Rädda 8

måndagen den 18:e januari 2010
Kreationist?
Jag är inte så väl insatt i teologi. Men visst verkar det som att Mats Wahlbergs avhandling i teologi med titeln Att se naturen som skapelse: Hur anti-cartesiansk medvetande- och perceptionsfilosofi omformar naturlig teologi är ett försvar av kreationism.

I sin avhandling Seeing Nature as Creation utgår Mats Wahlberg ifrån att Darwins evolutionsteori är korrekt, men argumenterar för att det skulle kunna vara möjligt att se (direkt, utan slutledning) naturliga strukturer som uttryck för en tanke eller avsikt, på liknande sätt som vi tycks kunna se (direkt, utan slutledning) mänskligt beteende och mänskliga konstverk som uttryck för avsikter, känslor, attityder, och andra medvetandetillstånd.

Någon som är mer insatt? Och hur förhåller sig akademin till trosfrågor? Kan man skriva en vetenskaplig avhandling till försvar för kreationismen?
Upplagd av Emil kl. 16:40 0 kommentarer
Etiketter: kreationism, Mats Wahlberg
tisdagen den 12:e januari 2010
Nyamko Sabuni i P1 om reformen för nyanlända invandrare
Idag var Integrationsminister Nyamko Sabuni med i P1-morgon och talade om den nya politiken för nyanlända invandrare som regeringen beslutat om. I reportaget hör vi hur Arbetsförmedlingen, som ska överta samordningsansvaret från kommunerna, ser på sitt uppdrag. Politiker från Solna kommun, som kritiserat reformen på DN-debatt kommer också till tals. Slutligen frågas Nyamko Sabuni ut om reformen.

UNT och Kristianstadsbladet uppmärksammar också frågan på sina ledarsidor.
Upplagd av Emil kl. 17:18 2 kommentarer
Etiketter: arbetsförmedlingen, Kristianstadsbladet, Nyamko Sabuni, nyanlända invandrare, P1-morgon, Solna, UNT
Utbildningsnivån avgörande för om invandring har en positiv eller negativ effekt på en regional arbetsmarknad
Hur påverkar invandringen regionala arbetsmarknader? Den frågan ställer sig Jens Suedekum, Katja Wolf och Uwe Blien i studien Cultural Diversity and Local Labour Markets. Studien rör förhållanden i Tyskland, men resultaten kan vara relevanta för svenska förhållanden eftersom analysen utgår från den regionala nivån vilket borde öka jämförbarhet av resultaten.

Studien visar att effekterna av invandring på den regionala arbetsmarknaden i Tyskland beror på sammansättningen av invandrarna. Högutbildade invandrare tenderar att öka sysselsättning och löner för inrikes födda. Den positiva effekten är särskild stor om invandrarna kommer från en mångfald av länder. Lågutbildade invandrare har däremot en negativ inverkan på inrikes föddas sysselsättning och löner. Den negativa effekten är mindre om invandrarna kommer från en mångfald av länder. Volymen av invandrare spelar också roll. En stor volym av högutbildade invandrare har en positiv effekt medan det när det gäller lågutbildade invandrare påverkar inrikes födda negativt.

Skilled foreign workers affect native employees on regional labour markets quite differently than low-skilled foreign workers. The presence of high-skilled foreign workers can be regarded as a positive production amenity from a regional perspective, especially if this group is diversified in terms of national and cultural backgrounds. For low-skilled foreign workers results are different. The larger is the size of this group, the lower is regional productivity. Yet, conditional on the size of the low-skilled foreign workforce, we still find positive productivity effects associated with their diversification.
Upplagd av Emil kl. 17:16 0 kommentarer
Etiketter: forskning, invandringens ekonomiska effekter, Tyskland
måndagen den 11:e januari 2010
Därför byter invandrare till mer svenskklingande namn
En tidigare studie (Arai & Skogman Thoursie 2009) har visat att invandrare som ändrar sina efternamn till att låta mer svenska tenderar att klara sig bättre på arbetsmarknaden.

Moa Bursell undersöker i studien Surname change and destigmatization strategies among Middle Eastern immigrants in Sweden mekanismerna bakom namnbyten. Studien bygger på intervjuer med namnbytare. Varför ändra sitt efternamn till ett mer svenskklingande?

The analysis shows that the strategy involves several components; passing as immigrant but non-Middle Eastern, passing as Swedish and acculturation rewards.

The study also suggests that the labor market, although important, is only one part of the explanation for name change. I interpret the more fundamental underlying motive for name change as a destigmatization strategy to be social recognition; to be recognized for one’s full human potential; on the labour market, in social interaction in social life and in interaction with authorities.

Hela studien går att hämta från SULCIS hemsida.
Upplagd av Emil kl. 18:17 2 kommentarer
Etiketter: forskning, Moa Bursell, namnbyte
söndagen den 10:e januari 2010
Vårdnadsbidrag och burka
Sydsvenskans ledarsida hakar på Expressen och skriver att vårdnadsbidraget kan försvåra integrationen, urholka arbetslinjen och försvaga jämställdheten. Nu kan även engelskspråkiga läsare ta del av den svenska debatten om vårdnadsbidrag och integration genom en artikel i The Local.

Kanada har tidigare infört visumtvång för tjeckiska medborgare för att stoppa asylansökningar från romer därifrån. Nu överväger Kanadas regering att göra detsamma för ungerska medborgare.

Den franska debatten om burka och Niqab verkar utmynna i ett förbud att bära dessa på offentliga platser.

Muslim women face a fine of up to 750 euros ($1,080) for wearing burqas and niqabs, which cover the body and face, under a draft bill to be presented to the French parliament.

The measure would prohibit women from wearing such coverings in public places and on the streets, although there would be exceptions for public events and carnivals.

Men who force their wives and daughters to wear the garments may face an even heavier fine.

The law has been proposed by Jean-Francois Cope, leader of the governing conservative UMP party in France’s lower parliamentary chamber.

Proposals will be put forward in the next two weeks and are to be debated in parliament after regional elections in March.
Upplagd av Emil kl. 11:38 0 kommentarer
Etiketter: burka, Frankrike, Integration, Kanada, niqab, Romer, The Local, vårdnadsbidrag
torsdagen den 7:e januari 2010
Det var en gång
Hösten 2008 satte jag ihop ett forskningsprojekt om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige. Strax därpå fick jag ett nytt arbete, men mina fd. kollegor på MIM, Malmö Högskola lyckades föra projektet i hamn utan mig. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt, men bra ändå.

Rapporten som sätter punkt för projektet finns nu att ladda ner via MIM:s hemsida.

Sweden has resettled refugees in partnership with the UNHCR since 1950 and it is one of the countries that receives the largest number of resettled refugees every year. Despite this fact, our knowledge of the labour market integration of this particular category of refugees has been limited. This volume is an outcome of the project Labour Market Integration of Resettled Refugees in Sweden. It includes a mapping of the labour market integration of resettled refugees in Sweden and it covers different facets of the reception and integration of this group such as the institutional framework, the integration of resettled refugees from Bosnia and Vietnam, resettlement policy and its consequences, the health of refugees in the reception process, and the effects of admission status on immigrants’ access to the labour market. In addition, this book contains a more general chapter on resettlement in Canada to provide some contrast to the Swedish case.
Upplagd av Emil kl. 18:59 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, jobb, MIM, vidarebosättning
onsdagen den 6:e januari 2010
Obligatorisk samhällsorientering för nyanlända i Quebeck
Den franskspråkiga kanadensiska provinsen Quebeck har nyligen infört obligatoriska klasser i samhällsorientering för nyanlända invandrare. Förutom att informeras om Quebecks gemensamma värderingar ska den som invandrar skriva på ett kontrakt om att de accepterar dessa. De värderingar som nämns är: Speaking French is a necessity; Quebec is free and democratic; it’s secular; it’s pluralist; it’s based on the rule of law; men and women are equal; and exercising one’s rights must be done with respect for others. Totonta Star har som första tidning tagit del av undervisningen.

The 30 men and women, freshly arrived on Canadian soil, seemed to already understand the liberal nature of the place to which they had decided to immigrate.

One Algerian man even told Martin, with a wry grin, that he heard the hierarchy of rights in Quebec goes like this: children first, then women, then dogs … then men.

So the question arises: What is the point of the exercise in which they’re now forced to participate?

Artikelförfattaren ifrågasätter värdet av reformen, men den försvaras av den ansvariga ministern.

In an interview, Immigration and Cultural Communities Minister Yolande James, the first black cabinet minister in Quebec history, said she will ”continue to defend the declaration.”

She repeated the stance she took in announcing the policy, that immigrating to Quebec ”is not a right, it’s a privilege” and that just as Quebec chooses the people it will accept, so too does that person have a choice to make.

”The person who wants to join Quebec society should be well informed of Quebec values.”
Upplagd av Emil kl. 12:34 0 kommentarer
Etiketter: Kanada, nyanlända invandrare, Quebeck, Samhällsorientering
söndagen den 3:e januari 2010
Vårdnadsbidrag och integration
Expressens ledarredaktion uppmärksammar vårdnadsbidragets kopplingar till integrationen i en ledare den 2 januari.

I Norge har ett vårdnadsbidrag, ”kontantstötten”, funnits i mer än tio år. I höstas kritiserades det av OECD. Det används mest av invandrarfamiljer, vilket har medfört att bara 40 procent av invandrarbarnen börjar dagis före två års ålder, jämfört med 80 procent av de helnorska. Enligt Thomas Liebig, forskare på OECD, är tvåårsgränsen kritisk för barn med invandrarbakgrund: börjar de i förskolan efter den åldern riskerar de att halka efter i skolan.

Situationen i Sverige uppvisar liknande mönster som den i Norge.

I invandrartäta Spånga-Tensta är vårdnadsbidrag nästan tre gånger så vanligt som i Älvsjö, där blott 4,3 procent bidragsvårdar sina barn i hemmet. I Rinkeby, skriver SvD, ”har en stor andel av mammorna med vårdnadsbidrag somalisk bakgrund – en grupp som generellt redan tidigare har lyckats dåligt på arbetsmarknaden.”
Upplagd av Emil kl. 14:30 2 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, Expressens ledarredaktion, Integration, Norge, vårdnadsbidrag
”Uppgradera medborgarskapet”
Sofia Nerbrand skrev i slutet på förra året en krönika i Svenska Dagbladet som förtjänar att uppmärksammas. Precis som Dilsa Demirbag-Sten kritiserar Nerbrand den mångkulturella politik som förts i vissa länder de senaste decennierna.

Tyvärr har invandring kommit att bli en kontroversiell fråga och diskriminering och rädslor mynnar ut i minaretförbud och missnöjespartier. Vi som är för öppna gränser bär en del av ansvaret, eftersom argumentationen ibland blivit en onyanserad hyllning av det mångkulturella samhället som vilar på kollektiva identiteter. Då finns risken att idéer som strider mot våra rätts- och frihetsbegrepp får inflytande och att individer inom minoriteter förtrycks. Vi borde klargöra att alla är välkomna hit, men att alla kulturella uttryck inte är det.

Nerbrands alternativ är att istället betona individens eget ansvar för sin försörjning och en betoning på det gemensamma genom att uppgradera medborgarskapstanken.

Det enda kitt som i längden kan hålla samman ett pluralistiskt samhälle är medborgarskapet och grundlagen.

Men i Sverige är författningen tyvärr i stora delar död bokstav och medborgarskapstanken svag. Inte ens FP:s landsmöte vågade säga ja till mer information om vad det innebär att vara svensk i lagens mening.

Sofie Nerbrands position ligger i linje med vad Andreas Johansson Heinö döpt till ”den villkorade toleransen” i sin avhandling Hur mycket mångfald tål demokratin?.

Så här beskriver Johansson Heinö den villkorade toleransen:

Den villkorade toleransen är en liberal kritik av icke-liberala företeelser i det mångkulturella samhället. För att värna demokrati, jämställdhet och sekularism måste mångfalden begränsas och toleransen villkoras. Det är bra med religionsfrihet, men inte om det begränsar yttrandefriheten. Det är bra med minoritetsrättigheter men inte om det går ut över jämställdheten. Och så vidare. Kort sagt idén att vi inte ska vara toleranta gentemot de intoleranta krafterna i samhället.
Upplagd av Emil kl. 14:10 0 kommentarer
Etiketter: Andreas Johansson Heinö, mångkulturalism, Sofia Nerbrand, Svenska Dagbladet, villkorad tolerans
måndagen den 28:e december 2009
Dilsa missar målet
Dilsa Demirbag-Sten är en debattör som behövs, men det inlägg, Invandrare förblir alltid invandrare i Sverige, hon gjorde i GP härom dagen missade tyvärr målet.

I artikeln påstår Demirbag-Sten att staten för en särskild politik för invandrare som går utöver den hjälp som nyanlända invandrare får. Men det enda konkreta exempel hon hänvisar till är att utländska äktenskapsregler ibland gäller i Sverige för utländska medborgare. Ta till exempel detta påstående:

Jag invandrade, som barn, till Sverige och minns omställningen. Men även mina barn, som har en svensk far, förblir svenskar så länge de är laglydiga.

Om de skulle gå arbetslösa eller begå brott flyttas de in i statistiken över invandrare och erbjuds samhällets skyddsnät och stöd som just sådana.

Hör det hemma i en demokrati att fastställa blodsband och utöva politik utifrån det?

Det är svagt att komma med ett grovt påstående som detta utan att ge exempel. Faktum är att det inte finns någon särskild politik som ”träder in” om en person med utländsk bakgrund blir arbetslös eller är kriminell. Vad skulle det vara?

Demirbag-Sten fortsätter: Vi har två parallella system på bostads- och arbetsmarknaden. Ett som är till för alla svenskar och ett annat som träder i kraft om individen återfinns i SCB:s statistik över invandrare.

Det är en sak att kritisera kulturrelativism och identitetspolitik som fenomen, vilket Demirbag-Sten gör. Kulturrelativismen tenderar att ha destruktiva effekter, inte minst när det gäller frågor om diskriminering och överslätande attityder till kvinnoförtryck i vissa miljöer. Men det är en helt annan sak att påstå att staten bedriver en särskild välfärdspolitik för personer med utländsk bakgrund.

Dilsa efterlyser en politik där statens roll är att inte skilja på individer, utan garantera invånarnas fri- och rättigheter. Samma för alla. Varken mer eller mindre. Helt oberoende av föräldrars ursprung. Om vi lyckas med det så är halva jobbet gjort.

Bra så, för det är precis det som är den officiella politiken i Sverige. Ibland leder det till segregation till följd av individers fria val, till exempel när det gäller boende eller skola. Personer flyttar från eller till olika typer av segregerade miljöer allt efter preferenser och ekonomisk förmåga.

Bortsett från vissa rättsliga skillnader mellan svenska och utländska medborgare, som är betydligt färre än Sverige än i andra länder, skulle jag vilja ha några exempel på hur staten för en särskild politik för invånare med utländsk bakgrund. Det enda jag kan komma på är rätten till modersmålsundervisning och rätt att söka medel till föreningar bildade på etnisk grund (Ca 15 miljoner per år). Dessa särskilda rättigheter är inget som tvingas på någon, utan bygger på frivillighet.
Upplagd av Emil kl. 15:45 0 kommentarer
Etiketter: Dilsa Demirbag-Sten, Integrationspolitik, särbehandling
söndagen den 27:e december 2009
Fler positiva än negativa i opinionsundersökning om invandring
Riksdag & Departement har beställt en opinionsundersökning med frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra eller dåligt för Sverige. Det verkar inte ha funnits några mera nyanserade alternativ där emellan förutom alternativen ”tveksam” eller ”vet inte”.

Undersökningens resultat är att 56 procent svarar ja på frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra för Sverige. 30 procent anser att invandringen har varit dålig och 14 procent är tveksamma eller vet inte. Det är relativt små skillnader mellan blocken.
Upplagd av Emil kl. 14:35 0 kommentarer
Etiketter: invandring, opinionsundersökningar, Riksdag och departement
torsdagen den 24:e december 2009
Konsten att räkna religion
Hur många muslimer finns det i Sverige och andra europeiska länder? Och vem ska räknas som muslim? Liksom i Sverige är det i många andra länder inte tillåtet att registrera religiös tillhörighet i den officiella statistiken. Men allt eftersom debatten om migration och islam tilltar görs det försök att uppskatta antalet troende.

I Norge gör Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) en uppskattning av religionstillhörighet utifrån invandrarnas födelseland.

Basert på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå har KIA funnet at ca 59 % av innvandrerne per januar 2009 kommer fra land der Kristendom er største religion, 28 % kommer fra land der Islam er største religion, 7 % kommer fra land der Buddhisme er største religion, 1,7 % fra land med Hinduisme som største religion, og 4 % kommer fra land som har tradisjonell eller ”indigenous belief” som største registrerte religion.

IPPR:s rapport Faith, Migration and Integration in the UK tar också upp frågan om migration och religion.

According to the IPPR’s ”faith map” of the immigrant population, around 4.5 million of the UK’s foreign-born residents claim to have a religious affiliation. Of these, around a quarter are Muslims while more than half are Christian, with Polish Catholics and African Pentecostals among the fastest-growing groups.

According to the report, the past decade has seen a net increase of 275,000 in the number of Muslims who were born in Pakistan or Bangladesh but are now living in Britain – the equivalent to twice the population of Oxford. The number of Somali-born UK residents has also risen sharply, from fewer than 40,000 in 1999 to 106,700 this year.

Rapporten drar slutsatsen att migrationen utmanar Storbritanniens utveckling mot ett allt mer sekulärt samhälle. Och det gäller inte bara islam utan också nya former av kristendom. I Rapporten konstateras också att tusentals muslimer har flyttat till Storbritannien eftersom landet är mer positivt inställt till islam än andra europeiska länder.
Upplagd av Emil kl. 07:37 0 kommentarer
Etiketter: Ippr, islam, KIA, Norge, religion, Storbritannien
onsdagen den 23:e december 2009
Sverige inför försörjningskrav för vissa anhöriginvandrare
Den 21 december lade regeringen fram det nya propositionen om försörjningskrav för anhöriginvandring. Reglerna ska gälla från den 15 april. Det är första gången vi i Sverige inför ett migrationsrelaterat incitament för att förbättra integrationen.

– Arbetslinjen ska gälla i migrationspolitiken som på alla andra områden. Försörjningskravet ger ett tydligt incitament att söka arbete och att bosätta sig på orter där chansen till arbete och bostad är som störst, säger migrationsminister Tobias Billström.

Försörjningskravet är ett villkor för att en utlänning ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Försörjningskravet innebär att personen i Sverige ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnad. Det ska dessutom finnas en lämplig bostad för familjen.

Undantagen från försörjningskravet är många. Försörjningskravet ska inte gälla barn och deras föräldrar. Inte heller ska det gälla för svenska medborgare, utlänningar som bott i Sverige i fyra år, flyktingar eller vissa grupper utlänningar som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande.

För att sätta in reformen i ett internationellt perspektiv kan nämnas att man i Kanada har ett sponsorsystem som innebär att den som beviljas anhöriginvandring måste ha en viss inkomst och är försörjningsskyldig för den anhörige i upp till tio år.

When you sponsor a spouse, common-law or conjugal partner, or dependent children to become permanent residents of Canada, you must promise to support them financially. Therefore, you have to meet certain income requirements. If you have previously sponsored relatives to come to Canada and they have later turned to the government for financial assistance, you may not be allowed to sponsor another person. Sponsorship is a big commitment, so you must take this obligation seriously.

To be a sponsor:
– You and the sponsored relative must sign a sponsorship agreement that commits you to provide financial support for your relative, if necessary. This agreement also says the person becoming a permanent resident will make every effort to support her or himself.
– You must provide financial support for a spouse, common-law or conjugal partner for three years from the date they become a permanent resident.
– You must provide financial support for a dependent child for 10 years, or until the child turns 25, whichever comes first.
Upplagd av Emil kl. 13:49 2 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, försörjningskrav, Kanada, Sverige
75 000 beviljades asyl inom EU 2008
Eurostat har redovisat antalet asylsökande som fick skydd inom EU 2008. Detta motsvarar mer än en tredjedel av världens beslut om beviljande av skydd, och det gör EU till den region som har det högsta antalet asylsökande som fått
skyddsstatus.

Fem länder står för två tredjedelar av alla som beviljats skydd: Frankrike (11 500), Tyskland (10 600), Storbritannien (10 200), Italien (9 700) och Sverige (8 700).

I Sverige beviljades 27 procent av de asylsökande skydd i första instans, vilket ligger ungefär på EU-snittet som var 28 procent. I andra instans beviljade Sverige 49 procent vilket är betydligt över genomsnittet inom EU som är 24 procent. När det gäller andelen som beviljas skydd utmärker sig Finland som beviljade 39 procent av de asylsökande i första instans och 87 procent i andra instans.

ps. Eurostat har också nyligen redovisat antalet utländska medborgare i de olika medlemsstaterna.
Upplagd av Emil kl. 07:32 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, EU, Eurostat, statistik
tisdagen den 22:e december 2009
Arbetskraftsinvandringen till Sverige ökar
Som SCB redovisade häromdagen har vi haft en rekordstor invandring under 2009, trots en djup lågkonjunktur och en växande arbetslöshet. En stor del av ökningen av invandringen beror på arbetskraftsinvandring från länder utanför Norden och EU.

Det som möjliggjort arbetskraftsinvandringen är den nya lagen som trädde i kraft 15 december 2008. Reglerna har inneburit att den tidigare arbetsmarknadsprövningen har upphört. Enligt de nya reglerna är det arbetsgivarna som avgör vilka behov av arbetskraft som finns. Nu tillåts arbetskraftsinvandring inom alla yrkeskategorier, förutsatt att arbetsgivaren erbjuder avtalsmässiga villkor och arbetstagaren arbetar i sådan omfattning att hon kan försörja sig.

Det kan tyckas märkligt att arbetslösheten och arbetskraftsinvandringen ökar samtidigt. Det kan visa på en mis-match på arbetsmarknaden – att arbetsgivare söker efter kompetens som inte finns i landet. Mycket tyder på det eftersom den största gruppen av arbetskraftsinvandrare enligt Migrationsverkets statistik är dataspecialister från Indien som arbetar i Stockholm.

Men det sker även arbetskraftsinvandring till enklare serviceyrken. Migrationsverket och utlandsmyndigheterna har mellan den 15 december 2008 och den 1 december 2009 beviljat 14 109 arbetstillstånd till arbetstagare. Med undantag för de många medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske som kom till Sverige under sommaren har dataspecialister, storhushålls- och restaurangpersonal samt civilingenjörer, arkitekter m. fl. varit de yrkesgrupper som har dominerat i statistiken under perioden. 147 personer har invandrat för att städa. Arbetskraftsinvandringen till Sverige har varit störst från Asien och länder som Indien, Kina, Thailand och Vietnam.

Det är också möjligt för asylsökande att på vissa villkor ”byta kö” och stanna som arbetskraftsinvandrare. Det har under perioden beviljats 384 sådana tillstånd.

Mellan den 15 december 2008 och den 1 december 2009 har cirka 30 procent av de asylsökande som ansökt om arbetstillstånd också beviljats tillstånd. De flesta som har beviljats tillstånd kommer från Irak och de vanligaste yrkena bland de beviljade arbetstillstånden för före detta asylsökande är städare samt köks- och restaurangbiträden.
Upplagd av Emil kl. 19:25 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, Migrationsverket, statistik, Sverige
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: