Rädda 7

fredagen den 5:e februari 2010
En amerikansk terrorist i Somalia
Missa inte den makalösa berättelsen i New York Times om pojken från Alabama som blev en av den islamistiska terrororganisationen Shabaabs ledande män. Den pulizerbelönade journalisten Andrea Elliott berättar i en lång text om hur Omar Hammami går från kristna bibelstudier till att bli salafist och sedan söka sig till krigets Somalia för att kämpa för en islamistisk stat.

En intressant del av berättelsen är när Omar Hammami tar kontakt med sin syster Dena i USA och förklarar varför han tagit de beslut som han har gjort.

Sometimes months would pass with no word from Hammami. When he reached out through Facebook in early September, he told Dena that he hoped his infamy would prompt people to ask, “How did this guy become that?”

“They can’t blame it on poverty or any of that stuff,” he continued. “They will have to realize that it’s an ideology and it’s a way of life that makes people change. They will also have to realize that their political agendas need to be fixed.”

Det senaste livstecknet kom i december 2009.

“I have become a Somali you could say,” he wrote in the December e-mail message. “I hear bullets, I dodge mortars, I hear nasheeds” — Islamic songs — “and play soccer. Sometimes I live in the bush with camels, sometimes I live the five-star life. Sometimes I walk for miles in the terrible heat with no water, sometimes I ride in extremely slick cars. Sometimes I’m chased by the enemy, sometimes I chase him!”

“I have hatred, I have love,” he went on. “It’s the best life on earth!”
Upplagd av Emil kl. 18:03 0 kommentarer
Etiketter: Andrea Elliott, islamism, New York Times
torsdagen den 4:e februari 2010
Öppen utfrågning i riksdagen om nyanlända invandrares arbetsmarknadsintegration
Idag har jag varit på arbetsmarknadsutskottets öppna utfrågning om hur nyanlända invandrare bättre ska kunna komma in i det svenska samhället och få ett arbete. Utfrågningen ingår som en del i utskottets behandling av regeringens förslag i proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd.

Utfrågningen var indelad i två delar. I den första delen presenterade fyra forskare sitt arbete på området. Därefter redovisade representanter från Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och landsting sina erfarenheter från dagens integrationsarbete och synpunkter på förslaget.

Hela utfrågningen går att se på Riksdagens hemsida.
Upplagd av Emil kl. 22:55 0 kommentarer
Etiketter: Arbetsmarknadsutskottet, introduktion av nyanlända invandrare
onsdagen den 3:e februari 2010
Humes lag och mångkulturalismen
Dilsa Demirbag-Sten följer upp sin artikel i GP med ytterligare ett debattinlägg om Mosa Sayeds avhandling, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. Denna gång i SvD. I inlägget plockar Dilsa fram ett äss ur rockärmen, Humes lag.

Sayed utgår från att Sverige är mångkulturellt och drar slutsatsen att vi därför måste släppa in sharialagar i svensk rättskipning. Men att gå från en beskrivning av hur Sverige ser ut till en normativ slutsats om vilka rättsregler som bör gälla är ett brott mot den logiska princip som brukar kallas Humes lag och som förbjuder att man går från ett ”är” till ett ”bör”.

På det moraliska planet måste man fråga sig varför ett samhälle som garanterar alla individer lika fri- och rättigheter, borde se det som önskvärt att övergå till ett samhälle där vissa grupper av individer inte längre har samma rättigheter som andra. För vem är detta en positiv utveckling?
Upplagd av Emil kl. 08:23 0 kommentarer
Etiketter: Dilsa Demirbag-Sten, Humes lag, Mosa Sayed, mångkulturalism
tisdagen den 2:e februari 2010
The Economist skriver om svensk integrationspolitik
The Economist reportage om svenskt integrationspolitik utgår från den starka betoningen på jämställdhet här och i Danmark. Reportern besöker ett dagis i Tensta och noterar häpet att nästan alla tvååringar är inskrivna på dagis. Därefter uppmärksammas regeringens nya lag om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering som ytterligare stärker incitamenten för kvinnor att delta i samhällslivet.

A new integration policy, to take effect at the end of 2010, will pay immigrants to attend full-time language classes, “civic orientation” courses or job training for two years after they obtain residence permits. The benefits will be payable to individuals, not households. The stated aim is to push immigrant women into the labour market (duly propelling their children into day care).

Behind such policies lie a set of ideological beliefs, concedes a senior government official. Swedes are fiercely attached to gender equality. Economically, they think it good for women to work and pay taxes. They also believe “it is good for young children to be in preschool”, so they can be educated by trained professionals. In a nice piece of circular reasoning, officials argue that children need to go to preschool to make friends, because that is where all the other children are.

Reportagen noterar också att vårdnadsbidraget utmanar idén om att staten via skattesedeln ska styra familjers liv för att skapa jämställdhet.
Upplagd av Emil kl. 20:18 1 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, jämställdhet, The Economist
torsdagen den 28:e januari 2010
Avhandling om mångkulturalism ger eko i debatten
Mosa Sayeds avhandling, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, som argumenterar för en mångkulturell utgångspunkt när det gäller arvsrätt har redan fått en hel del reaktioner. Det är onekligen intressant och märkligt att vi nu har en svensk avhandling som förespråkar att lika rättigheter inte längre ska gälla i Sverige, vilket klart strider mot det svenska integrationspolitiska målet om lika rättigheter och skyldigheter för alla med uppehållstillstånd i Sverige. Det sistnämnda är viktigt att veta. Att målet om lika rättigheter och skyldigheter i Sverige faktiskt även gäller personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige, fastän de är utländska medborgare.

Till skillnad från vad många tror är denna princip otroligt stark i den svenska integrationspolitiken, och alla politiska partier står bakom den. I länder som Danmark, Nederländerna, Tyskland och i många andra länder, är det däremot inte lika främmande eftersom utländska medborgare ofta varken har samma rättigheter eller skyldigheter, det är svårare att bli medborgare och att betydligt större andel av de som invandrat är utländska medborgare.

Uppsala Nya Tidning har haft en rad reportage med utgångspunkt i avhandlingen. I mångkultur utmanar juridiken kommer avhandlingens författare till tals. Där pläderar Mosa Sayed för att arvsrätten bör ta hänsyn till personens kulturella och religiösa bakgrund. Han ställer sig den, för svenska förhållanden, märkliga frågan om varför den svenska staten ska bestämma vilka lagar som ska gälla.

– När islamisk arvsrätt skiljer från svensk rättsordning grundar det sig i kulturella skillnader och synen på familj, släkt, egendom, och så vidare. Man måste fråga sig vem det är som ska definiera och bestämma vilka värden som ska ges företräde framför andra. Är det staten som ska göra det? Eller bör personens vilja, kultur och religion vara utgångspunkten? Det här är en av de svåraste frågorna som ett mångkulturellt samhälle har att hantera. Jag tror att vi måste ge utrymme för olikheter för att nå likställdhet i samhället, säger Mosa Sayed.

UNT har följt upp med artikeln ”Islamiska arvsrätt diskriminerar kvinnor” och ledarkommentaren”Mångkultur” ställer INTE nya krav på rättsväsende.

Dilsa Demirbag-Sten är mycket kritisk till avhandlingens idéer i Expressen kultur.

Mångkulturalism som politik förvaltar en gammal och unken tradition i Europa, där etnicitet och religion är de mäktigaste och mest destruktiva variablerna.

I morgon försvarar alltså Mosa Sayed en avhandling som pläderar för en ökad användning av sharialagstifning inom svensk arvsrätt. Vad det betyder för barn födda av ogifta mödrar, kvinnor och så kallade ”avfällningar” borde vara känt för de flesta vid det här laget.

Där är vi nu i mångkulturalismens namn. Religionen islam ses som ett subjekt som inte går att separera från individen.

Vill man ha en akademikers synpunkt i frågan bör man vända sig till Andreas Johansson Heinö. Han uppmärksammar den avvikelse mot svensk integrationspolitik som avhandlingen innebär, men menar samtidigt att Dilsa Demirbag-Sten överdriver hotet från mångkulturalismen.
Upplagd av Emil kl. 21:36 5 kommentarer
Etiketter: Andreas Johansson Heinö, Dilsa Demirbag-Sten, islam, Mosa Sayed, mångkulturalism, UNT
onsdagen den 27:e januari 2010
Reaktioner på integrationsrapporten från Saco och Svenskt Näringsliv
Det har kommit en hel del reaktioner på den statistikrapport om integration som Saco och Svenskt Näringsliv presenterade igår.

Svenska Dagbladet har pratat med Saco och Svenskt Näringsliv. Saco vill ha bidrag och Svenskt näringsliv vill stöpa om strukturen på svensk arbetsmarknad.

–Ren diskriminering förekommer, men förklarar absolut inte allt, säger Saco:s ordförande Anna Ekström. Vi måste aktivt ta bort alla hinder som finns för att etablera sig på arbetsmarknaden.

–Det handlar också om att hjälpa till att bilda nätverk och där kan facken spela en stor roll, säger Anna Ekström och efterlyser statliga bidrag till sådana projekt.

Svenskt Näringsliv tror mer på att stöpa om strukturen på den svenska arbetsmarknaden.

–Sverige har relativt få arbeten inom tjänste- och servicesektorn. Men det är där många nya invandrare har chansen att få ett första jobb, säger Christer Ågren.

Sedan finns en rad ledarkommentarer. Widar Andersson på Folkbladet håller med Svenskt Näringsliv i sin ledare Enkla jobb är också jobb.

Våra löner och skatter är så höga att många tjänstesektorer inte klarar sig utan skattesubventioner. Jobb som är självklara i andra länder och som är många invandrares ingång i arbetslivet, finns därför inte i Sverige, sa Ågren. Han var djupt kritisk mot den rödgröna oppositionens planer på att avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster. Då försvinner många jobbchanser för outbildade och invandrade kvinnor, sa Ågren.

Jag tror att han har rätt.

Man kan tycka vad man vill. Men faktum om främlingens villkor är att arbetslivet för många börjar i yrken utan höga ingångströsklar. SCB:s statistik är övertydlig på den punkten. Invandrare är ”överrepresenterade” i vård-, omsorgs- och lokalvårdsyrken. I ett nytt land, utan nätverk och med knackiga språkkunskaper måste man få chansen att komma in i arbetslivet.

Kristianstadsbladet vill se en Kanadensisk modell.

I Kanada, som har en lång historia av framgångsrik invandring, bedrivs integrationsarbetet i stor utsträckning av frivilligorganisationer uppbackade av offentligt stöd i stället för som här av myndigheter. Många som lotsar in nyanlända i samhället är själva invandrare. Kanske vore det något för Sverige att inspireras av?

Dagens Nyheters ledarsida efterlyser mer av yrkessvenska som en lösning.

I dag är sfi:n i bästa fall nivågrupperad: akademiker för sig, funktionella analfabeter i en annan grupp och övriga tillsammans. I stället borde svenskundervisningen kopplas till ett eventuellt framtida arbete. Vårdsvenska för läkare och sjuksköterskor, fordons- och servicesvenska för dem som varit mekaniker och chaufförer, svensk pedagogik och värdering för dem som arbetat med barn, och så vidare. Och då i en form där största delen av lärandet sker på riktiga arbetsplatser genom praktik eller bredvidgång.

Helsingborgs Dagblad hittar inga lösningar i rapporten.

Svenskt Näringsliv och Saco kommer inte med några idéer om hur detta resursslöseri ska kunna minskas eller avskaffas… Inför årets val kan man därför gärna fråga sig hur mycket alliansen egentligen har åstadkommit på detta område. Har arbetsmarknaden blivit mer tillgänglig för dem som kommer utifrån, eller är den konstruerad för dem som redan har arbete? Och samma fråga kan, omformulerad till futurum, ställas till oppositionen.
Upplagd av Emil kl. 22:03 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, DN, Folkbladet, Helsingborgs Dagblad, Integration, Saco, Svenska Dagbladet, Svenskt näringsliv, Widar Andersson
tisdagen den 26:e januari 2010
Ny statistikrapport om integration
Saco och Svenskt Näringsliv presenterade idag en ny gemensam rapport om invandrares sysselsättningsgrad i Sverige. På Svenskt Näringslivs hemsida kan man läsa mer, se inslag från seminariet där rapporten presenterades och ladda hem rapporten.

Rapporten redovisar hur det går på arbetsmarknaden för personer som invandrar till Sverige. Uppgifterna i rapporten är knappast nya eller unika, vilket Saco och Svenskt Näringsliv säger. Men visst är det bra att fler aktörer tar fram statistik om integration nu när det inte längre finns en särskild myndighet för att följa upp integrationen.

– Det har varit viktigt för oss att ta fram ett kunskapsunderlag som kan bidra till att nyansera debatten om invandrares ställning på svensk arbetsmarknad. Vår rapport visar att det inte spelar någon roll vilket land invandraren kommer från. Det tar orimligt lång tid för nyanlända, oavsett var de kommer ifrån, att komma in på arbetsmarknaden. De möter samma svårigheter som ungdomar, säger Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.
Upplagd av Emil kl. 18:10 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, Saco, statistik, Svenskt näringsliv
söndagen den 24:e januari 2010
Uppdaterad statistik från SCB
Missa för all del inte att SCB uppdaterat sin interaktiva integrationsstatistik. Numera kan man ta fram arbetsmarknadsstatistik fram till år 2008, indelat efter en rad variabler på lokal och kommunal nivå.

Jag har själv roat mig med att ta fram statistik om några kommuner i Stockholmsregionen, däribland Solna kommun som själva framhäver sig som föredöme i integrationsdebatten. Och visst är kommunen mer framgångsrik än Sverige i genomsnitt. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Stockholmsregionen har en starkare arbetsmarknad och att Solna inte är mer framgångsrik än andra liknande kranskommuner. Jag har tagit fram lite olika uppgifter på arbetsmarknadsintegration.

Andel sysselsatta 20-64 år, skyddsbehövande och deras anhöriga 2008

Täby 70.3
Solna 69.5
Sundbyberg 66.3
Vaxholm 66.1
Danderyd 66.0
Sollentuna 65.1
Nacka 64.5
Lidingö 61.6
Stockholm 57.5
Södertälje 44.8

Andel sysselsatta 20-64 år, födelseregion världen exkl. EU/EFTA 2008

Täby 67.7
Vaxholm 66.8
Sollentuna 64.7
Nacka 64.6
Lidingö 63.4
Sundbyberg 62.2
Solna 59.3
Stockholm 57.0
Danderyd 56.3
Södertälje 52.2

Andel sysselsatta 20-64 år, vistelsetid 2-4 år 2008

Vaxholm 67.7
Lidingö 57.3
Täby 57.2
Sundbyberg 56.2
Nacka 54.9
Sollentuna 49.4
Stockholm 49.4
Solna 49.1
Danderyd 37.0
Södertälje 35.5

Kort kommentar: Utifrån dessa tre uppgifter framstår Täby och Vaxholm som de bästa kommunerna på arbetsmarknadsintegration. Givetvis skiljer sig de invandrare som bor i de olika kommunerna, vilket i stor utsträckning påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden. Men samtidigt finns det, utifrån statistiken ovan, ingen anledning för Solna kommun att framhäva sig.
Upplagd av Emil kl. 12:51 2 kommentarer
Etiketter: ads, arbetsmarknadsintegration, SCB, Solna, statistik
lördagen den 23:e januari 2010
Sverige mot strömmen
Jag läser i Voice of America att Sverige än en gång framhålls som ett land mot strömmen i migrationsfrågor.

De uppmärksammar att invandringen till Europa minskar och ställer frågor till Georges Lemaitre, OECD.

Immigration specialist Georges Lemaitre, of the Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development, is not surprised by these reports.

”The first thing that affects migration is the fact employers do not want as many workers,” he said. ”They are not looking to hire as many immigrants. So this is the first thing that reduces the level of migration. The second is the fact immigrants themselves do not see many opportunities. So they themselves tend to come less often.”

Lemaitre says this trend is reflected elsewhere in Europe and in richer nations as a whole. And it concerns legal and illegal immigrants.

”Two very significant labor migration countries, Ireland and the United Kingdom, they have seen very significant drops in labor migration,” he added.

Lemaitre says Sweden is one of the few countries bucking the trend. Sweden has opened immigration channels since the economic crisis and the numbers of immigrants have jumped 30 percent.
Upplagd av Emil kl. 15:44 1 kommentarer
Etiketter: Europa, Georges Lemaitre, invandring, OECD, Sverige
Kenan Malik, självcensur och identitetspolitik
Sakine Madon tipsar i dagens Expressen om den brittiske forskaren Kenan Malik. Kenan är vänster och samtidigt kritisk mot mycket av den politik som sker i mångkulturalismens namn. Jag blev tyvärr inte inbjuden till det seminarium som hölls med honom härom veckan. Synd, för jag har följt Kenan Malik sedan jag läste hans bok The Meaning of Race i samband med min master-uppsats i IMER runt sekelskiftet. Redan då ifrågasatte Kenan Malik om det går att förena en politik för jämlikhet med en politik för pluralism.

Mindre känt i Sverige är att Kenan Malik under de senaste åren gjort sig känd som en förkämpe för yttrandefrihet och mot olika religiösa gruppers krav på särbehandling. Ett skrämmande och aktuellt exempel är att Index of Cencorship, som skriver på sin hemsida att de är Britain’s leading organisation promoting freedom of expression, själv bedriver självcensur. Kenan Malik är styrelseledamot i organisationen och har öppet uttalat sig mot beslutet.

Index on Censorship has in recent years chronicled many instances of what we’ve called ‘pre-emptive censorship’: the willingness to censor material because of fear either of causing offence or of unleashing violence. From the Deutsche Oper cancelling a production of Idomeneo to Random House dropping The Jewel of Medina to Yale University Press’s refusal to publish the cartoons in Jytte Klausen’s book, the list is depressingly long. It is a development that, writing in the magazine last year, I described as ‘the internalization of the fatwa’.

It is both disturbing and distressing to find Index on Censorship itself now on that list. I profoundly disagree not just with the decision to censor the cartoons but also with the reasons for doing so: that publication may have endangered staff and was ‘unnecessary’ and, indeed, would have been ‘gratuitous’.
Upplagd av Emil kl. 15:08 0 kommentarer
Etiketter: index of censorship, Kenan Malik, Sakine Madon, yttrandefrihet
onsdagen den 20:e januari 2010
Danmarks 24-årsregel har förbättrat situationen för kvinnor med utländsk bakgrund
Idag hade P1-morgon ett reportage om integrationen i Danmark, som går att lyssna på här.

Kritiserad lag gynnar invandrarkvinnor

I Danmark visar ny statistik att invandrade kvinnor från icke västliga länder, till skillnad från män, allt snabbare integreras i samhället, med utbildning, arbete och annat. En orsak till att kvinnorna flyttar fram sina positioner är den hårt kritiserade 24-årsregeln, som slår fast att kvinnor inte får gifta sig med någon utanför Europa före 24-års ålder. Reportage av Gösta Lempert, samtal med riksdagsmannen Luciano Astudillo (S).

Den rapport som inslaget talar om är Indvandrere i Danmark 2009, utgiven av Danmarks statistik. På hemsidan lyfter de bland annat fram följande resultat:

* Indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande uddanner sig som aldrig før. Andelen af 20-årige ikke-vestlige indvandrerkvinder under uddannelse er i de seneste ti år steget fra 23 pct. til rekordhøje 41 pct.

* De ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede blandt modtagere af dagpenge- og kontanthjælp. Det gælder i særlig høj grad 18-64-årige kvindelige passive kontanthjælpsmodtagere, hvor de ikke-vestlige indvandrere udgør 31 pct., mens deres andel af befolkningen kun er 6 pct.

* Blandt dem, der afsluttede en lang videregående uddannelse i perioden 2004-2006, var beskæftigelsesfrekvensen i 2007 omkring 20 procentpoint højere for personer med dansk oprindelse end for ikke-vestlige indvandrere.

* Ikke-vestlige efterkommere, som alle er født i Danmark, har en klart højere kriminalitet end ikke-vestlige indvandrere. Kriminaliteten er således 33 pct. højere for mandlige ikke-vestlige indvandrere end for hele den mandlige befolkning, mens den er hele 117 pct. højere for ikke-vestlige efterkommere (begge tal er korrigeret for forskelle i alder og socioøkonomisk status).
Upplagd av Emil kl. 21:00 0 kommentarer
Etiketter: 24-årsregel, Danmark, Integrationspolitik, jämställdhet, P1-morgon, statistik
tisdagen den 19:e januari 2010
Uppsving för normativ forskning
Det verkar vara ett uppsving för normativ forskning på våra högskolor och universitet. Härom dagen skrev jag om en avhandling som argumenterade för kreationism. Idag läser jag via Sakine Madons blogg om en avhandling av Mosa Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, som argumenterar för en mångkulturell utgångspunkt när det gäller arvsrätt.

För att lösa den konflikt som kan uppstå i mötet mellan islamisk arvsrätt och svensk rätt, och liknande ”kulturkrockar” på det rättsliga planet, försvarar Mosa Sayed en mångkulturell utgångspunkt. Denna innebär att svenska domstolar och myndigheter i största utsträckning bör respektera och tillmäta arvlåtarens och arvingarnas kulturella tillhörighet betydelse vid tillämpningen av de aktuella principerna. Det rättsliga erkännandet av den kulturella tillhörigheten, som den mångkulturella utgångspunkten innebär, bör i vissa fall kunna leda till arv delas med olika lotter beroende på om arvingarna är män eller kvinnor.
Upplagd av Emil kl. 19:57 5 kommentarer
Etiketter: arvsrätt, avhandlingar, islam, Mosa Sayed
Kartläggning av samhällsinformation för nyanlända
Härom dagen lämnade länsstyrelsen i Stockholms län över den kartläggning av kommunernas samhällsinformation för nyanlända invandrare som regeringen har beställt. Kartläggningen blir nu en del av underlaget till den statliga utredningen om samhällsorientering, som i sin tur är en del av regeringens reform för nyanlända invandrare.

Kartläggning visar att kommunernas samhällsinformation idag skiljer sig när det gäller ambitionsnivå, språk, prioritering, pedagogik och innehåll, inte bara mellan regioner och kommuner utan i vissa fall även inom en och samma kommun. Något tydligt samband mellan de lokala förutsättningarna (ekonomiska, storleksmässiga med mera) och samhällsinformationsarbetets utformning har kartläggningen inte kunnat se.
Upplagd av Emil kl. 17:20 0 kommentarer
Etiketter: nyanlända invandrare, Samhällsorientering
Jusek: Svårt för invandrade samhällsvetare
Trots högkonjunktur och en uttalad ambition att förbättra integrationen, har de med utländsk bakgrund fått det svårare på arbetsmarknaden 2007 jämfört med 2001. Det visar Juseks undersökning Invandrade akademiker – Hur tufft är det? Jusek har undersökt hur väl jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare med utländsk bakgrund etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden åren 2001 och 2007.

Några resultat som Jusek lyfter fram:
– 85 procent med svensk bakgrund ett arbete som krävde högskoleexamen, jämfört med 50 procent av dem med utländsk bakgrund
– var fjärde med svensk bakgrund en inkomst över 500 000 kronor om året, jämfört med var tionde med utländsk bakgrund.
– sex av tio med utländsk bakgrund en inkomst under 240 000 kronor om året, jämfört med tre av tio med svensk bakgrund.

Läs mer och hämta rapporten här.

Jusek anordnar, tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna, ett seminarium om rapporten den 10 februari i samband med riksdagens behandling av regeringens etableringsproposition.

Undersökningen hade varit mer matnyttig och informativ om de skilde på inrikes och utrikes födda bland dem med utländsk bakgrund, och för de utrikes födda mellan dem med svensk- och utländsk utbildning.
Upplagd av Emil kl. 06:07 0 kommentarer
Etiketter: invandrade akademiker, Jusek, seminarium
måndagen den 18:e januari 2010
Som ringar på vattnet
Uppgifterna från Solna kommun på DN-debatt och i andra medier om att uppemot 80 procent av de nyanlända invandrarna har jobb efter ett år sprider sig som ringar på vattnet. Nu senast uppmärksammas det i Västerviks-Tidningen och i Norrköpings Tidningar.

I landet som helhet dröjer det sju år innan 50 procent i denna grupp har egen försörjning. Men i Solna, granne till Stockholm, med 25 procent invandrare, har inemot 80 procent av nyanlända jobb efter ett år.

”Invandrare söker sig hit för de har hört hur bra det fungerar”, säger Malin Appelgren, kommunalråd för Kristdemokraterna.

Snabbt tas kontakt med varje nyanländ, det sker kompetensutveckling och, tack vare god kunskap om näringslivet på orten, effektiv matchning mot arbetstillfällena.

Det är så regeringen vill att Arbetsförmedlingen ska arbeta. Den tilldelas därför extra resurser för att landet runt göra det Solna hållit på med i tio år.

Men som det nu ser ut skulle alltså Solna och andra ambitiösa kommuner få sämre förutsättningar att driva sitt framgångsrika arbete vidare, när AF bygger upp sin verksamhet.

Det är märkligt att de debattörer som under så lång tid kritiserat integrationspolitiken i Sverige nu kommer till kommunernas försvar. Istället för att försvara ett 25 år gammalt system med kommuner som ansvariga borde de ta sig en titt på Solna kommuns uppgifter. Det är möjligt att de arbetar utmärkt med målgruppen, men jag kan samtidigt slå vad om att inte 80 procent har arbete efter ett år i kommunen.
Upplagd av Emil kl. 17:27 2 kommentarer
Etiketter: nyanlända invandrare, Solna
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: