Anarko Axess om den rysk-ortodoxa kyrkan

Det här är Googles cachelagrade version av http://anarko.wordpress.com/2009/05/17/oppet-brev-till-axess-om-den-rysk-ortodoxa-kyrkan-och-demokratin/. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 14 jul 2009 01:46:48 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer

De här sökorden är markerade: anarko axess om den rysk ortodoxa
// <![CDATA[//

Axess om den rysk-ortodoxa kyrkan, friheten och “demokratin”

maj 17, 2009 av anarko

TV-kanalen Axess hade ikväll ett intressant program om den rysk-ortodoxa kyrkan i Ryssland och dess relation till frågor om demokrati, “liberalism” och politik i allmänhet. Kommentator till programmet var professorn i slaviska språk vid Stockholms universitet Per-Arne Bodin, som själv inte är ortodox men en varm kännare av ortodox andlighet och kultur. Per-Arne har skrivit flera böcker om den rysk-ortodoxa kyrkan som faktiskt är riktigt bra och påverkat mig själv som andlig sökare. Jag vill här ge några egna kommentarer och funderingar kring programmets frågeställningar.

Per-Arne Bodin

Programmet redovisade flera intressanta fakta om situationen i Ryssland och den ortodoxa kristendomen. I programmet framkom bl.a. att hela 80% av det ryska folket identifierade sig med den ortodoxa kyrkan. Denna siffra skall emellertid inte tas med alltför stor entusiasm eftersom endast hälften av dessa menar sig vara verkligt troende. Hur kan vi då förstå varför så många kallar sig ortodoxt kristna? Svaret är förmodligen att ortodoxin efter kommunismens fall har hjälpt till att skapa en post-kommunistisk rysk identitet. När Nikita Chrustjov skulle sända en människa till rymden för första gången skulle han skaffa ett “bevis” för att det inte “fanns någon Gud däruppe”. Chrustjov lär vid det tillfället ha sagt att “det snart inte kommer att finnas en enda präst kvar i Sovjetunionen”. Idag är situationen tvärtom sådan att till och med kommunisterna vill ha “kyrkan på sin sida”. Det bör dock påpekas att många ryssar fortfarande inte fått lära sig kommunismens blodiga historia och där en del fortfarande ser positivt på Stalineran!

Hur förhåller sig då den rysk-ortodoxa kyrkan till demokratifrågor? Frågan ställdes flera gånger i programmet och är svår att besvara. Den rysk-ortodoxa kyrkan har nämligen ingen politisk ideologi, däremot en vision om en symfoni mellan kyrka och stat och där de båda “makterna” arbetar för människans bästa och på två olika områden av hennes liv. Samtidigt är den ortodoxa kyrkan intresserad av politikens och samhällets etiska dimension.  I en artikel i DN idag kunde vi läsa att Moskva inte gett tillstånd till pridefestivalen. Homosexualitet betraktas nämligen fortfarande som en sjukdom i Ryssland. Här kan vi givetvis se en påverkan från den ortodoxa kristendomens “konservatism”, men vid djupare analys vet vi att homosexualitet även var förbjuden under den kommunistiska eran. Vad som däremot kan sägas om den ortodoxa kyrkan idag är att den aktivt tillför traditionella värderingar och en traditionell kultur till samhället. Detta är enligt mig positivt och något som jag tror i förlängningen stärker det ryska folket. Dem som vill se en västerländsk mass- och konsumtionskultur är tack och lov inte i majoritet i Ryssland.

Däremot är dessa så kallade “liberaler” legio i Europa. Jag skriver “liberaler” inom citationstecken eftersom de i första hand är kulturimperialister för västerländsk sekularism och modernism. Enligt mitt eget libertarianska synsätt bör tvärtom alla vara fria att välja sin egen kultur. Om majoriteten av det ryska folket vill ha en traditionalistisk kultur bör de vara fria till detta. Om detta innebär att homosexuella inte får gå i parad på Moskvas gator är detta upp till ryssarna att bestämma. Detta är sann frihet. Pride kan ju hållas i privata sammahang någon annanstans eller i ett samhälle där majoriteten är för ett liknande evenemang.

Historiskt har den rysk-ortodoxa kyrkan övertagit den gamla bysantinska idén om tronen och altaret. Idealet om en “symfoni” mellan kyrka och stat kommer alltså härifrån. Det är en gammal idé som härstammar från den tid då Rom kristnades och kejsaren blev döpt. Ursprungligen hävdades idén om de två “svärden” för att hålla kejsaren borta från kyrkans angelägenheter. Idag vill liberaler, framförallt dem som tänker västerländskt, hålla kyrkan borta från samhället och politiken – även i de frågor som angår kyrkan. Därmed vill man begränsa friheten för majoriteten, samtidigt som man önskar framhäva den omistliga rätten för minoriteter på majoritetens bekostnad. Sådan är nämligen den västerländska modell som vi själva lever i idag. Den är inte frihetlig, utan förtyckande. Den anser att det vore “liberalt” med massinvandring även om en majoritet i ett samhälle skulle vara för flyktingstopp och folkomrösta om det som i Sjöbo.

Den västerländska modellen tar alltså inte hänsyn till majoritetens frihet och vilja att vara fria från något, endast till minoriteters vilja till något. På så vis är det dessutom tänkt att man skall uppfostra och disciplinera människor. En verkligt frihetlig lösning skulle tvärtom vara att man tolererade alla grupper, men på olika platser. Det är fel att förbjuda, men inte att försvara friheten. Det är rätt att erbjuda ett frihetligt alternativ för minoriteten, men inte på majoritetens bekostnad.

Ur ett historiskt perspektiv uppstod idén om ett sekulariserat samhälle och en sekulariserad stat under upplysningen. Politiskt blev det sekulära idealet verklighet vid den franska revolutionen och revolutionerna 1848. När dessa idéer blev politisk realitet i Ryssland 1917 inträffade någonting långt värre än under den franska revolutionen. Visst blev monarkerna, stora delar av adeln och prästerna avrättade vid båda tillfällena, men i Ryssland införde man dessutom en regim som kom att mörda många fler just för deras ortodoxt kristna tro. Alla ortodoxt kristna i Ryssland idag är därför inte särskilt pigga på att fortsätta i en sekulär tradition, även om den är “fin och västerländsk”. Och varför måste de göra det?

Ryssland har aldrig haft en riktig demokrati och kommer sannolikt heller aldrig att ha det i ”vår” mening. Och tur är väl det! Frågan vi borde ställa är varför alla västerländska demokrater vill se sin egen ideologi och sin egen kultur över hela jordklotet? Jag ställer särskilt denna fråga till Axess som tydligen ser demokrati och denna sortens “liberalism” som de högsta av värden (så sa nämligen programledaren i diskussionen). Det mest politiskt relevanta i min egen libertarianska åskådning är nämligen tvärtom att alla får frihet att leva som de vill och på en egen plats på jorden. Om staten som skyddar denna frihet är en ortodox-kristen monarki som ärar Gud är detta helt i sin ordning sålänge minoriteterna i en sådan stat fick full frihet att leva sina liv efter sina egna önskemål och i sina egna samhällen. Låt därför det ryska folket vara ifred. Visst kan och bör vi kritisera dem om de kränker minoriteters frihet, men inte då de tar hänsyn till majoritetens vilja.

På följande sida kan ni läsa den rysk-ortodoxa kyrkans officiella position till staten, nationen och politiken: The Basis Of The Social Concept

Postat i 68-vänstern och senmodern borgerlighet, Anarkos position, Frihetliga – blandat, Ortodox kristendom, Traditionalism | 3 kommentarer

3 kommentarer

 1. Utdrag ur den rysk-ortodoxa kyrkans officiella position om nation och etnicitet:

  The universal nature of the Church, however, does not mean that Christians should have no right to national identity and national self-expressions. On the contrary, the Church unites in herself the universal with the national. Thus, the Orthodox Church, though universal, consists of many Autocephalous National Churches. Orthodox Christians, aware of being citizens of the heavenly homeland, should not forget about their earthly homeland. The Lord Jesus Christ Himself, the Divine Founder of the Church, had no shelter on earth (Mt. 8:20) and pointed that the teaching He brought was not local or national in nature: «the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father» (Jn. 4:21). Nevertheless, He identified Himself with the people to whom He belonged by birth. Talking to the Samaritan woman, He stressed His belonging to the Jewish nation: «Ye worship ye know what: we know what we worship: for salvation is of the Jews» (Jn. 4:22). Jesus was a loyal subject of the Roman Empire and paid taxes in favour of Caesar (Mt. 22-16-21). St. Paul, in his letters teaching on the supranational nature of the Church of Christ, did not forget that by birth he was «an Hebrew of the Hebrews» (Phil. 3:5), though a Roman by citizenship (Acts 22:25-29).

  The cultural distinctions of particular nations are expressed in the liturgical and other church art, especially in the peculiarities of Christian order of life. All this creates national Christian cultures.

  Among saints venerated by the Orthodox Church, many became famous for the love of their earthly homeland and faithfulness to it. Russian hagiographic sources praise the holy Prince Michael of Tver who «gave his life for his fatherland», comparing his feat to the martyrdom of the holy protomartyr Dimitrius of Thessaloniki: «The good lover of his fatherland said about his native city of Thessaloniki, ‘O Lord, if you ruin this city, I will perish together with it, but if you save it, I will also be saved’».

  In all times the Church has called upon her children to love their homeland on earth and not to spare their lives to protect it if it was threatened. The Russian Church on many occasions gave her blessing to the people for them to take part in liberation wars. Thus, in 1380, the venerable Sergius the abbot and miracle-maker of Radonezh blessed the Russian troops headed by the holy Prince Dimitry Donskoy before their battle with the Tartar-Mongol invaders. In 1612, St. Hermogen, Patriarch of Moscow and All Russia, gave blessing upon the irregulars in their struggle with the Polish invaders. In 1813, during the war with the French aggressors, St. Philaret of Moscow said to his flock: «If you avoid dying for the honour and freedom of the Fatherland, you will die a criminal or a slave; die for the faith and the Fatherland and you will be granted life and a crown in heaven».

  The holy righteous John of Kronstadt wrote this about love of one’s earthly homeland: «Love the earthly homeland… it has raised, distinguished, honoured and equipped you with everything; but have special love for the heavenly homeland… that homeland is incomparably more precious that this one, because it is holy, righteous and incorruptible. The priceless blood of the Son of God has earned that homeland for you. But in order to be members of that homeland, you should respect and love its laws, just as you are obliged to respect and really respect the laws of the earthly homeland».

  II. 3. Christian patriotism may be expressed at the same time with regard to a nation as an ethnic community and as a community of its citizens. The Orthodox Christian is called to love his fatherland, which has a territorial dimension, and his brothers by blood who live everywhere in the world. This love is one of the ways of fulfilling God’s commandment of love to one’s neighbour which includes love to one’s family, fellow-tribesmen and fellow-citizens.

  The patriotism of the Orthodox Christian should be active. It is manifested when he defends his fatherland against an enemy, works for the good of the motherland, cares for the good order of people’s life through, among other things, participation in the affairs of government. The Christian is called to preserve and develop national culture and people’s self-awareness.

  When a nation, civil or ethnic, represents fully or predominantly a monoconfessional Orthodox community, it can in a certain sense be regarded as the one community of faith — an Orthodox nation.

  II. 4. At the same time, national sentiments can cause such sinful phenomena as aggressive nationalism, xenophobia, national exclusiveness and inter-ethnic enmity. At their extremes, these phenomena often lead to the restriction of the rights of individuals and nations, wars and other manifestations of violence.

  It is contrary to Orthodox ethics to divide nations into the best and the worst and to belittle any ethnic or civic nation. Even more contrary to Orthodoxy are the teachings which put the nation in the place of God or reduce faith to one of the aspects of national self-awareness.

   

 2. den maj 28, 2009 vid 1:35 e m | Svara Howard Hughes

  Är du inte lite motsägesfull? Eller menar du att Pride-parader är helt okej i Stockholm, bara för att majoriteten är för dem? Uppenbarligen är de inte okej i Moskva eftersom majoriteten är emot dem?

   

 3. Howard Hughes

  Moraliskt är jag mot pridefestivalen överallt. Vill jag använda tvång mot dem som vill ha pridefestivalen? Nej! Om de som vill ha pride bor i egna områden och där har pride bör ingen tvinga dem från detta. Stockholm är en storstad där vi som inte vill ha pride har rätt till våra egna områden. Paraden kan således hållas på andra områden i staden och inte centralt som idag. Samma sak gäller för Moskva där alltså fler är mot pride än i Stockholm. Här blir således det område som pridedeltagarna kan utnyttja mycket mindre än i Stockholm. Mitt förslag är att de centrala delarna av storstäderna som delas av alla möjliga kategorier människor och åsikter inte bör användas för evenemang som vissa stadsbor skulle finna stötande.

   

Skriv ett svar

Namn (måste anges)

E-post (publiceras inte) (måste anges)

Webbplats

<!–XHTML: You can use these tags: <a href=”” title=””> <abbr title=””> <acronym title=””> <b> <blockquote cite=””> <cite> <code> <pre> <del datetime=””> <em> <i> <q cite=””> <strike> <strong>

–>

Uppmärksamma mig på vidare kommentarer via e-post

// <![CDATA[// &lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; // <![CDATA[//

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: