Anarko, 19 januari 2009

Det här är Googles cachelagrade version av http://anarko.wordpress.com/2009/01/19/fsspx-i-uppdrag-granskning/. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 3 jul 2009 11:42:20 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer

// <![CDATA[//

SSPX i “Uppdrag Granskning”

januari 19, 2009 av anarko

Inledning

Journalisterna på “Uppdrag Granskning” är bekymrade över traditionell katolicism. Detta har å andra sidan inte hindrat den statliga televisionen från att ge andra traditionella religioner, senast nu traditionellt troende muslimer, ett forum för att förmedla sin världsbild under hösten 2008 i serien “Halal-TV”. Den grupp som man nu har satt under “granskning” består i Sverige av ett trettiotal personer som använder det romersk-katolska prästsällskapet SSPX tjänster. Jonas De Geer, som tillhörde gruppen i Sverige före sin politiska exil, har skrivit ett initierat inlägg i frågan. Då jag själv en gång i tiden deltog i dessa mässor och känner flertalet av “inblandade” lekmän som brukar bevista SSPX mässor idag, har jag valt att skriva ett eget inlägg.

Vad är SSPX?

SSPX är ett katolskt prästbrödraskap som grundades efter det andra Vatikankonciliet (1962-1965) av Ärkebiskop Marcel Lefebvre för de präster som hade andligen svårt att celebrera den nya mässordningen och annars var missnöjda med många av de reformer och tendenser man såg komma efter konciliet. Man var även bekymrade över en del nya doktriner som man uppfattade som stridande mot vad den katolska kyrkan tidigare förkunnat. Oron gällde i första hand “ekumenismen” med andra kristna samfund och religionsdialogen med andra religioner.

Faktum är emellertid att “konflikten” går längre tillbaka än andra Vatikankonciliet, närmare bestämt till striderna mellan mer liberala/moderna- och traditionella teologer i Frankrike, Holland, Belgien och Tyskland under 1900-talets början. De traditionella franska prästseminaristerna studerade vid det franska seminariet i Rom för att undkomma de moderna teologernas undervisning i Paris. Ärkebiskop Marcel Lefebvre studerade alltså vid det franska seminiariet i Rom.

Redan under 1800-talet fanns katolska teologer som ville “döpa” den franska revolutionen och göra många av dess principer, framförallt separationen mellan kyrka och stat och religionsfriheten (som tolkades som indifferentism), till delar av den katolska doktrinen. Under början av 1900-talet ville många “moderna teologer” dessutom reformera liturgin och göra den mer “up to date” och mindre “polemisk” mot typiskt protestantiska lärosatser.

Under det andra Vatikankonciliet bröt en del av denna “modernism” igenom, vilket vållade problem för många katoliker. Hur skulle man se på reformerna? Hur kunde kyrkan göra så här? Kan en sann påve skriva under dessa dokument? Vad är det för clowner som står vid altaret? O.s.v. Situationen blev inte bättre när tusentals präster och ordensmedlemmar lämnade den katolska kyrkan. En del lämnade kyrkan för att konciliet inte gått tillräckligt långt i sina reformer, andra för att man tyckte att konciliet gått alldeles för långt. Konciliet blev således en “katalysator” för strömningar som under lång tid tycks ha legat och pyrt under ytan. Till den traditionella gruppen hörde inte bara SSPX utan dessutom en ännu mer radikal grupp som kallar sig sedesvakantister. Sedesvakantister erkänner inte de konciliära påvarna som riktiga “påvar” och menar därför att påvesätet är vakant. SSPX är inte en sedesvakantistisk organisation eftersom man erkänner de påvar som officiellt har upptagit Petri ämbete fram till idag.

Namnet SSPX betyder “Sanct Pius den Tiondes Prästsällskap”. Det är alltså fråga om ett prästsällskap och inte om ett politiskt parti. Syftet med prästsällskapet är att föra vidare den romersk-katolska kyrkans förkonciliära traditioner, framförallt den gamla mässordningen. SSPX är således ett “traditionalistiskt” prästssällskap i denna mening.

SSPX och den världsliga politiken

Då SSPX består av traditionella katoliker som inte tycker om den franska revolutionens idéer och ideal, har det givetvis förekommit lekmän på sällskapets mässor som också politiskt haft andra ideal än socialism och liberalism. Men då prästsällskapet inte själva har en “politisk linje” är det givetvis felaktigt att förväxla viljan att bevara ett andligt och religiöst romersk-katolskt arv med världslig politik. Det finns å andra sidan en moralisk och andlig dimension av all politik. Det är till exempel svårt att vara katolik och kommunist samtidigt, eftersom man som kommunist samarbetar med krafter som eftersträvar en social ordning utan Gud. Det är även svårt att vara liberal och katolik samtidigt om liberal betyder att man vill tillåta abort i samhället eller vill förbjuda offentlig religionsutövning. Men det är lika svårt att vara nationalsocialist och katolik eftersom man som katolik tror på en objektiv naturrätt och tar moraliskt avstånd från varje kränkning av livets värde, liksom man tar avstånd från reduktionen av livet på biologistiska sammanhang och processer och inordningen av raser och individer i “starka och svaga”.

SSPX i Sverige

SVT:s intresse för det trettiotal personer i Sverige som en gång i månaden tar emot präster för att kunna gå till bikt och ta emot kommunion är lite märkligt om vi talar i termer av “korståg” och rekatolicering av Sverige. Det enda korståg jag hört talas om i dessa sammanhang är “rosenkranskorståg”, d.v.s. att medlemmar ur gruppen träffas regelbundet och ber rosenkransen (en böneandakt) för Sveriges omvändelse. Och vad är det för märkligt med detta? Att be för svenskarnas omvändelse till en viss religion torde vara något som förekommer i de flesta seriösa trossamfund. Jag tror till exempel att många muslimer ber liknande böner. Och om man inte tror på den katolska bönens makt, har man ju å andra sidan inget att frukta.

Biskop Williamson

Prästsällskapet leds av fyra biskopar. En av dem heter Biskop Williamson. Biskop Williamson är känd för flera politiskt inkorrekta uttalanden som långt ifrån alla i prästssällskapet ställer upp på eller omfattar. Detta är givetvis djupt olyckligt för en biskop/präst och något som lätt kan bli föremål för medial sensationslystnad. Flera paralleller till andra sammanhang kan här göras då Biskop Williamsons privata åsikter definitivt inte är allmänna för de katoliker som besöker SSPX gudstjänster. Det är, exempelvis, som att låta Lars Ohlys åsikter om kommunismen representera vad alla som är intresserade av jämställdhet mellan könen anser i denna för jämställdheten avlägsna och irrelevanta fråga. Bortsett från Jonas De Geer och två personer till, är alla jag känner i SSPX relativt ointresserade av politik.

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag själv inte är traditionell katolik, utan ortodox kristen.

Lästips: I efterspelet till “Uppdrag Granskning”/ FSSPX

Brevet som “Uppdrag Granskning” inte ville redovisa

Postat i Anarkos position, Traditionalism | 52 kommentarer

52 kommentarer

 1. Tack Anarko, för ditt fina inlägg..
  Detta känns som en desperats Ateististisk stats vansinnesryckningar, ett gripande efter ett halmstrå från PKetablissemanget att förfölja så få individer..

  Men det känns alltid gott att ha Gud på sin sida när Satans Stormtrupper rycker fram…..

  Din vän

   

 2. Ska bli intressant att se hur SVT lägger upp “granskningen”.
  I vanlig anda blir det väl en otroligt vinklad version av SSPX som kommer att visas.

  Skulle inte förvåna mig om de tre kvinnorna från Halal-TV får sitta med som experter i någon panel.

   

 3. den januari 19, 2009 vid 7:38 e m | Svara Anton Assarsson

  Bra inlägg! Naturligtvis är det här “granskningen” ett patetiskt försök att skapa nya och för pk-demokratins överlevnad behövliga “hotbilder”.

  Det är sorgligt att Stockholms katolska stift har svarat med panikartade avståndstaganden från SSPX.

   

 4. Stockholms katolska stift tog då i så det sprack. De måste vara helt panikslagna.

   

 5. Rörande deras FAQ alltså.

   

 6. AMDG

  Tack och lycka till i denna kamp!

  Anton Assarsson

  Ja, det är beklagligt och med avseende på målgrupp, direkt ovärdigt (30 personer!)

  Wodinaz

  Jag tycker själv inte att katolska kyrkans FAQ (som jag nyss läste) var särskilt kontroversiellt om vi bortser från rubriken. Självklart ger detta faq ett intryck av “ängslighet” och “oro”, vilket är trist i sammanhanget. Man borde kunna ge en bättre förklaring och t.om. försvara katolikernas uppriktighet som besöker SSPX:s mässor.

   

 7. Senaste nytt är att Judiska Centralrådet i Tyskland har polisanmält Biskop Wiliamson för tankebrott. Den stora tyska tidsskriften Der Spiegel tar i veckans nummer upp vilka effekter uttalandena och intervjun kan få, bland annat på påvens kommande resa till Israel.

  Källa: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=102271&a=1402152&lid=puff_1359887&lpos=extra_0

   

 8. den januari 20, 2009 vid 5:52 e m | Svara Svensk katolik

  Instämmer helt med “Wodinaz” ovan och tillägger att det var det katolska stiftets hispiga “pressansvarig” Maria Hasselgren som författade den insmickrande FaQ-texten om detta prästbrödraskap. Jag har hört mig för.
  Biskop Arborelius uttalande var ju i alla fall ok, inget tjat om rasism bla bla “vi tar avstånd” bla bla etc.. Det ska bli spännande att se hur SSPX:s präster kommer bemöta SVT:s grova angrepp.

  Ps: Tack för en intressant blogg!

   

 9. Tillåt mig återge tyska SSPX:s försvarsuttalande, på just tyska:

  Stellungnahme

  Der Distriktobere der Priesterbruderschaft St. Pius X. in Deutschland, Pater Franz Schmidberger, stellt zum rufschädigenden Artikel im Spiegel Nr. 4/2009, S. 32-33: Problem für den Papst, folgendes fest:

  1. Die Aussage, die heutigen Juden trügen die Schuld ihrer Väter, muß auf jene Juden eingeschränkt werden, welche die Tötung Jesu Christi gutheißen. Sie ist in der zitierten Verallgemeinerung unrichtig.

  2. Auch für die heutigen Juden ist der fleischgewordene Gott, Jesus Christus, der Erlöser und einzige Weg zum Heil: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als durch mich.“ (Joh 14,6) Es gibt für sie keinen separaten Heilsweg. Deshalb ruf schon der hl. Petrus, der erste Papst, ein Jude, seine Zuhörer auf, sich zu bekehren und sich auf den Namen Jesu Christi taufen zu lassen (vgl. Apg 2,38). Hier finden wir die beständige Lehre der Kirche durch alle Jahrhunderte durch.

  3. Unser Herr Jesus Christus ist seiner menschlichen Natur nach Jude, seine hochheilige Mutter ist Jüdin, alle Apostel sind Juden. Schon deshalb kann kein aufrechter Christ Antisemit sein.

  4. Wir kennen das Interview, das Bischof Williamson dem schwedischen Fernsehen gab, nicht. Sobald es uns vorliegt, werden wir es prüfen und dazu auch anwaltlichen Rat einholen. Es ist klar, daß für Äußerungen, wie sie Bischof Williamson angeblich gemacht hat, nur der Urheber selbst verantwortlich ist und diese nicht die Haltung der Priesterbruderschaft St. Pius X. widerspiegeln. Übrigens hat schon Papst Pius XI. in der Enzyklika „Mit brennender Sorge“ vor dem gottlosen Naziregime und seinen Verbrechen gewarnt.

  Die Frage der Juden ist in keiner Weise ein Tagesthema unserer Bruderschaft. Ihre Sorge gilt dem Heil der Seelen, entgegen dem, was der Spiegelartikel in ungerechter und irreführender Weise suggeriert.

  Stuttgart, den 20. Januar 2009

  Pater Franz Schmidberger
  Distriktoberer

  Från: http://www.fsspx.info/news/news.php?show=5195

   

 10. Svensk Katolik

  Tack…

  Clabbe

  Tack för texten.

   

 11. Det stora problemet, mina herrar, är väl att SSXP:s “biskopar” är exkommunicerade.

  Varför inte läsa den helige faderns Motu proprio:

  http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_02071988_ecclesia-dei_en.html

  Detta avgör frågan för oss vanliga katoliker.

  Roma locuta est, causa finita est.

   

 12. Nu finns tyska SSPX:s reaktion tillgänglig på svenska.
  Enligt uppgift från Uppdrag Gransknings redaktör kommer engelska SSPX:s distriktssuperior Fr.Paul Morgan i anständighetens namn att beredas tillfälle att försvara sin verksamhet i en 10 min oklippt intervju i nästa veckas Uppdrag Granskning. Man ser med spänning fram mot detta, samtidigt som man finner de gudlösa SVT-journalisternas drev mot oss bibeltrogna kristna minst sagt obehagligt.

  —————————————————-

  Ställningstagande

  Prästbrödraskapet S:t Pius X:s distriktssuperior i Tyskland, pater Franz Schmidberger, fastslår med anledning av den ryktesskadande artikeln i Der Spiegel Nr. 4 / 2009, S. 32-33: Problem für den Papst (= Problem för påven) följande:

  1. Utsagan att våra dagars judar skulle bära på sina fäders skuld måste begränsas till de judar, som godkänner dödandet av Jesus
  Kristus. Uppgiften är i den citerade generaliseringen oriktig.

  2. Även för dagens judar är den människoblivne Guden, Jesus Kristus, återlösaren och den enda vägen till frälsning: “Jag är vägen,
  sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6). Det finns för dem ingen separat frälsningsväg. Därför
  uppmanar redan den helige Petrus, den förste påven, en jude, sina åhörare att omvända sig och låta döpa sig i Jesu Kristi namn (jfr Apg
  2:38). Här finner vi Kyrkans alla århundraden igenom oföränderliga lära.

  3. Vår Herre Jesus Kristus är till sin mänskliga natur jude, hans högtheliga Moder är judinna, alla apostlar är judar. Redan av den
  anledningen kan ingen uppriktig kristen vara antisemit.

  4. Vi känner inte till den intervju, som biskop Williamson gav för den svenska televisionen. Så snart den kommit oss tillhanda, kommer vi att
  granska den och dessutom även inhämta advokatråd. Det är klart, att för yttranden, sådana som biskop Williamson, efter vad man påstår,
  har gjort, är endast upphovsmannen själv ansvarig, liksom att dessa inte återspeglar Prästbrödraskapet S:t Pius X:s hållning. För övrigt
  har redan påven Pius XI i encyklikan “Mit brennender Sorge” varnat för den gudlösa naziregimen och dess förbrytelser.

  Frågan om judarna är på intet vis ett dagligt tema för vårt brödraskap. Dess omsorg gäller själarnas frälsning, i motsats till vad Spiegelartikeln på ett orättvist och vilsledande sätt låter påskina.

  Stuttgart den 20 januari 2009

  Pater Franz Schmidberger, distriktssuperior

   

 13. den januari 21, 2009 vid 10:41 f m | Svara Kristin Jansson

  Det blir intressant att se programmet. De verkar ganska mycket rikta in sig på att svenska kyrkan lånat ut sina lokaler. Om man tittar på vad biskop Anders säger i det där korta klippet så tar han avstånd han också. Det ska bli spännande att se vad Biskopen har att säga.
  Fö ska både han och alla möjliga andra präster godkänt Hasselgrens text. ( och jag måste tillstå att hon trots allt klämde åt Jersild rätt bra i DN förra veckan).

  In Christo,
  Karin J

   

 14. Detta var ju skönt att ta del av som svensk katolik, som har vördnad för Kyrkans traditionella latinska liturgi. Jag är även skeptisk till de politiskt korrekta modeåsikterna som svensk media matar oss med dagligdags.
  Pressmedelandet kommer, enligt uppgift, på svenska inom kort.

  Pressmeddelande från SSPX England ang. Uppdrag Granskning

  +++++++++++++++++

  IMPORTANT STATEMENT
  20th JANUARY 2009

  The press secretary of the Catholic Diocese of Stockholm, Sweden, has issued a statement in anticipation of a Swedish television report concerning the Society of Saint Pius X (to be broadcast on 21/01/09).

  The diocesan release pretends to deal with different issues surrounding the Society and concludes with the paragraph: ‘We would like to make clear the differences between them (SSPX) and the Catholic Church. We completely distance ourselves from all forms of racism and anti-Semitism. The Catholic Church in Sweden has nothing to do with the “Crusade” for making Sweden Catholic again, as reported by the programme, and does not support it in any way.’

  As the Society of Saint Pius X continues to do what the Catholic Church has always done, and remains committed to upholding traditional papal teaching, in opposition to the neo-modernist errors which are at the root of the crisis in the Church, we completely reject any charges of being ‘outside the Church.’

  Furthermore, the implication that the Society of Saint Pius X is somehow racist is entirely false and unjust. Both the faithful who support the Society and the members of the Society itself come from diverse ethnic backgrounds, and include Africans, Indians, Asiatics, and Caucasians, all of whom are united in their Catholic belief and practice, without any distinction or prejudice.

  Concerns held by individuals, for instance, over the consequences of mass-immigration in different parts of the world, cannot in any way be termed ‘racist’ or ‘xenophobic.’
  Similarly, the Society rejects wholeheartedly the slur that it is anti-Semitic. We embrace without reserve the condemnation of racism, and the proud folly behind it, as made, for example in Pope Pius XI’s encyclical Mit brennender Sorge, which deals with the errors of National Socialism. To despise the Jewish people because of their race is to go against the fundamental law of Christian charity which is to ‘love ones neighbour as oneself.’

  Whilst the Society rejects and deplores all and every prejudice and discrimination against the people from which Our Lord and His holy Mother came, it cannot be described as anti-Semitic to pray for their conversion to the true Faith, to study their recent and tragic history, or to question some of their political objectives. To do so, in the case of this latter, would be to condemn the ultra-orthodox Jews, who disagree with the founding of the State of Israel, as ‘anti-semitic!’

  Rejecting the idea of a peaceful and prayerful determination to work towards the conversion of Sweden, the Stockholm Diocese very regrettably appears to display its dissent from the Catholic Church’s mission of ‘teaching and baptising all nations’ as commanded by Our Lord Himself (Matthew 28,19), and this seemingly in the name of a false ecumenism.

  The accusations made against the Society in the TV emission, and which appear to be echoed in the diocesan statement, are false and unworthy of those who made them. This being said, we do well to heed Our Divine Saviour’s injunction of ‘praying for our enemies and doing good to them that persecute us.’

  Father Paul Morgan
  SSPX District Superior of Great Britain
  (with responsibility for the Society’s apostolate in Scandinavia)

  Hittat på: http://www.sspx.co.uk/page5.htm

   

 15. BB

  Biskoparna är officiellt exkommunicerade av Rom, medan prästerna är “suspenderade”. Lekmännen som deltar i SSPX mässor är inte exkommunicerade av Rom.

  Samtidigt måste man påpeka att den förkonciliära romerska mässordningen inte skulle ha bevarats som en levande tradition förutan dessa traditionella grupper, framförallt SSPX. Enligt min mening hanterade den officiella kyrkan dessa grupper lite klumpigt från början, samtidigt som man tillät de mest avvikande excesser på andra håll (t.ex. clownmässor).

  En svart/vit bild är därför inte att föredra mot den svåra situation som uppstod efter konciliet. Vad som däremot är bra är givetvis att det har kommit mycket goda frukter av SSPX motstånd då kyrkan numera har givit sitt tillstånd till den gamla mässordningens firande överallt och utan att biskoparna måste ge sitt medgivande.

  Själv är jag alltså ortodox kristen och ser samtliga påvar som exkommunicerade från år 1054. Så ditt argument kan ställas i ett historiskt perspektiv. Enligt min mening är den katolska kyrkan avfallen från den ursprungliga/antika kristendomens fulla traditioner.

   

 16. den januari 21, 2009 vid 2:39 e m | Svara Anton Assarsson

  Anarko,

  Eftersom du betraktar samtliga påvar som exkommunicerade efter 1054: accepterar du alltså inte patriarken Athenagoras I av Konstantinopels upphävande av Paulus VI exkommunicering år 1964? Eller Du kanske rentav inte accepterar Athenagoras I som legitim patriark?

  Jag frågar av ren nyfikenhet. Som traditionell katolik accepterar jag inte Paulus VI upphävande å sin sida. Jag ifrågasätter rentav om Paulus VI var legitim påve överhuvudtaget.

  För övrigt tackar jag för ditt moraliska stöd och din läsvärda betraktelse.

   

 17. Anton Assarsson

  Det som är svårt för många katoliker att förstå är att ortodoxin inte ser Konstantinopels patriark som en “påve” för Östkyrkan. Vad patriark Athenagoras gjorde gäller således inte för hela den Ortodoxa Kyrkan. Sålänge påven lär ut filoque-heresin, är han utanför kyrkans fulla gemenskap. Å andra sidan ser jag det som värdefullt att kyrkorna (den katolska och den ortodoxa) har närmat sig varandra och lagt ifrån sig gammal onödig polemik. Känslorna skall inte få styra en eventuell återförening. Som ortodox kristen önskar jag inget annat än att kyrkorna förenas på den gemensamma grund som fanns före schismen 1054 och som var gemensam för hela den ortodoxa kyrkan i öst som i väst och som idag endast finns i den ortodoxa kyrkan. En avslutande fråga till traditionella katoliker är därför: varför endast se före och efter V2? Titta även före och efter 1054.

   

 18. den januari 21, 2009 vid 4:19 e m | Svara Anton Assarsson

  Anarko,

  Som sagt, jag frågade av ren nyfikenhet, inte för att här dra upp den större frågan om “vem som har rätt”, katoliker eller ortodoxa. Jag förstår att Konstantinopels patriark inte är öst-kyrkans (kyrornas) “påve” – därav min undran huruvida du betraktar hans beslut år 1964 som bindande/giltigt. Ska jag tolka ditt svar som att hans beslut s.a.s. får stå för honom att att det är upp till varje ortodox kristen att acceptera eller förkasta detta beslut? Eller äger exkommunikationens upphävande endast laga kraft inom patriarken av Konstantinopels jurisdiktion?

  Jag betonar återigen att jag ställer dessa frågor av ärlig nyfikenhet, utan någon vilja att här gå polemik. Jag nöjer mig med att konstatera att jag är av helt motsatt uppfattning än din vad gäller frågan vilken part som gjorde sig skyldig till schism 1054, vem det är som är heretisk vad gäller filoque, på vems grund kyrkorna ska återförenas etc. Som svar på din fråga således: Jodå, vi (och Kyrkan före V2!) har mer än väl tittat på “före och efter 1054″. Vi får här helt enkelt vara överens om att inte vara överens.

  Jag delar din önskan om en återförening, och att onödig polemik läggs åt sidan. Ett närmande på rent naturrättsligt plan tror jag är nödvändigt – när våra folk rent fysiskt hotas av undergång måste det till samarbete och samförstånd. T.ex. blev jag enormt indignerad av albanernas förföljelser av de ortodoxa serberna i Kosovo. De har mitt (och alla traditionella katolikers) fulla moraliska stöd. Rom borde ha varit lång tydligare och skarpare i sitt stöd för de förföljda kristna där. I tider där ortodoxa kyrkor sprängs av muslimska ligister för att göra Balkan “safe for democracy” och ett 30-tal katoliker sägs utgöra ett antisemitiskt “korståg”, är det viktigt att kunna samarbeta utan att vi här och nu slår 1054 och filoque i huvudet på varandra.

   

 19. Anton Assarsson

  “Ett närmande på rent naturrättsligt plan tror jag är nödvändigt – när våra folk rent fysiskt hotas av undergång måste det till samarbete och samförstånd.”

  Liksom en gemensam kamp mot den sekulära humanismen som i detta TV-inslag. :)

   

 20. den januari 21, 2009 vid 5:54 e m | Svara Anton Assarsson

  Se gärna inlägg på uppdrag gransknings debattforum:
  http://forum.svt.se/jive/svt/thread.jspa?threadID=30632&tstart=0

  Dagen och SvD har sällat sig till belackarna:

  http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162048

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2356285.svd

   

 21. Anarko skriver: “Biskoparna är officiellt exkommunicerade av Rom”. Vad då, “officiellt”!?

  D e ä r e x k o m m u n i c e r a d e av den levande Petrus, han som har getts himmelrikets nycklar. Det innebär att de de facto står utanför nåden och inte har rätt att ta del av Kyrkans sakrament, ännu mindre förrätta “prästvigningar”.

  SSPX resonemang är ju exakt detsamma som högkyrkliga anglikaner och lutheraner för fram, när de hänvisar till den apostoliska successionen som något magiskt friflygande. Vi katoliker tror så här: Saknar en biskop gemenskap med Kristi ställföreträdare på jorden så är det inte en katolsk biskop. Konstigt att SSPX som f.ö. bejakar allt i Kyrkans tro förnekar just detta;-)

  SSPX biskopar är alltså lika mycket biskopar som Ärkebiskopen av Canterbury, eller varför inte KG Hammar?

  BB

   

 22. den januari 21, 2009 vid 6:55 e m | Svara Anton Assarsson

  BB, du är fullständigt felinformerad. Citat:
  “Det betyder att biskopsvigningarna och prästvigningarna visserligen är giltiga i Katolska kyrkans ögon, däremot är de inte lagliga.”
  Källa: http://www.katolskakyrkan.se/Turnpike.aspx?id=1072

  De är alltså giltigt vigda, dvs “riktiga” biskopar och präster, men dessa vigningar skedde mot påvens uttryckliga vilja.

  Sedan kan man diskutera huruvida vigningarna är “olagliga” – det finns gott om skäl för att de var lagliga med tanke på den kyrkokris som V2 innebar.

   

 23. BB

  Du kan bortse från “officiellt” om du finner ordet så stötande.

  Även jag anser mig följa aposteln Petrus. Petri ämbete begränsar sig inte till påven av Rom vet du? Det finns f.ö. en påve av Alexandria.

  Till Anton Assarssons korrekta svar vill jag tillägga:

  Problemet med biskopsvigningarna är att de föregicks av ett spänt möte mellan Ärkebiskop Lefebvre och Kardinal Ratzinger (nuvarande påven Benedictus XVI). Angående mötet kan man dra vissa slutsatser. Varken Lefebvre eller Ratzinger är ju kända för sin vilja att kompromissa. Vad som senare händer är lite mer oroväckande. Lefebvre tror att Ratzinger försöker lura honom (he smelled a rat, som en präst förklarade till mig). Ratzinger blir arg över Lefebvres attityd och säger: “Om du känner så, är mötet avslutat”. Lefebvre återvänder till Econe och viger de fyra biskoparna. Före vigningen tillsätts dock en kanonisk granskning av giltigheten av vigningingarna. Den som ledde granskningen var fader Bizig. Fr Bizig kommer fram till att vigningarna var okanoniska då man måste ha påven med sig. Fr. Bizig lämnar då SSPX och grundar Sanct Petrus prästsällskap utifrån direktiven i Ecclesia Dei. Detta prästsällskap är i kommunion med påven av Rom. Kritiker menar att Sanct Petrus prästsällskap fick “mässan” till priset av Ärkebiskop Lefebvres exkommunicering. Men i avtalet med Ratzinger ingick att de skulle få tillstånd att fira den gamla mässan. Av denna anledning kunde jag aldrig själv helhjärtat stödja SSPX på den tiden jag själv var katolik. Jag ville vara i kommunion med påven.

  I denna stund måste vi dock stödja SSPX och de katoliker som besöker deras mässor. Vi måst förstå, visa vår kärlek och sympati för denna grupp av 30 katoliker som är uppriktiga troende och drivna av ödmjuk uppriktighet att vara trogna kyrkans tradition – även om vi inte håller med om allt.

  Pax

   

 24. Käre Anarko,

  Då jag brukar gå i SSPX:s underbara mässor och bl a njuta av den gregorianska sången och kan bedja så bra och blir så lätt i anden där så ber jag dig låta SSPX:s officiella reaktioner på detta skämt-program delges dina initierade läsare.

  Tack för en alltid spännande blogg:-)

  Pax et bonum! och Gud välsigne Ali & Lars-Göran!

  _________________________________

  VIKTIGT UTTALANDE
  20 januari 2009

  Pressansvarig i Stockholms Katolska Stift har med anledning av ett reportage i Sveriges Television som handlar om St. Pius X:s Prästbrödraskap publicerat vissa uttalanden. (Reportaget sänds den 21 januari 2009.)

  Uttalandena, som omfattar cirka fyra sidor, utger sig för att behandla olika frågor kring Prästbrödraskapet och innehåller bland annat följande stycke: “[Vi vill] tydliggöra skillnaderna mellan dem [Prästbrödraskapet] och den Katolska kyrkan.Vi tar fullständigt avstånd från alla former av rasism och antisemitism. Katolska kyrkan i Sverige har inget att göra med det ‘korståg’ för att åter göra Sverige katolskt som reportaget bland annat handlar om och ställer oss inte bakom det på något sätt.”

  Eftersom St. Pius X:s Prästbrödraskap fortsätter att göra det den Katolska Kyrkan alltid gjort och förblir engagerat för att upprätthålla påvarnas traditionella lära i motsats mot de neomodernistiska irrläror som ligger till grund för krisen i kyrkan, tillbakavisar vi fullständigt alla anklagelser om att stå “utanför kyrkan”.

  Vidare är antydningen att St. Pius X:s Prästbrödraskap på något sätt skulle vara rasistiskt fullständigt felaktig och orättvis. Såväl de troende, som stödjer Prästbrödraskapet, som dess medlemmar själva representerar många olika etniska bakgrunder och omfattar afrikaner, indier, asiater och européer, som alla är förenade i sin katolska tro och i utövandet av densamma, utan någon som helst åtskillnad eller fördomsfull särbehandling.

  Vissa privatpersoners oro för exempelvis massinvandringens följder i olika delar av världen kan inte på något sätt kallas “rasistisk” eller “främlingsfientlig”.

  Likaledes avfärdar Prästbrödraskapet helhjärtat förolämpningen att det skulle vara antisemitiskt. Vi ställer oss reservationslöst bakom de fördömanden av rasism, och den högmodiga dårskap som ligger bakom densamma, som till exempel Pius XI. uttalat i encyklikan Mit brennender Sorge, som behandlar Nationalsocialismens irrläror. Att förakta det judiska folket på grund av deras ras är att gå emot den grundläggande kristna lagen om kärleken till nästan, som säger att “man skall älska sin nästa som sig själv”.

  Prästbrödraskapet förkastar och beklagar djupt varje form av fördom mot och diskriminering av det folk som Vår Herre och Hans heliga Moder tillhörde. Man kan emellertid inte kalla det antisemitiskt att be för deras omvändelse till den sanna tron, att studera deras senare och tragiska historia, eller att ifrågasätta vissa av deras politiska avsikter. Att göra detta skulle i det sistnämnda fallet innebära ett fördömande av de ultraortodoxa judarna, som motsätter sig staten Israels grundande, som “antisemitiska”!

  Genom att förkasta idén om en fredlig och from föresats att arbeta för Sveriges omvändelse tycks Stockholms Katolska Stift beklagligt nog reservera sig mot Katolska Kyrkans uppdrag att “lära och döpa alla länder”, vilket Vår Herre själv befallt (Matteus 28,19). Detta tycks ske i en felaktig ekumeniks namn.

  De anklagelser som riktas mot Prästbrödraskapet i TV-sändningen, och som tycks återspeglas i stiftets uttalanden, är oriktiga och dem ovärdiga som uttalat dem. När detta väl sagts gör vi gott i att beakta vår gudomlige Frälsares uppmaning “att be för våra fiender och göra dem gott, som förföljer oss”.

  Father Paul Morgan
  Distriktsföreståndare för St. Pius X:s Prästbrödraskap i Storbritannien
  (ansvarig för Prästbrödraskapets apostolat i Skandinavien)

  Källa: http://www.sspx.co.uk/page5.htm

  ________________________________________

  Ställningstagande

  Prästbrödraskapet S:t Pius X:s distriktssuperior i Tyskland, pater Franz Schmidberger, fastslår med anledning av den ryktesskadande artikeln i Der Spiegel Nr. 4 / 2009, S. 32-33: Problem für den Papst (= Problem för påven) följande:

  1. Utsagan att våra dagars judar skulle bära på sina fäders skuld måste begränsas till de judar, som godkänner dödandet av Jesus Kristus. Uppgiften är i den citerade generaliseringen oriktig.

  2. Även för dagens judar är den människoblivne Guden, Jesus Kristus, återlösaren och den enda vägen till frälsning: “Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6). Det finns för dem ingen separat frälsningsväg. Därför uppmanar redan den helige Petrus, den förste påven, en jude, sina åhörare att omvända sig och låta döpa sig i Jesu Kristi namn (jfr Apg 2:38). Här finner vi Kyrkans alla århundraden igenom oföränderliga lära.

  3. Vår Herre Jesus Kristus är till sin mänskliga natur jude, hans högtheliga Moder är judinna, alla apostlar är judar. Redan av den anledningen kan ingen uppriktig kristen vara antisemit.

  4. Vi känner inte till den intervju, som biskop Williamson gav för den svenska televisionen. Så snart den kommit oss tillhanda, kommer vi att granska den och dessutom även inhämta advokatråd. Det är klart, att för yttranden, sådana som biskop Williamson, efter vad man påstår, har gjort, är endast upphovsmannen själv ansvarig, liksom att dessa inte återspeglar Prästbrödraskapet S:t Pius X:s hållning. För övrigt har redan påven Pius XI i encyklikan “Mit brennender Sorge” varnat för den gudlösa naziregimen och dess förbrytelser.

  Frågan om judarna är på intet vis ett dagligt tema för vårt brödraskap. Dess omsorg gäller själarnas frälsning, i motsats till vad Spiegelartikeln på ett orättvist och vilsledande sätt låter påskina.

  Stuttgart den 20 januari 2009

  Pater Franz Schmidberger, distriktssuperior

  Källa: http://www.fsspx.info/news/news.php?show=5195

   

 25. Hur kan du som katolik låta dig betjänas av en biskop som är bannlyst?

  BB

   

 26. den januari 21, 2009 vid 9:05 e m | Svara Anton Assarsson

  BB,

  Hur kan du låta dig betjänas av biskopar som spottar på Kyrkans hela tradition, den antika mässan, alla helgonens och påvarnas tro?

   

 27. BB

  I detta avseende bör du läsa på lite bättre. Du förstår helt enkelt inte vad det hela handlar om. Förstår du inte vilken smärta det är för en katolik att inte tillhöra påven eftersom man tvingats att välja mellan påve och traditionell tillbedjan efter V2?

   

 28. den januari 21, 2009 vid 9:52 e m | Svara Anton Assarsson

  Efter att ha sett programmet nu så var det direkt pinsamt att se programledaren envisa anklagelser om rasism och främlingsfientlighet… SAMTIDIGT som man i inslaget tydligt kunde se en svart kille som altartjänare i mässan i Göteborg. DDR-TV blir inte ynkligare än så här.

   

 29. Uppdrag Granskning har återigen nått ett lågvattenmärke i sitt ivrande för pk och demokrati av ett slag som man verkligen kan fundera över – har vi demokrati eller är det bara en kosmetisk hinna?

  Faktum är att man ska ha rätt att få vara konservativ i sin tro, oavsett om det nu är en fråga om den Romersk-katolska tron eller någon annan av de s.k. världsreligionerna! Uppdrag Granskning är ju verkligen ett program som frammanar känslor, blev personligen förbannad på deras “gås-attityd” att verkligen lyfta fram sådant som är dumt, negativt och oftast rent löjligt SSPX är måhända banlyst av påven – men det vore nog bra att se till att få vissa saker åtgärdade på det sätt att alla blir nöjda i stället.

  Jag är verkligen ingen vän av vad Uppdrag Granskning står för, det är typ Expressen och Aftonbladet samt en massa grävande vänsterjournalistik och anna dynga som ju bara skadar samhället på sikt. Människor skall ha rätt att söka sig till sin egen tro som sagt utan att man ska bli uthängd som Williamson blev, och det enbart för att han måhända är kontroversiell – vad har det med religionsutöävningen att göra???

  Det finns buddhistmunkar i både Thailands och Japan som har högerextrema åsikter, men varför inte då klaga på dessa också? Om man nu ändå uppenbarligen inte kan skilja på människan och tro samt politik – är det så farligt egentligen? Trams är det i alla fall som vanligt med oportunisterna på Uppdrag Granskning.

   

 30. Då jag inte har en TV har jag sett programmet först nu. Det var som jag trodde och alla mina fördomar är bekräftade om såväl ängligheten bland svenska kyrkans präster till SVT-gransknings inställning. Om man inte är en komplett idiot eller bra på att spela en sådan kan man förmodligen inte bli grävande journalist i Sverige. De har inga som helst kunskaper om elementär kristen tro, kultur och andlighet. Vad sedan tvivel om faktuella påståenden i ett historiskt skeende i nutiden har att göra med den kristna tron förstår jag inte…? I övrigt delar jag ju Ärkebiskop Lefebvres oro för massinvandringen? Det kanske t.om. slutar så illa som de upplopp vi såg i Frankrike för något år sedan!

  För tänkande och resonabla personer tror jag faktiskt att man gjorde reklam för SSPX. Nu är det inomhusmässor som gäller för denna grupp tills man hittar en lämplig lokal.

   

 31. Regnguden

  Stort tack för dina synpunkter, håller helt med dig!

   

 32. Det var ju patetiskt hur de försökte måla upp SSPX som någon församling som rustar för korståg. Så som reportern uttala sig så lät det som SSPX med våld skulle återförena Sverige med katolska kyrkan.

  Smutskastningen fortsatte i Gomorron Sverige den 22/1. Där två representanter från Katolska Kyrkan, varav en skribent för Göteborgsposten, förklara hur SSPX förtrycker homosexuella och kvinnor som vardagsmat.

  “Debatten” finns här.
  http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1414216

   

 33. Anton Assarsson frågar mig: Hur kan du låta dig betjänas av biskopar som spottar på Kyrkans hela tradition, den antika mässan, alla helgonens och påvarnas tro?

  Varför inte fråga varför jag slutat slå min fru?

  Om frågan är varför jag accepterar Påvens överhöghet istället för SSPX frikyrkoprojekt är det enkelt att svara:

  “Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

  Eller ni kanske föredrar:

  “Et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam
  et tibi dabo claves regni caelorum et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum in caelis et quodcumque solveris super terram erit solutum in caelis.”

  BB

   

 34. Det ser ut som om en stor del av vanlige mennesker har forstått at dette handler om skittkasting og å koke suppe på en spiker.

  Bare synd at personer fra offisielt katolsk hold går de liberales ærender og kaster stein på de falskt anklagede. Jeg hadde ærlig talt forventet en mer solidarisk holdning fra andre kristne og særlig fra katolikker, uansett om man er enig i de private meningene til b. Williamson eller ikke.

  BB,
  In omnia caritas, min venn.
  Tror du har misforstått litt. Hvis du følger med på Roms egne utsagn og offisielle uttalelser fra Ecclesia Dei-kommisjonen, så vil du se at saken ikke er så enkel som du presenterer den.
  Er helt enig med deg i at det for en katolikk bør være problematisk å plassere seg under ekskommuniserte biskoper. Poenget er bare at ingen vanlige troende har noen gang “stilt seg under” SSPX biskoper, fordi disse kun er hjelpebiskoper og de har aldri noensinne gjort krav på noen autoritet og har intet stift å lede. De troendes biskop i Sverige er kun én og det er Bp Arborelius.

  Et spørsmål til deg:
  -Synes du ikke det er problematisk at stiftets talskvinne benekter å ville rekatolisere den svenske befolkningen når du kjenner både Kirkens dogmatiske lære og Bibelens ord? At stiftets talskvinne regelrett benekter misjonsbefalingens gyldighet og inntar relativistiske standpunkter?

  -Er det ikke også forundrende at svenske kirker gjerne lånes ut til muslimer og andre religioner, at man i katolska kyrkan har fellesbønn med protestanter og andre som ikke deler den samme tro, men så skyver man SSPX ut i stummende mørke?

   

 35. Før de som VILL att det skall råda en bottenløs kris mellan FSSPX och Rom, så ær føljande nyhet inget uppbyggande.

  Før de som dæermot alltid stått med Traditionens 2000 år i ryggen och hævdat att Vaticanum 2 bjød på mycket mærkliga ting, och kæmpat før Den Katolska Kyrkans återgående till Traditionens både vackra som underbara Liturgi och Læror.

  Kommer dessa Breaking News,

  (Jag ska inte vara en fræck sjæl och yla om “vad var det jag sa”, eller slå mig før brøstet och sæga en massa annat som kan finnas lust till)

  Men før Traditionens vænner samt alla dess fiender så kommer hær en liten kort nyhet..

  http://www.katobs.se/nyh_sspx.html

  Att Ali Fegan samt Uppdrag Gransking går i den Ondes Ledband, ær før mig ingen hemlighet..
  Att den Onde gør allt før att motarbeta Alpha och Omegas enkla tillbedjare, det vet vi alla…
  Satans Stormtrupper, førsøker hela tiden få till splittring mellan individer, deras rænker luktar alltid svavel och eld. En uppmaning till de som eldar på mot Kristtrogna, omvænd eder.. Det ær aldrig før sent!

   

 36. Anarko frågar mig: “Förstår du inte vilken smärta det är för en katolik att inte tillhöra påven eftersom man tvingats att välja mellan påve och traditionell tillbedjan efter V2?”

  Jag svarar: Har man brutit med påven är man inte katolik.

   

 37. BB Beder dig om att tænka større..

  Att Kæmpa før ljuset, Det ær det høgsta!

   

 38. AMDG

  Nej, Gud är den högste och hans Heliga Kyrka är Kristi synliga kropp på jorden.

  Extra Ecclesiam nulla salus.

   

 39. Palaeologus

  Instämmer. Det är väl det som är grundfrågan. Tror SvT att den lilla grupp av katoliker som går till sspx i Sverige med våld skall ställa hela Sverige under Biskop Williamson? Det låter nästan så.

  Varus

  “Bare synd at personer fra offisielt katolsk hold går de liberales ærender og kaster stein på de falskt anklagede.”

  Som kristen borde det vara den mest grundläggande principen att stå emot massan/pöbeln/ den demokratiska majoriteten som ropar: “korsfäst, korsfäst”.

  BB

  Så det fjärde och femte ekomeniska koncilierna som fördömde två romerska påvar för heresi var inte “katolska”?

   

 40. Anarko

  Tramsa dig inte, du vet mycket väl vad jag menar.

  Ta dig nu en liten rast från bloggandet och titta på den beundrade Williamsons TV-show. Den finns bla a på YouTube. Enjoy!

   

 41. BB

  Jag beundrar inte Williamson.

   

 42. Det här är den politiskt korrekta inkvisitionen. De som inte underkastar sig kulturmarxism och förintelsekulten skall jagas ner. Att även katoliker sattes i koncetrationsläger nämns inte. Det är samma typer de här journalisterna och protestantiska nickedockorna till präster som gjorde naziregimens ärenden. De tjänar bara andra hussar idag. Svin!

   

 43. AMDG

  Käre AMDG. Syftet med inlägget var att försvara SSPX gentemot orättvisa och falska anklagelser. Jag har även, då ämnet har väckt mångas känslor, öppnat kommentarsfunktionen till en diskussion om den katolska kyrkans doktriner. Vad jag däremot inte kan göra, p.g.a. min ortodoxt kristna tro, är att sprida romersk-katolska böner eller be dessa tillsammans med katoliker (eller vilka andra kristna/religioner) som helst för den delen. Jag hoppas därför att du inte tog illa upp när jag tog bort ditt inlägg med en katolsk bön. Min egen kyrkas kanon är enligt den vägledning jag fått av min andlige far – tydlig på denna punkt.

  Med vänlig hälsning!

   

 44. Jag Hyser respekt før ditt civilkurage att låta en Øppen Debatt ta form, och ær tacksam før detta! Jag Førstår var Du drar Grænsen.

  Tack før att du trots Din skiljande Tro hyser kærlek till det fria ordet och avsky mot mørkret så pass att du inte låter denna mobbpøbel mot Traditionella Katoliker av Politiskt Korrekta, både media som Privatpersoner stå oemotsagda. Før det ær jag och sækerligen många med mig oerhørt tacksam!

  Du har återigen visat på det som varit ditt signum, stå før Sanning mot løgn!

  Och det ær inget dåligt Signum att bæra nær Stormarna blåser!

   

 45. AMDG

  Tack för din förståelse och som jag och Anton Assarsson konstaterade ovan – förenas vi i kampen för naturrätt och mot den sekulära humanismen som tror att humanism är att ta bort allt som har med Jesus Kristus att göra från människans liv. Vilket vi vet inte går, är omöjligt och endast kan leda till det samhälle vi har idag.

   

 46. den januari 22, 2009 vid 6:30 e m | Svara Anton Assarsson

  P R E S S T O P P

  Exkommuniceringen av Lefebvrebiskoparna hävs

  (katobs.se) Under natten till idag spreds ett rykte att påven Benedikt XVI skrivit under ett dekret som innebär att exkommuniceringen (uteslutningen) av de fyra biskopar som vigdes olagligt av den omstridde ärkebiskopen Lefebvre 1988, nu kommer att lyftas bort. Nyheten har sedan bekräftats av AFP och ett flertal stora tidningar i Europa.

  BB, dina ord är härmed lika tomma som ett vakum i ett svart hål.

   

 47. den januari 22, 2009 vid 6:31 e m | Svara Anton Assarsson

  Glömde källan: http://www.katobs.se/

   

 48. Anton Assarsson

  Detta är otroliga nyheter. Det betyder endast en sak. Att SSPX har blivit en legitim organisation inom den romersk-katolska kyrkan.

  Det enda jag finner beklagligt är hur detta kommer att tolkas utifrån biskop Williamsons tal om förintelsen. Hur skall SVT reagera!

  BB

  Ja, nu måste du väl ändå ge dig. Vad var det det hette: Roma locuta est, causa finita est?

   

 49. kristian Grönqvist

  Vad har detta inlägg med historia att göra bortsett från den historiska bakgrunden till SSPX? I övrigt är historia ett av mina huvudämnen.

   

 50. Kristian Grönqvist

  Och det är när du enbart vill framföra ad hominem argument som du blir raderad.

  I övrigt rörde mitt huvudarbete i statskunskap politisk historia och jag har därutöver läst historia som enskilt ämne. Jag förstår faktiskt inte dina invändningar då detta inlägg inte hade med invandring att göra. Om du frågar om min syn på invandring menar jag generellt att alla invandrare som anpassat sig till den europeiska kulturen, kan försörja sig själva och inte har begått några brott borde få stanna, men att huvudproblemet idag rör de hundratusentals människor som lever i utanförskap i städer som Malmö, Stöckholm och Göteborg…En bättre flyktingpolitik hade hjälpt dessa människor i närheten av konflikternas områden. Min grundsyn är icke-rasistisk. Jag har t.ex. inget som helst problem med adoptivbarn från Afrika, men ser däremot att dessa adoptioner ofta har lett till identitetsproblem för dessa barn själva. Problemet som jag berör i andra artiklar är massinvandringen, det politiska projektet att skapa ett mångetniskt samhälle och att man tvingar på människor politiskt korrekta värderingar.

   

Skriv ett svar

Namn (måste anges)

E-post (publiceras inte) (måste anges)

Webbplats

<!–XHTML: You can use these tags: <a href=”” title=””> <abbr title=””> <acronym title=””> <b> <blockquote cite=””> <cite> <code> <pre> <del datetime=””> <em> <i> <q cite=””> <strike> <strong>

–>

Uppmärksamma mig på vidare kommentarer via e-post

// <![CDATA[// &lt;p&gt;&lt;img src=”http://pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=adt.0%2Clanguage.sv&#8221; style=”display: none” height=”1″ width=”1″ alt=”” /&gt;&lt;/p&gt; // <![CDATA[//

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: