Martensson 1

Det här är Googles cachelagrade version av http://hansmartensson45.blogg.se/category/politikj-o-samhalle.html. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 4 maj 2009 23:21:04 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer

De här sökorden är markerade: hansmartensson45

Storebrorssamhället och ipredlagen

Det är positivt och riktigt av Tele2 att förstöra uppgifter så att dessa inte kan utlämnas.Storebrors- och övervakningssamhället skall motarbetas och stoppas. Det kan gå så långt att skattmasar och myndighetspersoner går omkring i villa- och bostadområden för att kontrollera soptunnorna. Om dessa innehåller för mycket hummer-eller ostronskal kan det medföra en upptaxering av ostron- hummerätaren.

Vårt personnummersystem är också grovt integritetskränkande. Utan detta kan Du inte öppna bankkonto, hyra lägenhet m m. Adolf Hitler hade jublat om han kunnat använda vårt personnummersystem. Tänk vad många motståndsmän som tyskarna hade kunnat fånga och avrätta vid en ockupation av Sverige.

Gör Motstånd

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal


// <![CDATA[// // <![CDATA[// // <![CDATA[// <![CDATA[
document.write(”);function pad(num){
num=num+””;
if(num.length==1){
num=”0″ + num;
}
return num;
}

function send_data() {

var w=window;
var d=document;
var xe_random=””;

if (isNaN(document.axel2)) {
document.axel2 = Math.random() + ””;
xe_random = document.axel2 * 1000000000000000000;
}

var now=new Date();
var H=pad(now.getHours());
var m=pad(now.getMinutes());
var s=pad(now.getSeconds());
var timestamp=H+’:’+m+’:’+s;

if(oas_ri_cookie.indexOf(‘false’) == -1) {
if(d.ePingIOas7==null||typeof(d.ePingIOas7)==”undefined”)d.ePingIOas7=new Image();
d.ePingIOas7.src=’https://oasc07.247realmedia.com/2/www.research-int.se/@Bottom?XE&panel=true’+OAS_taxonomy+’&’+oas_ri_cookie+’&timestamp=’+timestamp+’&XE’+’&xe_random=’+xe_random;
}
}

function send_panel()
{
var w=window;
var d=document;
var xe_random=””;

var if_protocol=window.location.protocol;
var DataColl3rd=”;

if ( if_protocol == ”https:” ) {
DataColl3rd=”https://panel.research-int.se/RealMedia/ads/adstream_sx.ads/panel_collect/set_panel/1@x01?&#8221;;
} else {
DataColl3rd=”http://panel.research-int.se/RealMedia/ads/adstream_sx.ads/panel_collect/set_panel/1@x01?&#8221;;
}

if (isNaN(document.axel)) {
document.axel = Math.random() + ””;
xe_random = document.axel * 1000000000000000000;
}

var now=new Date();
var H=pad(now.getHours());
var m=pad(now.getMinutes());
var s=pad(now.getSeconds());
var timestamp=H+’:’+m+’:’+s;

if((typeof(oaspage)!=”undefined”)&&(oaspage!=null)&&(oaspage!=”)) {
OAS_taxonomy=oaspage.substring(oaspage.indexOf(”?”)+3,oaspage.length-3);
}

OAS_taxonomy=OAS_taxonomy.replace(/\&/g,’&’);

var oas_tax_parts=OAS_taxonomy.split(”&”);
for(var i=0; i<oas_tax_parts.length; i++) {
if (oas_tax_parts[i].toLowerCase().indexOf(”sajt=”) == 0 ) {
OAS_taxonomy += ”&Site=”+oas_tax_parts[i].substring(5,oas_tax_parts[i].length);
}
if (oas_tax_parts[i].toLowerCase().indexOf(”sektion=”) == 0 ) {
OAS_taxonomy += ”&Section=”+oas_tax_parts[i].substring(8,oas_tax_parts[i].length);
}
}

DataColl3rd += OAS_taxonomy;

// No Panel cookie found in local domain,
// so check in .research-int.se for a cookie
// returning javascript setting panel=false, or setting the Panel cookie.

if(((cookie_check(”openinsight=”,document.cookie)).length == 0 && cookie_check(”panel=”,document.cookie)).length == 0 ) {
document.write(”);
}

// Make the request to RI account if Panel cookie is found

if(cookie_check(”openinsight=”,document.cookie).length != 0 ) {
var panelCookie=cookie_check(”openinsight=”,document.cookie);

if(d.ePingIOas7==null||typeof(d.ePingIOas7)==”undefined”)d.ePingIOas7=new Image();
d.ePingIOas7.src=’https://oasc07.247realmedia.com/2/www.research-int.se/@Bottom?XE&panel=true’+OAS_taxonomy+’&’+panelCookie+’&timestamp=’+timestamp+’&XE’+’&xe_random=’+xe_random;
}

return true;
}

send_panel();
// ]]>

Malmös Rödgröna röras FLUM

Jag fick veta att Malmös rödgröna röras kommunstyrelse beslutat inrätta nya tjänster i integrationssyfte såsom ”mångfaldskonsulent”, ”ungdomskommunikatör”, och ”stadsdelsvärd”. Det var flummigt värre! Det påminner om skämten från förr som ”russinskrynklare”, ”ridåhalare vid radioteatern” och ”kloakdykare”.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal


DET STORA BEDRÄGERIET – LEV PRECIS SOM VÅRA POLITIKER del II

I onsdagens metro den 8.4.09 läste jag på sidan 8 och blev mycket inspirerad att skriva på bloggen igen efter c:a en månads uppehåll. I kommentaren til Marcus Dunbergs artikel ”respekten för pengar är förlorad” läste jag att vi skall leva precis som våra politiker: ”överlåta, konsumera, och låna igen för när vi blir pensionärer så lever vi ändå under existensminimum och fogden kan inte ta något och vi skall leva precis som våra banker, politiker och direktörer gör – lev för dagen och skit i ansvar och heder.Lev som Ilmar Repalu i Malmö. Spendera 1,6 miljarder av andra kommuners pengar och ändå går inte kommunnotan ihop. Han bär ansvaret för bygget av BIDRAGSTORNET (Turning Torso), slummen i Rosengård och andra vansinniga projekt som staden får betala.

Fortsätt att devalvera kronan som rikspolitikerna och näringslivet gör  så blir vi fattigare och fattigare för varje dag som går. En krondevalvering är ungefär som att ”pissa i byxan. Först blir det varmt sedan börjar man frysa. Visste Ni att Sverige mellan 1971 och slutet  av 1990-talet devalverat kronan åtta gånger! Detta har medfört att Wallenbergare blivit rikare och småfolket fattigare. När karusellen började kunde man köpa en D-mark för 1.70 kr  och nu kostar euron nära 11 kr. Skillnaden är ett bra mått på hur Sverige har valt att fuska sig genom kriser till förmån för de rika. FY FAN!

Fortsätt att förstöra kronan genom att istället för att bygga ut kärnkraften importera dyr el, gas och olja så att oljeschejkerna bli rikare och vårt gasberoende av Ryssland blir större.

Fortsätt att hålla Sverige utanför Euron så blir vi ännu fattigare och direkt ruinerade blir vi om den rödgröna röran med Mona, Sahlin, Peter Eriksson och Lars Ohly får regeringsmakten för då kommer spenderbyxorna på så att vi till slut blir administreade av Internationella valutafonden.

Fortsät t sedan att låta SVT koncernen styra nyhets- och informationsflödet så blir vi bara dummare och dummare för dumhet , okunskap och fattigdom gör det ättare för politiker att styra och ställa. Skolan är ett bra exempel på detta tidens farsot.

Låt oss stoppa VANSINNET Nu. Låt oss gå in i Nato, inför euron som valuta,bygg ut kärnkraften, avskaffa STVT:s monopol och  tvångsavgiftsfinansiering, inför plattskat, och kunskapsskola.

I slutet av Dunbergs artikel i Metro fanns kommentaren: ”Alla politiker är kriminella” och jag vill tillägga att en del politiker är mer kriminella än andra. Ingen nämnd och ingen glömd

Det påstås att kommunstyrelsen i Malmö med Repalu i spetsen beslutat att inrätta muslimska avrättningsplatser i Rosengård där muslimer kan stena kvinnor. Vilket skämt!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson

f d moderat fritidspolitiker i Lomma-Bjärred – nu nyliberalo


Mona Muslim, Ohlybahma och gröngölingarna – vilket gäng

Gud det förbjude att Mona Muslim(Mona Sahlin, Ohlybahma (Lars Ohly) och gröngölingarna (Peter Erisson och Wetterstrand) får regeringmakten i Sverige 2010 för då avskaffas avdraget för hushållsnära tjänster, återinföres arvs- och gåvoskatt och fastighetsskatt och allt blir riktigt djävligt socialistiskt. Uttrycket SOCIALIST va TRIST!!Då jag av länsstyrelsen i Malmö erhållit besked att jag invalts som ny ersättare i kommunfullmäktige i Lomma får jag återigen beteckna mig som moderat trots att jag inte erlagt medlemsavgift.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat nyliberal i Lomma-Bjärred nu fritidspolitiker i kommunfullmäktige i Lomma


Moderaternas arbetsgrupp mot utanförskap och segregation – nytt bra steg?

Moderaternas arbetsgrupps förslag i slutrapporten ” mot utanförskap och segregation” är ett steg i rätt riktning men många viktiga frågor saknas. Om man skall desarmera hotet från Sverigedemokraterna måste ytterligare steg tas.1) Varför nämnes inte att grunden till utanförskapet och segregationen är den ”inflyttningspolitik” som påbörjades 1985 och som även moderaterna sanktionerat. Politiken har skappat just det utanförskap och segregation som många varnat för. Den bidrar till att skapa extrem islamism.

2) Det kan inte vara moderaternas mening att vi skall ha en generös inflyttningspolitik när landet inte har råd.

3) Det är bra att man markerar att medborgarskap som beviljats på felaktiga och falska grunder skall återkallas.

4) Det är också bra att man markerar mot grova förbrytare och återkallar deras medborgarskap.

5) Det är bra att med ekonomiska incitament hindra invandrare att bosätta sig i en ”överetablerad kommun” Riv Rosengård, Hammarkullen och Tensta och skicka de boende till Norrland och Lappland. Där kan de integreras, lära sig svenska, avislamiseras och må bra.

6) Moderaterna bör också kräva att den som vill bli svensk medborgare skall behärska svenska språket i tal och skrift.
Hemspråksundervisning bör förbjudas.

7) Moderaterna bör också stoppa ”anhöriginvandringen”. Den tillför ingenting utan innebär en belastning för samhällsekonomin. Till syvende och sist är det våra pensionärer som får betala.

Typiskt är nu att Sydsvenskan ställer sig negativ mot moderaternas rapport och slår följe med Lars Ohly naturligtvis. Sydsvenska Dagbladet är en VEDERVÄRDIG tidning. Jag vågar påstå att dess invandrarvänliga och muslimvänliga hållning motiveras av att få fler prenumeranter på tidningen.

Nu är det tyvärr så att moderaterna inte kommer att ha mod nog att få detta sitt politiska utspel förankrat bland de andra ”fegisarna” i riksdagen.  Som en forskare nyligen uttryckte det finns det en ”beröringsskräck” i den svenska offentligheten bl a gentemot Islam. Man får t. ex inte kommentera innehållet i islam av rädsla för att stöta sig med muslimer.Man undrar när bankerna skall slopa de skära ”spargrisarna” av rädsla för att muslimer bojkottar banken.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal och republikanhängare


Apropos ”Grisadjävlar” – Rosengård m m Del II

Det var igår demonstration på Stortorget i Malmö för Israel. 300 motdemonstranter försökte att störa mötet men misslyckades. En del modemonstranter bar banderoller på vilka det stod ” Grisadjävlar” föreställande grishuvuden med polismössor på.Det var förmodligen folk från Rosengård som utgjorde merparten av motdemonstranterna.

Jag har i en tidigare blogg skrivit att man borde riva hela Rosengård och skicka invånarna – en del tillbaka till sina hemländer – andra till andra delar av Sverige t.ex Norrland-Lappland. Det är fruktansvärt för människor att bo i Rosengård. Rosengård är ett GETTO likt Biskopsgården, Hammarkullen och Tensta.

Ansvaret för ”gettoiseringen” vilar tungt på socialdemokraterna. Det är socialdemkraternas inflyttnings- och bostadspolitik som skapat gettona.

Det är mot bakgrund av levnadsförhållandena i gettona inte underligt att människorna blir frustrerade och kastar stenar på bussar och brandbilar. Det är inte heller så underligt att poliser reagerar på sätt som nu framkommit via videofilmen.Gettoisering och islamisering får inte fortsätta men sossarna med Repalu i spetsen struntar fullständigt i problematiken och
försöker att sopa problemen under mattan. Vad värre är att man nu från det ”röd-gröna” styret bagatelliserar upploppen och skadegörelsen mot brandbilar och bussar och utmålar polisen som syndabockar. Från det ”röd-gröna styret mörkas också att Malmö från andra kommuner mottager bidrag med 1,6 miljarder per år. Anledningen till mörkningen är att om övriga kommuner inte skyfflat in dessa pengar så hade de röd-gröna tvingats vidtaga åtgärder för att förhindra inflyttning och ”islamisering” av Malmö. Istället tjänar sossarna röster på den förda politiken.

Jag har alltid tyckt att sossepolitiker beter sig kriminellt  och bör behandlas på samma sätt som nazister och sverigedemokrater. Samma andas barn. Det är ganska typiskt att sverigedemokraternas röster vid förra valet främst kom från f d socilademokratiska väljare.

Skriver

Hans-Ola Mårtenson
f d moderat i lomma-Bjärred nu nyliberal och republikanhängare


Katolska kyrkan och islam

De befängda uttalndena av  biskopen Richard Williamson om förintelsen har väckt befogad indignation och skadar den katolska kyrkan som annars är det bästa bålverket mot anstormande islam. Å andra sidan har  annan ledande person inom sekten S:t Pius X vid namn Franz Schmiedberger har gjort en handledning som skall hjälpa medlemmarna att argumentera mot muslimer. Han kallar profeten Muhammed för barnaskändare eftersom denne gifte sig med en åttaårig flicka.Schmiedberger påstår vidare att det finns en islamsk plan för att erövra Tyskland genom att först ta över hela stadsdelar, sedan tränga sig in i stadsförvaltningarna – men först och främst genom att föda fler barn än tyskarna.

Jag tror han har rätt !

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
nyliberal – republikanhängare m m


RIV ROSENGÅRD!!

Försvarshögskolans rapport visade precis det som alla Malmöbor och skåningar redan visste nämligen att extrema muslimer sätter skräck i området. Typiskt nog reagerar ett antal vänstersinnade  akademiker med formalistisk kritik för att försöka dölja att de i själva verket gillar den ”islamisering” som pågår i Rosengård. Även de socialdemokratiska politikerna i Malmö med Repalu i spetsen ”gillar läget” eftersom man får röster från muslimerna eftersom de gamla sossarna och arbetarungdomen nu istället röstar på sverigedemokraterna så måste man gardera sig genom att ”gulla” muslimerna och få deras röster. I förra valet fick sossarna 86 procent av rösterna i Herrgården – ett område nära Rosengård med muslimer i majoritet. Varför inte riva hela Rosengård. Det vore bra för Malmö ur både estetisk och sanitär synpunkt. För det första så är detta förskräckliga område designerat av sossarna i dera miljonprogram och arkitektur är stötande ful. Ur sanitär synpunkt skulle man kunna odla potatis och tomater istället för att göda muslimer. Skicka hela Rosengårds befolkning till Norrland och Lappland och låt dem integreras där istället.Hans-Ola Mårtensson
Nyliberal, republikan och skåning


Valutan och myten om vår exportindustri DEL III

Återigen får vi upleva hur bräcklig den svenska kronan är och firandet av 1809 års författning klingar illa i nuläget. Ännu värre är det att vår kungadynastis anfader Karl Johan svek Finland och tog Norge istället. Men Norge fick man lämna tillbaka 1905. Detta enfaldiga kungahus åker runt i världen och påstår sig representera Sverige.Nu någon månad senare är kronan ännu sämre. Varför pratar Riksbanken ner valutan genom att en av vicedirektörerna påstår att en svag krona är bra för Sverige.? Är han kriminell eller?

Den omhuldade och aldrig ifrågasatta tesen att en sjunkande krona är bra för svensk ekonomi bör nu allvarligen avskrivas och kastas i papperskorgen. Vad media och etablissemanget försökt och försöker dölja är att vår omhuldade exportindustri i sedan 70-80 talets devalveringar av den svenska kronan gjort storindustrin rikare och svenska kosumenter fattigare. Stor-och exportindustrin låter intäkter stanna utomlands i säkrare valutor och tar endast hem mindre belopp. När det går bra för storföretagen behåller de vinsten. När det går dåligt skall skattebetalarna stå för deras nota. När kronan djupdyker är det alltså svenska konsumenter som får betala.

I detta sammanhang bör det betonas hur vår omhuldade industris företrädare skor sig på anställdas bekostnad. Volvo-chefen Johanssonn tar ut mångmiljonbonusar medan anställda varslas och säges upp. SAS chefen Mats Jansson sänker sin mångmiljonlön med 6 procent. Skulle inte Jansson kunna reducera sin lön med 6 miljoner istället och Johansson helt avstå från sina bonusar och istället hjälpa företaget? Nu har vi också Annika Falkengren SEB:s giriga häxa. Tamejfan ser hon också ut som en elak Häxa!

Om vi varit med i eurosamarbetet hade vi sluppit detta scenario. Vi hade varit med i samarbetet om inte tröga, dumma och bidragsberoende norrlänningar, jämtar och andra pundhuvuden röstat nej i folkomröstningen. Dessa jämtar och pundhuvuden leder sjukskrivningslian i Sverige. De sjukskriver sig och sitter och fiskar. De är lta storbedragare.Jag har alltid hävdat att man borde sälja Jämtland till Norge och leasa ut resten av Norrland och Lappland till norrmän och finnar så vi slapp skiten däruppe. Den kostar skattebetalarna en massa pengar efterson norrlänningar är mera sjukskrivna än andra. Sedan skulle Skåne bli en fri republik så vi skåningar slapp den svenska skiten och kungahuset  däruppeför evigt.

Skriver
Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal och republikan


Den sanne islamisten

Ahmed som bor i Rosengård i Malmö fick som gåva en lampa. När han gned på lampan uppenbarade sig en ande som sade till honom att han (Ahmed) fick önska sig tre saker. Ahmed började med att önska att han var tillbaka i sitt hemland och i ett vackert palats. Poff! sade det och han befann sig i vackert palats i Arabien. Därpå öndskade han sig att palatset var fullt av vackra kvinnor och Poff! sade det så var palatset fullt av vackra kvinnor. Till sist önskade han att han skulle bli försörjd för livet och Poff.sade det så var han tillbaka i Rosengård i Malmö. Som det kan gå?Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Danska politiker anmälda till FN

I Sydsvenska Dagbladet stod i dag att läsa att tre danska politiker tilllhörande danskt folkeparti anmälts till FN:s kommitte´för mänskliga rättigheter för att de bl a sagt att ”alla muslimska samhällen per definition är förlorarsamhällen” samt att ”huvudduken är jämförbar med nazistsymboler”. Uttalandena är till sin karaktär sanna och riktiga och anmälan är idiotisk och det riktigt löjeväckande i sammanhanget är att anmälan riktas till FN:s kommitte´för de mänskliga rättigheterna. I denna kommitte´sitter representanet för muslimska terrorregimer såsom Libyen, Kuba, samt några negerdiktaturer av ökänt slag. Jag har ofta tänkt och tyckt att FN som organisation är helt meningslös och att det internationella samfundet borde hitta bättre redskap för fred och stabilitet än denna ömkliga organisation.Länge leve Danmark och danskt folkeparti!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


Heja Israel – krossa Hamas och Iran

Det var verkligen glada nyheter att Israel gick till attack mot Hamas på Gazaremsan. Det är självklart att Israel inte kan tolerera att Hamas ständigt beskjuter israeliskt territorium med granater. I bakgrunden lurar också Iran som aktivt stöder terroristorganisationen Hamas med vapen och förnödenheter. Jag är övertygad om att Israel kommer att angripa Iran och utplåna Irans kärnkraftsanäggningar. Den dag det händer skall jag köpa den dyraste champagnen och sköla ned ostronen med denna.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


TV-serien Selma Lagerlöf – bög-lesbiskt kulturtema

Man blir beklämd! Hade det inte varit bättre att visa Selmas litterära arbete istället för lesbiska inslag som täckte hela avsnittet?  Det är tydligen en fortsättning på TV:s bög-lesbiska kulturtema. Fy fan va äckligt!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


Kravallerna i Rosengård – vansinning inflyttningspolitik – sätt in vattenkanoner

Kravallerna i Rosengård är en följd av fullständigt vansnning inflytningspolitik dsignerad av ”sossestyret” i Malmö. Malmö kommun får årligen 1.6 miljarder i stöd från andra kommuner och detta till trots har man totalt misslyckats med att lösa ”gettosituationen” i Malmö. Sossarna har styrt sedan 1994 och problemen i staden har bara förvärrats.Malisen säger att skillnaden mellan Percy Nilsson och Ilmat Reaplu är att Percy tjänar egna pengar medan Ilmar gör av med andras.

Jag får slutligen gratulera danskarna till deras ny asyllag ”tuneserlagen” Vi skulle behöva en sådan i Sverige också.

Till sist men inte minst: sätt vattenkanoner på patrasket så att ögonen trycks in. Anja Sonesson har helt rätt. ”Dalta inte med pack!!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


Grundlagsberedningens urvattnade förslag till ny grundlag

Det var med stor besvikelse men naturligtvis inte oväntat när grundlagsberedningen med ordförande Per Uncel(Skunkel) kungjorde resultatet. Det blir t.ex ingen författningsdomstol, det blir inte heller lägre spärr än 5 procent för inval i riksdagen. Något direktiv att ändra statsskicket från monarki till republik fanns inte heller. Detta hade behövts. Det är otidsenligt att ha monarki i dagens värld. Att vi sedan har en monark(läs KNUG) som går i moskéer barfota stärker inte heller tilltron till monarkin som styrelseskick. Att det är de politiska partierna som styr därom råder inget tvivel. Det vore ett sundhetstecken om man rev upp hela den ”sketna” partistrukturen och ersatte den med politiska ”vildar”. Det skulle demokratin må bra av. Vi skulle få bort den politiska ”åsiktskonformismen” som ligger som en våt handduk över det svenska politiska landskapet.  BORT MED SKITEN!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


Fortsatt ”muslimkrameri” !!

Än en gång fastnar kaffet i vrongstrupen vid läsning av sydsvenskan när reportaget från pilgrimsfärden till Mecka fortsatte i tidningen. Sedan fastnade kvällskaffet också i vrongstrupen när det meddelades att Premiepensionsmyndigheten PPM inrättat en fond för muslimer kallad ”Shariafonden”. Fonden får inte investera sina pengar i finanspapper, tobaks- och alkoholindustrier ej heller i vapen. Fonden får inte heller lämna eller uppbära räntor på sitt kapital. Vilket gement HYCKLERI!. Det finns inte en enda muslimstat som inte gömt pengar i Schweiziska banker eller mot hög ränta placerat oljepengar i t.ex bank of England och andra nationalbanker. Då får muslimerna ta ränta.Varför talar massmedia aldrig om vad som döljer sig bakom islam?

Jag hopas att Mats Svegfors ,som jag känner från studenttiden, som ny radiochef tar sig an SVT:s snedvridna nyhetsförmedling och programproduktion. Mats var ju tidigare VD i Timbro och har förutsättningar att ändra strukturen i denna vedervärdiga mediakoncern som ljuger tittare och lyssnare rakt upp i ansiket med påståendet att man oberoende av politiska strömningar och värnar det fria ordet s k Public Cholice . I verkligheten är det precis tvärtom. Koncernen styrs av en vänstemaffia och ideer och uppfattningar som strider mot maffians värderingar får aldrig komma till tals. Skall Mats också tvingas att tiga.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


Percy Nilsson och Ilmar Repalu

Vad är det för skillnad mellan Percy Nilsson och Ilmar Repalu?
Svar: Percy Nilsson tjänar pengar(egna) medan Ilmar Repalu gör av med pengar(andras)!Skrivet av

Hans-Ola Mårtensson
F d moderat i Lomma-Bjärred


Halal-Tv(=PEDOFIL-TV) – Sydsvenskans Hadji (Pilgrimsreportage)

Än en gång sveper ”muslimpropagandan” över oss! I lördags ägnade Sydsvenska Dagbladet två sidors reportage om gammal ”muslimkärrring” som skulle åka på pilgrimsresa till Mecka i Saudiarabien – denna blodsbesudlade kungliga diktatur, där dess medborgare utom annat förskräckligt inte får resa ut ur landet utan visum. Varför vågar Sydsvenskan aldrig debattera de bakomliggande fundamenten i Islam? kvinnoförtrycket, pedofilin, sharia, stening och stympning av kvinnor och brottslingar m m? Utfärdandet av dödsdomar mot oliktänkande s k ”Fatwas”? Hur förhåller sig islam till våra demokratiska begrepp? Enligt islam är lagarna (sharia) givna av Allah och kan inte ändras genom mänskliga beslut. Hur skall demokrati då kunna fungera i en islamistisk stat? Den franska revolutionen gav oss den sekulära staten – dvs att stat och kyrka skall vara åtskilda och religionen en privatsak. Detta skall vi vara glada för eftersom i den muslimska staten är det religionen som styr och långt ifrån att vara marxist så var den gamle Marx en klok människa när han sade att religion är opium för folket.Varför inte göra reportage om våra svenska kyrkosamfund istället? Katolska kyrkan kar många medlemmar i Sverige nu, Vi har pingstkyrkan och alla andra samfund också. Vem har initierat ”muslimkrameriet” ? Vem ligger bakom kampanjerna?

Igår måndag – som tyvärr vanligt – Halal-tv med muslimska tjejer som försöker inbilla tittarna att islam är vilken oförarlig och fredlig  religion som helst! Släpp in en gris i moskén så får vi se! Varför är hakkorset förbjudet medan den muslimska huvudduken är tillåten? Frågorna bör riktas till SVT-koncernen (statstelevisionen) med uteblivna svar som följd.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred, nu nyliberal


BOYCOTTA SYDSVENSKAN – LJUGER OCH SUGER!

Jag såg på ett klistermärke på en av lyktstolparna i Lund texten ”Boycotta Sydsvenskan – ljuger och suger” och det slog mig hur sant det är:Som ett led i ”islamiseringen” av Malmö och Skåne och till syvende och sist Sverige bidrager sydsvenskan med oförminskad kraft. I onsdagens sydsvenska s A6 gavs ett gråtmilt reportage om ” tuffare tag från moderaterna” innebärande hårdare krav på personer i invandrartäta stadsdelar. Den som får socialbidrag för länge skall tvingas söka jobb i andra delar av landet. I reportaget är avbildade två ”huckleförsedda” kvinnor som ondgör sig över förslaget som då skulle splittra familjen. Jag blev ”spyfärdig” när jag läste reportaget. Det är allmänt bekant att dessa kvinnor av sina män tvingas att vara hemma och föda barn. Så länge de får socialbidrag kommer de aldrig att flytta på sig och gettoeffekten förstärkes. Vore det inte bättre att skicka upp alla muslimer till lappland för ”avislamisering” d v s med på sommaren ljusa dagar och nätter och på vintern mörker större delen av dygnet skulle rahmadan inte kunna firas och religionen överges. Skåningar kan inte heller bo där. De får ”lappsjuka” men den är inte farlig.

Sydsvenskans dominans på tidningsmarknaden i Skåne bidrager till att debatten om ”inflyttningspolitiken” och dess verkningar förtiges och att tidningens läsekrets föres bakom ljuset på samma sätt som tv-tittarna av SVT koncernen.

I lördags den 29 november ägnades 2 helsidor i tidningen åt en ”muslimkärrings” resa till Mecka (Hadji). Tidningen spenderar alltså 2 st helsidor på bästa annonsplats åt något så bizzart som pilgrimsresa till Mecka!!

Boycotta tidningen!!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal


Vänstern – nazisterna och islam – penningens makt

Det är då förunderligt hur vissa historiska skeenden och attityder liknar varandra. Då hungerkatastrofen härjade i Ukraina under Josef Stalins politiska ledning förtegs detta eller omtolkades av 30-talets svenska komunister liksom de förteg det förtryck som härskade bakom järnridån under det kalla kriget och som nu visats och dokumenterats i all sin nakenhet.Sak samma gällde de intellektuella kretsarna i Lund med professor Böök i spetsen som försvarade eller bättre uttryckt omtolkade Adolf Hitlers pogromer mot judarna. Många svenska företag ville också hålla sig väl med Hitlertyskland. Penningen bestämmer den politiska riktningen.

Nu har vi den kulturbärande massmediavänstern och det politiska etablissemanget som försöker tona ned det hot som islam utgör mot demokrati och tolerans i världen. Islam framställs som lika snällt och oförarligt som den svenska kyrkan och alla mörka sidor i islam förnekas eller omtolkas och den som vågar ifrågasätta islam betecknas om ”islamofob” eller främlingsfientlig. Även nu bestämmer penningen den politiska inriktningen och attityderna mot islam. Islams ledande förespråkare i tidningspressen Sydsvenska Dagbladet ikläder sig denna roll för att få så många prenumeranter bland muslimerna i Malmö. Ilmar Repalus sossar i Malmö använder skattemedel för att värva medlemmar i Rosengård. Vid förra valet röstade i en valkrets 86 procent på sossarna. Med saudiska oljepengar byggs moskéer i snabb takt i Europa.

När skall folk vakna?

Skriver

Hans-Ola Mårtensson, fd moderat i Lomma-Bjärred. nu nyliberal


Vad sysslar Sydsvenska Dagbladet med ??

Det var inte första gången som jag höjde ögonbrynen vid läsning av Sydsvenska Dagbladet i dag den 22 november 2008 och sannolikt inte sista gången heller. Vad jag läste ligger i linje med denna tidnings policy:Igår den 21 november 2008 fattade Sveriges Riksdag det utomordentligt viktiga beslutet att godkänna Lissabonfördraget. Inte ett enda ord skrevs i sydsvenskan utom längst ned på sid 6 att ”en ensam centerpartist röstade nej” Det var alltså det enda! Men typiskt i övrigt för denna tidning nämligen:

1) EU-fientlighet

2) USA-fientlighet

3) Israel-fientlighet

4) Nato-fientlighet

5) Kärnkraftsfientlighet

6) Sosse-kommunist – puss o kram

7) Islam – puss o kram.

Samt förtigande av allt som inte är i linje med den ”politiska korrektheten”

Tyvärr är jag prenumerant på denna tidning – dock endast för att kunna läsa lokala nyheter m m. Jag garderar dock med en prenumeration på Svenska Dagbladet för at få objektiv och inte vinklad informatiom om vad som händer i världen.
Sydsvenskan anstränger sig väldigt för att kunna leva upp till SVT-koncernens förvrängda bild av verkligheten.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson, f d moderat i Lomma-Bjärred


Nazisten Heydrich var en vän av islamisterna i Egypten o Palestina!


SVT och Islam – avd 3 i snedvriden åsiktsbildning – allmäna val att utse journalister?

Måndag den 3 november sändesprogrammet Halal-TV. Enligt min och flera andras uppfattning bör programmet kallas ”PEDOFIL-TV” och jag tillåtter mig att använda benämningen som ett adekvat uttryck för islam, som tillåter äktenskap med nioåriga flickor och som ”stenar” tettonåriga flickor till döds.Frågor:

Var kommer den kritiska motvikten i Pedeofil-tv in när programmet leds av tre djupt troende muslimer?

Vem ställer de kritiska frågorna i Pedofil-tv när programledarnas ”muslimska” världsuppfattning vädras?

Sharia som av programledarna kallar den goda moralen tillåter alltså avrättning av en trettonårig flicka genom ”stening” därför att hon anmält att hon utsatts för våldtäkt. Gärningsmannen gick däremot fri?

Varför ”smutsar” Fredrik Reinfelt ner moderaterna genom att ställa upp i ”halal-slakt-programmet”. Borde han inte hålla sig för god att ställa upp för ”djurplågare?

I den politiska och mediala korrekhetens tecken skrives det inte och talas det inte om hur kvinnor förtryckes i islam. Varför hoppar invandrarflickor från balkonger? Varför vid rån, misshandelsfall och övriga våldsdåd t.ex i Malmö beskrives aldrig gärningsmännen såvida de inte är ”rödhåriga skåningar” för då går det bra?

I utbildnings tv-n UR sändes härom natten ett tre timmar långt program om islam. Varför? Skall vi indoktrineras av denna fruktansvärda vidskepelse?

Varför nämnes inte den saudiska varianten av islam ”Wahabismen”. Dena extrema form av islam som Al  Qaida driver. Den infiltrerar islamister världen över med sina petrodollar, hot och utpressning, den bygger moskéer däribland den i Malmö. I söndagens Svenska Dagblad finns en artikel om denna fruktansvärda variant av islam som hjärntvättar små barn.  Varför nämnes detta inte i Sydsvenska Dagbladet (läs Sydsvenska Muslimbladet). Är det för kontroversiellt?

Varför är det politiska och massmediala etablissemanget så tyst i denna fråga? Sitter det ett gäg ”kloakråttor”(Henning Sjöström kallade journalisterna så) i ledningen för massmedia?

När skall lyssnare och tittare i Sverige få tilfälle att påverka nyhetsutbudet och innehållet i massmedia?
Vore det inte på sin plats att i allmänna val utse journalisterna i massmedia? Vem har givit journalisterna privilegiet att okritiskt få framföra sin åsikter och diktera nyhetsurvalet?

Skriver

Hans-Ola Mårtensson, f d moderat i Lomma-Bjärred, nu nyliberal


Sveriges Radio TV-(SVT) och den snedvridna åsiktsbildningen

Det räcker mer än väl att titta på SVT:s program och nyhetsöversikten för att inse att den inte motsvarar beskrivningen ”Public Service”. SVT koncernen är inte fristående från politisk påverkan eller annan påverkan. Den påverkar själv genom hänsynslös tvångsavgiftsdebitering den svenska politiska debatten utan att bry sig om kritik. Följande drag är typiska för snedvridningen:1) USA-fientlighet

2) Israel-fientlighet

3) EU-fientlighet

4) Nato-fientlighet

5) Kärnkraftsfientlighet

6) Islamkrameri

7) Beundran för den socialdemokratiska ”flumskolan”

Den kortvariga kulturministern Cecilia Stegö försökte att förändra mediestrukturen i SVT men då satte vänstermaffian i gång att få bort henne och fick henne ersatt av en tandlös Lena Adelsson-Liljeroth. Dessvärre följer hela den övriga medievärlden den åsiktsvärld som SVT förespråkar med vissa undantag t.ex Svenska Dagbladet men i övrigt härskar den plitiska ”korrektheten”.

Skrivet av Hans-Ola Mårtensson, f d moderat i Lomma-Bjärred, nu nyliberal


Den förbannade sommartiden – djävla EU-påhitt

Nu börjar den förbannade sommartiden igen!. Den varar sju av året tolv månader och under endast tre månader har vi sommar och kanske sol! Under sommartidsmånaderna förlorar vi en timma varje dag – en timma som vi aldrig återfår- eftersom tiden aldrig är densamma. Istället blir vi ”urlakade och glåmiga”. Endast halvidioter eller dårar kan älska denna vedervärdiga sommartid. På det politiska planet är sommartiden en typisk politisk manipulation. Manipulationen går igen i andra sammanhang i det ”politiska språket” som är så uppbyggt att språket kan tolkas på olika sätt. Det är på tiden att vi begränsar vårt EU-medlemsskap.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal


Äkta demokrati – ej demokratur

I en äkta demokrati
måste alla vara kamrater
där duger varken parasiter
eller socialdemokraterSkriver Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred – nu nyliberal


Alliansregeringen och försäkringskassan straffar sjuka

Tyvärr så måste jag utifrån personlig erfarenhet konstatera att alliansregeringen och försäkringskassan straffar sjuka männinskor. Som exempel vill jag nämna min egen hustrus på grund av dåligt organiserad arbetsplats inom sjukvårdens ”offantliga sektor” ledd utav en tankspridd professor – läkare, gått in i väggen eller med annat språkbruk blivit ”utbränd”. Hon vägras nu sjukpeng av försäkringskassan eftersom hennes sjukdom är ”arbetsrelaterad”. Detta är en ny tolkning av försäkringslagens 3 kap 7 § och skall inte alls tolkas så. Detta är häpnadsväckande. Detta innebär att tusentals svenskar som blivit utbrända på grund av ”dåliga arbetsplatser” skall vägras sjukpenning! ochhänvisas till socialbidrag.Reinfelt et consortes måste tänka om annars blir ”röstbortfallet” gigantiskt år 2010. Det bör också nämnas att handläggarna på försäkringskassan inte anger telefonnummer på brev och skrivelser utan man hänvisas till en växel varvid man får be handläggaren att ringa upp. Byråkratisk feghet! Fega skitar!Skriver

Hans-Ola Mårtensson f d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal


Generaldirektörerna i regeringskansliet!!

Nu borde måttet vara rågat!TV4 visade hur ett antal generaldirektörer i indisposition i regeringskansliet inte utförde något arbete alls eller satt hemma och möjligtvis utförde något enkelt uppdrag. Samtliga åtnjuter furstlig lön. En av dem avlönas med 110.000 kr per månad. Detta är mer än vad ett statsråd får.

Jag undrar vad alla arbetslösa och fattigpensionärer tycker om detta förhållande.?

Vi har alltså fått ett ”politiskt frälse” som skaffat sig privieliger som inte motsvaras av vad de utfört.

Sverige börjar likna en ”bananmonarki”. Avskaffa monarkin också så är det ett gott steg på vägen.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d  d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal


Förrädarna och folkfienderna – DDR – Demokratisk Röra


Sossar och moderater – lika mycket skit – den kriminella fastighetsskatten

Sossar, moderater och andra krabater
med oseriösa later
som bara prater
borde liksom Judas
för alltid förbjudas
Giv plats åt nya tider
som ej mot folkets vilja strider.
Därför ut med packet
som står för ljugarsnacket.
Bort med vänster, bort med höger, endast rätt-fram
när landet blöderSkrivet av Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred, nu nyliberal


Sundhetsfascister= EU:s rökförbudsivrare

Jag läste att man i Danmark – Europas sista fria utpost mot EU-eländet- startat en motståndsrörelse mot EU:s rökförbud. EU har blivit en tvångströja som omyndigförklarar hela Europas befolkning. Motståndsrörelsen kallar rökförbudsivrarna för SUNDHETSFASCISTER och det är ett bra uttryck ty,EU luktar unken gammal fascism av sämsta sort. Motståndsrörelsen i Danmark har som slogan ”GESUNDHEIT MACHT FREI” för på ingångarna till Hitlers koncentrationsläger stod ”ARBEIT MACHT FREI” Skall vi hamna där också?Krossa EU!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal.


Jan Myrdal – den gamle terroristälskaren

Jag läste att Jan Myrdal gift sig för tredje gången – nu med en 40 år yngre kambodjanska. Eftersom båda tycker att Pol Pot regimen som mördade tusentals människor i Kambodja på 70-talet har de båda skaffat sig två bilar: en med registeringsskylten POL och en annan med registeringsskylten POT.Skrivet av

Hans-Ola Mårtensson
nyliberal i Lomma – Bjärred


Det ”FÖRBANNADE EU”!!

Ju mer man ser, hör och läser m EU desto mer förbannad blir man.I gårdagens Sydsvenska Dagblad kan man läsa hur fransk cafékultur håller på att försvinna.

Rökförbud, snart höjd åldersgräns för alkoholintag och kortare luncher hotar caféerna. Inte nog med detta!

Skall EU ommyndigförklara hela EU:s befolkning?

Rökförbudet har gjort trottoarerna i Paris stojigare på kvällarna när gästerna går ut och röker. Det uppskattas inte av grannarna. Felet är EU:s rökförbud. Även engelsmännen påverkas den ena puben efter den andra stänger i England.
I Sverige tvingas rökaren sitta ute på fuktiga och kalla restaurangstolar och få blåskattarr eller Ischias! Den där f  ministern Morgan Johansson som införde rökförbudet skullle jag vilja klä av naken och rulla i tjära och fågeldun och sedan hissa upp honom på Stortorget i Lund – där han bor – till allmän beskådan.

EU ÄR EN KULTURELL FARA!

Inte nog med detta heller! När den ”förbannade euron” infördes 2002 passade många caféägare i Frankrike på att chockhöja sin priser. I Italien kostade plötsligt en café espresso 9 euro d v s omkring 90 kr! EU:s alla förbud gränsar till det totala vansinnet. Snusförbud, gurklängd, Kalles kaviar som inte får kallas kaviar och annat trams! .Se på EU:s jordbrukspolitik som är en kopia av f d Sovjets planhushållningssysten ”Gosplan”! Sommartiden hör också till EU:s skräckexempel!

EU är ett DJÄVLA SKIT SOM VI har BAXAT ÄNDA HIT – för att travestera Kjell-Olof Feldts berömda inlägg om löntagarfonder. Vart man än åker i EU nu är det samma affärer, samma varuhuskedjor, och alling har blivit likadant överallt. För tjugo år dedan kunde Europa visa upp särpräglade idyller och mångfald. Idag är det bara ENFALD som gäller.

Världspolitiskt ä EU en ”tandlös tiger” som inte åstadkommer något. Se på EU:s agerande i Gorgien! Dess ursäktliga attityd gentemot kinersernas behandling av Tibet! Se på EU:s beroende av rysk olja och gas!

AVSKAFFA EU NU!!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderatnu nyliberal i Lomma-Bjärred


EU-bögfestival – Sydsvenska Dagbladet m m

Jag blir jätteförbannad för varje dag!

EU är ett ”djävla skit som vi har baxat ända hit!” men den Tyska författningsdomstolen i Karlsrue har beslutat att det nyligen införda rökförbudet för små ”keipen” skall upphöra eftersom det strider mot författningen. Det är härligt att någon sätter sig emot det ”klåfingriga EU” MEN Ni skall inte tro att svenska massmedia eller Sydsvenskan tar upp detta som nyhet. Nej istället ägnar man två sidor åt pridefestivalen(läs= bögfestivalen!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i lomma


Invandrarflickor som hoppar från balkonger?

Frågan måste ställas!Efter ett antal under åren förekommande ”balkonghopp” av unga invandrarflickor inställer sig frågan:
Varför är det inga invandrarpojkar som hoppar från balkonger?

Undrar

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred nu nyliberal


Moderaterna backar – Sverigedemokraterna kraftigt framåt

Det är inte så ”djävla svårt” att förstå eftersom moderaterna kraftigt svikit sina ideal bl a när det gäller arbetsrätt. skatter och invandringspolitik och nu på sista tiden FRA-frågan. Rösta bort Reinfelt och klicken omkring honom!Moderaterna har blivit ”sosseliknande” och därför tappar man väljare. Det sades redan under den första borgerliga regeringen 1976 att ”sossarna är bättre på att driva sossepolitik än de borgerliga”!

Jag är övertygad om att många moderater kommer att rösta på Sverigedemokraterna i protest!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


Vårdkrisen

Det var mycket bra! I dagens Sydsvenska uttryckte en läsare under rubriken ” Världens högsta skatter – dålig vård” att det är politikernas och landstingens fel att förhållandena är sådana. Minska antalet riksdagsledamöter till 149 st och avskaffa landstingen och därigenom friställes ett stort antal politiker och ”pärmbärare” och kan användas i mera produktiva sysselsättningar och processer. Vad skall man t.ex. göra med politiker som Swanstein och Linda Wahlqist. Båda moderater men svikare av det moderata programmet. Swanstein borde återgår till sin advokatverksahet och Linda Wahlqist til att amma sin baby. Det vore bättre!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


Den förljugna ”inflyttningspolitiken”

Jag råkade på radio höra en intervju med Malmös finanskommunalråd Ilmar Repalu som sade att av de som söker uppehållstillstånd i Sverige har cirka 5 procent asylskäl enligt Genevekonventionen. Enligt Repalu har resten ett legitimt skäl att få komma hit för att söka sin lycka här! Det kan ju stoppas i halsen på honom när han några år senare tillsammans med Göran Johansson i Göteborg ondgjorde sig över invandringen till Malmö och Göteborg och föreslog lagstiftning för att reglera asylsökandeströmmen till Malmö och andra storstäder.

Det är inte fel att åka till ett land och söka sin lycka där om man kan försörja sig. Däremot är det helt fel att andra skall försörja en.

Det har ju visat sig att flyktingar fått betala mellan 150-180.000 kr för att via smugglare komma till Sverige. Var har de fått dessa pengar från? Det är självklart att det inte är personer med legitima asylskäl som betalar nämnda summor för att komma till Sverige.

Jag är övertygad om att om moderaterna tog upp dessa frågor på allvar så hade ”luften gått ur” Sverigedemokraterna.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson,  f d moderat i Lomma-Bjärred numera nyliberal


Kinesernas oljehunger ställer till kris i västerlandet

Rubriken i kvällspressen är talande.Man längtar tilbaka till tiden då kineserna sprang omkring i maokostymer. Då var de inte så djävla konsumtionsbenägna som nu.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson nyliberal i Lomma-Bjärred


Region Skånes ledning låter skattebetalarna betala för hustrur på konfrens

Enligt säker källa i regiuon Skåne har Jerker Swanstein och regionledningen vid flera tillfällen låtit hustrur medfölja på konferenser och hustrurna har då fått ersättning av allmänna medel för förlorad arbetsförtjänst. Uppgifter härom har också lämnats i Skånepartiets närradio.Det är skandalöst om uppgifterna är riktiga. Den gode Jerker Swanstein som är moderat borde hålla sig för god för sådant beteende. Det påminner osökt om sossarnas tirader de senaste åren.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson, fd moderat nu nyliberal


Oljehotet


När araberna endast har sin olja att äta då skall jag dricka den dyraste champagnen jag kan hitta och nedskölja 5o st ostron och en hummer och därefter njuta oerhört.Skriver

Hans-Ola Mårtensson nyliberal


Fy! Vilket sossesamhälle vi lever i!!!

Fy! Vilket sossesamhälle vi lever i!!!Nyckelknippan kallar jag inte längre för nyckelknippa utan ”tjyvaknippa” eftersom jag lever i ett ”tjyvsamhälle” där man måste ha nycklar till allt för att skydda sig mot ”tjyvarna”. Förr fanns det inte knappar att trycka på för att komma in i en port. Man behövde inte heller hissa upp cyklar på balkongerna. Man kunde ha dörren till bostaden olåst. Vad beror detta på? Jo det beror på 70-årigt ”sossestyre” som helt förstört detta underbara land Sverige. Enligt brottssstatistiken så anmäldes 1950-1964 8.000 grova brott medan åren 2003 – 2005 anmäldes 78.000 grova brott. Vad säger det?

Hans-Ola Mårtensson
Nyliberal


VÅRDFACKETS STREJK – STÖD DEN!!

Vårdfackets strejk är verkligen befogad. Sjuksköterskor och vårdbiträden utför ett  värdefullt och samhällsnyttigt arbete och skall rimligen ha betalt för det. Egentligen skule de avlönas med mer än 30.000 kr i månaden. Det skulle inte vara svårt att finansiera ett sådant lönelyft. Jerker Swanstein och övriga regionråd i region Skåne kan ju halvera sin feta arvoden – de utför ju inget arbete motsvarande den lön de får-och den svans av ”pärmbärare” som springer omkring i regionens byggnader kunde med gott mod avskedas och hela byråkratin försvinna. Lägg därtill alla s.k konferenser som regionråden med fruar åker på så har vi ytterligare grund för sparbeting. Vi kan ju också ändra på ”inflyttningspolitiken” som drar stora kostnader för både regionen och Sverige i stort.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma- Bjärred


ISLAMS GRISAR!!

Det var verkligen upplyftande att  under rubriken ”Den goda viljan”i Sydsvenskan faktiskt få läsa hur en förkunnare i Hams-styrda al-Aqsa TV vid namn Yunis al-Astal tillika Hamasparlamentariker uttalade ” att Rom snart skall erövras, därefter övriga Europa och Amerika. Citat:”Idag är Rom katolikernas huvudstad, eller korsfararnas huvudstad, som uttalat sin fientliga inställning till islam, som placerat bröderna till apor och grisar i Palestina för att förhindra islams återuppvaknande.”Man undrar vem grisarna är om inte islams avföda.

Det är på tiden att befria Europa och världen från denna fruktansvärda VIDSKEPELSE som islam är. En religion där mannen bestämmer, där kvinnan är undetrtryckt, där barn giftes bort i 9 års ålder, där djur behandlas illa och där ekonomi och framsteg går istå eftersom ingen offentlig kapitalbildning sker, ingen forskning, inga pensioner utan endast almosor för de fattiga.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma Bjärred


JOUNALISTKÅREN – MÖRKLÄGGARE

Än en gång kommer det fram att journalistkåren mörklägger siffror och omständigheter kring invandringspolitiken. I spetsen går Sydsvenska Dagbladet. En del kallar tidningen för ” Sydsvenska Muslimbladet”. Enlig en f d ombudsman i BRIS är journalistkåren den störste mörkläggaren i Sverige.” Mörkläggarligan” ledes av SVT koncernen och övriga följsamma aktörer tillhör alla Bonnierkoncernen. Det gladde mig oerhört att SVT Koncernen kommer att avskeda 400 st anställda (de flesta kommunister). Någon lite glädje i all smolken!Skriver

Hans-Ola Mårtensson

f d moderat i Lomma – Bjärred


LEVE ITALIEN – LEVE BERLUSCONI

Äntligen va bra!Jag gratulerar Silvio Berlusconi till segern i det italienska valet. Det gläder mig ofantligt att vänstern fick stryk. Det borde hända på fler platser i Europa. Det gläder mig också att han vill stoppa invandringen till Italien!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


ARABFÖRBUNDETS DAG i Sverige Riksdagshus – STOR SKANDAL

I Svenska Dagbladet – f ö den enda tidning som på ledarplats kommenterade och kritiserade evenemanget  – stod att läsa att Arabförbundrts dag firades i riklsdagshuset med inbjudna ambassadörer från arabstaterna och vissa svenska parlamentariker. Ambassadörena från Egypten, Algeriet och Kuwait ondgjorde sig över den svenska tryckfrihetslagstiftningen och lade den egyptiske ambassadören fram en lång lista med krav bl.a skulle islamafobi ”kriminaliseras” och den svenska tryckfrihetslagen ”moderniseras”(läs ilamiseras). Den kuwaitiske ambassadören förklarade frankt att mänskiga rättigheter och demokrati inte passade för hans länder m m.Är flatheten från våra svenska parlamentariker så stor att man blundar för att dessa ambassadörer representerar grymma diktaturer där mänskiga rättigheter förtrampas och där den vedervärdiga vidskepelsen islam härskar med kvinnoförtryck, åsiktsförtryck och lögn.

När skall Sverige vakna! Den islamska flodvågen över Europa är immanent! Den måste stoppas! En dag är muslimerna i Europa så många att de röstar bort de de demokratiska författningarna i Europa. Demokrati går tyvärr att rösta bort. Så skedde ju i Tyskland 1933 när Adolf Hitler och nazisterna tog makten. Läs och lär!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


STOPP FÖR STRAFFBESKATTNINGEN – Bra PJ Anders Linder

Äntligen! Bra! PJ Anders Linder! Svenska Dabladets ledare bjöd på det som alltid måste upprepas: STOPPA STRAFFBESKTTNINGEN! Han skriver: ” Ska man tycka att svensk inkomstbeskattning är varsam måste man ha varit påläggskalv i spanska inkvisitionen”Några fakta: vid 42.300 kr i månaden drabbas forskare, företagare och fria yrkesutövare av en marginalskatt på 57 procent( 67 procent med arbetsgivareavgifter) En tysk höginkomsttagare kan som mest få betala 47,5 procent i skatt men då måste man också ha en årsinkomst på en bra bit över två miljoner kronor. I Norge är toppskatten 40 procent. Sverige är landet ”Jante”.

Hälften kvar av en helt vanlig lön är för mycket för staten och för lite för individen. Bort med värnskatten! INFÖR PLATTSKATT!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


400 JOBB BORT i SVT-KONCERNENVA BRA!!

Det var en underbar nyhet att 400 st kommunistdjävlar skall bort från SVT-koncernen. Det är på tiden! Avskaffa gärna koncernen också och skapa fri TV så blir det ännu bättre!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma- Bjärred


SOMMARTID ÄR TIDSSTÖLD – BORT MED EU

Sommartid är tidsstöld!Tidstjuvar är den värsta typen av tjuvar ty de stjäler något som aldrig kan betalas tillbaka. EU är vår tids största tidstjuv!

Följande beräkning ger svaret:
Under 7 månader har vi Sommartid dvs från april tom oktober. Övrig tid är vintertid dvs normal tid (5 månader)

Genom att stjäla 1 timma av oss varje dag under ett år (observera att tiden är ett flöde) blir det 7 månaderà 30 dagar 210 dagar x 1 timme ger 210 timmar. Vid övergången till vintertid får vi tillbaka(tror vi) 5 månader à 30 dagar 150 dagar x 1 timme 150 timmar. Varje år får vi ett underskott på 60 timmar.

Från år 1981 då den dumme Fälldin införde sommartiden har det stulits 27(år) x 60 timmar eller 1.620 timmar eller hela 67 dagar har gått oss förlorade genom denna osedvanligt bedrägliga och korkade åtgärd. Det är bara idioter och golfspelare som gillar sommartiden.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson

f d moderat i Lomma-Bjärred


Vårenst TRE FARSOTER – Melodiskifestivalen – SOMMARTIDEN – pollensäsongen

Så nu är helvetet här igen! Sedan ”melodiskitfestivalen” firats av idioterna kommer nu den FÖRBANNADE SOMMARTIDEN – en produkt från det förbannade EU som vi borde träda ut ur omgående.Jag hoppas att alla ”sommartidsvurmare” får sitt a inomhus och ”glo ut” genom regnblöta fönster och ber till Gud att det dåliga vädret forsätter ett tag till så att de förstår hur idiotisk sommatiden är.

Det var den ”korkade centerpartisten” Fälldin som genomförde den år 1981 därför lovade jag den gången att aldrig rösta på Centerpartiet.

Sommartiden är ett typiskt ”tidsbedrägeri” och politiskt betingat precis med samma struktur som man ibland hör politiker tala om ”en minskning i ökningstakten”. Nyspråk och dumheter för hela slanten!

Sist men inte minst kommer pollenhelvetet som en följd av sommartiden!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


”Sossetänkande”- Flum – Inget är mitt fel !

Under rubriken  ” svensk massflykt från ansvar” i en intervju i Svenska Dagbladet med etikforskaren Ann Eberlein förklarar hon att alla vill vara offer och skylla ifrån sig på andra. Alla är tydligen offer för något  – rasistiska strukturer, droger, kärlekslösa föräldrar, dåligt självförtroende, vems fel är det att jag sumpade skolan? att mitt äktenskap sprack, att jag är arbetslös, att jag är överviktig, att jag blev gravid o s v, osv.Hon berättar också om två studenter som hon gett dåliga betyg på en skrivning. Den ena menade att det berodde på att Ann Heberlein favoriserade kvinnor, den andra på att hon favoriserade de unga snygga männen på kursen.

Det var alltså inte tala om att de i själva verket hade förberett sig dåligt och varit dåligt pålästa!  De gjorde sig själva till offer.

Det gäller också mobbaren. Istället för att kritisera honom i klassen tycker man synd om honom, förklarar hans handlande med dåliga hemförhållanden – och gör därmed vederbörande till ett offer , fri från ansvar och skuld.

Frågar man en myndighet om svar på en viktig fråga händer det allt som oftast att man kopplas runt till ett tiotal handläggare med svaret ungefär ”att det är inte mitt bord” fråga någon annan. Detta gäller politiker också. Om en politiker ”gör bort sig” förväntar man sig att hon eller han öppet medger att man gjort fel och tar sitt ansvar och avgår. Men detta sker mycket sällan i Sverige. Istället skyller man på någon annan eller på något annat.

Detta är SOSSERI och FLUM och jag hoppas innerligt att vi i framtiden slipper ”sosseriet ”i skolan och i samhället i övrigt.

Skriver Hans-Ola Mårtensson

f d moderat i Lomma-Bjärred


Hakkorsflaggan och den muslimska slöjan är likvärdiga

Den 12 mars 2008 ondgör sig Henrik Bredberg i Sydsvenska Dagbladet över Folkpartiets utspel om att dels utveckla medborgarskapet till ett samhällskontrakt och en del i integrationsprocessen, dels att Skolverket inte längre skall kunna befria elever från viss undervisning av religiösa skäl.Sydsvenskan är en del av ”massmedieetablissemanget” för hjärntvätt av medborgarna med ledning av Svt-koncernen. I dessa sammanhang får bara korrekta politiska ideer och uppfattningar torgföras.

Till exempel får inte invandringspolitiken diskuteras allsidigt utan endast utfrån invandrarnas perspektiv. Stina Lundberg Dabrowskis program i TV härförleden visade precis hur debatten styrs. Här var det endast fråga om hur synd det är om de stackras muslimerna i Sverige, hur utanför de känner sig och hur de blir hånade fö sin klädsel.Det kallas för ”Islamofobi” att kritisera islam. Förljugenheten är total i Sverige i desssa frågor. Den somn till äventyrs vågar yttra sig kallas för ”rasist” och därigenom är problemet ur världen. Vad finnes det för skäl att ge muslimska barn specialmat i skolorna för att de inte äter griskött?

Varför var det ingen som styrde debatten åt andra hållet? Kan islam och demokrati förenas? Varför förtryckes kvinnorna i de muslimska länderna? Varför får de inte ta körkort i Saudiarabien. ? En kvinna i Iran förvägrades kejsarsnitt eftersom hennes man inte var tillstädes för att godkänna ingreppet. Hur kan det komma sig att de muslimska länderna i FN gör allt för att begränsa yttrandefriheten i världen.  Är det acceptabelt att en tjuv får handen avhugggen enligt sharia?

Varför teg kvinnorörelsen på den ”Internationella kvinnodagen” om islams kvinnoförtryck? Hur kan det komma sig att vissa banker slopar spargrisarna därför att muslimer kan ta illa vid sig?

Jag anser att hakkorsflaggan och den muslimska slöjan är likvärdiga då de symboliserar både politiskt och religiöst förtryck. Glöm inte att Stormuftin av Jerusalem var en stor Hitlerbeundrare eftersom Hitler förföljde judarna.

Henrik Bredberg gör sitt bästa fför att Malmös muslimer skall prenumerera på Sydsvenska Dagbladet och han befrämjar också att Sverigedemokraterna får riksdagsplacering i nästa val.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat fritidspolitiker i Lomma-Bjärred


Nya? moderaterna, snacka om att ta jobbet från…….

Nya moderaterna – snacka om att ta jobbet från sossarna! Det är som att öppna ett korvstånd utanför en restaurang. Det kallas också för ”triangulering”.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma- Bjärred


”Etikrötan” i svenska massmedia

Varje gång jag läser en tidning, Sydsvenska dagbladet eller Skånska dagbladet (läs ”bedebladet” ) eller ser på monopolteve (Svt 1 och 2)upprörs jag av tendensen att vid våldsbrott alltid ”hänga ut” offret med namn och bild så att offret gärna kan bli sädat, misshandlat och attackerat igen.  MEN gärningsmännen ”hängs” aldrig ut – deras namn och bild på dem publiceras inte VARFÖR? Alltid hänvisas till den s.k pressetiken. Varför är det pressetiskt felaktigt att ”hänga ut” gärningsmän?Sedan har vi ”muslimkrameriet” dvs att det alltid skall tagas hänsyn till muslimer, på skolbespisningar får de äta särskild mat – de äter ju inte griskött. Senast läste jag om hur en holländsk bank drog in samtliga små spargrisar som banken gav till skolor och insitutioner på grund av att muslimerna kände sig kränkta efter som grisen enligt islam är ett orent djur. Varifrån kommer dennna underdånighet gentemot muslimerna?

De som läst historia vet att både judendomen och kristendomen är fredliga religioner. Judendomen förbjuder missionsverksamhet och kristendomen ber den kristne att om någon slår honom eller ´henne på den ena kinden så skall man vända den andra till och Jesus sade klar att hans rike inte var av ”denna världen”. Islam däremot är ett våldets religion där de ”korslagda sablarna” varit symbol alltsedan Mohammeds tid. Det är egentligen islamisterna som är korsfararna inte de kristna. Korstågen mot det heliga landet började 400 år efter Mohammed och var en reaktion mot islam – denna fruktansvärda vidskepelse!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma- Bjärred


ICKE-RÖKARE = TERRORISTER = PURITANISTER = Miljöbögarna i gröna vågen

Jag   blev upprörd när jag i söndagens Sydsvenska Dagblad den 2.3.08 läste att Vårdpersonal i Malmö vägrade ta hand om storrökare. Hustrun som vårdade sin rullstolsbundne man hade rätt till 12 timmars avlösning per månad men vårdpersonalen vägrade med hänvisning till att paret är storrökare.Hela trenden med rökförbud och renlevnad är tidens store terrorist. Det finns knappast så intoleranta människor som icke-rökare. Hela EU är genomsyrat av denna bedrövliga anda. Det skulle behövas en motrörelse av rökare. Alla borde sätta sig och röka på på restauranger och offentliga ställen där rökning är förbjuden – gärna blåsa rök i ansiktet på förbipasserande icke-rökare som viftar med händerna.

Jag kommder med glädje ihåg den tiden då man fick röka på restaurang hur djuvligt det var att blåsa rök på personedr som verkade vara irriterade av röken. Vilken njutning! Jag hoppas att få uppleva den igen!

Sedan har vi den Gröna Vågen också – alla dessa miljömatbögar! Hur skall det gå.

Det måste erinras om att Adolf Hitler var en sådan renlevnadsman och att det gick som det gick. Winston Churchill rökte cigarr och vann!

Icke-rökare är terrorister och deras framfart stoppas.!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i lomma-Bjärred


EU-skiet – Lichtenstein m m

Ju mer man ser av EU desto mer blir man klar över att det var ett stort misstag att rösta för EU som jag tyvärr gjorde 1994. EU idag består av standardiserade produkter och tjänster. All nationell originalitet har försvunnit. Idiotpåhitt som rök- och snusförbud har gjort EU till ett ”koncentrationsläger” av dumhet. Nu har Tyskalnd som Eu-land använt sin säkerhetstjänst (hör och häpna) för att jag skattesmitare i Lichtenstein! Skall det nu också vara förbjudet att Gömma egna pengar. Nu kommer väl svenskarna och andra hungriga skattemyndigheter att köpa in sig i Tyskland. Det är säkert många svenskar som gömt pengar i Lichenstein.Klåfingrighet och Dumhet är kännetecken för Eu. Sedan har vi dessa vedervärdiga lastbilar och långtradare som kör EU runt och förstör vägar och luft. Nej UT UR UNIONEN FÖR FAN!!! EU är ett Djävla skit som vi har baxat ända hit!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i lomma-Bjärred


Om att vara socialdemokrat

Bjärredshistorien lyder som följer:I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord och då skapade han också svenskarna och han beslöt då att svenskarna skulle få följande tre goda egenskaper: de skulle bli goda. ärliga och intelligenta socialdemokrater men sankte Per satte sig emot detta och tyckte att det vara orättvist att ge svenskarna tre goda egenskaper när andra folk bara fick två. Gud fader tänkte efter och fann att sankte Per hade rätt och ändrade då sitt beslut så att de som blev ärliga socialdemokrater de blev inte intelligenta och de som blev intelligenta socialdemokrater de blev inte ärliga och de som blev ärliga och intelligenta de blev inte socialdemokrater.

Skrivet av och uppfunnet av

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


MelodiSKITfestivalen

Kan vi inte förskonas från denna eländiga SKIT? Öronpropparna har tagit slut!Skriver

Hans-Ola Mårtensson

f d moderat i Lomma – Bjärrd


Religion är opium för folket

Det enda som man kan hålla med gamle Karl Marx om är att ”religion är ett opium för folket”Det stora hotet mot världens folk är Islam. Problemet med denna religion likt den kristna är anspråket på dominans, världsherravälde och expansion. Båda religionerna är snarlika kommunismen vilket innebär att alla skall omvändas även med våld om så kräves. ”Gån ut och gören alla till kristna eller muslimer” är ett förödande budskap. Det finns religioner som är mänskliga till sin karaktär som buddism och judendom. Judar håller sig för sig själva och inkräktar inte på andra. Ändå skulle dessa stackars judar utrotas och hotas än idag av utrotning genom det islamistiska hotet. Islam och demokrati kan aldrig förenas de är som eld och vatten.Den judiska  religionen inger respekt men inte religion som förutsätter ”besatthet” och intolerans. Låt religionen vara en privatsak och hindra expansionen av vidskepelse och intolerans.

Winston Churchill sade en gång altt man inte skulle spela kricket med personer som kastar bomber istället för bollar.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson

f n fd moderat i Lomma-Bjärred


Sagt i amerikanska primärvalstider

Gör inte Vita huset i Washington till en ”Barack”!!  Låt istället MacCain förvalta det!!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat


MUSLIMSKA TERRORISTGRISAR SOM SKALL DÖ

17294-12

LUND – miljöbögarna slår till igen

Jag blev så förbannad när jag i gårdagens Sydsvenska läste att Miljöförvaltningen(läs MILJÖBÖGFÖRVALTNINGEN) vill förbjuda restaurang Botulf i Lund att låta rökarna sitta på uteserveringen och röka med vindskydd. Har BÖGARNA på förvaltningen ingenting annat att göra än att sätta ”käppar i hjulet” för andra människor! Än en gång framskymtar EU:s förskräckliga anlete!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


Brasilien – regnskog – kineser och pinnar

Det är klarlagt att skövlingen av regnskogarna i Amazonas bl a är en av de stora orsakerna till att jordklotet blivit varmare och att stormar och översvämningar uppträder – inte minst i Europa. Jag blir heligt förbannad när jag samtidigt vet att det är kineser som efterfrågar virket i Amazonas och köper up det för att kunna ge kineserna ”pinnar” att ät sin mat med. Hur många pinnar som går åt och med dem motsvarande vike är nog inte svårt att räkna ut .Multiplicera 1.3 miljarder med en familjs (3 x8) pinnar om dagen under 365 dagar så får vi ofantliga mängder trä. Det är för djävligt och skrämmande att vi skall få dåligt väder för att kineserna äter med pinnar och att brasilianarna skall framställa etanol genom avverkningen av värdefull skog.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjärred


Sifo om svenskarnas inställning till invandring

Sifo om svenskarnas inställning till invandring

EU är ett djävla skit som vi baxat ända hit – importrestriktioner brasilianskt kött

EU är tråkigt och en massa lastbilar på motorvägarna. FY FAN!!! Nu inte bara det. Nu försöker EU-kommissionen att hindra importen av brasilianskt kött förebärande att produktionen av brasilianskt kött inte följer EU.s kvalitetsnormer. Det är skitprat allrahelst som i Europa galna kosjukan härjat som värst och upphovet till densamma varit kadavermjöl som EU:s köttproducenter givit boskapen. Inga fall av galna kosjukan har rapporterats i Brasilien. Nej detta är RUTTEN EU-POlITIK!. Irländska och andra köttproducenter i Eu har upplevt det brasilianska köttet som ett konkurrenshot och börjat ”lobba” i EU-kommissionens korridorer för att stoppa importen. Det är falsk etikett för ren protektionism! Sverige ut ur EU omedelbart.!!  Inte nog med det- nu har Turkiet som förväntas bli medlem i EU avskaffat slöjförbudet och ”islamiseringen”  av Europa kan fortsätta!Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma


Vad alliansregeringen borde ha gjort/ uppdatering idag

Opinionen är inte nådig mot alliansregeringen. C:a 37 procent stödjer den och det är inte att undra över: följande är säkert flera av anledningarna.

1) Inflyttningspolitiken: undersökningar visar att valresultatet i september 2006 som gav de borgerliga makten berodde på att många missnöjda socialdemokrater valde att rösta på sverigdemokraterna som inte fick riksdagsplatser. Omkring 70 procent av svenskarna är negativa till den växande islamismen. Hade alliansregeringen fångat upp detta missnöje hade opinionssiffrorna för alliansen varit annorlunda. Alliansens slogan borde ha varit STOPP för ytterligare invandring! Tag bort ”broilers” som Tobias Billström från den politiska makten och ändra inflyttningspolitiken enligt danskt mönster så blir Sverige friskare.

2) Mediepolitiken: svensk mediapolitik styrs av Sveriges radio Tv. Samtliga tidningsreaktioner dansar efter SVT:s pipa. Vi har en s.k mediekonsensuspolitik som innebär att vissa frågor inte får eller bör diskuteras såsom t.ex vad inflyttningspolitiken kostar eller får kosta (Bromölla t.ex). Alla som avviker blir uthängda av massmedia och tystnar snart. SVT är en odemokratisk institution. Den är inte heller fristående och oavhängig. Den styrs av kommunister och miljöpartister i redaktionerna och med statens och överhetens tysta medgivande. Allting som säges skall vara okontroversiellt och förutsägbart. Varför får inte licensbetalarna påverka utformningen av SVT:s mediapolitik? Är det demokratiskt att den som betalar inte skall få påverka programutformningen? Vad gör alliansen åt detta?

3) Energipolitiken

Varför satsar regeringen inte på en omdelbar utbyggnad av kärnkraften. Skall Sverige vara beroende av smutsig el från Danmark och närliggande?

4) Skattepolitiken: Moderaterna har svikit sina ideal fullständigt och lurat villaägrana i fastighetsskattefrågan.

5) Pensionssystemet. Det tiges om att den grundläggande orsaken till omläggningen av pensionssystemet var och är den stora invandringen till Sverige under 1990 talet. Cirka 1 miljon invandrare skall försörjas av det allmäna som pensionärer och det behövs inte någon större matematisk begåvning för att räkna ut att det är de nuvarande pensionärerna som får betala kalaset genom sänkta pensioner. Att farbror Mohammed och faster Fatima i Rosengård får uppehållstillstånd men inget arbete berättigar dem ändå till garantipension.

6) Brottsligheten: Det är väl känt att ungdomsbrottsligheten bland andra generationens invandrarungdomar är hög. Men massmedia strävar efter att förtiga detta faktum genom att inte ange signalement på t.ex stenkastande ungdomar i Malmö. Men om en gärningsman inte tilhör invandrarkategorin så beetecknas han kanske som en person som var rödhårig och talade skånska. Då är det tillåtet! Varför?

7) Islamiseringen: Antalet muslimer i världen uppgår till 1.2 miljarder människor och är nästan lika många som kineserna. De förra ”knullar och föder ungar som kaninerna på Gotland” blir bara fler och fler. Något måste göras åt den pågående islamiseringen av Europa. En dag är muslimerna så många att de röstar bort det demokratiska systemet och inför Islam. I den islamska stsaten är det Gud som styr och inte människorna. Vad säger kvinnorörelsen i Europa om en sådan utveckling. Den tiger still som vanligt. Kanske av rädsla. Vem vet? Vad gör regeringen? Den tiger still som vanligt!

8) Skolan

Regeringen har fortfarande inte tagit krafttag mot ”Palmeflumskolan”. Diciplin- och ordningsproblem finns alltjämt.
vad ämnar man göra.

9) Biståndspolitiken.

Slopa all u-hjälp. Det kan inte vara meningen att ”negerdiktatorer” i Afrika skall stoppa fickorna fulla av biståndsmedel för senare insättning på nummerkonton i Scweiziska banker. Öppna istället EU:s tullmurar för frihandel med utvecklingsländerna.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson

f.d moderat i Lomma


Rödebydramat – rätten till självförsvar

Rödebydramat förtjänar både handling och eftertanke.I det svenska rättssystemet – i motsats till övriga Europa och USA – likställes gärningsman och offer i juridisk rättighetsmening. I Sverige kan inbrottstjuven t.ex få skadestånd om han snubblar på trasig matta i förstugan.

I den amerikanska lagstiftningen göres tydlig skillnad mellan den som går till orättmätigt angrepp och den som blir utsatt, alltså mellan förövare och offer. Den som tränger sig på för att trakassera, vandalisera, hota och misshandla kan helt enkelt inte göra anspråk på en rätt att slippa utsättas för dödligt våld.

Alltså borde det enligt min mening ge pappan i Rödeby rätt att skjuta ihjäl vedersakaren. Pappan borde inte ens åtalas. Det var hans självklara rätt att försvara sin familj och sin egendom. Svensk rätt lägger alltför stor bevisbörda på den som åberopar självförsvar.

Frikänn 50-åringen!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Krossa TV-ponopolet – bojkotta mottagareavgiften

Nytt år 2008. Nu djävlar är måttet rågat!Ikväll den 1 januari 2008 sänder SVT2 en film vid namn ”Dagbok från en motorcykel”. Vad handlar den om? Jo den handlar om kommunisten, mördaren, Stalinbeudraren Che Guevara som åker motorcykel i Latinamerika i början av 1950-talet. Är det meningen att svenska tv-.tittare skall acceptera sådan smörja och kommunispropaganda ständigt?

NEJ! Gör som de tidigare avpoleterade statsråden Borelius m fl. BOJKOTTA MOTTAGAREAVGIFTEN – VISA civilkourage. Våga visa att Du motsätter Dig systemet! TV-monoplet måste bort. Den som inte betalar kan inte se övriga kanaler – om man inte fuskar dvs.
Det är föga demokratisk att tvinga människor att betala för monopoltv som dessutom är vänsterinriktat så man kan spy!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson


UPPRÖRANDE – 700 svenska miljoner till Palestina!

Jag läste i Metro! Det är upprörande ! jag vill kräkas när jag läser att Sverige skall skänka 700 miljoner till Palestina inom ramen för givarkonferensen i Paris! Skall svenska skattebetalare ge pengar till ”patrasket i Palestina” ty patrask är det! Palestiner PLO eller HAMAS – samma skrot och korn – skickar självmordsbombare in på israeliskt territorioum samt beskjuter Israel med raketer. Är det meningen att Sverige skall finansiera den hanteringen då är det slutligen upplagt för en skattestrejk! Detta palestinska ”patrask” har haft över 50 år på sig att skapa något men i sin muslimska Allah-indolens väntar de bara på att Allah skall ge dem land .Medan israelerna fick öknen att blomma satt palestinierna och rökte hasch istället.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma och Bjärred


Eländigt dåliga teveprgram

Vad har hänt? Har vi i Sverige fått en ”mentalt degenererad mediegeneration”? Tv 1, TV 2. TV 3, TV4, TV 5 samtliga dessa kanaler sänder dagligen ”hjärndöda” amerikanska s.k komedier på bästa sändningstid! Värst är Seinfeld! Denne idiot sändes överallt !Varför? Till detta problem kommer ytterligare nämligen all sportprogram för Sveriges alla SPORTIDIOTER och SPORTDÅRAR?
Sedan kommer som lök på laxen programavgiften till Monopolteves bolag Radiotjänst i Kiruna! Man kan bli galen för mindre! DE värsta ”medieidioterna” – med detta uttryck menas en generation producenter av tv-program ich uppköpare alla i 40-årsåldern! Bort med dem omedelbart.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ännu så länge.


STOPPA ISLAM – LÄS Ayan Hirsi Ali – Mohammed var PEDOFIL!!

Intervju med Ayaan Hirsi Ali i Sydsvenskan – Bra Sydsvenskan, klanske faller fjällen från ögonen någon gång – Hon säger att den vite mannen dör av skuld. Hon ogillar bilden av muslimer som offer. Tvärtom menar hon att islam är en grunden våldsam och kvinnofientlig religion. Koranen är full av våld och nonsens. Det är bara islamister som har rättigheter inte andra.Det finns mycket i slam som inte är förenligt med liberal demokrati. Om Du skulle göra saker som proften Mohammed gjorde skulle Du hamna i fängelse. T.ex pedofili med 9-årig flicka.

Dilsa Demirbag Sten, författare, citeras också i artikeln. Hon säger att kvinnor och homosexuella med efarenheter av och ursprung i muslimska länder är de hårdaste motståndarna till Västeuropas växande isamisering.’

Artikeln i Sydsvenskan den 2 december 2007 i del B 6-7

Skriver

Hans-Ola Mårtensson


STOPPA ISLAM – FÖRÖDANDE VIDSKEPELSE

Än en gång får man upp ögonen inför den fruktansvärda vidskepelse som kallas Islam. Den engelska lärarinna  i Sudan som kallat ett kramdjur – nalle – för Mohammed riskerar nu fängelse eller piskrapp!Den fria icke-islamska världen borde gå till generalangrepp mot Islam genom t.ex bojkott av varor från islamska länder, nidbilder av islam och Mohammed i annonser och press, banderoller och demonstrationer mot islam på gator och torg, anitislamska sånger och texter i radio och tv, hånfulla karikatyrer av muslimska symboler i press tv och radio. Exemplen kan mångfaldigas! Skapa härigenom ett andligt korståg mot Islam och befria världen från denna fruktansvärda medeltida farsot.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma och Bjärred


Stoppa den illegala invandringen – stoppa dumskallarna(journalisterna)

Hurra för Göran Johansson – socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg – för att han har civilcouraget att våga yttra sig om invandrigen och bryta mot ”förtigandet och självcensuren” i den svenska journalistkåren! Typiskt nog undvek Sveriges radio TV 1 att närmare redogöra för vad Johansson sade endast påannonsera det!Blande de värsta ”förtigarna och självcensorerna” är Heidi Avellan och Peter Mellin på Sydsvenska! De är riktigt skamliga figurer och bidrar aktivt till fördärvet i Sverige. De tillhör ”dumskallarna”!!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Ett hurra för Lund som ställer krav på flyktingar

Jag läste just i Sydsvenskan – (islamistvänligt tidning) att Lunds kommun beslutat att ställa samma krav på flyktingar med uppehållstillstånd som på arbetslösa, nämligen att de måste ta ett anvisat arbete oavsett om arbetet innebär långa avstånd eller flyttning. Detta ÄR UTMÄRKT! Flera kommunder borde ta efter!QAlliansregeringen måste sätta ett stopp för INFLYTTNINGSPOLITIKEN ( förskönat omskrivet till flyktingpolitiken). Av hittils mottagna invadrare (sedan 1992) c:a 700.000 st är endast 5 % sådana som uppfyller asylkraven. Resten är sådana som av olika skäl t.ex anhöriga, bättre standard här än i Somalia. Har Sverige råd med sådan inflyttning? Svaret är uppenbarligen NEJ. Men detta förtiges av massmedia t.ex Sydsvenskan som blivit väldigt muslimvänlig tidning, uppenbarligen på grund av att öka upplagan i Malmö.

Jag tycket att det är förfärligt när invandrarminister Tobias Billström (politisk broiler) yttrar att Sverige skall ha en generös flyktingpolitik. Är det pensionärerna och sjukvården som skall betala kalaset.

Skriver och undrar

Hans-Ola Mårtensson
F.d moderat
Bjärred – Lomma


Hurra för Danmark och dess borgerliga regering

Ett stort Hurra och ett Stort Grattis till den borgerliga regeringens segerval! Ett sort hurra för dess restriktiva invandringspolitik och dess arbetsmarknads- och skattepolitik och ett Stort Hurra för Dansk Folkeparti för dess stöd åt den borgerliga regeringen. Ge vänstern på ”pälsen”!Skriver

Hans-Ola Mårtensson


NYTT DEKLARATIONSFORMULÄR

Ett nytt deklarationsformulär för allmän självdeklaration kommer under hösten att utsändas med en extra kolumn under texten ”undertecknad stödjer all form av invandring, utan kontroll, även kriminella som avvisatsav andra länder och accepterar avdrag på min lön eller pension med kr…………….per månad.” Efter insamling av dessa uppgifter får migrationsverket en ledtråd för att kunna bestämma hur många vi har råd att försörja utan att skära i sjukvård, rättsväsen och försvar. Kul grej.och till slut: STJÄL ALLTID LAGLIGT eller gör nya lagar. För Sverige UR TIDEN UPP och NED!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm


Fy! Vilket sossesamhälle vi fortfarande lever i trots alliansen!!!

Fy! Vilket sossesamhälle vi lever i!!!

17294-6

17294-6

Mohammed bin Laden

17294-9

Den siste skattebetalaren

image8Domstolsutslag från domstol i Teheran mot kvinna

Ungdomsbrottslighet – Rödeby omigen

Den förskräckliga ”skräcködlan” Alva Myrdal som var moder till den familjepolitik som blev sossarnas hjärtebarn har skördat sina offer. Det var Alva som förespråkade uppfostran i barndaghem så att staten fick kontroll över präglingen av barnen – inte föräldrarna. Således har vi fått flera generationer av hjälplösa och anarkistiska ungdomar , vars enda förebilder varit dagisfröknarna. Tack vare kristdemokraterna får vi nu ett vårdnadsbidrag som kan få mödrarna att stanna hemma med barnen och uppfostra dem. BRA! Men sedan har vi tyvärr den ideologiska indoktrineringen som sossarna framgångsrikt bedrivit nämligen att ”kärringarna” skall ut och arbeta annars kan de inte förverkliga sig själva och bli jämställda med männen. Ett sånt DJÄVLA DRAVEL har sossarna indoktrinerat folket i. Sak samma är attityden att det väl är kommunen som skall ta hand om barnen inte föräldrarna. Fy Fan ett sånt samhälle att leva i.!!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm


Doris Lessing – kommunistkärring

Det är typiskt Sverige att vara så förbannat vänstersinnat!. Valet av en gammal ”kommunistkärring” som nobelpristagare i litteratur är utomordentligt svagsint!. Dock är det bättre än tidigare val av araber och negrer men ändå urbota dåligt!.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm


Che Guevara – kommunist – stalinist – mördare

Nu har kommunistelevisionen i Sverige (läs Svt TV2) hyllat Che Guevara i flera program. Detta är förskräckligt med hänsyn till vad den mannen åstadkommit – mord, marxism och elände. Kuba är nu ett av latiamerikas fattigaste länder. Che var industriminister och riksbankschef under Castro. Se läs och hör om missdådaren!!Skriver

Hans-OlaMårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm


Tragedin i Rödeby – fega poliser – dåliga föräldrar

Tragedin i Rödeby hade kunnat undvikas om polisen ingripit. FEGA POLISER – DÅLIGA FÖRÄLDRAR där har vi orsaken till tragedin. Jag har den största sympati för familjefadern som sköt – jag hade gjort samma sak själv när inte polisen vill ingripa så händer sådant. Det är också typiskt för det fega svenska samhället ! Man är sig själv närmast eller som Margreth Thatcher så pregnant uttryckte det THERE IS NO SUCH THING AS SOCIETY! Uttrycket samhälle är fritt översatt lika med SKIT.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm


Svensk vapenindustri ett HURRA!

Jag läste just att den svensktillverkade granaten EXCALIBUR dödat den irakiske terroristen Abu Jurah och fjorton av hans män. Det var underbart att läsa att granaten var från Sverige och jag hoppas att fler granater dödar fler terrorister! Jag tycker det är svagt och ”skitigt” av Sydsvenska Dagbladet att i dagens tidning framställa dödandet av terroristen  Abu Jurah som beklagligt och att granaten sålts till USA. Det är typiskt för Sydsvenskan som ju vurmar för islamister och invandrare inte minst i Malmö där tidningen har en stor läsekrets hos islamistiska invandrare.Skriver

Hans-Ola Mårtensson

Moderat i Lomma – ej i Stockholm


Knugen i Värnhem – lever republiken Sverige

Knugen i Värnhem - lever republiken Sverige

Nova i Lund 5 år – förfärligt!

Än en gång hamnar man i långa bilkörer därför att Nova Lund – detta förskräckliga amerikaniserade skit – fyller 5 år. För 5 år sedan fastnade jag också i bilkörer för då öppnade Nova Lund. Det är föskräckligt att se alla dessa ”populasmänniskor” i sina bilar till Nova – dessa kollektivister som älskar att köa och lukta på varandras fisar och armsvett. FY FAN!!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm – ej kollektivist


Gratulationer till Tjeckien – terroristutlämning

Vilken glädje att höra att Tjecklien utlämnat den terroristmisstänkte Usama Kassir till USA. Jag hoppas att han dömes till livstid denne ”muslimske” gris. Som vanligt är denne gris svensk medborgare vilket är en skam!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm


Fy! Vilket sossesamhälle vi lever i!!!

Fy! Vilket sossesamhälle vi lever i!!!

Tele 2 och ramadan

Tele2 och ramadan!Nu blev jag djävligt förbannad. Tele2 har i dagarna distribuerat en hushållsbrochyr med rubriken RING BILLIGT UNDER RAMADAN!. Detta är skandalöst! Ännu ytterligare kryperi för islam! Borde inte Tele2 hellre tänka på Sveriges pensionärer under rubriken PENSIONÄRER! RING BILLIGT UNDER GUDSTJÄNSTEN I KYRKAN!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson

Moderat i Lomma – ej i Stockholm och ej muslim


Islam och kvinnoförtryck

Om kvinnorna i de islamska länderna hade fått samma medborgerliga och mänskliga rättigheter som de västerländska kvinnorna hade den islamska religionen inte funnits längre. Kvinnosynen och kvinnoförtrycket i slam är förödande. Tänka sig att de saudiska kvinnorna nu kan tänkas få köra bil. Tidigare har detta varit förbjudet.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm eller Bagdad


Svensk flyktingpolitik

Så var det Bildt och Billgren på besök i Bagdad Irak. Dessa herrar ministrar har uppenbarligen som aporna i sagan ”en håller för ögonen och en för öronen” ingentin sett och ingenting hört. Huruvida det pågår ett innre krig i Irak eller inte så hänvisas till Migrationsverket. Ett sånt Skit!!Magbus Jiborn som är krönikör i Sydsvenska Dagbladet uttryckte sig om dessa herrar så pregnant genom att citera Hupty Dumpty i Lewis Carrols bok ”Bakom Spegeln”: Om ordens betydelse: Så säger Humpty Dulpty till Alice:
– Nu fick Du en krona!
– Vad menas med det? sa Alice. Hupmty Dumpty log överlägset.
– Det kunde jag väl tro att Du inte visste. Jag menar att Du fick så Du teg.
– Men att få en krona betyder väl inte att få så man tiger, invände Alice.
– När jag använderett ord, sa Humpty Dumpty föraktfullt, så betyder det just vad jag vill att det skall betyda – varken mer eller mindre”

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm


Väpnad konflikt i Irak?

Vad håller Tobias Billström på med?Han kan upppenbarligen inte svara på den enkla frågan huruvida det pågår en väpnad konflikt i Irak.

Blir man minister genom att inte tycka någonting alls och undvika varje självständig bedömning?Ja uppenbarligen!

Händer samma sak i moderaterna som hos sossarna att tystnad lydighet och följsamhet belönas medan uppstudsighet och självständigt tänkande bestraffas? På 60-talet så hade vi den socialdemokratiske riksdagsmannen Jönsson från Malmö som satt två hela rikdagsperioder utan att säga någonting utom ”herr talman jag har tryck på fel voteringsknapp” Här har vi det!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma – ej i Stockholm


Region Skåne och sjukvården

Är det inte tid att köpa ut politikerna i region Skåne. De är alldeles för många inkompertenta och kostar skattebetalarna enorma summor. Vore det inte bättre att anställda i äldrevården fick 40.000 kr i månaden istället för att Swanstein m.fl i regionstyrelsen skall erhålla feta arvoden. Se nu då regionpolitikerna inte hade en aning om att operationsstopp infördes på sjukhusen i Skåne. Vad fan är det frågan om egentligen. ?Bort med politikerna!!Skriver

Hansa-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


Danskt rökförbud

Gör som danskarna – bojkotta rökförbudet! Rökförbud står i strid mot individualism och mänskliga rättigheter. Det är en mämsklig rättighet att ta livet av sig själv men i Sverige härskar ju detn kollektivistiska och absurda laglydigheten. Bort med rökförbudet!Tycker

Hans-Ola Mårtensson
moderat i Lomma


All skit kommer västerifrån

Det är ju faktiskt på det sättet apropå vårt dåliga juni-sommarväder att ALL SKIT OCH SMÖRJA kommer från väster! Det är då inte bara en fråga om väder utan även skitmat, skitmusik och skitfilmer från det anglosaxiska träsket i USA och England. Varför skall det vara så?Undrar ständigt

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


Premiärministerbyte i Storbrittanien

Så går då Tony Blair och Gordon Brown kommer.Brown är en klok och förnuftig man. Han är djupt skeptisk till den kontinentala ekonomiska modellen (läs Sverige och Frankrike), att glappet i levnadsstandard melan Europa och USA har orsakats av dåligt fungerande arbetsmarknader, överreglering och ett undermåligt företags- och innovationsklimat.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


EU-fördraget – lika skakigt som Euron

Nytt falsarium i det vi kallar EU! Det nya är lika skakigt som eu-valutan Euron. När Emu utformades angavs så kallade konvergensregler som skulle garantera stabilitet åt systemet – strikta krav på nivåer för ränta, inflation, skuldsättning och betalningsbalans. Deta gick inte och EU fick sänka kraven rent formellt. Värstingarna bland de stora var Frankrike och Italien och bland de små Grekland. Man började fuska med konvergenskraven – guldtillgångar uppvärderades och fonder fördes in i balansräkningarna för att manipulera ner statsskulden och inte bara det : Den gemensama räntan är ett gissel. ECB den europeiska centralbanken tillämpar bara en ränta för alla men har inte befogenheten att styra penningmängden inom Eu. T.ex om Spanien har fem procent inflation medan Tyskland bara har två procent är EMU-ränta fyra procent för båda vilket innebär att det i Spanien inte kostar någonting att låna medan Tysklands inflation på bara två procent gör det dyrt att låna pga realräntan.Så får det bara inte lov att vara!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat< i Lomma


Den GRÄSLIGA MIDSOMMARHELGEN

Nu är den här igen!Gräsliga midsommar! Du är en högtid för idioter som äter sill, nypotatis och jordgubbar ungefär som om man inte kunde äta dessa saker under hela året. Sedan har vi idioterna som åker ut till sommarstugorna de inte har för att äta sill och nypotatis. Sedan har vi idioterna som stänger alla restauranger i tron att alla skall sitta hemma och äta sill och nypotatis. på 1950-taler var alla restauranger öppna och människor kunde roa sig på krogen. Men inte nu !Varför stänger hela Sverige på midsommarafton? Har midsommar blivit lika djävla tråkig som julafton? Har midsommar blivit sommarens ”julafton”? Låt oss i så fall avskaffa den!

Tycker

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


Anhöriginvandring

Mycket bra!Moderaternas initiativ att stoppa anhöriginvandringen är utmärkt. Det är på tiden att försörjningsbördan skall åvila dem som tar släktingar till Sverige. Faster Shiba och onkel Mohammed skall inte sitta i Rosengård och bli försörjda av det allmänna. Det bör pappa Feisal och mamma Rashida sörja för.

Tycker

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


Sverige

Det är väl inte så underligt att vi har Sverigedemokrater efter så långt socialdemokratiskt maktinnehav med den ideologiska tesen att Sverige är bäst i världen på social välfärd m.m. Så är det ju inte alls – skrytet har anammats av Sverigedemokraterna.  Sverige – landet som förskonades från krig men ej från sossar.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


Nätspriten

Underbart.! Nu har Sverige gått på pumpen igen i EU-domstolen. Fritt fram att beställa sprit på internet! Vad glad jag blev.!Varje gång Sverige fälles i Eu-domstolen eller i Europadomstolen så visar det sig vilken rutten statbildning Sverige egentligen är och hur långt ”sosseriet” har fått gå. Jag hoppas på fler utslag i samma riktning

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


I Sverige ur tiden

Det må synas som om Sverige var välbärgat men så är det inte i grunden. Strukturen är sjuk med bidragstagare och fackföreningar och sossar som varit vid makten i 46 år oavbrutet. Därför bör kungen ändra sin devis från ”Sverige i Tiden”  till ”SVERIGE UR TIDEN”. Det passar bättre och rimmar bättre med strukturen.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma och republikan


Var tar alla pengar vägen ??

Nästan en tredjedel av svenskarna saknar helt besparingar eller är satta i skuld. Att vanliga människor saknar ekonomisk bufert skapar ett starkt beroende av statliga transfereningssystem (läs bidragssystem). Det gör att politiker blir väldigt försiktiga med att ändra i dessa system, vilket i sin tur minskar möjligheterna att sänka skatterna. Vi har hamnat i moment 22.Det är sossarnas stora fel!! Det är kriminellt att vara sosse!!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma.


Kultur – politik och degenerering

Hermann Göring sade en gång ”var gång jag hör ordet kultur så tar jag efter min revolver”!Låt oss hoppas att sådana ytterligheter etablerar sig i Sverige men tyvärr är tidens tecken sådana att associationerna går till 30-talets Tyskland före Hitlers makttillträde ”Machtübernahme”.

Den som sett filmen ”Cabaret” med Liza Minelli förstår hur tiden i Tyskland var. Mäktiga judiska intressen styrde en liberalism som helt tappat koncepterna och uppmärksamheten på vad som höll på att hända. Sodomi och ”bögkultur” tillsammans med allmänt degenerade och depraverade individer skapade ett s.k kulturskikt med bögeri, socialism och avantgardism så påminnande om vår tid nu i Sverige att man får rysningar.

Tidsandan är sådan att ytterligheter som sverigedemokratera får näring och luft under vingarna. Ur sådan led springer säkert en ny ”Herrman Göring” och tar efter sin revolver. Låt oss hoppas att så inte sker.

Det behövs en MORALISK UPPRUSTNING!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


Företagandet – arbetslösheten – jämställdheten

Den ny regeringe måste på allvar ta tag i småföretagarnas situation i Sverige. En egenföretagare med egen firma får  kvar 18 kr på varje intjänad hundralapp!. Hela industri och företagarkulturen och strukturen måste ändras. Allt är uppbyggt kring stora företag såväl skatterättsligt som i övrigt.- Slopa alla arbetsgivaravgifter

– inför plattskatt dvs alla betalra endast 25 procent i skatt oavsett inkomst.

– slopa alla dumma jämställdhetsplaner som tar tid och kostar pengar för företagaren.

– stoppa fackföreningarnas makt – gör som Margret Thatcer i England gjorde – vingklipp dem.

Än en gång GÖR NÅGOT!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f d moderat i Lomma-Bjærred


Nytt bra uttryck

Jag läste och tog till mig ett nytt bra uttryck för den moderna ”vänstern” nämligen BÖG OCH ABORT-VÄNSTERN som symbol för vår nutida dekadens.Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Sossepolitik = jämlikhets- och bidragsfälla

Nu med anledning av 1:a majfirandet – f.ö infört i Sverige 1939 med Adolf Hitlers Tyskland som förebild. Adolf gjorde 1 maj till tysk helgdag – bör man konstatera följande.En eurpeisk rapport visar att genomsnittseuropeens ekonomiska buffert = resevkapital om något händer – är omkring 10.000 kr per månad. I Sverige däremot har medelsvensson ingen buffert alls eftesom staten lägger beslag på den genom våra höga skatter, vilka skatter enligt sossedoktrin skall skapa jämlikhet och välfärd. Sanningen är istället den att de höga skatterna istället skapar ofärd och bidragsberoende. Jag förstår dem som klagar på sänkningen av a-kassan. Sänkningen innebär att de inte har några marginaler kvar. Sänk istället skatter och arbetsgivaravgifter så att Svensson kan skaffa sig en ekonomisk buffert genom eget sparande. Varför skall staten vara vår spargris. Spargrisar kan vi vara själva och mycket bättre. Inför plattskatt med högst 20 procent i skatt oavsett vad man tjänar och vilken fart det skulle bi i den svenka ekonoimin.!!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


Om irakkriget

Hur man än vänder och vrider på det så måste man erkänna att USA och dess allierade inte lyckats med vad de avsett i Irak. Vad beror det på? Hur skall det gå i Afganistan? Samma visa där. Har man lärt något av ryssarna när de var i Afganistan?Undrar

Hans-Ola Mårtensson


Om monarkin

Jag tänkte som så: antag att Karl XVI Gustav går och blir muslim. Kan han stanna kvar på tronen då?
Sannolikt inte då suuccessionsordningen föreskriver att kungen skall tillhöra den lutherska tron.Underligt

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat


Usama Bil Laden har segrat – EU skit som baxats hit

Än en gång kan man konmstatera att EU:s klåfingrighet nått oanade höjder. I europapartlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 den 26.10.2005 om kontroller av kontanta medel som föres in eller ut ur gemenskapen skall nu tullverket kontrollera personer som för in eller ut mer än 10.000 Euro. Låt oss nu för helvete slippa mer klåfingrighet från detta urusla EU. Snart skall väl EU kontrollera när vi går på SKITHUSET också!Låt oss GÅ UT UR EU NU!!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


Stopppa upp i RÖVHÅLET

Två saker skall idag stoppas upp i RÖVHÅLET nämligen ”sommartiden” och ”EU:s femtioårsjubileum!!Sommartiden är ett av de många idiotiska Eu-påhitten och att fira EU:s femtioårsjubileum är lika dumt som att såga av den gren man sitter på. EU är ett DJÄVLA SKIT!!. EU är byråkratiskt och odemokratiskt! EU har förstört det unika och sevärda i Europa. EU har kontrollmani. Eu skall nu kontrollera våra bankkonton i Europa. EU låter lastbilar köra runt i Europa och förpesta miljön. EU kontrollerar våra gurkor och tomater. EU:s valuta euron har fördyrat hela Europa. EU tillåter inte medborgarna att röka ihjäl sig, vilket är en mänsklig rättighet. EU är protektionistiskt och stänger ute import från u-länder! EU medlemsstaters statsöverhuvuden som Chirac och tidigare Berlusconi är kriminella! EU är sammanfattningsvis ett STORT ÄCKLIGT RÖVHÅL.!! Spola ner EU i DASSET.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson


EU är ett djävla skit

Jag läste idag i Sydsvenskan en artikel av nationaekonomen Birger Möller på temat att Eu är en framgångssaga.EU är ingen framgångssaga. Författaren säger att EU har utvecklat sig i svensk riktning med mer öppenhet, mer jämställdhet, mer budgetkontroll m m. Just dessa faktorer är förskräckliga ocg borde vara en varningssignal för konceptet EU. Ju mera sådant ju större anledning att ifrågasätta hela EU-konceptet. Freden i Europa hade skapats trots EU. Frihandeln hade också iutvecklats mera. EU är nu en stor bromskloss mot frihandel. Transporterna inom EU är nu av en storleksordning som också förskräcker – långtradare som kör bröd från Norrland till Portugal och vice versa och förstör miljön med sina koldioxidutsläpp. Nej låt oss lämna EU för gott

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Bjärred


Skånsk sjukvård?

Jag satt och funderade idag på vår skånska sjukvård. Min hustru som lider av depression fick vänta på psykakuten i 5 timmar gara för att skickas hem med piller. Jag fick sitta i telefon och vänta i 35 minuter för att komma fram till vårdcentralen.Detta är för djävligt och än djävligare är att det sitter skånepolitiker på sins feta arslen (moderater, sossar m.fl) och plockar ut feta löner utan att prestera någonting. Sedan sitter det en skara s.k förtroendevalda politiker och låtsas fatta beslut i ärenden de saknar kompetens för.

Allvarligt är att regionstyelsens ordförande Jerker Swanstein rekordhöjer sitt arrvode medanb i samma stud universitetssjukhuset i Lund måste införa sparbeting. Fråga ett sjukvårdsanställd vad hon eller han tycker om det?

Rösta bort politikerpacket omgående! Låt sjukhusen sköta sig själva utan pärmbärare! Det nuvarande styret kan sammanfattas i uttrycket DDR(diktatur demokratisk röra).

Skriver och tycker

Hans-Ola Mårtensson, f d moderat fritidspolitiker i Lomma.


Vårens tre farsoter (epedemier)

Nu kommer våren tre farsoter:1) Melodifestivalen (borde förbjudas)

2) Sommartiden (EU-påhitt borde avskaffas)

3) Pollen (såga ner björkarna)

Så blir det bättre

Hans-Ola Mårtensson


Bjärred-Lomma-Lödde- tråkighetens tråkighet

Skall man begå självmord föreslår jag Bjärred-Lomma-Lödde och då gärna en helg – lördag till söndag. Bjärred kännetecknas av en massa nyrika uppkomlingar som förbygger sig på tomtytorna till den milda grad att de inte har råd att gå på krogen. Utanför villorna står också en BMW eller en Mercedes. I kylskåpet ligger förmodligedn en ”hopknycklad kalleskaviartub”. De har inte råd att gå på krogen.. . Därför inga krogar inom synhåll förutom Bjärreds krog och långa bryggan. På Bjärreds krog är det inte svårt att hålla sig för skratt och på långa bryggan kan man bara gå sommmartid eller när det inte blåser. För det gör det för det mesta. I Lomma kan man också hålla sig för skratt åtminstone på Lomma krog – där sitter mes en massa fyllon under helgerna. I Lomma har de styrande moderaterna fått storhetsvansinne. Nu bygger man så det osar om det och all vacker natur och jordbrukmark försvinner så att vi på sikt blir ännu mer beroende av EU – 2000-talets sovjetiska COMECON – fast mycket effektivare. Nu har dessutom de nyrika uppkomlingarna i Lomma-Bjärred fått för sig att starta protestlistor mot mottagandet av ett antal flyktingfamiljer. Det är beklämmande men förståeligt med hänsyn till dessa uppkomlingars övriga attityd och politiska inriktning. Utåt sett säger de sig vara moderater men i hemlighet har de sina sympatier hos Sverigedemokraterna. I Löddeköpinge bor en massa”bönder” eller bättre uttryckt ”bontölpar” som förr gick på Lödde Gästis men sedan Lödde Gästis haft och har semesterstängt sedan i somras får bönderna stanna hemma eller åka till Center Syd där vi har ett antal urtråkigA S.K STÄLLEN.Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Angående man och kvinna – jämställdhet?

Jag hörde och läste om professor Annica Dahlströms – professor i neurobiolog – om mäns och kvinnors hjärnor och att kvinnor är mera lämpade för vissa uppgifter än män och vice versa. Detta har mänskligheten vetat i över tusen år och häri ligger naturligtvis som en följd av olikheterna att dagis för barn under tre år är skadligt, att pappor inte klarar av att vårda spädbarn, att jämställdhet leder till skilsmässor och att feminismen är oförenlig med biologin. Detta är SANNING OCH BARA SANNING.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


Avskaffa monarkin

Som medlem i republikanska föreningen har jag följande motto:
”Hellre en tia i månaden än en krona på slottet”Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Nyheterna i TV

TV-tittaren uttryckte sig så här: ”Fy Fan för nyheterna i TV antingen är det sport eller så är det elände och katastrofer dvs ”dagens dubbel och dagens Bagdad-bomb” eller bådadera.Skriver
Hans-Ola Mårtensson


EU – det nya COMECON

Under sovjetblockets tid fanns blockets handelsorganisation COMECON. Med EU har vi tyvärr fått ett nytt COMECON fast effektivare och mycket värre för den personliga friheten. Nu skall det förfärliga EU ge sig på Schweiz därför att Schweiz har lägre skatter än EU-länderna. Får det inte finnas fri konkurrens om skatterna heller??. Upplös EU!!Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Rökförbud i Danmark = EU-skit

I april inför Danmark rökförbud på allmänna platser och i restauranger.
Danmark detta fria och individualistiska land har nu ”fösts” in i EU:s gråa och trista håla! Jag hoppas att danskarna gör motstånd på samma sätt som mot Hitler och Tyskarna. Än en gång EU ÄR ETT DJÄVLA SKIT SOM HAR BAXATS ÄNDA HIT!!Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Ségolène Royal

Har vi nu kommit in i ”klimakteriekärringarnas” tidevarv! Usch så hemskt! Räcker det inte med Angela merkek?Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Melodifestivalen – musikalisk förorening

Stoppa melodifestivalen! den har överlevt sig själv. Den är skapad för musikaliska idioter, chipsätare och cola-fantaster. Bort med SKITEN!Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Krossa facket

Saken med Salladsbaren i Göteborg ger besk smak i munnen.Den franske filosofen Voltaire sade en gång om den katolska kyrkan ”ecraze´línfame” på svenska betyder det ”krossa den skändliga”. I nutid gäller det den svenska fackföreningsrörelsen och LO. KROSSA DEN!!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat i Lomma


TV-dumburken – för hjärndöda m.fl

Jag måste säga att jag retar mig till vansinne varje fredag och lördag när jag tittar i TV-tablåerna. Såväl de kommersiella kanalerna som SVT kör ”galor” och ”jippon” samt hjärndöda amerikanska serier ”för kategorin ”chipsätare, coca-cola-drickare, populasare med halv hjärnhalva, samt imbecilla USA-älskare, hamburgerätare m.fl. Jag kan konstatera att kommersilaiseringen gått så långt att tv-makarna styrs av vad det dumma och mediokra folkflertalet tycker och tänker. Vi får då en likriktning som med hjälp av det dåliga svenska skolsystemet är på god väg att göra det svenska folkflertalet till jubelidioter.Stoppa processen!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Gift- och arsenikord

Jag läste att nazisterna var experter på att ge ord ny innebörd dvs det politiska språket utvecklas för att i fötryckande syfte förgifta människorna med ny språk. Giftet är smygande som arsenik är människan genom små doser så småningom allvarligt sjuk. Exempel på giftord är jämlikhet och feminism. Undvik demSkriver Hans-Ola Mårtensson


EU=SKIT

Än en gång ett inlägg i EU-träsket.Europa har förlorat sin mångfald genom EU. Standardisering i land efter land i enlighet med EU:s koncept. Var är charmen när landstypiska maträtter försvinner och ersättes med Eu-kost. Var är charmen när EU slopade möjligheterna att köpa tax-free sprit och tobak. Var är charmen när Eu genomför rapportskyldighet för banker och penninginsitut att skicka rapporter till annat EU-lands skattemyndigheter. Fy Fan!. är det inte en mänsklig rättighet att gömma undan svarta pengar och att röka och supa ihjäl sig?

Undrar

Hans-Ola Mårtensson


Den goda staten???

Carl Rudbeck är en utomordentlig debattör och krönikör i Sydsvenska Dagbladet. Han återger Mona Sahlins uttalande att hon vill se till att det skall bli fler mamma- och pappamånader med förtydligandet att Mona egentligen vill ge mer pengar till fler människor för att de skall arbeta mindre.Rudbecks kritik mot det svenska samhället är också klargörande sant nämligen att den stora, starka och påstått goda staten som skall ta hand om oss, tala om för oss hur vi skall inrätta våra liv, är en STOR DJÄVLA BLUFF!

Jag instämmer helt!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f.d fritidspolitiker i Lomma (gudskelov)


Allmänt

Sverige är djävligt tråkigt. Dåligt klimat! Dålig mat! Man får inte röka på krogen längre! t o m den rättigheten har politikerna berövat oss!Man Morgan Johansson som var ansvarig minister då förbudet infördes borde kölhalas eller rullas i tjära med fjun!Sedan får man betala en djävla massa i skatt! Man får inte uttrycka sin mening offentligt då får man spö. TV-programmen är tråkiga som fan! Humor finns inte längre i Sverige! I Danmark finns den ännu. En engelsk journalist som jag träffade på 1980-talet sade – redan då – att Sverige var ett utmärkt land att begå självmord i! Jag håller med honom.Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Egenföretagare och skatt

Att vara bloggare ät tufft ibland framförallt om man är medlem i ett politisky parti eller organisation och man då uttrycker avvikande uppfattningar. Man får då beskedet att man ”sticker ut”!! Detta är obehagligt ur två synpunkter. För det första har vi yttrandefrihet och då får man eller bör man få uttrycka vilka åsikter som helst.Men det får man inte. För det andra blir man bestraffad om man ”sticker ut”. Han eller hon ”platsar inte i organisationen2 som det heter!Att vara egen företagare är också tufft! En liten företagare med egen firma skattar 71 % av överskottet i firman. Löntagaren har bara 50 % i skatt. Dedt är nog barra sossar som tyckert det är rättvist andra tycker det inte. Vi får nu se vad den borgerliga regeringen företar sig på området. Dedt skall bli spännande. Varför får inte företagaren behålla 50 % av sitt överskott?

Hans-Ola Mårtensson
f.d fritidspolitiker i Lomma kommun (gudskelov)


Moderat svek

Jag överväger nu att avsluta mitt medlemsskap i moderaterna. Anledningarna är många.Bland annat att regeringen stöder den unkna fackföreningsmentaliteten som krossar människors drömmar genom att ställa sig på Byggnads sida i Vaxholmsfallet. Före valrörelsen uttalade sig Fredrik Reinfelt mycket skarpt mot facket men nu har han vänt 360 grader. Sådant accepterar jag inte.

Vi har även skatterna och EU-frågan där enligt tidigare moderat ståndpunkt skatterna är boven i välståndsdramat i Sverige. Där har Reinfelt o Co också gjort en helomvändning. Påståendet att EU-medlemsskap gynnar Sverige är en STOR DJÄVLA LÖGN.

Slutligen reagerar jag och många andra mot ”nepotismen” och ”klickväldet”i det moderata partiet bland annat på lokalplanet där moderata politiker ”plockar” in hustrur, döttrar, älskarinnor på valbar plats i kommunstyrelser och nämnder. Av anständighetsskäl vill jag inte ange vilka kommuner som avsess men de är MÅNGA.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
f.d moderat fritidspolitiker i Lomma kommun


Helgerna slut Gott o Väl

Nu är Jul- och Nyårshelgerna slut. Gud vare hälsad!!Julen har blivit kommersialiserad och amerikaniserad och borde avskaffas.

Nyårshelgen är proletärernas och idioternas stora afton med fylle och slagsmål, raketer och sönderskurna bildäck. Som Dean Martin en gång sade att den aftonen (nyårsafton) var den enda afton han var nykter för det var amatörernas afton.

Har amerikaniseringen och EU-skiten bemäktigat oss så att vi förlorst vår själ?

UT UR EU!!

Undrar

Hans-Ola Mårtensson


Nytt politiskt år 2007

Inför det nya året 2007 gör sig en mängd reflektioner påminda:Fackens blokad mot en salladsbar i Göteborg är förskräcklig. Det visar hur ohyggligt stor makt fackföreningsrörelsen har i Sverige. Min idol Margareth Thatcher visste att krossa fackens makt i Strorbrittannien. Hennes åtgärder borde stå som förebild för vår nya regering.

Tyvärr har Reinfeldts modrater blivit ”gråsossar” och har varken kraft eller förmåga genomföra ett ordentligt systemskifte. Liksom Ingegerd Troedsson känner jag inte igen mig i moderaterna. Det kommer att bli en ordentlig svekdebatt senare. T.ex har Jerker Swanstein mage att höja sitt politikerarvode i Skånelandstinget med en rejäl summa pengar. Det rimmarf illa med löftena tidigare. Sedan har vi den vårdelöse Uncel som blir ordförande i grundlagsberedningen! Skatterna måste sänkas!Arbetsgivaravgifterna måste bort! Skolan måste reformeras – bort med ”flumpedagogiken”! Inför lärlingssystem och slopa tanken på att alla kan bli akademiker.

Till sist en annan sak. SLOPA rökförbudet på landets restauranger. Sverige är DJÄVLIGT tråkigt ändå. Varför skall man tvingas röka sin cigarr utomhus när kaffet och cognacen vänta inne på restaurangbordet.

Den där Morgan Johansson – som var hälsovårdsminister i sosseregeringen – år pappa till rökförbudet. Morgan Johansson en liten ”fisig” och ”råttlik” person som tyvärr också är Lundabo – är precis lika tråkig som han ser ut. Jag hoppas att han blir UTRÖKT!!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Tre helt ointressanta saker

En gammal lagman vid en av tingsrätterna i västra Sverige sade en gång vid en middag som Domstolsverket gav för honom och kolleger följande:” De tre mest ointressanta sakerna i världen är i nu nämnd ordning
1) Mannens bröstvårtot
2) Påvens testiklar
3) Domstolsverket.

Jag tycker att man bör byta ut nr 3) mot Kungahuset.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson


EU = skit

Eu är ett djävla skit som vi har baxat ända hit!!Ock så citerar vi Stefan Hedlund: ”Är det någon som övehuvudtaget längre kan tro att EU:s omfattande förhandlingar kring kataloger av regler och kriterier är annat än ett omfattande spel för gallerierna, ett hyckleri om rättsstatlighet, transparens, och förutsebarhet – som i varje konkret situation av kris genast övertrumfas av realpolitisk hästhandel”

Varför måste de små Eu-länderna strikt följa stabilitetspakten när Tyskland och Frankrike blankt struntar i den??

Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Svensk TV2 ”Castrokramare

Än en gång visar TV” sitt rätta vänsteransikte!!
I kväll kör man från kl.20 till 00.10 högtidlighållandet av diktatorn Castros landstigning på Cuba. Det finns ingen anledning att fira denna kommunistdiktars fester. Det finns heller ingen anledning att ge bistånd till denna diktatur.TV2-ledningen borde skämmas men det är ganska typiskt för denna vänsterkanal.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma kommun


SKANDAL – regeringen på Byggnads sida

Detta är en SKANDAL. Nu ställer sig den borgerliga regeringen på byggfackets sida i målet mot lettiska Laval i EU:s domstol! Detta är inte moderat politik utan ren och skär ”sossepolitik”! Nu morras det riktigt i de moderata leden och svekdebatten kan börja. Jag och många med mig violl inte ha en borgerlig regering som för sossepolitik. Det har vi haft nog av tidigare.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma kommun


Samhället??

Margret Thatcher sade en gång att det inte finns något ”samhälle” utan bara individer och familjer. Jag håller med henne! Jag tycker också att ordet ”kommun” är gräsligt fult och marxistiskt. Det bör avföras ur svenska språket och ersättas med t.ex ordet ”samfällighet”. Kommun ger otrevliga associationer till Pariskommunen 1871.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma och Bjärred


Höjda politrukarvoden i region Skåne

Det är en SKAM att regionpolitikerna med Jerker Swahnstein i spetsen höjer sina arvoden kraftigt medan barnsjukvåden genom avgifter får ta stryk.!!Vad skall vi egentligen med dessa politiker? Behöver vi dem? Nej! Sjukvården och regionen skulle klara sig bra utan dem. Har de kompetens som motsvarar arvoderingen? Nej! De utgör en parsitär företeelse i vårt samhälle. RENSA UPP!! Låt dem få ersättning från försäkringskassan motsvarande sjukpenning.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma med ringa arvode


TV-program en måndag

”Böglobbyn”, ”hockeykväll” och ”Extreme Home Makeover”!! o så en måndag till på köpet!Vad kan man förvänta sig av sådana AVSKRÄDEPROGRAM i svensk tv? Vad är det för människor som sätter ihop sådan SKIT FY FAN!!Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Välfärdsstat – ofärdsstat

Det politiska språket har många s.k ”nyord” i ”nyspråket” – ord som tappat både innehåll och mening. Vad menar vi med VÄLFÄRDSSTAT? Innebär den frihet för staten att konfiskera pengar och egendom som individen förvärvat? Innebär begreppet frihet för individen att söka lycka och självförverkligande? Är Sverige en välfärdsstat överhuvud? Svaret är NEJ.Kännetecknas välfärdsstaten av följande:

– portlås till bostäder

– rädsla att gå ut på kvällarna för risk för överfall

– brist på poliser

– ungdomskriminalitet

– höga skatter och arbetsgivareavgifter

– bidragsberoende

– arbetslöshet

– omöjlighet att genom eget arbete bli miljonär

Detta är OFÄRDSSTATENS kännetecken alltså Sverige

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma


Vår dagliga lag….

VÅR DAGLIGA LAG GIV OSS IDAGKära myndighet, som är i glas och betong
Helgad vare Din maktutövning
Så även Din aningslösa befolkning
Ske Din vilja så som i Ditt datasystem
Så och i våra hem
Vår dagliga lag giv oss idag:
Gör att vi snällt underkastar oss kollektivet
Försök förlåta dem som taga egna initiativ
Inled oss inte i självständigt tänkande
utan förmynda oss mot allt ont
Ty paragraferna är Dina och medvetandet och våra personnummer
i evighet

AMEN

Skrivet av Hans-Ola Mårtensson, moderat fritidspolitiker i Lomma


Sveket

Så där ja! Nu är det tid för SVEKDEBATT IGEN.!!Alliansen däribland moderaterna lovade att sänka arbetsgivareavgifterna! Nu plötsligt skall man ta bort det femprocentiga avdraget i arbetsgivareavgiften! Detta kommer att slå hårt mot småföretagrna och motverka syftet att öka antalet jobb i Sverige. Varför i rimlighetens namn måste man fråga EU om detta och varför måste man fråga EU om införande av hushållsnära tjänster? Detta förbannade EU! Jag ångrar djupt att jag röstade på SKITET 1994! EU är ett djävla skit som vi har baxat ända hit!

skriver

Hans-Ola Mårtensson
Fritidspolitiker i Lomma kommun


Skatter och solidaritet

Solidaritet är Sveriges mest missbrukade ord. Ordet eller begreppet tillhör det socialdemokratiska ”nyspråket” Solidaritet i dess socialdemokratiska mening att det är moraliskt att leva på pengar som andra tjänat ihop. Den verkliga frågan är istället: Är det moraliskt riktigt att den som tjänar pengar tvingas ge bort det mesta av sin inkomst till andra? Svaret måste bli ett ENTYDIGT NEJ!! Det innebär också att skattetrycket måste ned och förmögenhetsöverföringarna upphöra. Bort med skatte- och bidragssocialismen!!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma


Universitet och politik

Det var underbart att läsa att den nya borgerliga regeringen sparkar ut alla politiker ur universitetsstyrelserna. Varför skall vi ha en massa inkompetenta ”politrucker” i universitetsstyrelserna? Under den tid som vi haft politiker i styrelserna har universiteten också förvanlats till AMS-filialer dvs de som läser och studerar får inga jobb – ingen lön för mödan.Tycker

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma


Den skyddade verkstaden

AMS = TRAMS. LAS = KNAS
I förtydligande syfte är AMS Arbetsmarknadsstyrelsen och LAS är Lag om anställningsskydd. Båda bör avskaffas så snart som möjligt. Sverige skall upphöra med att vara en skyddad verkstad!!Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma


Bidragsfusk – fängelse?

Förslaget att införa fängelsestraff i skalan för bidragsbrott typ fusk med bostadsbidrag, ersättning för ”hemma med sjukt barn” är uridiotiskt.
Avskaffa istället samtliga bidragsformer så slipper vi bidragsfusket. Sak samma gäller skattefusk. Inför plattskatt med 25 % för alla så slipper vi skattefusk och inte minst svartjobb. Det är allmänt känt att den som lever på a-kassa och jobbar ”svart” samt får bidrag som t.ex bostadsbidrag inte vill ta ett ordinarie jobb. Marginaleffekterna gör att han eller hon, om jobb erbjudes får ett avtrappat bostadsbidrag och måste börja betala tillbaka sitt studielån.Avskaffa arbetsgivareavgifterna och kollektivavtalen så blir det också mycket bättre.Skriver

Hans-Ola Mårtensson


Regeringsrätten

Douglas Roos, som är chef för spelbolaget Ladbrokes, i Norden, har i en intervju betecknat regeringsrätten – Sveriges högsta förvaltningsdomstol – ”ett gäng totalt integritetslösa politiker som låtsas att de håller på med juridik. Det är en skandal att vi i Sverige har en domstol som springer politikernas ärenden. Det här är en bananrepublik” – Uttalandet är bland det bästa jag läst och jag skriver under det till 100 procent.Måndagen den 23 oktober 2006

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma


Journalistyrket – ett SKAMLIGT yrke

Så här skrev Quentin Peel i Finacial times om ex-ministrarna Borelius och Chilo ” Båda var tidigare journalister, ett notoriskt skatteskyggt släkte”.Ja, där har vi det! Nu råkade dessa två journalister vara moderater. men om de varit sossar så hade ingenting hänt! Nu visar det sig att f.d justitieminister Tomas Bodström också betalat barnflicka svart men då tiger det ”röda gänget av journalister”.

Nästa fråga infinner sig då? Vem granskar granskarna? Den tredje statsmakten som medierna kallas måste också granskas! Vem gör det?

Jag är övertygad om att det stora flertalet av journalister fuskra med både det ena och det andra. Den gamle advokaten Henning Sjöström kallade journalisterna för KLOAKRÅTTOR och jag skriver under på det!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma


Angående hederlighet o vandel

Albert Engström, författare, sade en gång att det i Sverige skulle räcka med två hus, ett fängelse och ett dårhus. I fängelset skulle sitta alla de som falskdeklarerat och på dårhuset alla som inte falskdeklarerat.Hans-Ola Mårtensson
Moderat


Statstelevisionen – skrota den!

Det var mycket bra av Borelius, Billström och Stegö Chilo att inte betala mottagaravgiften eller ”tv-licensen” som det heter. Jag gratulerar dem. I likhet med Ulrik Franke, moderata studentförbundets ordförande, anser jag att statlig tv-avgift är en kränkning av den personliga integriteten och ett angrepp på yttrandefriheten. Tv-avgiften är för ”dummies” för att citera den nya kulturmionistern.Den borgerliga regeringen måste ta ett samlat grepp och ”kasta statstelevisionen på historiens skräphög” och avpolletera alla de ”röda löss” som samlats i ”statstelevisionens kappa”. Det är ju ett väl känt faktum att majoriteten av journalisterna på SvT är vånterinriktade.

Min slogan är: HATA STATSTELEVISIONE! AVSKAFFA STATSTELEVISIONEN! AVSKEDA DE RÖDA LÖSSEN!

Anser

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma


Öresundsregionen och Nordiska rådet.

Det rapporteras att allt fler öresundspendlare får broblem på grund av de olika försäkringssystemen i Sverige och Danmark. Många hamnar mellan två stolar t.ex sjukpenningen vid arbete i Danmark och bosättning i Sverige.
Än en gång ställer man sig frågan hur kunde den svenska regeringen vara så KORKAD att man gick med på danskarnas krav att beskattning skall ske i det land man arbetar och inte i det land man bor! Vad har Nordiska rådet gjort i detta sammanhang? INGENTING. Vad sysslar förre moderatpolitikern Per Unkel i sin egenskap av generalsekreterare i Nordiska Rådet? Han äter väl goda middagar som de andra i Nordiska rådet.Har han gjort något för integrationsfrågorna i Sundsregionen? Svaret är nej! Detta är skandal!
Vi får hoppas att den nya regeringen tar sig an dessa frågor.Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma


Det dukade bordet

I LO-rapporten ”Den digitala välfärden” framgår att pengarVem har dukat dett bordet. JO ”Sossarna”!!

Det var en herrens välsignelse att de förlorade makten!

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma.


Nyliberalism – positivt

Någon skrev:Mellan gemenskap och kollektivism är skillnaden lika stor som mellan frihet och förtryck. Gemenskap utvecklas naturligt i frihet medan kollektivism frambringas under tvång.

Starka och oberoende familjer, församlingar har ersatts av försäkringskassan, facket och den offentiga förvaltningen. Därför känner sig många ensamma och maktlösa.

Välfärdsstaten är av ondo och måste snarast avvecklas. Man kan ju inte tala om solidaritet om den inte utföres av fri vilja. Den som betalar skatt för någon annans välfärd gör bara vad han måste medan den som får behålla sin pengar ges möjlighet att vara god.

Tänkvärda ord

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma kommun


Efter riksdagsvalet 2006

Nu gäller det!Bort från de socialdemokratiskt färgade definierade modellerna.

1. Sänk skatterna

2. Tag bort arbetsgivaravgofterna fullständigt

3. Bort med LAS också fullständigt!

4. Bort med barnbidragen – inte skall miljonärer ha barnbidrag!

5. Erkänn att olikhet ger DYNAMIK. Jämlikhet skapar STAGNATION

Bjärred den 1 oktober 2006

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma


Sverigedemokraterna – ett demokratiskt problem

Jag anser det helt felaktigt och förkastligt att stänga ute Sverigedemokraterna från allt samarbete. I ett demokratiskt samhälle skall varje röst vara lika värd och respekteras. Oavsett vad jag och många tycker om detta parti så vet jag – jag träffar många människor – att ett större flertal än de som faktiskt röstade på Sverigedemokraterna hyser samma åsikter som partiet. Av taktiska skäl – en röst på SD är en bortkastad röst i riksdagsvalet – röstade man på ett annat parti. Det är tyvärr ett typiskt svenskt drag att ”sopa problemen under mattan”, att försöka tiga ihjäl problem. Man bör möta Sverigedomkraterna i debatt och på detta sätt klargöra var de egentligen står. Om de etablerade partierna fortsätter att marginalisera Sverigedemokraterna kommer de med stor sannolikhet att äntra riksdagen vid nästa val år 2010.Hans-Ola Mårtensson
Moderat fritidspolitiker i Lomma kommun.


Göran Persson

Om Persson förlorar regeringsmakten ikväll måste jag få citera Shakspears Hamlet: ”Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över”Hans-Ola Mårtensson


Lars Ohly

Visste ni att Lars Ohly skötte de svensspråkiga utsändningarna från DDR:s
(Östtyskjlands)radio och att han har sin dotter i privatskola. Tala om hyckleri.Hans-Ola Mårtensson
Moderat kommunfullmäktigekamdidat i Lomma


SÄKERHET

Det finns TRE frågor som skall och bör ställas till våra politiker:1) VARFÖR FINNS DET PORTLÅS I VARJE PORTINGÅNG/UPPGÅNG?

2) VARFÖR KAN MAN INTE SÄTTA SIN CYKEL OLÅST UTANFÖR SIN BOSTAD UTAN RISK för STÖLD?

3) VARFÖR VÅGAR MÅNGA ÄLDRE MÄNNISKOR INTE GÅ UT ENSAMMA ?

På 1950-talet behövdes dessa frågor inte ställas.

Kan det bero på barndaghemmen där ungarna uppfostras av en massa kärringar medan barnens föräldrar skall ”förverkliga sig”? Erbarmligt om så är fallet! Är det alltså fråga om dålig uppfostran eller frånvaro av uppfostran?

Undrar

Hans-Ola Mårtensson

Moderat kommunfullmäktigekandidat


Statskramarna och kronofogdemyndigheten

Jag läste idagen tidning att kronofogdemyndigheten skickat ut tusentals kravbrev till dödsbon trots att lagen säger att dödsbodelägare inte längre är ansvariga för avlidens skulder. Ett sådant brev kom till en tolvårig pojke som blev mycket upprörd.Vad ligger bakom detta? Jo förklaringen är den ENORMA skatteaptit som sossarna och ”statskramarna”(läs de som anser att staten är till för staten och inte för medborgarna)frambringat och som inte synes ha några gränser. Sossarna måste ju ha medel att försörja sina egna ”adelsmän” och det kostar ju pengar. Därtill måste ju alla bidragstagarna också ha medel så att de fortsättningsvis röstar på sossarna. Att få in så mycket pengarsom möjligt blir därför nödvändigt och därför placeras också pålitliga politrucker på tjänster i skatteverket och på kronofogdemyndigheterna för att tjäna

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fullmäktigekandidat i Lomma


SVT – nyhetscensur??

FEM HÄKTADE I TERRORISTHÄRVA I DANMARKDenna nyhet gavs båda danska TV-kanalerna samt i Sydsvenska Dagbladet. De häktade är med undantag av en palestinier! Det bär syn för sägen! Varför tiger svensk tv om nyheten? Det måste vara av stor vikt för samtliga grannar i norden att få veta. Är det än en gång den svenska flatheten och fegheten som visas upp. Jag undrar om SVT tagit upp nyheten man hade talat om att de misstänkta var palestinier? Man kan ju undra??

Hans-Ola Mårtensson


Fastighetsägare med fastighetsskatt o piano(kvar)

Fastighetsägare med fastighetsskatt o piano(kvar)

LAS o AMS

Med korrigering av tidigare inlägg ändras nu slogan till:LAS är KNAS! AMS är TRAMS. Med LAS avsess lag om anställningsskydd – en av de mest arbetshämmande lagar vi har. Lagen som ingår i de.sk ”Åmanlagarna” bidrager till att stänga ute framförallt ungdomar från arbetsmarknaden medan de som har jobb skyddas. Skrota LAS

AMS är sossarnas egen lilla ”jobbsnickeriverkstad” med åtgärdspaket och ”vuxendagis”till ingen nytta alls. AMS skapar inga jobb utan är sossarnas ridåskapande organ där det produceras förvrängd statistik om arbetslösheten. Montera ner AMS!

Hans-Ola Mårtensson
Moderat kommunfullmäktiekandidat i Lomma


LAS o AMS

Slå LAS i KRAS!AMS vilket TRAMS!

Skriver Hans-Ola M


Libanon och Dafur

Varför är all medieverksamhet koncentrerad till Libanon? I Dafur i Sudan pågår ett grymt inbördeskrig där muslimsk milis understödd av regeringen terroriserar befolkningen i området. Varför gör FN ingenting här ? och vad gör FN förresten? John Bolton den amerikanske FN-ambassadören är av uppfattningen att FN borde skrotas och jag delar den uppfattningen. FN är tandlöst och när i organisationen utskott för mänsklia rättigherter åter finnes stater som Kuba och Iran då kan man verkligen börja undra? Är libanser medr värda än invånarna i Dafur? Varför tiger den muslimska världen om Dafur?

Göran Persson och Sverige bäst

Jag kan inte låta bli att citera ur Grönköpings Veckoblad från 1997 då Göran Persson lär ha sagt följande ” Ju mera arbetslösheten ökar under perioden desto mera vinna vi på en halvering av densamma”Varför skönmålas allting av statsministern?


Sossarna och småföretag

Det är märkligt vad rädda sossarna är för egna företagare. Anledningen härtill är – förmodar jag – att sossarna fruktar egenföretagare eftersom kontrollmöjligheterna – skattemässigt och på annat sätt – blir mindre. Egenföretagaren är sällan sosse eftersom han  inte vill leva på bidrag och vill behålla det han arbetar ihop utan att dela med andra. Löntagaren kan däremot kontrolleras och manipuleras från födsel till pension. Under det kalla kriget sades det att kommunisstaterna socialiserade egendom medan man i Sverige socialiserade lönerna.Än en gång: Sätt fart på Sverige! Avskaffa LAS, avskaffa arbetsgivareavgifterna, avskaffa fastighetsskatten och avskaffa förmögenhetsskatten! Då blir det fart på Sverige och ungdomar får arbete och människor slipper att vara kvar på arbetsplatser där de inte trivs. Se på Danmark som föregångsland.

Skriver

Hans-Ola Mårtensson
Moderat fullmäktigekandidat i Lomma kommun


Inför den moderata partistämman idag den 25 oktober 2007

Nu när det snart är val bör följande frågor betonas starkt och föras fram ordentligt nämligen- Avskaffa monarkin

– Inför författningsdomstol

– Inför plattskatt 20 procent för alla

– slopa alla arbetsgivaravgifter

– slopa fastighetsskatten

– avskaffa trygghetslagarna LAS

– Krossa facket

– Sverige går med i NATO

– Bygg nya kärnkraftverk

– Motverka ”islamisering” av Sverige

– FN ett tandalöst fredsverktyg – bort!

– Skrota barndaghemmen ”Kindergarten” och låt kärringarna vara hemma och uppfostra barnen

Hans-Ola Mårtensson
Moderat


Valaffischer

Slå ännu ett slag för borttagande av fastighets och förmögenhetsskatt samt arbetsgivareavgifter

Jämlikhet

Jämlikhet är ett djävla SKIT som vi har baxat ända hit.Säger

HOM


Sossarnas lögn om arbetslösheten

Varför friserar AMS (läs sossarna) arbetslöshetsstatistiken. Varför får inte arbetssökande heltidsstuderande räknas till gruppen arbetslösa enligt internationell norm? Varför är Sveriges rad tom när Eurostat, EU:s statistikbyrå, varje månad redovisar arbetslösheten i 25 medlemsländer?Om så hade skett hade arbetslösheten legat på 7,5 %. Om man sedan räknar in ”latent arbetssökande, i åtgärder, förtidspensionärer, sjukskrivna, så är den verkliga ungdomsarbetslösheten 14.6 %. Varför sorteras dessa grupper ur statistiken?

JO för att SOSSARNA skall vinna valet!

Säger

Hans-Ola


Jämställdhet – jämlikhet – skit

Hej,Det är på tiden att göra slut på jämlikhets- och jämställdhetssnacket! Det är ett gift som genomsyrat 70-80 och 90-talem i svensk politik och svenskt samhällsdebatt. Jag är övertygad om att utevaron av ”jämställdhetsskitet” hade kunnat föra Sverige vidare i positivt ekonomiskt hänseende ö kunnat utveckla individualitet – konkurrenskraft och vitalitet. Jämlikhet är förklädd avundsjuka och jag delar uppfattningen – f.ö företrädd av en av de danska ministrarna att klass- och inkomstskillnader är en positiv och dy´namisk krafft i ett samhälle medan jämlikhet motverkar all framgång och framtidstro.

Hans-Ola i elden


Moderater och sossar

Är det så att moderater och sossar förhåller sig till varandra som vodafon och Telenor – bått blir rött och rött blir blått??

Sök i denna blogg
Senaste inläggen
Kategorier
Arkiv
Länkar

hits

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: