anarko, islam o västv. immigrationsp. 29/12 08

Snap Shots Options [Make this Shot larger] [Close] Options Disable Get Free Shots Close Snap Shares for charity Det här är Googles cachelagrade version av http://anarko.wordpress.com/2008/12/29/islam-och-vastvarldens-immigrationspolitik/. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 7 jul 2009 20:22:41 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer Version med endast text De här sökorden är markerade: anarko islam * Hem * Anarkos politiska filosofi * Svensk ortodoxi * Anarko Ortodox kristen, anarkokonservativ Feeds: Inlägg Kommentarer Islam och Västvärldens immigrationspolitik december 29, 2008 av anarko Inledning Som jag tagit upp i ett tidigare inlägg, uttalade sig påven Benedictus XVI för något år sedan om islams ökade närvaro i Europa. I Sverige har ämnet aktualiserats genom debatten om “Halal-TV”, en serie program under hösten 2008 som visar en muslimsk tillika icke-sekularistisk världsbild om hur det är att leva som muslim i Sverige/ Europa. Min egen inställning till Halal-TV är tudelad. Å ena sidan ser jag det som värdefullt att ifrågasätta den utgångspunkt flertalet personer i svensk media och politik har om islam och muslimer, nämligen att de till sist kommer att överta den västerländska sekularismen och göra en åtskillnad mellan religionen som privatsak och religionen som något icke-önskvärt i det sociala och politiska livet. För en konservativ muslim (han behöver alltså inte vara radikal eller extremist) är denna åtskillnad omöjlig, eftersom distinktionen mellan privat- och offentlig religion är en modern Västerländsk lösning på våra egna konflikter mellan de kristna samfunden och främmande för den klassiska tolkningen av islam och den på islam grundade rättsordningen sharia. Å andra sidan delar jag påvens oro inför att detta med tiden kan försvaga utsikterna för en revitalisering av den kristna värdegrunden och den europeiska kulturen i Europa. Eftersom islams närvaro i samhället hela tiden ökar p.g.a. vår nuvarande immigrationspolitik och anhöriginvandring, är det även svårt att i nuläget finna ett hållbart alternativ inom den politiskt korrekta diskursen för att säkra en hållbar lösning för framtiden. Oron är även berättigad mot bakgrund av de många sociala problem och etniska konflikter som uppstått i Europa i massinvandringens kölvatten. Det enda alternativet som står till buds är därför att vi förändrar vår syn på immigrationspolitiken och i denna strävan försöka förena våra värderingar om alla människors rätt till en fristad mot bakgrund av de av FN stipulerade definitionerna av flyktingstatus och amnesti. Den princip vi här finner i den katolska socialläran är subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen – att man alltid bör utgå från människan i hennes lokala sammanhang). Subsidiaritetsprincipen Utgångspunkten för flyktingpolitiken måste starkare än tidigare bli att förlägga hjälpen i de krigs- och olycksdrabbade områdenas närområden, alltså så nära de hjälpbehövande som möjligt. Detta leder inte endast till att fler får hjälp, eftersom alla inte kan ta sig på ett människovärdigt sätt till Europa. Det leder även till att vi kan hjälpa dem utifrån deras egna sociala, kulturella och religiösa kontexter. Detta innebär att exempelvis debatten om offentlig islam är en icke-fråga i en zon för flyktingar där majortieten har icke-sekulära övertygelser. Man kan formulera detta som en rättighet: Flyktingar har i första hand en rätt att bli hjälpta i deras egna närområden utifrån ett erkännande av rätten att INTE BEHÖVA FLY. Är dagens flyktingpolitik inhuman och på sikt ohållbar? Mot denna bakgrund måste vi mer och mer börja se frågan om att resa till ett annat land, lära sig ett främmande språk och att anamma främmande (t.ex. sekulära) värderingar som en absolut sista utväg på grund av de uppoffringar allt detta kräver av människor som redan befinner sig i en svår nödsituation och ofta bär på posttraumatiska upplevelser från krig. Immigrationspolitiken i en främmande kultur borde även ses som en sista utväg då den skapar ett stort utanförskap i värdlandet, något som i flertalet Västerländska samhällen har skapat en ond cirkel av konflikter och fattigdom som är grogrunden för radikalisering av vissa muslimska grupper i Europa, något som vi har sett i Storbritannien bland tredje generationens invandrare. Dagens situation i Europa, slutkommentar För att förhindra utanförskapet och förändra diskursen kring immigrationspolitiken måste vi börja med att ifrågasätta vissa av de normer som ligger till grund för den mångkulturella ideologin. Det är för mig numera klart att personer med icke-europeisk bakgrund, som inte har begått några allvarliga brott och som samtidigt har assimilerat sig till grundläggande värderingar och visat att de vill och kan arbeta för sin egen försörjning, bör få stanna i Europa. Däremot får deras antal i förlängningen inte leda till att vi får en ny situation med växande utanförskap efter att vi har tagit i tu med de nuvarande problemen mot bakgrund av en mer rationell och human flyktingpolitik. Mot denna bakgrund argumenterar jag för att de flyktingar som inte har assimilerat sig och idag lever under svåra omständigheter i våra västerländska samhällen, får bättre möjligheter att på sikt återförenas med sina ursprungliga kulturer. Det naturliga steget mot detta mål är att samordna en ny europeisk flyktingpolitik och överföra större delen av de pengar som idag satsas på immigrations- och integrationsprojekt i Europa på att bygga fristäder och frizoner i konflikternas närområden. Jag är övertygad om att alla grupper i förlängningen vinner på en liknande politik. Postat i Anarkos position, Islamism och Sionism, Massinvandring och mångkulturell ideologi | 4 kommentarer 4 kommentarer 1. den januari 1, 2009 vid 8:49 e m | Svara Johan Intressant inlägg. Får man fråga på vilket sätt du förhåller dig till muslimska intellektuella som Tariq Ramadan som argumenterar för en europeisk Islam? Poeten Mohammed Omar, redaktör för tidskriften Minaret, verkar i någon mån i samma anda som Ramadan här i Sverige. För honom verkar det mycket angeläget att framlyfta en svensk muslimsk tradition. En tradition vars förgrundsgestalter är Ivan Aguéli, Kurt Almqvist och Tage Lindbom. Omar tycker jag personligen är en intressant person. Ett annat uppfriskande perspektiv på Islam har idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi gett i sin bok “Vems Islam”. 2. den januari 1, 2009 vid 9:15 e m | Svara anarko Johan En svensk tradition till Islam går inte längre tillbaka än till mitten av 1950-talet. Den äldsta europeiska traditionen och förhållningssättet till islam går däremot längre tillbaka – ända till Karl Martell och slaget vid Poitiers och senare befrielseförsöken av den iberiska halvön från den arabiska invasionsarméen som etniskt fördrev de gotiska spanjorerna från deras mer betydande städer, liksom till befrielsen av Balkan efter invasionen av Konstantinopel 1453. Den går tillbaka till invasionsförsöken av Lepanto och Wiens murar. Att intellektuella muslimer i Sverige idag vill skapa en “europeisk islam” borde ses mot bakgrund av att muslimer i Storbritannien, Frankrike och Tyskland tagit över de facto kontrollen över lokalsamhällen och mindre städer genom massinvandring. Man protesterar måhända mot radikal eller konservativ islam och vill ge islam en europeisk “ansiktslyftning”, men verkar samtidigt positivt inställd till att Europa islamiseras. Att vilja “normalisera” islam borde ses som en strävan att samtidigt normalisera massinvandringen och göra islams allt starkare närvaro i Europa legitim. Som ortodox kristen och med vänner från Grekland har jag läst mycket om islams tidigare dhimminat och förhållningssätt till de länder som ockuperats. Inte endast masmord och våldtäkter ägde då rum, utan även en stor kulturell förstörelse av mycket viktiga värden för europeisk kultur. Att Turkiet idag räknas till Europa hör samman med att de fortfarande ockuperar en del av europa som före dem själva var europeiskt till identiteten. Därmed borde min uppfattning om liknande försök vara uppenbar. mvh FAS/Anarko 3. den januari 6, 2009 vid 8:15 e m | Svara Jonte It goes ever on, and on, and on. As a european I am quite concerned – our political elites are far divorced from reality and hell-bent on importing millions of muslims. In all major cities here in Sweden muslims have marched the past week, green flags with Koranic verses and all. Where this will end is pretty sure, and it will not end well. Israel is defending herself, and I recommend us europeans to start waking up and doing some defending ourselves. 4. den januari 6, 2009 vid 10:05 e m | Svara anarko Jonte It is time for revolution but remember that Israel is not only “defending” herself! Since 1949 Israel has put over 800 000 people outside their original homeland. Kommentarer RSS Skriv ett svar Klicka här för att avbryta svar. Namn (måste anges) E-post (publiceras inte) (måste anges) Webbplats Uppmärksamma mig på vidare kommentarer via e-post * Arkiv o juli 2009 (1) o juni 2009 (21) o maj 2009 (18) o april 2009 (28) o mars 2009 (29) o februari 2009 (26) o januari 2009 (40) o december 2008 (73) * Kategorier o 68-vänstern och senmodern borgerlighet (10) o Anarkos position (74) o Andra översättningar (12) o Andra Världskriget (21) o Ekonomi (10) o Ernst Jünger (5) o Frihetliga – blandat (40) o Geopolitik (8) o Internet och fildelning (2) o Islamism och Sionism (27) o J.R.R Tolkien (10) o Konst, dikt och musik (8) o Massinvandring och mångkulturell ideologi (18) o Ola Bruhner i Cyberrymden (3) o Ortodox kristendom (36) o Pat Buchanans texter på svenska (28) o Paul Gottfrieds texter på svenska (6) o Ron Pauls texter på svenska (5) o Skolor och daghem (2) o Stoff (13) o Traditionalism (10) o Uncategorized (3) * Sidor o Anarkos politiska filosofi o Svensk ortodoxi Blogga med WordPress.com. Tema: Mistylook av Sadish.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: