Anarko Mer om Entryism

Det här är Googles cachelagrade version av http://anarko.wordpress.com/2009/06/07/mer-om-entryism-sverige-i-atanke/. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 11 jul 2009 02:58:12 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer

De här sökorden är markerade: anarko mer om entryism
// <![CDATA[//

Mer om entryism, Sverige i åtanke

juni 7, 2009 av anarko

Jag har i tidigare artiklar berört entryismen som politisk metod. Entryismen innebär att man aktiverar sig i redan befintliga politiska partier och organisationer och där försöker driva frågor som långsiktigt vore bra för Sverige. Frågan är givetvis vilka organisationer och partier man isåfall bör välja? Här borde vi vara öppna för idéer och olika möjligheter. Man bör dock vara medveten om att kampen historiskt har förts på flera fronter och där politiken inte varit den plats där slaget om Västerlandet avgjordes. Förr var både SAP och Högern för en mer restriktiv invandringspolitisk än den vi har idag och omhuldade en allmän nationalkänsla. Idag är samma partier överens om både mångkultur och massinvandring (genom anhöriginvandring). På ett metakulturellt plan har det således skett ett paradigmskifte.

Det avgörande slaget  har således inte drivits i politiken utan i kulturen. Här har det varit fråga om en liten minoritet, en radikal kulturelit, som drivit vissa frågor och hakat på amerikanska trender. Kombinationen av en internationell amerikansk hegemoni (politisk korrekthet, kulturmarxism, feminism, multikulti och queerteori) och en radikal studentrörelse som kommit att inta nyckelpositioner inom journalistik och kulturliv har Sverige efter 1945 utvecklats från ett etniskt homogent och familjevänligt land till dagens antifascistiska mångkultur. Andra saker har givetvis följt med i denna utveckling, som den allmänna synen på aborter, religion, homosexualitet och kvinnlig emancipation.

I grunden är det fråga om fundamentala värden som har förändrats. Dessa värden kan delas in i två grupper: de värden som tjänar livet, kulturen och vårt land och de värden som bryter ner, nivellerar och förstör. Värden som tjänar livet är värden som tjänar familjen, uppmuntrar barnafödande, vill bevara goda seder kring uppfostran och föra vidare kulturarvet för att skapa stabila människor med identitet och känsla för heder, rätt och ära. Livsbejakande värden är de värden som gynnar människans andliga och kulturella utveckling, hennes relation till Gud och kommande släkten. Livsnedbrytande värden är de värden som sätter orimliga krav på jämlikhet före naturliga hierarkier. Jämlikhetsidealet mellan homo-och heterosexuella blir viktigare än familjen och naturligt barnafödande, tillgången på kvinnliga poliser, militärer och brandsoldater blir viktigare än moderskap, ekonomisk utjämning blir viktigare än att de fattigare får det relativt bättre tackvare en marknadsekonomis långsiktiga effekter och översatt på religionens och kulturens område innebär jämlikhetsidealet att man ser alla kulturer och religioner som lika bra – ingen tillåts säga att han tror på en mer sann religion eller tillhör en bättre kultur än någon annan. Det sorgliga med vår kultur är att det livsfientliga jämlikhetsidealet har segrat över livet och anden och att vi därför lever i ett relativistiskt och mångetniskt samhälle.

Sammanfattningsvis tror jag att entryism är en bra strategi i nuläget och att det här finns olika möjligheter för olika personer. Långsiktigt måste dock  alltfler kämpa genom att erövra kulturella kanaler och institutioner.

Postat i 68-vänstern och senmodern borgerlighet, Massinvandring och mångkulturell ideologi | 4 kommentarer

4 kommentarer

 1. Det här fann jag vara en mycket intressant passage i din text “ingen tillåts säga att han tror på en mer sann religion eller tillhör en bättre kultur än någon annan. Det sorgliga med vår kultur är att det livsfientliga jämlikhetsidealet har segrat över livet och anden och att vi därför lever i ett relativistiskt och mångetniskt samhälle.”

  Kloka ord. Jag har hos Oskorei utvecklat mina ståndpunkter och angriper där vad jag ser som felet på alla tankesystem som upphöjt mångfald och pluralism till det högsta goda. Min åsikt är att multikulturalismen som ideologi är befängd just utifrån vad du säger. Det är en kulturegalitär åskådning som dyrkar mångfalden för mångfaldens egen skull.

  Men jag har gått mycket längre än så. Av samma enkla orsak är jag kritisk till idén om etnopluralism och identitarism. Det problematiska med dessa tankesystem är att de beskriver mångfalden som någonting gott i sig självt. Man kan inte tänka på det viset om kultur. En seriös diskussion om kultur och vad som är gott måste utgå från en fast uppfattning om vad som är goda värden.

  Jag ingår i den libertarianska tanketraditionen och ser frihet och värnandet om människans rättigheter som utgångspunkt för varje diskussion om kultur. Kulturer som värnar frihet och rättigheter betraktar jag som goda kulturer. Men ofrihetens kulturer föraktar jag. För att jag har den ståndpunkten anklagas jag för konformism. Men jag struntar faktiskt i en sådan substanslös etikett. Om jag är konformist för att jag inte dyrkar mångfald och pluralism så må det vara. Ska man tala om kultur måste man faktiskt ha en egen ståndpunkt och en fast uppfattning om det goda. Har man inte det köper man till slut vilken skit som helst. Bara det är “unikt” och bidrar till att skapa “pluralism”.

   

 2. Johan

  På dessa punkter finns det olika synsätt. Mitt eget är att mångfalden på det stora hela är något värdefullt i sig, men att det i denna mångfald finns bättre och sämre kulturer. Att anse att mångfalden är värdefull behöver inte leda till relativism. Jag kan, exempelvis, uppskatta att det finns en eskimåkultur utan att behöva anse att denna är lika högtstående som den bysantinska. Jag anser dessutom inte att högre kulturer har rätt att tvinga och inlemma andra kulturer i sig själva. Försvaret för frihet bör inte ske genom tvång och hot om våld. Jag delar väl här Ron Pauls uppfattning om strikt non-interventionism, frihandel och fritt utbyte av idéer och information.

   

 3. “Jag anser dessutom inte att högre kulturer har rätt att tvinga och inlemma andra kulturer i sig själva. Försvaret för frihet bör inte ske genom tvång och hot om våld.”

  Det håller jag med om. Fast om en kultur är antifrihetlig så anser jag att det är rätt att intervenera i den om man kan. Om en stam exempelvis praktiserar kannibalism i rituella syften så är det något den som kan bör sätta stopp för. Jag har däremot inget att invända mot renskötsel och jojk. Sedan avseende tvång så anser jag att det finns en konstig uppfattning om vad det innebär. Det finns ju en del människor som anser att det exempelvis är fel att exponera ett naturfolk för modern teknologi och liknande. Det är inte en uppfattning jag delar. Jag har en mycket snävare definition av vad det innebär att påtvinga någon något än så.

   

 4. Johan

  Själv försöker jag vara konsekvent för icke-tvång i alla avseenden. Om ett naturfolk inte vill exponeras för modern teknologi är detta deras val. Jag ser dessutom inte modern teknologi som överordnat värde för ett samhälle – det viktiga för mig är varje människas utveckling i relation till Gud och detta borde vara det överordnade värdet för en kultur. Givetvis skall detta ske i frihet från tvång. Kannibalerna lämnar jag därhän – de finns väl ganska få kannibaler kvar idag. Värre är i så fall abortindustrin i Västerlandet. Här kanske du menar att en invasion av Europa från mer civiliserade folkslag vore rättfärdigt? Själv är jag tveksam. Visst är mord på ofödda en fruktansvärd kränkning av varje människas rätt till liv – men har verkligen andra länder rätt att invadera oss på grund av detta? Jag tycker inte det, men jag kan förstå deras moral – liksom jag förstår och respekterar din syn på kannibaler.

   

Skriv ett svar

Namn (måste anges)

E-post (publiceras inte) (måste anges)

Webbplats

<!–XHTML: You can use these tags: <a href=”” title=””> <abbr title=””> <acronym title=””> <b> <blockquote cite=””> <cite> <code> <pre> <del datetime=””> <em> <i> <q cite=””> <strike> <strong>

–>

Uppmärksamma mig på vidare kommentarer via e-post

// <![CDATA[// &lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; // <![CDATA[//

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: