Aftonbladets enkät till Sd

Hej kära partivänner,

Då jag saknar en e-postadress till samtliga kommunföreningar vore jag tacksam om respektive distriktsordförande kunde tillse att detta mejl vidarebefordrades till samtliga kommunföreningar inom respektive distrikt.

Tidningen Aftonbladet håller just nu på med en omfattande granskning av vårt parti på flera plan. Baserat på tidigare erfarenheter bör vi utgå från att tidningen inte enbart har välvilliga intentioner.

Ett led i granskningen är att man sänt ut en enkät med tio olika frågor till samtliga av partiets kommunfullmäktigeledamöter. Man motiverar detta med att SD är ett växande parti och att det finns ett intresse hos allmänheten av få veta vad vi tycker i olika frågor.

Det står naturligtvis var och en fritt att hantera denna enkät som man vill. I egenskap av presschef vill jag dock delge er pressekretariatets synpunkter som är följande:

Pressekretariatet anser inte att någon KF-ledamot har en skyldighet att besvara Aftonbladets enkät. Detta då samtliga frågor kretsar kring rikspolitiska sakfrågor. Journalister och allmänhet kan enkelt ta reda på vad partiet tycker i dessa frågor genom att antingen kontakta någon av våra rikspolitiska talesmän eller genom att ta del av våra program och idédokument. Om Aftonbladet på allvar vill tillgodose allmänhetens nyfikenhet angående partiets ställningstagande, så borde partiets officiella ställningstaganden, framtagna av riksårsmötet, vara av större intresse än åsikterna hos enskilda kommunpolitiker.

Som ett stöd till de kommunpolitiker, som ändå känner att man vill svara på enkäten, men kanske först vill friska upp minnet kring partiets nu gällande ståndpunkter på de områden som Aftonbladet frågar efter, återfinns nedan en sammanställning över partiets officiella hållning i de frågor som Aftonbladet tar upp:

1. Vill du ha en ny folkomröstning om euron?

Nej, enligt förslaget till europapolitisk valplattform motsätter sig partiet en ny folkomröstning och menar att resultatet från den förra omröstningen bör respekteras. Detta då EMU-medlemskapet, till skillnad från EU-medlemskapet, inte på något avgörande sätt har förändrats sedan en folkmomröstning i frågan senast hölls.

2. Tycker du att Sverige ska gå med i Nato?

Nej, i partiets försvarspolitiska idédokument, slås det fast att partiet värnar om Sveriges neutralitet och alliansfrihet och att det svenska försvarets uppgift skall vara att försvara sverige mot angrepp, inte att delta i anfallskrig för att skydda andra länders intressen.

3. Bör Sverige avskaffa utomeuropeiska adoptioner?

Nej, i partiets familjepolitiska idédokument slås det fast att även om detta är en verksamhet som måste hanteras med största försiktighet för att inte skada barnet och förvärra de identitetsproblem, som i många fall har lett till psykisk ohälsa och självdestruktivt beteende hos adoptivbarn, så skall utomeuropeiska adoptioner kunna tillåtas i de fall där barnets intressen och behov omöjligen kan tillgodoses i barnets hemland eller närområde.

4. Ska ersättningen från a-kassan höjas?

Ja, enligt uttalanden från bla partiordförande Jimmie Åkesson är det sverigedemokraternas ambition att kunna höja ersättningsnivåerna från a-kassan.

5. I Sverige har en kvinna rätt till abort fram till den 18:e graviditetsveckan. Tycker du att gränsen bör sänkas?

Ja, enligt partiets familjepolitiska idédokument förespråkar Sd en anpassning av abortlagstiftningen till merparten av de övriga europeiska länderna och vill bland annat därför se en sänkning av gränsen för fri abort till vecka 12.

6. Är du för dödsstraff vid vissa brott?

Nej, i samband med revideringen av partiprogrammet 1999 beslutade riksårsmötets ombud att partiet skall ta avstånd från dödsstraff.

7. Vilket block vill du helst att Sd samarbetar med om ni kommer in i riksdagen, alliansen eller de rödgröna?

Partiets principprogram slår fast att Sd varken är ett vänster eller högerparti. Enligt uttalanden från bland annat Jimmie Åkesson ser vi inget egenvärde i att samarbeta med det ena eller andra blocket utan är beredda att samarbeta med alla partier som hjälper oss att genomföra vår politik och förbättra tillvaron för medborgarna i landet.

8. Tycker du att Sverige ska bygga ut kärnkraften?

Nja, enligt partiets energipolitiska idédokument vill Sd att landets befintliga kärnkraftsverk skall nyttjas under sin ” ekonomiska livslängd”. Man förespråkar ingen direkt utbyggnad men anser att det skall bli tillåtet med livstidsförlängning och effekthöjning samt att förbudet mot ny- och vidareutveckling av kärnteknik skall hävas.

9. Om en person är född i ett annat land, kan han eller hon då bli svensk? Om ja – vad krävs för att bli svensk?

a) Ja, enligt partiets principprogram förespråkar Sd en öppen svenskhet. Man konstaterar att assimilering är en svår och långsam process som inte lyckas för alla, men att det ändå är möjligt för personer med utländsk bakgrund att bli svenskar. Samt att det är detta som bör vara målsättning för de invandrare som inte hellre vill återvända frivilligt till sina ursprungsländer.

b) Svensk i juridisk mening blir man i samband med att man blir svensk medborgare. Enligt det invandringspolitiska programmet anser Sd att invandrare med en klanderfri vandel skall kunna ansöka om medborgarskap efter tio års vistelse i landet. Alla medborgare oavsett ursprung skall ha samma rättigheter och skyldigheter.

Vid vilken exakt punkt man blir svensk i nationell/kulturell mening är en betydligt mer komplex fråga. I partiets invandringspolitiska program slås det fast att den är svensk som har en helt övervägande svensk identitet och som av sig själv och andra uppfattas som svensk. Grundläggande förutsättningar för att kunna uppfattas som svensk av andra är i sin tur förmågan att prata flytande svenska, att vara någorlunda bekant med svensk historia och i hög grad leva i enlighet med svenska normer, traditioner, seder och bruk.

10. Vad är typiskt svenskt enligt dig?

Frågan är väldigt personligt ställd och svaret måste därför av naturen också bli personligt och subjektivt. Partiet har heller inte fastslagit någon lista över typiskt svenska företeelser.

Värt att tänka på är dock att om syftet med frågan är att utifrån svaren definiera vad Sd anser att svenskhet och svensk kultur är, så är den bedrägligt ställd. Svenskhet och svensk kultur är en sammanhängande helhet som inte kan reduceras till några enstaka isolerade faktorer eller företeelser. En företeelse behöver heller inte ha uppstått i Sverige eller bara existera i Sverige (och i den meningen vara ”typisk svensk”) för att kunna räknas till den svenska kulturen. Ett ofta använt exempel på detta är Luciafirandet som ju urprungligen har italienska rötter, men som med tiden förändrat karaktär och fått inslag från bla svensk folktro och svensk herrgårdskultur från 1800-talet och idag inte har något gemensamt med den katolska luciakulten.

Företeelser som demokrati, stödet för grundtankarna välfärdsstaten, jämställdhet mellan könen, flickor och pojkars rätt att efter eget tycke välja sin partner, förbud mot barnaga och djurplågeri, monogami, alemansrätten, den värdsliga maktens överordnande över religionen etc. är företeelser som inte är begränsade till enbart Sverige, men som ändå får sägas utgöra en del av kärnan i dagens svenska kultur och som ofta utgör en skiljelinje mot vissa utomeuropeiska invandrargrupper. Graden av stöd och den exakta utformningen av dessa företeelser kan ju dock variera och utgöra en skillnad även mellan de nationer som omfattar dem. På samma sätt är det med en lång rad företeelser. Svenskarna är till exempel inte ensamma om att fira midsommar, men sättet att fira och omfattningen av firandet är unikt för oss och typiskt svenskt.

Jimmie Åkesson har vid flera tillfällen definierat svensk kultur som: ”företeelser, som med viss beständighet över tid, har eller har haft en djup förankring hos tidigare eller nu levande svenskar samt företeelser som är unika för sverige eller någon del av Sverige.”

För den som söker inspiration till ett mer konkret svar kring frågan om vad man upplever som typiskt svenska företeelser kan kanske någon av följande länkar vara till hjälp:

http://ungsvensk.se/album.php?albumid=38

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_kultur

http://www.sr.se/cgi-bin/International/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&ProgramID=2076&Artikel=960273

http://www.nordiskamuseet.se/exhibs/aretsdagar/

http://nordiskmat.se/nordisk_mat/artiklar/svensk_profil

http://www.kulturbilder.net/page_links.htm

http://www.mjolkframjandet.se/material_och_utbildning/vara_seminarier/tidigare_seminarier/omdaning_2003/dokumentation/dokumentation_Ake_daun

http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/karlsson/2007/03/10/svenskheten_och_hycklarnas_parad

http://robsten.blogspot.com/2007/02/p-jakt-efter-svensk-kultur.html

Med vänlig hälsning

Mattias Karlsson

Presschef

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: