Anarko 27 mars 2009 Filmtips

Det här är Googles cachelagrade version av http://anarko.wordpress.com/2009/03/27/the-fall-of-an-empire/. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 2 jul 2009 08:54:12 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer

De här sökorden är markerade: anton Dessa termer syns endast i länkar som pekar på denna sida: assarson
// <![CDATA[//

Filmtips: The fall of an Empire

mars 27, 2009 av anarko

Anna, prinsessa av Byzantium

Romarriket sträckte sig mellan 600 – 700 år i tiden. Det ryska imperiet ca 450 år. Det bysantinska imperiet varade från 300-talet tills 1453 och sträcker sig alltså över ett helt millenium. Bysans var även unikt då det förenade den hellenska civilisationen med det romerska kejsardömet och den kristna ortodoxin. I den politiskt korrekta skolundervisningen berörs knappast alls det bysantinska imperiet och dess betydelse för Europas kultur och civilisation. Man känner till exempel inte till att det mesta av den europeiska rikedomen under medeltiden kom från venetianska plundringståg riktade mot Bysans skattkammare vilken hade mer än tre gånger så mycket guld i sina reserver som hela Västeuropa. Bysans konstskatter är idag utspridda över hela Europa och återfinnes inte endast på muséer utan även i kungliga trädgårdar, i palats, på torg och i kända parker (Vatikanmuséet förvaltar en hel del bysantinskt stöldgods). De första Universiteten uppstod i Bysans, liksom några av världens främsta arkitektonska mästerverk.

Bysans verkliga skatter var emellertid inte materiella utan andliga. Då de romersk-katolska plundringstågen var ute efter guld och konstskatter vilka korsfararna kunde sälja på marknaderna i Europa, var Ryssland mer intresserat av den andlighet och den kultur som gjorde Bysans stort och att fortsätta i den bysantinska traditionen.

Förfallet började inte enbart efter och på grund av de romersk-katolska plundringstågen, utan kom även innifrån. Nedan följer en länk till det bästa filmspel jag sett om Bysans uppgång och fall – ett filmspel som inte enbart lägger skulden på korstågen och de islamska invasionsarméerna utan även på romarna själva (bysantinarna uppfattade sig som romare och arvtagare av romarriket). Om inte annat kan denna film lära oss en hel del om Europas situation idag.

Sidan är på ryska, men filmen har en engelsktalande speaker:

The fall of an empire

Postat i Ortodox kristendom, Traditionalism | 16 kommentarer

16 kommentarer

  1. Det här en väldigt intressant och rent historiskt lärorikt, jag har alltid lärt att det var de ortodoxa som är schismatikerna och utbrytarna, att det var katolikerna som försvarade Europa osv osv. Det är på senare tid jag fått nys om den Katolska Kyrkan förrådde de Ortodoxa kapitalt när Konstantinopel föll , man lovade undsättning men ingen hjälp skickades och mer därtill. Tror ej det skulle skapa splittring för en historisk redogörelse måste dock komma från ett ortodoxt perspektiv hur den Kristna västerländska civilisationen historia har sett ut.
    varför blev Europa katolsk?
    Varför ser Katolska Kyrkan den ortodoxa som splittrare?
    Var Europa ortodoxt innan det blev katolskt? Enligt den katolska kyrkan så var det så. Läs all katolsk historia litteratur och katolska hemsidor som beskriver den katolska historien så är det just det de skriver utan kompromiss. Den traditionella kristendomen har sedan dess början alltid varit katolsk och den enda anledningen till varför de ortodoxa valde att ställa sig utanför den katolska gemenskapen var mest för att man ej vill lyda en påve. Eller?

    Detta är intressant frågor som sällan fått en annan belysning än den katolska. Jag tror jag talar för många.

     

  2. För den ortodoxa kyrkan är det ju uppenbart så att det är påven av Rom som har ändrat trosbekännelsen, tillfört nya dogmer och en ny teologi och så avvikit från den kyrka som även fanns i väst under de första tusen åren. Det är därför man i Väst har hela idén med dogmatisk utveckling utanför konciliets ramar och att påven ensam är ansvarig för hela kyrkans tro. Ingenting kunde vara mer främmande för kyrkan under de första tusen åren – en kyrka som dessutom avsatte flera romerska påvar för heresi. Filioque-tillägget är en heretisk förändring av trosbekännelsen och de som ignorerar detta sätter sig över den trosbekännelse som var gemensam för både öst och väst före schismen.

     

  3. Nåväl, det där var alltför invecklat för mig, jag trodde det fanns ner konkreta och historiska skillnader. Men jag är nog för dåligt påläst, men uppenbarligen så är den katolska kyrkan den första kyrkan och den ortodoxa kom därefter.

     

  4. Maximus

    Nej, helt tvärtom. Under de första tusen åren var hela kyrkan i öst som i väst ortodox. Den del av kyrkan som förändrade tron och själv separerade sig från de övriga kyrkorna är den kyrka som är schismatisk och t.om. heretisk. Den del av kyrkan som gjorde detta var påven av Rom. Av kyrkans fem patriarker tog fyra avstånd från påven av Rom då han gjorde anspråk på att vara just universell biskop för hela kyrkan. Jag tror att de fyra patriarkerna hade rätt: det är påven av Rom som avvikit från ortodoxin.

     

  5. Ok jag förstår, tack för ditt svar. Jag har länge lovat mig själv att ta en period där jag studerar den Ortodoxa Kyrkans historia och tro, jag har olika teman i mitt litterära sökande och förkovrande just nu har jag börjat med Islam och har en uppsjö av böcker som säkerligen kommer studeras under en fyra månaders period.

    Men att även Kyrkan i Väst var Ortodox till sin början var något nytt för mig, själv har jag lärt mig genom böcker och samtal att den katolska kyrkan började med det klassiska att Jesus lägger sina händer på Petrus axlar och säger ” ‘Du är Petrus och på denna klippa vill jag bygga min kyrka’. Därför gäller: där Petrus är, där är kyrkan” (Ambrosius’ Kommentar till Psalmerna 40:30, år 395.)

    ” ‘Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall inte få makt över den. Och jag skall ge dig himmelrikets nycklar’. När Wilfrid hade talat sålunda, sade kungen: ‘Det är sant, o kung!’ Sedan säger han: ‘Kan du visa någon sådan makt given åt din Columba?’ Colman svarade: ‘Ingen’ Sedan tillade kungen: ‘är ni båda överens om, att dessa ord i första hand riktades till Petrus, och att himmelrikets nycklar gavs honom av vår Herre?’ De svarade båda: ‘ Det gör vi.’ ” (Beda venerabilis, år 700, Kyrkohistoria 3:5, år 700)

    http://www.katolik.nu/html/artcl_pt_rom.htm

     

  6. Maximus

    Det är i petrus bekännelse av Jesus som Guds son som kyrkofäderna menar att Kyrkan är grundad på – inte petrus som person eftersom Jesus är kyrkans grundsten och överhuvud. Till apostlarna säger Jesus därför: Dem som vill vara störst bland eder vare de andras tjänare. Jesus valde tolv apostlar, inte en och gav dem samma ande (han blåste på dem). Ingen av dem har fått större makt än någon annan.

     

  7. Ett ortodoxt svar på din katolska länk finnes här:

    http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/encyc_1895.aspx

    mvh

     

  8. Bra dokumentär! Synd bara att kvalitén var mindre bra :( .

     

  9. Paleologus

    Instämmer. Han sätter dock fingret på en rad viktiga händelser och lyckas visa en av de viktigaste, om inte den viktigaste, perioden i världshistorien.

     

  10. den mars 30, 2009 vid 3:55 e m | Svara Anton Assarsson

    Av någon anledning kan jag inte få filmen att spela på min dator :-(

    Angående romersk-katolska angrepp på Konstantinopel skriver den medeltidshistorikern Marian T Horvat:

    “…1200-talets korståg var större och bättre organiserade och finansierade. Men också de misslyckades. Musten gick ur det fjärde korståget (1201-1204) när det fastnade i ett nät av bysantinsk politik och intrigerande, av vilket västerlänningarna aldrig kunde förstå sig på. Korsriddarna gjorde en omväg till Konstantinopel för att stödja en kejserlig tronpretendent som hade utlovat rikligt med belöningar och stöd i heliga landet i utbyte mot korsriddarnas politiska stöd. Likväl visade sig att när han väl placerats på caesars tron ville denne inte betala vad han lovat. Förrådda av sina grekiska bundsförvanter anföll därför korsfararna Konstantinopel år 1204, och plundrade brutalt världens största kristna stad.”

     

  11. Anton Assarsson

    Isaak II med hans son Alexius IV var avsatta från kejsartronen. De lovar korsfararna guld och gröna skogar om de hjälper dem att återfå kejsartronen. Isaak II sa även att bysantinarna skulle ta emot honom med öppna armar. När emellertid korståget anländer till Konstantinopel och korsfararna visar upp den avsatte kejsaren vill bysantinarna inte ta emot honom . Först då beslutar korsfararna för att invadera staden. Först invaderade de Kalcedon och Chrysopolis. När de försökte inta Konstantinopel möter de motstånd från den sittande kejsaren Alexius III. De besegrar kejsarens armé och installerar Alexius IV med sin far Isaac II. Denne vägrar emellertid att uppfylla sina löften varefter korsfararna beslutar att totalt plundra staden, vilket man också gjorde. Man satte en prostituerad på patriarkens tron i Hagia Sofia (påminner om vad de franska revolutionärerna gjorde i Notre Dame), insatte en latinsk patriark, plundrade staden på guld och konstföremål (varav många av dessa fortfarande pryder Venedigs torg och palats – andra återfinnes i Vatikanmuséet).

    Detta plundrinngståg år 1203 och förödelsen av stadens ekonomi orsakade så djupa sår i Bysans försvarsstruktur att riket inte kunde stå emot de muslimska invasionerna. Tvåhundra femtio år senare hade muslimerna lyckats nå ända fram till Konstantinopel och staden faller 1453. När påven Innocentius III hörde om korsfararnas övergrepp lär han ha blivit djupt nedslagen. Han sa:

    “How, indeed, will the church of the Greeks, no matter how severely she is beset with afflictions and persecutions, return into ecclesiastical union and to a devotion for the Apostolic See, when she has seen in the Latins only an example of perdition and the works of darkness, so that she now, and with reason, detests the Latins more than dogs? As for those who were supposed to be seeking the ends of Jesus Christ, not their own ends, who made their swords, which they were supposed to use against the pagans, drip with Christian blood,­ they have spared neither religion, nor age, nor sex. They have committed incest, adultery, and fornication before the eyes of men. They have exposed both matrons and virgins, even those dedicated to God, to the sordid lusts of boys. Not satisfied with breaking open the imperial treasury and plundering the goods of princes and lesser men, they also laid their hands on the treasures of the churches and, what is more serious, on their very possessions. They have even ripped silver plates from the altars and have hacked them to pieces among themselves. They violated the holy places and have carried off crosses and relics.”

    En relevant fråga i sammanhanget är därför om bysantinarna hade föredragit en romersk-katolsk överhöghet eller en muslimsk? Vad tror du själv?

    Källa:

    J. Phillips, The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople. Boken är auktoritativ på området.

     

  12. den mars 30, 2009 vid 10:31 e m | Svara Anton Assarsson

    Anarko,

    Marian T Horvat skriver också att påven Innocentius III blev förfärad. Han hade redan föra plundringen exkommunicerat hela korståget, och efteråt kunde han inte göra mycket mer än att fördöma det igen.

    Om bysantinarna hade föredragit romersk-katolsk överhöghet eller en muslimsk kan jag inte svara på. Säkert hade de inte föredragit exkommunicerade riddare från Venedig och Genova, kanske hellre då påven i Rom. Men jag har faktiskt ingen aning. Muslimernas erövring av staden var väl iofs inte mindre barbarisk.

    Helt klart var detta fjärde korståg en oerhörd tragedi och en skam för “latinarna”, jag påstår inget annat. Det enda jag påstår är att bysantisk politiskt intrigerande var avgörande för att plundringen blev av till att börja med. Det är också så jag tolkar din beskrivning med den avsatte kejsaren och hans son.

     

  13. Anton Assarsson

    Problemet är att den historiker du använder inte tar upp de relevanta aspekterna av händelsekedjorna. Mitt historiska tillägg till din första kommentar visar med all tydlighet att korsfararna attackerade Bysans och Konstantinopel med påvens välsignelse och mot bysantinarnas vilja – det är ju uppenbart att korsfararna själva inte brydde sig särskilt mycket om vem som satt på kejsarens tron. Det är även uppenbart att de ville komma åt Bysans skatter (vilket de i handlingar och stölder visar). Först när Innocentius III fick höra vilka oerhörda brott de hade begått så tog han avstånd från korståget, men då var det alltså redan försent.

    Han glömmer framförallt att förklara varför de stulna konstskatterna från Bysans som idag finns utspridda över Europa – dessutom finns i Vatikanmuséet?

    Som jag skrev i inlägget var inte korståget det enda som fick Bysans på fall, utan även moraliskt förfall i Bysans. Positivt nu är att historisk försöning mellan kyrkorna om denna händelse har ägt rum. Som Konstantinopels patriark, Bartholomeus sa: viljan till försoning och kärlek måste vara starkare än hat.

    mvh

    Anarko

     

  14. den mars 31, 2009 vid 3:39 e m | Svara Anton Assarsson

    Anarko,

    Helt klart har “latinarna” att skämmas för det oerhörda brottet. Men att som du antyda att det fjärde korstågets angrepp och plundring av Konstantinopel var ett påvligt beställningsjobb för att kunna fylla Vatikanmuséet, är helt felaktigt.

    “Pope Innocent III succeeded to the papacy in 1198, and the preaching of a new crusade became the goal of his pontificate…Boniface and the other leaders sent envoys to Venice, Genoa, and other city-states to negotiate a contract for transport to Egypt, the object of their crusade…The crusade was to make directly for the centre of the Muslim world, Cairo, ready to sail on June 24, 1202. This agreement was ratified by Pope Innocent, with a solemn ban on attacks on Christian states…By 1201 the bulk of the crusader army was collected at Venice, though with far fewer troops than expected; 12,000 instead of 33,500. Venice had performed her part of the agreement: there lay war galleys, large transports, and horse transports – enough for three times the assembled army. The Venetians, under their aged and blind Doge, would not let the crusaders leave without paying the full amount agreed to, originally 85,000 silver marks. The crusaders could only pay some 51,000 silver marks, and that only by reducing themselves to extreme poverty…Dandolo and the Venetians succeeded in turning the crusading movement to their own purposes as a form of repayment….Dandolo, who joined the crusade during a public ceremony in the church of San Marco di Venezia, proposed that the crusaders pay their debts by attacking the port of Zara in Dalmatia…Many of the Crusaders were opposed to attacking Zara, and some, including a force led by the elder Simon de Montfort, refused to participate altogether and returned home. While the Papal legate to the Crusade Peter Cardinal Capuano endorsed the move as necessary to prevent the crusade’s complete failure, Pope Innocent was alarmed at this development and wrote a letter to the Crusading leadership threatening excommunication.” (History of the Church”, Innocent III & the Latin East, p.371, Philip Hughes, Sheed & Ward, 1948.)

    Historian Geoffrey Hindley’s The Crusades: Islam and Christianity in the Struggle for World Supremacy mentions that in 1202, Innocent III “forbade” the Crusaders of Western Christendom from committing any atrocious acts on their Christian neighbours, despite wanting to secure papal authority over Byzantium (Hindley 143, 152). This letter was concealed from the bulk of the army and the attack proceeded. The citizens of Zara made reference to the fact that they were fellow Catholics by hanging banners marked with crosses from their windows and the walls of the city, but nevertheless the city fell after a brief siege. Both the Venetians and the crusaders were immediately threatened with excommunication for this by Innocent III.

    Boniface of Montferrat, meanwhile, had left the fleet before it sailed from Venice, to visit his cousin Philip of Swabia. The reasons for his visit are a matter of debate; he may have realized the Venetians’ plans and left to avoid excommunication, or he may have wanted to meet with the Byzantine prince Alexius Angelus, Philip’s brother-in-law and the son of the recently deposed Byzantine emperor Isaac II Angelus. Alexius had fled to Philip when his father was overthrown in 1195, but it is unknown whether or not Boniface knew he was at Philip’s court. There, Alexius IV offered 200,000 silver marks, 10,000 men to help the Crusaders, the maintenance of 500 knights in the Holy Land, the service of the Byzantine navy to transport the Crusader Army to Egypt and the placement of the Greek Orthodox Church under the Roman Catholic Church if they would sail to Byzantium and topple the reigning emperor Alexius III Angelus. It was a tempting offer for an enterprise that was short on funds. Greco-Latin relationships had been complicated ever since the Great Schism of 1054. The Latins of the First, Second, and Third Crusade had gone from strained to hostile in Constantinople on their way to the Holy Land, whereas the Greeks had militarily abandoned the Crusaders on some occasions and engaged in open diplomacy with their enemies on others. A large number of Venetian merchants and other Latins were also attacked and deported during the massacre of the Latins in Constantinople in 1182. However, the Byzantine prince’s proposal involved his restoration to the throne, not the sack of his capital city, which Count Boniface agreed to. (J. Phillips, The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople, 113)

    Although Innocent III had again demanded that they not attack [Konstantinopel], the papal letter was suppressed by the clergy, and the crusaders prepared for their own attack, while the Venetians attacked from the sea; Alexius V’s army stayed in the city to fight, along with the imperial bodyguard, the Varangians, but Alexius V himself fled during the night. (J. Phillips, The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople, 209)

    According to Choniates, a prostitute was even set up on the Patriarchal throne. When Innocent III heard of the conduct of his pilgrims, he was filled with shame and strongly rebuked them. (The Sack of Constantinople”, Nicetas Choniates, 1204.)

    Det fjärde koståget hade inte påvligt mandat att angripa Konstantinopel. Målet med korståget var att erövra Jerusalem via Egypten, inte att angripa Konstantinopel. Venedig fick det istället till att handla om penningen (som så ofta) samt bysantinsk politik. Man ska i sammanhanget inte glömma att det var påven Urban II som satte igång hela kortågen till att börja med, då kejsaren Alexius I bad Väst om hjälp mot islam. Varför skulle påvedömet då få för sig att angripa Konstantinopel? Det är inte logiskt.

    Varför återfinns stöldgods i Vatikanmuséet idag? Ja förmodligen är det så att skatter spreds runt om i Europa som betalningsmedel (inte minst till Venedig) och då hamnade mycket också i Rom via handeln. Det är inte heller otänkbart att Rom tog på sig ansvaret att försöka bevara så mycket konst och skatter från Bysans som möjligt, när denna stat upphörda att existera så småningom. Vatikanmuséet har ju många konstföremål från många olika kulturer och epoker.

    Slutligen kan jag inte annat än instämma patriarkens uppmaning. Särskillt nu när vi alla håller på att gå under.

     

  15. Anton Assarsson

    Du har misstolkat mig.

    De enda påståenden jag har försvarat är följande:

    1) Påven initierade det fjärde korståget

    2) Korsfararna drog över Bysans i hopp om att få ta del av Bysans skatter och hade en dålig ursäkt i den avsatte kejsaren Isaak II med sin son Alexius IV

    3) Bysantinarna ville inte ha den gamle kejsaren tillbaka då de redan hade en ny.

    4) Korsfararna beslutar sig då för att inta Konstantinopel

    5) De sätter in kejsaren Alexius IV som vägrar att fullfölja sina löften

    6) Korsfararna plundrar då Konstantinopels på allt guld (Bysans skattkammare var tre gånger så stor ifråga om guld som hela Västeuropa), plundrar kyrkor, slår sönder altare, våldtar nunnor, misshandlar präster och biskopar, sätter en prostituerad på patriarkens tron, stjäl värdefulla ikoner, skulpturer och konstverk för att sälja på marknaderna i Europa.

    (En del av dessa konstverk och ikoner finns idag i Vatikanmuséet – jag har inte påstått att detta från början var påvens plan – endast att påven de facto har dem där.)

    7) När Innocentius III får reda på detta blir han upprörd och fördömer korståget.

    8) Bysans tappar sin förmåga att ekonomiskt restaurera Konstantinopel och sitt kejsardöme efter korståget och muslimerna börja ta större och större delar av det Bysantinska riket.

    9) ungefär 240 år senare har osmanerna intagit Konstantinopel och staden faller under islam. Greker, Rumäner, Bulgarer och Serber vilka fordom identifierat sig med Bysans faller under turkens överhöghet.

    10) Det finns ett samband mellan Bysans fall 1453 och korstågen.

    Den väsentliga skillnaden mellan ortodoxi och katolicism beror inte på världsliga skeenden utan på andliga och doktrinära skillnader. Latinarna med påven hade fallit i heresi. Efter 1200-talet har den romerska kyrkan stegvis rört sig längre och längre bort från den sanna kyrkan. Själfallet skall vi förlåta världsliga oförätter – men den romersk-katolska kyrkan måste återvända till sitt ortodoxa ursprung och motta traditionens fullhet. Under det först millenniet var det ofta patriarken i Konstantinopel som föll i heresi, medan patriarken av Rom stod för ortodoxi. Under det andra milleniet blev det tvärtom. Det tredje millenniet kanske kan få se en restaurering av ortodoxin över hela den apostoliska kristenheten. Det är åtminstone mitt hopp.

    mvh

    Anarko

     

  16. den mars 31, 2009 vid 6:27 e m | Svara Anton Assarsson

    Anarko,

    Tack för klargörandet.

    Håller med om att primära dock ligger på det doktrinära snarare än det världsliga. Vem det är som separerat sig från vem och vem som nu befinner sig i schism och heresi, där är jag övertygad om motsatsen till vad du beskriver. Hoppet om återförening förenar oss dock.

     

Skriv ett svar

Namn (måste anges)

E-post (publiceras inte) (måste anges)

Webbplats

<!–XHTML: You can use these tags: <a href=”” title=””> <abbr title=””> <acronym title=””> <b> <blockquote cite=””> <cite> <code> <pre> <del datetime=””> <em> <i> <q cite=””> <strike> <strong>

–>

Uppmärksamma mig på vidare kommentarer via e-post

// <![CDATA[// &lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; // <![CDATA[//

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: