Min fjärde kommentar på Makan Aminis blogg

Nej, alla muslimer vill inte använda våld eller terror. Men minoriteten som vill detta är tillräckligt stor och inflytelserik för att utgöra en fara för hela västvärlden.

Churchills sonson påpekar det faktum att talibansekten Deobandi faktiskt lyckats överta makten i över hälften av Storbritanniens över tusen moskéer. Det gäller även koranskolorna. I moskeérna och koranskolorna fostras nästa generation muslimer.

Menar ni på allvar att detta inte utgör något hot mot väst?

Khadaffi är väl ingen maktlös liten tomte. Han säger öppet att islam skall spridas till hela världen.

Boumedienne sade i FN, 1974, ”En dag kommer milliontals män att lämna den södra hemisfären för att ta sig till den nordliga. Men de kommer inte som vänner. De kommer att komma som erövrare och de kommer att erövra era länder genom att uppfylla dem med sina egna barn. Segern skall komma genom deras kvinnors livmödrar.” Kolla, allt finns på nätet.

Södertälje kallas ”Lilla Bagdad”.

Malmömoskén är byggd med Saudiska pengar. Islamskola i Örebro, Al-Salam skolan, rektorn Elisabeth Söderling slutade när hon upptäckte att hennes post kollades. Nu är skolan i Saudiska händer. Bön 5 gånger per dag. Musik och radio ej tillåten.

The European Islamic Conferens, Al-Risala Skandinaviska Stiftelse vill bygga fler islamskolor, högstadium gymnasium, högskola.

Vissa grupper vill att alla ska bli Salafiter (wahabismen, SaudiArabien).
Andra vill att alla ska bli Sufiter.

Salafismen tar avstånd från det svenska samhället.

Vi har redan muslimska stater i Europa. Wahabismen har fått fotfäste i Bosnien. I Sarajevo kallas Europa ”USA:s lilla hora”.

Nathan Shachar (Axess TV) menar att man i Europa idealiserar kulturernas möte och låtsas att det är konfliktfritt. Europas politiker påtvingar sina folk en förvrängd låtsasbild av en multikultur som framställs som underbar och berikande för alla, medan folken ser de verkliga baksidorna i folm av brottslighet, arbetslöshet, främlingskap, otrygghet och förlust av den egna kulturen och egna traditioner. Politikerna förringar den egna kulturen och idealiserar de främmande.

Integrering: Svenskar och invandrare förväntas anpassa sig lika mycket till varandra.
Assimilering: Invandrarna skall anpassa sig till det svenska. Svenska muslimer är emot assimilering.

Historikern och islamkännaren Lars Hedegaard säger att i Sverige går det snabbare, än i övriga Norden. På 15-20 år kan muslimer bli så många att de får politisk makt, ja de kan bli i majoritet.

Jens Orback menade, 2004, att vi bör vara hyggliga mot ”dom andra” för då går vi lite tryggare, den dag vi blir i minoritet.

Är detta inget hot?

%d bloggare gillar detta: