Anarko Till familjens försvar

Det här är Googles cachelagrade version av http://anarko.wordpress.com/2009/06/03/till-familjens-forsvar/. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 2 jul 2009 12:26:25 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer

De här sökorden är markerade: anarko till familjens försvar
// <![CDATA[//

Till familjens försvar

juni 3, 2009 av anarko

Moderskap är ett ord som är på väg att försvinna ur det svenska språket. De som bär den största skulden för detta är den numerärt underlägsna men ack så högljudda skara “feminister” av olika valörer. Detta säger en hel del om vår kultur som med rätta bör kallas livsfientlig. Jag har i ett flertal tidigare inlägg talat om vad jag kallar “livsvärden”. Med livsvärden menar jag värderingar som bejakar livet och då inte endast barnafödande utan även ansvaret i samband med barnafödande. I många organiska kulturer var ansvaret för sexualiten knuten till en autentisk syn på livet och familjen. Sex uppfattades inte endast som en lek, utan även något som skedde för släktens och samhällets framtid. Livsbejakande värden innebär att man ser sexualiteten på ett djupare plan och därför bortom dags-och kvällspostens sexspalter och kladdiga reportage om kändisarnas privatliv.

Att försvara livsbejakande värden idag innebär att man ser familjen som det fundament som förverkligar män och kvinnor till fäder och mödrar. Genom barnen realiserar mannen och kvinnan deras förening och transcenderar sina individuella strävanden mot den nya enheten, familjen. Om de vårdar relationen rätt blir barnen en potentiell fortsättning på deras liv i framtiden, långt efter deras död. För antikens romare var frågan om släktens överlevnad en av de viktigaste sysselsättningarna. I barnen fanns ett uppfyllande av de avlidna generationernas förväntningar. Om två släkter dog ut med en generation, avslutades samtidigt en tillsynes tusenårig kamp för överlevnad.

Det tragiska med vår tid är att det inte är krig och hungersnöd som bringar denna “släktledernas död” utan vår posmoderna bekvämlighet i förening med livsfientlig feminism (kulturmarxism). Moderskapet är “ute” och kvinnan skall stå vid maskinen eller sitta på kontoret och göra karriär under de år då hennes fertilitet är som högst. I allt detta ser man en “kvinnosak”, men frågan jag ställer är hur avskaffandet av moderskapet kan vara en strid för det kvinnliga könet? Är inte tvärtom poängen med “kön” att föra samman de kvinnliga och manliga polerna och bejaka barnaskapet?

Det är svårt, ja nästintill omöjligt, för en familj idag att överleva på en lön. Båda måste arbeta och om barn trots allt finns så placeras de på dagis och förskola. Utan att gå in på vad dessa institutioner har haft för funktion i den socialdemokratiska ideologin, kan vi se att kvinnan inte är fri att fullt ut bejaka sitt köns viktigaste egenskaper. Hon kan inte när hon vill bejaka moderskapet och sin naturliga instinkt att ta hand om och vårda sina barn, även om hon så skulle önska. Vårdnadsbidraget som den borgerliga regeringen nu har infört är endast brödsmulor i jämförelse med den trygghet som gått förlorad då mannen och kvinnan en gång ägde sitt hem och inte behövde betala hyra. Den materiella standardförbättringen under postindustrialismen borde ha fört de arbetande människorna till större ekonomisk trygghet. Istället har människan blivit produktions- och konsumtionsberoende till följd av förlusten av äganderätter och valmöjligheter. Den som hyr, äger inte, och den som tvingas leva i ett välfärds- och konsumtionshjul av ständiga avbetalningar, höga inkomstskatter och räntor är inte fri.

Om den ekonomiska friheten tvärtom hade tillämpats konsekvent och utan statliga intrång i människors vardag, hade fler människor och inte endast de rikaste, kunnat äga så mycket mer och därmed varit tryggare än vad de är idag. Detta hade framförallt gynnat de fattigaste familjerna. Men här tillkommer givetvis en grundläggande kritik av materialismens primat i våra senmoderna liv. I en värld utan andliga värden försvagas människans inre strävan att bejaka något större och högre utanför sin egen individualitet. Utan organiska gemenskaper och en levande gemenskap med Gud, har västerlänningen förlorat sig på ”livets väg”.

En sund familj förvandlar sitt gemensamma liv till en liten kyrka, där familjens gemensamma böner och andakter för alla familjemedlemmar till en andlig enhet och en kristen värdegrund. Familjen är även transcendent till livet “i denna världen” då den aktivt ber för avlidna släktingar och står i en levande förbindelse med sina förfäder. I familjen lär sig barnen både om livets och dödens realiteter och om Jesus Kristus som skapat familjen till en ikon av Guds Treenighet. Gud är både familjens skapare och slutmål. Han är dessutom vägen till familjens fullbordande.

Postat i 68-vänstern och senmodern borgerlighet, Anarkos position | 3 kommentarer

3 kommentarer

 1. Ett substantiellt och välskrivet inlägg som manar till mycken eftertanke. Jag blev speciellt förtjust i sista stycket, som jag tycker har en äkta romantik, såsom livet bör vara.

   

 2. Ett intressant inlägg (som vanligt). Jag märker av en ökad konservatism hos unga idag, förmodligen är det en motreaktion på den galna filosofi som rått i Sverige sen 70-talet. Konservativa krafter har stöd att finna hos dagens ungdomar, om de lyckas inse detta och tar tillfället i akt. Kristdemokraterna inger dock inget hopp.

   

 3. Torbjörn

  Vi har råd att vara lite romantiska när alla traditionella värden omkring oss tycks falla samman.

  Erik

  Även jag har märkt detta. Ungdomen reagerar dessutom mot den indoktrinering de blivit utsatta för under hela sin uppväxt.

   

Skriv ett svar

Namn (måste anges)

E-post (publiceras inte) (måste anges)

Webbplats

<!–XHTML: You can use these tags: <a href=”” title=””> <abbr title=””> <acronym title=””> <b> <blockquote cite=””> <cite> <code> <pre> <del datetime=””> <em> <i> <q cite=””> <strike> <strong>

–>

Uppmärksamma mig på vidare kommentarer via e-post

// <![CDATA[// &lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; // <![CDATA[//

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: