Aftonbladets enkät till Sd

Hej kära partivänner,

Då jag saknar en e-postadress till samtliga kommunföreningar vore jag tacksam om respektive distriktsordförande kunde tillse att detta mejl vidarebefordrades till samtliga kommunföreningar inom respektive distrikt.

Tidningen Aftonbladet håller just nu på med en omfattande granskning av vårt parti på flera plan. Baserat på tidigare erfarenheter bör vi utgå från att tidningen inte enbart har välvilliga intentioner.

Ett led i granskningen är att man sänt ut en enkät med tio olika frågor till samtliga av partiets kommunfullmäktigeledamöter. Man motiverar detta med att SD är ett växande parti och att det finns ett intresse hos allmänheten av få veta vad vi tycker i olika frågor.

Det står naturligtvis var och en fritt att hantera denna enkät som man vill. I egenskap av presschef vill jag dock delge er pressekretariatets synpunkter som är följande:

Pressekretariatet anser inte att någon KF-ledamot har en skyldighet att besvara Aftonbladets enkät. Detta då samtliga frågor kretsar kring rikspolitiska sakfrågor. Journalister och allmänhet kan enkelt ta reda på vad partiet tycker i dessa frågor genom att antingen kontakta någon av våra rikspolitiska talesmän eller genom att ta del av våra program och idédokument. Om Aftonbladet på allvar vill tillgodose allmänhetens nyfikenhet angående partiets ställningstagande, så borde partiets officiella ställningstaganden, framtagna av riksårsmötet, vara av större intresse än åsikterna hos enskilda kommunpolitiker.

Som ett stöd till de kommunpolitiker, som ändå känner att man vill svara på enkäten, men kanske först vill friska upp minnet kring partiets nu gällande ståndpunkter på de områden som Aftonbladet frågar efter, återfinns nedan en sammanställning över partiets officiella hållning i de frågor som Aftonbladet tar upp:

1. Vill du ha en ny folkomröstning om euron?

Nej, enligt förslaget till europapolitisk valplattform motsätter sig partiet en ny folkomröstning och menar att resultatet från den förra omröstningen bör respekteras. Detta då EMU-medlemskapet, till skillnad från EU-medlemskapet, inte på något avgörande sätt har förändrats sedan en folkmomröstning i frågan senast hölls.

2. Tycker du att Sverige ska gå med i Nato?

Nej, i partiets försvarspolitiska idédokument, slås det fast att partiet värnar om Sveriges neutralitet och alliansfrihet och att det svenska försvarets uppgift skall vara att försvara sverige mot angrepp, inte att delta i anfallskrig för att skydda andra länders intressen.

3. Bör Sverige avskaffa utomeuropeiska adoptioner?

Nej, i partiets familjepolitiska idédokument slås det fast att även om detta är en verksamhet som måste hanteras med största försiktighet för att inte skada barnet och förvärra de identitetsproblem, som i många fall har lett till psykisk ohälsa och självdestruktivt beteende hos adoptivbarn, så skall utomeuropeiska adoptioner kunna tillåtas i de fall där barnets intressen och behov omöjligen kan tillgodoses i barnets hemland eller närområde.

4. Ska ersättningen från a-kassan höjas?

Ja, enligt uttalanden från bla partiordförande Jimmie Åkesson är det sverigedemokraternas ambition att kunna höja ersättningsnivåerna från a-kassan.

5. I Sverige har en kvinna rätt till abort fram till den 18:e graviditetsveckan. Tycker du att gränsen bör sänkas?

Ja, enligt partiets familjepolitiska idédokument förespråkar Sd en anpassning av abortlagstiftningen till merparten av de övriga europeiska länderna och vill bland annat därför se en sänkning av gränsen för fri abort till vecka 12.

6. Är du för dödsstraff vid vissa brott?

Nej, i samband med revideringen av partiprogrammet 1999 beslutade riksårsmötets ombud att partiet skall ta avstånd från dödsstraff.

7. Vilket block vill du helst att Sd samarbetar med om ni kommer in i riksdagen, alliansen eller de rödgröna?

Partiets principprogram slår fast att Sd varken är ett vänster eller högerparti. Enligt uttalanden från bland annat Jimmie Åkesson ser vi inget egenvärde i att samarbeta med det ena eller andra blocket utan är beredda att samarbeta med alla partier som hjälper oss att genomföra vår politik och förbättra tillvaron för medborgarna i landet.

8. Tycker du att Sverige ska bygga ut kärnkraften?

Nja, enligt partiets energipolitiska idédokument vill Sd att landets befintliga kärnkraftsverk skall nyttjas under sin ” ekonomiska livslängd”. Man förespråkar ingen direkt utbyggnad men anser att det skall bli tillåtet med livstidsförlängning och effekthöjning samt att förbudet mot ny- och vidareutveckling av kärnteknik skall hävas.

9. Om en person är född i ett annat land, kan han eller hon då bli svensk? Om ja – vad krävs för att bli svensk?

a) Ja, enligt partiets principprogram förespråkar Sd en öppen svenskhet. Man konstaterar att assimilering är en svår och långsam process som inte lyckas för alla, men att det ändå är möjligt för personer med utländsk bakgrund att bli svenskar. Samt att det är detta som bör vara målsättning för de invandrare som inte hellre vill återvända frivilligt till sina ursprungsländer.

b) Svensk i juridisk mening blir man i samband med att man blir svensk medborgare. Enligt det invandringspolitiska programmet anser Sd att invandrare med en klanderfri vandel skall kunna ansöka om medborgarskap efter tio års vistelse i landet. Alla medborgare oavsett ursprung skall ha samma rättigheter och skyldigheter.

Vid vilken exakt punkt man blir svensk i nationell/kulturell mening är en betydligt mer komplex fråga. I partiets invandringspolitiska program slås det fast att den är svensk som har en helt övervägande svensk identitet och som av sig själv och andra uppfattas som svensk. Grundläggande förutsättningar för att kunna uppfattas som svensk av andra är i sin tur förmågan att prata flytande svenska, att vara någorlunda bekant med svensk historia och i hög grad leva i enlighet med svenska normer, traditioner, seder och bruk.

10. Vad är typiskt svenskt enligt dig?

Frågan är väldigt personligt ställd och svaret måste därför av naturen också bli personligt och subjektivt. Partiet har heller inte fastslagit någon lista över typiskt svenska företeelser.

Värt att tänka på är dock att om syftet med frågan är att utifrån svaren definiera vad Sd anser att svenskhet och svensk kultur är, så är den bedrägligt ställd. Svenskhet och svensk kultur är en sammanhängande helhet som inte kan reduceras till några enstaka isolerade faktorer eller företeelser. En företeelse behöver heller inte ha uppstått i Sverige eller bara existera i Sverige (och i den meningen vara ”typisk svensk”) för att kunna räknas till den svenska kulturen. Ett ofta använt exempel på detta är Luciafirandet som ju urprungligen har italienska rötter, men som med tiden förändrat karaktär och fått inslag från bla svensk folktro och svensk herrgårdskultur från 1800-talet och idag inte har något gemensamt med den katolska luciakulten.

Företeelser som demokrati, stödet för grundtankarna välfärdsstaten, jämställdhet mellan könen, flickor och pojkars rätt att efter eget tycke välja sin partner, förbud mot barnaga och djurplågeri, monogami, alemansrätten, den värdsliga maktens överordnande över religionen etc. är företeelser som inte är begränsade till enbart Sverige, men som ändå får sägas utgöra en del av kärnan i dagens svenska kultur och som ofta utgör en skiljelinje mot vissa utomeuropeiska invandrargrupper. Graden av stöd och den exakta utformningen av dessa företeelser kan ju dock variera och utgöra en skillnad även mellan de nationer som omfattar dem. På samma sätt är det med en lång rad företeelser. Svenskarna är till exempel inte ensamma om att fira midsommar, men sättet att fira och omfattningen av firandet är unikt för oss och typiskt svenskt.

Jimmie Åkesson har vid flera tillfällen definierat svensk kultur som: ”företeelser, som med viss beständighet över tid, har eller har haft en djup förankring hos tidigare eller nu levande svenskar samt företeelser som är unika för sverige eller någon del av Sverige.”

För den som söker inspiration till ett mer konkret svar kring frågan om vad man upplever som typiskt svenska företeelser kan kanske någon av följande länkar vara till hjälp:

http://ungsvensk.se/album.php?albumid=38

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_kultur

http://www.sr.se/cgi-bin/International/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&ProgramID=2076&Artikel=960273

http://www.nordiskamuseet.se/exhibs/aretsdagar/

http://nordiskmat.se/nordisk_mat/artiklar/svensk_profil

http://www.kulturbilder.net/page_links.htm

http://www.mjolkframjandet.se/material_och_utbildning/vara_seminarier/tidigare_seminarier/omdaning_2003/dokumentation/dokumentation_Ake_daun

http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/karlsson/2007/03/10/svenskheten_och_hycklarnas_parad

http://robsten.blogspot.com/2007/02/p-jakt-efter-svensk-kultur.html

Med vänlig hälsning

Mattias Karlsson

Presschef

Klipplådan

Kastar man om bokstäverna i Mona Sahlin får man Islamhonan.
Dessutom får man Himla osann.Otroligt, att mord kan preskiberas!Men det är klart, i flumlandet Sverige är allt möjligt./EFFEHar svenska barn ”riktiga” föräldrar?Om du vårdar ditt barn på dagarna och låter barnet sova hos en nattmamma på nätterna, då är du fortfarande den ”riktiga” mamman.

Men om förskolepersonalen vårdar barnet om dagarna och du har nattmammans roll – vem är då den ”riktiga” mamman?Ingen fröken på något dagis kan känna såsom en mamma gör för sitt barn.
Hemmamamman, ÖrebroKärlek och omtanke -Javisst….De äldre inser allvaretBarnen är för unga för att förstå. Deras föräldrar har varken tid eller ork att se sanningen. Den äldre generationen har både tid och mod nog att se faran.Multikultis mål – muslimsk monokulturMohamed Omars omvändelse visar hur farlig islamismen är”Varje gång jag har skrivit en artikel som kritiserar islamismen, synen på religionen som vägledande för statsstyret, har jag applåderats av tidningsskribenter, tyckare och bloggare. Varför? Varje avpolitisering av religionen är nämligen ett framsteg för sionisterna. De vet att i stort sett alla ideologier som kommer från väst har komprometterats av krig, tortyr och ockupation. Islamismen är den enda ideologi som åtnjuter trovärdighet hos massorna.
”Mohamed Omar – förr moderat, nu radikal islamist, på Hamas och Irans sida.Det behövs en ordning, som säger att mannen är familjens beskyddare och stakar ut färden, medan kvinnan bygger hemmets härd – lugn, nyttig och lustfylld.

Tobias Struck1,5 miljarder muslimer i världen. Islam kommer snart att bli världens största religion. IslamguidenKvinnor ska vistas ute två gånger under sitt liv; när de gifter sig och när de dör. Talesätt i MellanösternVi riktiga svenskartänker inte stillatigande sitta och se på när landsförädare skänker bort det som våra förfäder under generationer slitit ihop. SKYMNINGSZONENEn islamkritiker tystnarIngen mer islamkritik från mig! (15 juni 2007, Nima Daryamadj)

Den 8 juni skrev jag en krönika om en koranvers [4:56] som säger att de som förnekar guds tecken skall stekas i helvetet. När deras skinn är genomstekt kommer gud ge dem ny hud så att straffet blir evigt.

Jag ifrågasatte nödvändigheten av skrämseltaktik i en ”helig” bok och kallade versen för ”rutten” på grund av dess moraliskt tveksamma innehåll.

För detta har jag fått ursinniga mejl: ”Det är du som är äcklig och vidrig som hoppar på andras tro. Jag ber till Gud att du ska brinna i helvetet.”

Mina föräldrar lämnade allt för att starta på nytt i ett fritt land. I Iran måste man censurera sig själv av oro för efterföljder. Det är bittert att konstatera att detsamma gäller i Sverige!

Följare av ”fredens och kärlekens” religion, ni som har förbannat och hotat, ni har inte vunnit utan snarare förlorat en möjlighet. Hade ni övertygat mig så hade ni fått en proislamsk röst i Sveriges största kvällstidning.

Istället måste jag tyvärr konstatera; när jag kritiserade kristendomen lika hårt så blev folk visserligen arga, men efter långa bibelcitat och ”du har inget förstått” så avslutades mejlen oftast med ”jag ska be för dig”, inte ”må gud grilla dig extra ‘well done’.”

Så, tack för lektionen i ”tolerans och dialog”. Om ni hamnar i himlen så kommer jag på räkenskapens dag be gud om ett extrahett hörn i helvetet.

Till dess känns det mer hedersamt att tiga än att anpassa min åsikt efter er toleransförmåga. Den tystnaden kommer säga mer än alla de ord som jag hade tänkt skriva.

NIMA DARYAMADJMindre klokt sagtSläpp in dom!

Maria Leissner, om de 10 miljoner fattiga romerna i Europa, Debatt 16/10 2008.Kärlek och omtanke -Javisst….Men bara inom umma, den muslimska gemenskapen./IslamofobenKoranen må vara hur underbar som helst -islam, som avrättar otrogna, är likafullt fasansfull.Sverige är inget ”allemansland”Det finns ingen allemansrätt för hela världens människor att bo i Sverige och få del av våra skattepengar. Hjälpbehövande bör hjälpas i hemlandet. Kvotflyktingar bör däremot få skydd i Sverige.Domstolarna värnar mördarna – aldrig offren”Denna mördarnas finkulturella medborgarrättsrörelse har satt agendan rätt länge nu.” Johan IngeröChurchill varnade för Hitler. Vi lyssnade inte. Hans sonson varnar för islam. Låt oss lyssna!Hitlertiden lärde oss att okritisk tilltro till makthavarnas propaganda är farlig.
Dagens makthavare demoniserar Sverigedemokraterna.Multikultis mål – muslimsk monokulturGenom invandring och barnafödande tar de makten i ett sista demokratiskt val.Är det fult att vilja värna Sverige och det svenska?Varför accepterar vi att afrikaner värnar sina traditioner, men inte att svenskar vill värna sina?

falsk blogg 4-

Idag gav jag mig ut för att ta reda på mer om vilka den kriminella generationen, som det bokstavligen kryllar av här på bloggen, egentligen är. Jag upptäckte snabbt att det, trots att vi lever i en demokrati, tydligen är förbjudet att stå utanför skolgårdar och ställa helt vanliga frågor till skolbarnen. Jag förklarade vänligt för skolpersonalen att jag har en bakgrund som pastor och är van att jobba med barn vilket hjälpte FÖGA. Är det verkligen ett fritt land vi lever i? JAG TOR INTE DET!!!

Som Strateg inom Sociala medier så vet jag hur viktigt det är med att ha koll på åsikter. Därför ägnade jag, Inger och Sten gårdagen åt hästjobbet med att samla ihop e-mailadresser till över 100 Kristdemokrater utspridda över hela landet för att få svar på några frågor angående tro och politik, kristna värderingar och synen på Guds Ord kontra svensk lag.

Frågorna mailas ut i veckan och resultatet redovisas här på bloggen under nästa vecka.

Jan O Nilson
Debattör och Strateg inom Sociala medier

Efter att ha blivit överfallen av kriminella fildelare under inlägget om våra bevis så meddelar jag nu att diskussionen där är avslutad. Herren gav mig inte tillräckligt med uthållighet för att klara av sådan tonårsargumentation.

Här kommer istället tips på diverse tjuvtillhåll där olaglig fildelning uppskattas:
Christian Engström
Dick Falkvinge
Scaber Nestor
Emma någonting
Emelie Lindström

I min artikelserie Goda förebilder inom Kd så vill jag idag lyfta fram riksdagsmannen Mikael Oscarsson. Mikael kan som medlem i Livets ord inte göra annat än succé inom politiken. Han har bland annat varit en ledstjärna i kampen mot lagstadgad homosexsnusk.

Att Mikaels andliga ledare Ulf Ekman så tydligt har uttalat att Sveriges förbud mot barnaga strider mot evangeliet, beskrivit skattesystemet som djävulens verk och berättat att Guds ord står över den svenska lagen tycker jag ger Mikael ytterligare en stjärna i kanten och motiverar hans roll som ledamot i Näringsutskottet och suppleant i Finansutskottet . Här kan ni få lyssna till ett av Ulf Ekmans råd till Mikael i tungotalsform. Om jag inte hör helt fel så handlar det om pengar. Gud är stor.

I min hyllning till Mikael Oscarsson så vill jag gärna visa upp en videofilm från filmbloggen Youtube där Mikael Oscarsson tydligt klargör att det är den kristna människosynen som ger Kristdemokraterna existensberättigande. Jag utgår från att han då talar om den kristna människosynen som han själv står för. I sanning är Gud god.

 

 

Jan O Nilson visade mig en bloggsida som heter Youtube där författaren visar upp filmer istället för text. Bortom det översta lagret av dynga så hittade jag den vackraste av vackra filmer jag någonsin har skådat.

På en läsares bloggsida hittade jag en partisymbolisk bild som jag lånade. Den fick mig att tänka på skapelseberättelsen:

1 Mos 1:11-12
Gud sade: “Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden.” Och det skedde så.

Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott.

Kanske är det ett av alla de tecken som Gud planterar för oss människor att upptäcka.

sippor_36395416

 

Nu har ytterligare en syndens själ ryckts ur mörkrets håriga barm och lyfts upp av vår frälsare Jesus Kristus. Allt detta genom kontakt med denna bloggsida. Akta dig Satan, för här kommer vi.

Efter en djupgående personlig kris kom Conny i kontakt med Inger Johansson och Jan O Nilsson och förklarade sedan han att han “blivit frälst”. I samband med sin omvändelse tog han också bestämt avstånd från alla de åsikter han framfört på den här bloggen och förklarade också att han “absolut inte vill ha nånting att göra med allt snusk som finns på den där sajten.”

Läs mer här

Som erfaren politisk debattör så har jag stött på de flesta lögnerna rörande Kristdemokratisk politik. Därför startar jag nu en artikelserie i fyra delar om vad det Kristdemokratiska partiet faktiskt står för.

Del 1. Kristendom och politik
Den vanligast förekommande lögnen om Kristdemokraterna behandlar kopplingen mellan kristen tro och politik. En tidigare besökare vars kommentar jag upptäckte i bloggens spamfilter skrev; “Kristdemokraterna är sekulära, ovillkorligen, vilket Inger uppenbarligen inte är”.

Detta påstående är mycket vanligt av folk som vill Kristdemokraterna illa. Därför vill jag citera Kristdemokraternas EU-kandidat Ella Bohlin, vars kandidatur vi stödjer under parollen Kreationist, javisst!

Det går inte att separera politik och religion från varandra. Ta till exempel de tio budorden, de har inspirerat all den politisk teori som finns idag, de har inspirerat alla de gamla tänkarna och filosoferna, även de humanistiska tänkarna anser jag. Till exempel Augustinus har ju lämnat efter sig ett stort arv till moderna tänkare.

Jag är ju själv kristen, min tro är personlig men den är inte privat. Den inspirerar mitt politiska agerande. Den för med sig vissa sociala implikationer, jag måste agera. Därmed är min tro aktiv, inte passiv.

En tro kan inspirera, den kan också förklara saker och den kan användas i retoriken. Det ser vi att George Bush gör i USA, jag lägger inga värderingar i det.

Ella fortsätter:

Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt.

Detta om detta. Inom en snar framtid kommer jag att med fakta bevisa att jorden och universum skapades på sex dagar för cirka 6000 år sedan.

Låt förnuftet segra. Rösta på Ella Bohlin den 7 juni.

Jan O Nilson
Debattör och Strateg inom Sociala medier

 

Under parollen Kreationist, javisst! vill vi i den Kristdemokratiska gräsrotsrörelsen hjälpa till att lyfta fram Kristdemokraternas EU-kandidat Ella Bohlin. Det handlar om viktiga frågor i valet den 7 juni och visst är det väl så att man inte behöver 230 liter alkohol på privatfester.

Det vore en Guds välsignelse om vi Svenskar fick skicka en kreationist den här gången så vi vet att det finns åtminstone en sund människa där nere. Kom ihåg att rösta den 7 juni.

Jan O Nilson
Debattör och Strateg inom Sociala Media

bevis_ipredkoll

Kära vänner!
Vi har bevis på hur piraterna smiter undan straffansvar genom ett så kallat tipssystem där de kriminella fildelarna på ett olagligt sätt delar med sig av hemligstämplade uppgifter om vilka ip-nummer som är under utredning. Detta ger fildelarna ett försprång gentemot polismakten. Tänk er in i scenariot där en kriminell fildelare ser att han är under utredning och flyr till ett land utan utlämningsavtal.

Vad gör polisen? Detta måste stoppas!

Jag har tagit en skärmdump på sidan vilket betyder att bevis finns kvar även om sidan släcks ned.

Jan O Nilson

« Senare inläggÄldre inlägg »

<!–
var gaJsHost = ((”https:” == document.location.protocol) ? ”https://ssl.&#8221; : ”http://www.&#8221;);
document.write(unescape(”%3Cscript src='” + gaJsHost + ”google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
// –> <!–
var wpcomPageTracker = _gat._getTracker(”UA-52447-2”);
wpcomPageTracker._setDomainName(”wordpress.com”);
wpcomPageTracker._initData();
wpcomPageTracker._trackPageview();
// –> <!–
_qoptions = { labels:”adt.0,language.sv” };_qacct=”p-18-mFEk4J448M”;quantserve();
// –>

&lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; <!–
st_go({‘blog’:’7309557′,’v’:’wpcom’,’user_id’:’4602923′,’post’:’0′,’subd’:’sanningenmastefram’});
ex_go({‘crypt’:’RDZ8LFkxbXF0aVJhPVYmfFFiVHRaT3c1VX5+ODZDbGE9YlRKTVE9Li9Mb2h8TnhuM0Z5VVRKU3RDaD9ibk9HelJxMkMtbWN6TkpzPVhIM0tvbkF1YyZ4bTNGa2VDa2RtMUlGL3wrMiw9TWg4VWZ0UVdbYT1yW29UWjRWaDg4YW1xRUE/V2dnT1FSZ1I3SS53Zi95dVV3U3BONVVpZkVCZmRVZERKdEp3aW9XU1RBd3ZYYkVfdGZCeWRLRUtdfg==’});
addLoadEvent(function(){linktracker_init(‘7309557’,0);});
// –> <!–
/* <! [CDATA[ */
function adminbar_video_update(timeout, func) {
jah(‘/wp-content/plugins/video/video-ajax.php?v=’+Math.random(), ‘admin-bar-videos’);
if (timeout) {setTimeout(func+'(‘+Math.floor(timeout*1.5)+’, ”‘+func+'”)’, timeout);}
}
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOST%%/g, ‘sanningenmastefram.wordpress.com’);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOME%%/g, ‘http://sanningenmastefram.wordpress.com&#8217;);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGTITLE%%/g, ‘Ingers blogg’);
adminbar=adminbar.replace(/%%EDITLINK%%/, ”);
adminbar=adminbar.replace(/%%URL%%/, ‘sanningenmastefram.wordpress.com/page/4/’, ‘mg’);
document.write(adminbar);
if ( document.createElement ) {
var q = document.getElementById(‘wpcombar’);
var r = document.createElement(‘div’);
r.innerHTML = q.innerHTML;
q.parentNode.removeChild(q);
r.setAttribute(‘id’, ‘wpcombar’);
r.style.zIndex = ‘1001’;
document.body.insertBefore(r, document.body.childNodes[0]);
}
/* ]]–> */

// –&gt;

falsk blogg 5

Det är en video från det populära videostället Youtube där Holger Nilsson berättar om de 10 tecken i Uppenbarelseboken som påvisar att vi går mot tidens slut och Jesus återkomst. Här påvisas fakta om hur Uppenbarelseboken förutsade satelliter. Håll till godo. Fakta, fakta, fakta!

 

Sten

Det här är Sten. Det är han som hjälper mig och Jan med teknikaliteterna. Han är lite blyg av sig och vill inte stå i rampljuset, men jag lyckades ta en bild på honom när han gjorde rent mitt tangentbord efter att ha drällt ner knapparna med Pomac.

Sten har varit homosexuell. Det var innan han mötte Jesus. Nu är han frisk och har levt i celibat i över 40 år.

För er som inte vet det så älskar Jesus alla människor men hatar synden. Alltså, han älskade faktiskt Sten även på den tiden som Sten levde ut sina onaturliga lustar men han hatade vad Sten höll på med tillsammans med sina äckliga bekanta. Så god är Jesus. Han älskar människan men hatar synden.

Jag vill passa på att tacka Sten för för allt han har hjälpt oss med idag. Tack Sten, och förlåt att jag berättade din hemlighet.

Ords 29:16
När de ogudaktiga blir fler, frodas synden, men de rättfärdiga skall se deras fall.

Vi sitter här och firar Jan O Nisons inträde i boggen. Tyvärr så spide Sten, vår tekniker, Pomac på mitt tangentbord. Nu fungerar inte knappen   ängre. I sanning vädigt brydsamt.

Hej och välkomna till den nya Kristdemokratiska gräsrotsrörelsen. jag heter Jan O Nilson och är den stora överraskningen som Inger har skrivit om. I sanning en stor överraskning.

Jag heter som sagt Jan O Nilson och kommer tillsammans med Inger, eller Pling som hon lite skämtsamt kallas av oss som känner henne, att skriva på den här bloggen om allt som har med Kristdemokraternas politik att göra. Målet är att ur ett gräsrotsperspektiv förklara och förtydliga det som partiets politiker säger och gör på ett sätt som gör att även ni med lägre utbildning och ni med diverse “utmaningar” förstår.

Hes 3:1
“Människa”, sade han, “ät det du ser här, ät denna rulle. Gå sedan och tala till israeliterna.”
Jag öppnade munnen, och han gav mig rullen att äta.
“Människa”, sade han, “svälj denna rulle som jag räcker dig och fyll din mage med den.” Jag åt den, och den smakade sött som honung.
“Människa”, sade han sedan, “gå nu till israeliterna och tala till dem med mina ord.


Sammanfattning: Jag skriver på denna sida tillsammans med Inger som en representant för den Kristdemokratiska gräsrotsrörelsen och målet är att genom upplysning om Ordet (representerat av ordet Krist i Kristdemokraterna) hålla Kristdemokraterna över fyraprocentsspärren.

Ni kan läsa mer om mig under fliken “Om Jan O Nilson”.

Moral och förstånd
Jan O Nilson

Oj, nu börjar den stora presentationen ta form. Sidan kommer innan klockan 14.00 att se lite annorlunda ut. Jag är lite skakig och hoppas på ett gott mottagande.

Just nu sitter jag och förbereder det STORA kungörande som var tänkt att komma klockan 12.00 idag. Men på grund av strul med intranet så kommer tyvärr detta kungörande inte att kunna göras förrän klockan 14.00. Jag är hemskt ledsen att behöva dra ut på det, men det handlar om tekniska saker utanför min makt.

Men jag lovar Er, det är i sanning stort.

Nu är det bara 12 timmar kvar. Tolv.

1 Kung 7:25
Havet stod på tolv oxar. Tre var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre vända mot öster. Havet stod ovanpå oxarna, och deras bakdelar var alla vända inåt.

Nu vill Miljöpartiet förbjuda omskärelse av pojkar. Den enda anledningen till att Miljöpartiet vill förbjuda denna religiösa tradition är att det är en religiös tradition. Det lovar jag er. Tidningen Dagen är lika oförstående som jag är och sätter rubriken “Varför vill ni ha ett förbud?”

Hade humanisterna haft som vana att skära lite hud av småpojkarna så hade ingen sagt något. Så är läget i dagens Sverige. Religionsförtryck kallar jag det. Låt den som vill korrigera sina barn få det, det har ingen annan med att göra.

Sitter på biblioteket i Arboga och skall alldeles strax hålla anförande för Hem och Skolas räkning. Jag är uppe i varv efter att ha åkt tåg. Jag blev placerad i en bullrig vagn med en massa småbarn som sprang omkring och skrek.

I Västerås klev det på två bögare. Jag tror att det var bögare i alla fall för dom var så där plufsigt röda i ansiktet och skrattade i mjugg åt oss andra i vagnen. Jag stirrade på dom resten av resan och hostade utan att hålla för munnen när jag gick förbi dom på vägen ut.

Det känns som om dom finns överallt numera. Det som gör mig mest irriterad är att dom skrattar och larvar sig trots att dom är MYCKET medvetna om att vi andra både ser och hör dom.

Nej, nu hinner jag inte mer. Nu är det anförande.

PS. Nu är det bara 16 timmar kvar innan det blir mycket spännande.

Sitter och förbereder lite material inför kvällens möte med Hem och Skola. Gruppen jag skall tala med ikväll innehåller flertalet “humanist”-mammor som alltid brukar komma med snicksnack som “barn är individer” och “alla barn har förutsättningar”. Jag finner det mycket enerverande med alla dessa självutnämnda jag-vet-allt-mödrar som tror att någon vill lyssna. Dagens skola är inte mycket att hänga i granen.

« Senare inläggÄldre inlägg »

<!–
var gaJsHost = ((”https:” == document.location.protocol) ? ”https://ssl.&#8221; : ”http://www.&#8221;);
document.write(unescape(”%3Cscript src='” + gaJsHost + ”google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
// –> <!–
var wpcomPageTracker = _gat._getTracker(”UA-52447-2”);
wpcomPageTracker._setDomainName(”wordpress.com”);
wpcomPageTracker._initData();
wpcomPageTracker._trackPageview();
// –> <!–
_qoptions = { labels:”adt.0,language.sv” };_qacct=”p-18-mFEk4J448M”;quantserve();
// –>

&lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; <!–
st_go({‘blog’:’7309557′,’v’:’wpcom’,’user_id’:’4602923′,’post’:’0′,’subd’:’sanningenmastefram’});
ex_go({‘crypt’:’RDZ8LFkxbXF0aVJhPVYmfFFiVHRaT3c1VX5+ODZDbGE9YlRKTVE9Li9Mb2h8TnhuM0Z5VVRKU3RDaD9ibk9HelJxMkMtbWN6TkpzPVhIM0tvbkF1YyZ4bTNGa2VDa2RtMUlGL3wrMiw9TWg4VWZ0UVdbYT1yW29UWjRWaDg4YW1xRUE/V2dnT1FSZ1I3SS53Zi95dVV3U3BONVVpZkVCZmRVZERKdEp3aW9XU1RBd3ZYYkVfdFhRcVtdWVRyMA==’});
addLoadEvent(function(){linktracker_init(‘7309557’,0);});
// –> <!–
/* <! [CDATA[ */
function adminbar_video_update(timeout, func) {
jah(‘/wp-content/plugins/video/video-ajax.php?v=’+Math.random(), ‘admin-bar-videos’);
if (timeout) {setTimeout(func+'(‘+Math.floor(timeout*1.5)+’, ”‘+func+'”)’, timeout);}
}
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOST%%/g, ‘sanningenmastefram.wordpress.com’);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOME%%/g, ‘http://sanningenmastefram.wordpress.com&#8217;);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGTITLE%%/g, ‘Ingers blogg’);
adminbar=adminbar.replace(/%%EDITLINK%%/, ”);
adminbar=adminbar.replace(/%%URL%%/, ‘sanningenmastefram.wordpress.com/page/5/’, ‘mg’);
document.write(adminbar);
if ( document.createElement ) {
var q = document.getElementById(‘wpcombar’);
var r = document.createElement(‘div’);
r.innerHTML = q.innerHTML;
q.parentNode.removeChild(q);
r.setAttribute(‘id’, ‘wpcombar’);
r.style.zIndex = ‘1001’;
document.body.insertBefore(r, document.body.childNodes[0]);
}
/* ]]–> */

// –&gt;

falsk blogg 6

Matt 24:37
Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.

Förra onsdagen så stod det 46 i statistikprogrammet och i skrivande stund så står det 29.210. Nästan 30.000. Gissa om Kristdemokrati engagerar.

Dessutom så fick jag ett epost där det stod att min ödmjuka lilla bloggsida är den tredje mest besökta på WordPress. Den ligger före Carl Bildt och den där piratmannen. Gud är god.

Jag såg också att om man skriver in Kristdemokrat i det som heter Google så kommer mitt namn upp på förstasidan. Tänk vad många som nu kommer att lära sig mer om Kristdemokrati och Guds härliga kärleksbudskap innan nästa val. Jag gissar att Kristdemokraterna kommer att nå över 8%.

Tit 2:3
Äldre kvinnor skall på sammasätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott.

Jag vill tipsa om en sida för de små barnen som hemsidan kristenforalder.com, en sajt för och av kristna föräldrar, tipsar om. Tipset från sidan Länkar för barn leder till Stiftelsen Bibelskolan som innehåller roligt pyssel, bönehjälp, vägledning och frågor och svar för våra små barn.

Det som är så bra med Stiftelsen Bibelskolan är att dom verkligen har allt för dom små barnen. Där diskuteras allt från självbefläckelse till andeutdrivning. Själv fastnade jag för det mustiga tipset -”Man bör alltid vara flera om en utdrivning, så att en under tiden kan be om Jesu blods beskydd. Det behövs, för det är otäcka makter i rörelse.” som får de små barnen att tänka sig för både en och två gånger innan de befläckar sig själva.

greta

Efter att det fullkomligt välde in unga flickor här igår kväll från Sodom och Gomorrabloggen som tydligen drivs av en 30-årig kvinna som heter Kate så har jag funderat på hur jag på bästa sätt skall bemöta dessa unga flickebarn. Jag vet att ni inte kan sätta er in i hur det är att leva som en ren kvinna, men ge mig två minuter så skall jag försöka få er att förstå.

Idag, efter bönemötet, så satte jag mig ner och samtalade med Greta (se bild) som är kvinnlig äldste i min församling. Jag frågade henne om råd eftersom jag vet att Greta kan mycket om hur unga flickor i dagens samhälle tycker och tänker. Gretas bästa råd till er är sprunget ur Lukasevangeliet 8:1-3:

Lukasevangeliet 8:1-3
Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom och även några kvinnor, som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena – från henne hade sju onda andar farit ut – vidare Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas, och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde.

Greta berättade att ni först av allt måste inse att ni har en hel del bagage att bli av med. Att vara besatt av mode, nakenhet och andra ointressanta förlustelser leder bara åt ett håll, HELVETET!! Kom ihåg det när ni känner skärseldens lågor slicka era kroppar.

Jag skulle vilja tipsa om Bibelsajtens frågelåda. Här kan man lära sig om allt från otukt till tungotal.

Ett exempel:
När jag fick tungotal hade jag bett Gud om det för att jag längtade efter en hjälp i bönen och då var det först ett enda ord som dök upp i huvudet som jag lite försiktigt började uttala då och då när jag bad. När jag sen började prata tungotal första gången var det väldigt odramatiskt. Jag fick en stark känsla av att Gud var väldigt, väldigt nära och så öppnade jag munnen och sa det här ordet och så fortsatte jag plötsligt att säga fler ord som jag inte hört förut. Det var som ett vanligt språk, men som jag aldrig hört och inte förstod. Och så blev jag alldeles lycklig därför att jag upplevde att Gud var så nära och att han hade gett mig det här.

Hanna Bäckström
präst i Svenska kyrkan/EFS


I sanning spännande! Nu är det bara 47 timmar kvar…

Pred 7:9
Bättre slutet på en sak än dess början, bättre tålmodig än högmodig.

Som dagens goda moraliska förebild inom Kristdemokraterna vill jag lyfta fram Lennart Sacrédeus, en man full av Guds godhet och en sann Kristdemokrat som vågar stå upp för den lilla människan. Lennart är kristdemokratisk riksdagsledamot för Dalarna och har enligt den kristna tidningen Världen idag ett starkt gräsrotsstöd hos de Kristdemokratiska väljarna.

Jag läser stolt om Lennart på sr.se som skriver:
“Om riksdagen säger ja till könsneutrala äktenskap så är en gräns passerad. Det tycker riksdagsmannen och kristdemokraten Lennart Sacrédeus från Mora. Han menar att det i förlängningen kan innebära att det blir ok med kärleksförhållande med barn och djur.”

Sverigedemokraterna, som känner att de och Kristdemokraterna har mycket gemensamt, erbjöd som bekant Lennart en plats på deras valsedel. Lennart tackade som tur var nej till erbjudandet och jobbar fortfarande hårt för att sprida Kristdemokraternas värdegrund. Men vid en Sverigedemokratisk vågmästarroll är det nog inte helt omöjligt att Lennart kan fungera som en länk mellan oss Kristdemokrater och Sverigedemokraterna för ett starkare Sverige.

Jag åt dålig isterband i förrgår. Sedan dess har jag haft en orolig mage och känner mig för tillfället mycket nedslagen. Efter ännu en natt utan sömn så kan jag berätta att JAG INTE ORKAR MED NÅGOT TJAFS IDAG!!!

Efter att ha läst igenom de kommentarer som inkommit under natten med hot om att gå ur den Svenska kyrkan så har jag bara en sak att säga: GÅ UR KYRKAN NU!! Tror ni verkligen att kyrkan är intresserad av att ha hycklare som er som medlemmar då ni uppenbarligen inte inte ens har en tro på Gud Fader allsmäktig.

Här kommer lite hjälp på traven: http://www.uturkyrkan.se
Fyll i formuläret och FÖRSVINN!!!

Jag ber för er…
Dessa fattiga syndiga människor bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att de är födda med synd och på många sätt har brutit mot dig. De har inte älskat dig över allting och inte deras nästa som dem själva. Det är mot dig och dina bud de har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag vet att de är värda den eviga fördömelsen, om du skulle döma dem som deras synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat, att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du vill förlåta dem allt vad de har brutit och försummat och skall aldrig mer tillräkna dem deras synder. Detta litar jag på, när jag nu ber dig att ge dem förlåtelse för min Frälsare Jesu Kristi skull.

Nyhet på Dagen:
Även om jag inte samtycker till efternamnet så värmer det i hjärtat att man till och med i syndens näste väljer att ge sina barn en kristen uppfostran. Antagligen är också dessa skådespelare glada åt att återigen ha möjligt att få betalt från svenska ungdomar efter införandet av lagen som stängde det så kallade piratpartiets tjuvnäste.

Nyhet på Aftonbladet:
Nu kan man snart leta syndare på något som heter Google. Om några månader kommer en svart bil med ett kamerastativ på taket att fotografera de som går på porrklubb, hanterar ormar, smygröker och är popstjärnor.

Idag har jag också lärt känna en söt liten flicka vid namn Anna då hon av misstag misstog mig för en Magnus efter att ha prenumererat på mig på det nya Twitter. Teknik innebär inte bara problem trots allt. Nu drar jag mig tillbaka för idag och inväntar ännu en spännande bloggdag imorgon.

Gud välsigne er alla.

Oj, vad jobbigt det är att bära på en hemlighet som man vet kommer att glädja alla andra…

« Senare inläggÄldre inlägg »

<!–
var gaJsHost = ((”https:” == document.location.protocol) ? ”https://ssl.&#8221; : ”http://www.&#8221;);
document.write(unescape(”%3Cscript src='” + gaJsHost + ”google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
// –> <!–
var wpcomPageTracker = _gat._getTracker(”UA-52447-2”);
wpcomPageTracker._setDomainName(”wordpress.com”);
wpcomPageTracker._initData();
wpcomPageTracker._trackPageview();
// –> <!–
_qoptions = { labels:”adt.0,language.sv” };_qacct=”p-18-mFEk4J448M”;quantserve();
// –>

&lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; <!–
st_go({‘blog’:’7309557′,’v’:’wpcom’,’user_id’:’4602923′,’post’:’0′,’subd’:’sanningenmastefram’});
ex_go({‘crypt’:’RDZ8LFkxbXF0aVJhPVYmfFFiVHRaT3c1VX5+ODZDbGE9YlRKTVE9Li9Mb2h8TnhuM0Z5VVRKU3RDaD9ibk9HelJxMkMtbWN6TkpzPVhIM0tvbkF1YyZ4bTNGa2VDa2RtMUlGL3wrMiw9TWg4VWZ0UVdbYT1yW29UWjRWaDg4YW1xRUE/V2dnT1FSZ1I3SS53Zi95dVV3U3BONVVpZkVCZmRVZERKdEp3aW9XU1RBd3ZYYkVfdGotdHN3WStSRA==’});
addLoadEvent(function(){linktracker_init(‘7309557’,0);});
// –> <!–
/* <! [CDATA[ */
function adminbar_video_update(timeout, func) {
jah(‘/wp-content/plugins/video/video-ajax.php?v=’+Math.random(), ‘admin-bar-videos’);
if (timeout) {setTimeout(func+'(‘+Math.floor(timeout*1.5)+’, ”‘+func+'”)’, timeout);}
}
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOST%%/g, ‘sanningenmastefram.wordpress.com’);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOME%%/g, ‘http://sanningenmastefram.wordpress.com&#8217;);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGTITLE%%/g, ‘Ingers blogg’);
adminbar=adminbar.replace(/%%EDITLINK%%/, ”);
adminbar=adminbar.replace(/%%URL%%/, ‘sanningenmastefram.wordpress.com/page/6/’, ‘mg’);
document.write(adminbar);
if ( document.createElement ) {
var q = document.getElementById(‘wpcombar’);
var r = document.createElement(‘div’);
r.innerHTML = q.innerHTML;
q.parentNode.removeChild(q);
r.setAttribute(‘id’, ‘wpcombar’);
r.style.zIndex = ‘1001’;
document.body.insertBefore(r, document.body.childNodes[0]);
}
/* ]]–> */

// –&gt;

falsk blogg 7

Vad tror ni händer om man låter en hel generation växa upp utan gudsfruktan, utan regler, utan moral och med lärare som blir anklagade för misshandel för minsta lilla örfil. Jo, det ska jag berätta för er. Det blir så här.

Den tonåriga bloggägarinnan viker ut sina bara bröst, visar upp mansrumpor och könsorgan med förväntningar på att bli upptäckt av MAMMON och få ett programledarjobb på ntv. Trots flertalet uppmaningar med epost så fortsätter denna flicka att smutsa ner det intranet som dagligen besöks av småbarn.

Nej, jag säger STOPP, så här får det inte se ut i det offentliga rummet. Inför Bloggkörkort nu, DET är en mycket bra idé.

1 Mos 19:24
Då lät HERREN svavel och eld regna ner från himlen, från HERREN, över Sodom och Gomorra.

Oj, vad spännande saker det är på gång. Jag kan inte riktigt hålla mig utan påbörjar nu nedräkningen mot fredagen den 24 april.

3 dagar kvar…

Apostlagärningarna 1:11
“Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

klas1

Dessa underbara ungdomar deltog i söndagens bönemöte och under fikat efteråt så talade jag med dem om deras framtidsvisioner. Det är så härligt med fina barn då deras svar ofta blir spontana och inspirerande.

Pojken på bilden heter Klas och är tretton år. Hans högsta dröm är att få fortsätta ta del av den Heliga Ande och lära sig tungotal. Han berättade för mig med ett leende att han vill bli politiker och jobba för ett kristet Sverige. Han sa att han brinner för frågor som rör den svenska skolan och dess värdegrund. Flickan heter Magdalena och är nio år. Hon berättade att hon ska bli hemmafru när hon blir stor. Min plats är hos barnen sa hon och tittade på sin mor som kärleksfullt nickade tillbaka.

Mark 10:14
“När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana.”

Efter att jag bad om tips på goda moraliska förebilder som är verksamma inom Kristdemokraterna så har det fullkomligt rasat in förslag. Flera påtalade de förtroendevalda Kristdemokrater som har sin hemvist inom Frälsningsarmén. Dessa förebilder står för Guds kärlek på ett tydligt sätt när de påverkar Kristdemokraternas riktning genom att verka efter Frälsningsarméns etiska dokument.

Utdrag ur Frälsningsarméns etiska dokument:

Äktenskap
Den enda sexuella samlevnadsformen som Bibeln välsignar är mellan en man och en kvinna i äktenskap. Sexuella relationer utanför äktenskapet heterosexuella såväl som homosexuella relationer beskrivs i Bibeln som hor eller otukt och är något som bibeln tar avstånd från (t. ex. Jesaja 57:3, Jeremia 3:8, Romarbrevet 1:27).

Homosexualitet
Homosexualitet måste ses utifrån Bibelns syn på sexualitet och samlevnad. När Jesus talar om äktenskap och skilsmässa hänvisar han till skapelseberättelsen (Matteus evangeliet 19:4). Texten i 1 Mos 1-3 (* se nedan) lägger grunden för allt som Bibeln säger om våra relationer och är därför vår utgångspunkt också när det gäller homosexualitet.

Bibliska skäl
“Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. (De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.)” (3 Mos 20:13)

Läs hela Frälsningsarméns etiska dokument

Tyvärr försöker ynkryggar som kriminalförfattaren, litteraturvetaren och frilansjournalisten Annika Bryn ifrågasätta dessa kärlekssoldaters etiska ståndpunkter men Frälsningsarméns informationschef Anders Östman gav henne svar på tal och visade att Gud är god och att kärleksbudskapet kommer att segra:

“Hej!
Man kan ingenstans i världen bli aktiv medlem i Frälsningsarmén om man lever i ett öppet homosexuellt förhållande.

Däremot kollar vi inte folks sexuella läggning när det gäller anställningar eller frivilligarbete hos oss. Detta har ju förekommit i USA.

Mvh
Anders Östman
informationschef”

opirater

Man kan idag läsa att det så kallade piratpartiet enligt uppgift är landets fjärde största parti. Jag ställer mig mycket tveksam till dessa uppgifter. Efter att ha frågat över 30 personer på församlingshemmet så kunde jag konstatera att inga (0%) varken var medlemmar eller tänkte rösta på detta piratparti. Varifrån kommer dessa siffror? Mycket tveksamma siffror anser jag.

Om ni inte röstar på Kristdemokraterna idag så kommer ni säkerligen att göra det i nästa val om ni bara får se exempel på goda moraliska förebilder inom partiet. Därför startar jag idag kategorin Goda förebilder inom Kd.

Den första förebilden jag vill presentera är Elisabeth Grönlund som är en Kristdemokratisk förtroendevald kommunfullmäktige i Skellefteå kommun. Denna kvinna visar gott omdöme och samhällsansvar genom ett aktivt deltagande i den offentliga debatten. Som ett exempel på hennes ansvarstagande insatser för god moral lyfter jag fram hennes debattinlägg i tidningen Norra Västerbotten angående homoadoptioner:

“Våld mot naturen. Det kommer aldrig någonsin att bli något positivt av att vi i sverige försöker göra något onaturligt naturligt. Det är att göra våld mot naturen, Naturen kommer att reagera tillbaka, vilket den redan har gjort. När kor får äta kadaver, det vill säga äta upp mjöl gjort på döda kor- vilket inte ingår i deras naturliga beteendemönster- då slår naturen bakut. När människan använder sexualiteten på ett onaturligt sätt – då slår naturen bakut. HIV och aids är talande bevis. Detta sprids mest via onaturlig analsex. På något sätt kommer naturen också att slå bakut om vi nu tvingar barn in i onaturliga familjeförhållanden, vilket blir fallet om de homosexuella får igenom sina adoptionskrav. Kristdemokraterna säger ett tydligt nej till homoadoptioner- för barnens skull.”

Uppdatering:
Om ni, kära läsare, har tips på goda Kristdemokratiska förebilder så får ni gärna skicka mer information till mig på inger.pling.johansson@gmail.com så skall jag presentera dessa.

Uppdatering 2:
Tack kära läsare för all epost. Jag fick frågan om man får vara anonym och det får man, även om jag inte riktigt förstår varför man vill vara anonym då man lyfter fram förebilder. Kom bara ihåg att mina förebilders handlingar bör vara bekräftade, ungefär som vid en helgonförklaring.

Jag har alltid varit bra på att få mina medmänniskor att må bra. Detta är något jag vill förmedla även till Er kära besökare. Därför kommer här mitt paradnummer.

– Kom du in på snickarnas julfest?
– Nej, det var fullspikat.

jesushelar

Om ni inte redan visste det så kan Gud bota alla sjukdomar om man bara är beredd att ta emot hans helande kraft. Läs vittnesbörd och förundras.

Tänk om fler kunde ta emot gåvan, då skulle våra sjukhus stå helt tomma. Gud är stor.

Ords 10:24
“Den ogudaktige drabbas av det han fruktar, vad de rättfärdiga begär blir dem givet.”

Jag sitter och funderar på trovärdighet, närmare bestämt den trovärdighet som saknas på många av de bloggsidor jag besöker. I många fall är det omöjligt att avgöra hur stor kunskap till exempel en truckförare från Kista har om kristendom, partipolitik eller varför inte subsidiaritetsprincipen om man inte själv besitter så pass mycket kunskap att man själv kan avgöra hur trovärdig informationen är. Detta är ett stort problem då majoriteten av den svenska befolkningen inte har fullgod examen och därmed inte har möjlighet avgöra trovärdighet i det myller av bloggsidor som intranet erbjuder.

Därför föreslår jag ett bloggkörkort som utdelas efter fullgod kontroll av ämnesområdet som avses behandlas. Detta skulle i mångt och mycket säkerställa eventuella tveksamheter angående de bloggsidor som besöks och förhindra att man får olika uppgifter från olika bloggsidor. Efter en godkänd “examen” skulle till exempel någon slags godkändstämpel kunna pryda den övre delen av bloggsidan.

Ett liknande problem uppstår idag när storbloggar som till exempel Newsmill lyfts upp som sanningsbärare trots att dess skribenter är mer eller mindre trovärdiga och kommer till mer eller mindre motstridiga slutsatser. Skulle Newsmills skribenter bevisligen besitta ett av dessa bloggkörkort så skulle dess läsare faktiskt kunna förlita sig på det som skrivs utan att behöva ifrågasätta innehållet.

Testerna skulle förslagsvis utföras på årsbasis för att säkerställa att kunskapsnivån upprätthålls och kunna kompleteras med kringliggande ämnesområden. Godkännandet skulle också kunna återtagas om språket är grovt eller missbrukas.

gudsbeviset

Sitter vid frukostbordet och funderar på vad jag kan förmedla till mina ignoranta och icketroende besökare och slås av hur Gudsbevisen finns överallt. Jag ser på ägget framför mig och småler lite åt hur ni ateeister, evolutionister och andra fördömda omöjligen kan förklara något så enkelt som ett frukostägg. Hur tror ni att äggvitan och äggulan kunde hamna innanför ett så skört skal utan att skalet spricker om inte Gud placerade det där? Så enkelt, så självklart och så oemotsägbart.

Ordspråksboken 1:22
Hur länge skall ni oförståndiga älska oförstånd, ni smädare njuta av att smäda och ni dårar hata kunskap?

« Senare inläggÄldre inlägg »

<!–
var gaJsHost = ((”https:” == document.location.protocol) ? ”https://ssl.&#8221; : ”http://www.&#8221;);
document.write(unescape(”%3Cscript src='” + gaJsHost + ”google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
// –> <!–
var wpcomPageTracker = _gat._getTracker(”UA-52447-2”);
wpcomPageTracker._setDomainName(”wordpress.com”);
wpcomPageTracker._initData();
wpcomPageTracker._trackPageview();
// –> <!–
_qoptions = { labels:”adt.0,language.sv” };_qacct=”p-18-mFEk4J448M”;quantserve();
// –>

&lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; <!–
st_go({‘blog’:’7309557′,’v’:’wpcom’,’user_id’:’4602923′,’post’:’0′,’subd’:’sanningenmastefram’});
ex_go({‘crypt’:’RDZ8LFkxbXF0aVJhPVYmfFFiVHRaT3c1VX5+ODZDbGE9YlRKTVE9Li9Mb2h8TnhuM0Z5VVRKU3RDaD9ibk9HelJxMkMtbWN6TkpzPVhIM0tvbkF1YyZ4bTNGa2VDa2RtMUlGL3wrMiw9TWg4VWZ0UVdbYT1yW29UWjRWaDg4YW1xRUE/V2dnT1FSZ1I3SS53Zi95dVV3U3BONVVpZkVCZmRVZERKdEp3aW9XU1RBd3ZYYkVfdFhRcVtdWVRyMA==’});
addLoadEvent(function(){linktracker_init(‘7309557’,0);});
// –> <!–
/* <! [CDATA[ */
function adminbar_video_update(timeout, func) {
jah(‘/wp-content/plugins/video/video-ajax.php?v=’+Math.random(), ‘admin-bar-videos’);
if (timeout) {setTimeout(func+'(‘+Math.floor(timeout*1.5)+’, ”‘+func+'”)’, timeout);}
}
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOST%%/g, ‘sanningenmastefram.wordpress.com’);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOME%%/g, ‘http://sanningenmastefram.wordpress.com&#8217;);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGTITLE%%/g, ‘Ingers blogg’);
adminbar=adminbar.replace(/%%EDITLINK%%/, ”);
adminbar=adminbar.replace(/%%URL%%/, ‘sanningenmastefram.wordpress.com/page/7/’, ‘mg’);
document.write(adminbar);
if ( document.createElement ) {
var q = document.getElementById(‘wpcombar’);
var r = document.createElement(‘div’);
r.innerHTML = q.innerHTML;
q.parentNode.removeChild(q);
r.setAttribute(‘id’, ‘wpcombar’);
r.style.zIndex = ‘1001’;
document.body.insertBefore(r, document.body.childNodes[0]);
}
/* ]]–> */

// –&gt;

falsk blogg 8

Stod alldeles nyss och lagade mat i köket när jag helt plötsligt blev uppfylld av den heliga Ande. Mitt på dagen, mitt framför spisen och mitt i vardagsbestyren så hälsade han på. Jag var helt utslagen i säkerligen fem minuter innan jag vaknade upp på köksgolvet.

Så kan det vara. Han finns hela tiden och överallt. Han gör gott. Gud är stor.

Har gått i funderingar och försökt göra självrannsakan efter Kristdemokraten Robert Rydefjärds uttalande om min bloggsida i Kvällspasset den 16 april (lyssna här). Robert tror att många har fördomar om partiet och att mina inlägg bekräftar dessa.

Nu frågar jag mig vad det är för fördomar som Robert talar om? Jag har försökt att rannsaka mig själv och läst igenom mina inlägg flertalet gånger utan att förstå vad Robert syftar på. Därför kommer här en lista som Robert kan svara på;

  1. Uppfyller jag en fördom när jag påstår att vår Allsmäktiga Allvetande Skapare Gud skapade världen på sex dagar och förmedlar detta till barnen?
  2. Uppfyller jag en fördom när jag berättar att jag fostrar mina barn med Guds hjälp?
  3. Uppfyller jag en fördom när jag påstår att det bara är den som tar emot Jesus och bekänner honom som sin Herre och Frälsare som är rättrogen och kommer att leva för evigt och att den som inte tar honom till sig kommer att bli fördömd?
  4. Uppfyller jag en fördom när påstår att missionsbefallningen inte utgår från mathandräckning utan från frälsning?
  5. Uppfyller jag en fördom när jag påstår att homosexualitet är en synd som bör bekämpas?

Är det så att Robert inte vill ha min röst om jag uppfyller dessa “fördomar” eller känner han sig tvungen att delta på den politiskt korrekta arenan för att passa in? Är det Bibeln eller denna “arena” som Robert sätter i första rummet? Och vad säger hans kollegor? Har det nya Kristdemokraterna börjat ta avstånd från Guds ord?

Robert påstod också att jag inte går att få tag på. Därför tipsar jag honom om min e-postadress som hittas under fliken “Om mig”.

Mark 16:15-18
“Och han sade till dem: “Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.
Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.
De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

jesusgrater

Efter att ha spenderat några dagar i den så kallade “bloggosfären” så förfäras jag över avsaknaden av moral. Tjuvaktiga ideologier sprids sekundsnabbt och dömda brottslingar är de som får sympatierna.

Av vilka får de sympatierna då? Jo, av den nya tidens politiker. Politiker utan intresse av politik, samhällsfrågor, värderingar eller framtidens Sverige.

Nej, det är nu Kristdemokraterna behövs. Det är vi som står för framtiden, det är vi som sitter på svaren och det är vi som är det enda partiet med RIKTIGA värderingar.

Jer 6:22
Så säger HERREN: Se, ett folk kommer från landet i norr, ett stort hednafolk reser sig vid jordens yttersta ände.

noasbat

Ett tips till alla er goda föräldrar där ute är barnboken “Noas stora båt” för barn i ålder 3-6 år. Boken säljs genom Marcus Förlag och kostar 138 kr.

Historien om Noa är viktig att lära barn i den åldern då de snart skall börja skolan. För, som vi alla vet, så är skolans undervisning under all kritik då den mest lär ut nonsens, som till exempel att jorden är flera miljoner år gammal och att dinosaurierna inte levde samtidigt som människan.

1 Mos 6:6-7
Då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.

HERREN sade: “Människorna som jag har skapat skall jag utrota från jordens yta, ja, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem.”

Men Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon.

Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud.

Varje gång jag tänker på den Svenska skolan så ber jag för att Kristdemokraterna snart skall få mer att säga till om gällande skolpolitiken. Det är dags för en förändring.

Med detta i bakhuvudet så vill jag lyfta fram Ella Bohlin, Kristdemokraternas toppkandidat på valsedeln till Europaparlamentet. Hon är kreationist och vill att skolan skall undervisa den rätta skapelseberättelsen i skolan. Visst vore det trevligt att skicka en sådan kraft till Europaparlamentet. Besök gärna hennes blogg här.

bedjan1

Nyss hemkommen från dagens bönemöte. Att samlas i glädje inför tronen, att låta Anden levandegöra Guds ord i mitt liv, att överlåta sig åt Guds vilja och att se hur underbart alla församlingens barn utvecklas gör att jag känner jag mig alldeles upprymd.

Det som gör mig mest upprymd är att barnen deltar. Det finns inget vackrare än barn som i trans börjar förkunna Guds ord. Denna nya generation som genom en kristen fostran kommer att växa upp till goda förebilder. En ny generations Kristdemokrater.

Ser ni lille Aron längst fram på bilden, idag bad vi för att hans leukemi ska försvinna. Han är lite ledsen eftersom det ännu inte har fungerat men jag har berättat att han inte skall oroa sig. Så snart han är tillräckligt uppfylld av Herren Jesus Kristus så kommer allt att förändras till det bättre.

Efter en snabb sökning så hittade jag andra kristna som har lyckats bättre. Aneht Florin lyckades till och med bota en icketroende. Gud är stor.

Efter några dagar i den så kallade “bloggosfären” så har jag upptäckt att det finns ungefär tre olika sorters besökande. Vi har de som förstår och blir berörda, vi har de som förväntar sig humor och underhållning i allt som tycks och skrivs och så finns det de som liksom förfallna stubbar får ängen att se ut som ett granhygge. Jag fick precis en kommentar av Majoy som vid en första anblick skulle kunna vara både en syster och kamrat men som snabbt visar sig vara av den där tredje sorten.

Kära Majoy. Jag hänvisar dig vidare till den rättfärdige Christer Åberg som vet hur din sort kan omvändas med hjälp av Budskapet om gränslös kärlek. Så här skriver han bland annat:

“För det handlar om att rädda människor från synden. Vi räddar inga människor från synden genom att tillåta den. Tillåter vi den så är det ett stort svek mot människor och ett stort bedrägeri. Dessutom är det väldigt kärlekslöst att inte förkunna omvändelse och rädda människor från den hemska synden!”

Jag läser på Källporten om det viktiga i att inte ge efter för den där känslan som säger att vissa saker är för svåra. Det är alldeles för lätt att låta det egna sinnet sätta begränsningarna istället för att låta Guds ord fylla oss med kraft att göra det där som annars kan kännas svårt.

Lisa, ett av mina fosterbarn, hade svårt att ta till sig livet efter bebisblöjor. För henne kändes det svårt att lämna den tidigare familjens fria livsstil där ett-åringar tilläts att vandra runt med exkrementer i småbyxorna. Men efter att ha fyllt henne med Guds kraft så lyckades hon och gick starkare ur erfarenheten.

Hebreerbrevet 12:11
“För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

För några timmar sedan så fick jag e-post från en fd. kollega med en märklig förmaning:

Kära Inger!
Din blogg har väckt en hel del känslor här på kansliet och det är några här som påstår att du framför dina åsikter på helt fel sätt (du vet vilka jag menar). Ingen säger att du har fel men du säger det på fel sätt. Nu har de dessutom skickat iväg ********* till P3:s radioprogram Kvällspasset för att dementera dina kopplingar hit.

Jag ber dig en sista gång att tona ned dig. För allas vår skull.

Med vänliga hälsningar
******* ********

Till min stora förvåning så dök det faktiskt ******** upp i radioprogramet Kvällspasset. Därför väljer jag nu att offentliggöra detta e-post med förhoppning att kväsa det fåtal, mediatränade och politiskt korrekta personer som har valt att åsidosätta Herrens ord för maktens sötma.

Jes 32:6-8
“Ty en dåre talar dårskap, hans hjärta gör det som är orätt, så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om HERREN. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka.
Girigbukens vapen är onda, han tänker ut ondskefulla anslag för att fördärva de betryckta genom lögnaktiga ord och den fattige när han vädjar om rättvisa. Men den ädle tänker ädla tankar, han står fast vid det som är ädelt.”

Uppdatering:
Enligt signaturen Kekke så går det att lyssna på programmet här.

Kära läsare. Som ni säkerligen har läst så var jag tveksam till det nya Twitter efter att ha läst en artikel i Aftonbladet. Jag måste tillstå att jag hade helt fel uppfattning om det nya Twitter.

Efter att ha registrerat mig så sökte jag på olika namn och hittade till min stora förvåning Ulf Ekman, nästan alla bloggare från tidningen Dagen, Göran Hägglund och Kristdemokraterna. Dessutom så sökte jag på mitt namn och hittade en hel del personer som redan hade upptäckt min lilla del i den så kallade “bloggosfären”.

Tyvärr så finns det fortfarande personer som inte har läst mitt inlägg om namnförväxlingen och kastade ur sig okvädingsord det första dom gjorde på det nya Twitter.

Som ni säkert vet så umgicks Jesus även med de orättfärdiga. Jag läser i Lukasevangeliet 5:30-31:

“Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: “Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare?” Jesus svarade dem: “Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka.”

Jag har nu fattat beslutet att registrera mig på det nya Twitter. Om jag har förstått det hela korrekt så hittar man mig på adressen https://twitter.com/IngerPling

« Senare inläggÄldre inlägg »

<!–
var gaJsHost = ((”https:” == document.location.protocol) ? ”https://ssl.&#8221; : ”http://www.&#8221;);
document.write(unescape(”%3Cscript src='” + gaJsHost + ”google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
// –> <!–
var wpcomPageTracker = _gat._getTracker(”UA-52447-2”);
wpcomPageTracker._setDomainName(”wordpress.com”);
wpcomPageTracker._initData();
wpcomPageTracker._trackPageview();
// –> <!–
_qoptions = { labels:”adt.0,language.sv” };_qacct=”p-18-mFEk4J448M”;quantserve();
// –>

&lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; <!–
st_go({‘blog’:’7309557′,’v’:’wpcom’,’user_id’:’4602923′,’post’:’0′,’subd’:’sanningenmastefram’});
ex_go({‘crypt’:’RDZ8LFkxbXF0aVJhPVYmfFFiVHRaT3c1VX5+ODZDbGE9YlRKTVE9Li9Mb2h8TnhuM0Z5VVRKU3RDaD9ibk9HelJxMkMtbWN6TkpzPVhIM0tvbkF1YyZ4bTNGa2VDa2RtMUlGL3wrMiw9TWg4VWZ0UVdbYT1yW29UWjRWaDg4YW1xRUE/V2dnT1FSZ1I3SS53Zi95dVV3U3BONVVpZkVCZmRVZERKdEp3aW9XU1RBd3ZYYkVfdFhRcVtdWVRyMA==’});
addLoadEvent(function(){linktracker_init(‘7309557’,0);});
// –> <!–
/* <! [CDATA[ */
function adminbar_video_update(timeout, func) {
jah(‘/wp-content/plugins/video/video-ajax.php?v=’+Math.random(), ‘admin-bar-videos’);
if (timeout) {setTimeout(func+'(‘+Math.floor(timeout*1.5)+’, ”‘+func+'”)’, timeout);}
}
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOST%%/g, ‘sanningenmastefram.wordpress.com’);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGHOME%%/g, ‘http://sanningenmastefram.wordpress.com&#8217;);
adminbar=adminbar.replace(/%%BLOGTITLE%%/g, ‘Ingers blogg’);
adminbar=adminbar.replace(/%%EDITLINK%%/, ”);
adminbar=adminbar.replace(/%%URL%%/, ‘sanningenmastefram.wordpress.com/page/8/’, ‘mg’);
document.write(adminbar);
if ( document.createElement ) {
var q = document.getElementById(‘wpcombar’);
var r = document.createElement(‘div’);
r.innerHTML = q.innerHTML;
q.parentNode.removeChild(q);
r.setAttribute(‘id’, ‘wpcombar’);
r.style.zIndex = ‘1001’;
document.body.insertBefore(r, document.body.childNodes[0]);
}
/* ]]–> */

// –&gt;

%d bloggare gillar detta: