Fakta visar att islam tar över Europa

Lady Cobras blogg hittade jag denna video.  Exilirakiern Walid al-Kubaisi möter brödraskapets ledare för att prata om frihet och jämlikhet.

Jag råder dig att se den med öppna kritiska ögon. Kolla gärna alla fakta. Kanske kommer detta att få dig att se klarare. Vem kan man tro mest på? Våra naiva politiker och de islamälskare som säger ”Nej muslimer vill inte alls ta över!” Eller de f.d. muslimer som, med fara för sina liv, varnar för islamismen? Låt mig säga att denna video i 3 delar talar för sig själv. Och här handlar det inte om åsikter utan om kalla fakta.

Tro inte automatiskt på vad en auktoritet säger. Det gäller även om islam. Ta reda på fakta. Ta god tid på dig.

Muslimska planer – En smygande invasion av Väst

Tankesmedjan Feminix: Muslimska brödraskapets Projekt – Läs!: Bloggaren MXp har gjort det bästa jag hittat om det Muslimska Brödraskapets Projekt. Tro mig – jag blir matt!

Och jag frågar mig varför spelar våra politiker och journalister bakom ryggen på oss? Samtidigt krattar de ju manegen för den muslimska invasionen. Vi svenskar får ju faktiskt betala för vår egen utplåning.

Det kallas ”mångkultur” och ”flyktingar” och invandring som vi sägs inte klara oss utan. I själva verket är det en muslimsk invasion av Europa. Och alla ansvariga politiker håller detta hemligt. Hur i h-te är detta möjligt?
Och varför är alla journalister lojala med förrädarna?

Bevis för att dessa muslimska planer existerar finns ju, även om man får leta lite.
Här finns bevis: Front Page Magazine skriver om det.
Patrick Pool artikel 2006 The muslim Brotherhood ”Project”
Patrick Pool artikel 2008 The Origins of the Muslim Brotherhood ”Project”

Om Eurabia – från en judisk synpunkt

19:3-4 (Fall 2007)(Autoöversättning av artikel p institute for global jewish affairs)

Eurabia: Ett nytt Världspolitiskt Utkast

Eurabia: Den Euro-Arabiska Axeln, med Bat Ye’or, Fairleigh Dickinson University Press, 2005, 384 pp. Fransk version: Eurabia: l’axe euroområdet arabe, Jean-Cyrille Godefroy, 2006, 348 pp.

Reviewed by Joel Fishman Recenserad av Joel Fishman

Bat Ye’or’s Eurabia utgör ett mycket viktigt bidrag till vår förståelse av sambandet mellan den muslimska befolkningen i Medelhavsområdet och de europeiska staterna organiserade i Europeiska unionen. Författaren har tagit upp en fråga av avgörande betydelse: om ett kulturellt krig, eller för att använda ett uttryck för Bernard Lewis och Samuel P. Huntington, en ”clash of Civilizations” pågår mellan den muslimska världen och väst, och Europa i synnerhet.

Bat Ye’or för fram en tolkning, med betydande dokumentation,  att från 1974, har den arabiska världen ingått ett avtal med EU, ledd av Frankrike. Det pris som de arabiska länderna krävde för en säker leverans av bränsle och förmodligen skydd mot terror, var att Europa skulle anpassa sin utrikespolitik till fullständigt stöd för arabiska krav. EU skulle dra tillbaka sitt stöd för Israel och arbeta för dess förstörelse, Europa borde öppna sina dörrar för ett stort antal invandrare från muslimska länder och acceptera den nya befolkningen utan att försöka integrera dem kulturellt; Europa bör ändra sin kulturella orientering till en som är islamisk och bygga på modellen i Medelhavsområdet som en harmonisk ekonomisk enhet. Dessutom identifierar Bat Ye’or två huvudsakliga ideologiska pelare i Eurabia som: (1) hat mot Israel kombinerat med en stark dos av antisemitism, och (2) hårdt motstånd mot USA och dess populärkultur.

Bat Ye’or identifierar Frankrike som den viktigaste aktören i detta projekt, särskilt på grund av sin vilja, efter den algeriska kriget, att rekonstruera dent gamla riket på sin nya grund. Eftersom det franska imperiet hade en stor muslimsk befolkning, har de höga byråkrater och intellektuella som stödde denna strävan gynnat en politik för förståelse och vänskap med den arabiska världen.

Som en del av bakgrunden till denna diskussion, pekar Bat Ye’or på ett antal till synes tillfälliga omständigheter. Ex-Mufti av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini,  försökte påverka den franska politiken genom att närmar sig franska diplomater i regionen. Hans budskap var att om Frankrike skulle anta en policy fientligt inställda till Israel, skulle han få stöd från arabvärlden. Huruvida Haj Amin kunde få framgång är oklart, men det var det förslaget han framförde. Bat Ye’or berättar också att den nya planen fann stöd bland tidigare Vichy byråkrater. Faktum är att Maurice Couve de Murville , den franske ambassadören i Egypten och en av general de Gaulle: s närmaste rådgivare i utrikespolitiken, även stött detta initiativ. Bland de övriga förespråkarna för idén var medlemmar i den europeiska extremhögern i Tyskland och Österrike. I deras kretsar ingår en stark representation av oreformerade nazister och vissa kristna grupper, särskilt den katolska kyrkan.

Bat Ye’or beskrev den omfattande Europa-arabiska samarbetet i en intervju med FrontPageMagazine.com den 21 september 2004:

Det Euro-Arabiska samarbetet omfattade varje domän: från ekonomi och politik för invandring. Inom utrikespolitiken förespråkades antiamerikanism, anti-sionismen och Israels avskaffande, främjande av PLO och Arafat, en gemensam Euro-Arabisk diplomati i internationella forum, och NGO samarbete. I inrikespolitiken, i EAD [Euro-Arab Dialogue], inrättades ett nära samarbete mellan arabiska och europeiska medier TV, radio, journalister, förlag, universitet och högskolor, kulturcentra, skolböcker, student-och ungdomsorganisationer, turism. Den kyrkliga interreligiösa dialogen var avgörande för utvecklingen av denna politik. Därmed blev Eurabia detta starka Europa-arabiska nätverk av föreningar med en omfattande symbios av samarbete och partnerskap i politik, ekonomi, demografi och kultur.

Detta är verkligen en upprörande tolkning, och för en läsare som inte är förtrogen med ämnet, och det inkluderar de flesta av oss, är hennes resultat och slutsatser överväldigande. De är inte ”politiskt korrekta”. För dem som engagerat sig i idén om en ”dialog mellan civilisationer”, utgör hennes slutsatser ”obekväm information.” Om man tar upp frågan i Frankrike  om en krock mellan civilisationer, eller ”le Choc des civilisationer” blir man troligen utpekad som fascist. Eurabia är inte ett ämne för cocktail konversation. De problem som Bat Ye’or beskrev har , trots det, blivit allt tydligare och med tiden har hennes resultat  vunnit trovärdighet.

Bat Ye’or’s lärdom har varit konsekvent  självständig och långt före hennes samtida, vilket även var fallet med hennes klassiska, The dhimmi: judar och kristna enligt islam. Det är recensenten:s åsikt att Eurabia är ett seriöst bidrag till kunskapen. Även om den är svårläst kommer bokens resultat, författarens mod och analytiska förmåga, att vinna ökad uppskattning med tiden.

*     *     * * * *

Dr. Joel Fishman är medlem i JCPA och ordförande i stiftelsen för forskning av nederländsk Judendom vid Hebrew University i Jerusalem. Han bedriver forskning om politiska krigföring, särskilt mediers krigföring och propaganda.

Islamiseringen av Europa

Jihad Watch finns hela Geert Wilders tal, som han höll i New York, 25 september 2008.

Här en förkortad version:

En enorm fara hotar, och det är mycket svårt att vara optimistisk. Vi kan vara i slutskedet av islamiseringen av Europa. Det Europa som ni känner håller på att förändras. Det är en värld med parallella samhällen som skapats av den muslimska massmigrationen. I hela Europa ökar en ny verklighet: helt muslimska bostadsområden, där mycket få inhemska människor är bosatta eller ens sett. Här finns moskéer i många gathörn. Affärerna har skyltar du och jag inte kan läsa. Det finns nu tusentals moskéer i hela Europa. Med större församlingar än det finns i kyrkorna. Och i varje europeisk stad finns det planer på att bygga supermoskéer som gör alla kyrkor i regionen till dvärgar.
Många europeiska städer har redan en fjärdedel muslimsk befolkning: ta bara Amsterdam, Marseille och Malmö i Sverige. I många städer är muslimerna i majoritet i befolkningsgruppen under 18 år. Paris är nu omgiven av en ring av muslimska bostadsområden. Mohammed är det mest populära namnet bland pojkar i många städer. Icke-muslimska kvinnor får rutinmässigt höra ”hora, hora”. Rekordmånga judar flyr Frankrike, på flykt undan den värsta vågen av antisemitism sedan andra världskriget.
Sammanlagt femtiofyra miljoner muslimer lever nu i Europa. San Diego Universitet räknade nyligen ut att en häpnadsväckande 25 procent av befolkningen i Europa kommer att vara muslimsk om bara 12 år.
PEW Research Center rapporterade att hälften av franska muslimer anser att deras lojalitet till islam är större än deras lojalitet mot Frankrike. En tredjedel av franska muslimer invänder inte mot självmordsattacker.
Muslimska krav stöds av olagligt beteende, allt från ringa brott och slumpmässigt våld, till exempel mot ambulanspersonal och bussförare, till småskaliga upplopp.
Mycket av detta gatuvåld jag nämnde riktar sig uteslutande mot icke-muslimer, vilket tvingar många människor att lämna sina bostadsområden, städer och länder.

Politiker drar sig undan från att ta ställning mot denna smygande sharia. De tror på jämlikhet för alla kulturer. Dessutom kan partierna inte ignorera muslimernas röster. Våra många problem med islam kan inte förklaras med fattigdom, förtryck eller Europas koloniala förflutna, som vänstern hävdar. Inte heller har de något att göra med palestinierna eller amerikanska trupper i Irak. Problemet är själva islam. Låt mig ge er en kort beskrivning av islam. Det första du behöver veta om islam är betydelsen av boken Koranen. Koranen är Allahs personliga ord, avslöjade av en ängel till Muhammed, profeten. Det är här problemet börjar. Varje ord i Koranen är Allahs ord och därför inte öppet för diskussion eller tolkning. Det gäller för varje muslim och för alla tider. Därför finns det inget sådant som moderat islam. Visst, det finns många moderata muslimer. Men en moderat islam är obefintlig. Koranen uppmanar till hat, våld, underkastelse, mord och terrorism. Koranen uppmanar muslimer att döda icke-muslimer, att terrorisera icke-muslimer och att uppfylla sin plikt att föra krig: våldsam jihad. Jihad är en plikt för varje muslim, islam är att härska över världen – med svärd. Koranen är tydligt antisemitisk, och beskriver judar som apor och grisar.
Det andra du behöver veta är betydelsen av profeten Mohammed. Hans beteende är ett exempel för alla muslimer och kan inte bli kritiserat. Nu, om Mohammed hade varit en fredens man, låt oss säga som Gandhi och Moder Theresa i samma person, skulle det inte bli några problem. Men Mohammed var en krigsherre, en massmördare, en PEDOFIL, och hade flera äktenskap – samtidigt.
Koranen som Allahs egna ord och Mohammed som den perfekta människan är de två viktigaste aspekterna av islam. Låt ingen lura dig om islam som en religion. Visst, den har en gud, och ett härefter, och 72 jungfrur. Men i sitt väsen är islam en politisk ideologi. Det är ett system som fastställt detaljerade regler för samhället och livet för varje person. Islam vill diktera varje aspekt av livet. Islam betyder ”underkastelse”. Islam är inte förenligt med frihet och demokrati, för vad det strävar efter är sharia.

Detta är vad du behöver veta om islam, för att förstå vad som pågår i Europa. För miljontals muslimer är Koranen och Mohammeds liv inte 14 århundraden gammal, utan en vardaglig realitet, ett ideal, som styr varje aspekt av deras liv. Nu vet du varför Winston Churchill kallade islam ”den mest bakåtsträvande kraften i världen”, och varför han jämfört Mein Kampf med Koranen.
Det är mycket svårt att vara optimist med tanke på den växande islamiseringen av Europa. Alla odds är emot oss. På alla fronter förlorar vi. Demografiskt ligger drivkraften hos islam. Muslimsk invandring är ännu en källa till stolthet inom de liberala partierna. Den akademiska världen, konst, medier, fackföreningar, kyrkor, näringslivet, hela politiska etablissemanget har alla konverterat till den självutplånande teorin om mångkulturalism. Så kallade journalister stämplar frivilligt alla som kritiserar islamiseringen som ”högerextremister” eller ”rasister”. Hela etablissemanget har tagit ställning för vår fiende. Vänsteraktivister, liberaler och kristdemokrater är nu alla i säng med islam.
Om det finns hopp i Europa, så kommer det från folket, inte från eliten. Förändring kan endast komma från en gräsrotsnivå. Det måste komma från medborgarna själva. Men dessa patrioter måste ta kamp mot hela det politiska, rättsliga och media etablissemanget.
Under de senaste åren har det skett några små, men uppmuntrande tecken på en återfödelse av den ursprungliga europeiska andan. Kanske kan eliten vända ryggen mot friheten, men allmänheten gör det inte. I mitt land, Nederländerna, 60 procent av befolkningen nu ser massinvandringen av muslimer som nummer ett av politiska misstag sedan andra världskriget. Och ytterligare 60 procent ser islam som det största hotet mot vår nationella identitet. Jag tror inte att den allmänna opinionen i Holland skiljer sig mycket från andra europeiska länder.
Kära vänner, friheten är den mest dyrbara gåvan. Min generation har aldrig behövt kämpa för denna frihet, den erbjöds oss på ett silverfat, av människor som kämpat för detta med sina liv. Min generation äger inte denna frihet, vi är bara dess vårdare. Vi kan bara lämna över denna, med hård kamp, vunna frihet till EU: s barn i samma skick som den var när den erbjöds oss. Vi kan inte träffa ett avtal med mullor och imamer. Framtida generationer skulle aldrig förlåta oss. Vi kan inte slösa bort våra friheter. Vi har helt enkelt inte rätt att göra det.

Ska vi ge upp utan kamp?

Vem ska försvara det svenska?

Steg för steg kommer Sverige att bli mer och mer muslimskt.

Våra politiker tycks inte anse att det finns något svenskt som är värt att värna.

Svenska folket ska bara vara glada att folk utifrån vill komma hit och bygga Sverige. De stackars svenskarna klarar sig ju inte själva.

Muslimerna, däremot, har en stark självkänsla. Deras styrka kommer av övertygelsen att de har den rätta religionen, de rätta lagarna och den rätta politiken. Deras mål är att sprida detta till hela världen.

En kultur, som ingen tycker är värd att bevara, har ingen chans att överleva mötet med den muslimska.

Politiker, som tycker att det svenska är mindervärdigt, tar förstås tacksamt emot en massinvandring av folk från andra kulturer, som kan rädda Sverige från svenskarna.

Ska vi ge upp utan kamp?

Islamiseringen en konspirationsteori?

Ska vi bry oss om islamiseringen av Europa? Ska vi svenskar bry oss om ifall vi blir i minoritet om 40 år? Eller ska vi överlåta de stora, livsavgörande frihetsfrågorna till våra politiker?

Den judiska författarinnan och historikern Bat Yeor har, i sin bok ”Eurabia: The Euro-Arab Axis” dokumenterat hur europeiska ledare i åratal, över våra huvuden, har planerat att slå samman Europa med den muslimska världen.

Detta har, av de politiskt korrekta, avfärdats som konspirationsteorier.

Hon är dock långtifrån ensam om att försöka varna oss för faran med den pågående islamiseringen. Den amerikanske författaren Bruce Bawer har skrivit en bok om samma ämne; ”While Europe Slept: How Radikal Islam is Destroying the West from Within”.

Vilka har rätt? De som varnar oss eller de som lugnar? Vilka hade rätt när det gällde Hitler?

Det finns de som säger att det kvittar vilken folkgrupp som är i majoritet. De menar att alla kulturer och alla religioner är precis lika bra. De bortser från att den radikala islam inte bara är en religion utan också en politisk, makthungrig organisation, med de avskyvärda sharialagarna.

Även här i Sverige finns det fler muslimer som försvarar sharia än som tar avstånd. Enligt Mahmoud Aldebe, ordförande i Sveriges muslimska förbund, tar endast 15 procent av Sveriges muslimer avstånd från islam och vill leva som svenskar. I Storbritannien har radikala muslimer tagit över merparten av moskéerna.

Men FN står väl upp och försvarar oss? Trodde du det?

FN:s råd för mänskliga rättigheter har (i mars 2007) antagit en resolution som i princip förbjuder all kritik av islam inom rådet. De europeiska staterna röstade emot, men vad hjälpte det?

De islamistiska staterna vann, för de var flest! De demokratiska staterna förlorade. Demokratin förlorade. De reformvilliga muslimerna förlorade. Om radikal islam kan segra i FN, så kan de segra överallt. Vi har alltså all anledning att frukta detta hot. Men har ni hört någon politiker varna? Nej de tjattrar om mångkulturens välsignelser, Fru Gårman och jämställda vägskyltar!

Vill vi ha Eurabia? Nej!

EU:s ledare överens om att skapa Eurabia

Fjordman – 2008-04-14

Översättning Feminix 2008-09-02

Bat Yeór har dokumenterat, i sin bok om Eurabia, hur europeiska ledare i åratal, i tystnad, har planerat att slå samman Europa med den muslimska världen. Detta har avfärdats som en ”konspirationsteori”. Bara för några månader sedan sade den brittiske utrikesministern, David Miliband, öppet att EU bör utvidgas till att omfatta det muslimska Mellan Östern och Nord Afrika. Nu säger Frankrikes presedent Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel i stort sett samma sak. Det största sverket i Europas historia är fakta, inte ett skämt. Många som stödde Sarkozy trodde att han skulle ”stoppa” islamiseringen. Nu skyndar han på den:

Merkel och Sarkozy Sök ”Club Med” kompromiss (Der Spiegel, 4 mars 2008)

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy meddelade gemensamt att de hade nått en kompromiss om Sarkosys förslag rörande Medelhavsunionen. Vid en presskonferens som hölls tillsammans med Sarkozy, tillade Merkel att unionen skall kallas ”Medelhavsunionen” och att det ”bör vara ett projekt för EU:s alla 27 medlemsländer”. Merkel menade att avtalet med Medelhavsstaterna som gränsar till EU bör förhandlas fram i samarbete med alla EU-länder – inte bara dem som gränsar till havet, som Sarkozy först föreslog.

Eurabia koden

Hur kunde ett sådant stort projekt som skapandet av Eurabia genomföras? Jag har tänkt mycket på denna fråga och kommit till slutsatsen att det lyckades just på grund av dess storlek. St. Augustinus berättar historien om en pirat som fångades av Alexander den store. Hur vågar du antasta havet, frågade Alexander. Hur vågar du antasta hela världen, svarade piraten. Jag gör det med ett litet fartyg och jag kallas tjuv. Du gör det med en stor flotta och du kallas kejsare. Det är en fråga om skalan. Om en liten grupp människor åsidosätter den demokratiska processen i ett land och inför sina egna lagar, då kallas det statskupp. Om de gör det på en hel kontinent kallas det Europeiska Unionen.

Europeiska Unionen och islamiseringen av Europa

Den brittiske utrikesministern framförde att EU bör arbeta för att inkludera Mellanöstern och Nordafrikanska länder. EU förutsätter den fria rörligheten för människor över gränserna. Om Eu:s fria rörlighet inkluderar Mellan östern och Nordafrika kommer hundratals miljoner muslimer ha fri tillgång till Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Om Turkiet blir medlem innebär det att greker, bulgarer och andra som har kämpat mot förtryck av ottomanska turkar i århundraden nu kommer att översvämmas av muslimer från ett snabbt återislamiserat Turkiet. Detsamma gäller för polacker, ungrare, rumäner och andra som kämpade mot muslimer i århundraden. Behovet av försoning med islam sitter så djupt i EU att det enda sättet att stoppa islamiseringen av Europa är att avveckla EU. Hela EU.

Fjordman är en högt respekterad norsk bloggare som har skrivit för många konservativa webbplatser.

%d bloggare gillar detta: