rädda40

onsdagen den 23:e april 2008
Antirasism och en passiv migrationsminister
Finns det liberaler i den antirasistiska akademin?

Antirasistiska akademin är inte så hemlig som gårdagens expressenartikel framställde det som. Deras hemsida finns här.

”Antirasistisk Akademi är en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället och inom universitetens, högskolornas, och forskningsinstitutionernas alla verksamheter. Organisationen ska medverka i det breda antirasistiska arbete som pågår överallt i samhället.”

Frågan är hur de definierar rasism. Min gissning är att liberala antirasister knappast är välkomna i föreningen.

Permanent uppehållstillstånd till grov brottsling

I Dagens Juridik läser jag att en man som utvisats av Migrationsverket beviljas permanent uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen finner att mannen, som enligt egen uppgift dömts till döden, känner välgrundad fruktan för att återvända. Givetvis kan Sverige inte skicka personer till en säker död, men varför i hela friden ge en grov brottsling permanent uppehållstillstånd? Sverige måste sluta den galna politiken att ge alla som får stanna i Sverige permanent uppehållstillstånd.

Fortsatt positiv utveckling för utrikes födda på arbetsmarknaden

SCB:s statistik för mars visar att 4 529 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det var en ökning med 110 000 personer jämfört med mars 2007. Ökningen har skett bland de fast anställda. Det är inom privat verksamhet som ökningen har skett. De branscher som ökade var företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet) och byggverksamhet.
Ökningen av antalet sysselsatta män och kvinnor var jämnt fördelad. Utrikes födda hade lägre andel sysselsatta, 56,7 procent, jämfört med inrikes födda vars andel var 67,8 procent. Cirka hälften av ökningen av antalet sysselsatta ligger bland de utrikes födda.
Upplagd av Emil kl. 11:14 1 kommentarer
Etiketter: Antirasistiska akademin, Migrationspolitik, permanent uppehållstillstånd, sysselsättning, Tobias Billström
tisdagen den 22:e april 2008
Klargörande i Expressen om integrationsdebatten
Idag skriver Joakim Nilsson i Expressen om den hätska debatten om integration i Sverige. Det är ett ämne jag själv ofta uppmärksammar på Integrationsbloggen. Trots att det finns en övergripande värdegemenskap mellan partierna om principerna bakom integrationspolitiken (som jag inte nödvändigtvis håller med om) är debattklimatet elakt och hätskt. Och trots att svensk integrationspolitik enligt internationella undersökningar är väldens mest generösa sett från de invandrades perspektiv och att Sverige är det land i världen (bland OECD-länderna) som tar det största ansvaret för världens flyktingsituation så är anklagelserna om svensk rasism och främlingsfientlighet ständigt återkommande.

Nilsson berättar i Expressen om den grupp som kallar sig Antirasistiska akademin (ARA)

”Två månader efter att Kamalis utredning hade lämnat sin slutrapport grundades ett löst sammansatt forskarnätverk av svenska samhällsvetare som ville fortsätta driva en aktiv vänsteragenda i integrationsfrågor. Nätverket utvecklades senare till föreningen Antirasistiska akademin (ARA).” ”På den interna e-postlistan finner man många av de forskare som ingick i Kamalis krets av förtrogna.”

”Den akademiska friheten ska naturligtvis garantera att likasinnade forskare kan sluta sig samman i intressegrupper. Men för många samhällsforskare finns naturligtvis även möjligheten att påverka dagspolitiken – och då föds en fusion av politiska och akademiska intressen i ett slags ohelig allians; forskarna ger vetenskaplig legitimitet åt politikerna, politiker ger samhällsinflytande åt forskarna.”

Många av dem som är med i Antirasistiska akademin (ARA) är gamla kollegor med mig

Jag och Adrian Groglopo, ”folkpartiet bedriver ”svensk raspolitik i sin fascistiska form”, var under flera år kollegor på Integrationsverket. Där bidrog Groglopo till att sprida teorin om strukturell diskriminering och hyrde in många av de experter som numera också är med i nätverket: Irene Molina, Paulina de los Reyes och Masoud Kamali. En annan central person var Paul Lappalainen som sedan fick en egen statlig utredning: Det blågula glashuset. Dom kom under en kort period att få stort inflytande inom Integrationsverket och i det sammanhanget är det inte så svårt att förstå att många borgerliga politiker ville lägga ner myndigheten.

De vänsterradikala har haft för stort inflytande

Jag känner som sagt flera av de som är aktiva inom det vänsterradikala nätverket. Många av dem uppskattar jag privat, men jag anser att de haft en negativ påverkan på utvecklingen av en bra och effektiv integrationspolitik. De försöker och har delvis lyckats att vrida diskussionen om integration till att allt är ”samhällets fel”. Vad vi behöver är snarare att individerna som bor i Sverige får ta större ansvar för sina egna liv. Det gäller även de som invandrar.

Nilsson konstaterar i slutet av sin artikel: ”Att den offentliga debatten har hårdnat är lätt att konstatera. De som inte ställer upp på de vänsterradikala teoretiska modellerna för strukturell diskriminering utmålas som fascister, islamofober och ”husnegrer”. ARA:s interna e-postlista erbjuder en liten inblick i den värld där forskarna formulerar sina teser.”
Upplagd av Emil kl. 15:11 0 kommentarer
Etiketter: Expressen, Integrationsdebatt, Integrationspolitik, Joakim Nilsson, vänstern
måndagen den 21:e april 2008
Invandring och ekonomisk mobilitet
Seth Zimmerman har för Urban Institutes räkning sammanfattat den kunskap som finns i USA om invandring och ekonomisk mobilitet.

Det är bra om de som invandrar kan komplettera den inhemska arbetskraften

Zimmerman inleder med att konstatera något självklart, men som sällan hörs i den svenska debatten – att ett land tjänar mest på migrationen om de som invandrar har färdigheter som kompletterar den inrikes födda befolkningen. I Sverige verkar idealet mer vara att invandrare ska vara proportionerligt representerade inom alla samhällssektorer och yrkeskategorier. Det bästa för samhället är istället att personer invandrar för att göra jobb ingen annan vill göra och inom kvalificerade yrken med brist på arbetskraft och för få som utbildar sig inom yrkena (teknik, data, hantverkare). Att det invandrar 50 000 doktorer i sociologi kan vara trevligt för många, men inte direkt samhällsnyttigt.

Invandringen till USA är bra, men drabbar dem med lägst löner

Utifrån forskningsläget i USA pekar Zimmerman på tre övergripande slutsatser:
1. Det sker en ekonomisk mobilitet över generationerna för invandrargrupper. Barn till invandrare har 5-10% högre lön relativt inrikes födda än deras invandrade föräldrar.
2. Hur det går för barn till invandrare beror mycket på hur det går för föräldrarna. Hälften av den ekonomiska statusen kan förklaras med hur föräldrarna lyckades.
3. Invandringen har inga större effekter på den inrikes födda befolkningen, men de negativa effekterna är koncentrerade till dem som har allra lägst inkomst. Den stora invandringen av lågt kvalificerad arbetskraft i USA har gjort det svårare för lågt utbildad arbetskraft att höja sina löner.

Utbud och efterfrågan

Zimmerman konstaterar också att invandringen har lett till större samhällsklyftor, genom att en stor del av invandrarna hamnar i gruppen längst ner i inkomstfördelningen. Den omfattande invandringen från Mexiko och Latinamerika har lett till att utbudet av lågt kvalificerad arbetskraft har ökat. I USA får det framförallt konsekvenser på lönerna eftersom arbetsmarknaden är relativt oreglerad. I ett system som det svenska får däremot en liknande invandring framförallt effekter på arbetslösheten eftersom arbetsmarknaden är omgärdad av mer regler kring anställningstrygghet och lönesättning. Det gör att ett ökat utbud av en viss arbetskraft på kort sikt inte tillåts balanseras genom lägre löner/löneökningar.

Omläggning av arbetskraftsinvandringen

Länder som Kanada och Storbritannien har i stort sett stoppat möjligheterna för lågt kvalificerade att arbetskraftsinvandra eftersom det leder till mer negativa än positiva effekter på arbetsmarknaden och för samhällsekonomin. På den svenska arbetsmarknaden finns heller inget generellt behov av mer lågt kvalificerad arbetskraft. Därför är regeringens förslag om arbetskraftsinvandring ett dåligt förslag. Det tar ingen hänsyn till att det inte finns en generell arbetskraftsbrist i Sverige. Och det tar inte hänsyn till erfarenheter som länder med lång erfarenhet av arbetskraftsinvandring har gjort.
Upplagd av Emil kl. 13:32 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, ekonomisk mobilitet, invandringens ekonomiska effekter, Migrationspolitik, Urban Institute
lördagen den 19:e april 2008
Gunnar Sandelin-debatten avslutas
Behrang Kianzad avslutar Gunnar Sandelin-debatten med att leverera en rak vänster:

Vad sanningskapten Sandelin vill pracka på oss är dock inte sanningen, utan sin paranoida version av den. Det är medlidandet och medkänslans slut, girigheten och svekets triumf, för att låna ord av den gode Öijer. Till en mer komplex sanning hör till exempel inkomsterna från svensk vapenexport till ickedemokratiska, krigsförande länder, vilket ju är en riktig god blågul affär och direkt ansvarig för människors flykt. Det är dock något som Sandelin inte kan förstå, ens om han försökte.

Att debatten, som knappast någon vet vad den handlar om, avslutas med personangrepp är talande. Det verkar stört omöjligt att debattera migrations- och integrationsfrågor utan att det slutar i att debattmotståndarna ifrågasätter varandras intelligens och moral.

Miljöpartisterna ber om ursäkt för att de vill utesluta partikamrat

Den lokala konflikten bland miljöpartiet i Skåne fortsätter. Maria Ferm, språkrör Grön Ungdom, och Rasmus Ling, miljöpartist i Malmö, ber om ursäkt – men kräver även fortsättningsvis att René Lundström ska avgå.

Lundström vill att flyktingar i Svedala ska förbinda sig att lära sig svenska men också svensk kultur och historia, kvinnors lika värde och förbud mot barnaga och könsstympning. Ganska bra saker att kunna om ni frågar mig. Sverige har också ställt sig bakom EU:s elva grundprinciper för integration, varav nummer fyra är: Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är viktigt för en framgångsrik integration. Lundström har kanske uttryckt sitt förslag lite klumpigt och politiskt okorrekt, samt sammanblandat kommunens och statens roll. Det räcker visst för att bli uthängd.

Nästa helg ska Miljöpartiets styrelse avgöra om René Lundström ska uteslutas.
-Ett alternativ är att lägga ned ärendet, säger partistyrelsens sammankallande Magnus Johansson.

Så här säger Ferm och Ling till Sydsvenskan:

-Vi har förstått att René tagit illa vid sig av detta, och ber om ursäkt för det. Däremot är det är fortfarande vår åsikt att hans agerande i flyktingfrågan är oförenligt med Miljöpartiets politik, fortsätter de två.

Vill ni fortfarande att han ska uteslutas ur partiet?
-Ja, det ärendet är det upp till partistyrelsen att besluta om. Men vi vill verkligen be om ursäkt för att vi gick ut på det här sättet och vi förstår att René har tagit illa upp. Det var inte meningen. Därför är det viktigt för oss att be om ursäkt för det, säger Maria Ferm.
Upplagd av Emil kl. 10:30 5 kommentarer
Etiketter: EU, Gunnar Sandelin, introduktion av nyanlända invandrare, Miljöpartiet
fredagen den 18:e april 2008
Det räcker med Zlatan för att göra mig glad
Det har bara indirekt med integration att göra, men nyheten att Zlatan är hemma i Malmö och dessutom samarbetar med MFF räddar hela helgen. Heja Zlatan, heja MFF.
Upplagd av Emil kl. 15:53 0 kommentarer
Etiketter: MFF, Zlatan
torsdagen den 17:e april 2008
FN: Islamofobi nej, kvinnoförtryck ja
Muslimska länder, med Iran och Pakistan i spetsen, anklagar i FN:s råd för mänskliga rättigheter Nederländerna för att inte göra tillräckligt för att bekämpa islamofobi och diskriminering.

Kritiken må vara riktig – eller inte. Men samtidigt förtrycks kvinnor i Iran och andra muslimska länder på det mest brutala sätt. Eftersom det sker med hänvisning till religionen är det ingen som kan kritisera det i ett FN-råd som styrs av religiösa diktaturer. Det är inte ofta jag står på samma sida som kommunister, men i kampen mot religiöst förtryck händer det otänkbara.
Upplagd av Emil kl. 14:43 0 kommentarer
Etiketter: FN, Iran, islamofobi, kvinnoförtryck
Det blev ingen integrationssatsning
Tema Asyl påminner oss om att det inte, vilket tidigare utlovats, blev någon integrationssatsning i vårbudgeten. Det är svårt att komma fram med något nytt inom integrationsområdet, vilket visas av centerpartiets och moderaternas senaste initiativ. Så det är kanske bättre att vänta lite för att ta ett helhetsgrepp om såväl migrations- som integrationspolitiken. Det hade också varit oklokt att föregripa de många utredningar som läggs fram inom kort.

Till alla partistrateger som kört fast i integrationsträsket: Kontakta mig. Jag kommer och berättar om alternativa integrationsstrategier.
Upplagd av Emil kl. 12:12 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, reklam, Tema Asyl, vårbudget
Flyktingmottagningen 25 gånger större i Sverige än Danmark
Jag såg precis den senaste prognosen på flyktingmottagningen i Danmark. De räknar med att 1000 personer ska ha introduktion i någon dansk kommun både 2008 och 2009. De 1000 personerna fördelas enligt regionala kvoter och sedan inom regionerna i kommunala kvoter. Därefter måste flyktingen som får en kommunplats bo kvar i kommunen till dess introduktionen är avslutad eller personen är självförsörjande genom arbete. Kvoterna innebär att städer som Köpenhamn inte har haft någon flyktingmottagning på flera år.

Migrationsverkets prognos för Sverige är 25 000 mottagna flyktingar 2008 och runt 20 000 för vardera året 2009-2011.
Upplagd av Emil kl. 11:16 1 kommentarer
Etiketter: Danmark, flyktingmottagning
onsdagen den 16:e april 2008
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
En miljöpartist i Svedala kommunfullmäktige anklagas för att vara främlingsfientlig. Nu kommer krav på att han ska uteslutas.

Vad har då miljöpartisten sagt och gjort? Sydnytt berättar att ”han föreslår ett kontrakt mellan flyktingen, kommunen och Migrationsverket – ett kontrakt kopplat till en ekonomisk ersättning.

Kontraktet ska bygga på att flyktingen går med på att utbilda sig i samhällskunskap, demokrati, svensk kultur och historia och jämställdhet. Personerna ska också lära sig att Sverige har förbud mot barnaga och könsstympning.”

Sydsvenskan skriver att miljöpartisten vill ”att de flyktingar som kommer till Svedala ska skriva på ett kontrakt. De ska förbinda sig att lära sig svenska men också svensk kultur och historia, kvinnors lika värde och förbud mot barnaga och könsstympning.

De som inte fullföljer kontraktet ska inte få stanna i Svedala.”

Givetvis kan en kommun inte bestämma över vem ska få stanna i landet eller inte. Förslag som detta – att det ska finnas krav på att kunna svenska språket och att gå igenom en slags medborgarskapsutbildning för att få stanna i landet – hör till statlig politik. I Storbritannien, Nederländerna, Norge, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike finns redan sådan nationell lagstiftning. Den som invandrar tvingas att ”integrera sig” för att få permanent uppehållstillstånd. Läs mer om andra länders politik i rapporten Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar som jag skrivit för NTG asyl & integration. I Sverige leder liknande förslag till krav på uteslutning från Miljöpartiet.

Kanske får vi se ännu en vänsteranhängare lämna partiet och bli sverigedemokrat, som den tidigare ordförande i Vänsterpartiet i Västerviks kommun.
Upplagd av Emil kl. 11:16 4 kommentarer
Etiketter: Miljöpartiet, Partier, Sverigedemokraterna, vänsterpartiet
tisdagen den 15:e april 2008
MUF-kampanj för integration
MUF har dragit igång en vårkampanj för en bättre integrationspolitik under namnet Jag älskar Sverige. Så här sammanfattar de sitt budskap:

Våga ställa krav
Det är en självklarhet att alla som bor i Sverige ska få jobba och lära sig svenska, oavsett om du är född i Nyköping eller 400 mil därifrån. Det ska inte vara okej att leva på bidrag när det finns alternativ.

Låt alla människor lyckas
Alla som är utbildade utomlands, till exempel sjuksköterskor, ingenjörer eller snickare, ska kunna jobba direkt i Sverige. Gör det enklare att starta och driva företag och sänk skatten på arbete. Människor kan själva.

Bekämpa rasism
Vi måste alla våga stå upp för de idéer vi tror på och aldrig vika för rasister. Sverige är rikt och fantastiskt tack vare att vi är olika.

Kampanjen visar åter igen på den stora värdegemenskap som finns bland de svenska partierna. MUF-kampanjen skulle lika väl kunna ha varit från Folkpartiets, Centerns eller Kristdemokraternas ungdomsförbund. Med små förändringar i avsnittet om arbetsmarknaden och ett annat språkbruk skulle det också kunnat vara ett kampanjmaterial från SSU. Alla partier förespråkar, trots att de hävdar motsatsen, ungefär samma politik, vilket innebär en fortsättning på dagens migrations- och integrationspolitik.
Upplagd av Emil kl. 13:22 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, MUF, Partier
Gunnar Sandelin debatten fortsätter
Gunnar Sandelins inlägg på DN-debatt har lett till en debatt om invandringens ekonomiska effekter, men också om migrationspolitiken generellt. Gunnar Sandelin svarar idag på Behrang Kianzads kritiska artikel på Expressens kultursida. Debatten handlar, förutom de vanliga anklagelserna om konspirationer och rasism, framförallt om hur statistiken om invandringen ska tolkas. Maciej Zaremba bidrar också i DN med ett inlägg om vem det egentligen är som invandrar till Sverige. Mats Bergstrands inlägg om själva debatten kring Gunnar Sandelin-debatten måste också nämnas i sammanhanget.

Statistiken redovisas öppet

Visst kan det vara locket på i den svenska migrationsdebatten, men det finns verkligen ingen konspiration eller hemlighetsmakeri när det gäller statistiken kring invandringen. Statistik kring invandring kan visas på många olika sätt: efter födelseland, grund för bosättning eller andra kategorier. De som får introduktion i en svensk kommun brukar i folkmun kallas flyktingar, och de är klienter i kommunernas flyktingmottagning. Men denna kategori är en ren administrativ kategori som inte behöver innebära att de är flyktingar enligt FN:s definition. I flyktingmottagningen ingår flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga som kommer till Sverige inom två år.

En del invandrare behöver inte arbetstillstånd, t.ex. nordbor och de redovisas inte alltid i statistiken över invandringen. Många svenska medborgare in- och utvandrar också årligen. De är ibland med och ibland inte med i den redovisade statistiken. Olika typer av data har olika användningsområden och Sverige har mer och tydligare statistik än många andra länder.

Migrationsverkets statistik finns här.

SCB:s statistik finns här.
Upplagd av Emil kl. 10:32 0 kommentarer
Etiketter: DN debatt, Gunnar Sandelin, Maciej Zaremba, Migration, statistik
måndagen den 14:e april 2008
Liza Marklund hyllar Spaniens migrationspolitik
Liza Marklund påpekar i Expressen det självklara att migration kan vara bra eller dålig beroende på politik. Så här avslutar Marklund sin krönika:

Det är en grov missuppfattning att invandring kostar pengar. Att det kommer vuxna, färdigutbildade och arbetsföra människor till ett land är den absolut bästa affär man kan göra, rent samhällsekonomiskt.

Det som kostar samhället miljarder är dålig integrationspolitik, stelbenta arbetsmarknadslagar och för hårda regleringar när det gäller byggande och infrastruktur.

Samtidigt måste vi vara medvetna om Spaniens politik. Inget svenskt parti, inte ens Sverigedemokraterna, skulle acceptera en politik som Spaniens. I förhållande till sin folkmängd tar Spanien emot 24 gånger färre flyktingar än Sverige. De som invandrar från Afrika till Spanien gör det nästa alltid illegalt. De arbetar oftast inom jordbruket. Då och då tillåter Spaniens regeringen att de som har haft långvarigt arbete i landet får laglig rätt att bo i landet. Om Sverige årligen hade 750 asylsökande istället för 36 000 så hade Sverige också tjänat pengar på migrationen. Som det är nu för regeringen en ekonomiskt oansvarig migrationspolitik som gör integrationspolitiken omöjlig att lyckas med.

Men det märkligaste av allt är att en person kan hylla en politik i Spanien som hon skulle fördöma i Sverige.
Upplagd av Emil kl. 11:20 1 kommentarer
Etiketter: Liza Marklund, Migrationspolitik, Spanien
söndagen den 13:e april 2008
Burkahumor
Burka – en av mänsklighetens allra mest absurda företeelser. Tur det finns humor som svar.
Upplagd av Emil kl. 16:52 0 kommentarer
Etiketter: burka, humor
Nick Cohen i Axess om vänsterns misslyckande
Nya Axess har som tema: 1968 – 40-årskris. Där skriver bland annat Nick Cohen om hur vänstern ursäktar fascistiska och reaktionära rörelser. Så här skriver han om vänstern och integrationsfrågan:

Kvinnor, homosexuella och svarta – grupper som diskriminerats i årtusenden – har vunnit full juridisk jämlikhet. Ett mått på förändringen är att det numera vore omöjligt för en konservativ politiker som är emot lika rättigheter för homosexuella att bli ledare för ett större europeiskt höger-mittenparti.

Också i detta fall finns en tvetydighet. Även om den enastående framgången för kampanjer mot sexism, rasism och homofobi starkt förbättrade livet för miljontals individer, så sågs de av den postmoderna vänstern inte som just individer utan som kategorier. Man utvecklade en identitetspolitik baserad på gruppdefinitioner utifrån antiindividualistiska förutsättningar. Man behandlade kvinnor, medlemmar av etniska minoriteter, homosexuella och andra som block med gemensamma intressen. Dessa förenklingar var inte alltid skadliga – en kampanj för att skärpa lagen mot våld i hemmet, till exempel, är en kampanj för kvinnor, inte för en eller annan bestämd kvinna. Men postmoderna multikulturalister har tagit den liberala idén om tolerans och drivit den till en extrem relativism, som innebär att det alltid är fel att angripa tidigare förfördelade grupper – ”den andre” – även när denne andre förespråkar antiliberala idéer.

Kort sagt, det har blivit rasistiskt att motsätta sig sexister, homofober och fascister från andra kulturer.

Sådana attityder är en katastrof för progressiva krafter i den fattiga världen, särskilt i arabvärlden, liksom bland Europas invandrargrupper. Vi befinner oss nu i den anmärkningsvärda situationen att det anses vara ”vänster” att hävda att kvinnofrigörelse är till gagn för ljushyade kvinnor i Europa, men inte för mörkhyade kvinnor i Teheran. Postmoderna multikulturalister har övertagit mot-upplysningens reaktionära, antiuniversalistiska filosofi och klätt den i en modern dräkt.

Artikeln kan läsas i sin helhet på Axess hemsida.
Upplagd av Emil kl. 13:28 0 kommentarer
Etiketter: Axess, Integration, Nick Cohen, vänstern
fredagen den 11:e april 2008
Power Point på Integrationsbloggen
Jag blev inspirerad av Andreas Berghs google documents import och gör här ett eget test. Power Point presentationen är från ett seminarium i Kristianstad, februari 2008.

Upplagd av Emil kl. 14:41 0 kommentarer
Etiketter: introduktion av nyanlända invandrare, Power Point, presentation
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: