag som det viktigaste (och för all del mest intensiva) jobbet jag kommer att ha i livet. Här får jag vara med och ge barnen en lugn, trygg och stressfri tillvaro där de blir sedda och lyssnade på – av sin egen mamma.
Man måste inte leva i alla ”rum” i livet samtidigt. Karriärfeminister och proffstyckare får det att låta som att jag blir ”fastlåst” vid spisen för hela livet, av min hemske man, för pengarnas skull (ett vårdnadsbidrag på futtiga 3000 kronor). I själva verket är det jag som har valt att bejaka just att jag är kvinna och mamma, och tillåta mig att ge mig till det ”uppdraget” under de korta år då barnen är små. För mig är det det verkliga självförverkligandet!

Speb igen:

…jämställdhet betyder inte att alla ska göra samma saker utan att alla gör det som de är bäst på. Det är en stor missuppfattning att kvinnan inte är jämlik mannen om hon inte gör samma sorts jobb som mannen. Är då mannens jobb norm?
Det är just valmöjligheten som är frågan. Enligt femenismen och socialdemokraterna med flera finns det bara ett val att välja på, dagis för barnen och arbete för kvinnorna. Den som är kvinna och vill välja att vara hemma med sina barn ses som någon från förra årtusendet. Då är man inget värd. Man drar inte sitt strå till stacken eller betalar skatt. Men även oavlönat arbete är ett arbete, även om det inte uppskattas efter förtjänst. Ingen ser det egentliga värdet av detta, att det ger trygga barn som har större chans att klara sig från droger, kriminalitet, depression med mera. Där kommer även familjehem in i bilden.
Så jag håller med skribenten till 100 procent.

En farmor skriver:

Mamma hemma! Ja, tänk om det blev verklighet i vårt land. Vilken vinst det skulle bli för våra barn! Tänk att få ha en mamma som är betrodd att klara av sin roll som mamma. Jag läste en insändare för ett tag sedan i NA. Där skrev han att barn som får ha lite lugn och ro blir kreativa. Man skulle som vuxen inte vilja ha en dag som barnen har Först fritis sen skolan sen fritis sen hem. Det är inte undra på att så många barn är stressade redan som små. Det är synd att familjen ligger lägst på vår skala allt som har med hem och barn räknas väldigt lågt.
Jag undrar vad som är livskvalitet i dag.

4barnshemmamamma östansjö skriver:

Vad rätt du har! Tänk om mammor kunde få arbeta hemma för det är ju ett dygnetruntarbete när barnen är små med gott samvete. Naturligtvis med skattelättnad och vårdbidrag. När det arbetet äntligen uppskattas och respekteras då kan vi snacka om jämlikhet. Nu ska kvinnor jobba dubbelt/tredubbelt. Det är ju det som är kvinnofällan. Inte undra på att det blir skillsmässor och stökiga barn och mammor som mår dåligt. Inför valmöjlighet. Upp till kamp tjejer!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Martin Tunströms kommentar

Monica,

”Så ärligt ni skriver! Varför inte ge barnomsorg hela dygnet? Många föräldrar är trötta och otåliga när kvällen kommer.”

Därför att barn också behöver kärlek från sina föräldrar. Ingen här har talat om att föräldrar inte är bäst på att ge kärlek, men att det heller inget är fel att under delar av dygnet några dagar i veckan befinna sig på dagis. Men självklart, ses man som en olämplig som förälder därför att man inte vill ha med sina barn att göra då skall sociala myndigheter gripa in.

”De känner nästan barnen som ett hinder och det kan aldrig vara bra för barnen. Barnen ska inte behöva känna sig som hinder för föräldrarnas vilo- och fritid?”

De tillhör en absolut minoritet av de svenska föräldrarna och många föräldrar föredrar att umgås med sina barn efter arbetet och trots att man är mycket trött efter arbetet.

”Barnomsorgen bör väl vara varje dag, dygnet runt, oavsett föräldrarnas arbetstid? Den är ju till för barnens skull.”

Datorn är till för människan, skall människan alltid vara vid datorn? Nej säger nog de flesta, även vi som sitter allt för länge vid datorn.

”En sån som ni tycker överklassmänniska med fem tusen i pension.”

Jaså, vad har du för bevis för att vi tycker det?

”Hon kan inte se det positiva i att splittra kärnfamiljerna[…]”

Inte alls, man förenklar för barnfamiljerna.

Min kommentar till Martin Tunström

Så bra! Då är vi överens om grunderna. Men jag vill gå lite längre och ge föräldrarna en verklig valfrihet. Inte bara ett enda ekonomiskt möjligt val. Vilket ju då är TVÅNG, ekonomiskt tvång. Om en dagisplats kostar 10 000 kronor i månaden så vill jag att ALLA barn ska få del av dessa pengar. Alltså även de som är hemma. Om tio tusen är för mycket så sänk det. Låt hemmaföräldern få åtta tusen för sitt yngsta barn och två tusen för de äldre. Uppskattas arbetet med egna barn som ett arbete med baromsorg, vilket det ju är, då får även hemmaföräldrar en status och känner sig behövda i samhället. Kanske skulle svenska kvinnor då föda flera barn?

Idag TVINGAS alla till förskolan, utom de rika. Jag vill att även de fattiga ska kunna vara hemma.

Den som tjänar pengar ska få avdrag på skatten, istället för bidrag. Denna princip borde införas i Sverige. Avdrag för det antal personer man försörjer. Så som det var på Erlanders tid.

Men jag tror inte att ni kan se det som jag gör. Om ni ser valfrihet som något dåligt, då vill ni ju inte ge valfrihet. En riktig vårdpeng på tio tusen i månaden, skulle ni mena vara skadligt både för barnen och mödrarna. Ni skulle mena att barnen och mödrarna blir instängda i hemmets fängelse, utan kontakt med andra människor. Ni tycks tro att man bara träffar människor på sitt jobb och i förskolan. Men så är det ju inte. Valfrihet är BRA, inte dåligt som ni socialister tror.

Varför tror ni att barn, ungdomar och kvinnor nu mår sämre än någonsin? Det borde ju vara tvärtom, med alla barn på förskola, fitids och i tio- tolvårsåldern kompisgänget på gatan och en nyckel runt halsen. Varför blev vi inte det lyckligaste folket i världen, när vi har mest och bäst barnomsorg i världen? Fortsätt gärna att propagera mot valfrihet! Nu finns ett annat parti för oss besvikna gammelsossar:sd.

Tid för sina barn? Nej, fy!

Vårdnadsbidraget ett svek mot barnen!

Detta säger Björn Andersson på s-info.

De borgliga politikerna vill hävda att de sparar pengar i barnomsorgen igenom att införa valfriheten för föräldrarna att få stanna hemma med sina barn. När vi i socialdemokraterna istället vill hävda att de få föräldrar som redan är hemma med sina barn inte har något behov av bidrag.

Jag vill hävda att vårdnadsbidraget är ett svek emot barnen.

Martin Tunström kommer med ytterligare argument för mer förskola, mindre föräldratid:

”Alla barn är inte skapta för miljön i förskolan. Några kan ha behov av att vänta till treårsåldern. Då blir detta bidrag en hjälp.”

Jaså, vilka? Det där är rena snömoset, snarare är det dom barn som är mest utsatta som behöver hjälp från pedagogiskt utbildad personal. Genom att tilldela dessa barn extra personal, låta dem gå i öppen barnomsorg och låta föräldrarna vara mer delaktiga tar man dessa barn i beaktning.

Barnen ska fostras av samhället till goda socialister i Alva Myrdals anda. Gud bevare mig, jag ryser av obehag inför dessa godtrogna, nyttiga idioter.

Barnomsorg hela dygnet!

Kommentar till s-info Björn Andersson

Så ärligt ni skriver! Varför inte ge barnomsorg hela dygnet? Många föräldrar är trötta och otåliga när kvällen kommer. De känner nästan barnen som ett hinder och det kan aldrig vara bra för barnen. Barnen ska inte behöva känna sig som hinder för föräldrarnas vilo- och fritid? Barnomsorgen bör  väl vara varje dag, dygnet runt, oavsett föräldrarnas arbetstid? Den är ju till för barnens skull. Titta på de israeliska kibbutzerna med sina barnhus! Där kunde föräldrarna hälsa på sina barn på helgerna, frivilligt, utan tvång. Utbildade pedagoger är nog bäst även kvällar och nätter.
Vill ni se hur era meningsmotståndare tänker så kolla bloggen ”Mamma kom hem” skriven av en som föddes som fattig arbetarunge på 40-talet och växte upp i Erlanders Sverige. Hon var först sosse. Sen blev hon kristdemokrat. En sån som ni tycker överklassmänniska med fem tusen i pension. Hon kan inte se det positiva i att splittra kärnfamiljerna och därmed ge dem friheten som fria ensamma individer. Vi har lite olika uppfattningar. Jag tror dock på en öppen och respektfull debatt. Alla ska med!

%d bloggare gillar detta: