Rädda 6

tisdagen den 16:e februari 2010
Förändrad medborgarskapslag i Österrike
I oktober 2009 beslutade det Österrikiska parlamentet om ny medborgarskapslag, vilken trädde i kraft 1 januari 2010. Lagen innebär bland annat:

* För att naturaliseras krävs bevis på regelbunden och tillräcklig inkomst. Dessa krav på inkomst höjs i och med den nya lagen. Sökanden får dessutom inte ha tagit emot ekonomiska bidrag under de tre åren som föregår ansökan.

* Den som begår bedrägeri vid medborgarskapsansökan kan bli bötfälld eller få fängelse.

* Vuxna som genomfört en gymnasieutbildning som innehåller historia och samhällskunskap undantas från krav på medborgarskapstest.

* Lojalitetsed. Personer som vill bli medborgare måste, utöver det tidigare kravet att svära en ed på att vara lojala medborgare, bekänna sig till (en europeiskt stat och samhälles) grundläggande värderingar.
Upplagd av Emil kl. 18:57 0 kommentarer
Etiketter: medborgarskap, Österrike
Ny forskning om effekterna av etnisk boendesegregation
Det har kommit två studier som undersöker effekterna av etnisk boendesegregation, Jiong Tu, The Effect of Enclave Residence on the Labour Force Activities of Immigrants in Canada och Alexander M. Danzer och Firat Yaman, Ethnic Concentration and Language Fluency of Immigrants in Germany.

Jiong Tu undersöker hur det har gått för manliga invandrare i Kanada 1981-2001. Studien visar att de som invandrat efter 1991 oftare bor i etniska enklaver och att andelen högutbildade som bor i enklaver blir allt fler.

Invandrare som bosätter sig i etniska enklaver tenderar att i mindre utsträckning vara en del av arbetskraften och i större utsträckning utbilda sig eller leva på bidrag. Samtidigt är det en större andel som arbetar, men de som bor i etniska enklaver har dock sämre löneutveckling än andra.

Alexander M. Danzers studerar hur gästarbetares språkkunskaper har påverkats av att bo i regioner med en stor koncentration från samma ursprungsland. Studien finner, som i Kanada, en tendens att allt fler invandrare i Tyskland bor i regioner med hög koncentration av personer från samma land.

Resultatet visar en liten men negativ effekt av att leva i en miljö där det bor många från samma land. Andra faktorer, som utbildningsnivå, förklarar dock betydligt mer av skillnaderna i språkkunskaper. Att satsa på utbildning är därför ett bättre sätt än att sprida ut invandrare, enligt Danzers.
Upplagd av Emil kl. 08:25 0 kommentarer
Etiketter: forskning, Integration, segregation
måndagen den 15:e februari 2010
André Gerin: Därför förbjuder vi burkan i Frankrike
André Gerin är parlamentariker för kommunistpartiet i Frankrike och ordförande i den parlamentariska kommission som föreslår förbud mot heltäckande slöja. Det är intressant att läsa hur han och fransmännen resonerar.

Vissa muslimska kvinnor vill bära burka av religiös övertygelse. Ska de inte få göra det på bussen eller tåget?

–Nej, det är omöjligt att de vill bära burka. De är indoktrinerade. Dessa kvinnor är gående kistor som förvandlats till militanta krafter. De följer ett medeltida tänkande, men nu måste de anpassa sig till värderingar som gäller i dagens Frankrike och Europa. Det har länge inte varit politiskt korrekt att ifrågasätta islam. Men nu måste vi börja försvara vårt sätt att leva. Och vi ska hjälpa kvinnor med heltäckande slöja att bli befriade.

Räcker det inte med regler mot burka på vissa offentliga platser, som skolor, sjukhus och statliga myndigheter? Varför en nationell lag?

–Därför att vi vill löpa hela linan ut. Burkan tillhör medeltiden, punkt slut. Den ska bort helt och hållet, och vi vill inte ha några halvmesyrer. Det är fråga om att försvara våra värderingar, den allmänna ordningen, säkerheten och relationen mellan människor.

Men ett burkaförbud kan tas som en provokation som snarare radikaliserar muslimer.

–Knappast. Flertalet förstår vad det handlar om: man måste kunna identifiera personen och burka hör inte hemma i vårt västliga samhälle. På sikt bör burkaförbud gälla överallt på allmän plats, även gator och torg. Burkadebatten är inget specifikt franskt problem, det finns i hela Europa. Och jag är beredd att kämpa för detta – även om jag ibland är rädd för min egen säkerhet.
Upplagd av Emil kl. 20:26 0 kommentarer
Etiketter: André Gerin, burka, Frankrike
Australien inför högre krav på språkfärdigheter för att få invandra
Australien har infört infört nya tuffare regler för arbetskraftsinvandring och för att komma som student till landet. Kraven på utbildning och kunskaper i engelska höjs.

Australia tightened its migration rules Monday in favor of English speakers and professionals, saying the country has been attracting too many hairdressers and cooks and too few doctors and engineers.

Immigration Minister Chris Evans blamed the overrepresentation of lower skilled immigrants on a system put in place by Prime Minister John Howard, whose government lost power in 2007 elections.

”Under the Howard government, we had a lot of cooks, a lot of hairdressers coming through,” Evans told reporters. ”We were taking hairdressers from overseas in front of doctors and nurses it didn’t make any sense.”

The new rules will favor applicants who already have job offers over those who merely have qualifications or who are studying. The measures are expected to dampen enrollment in Australian colleges by foreign students hoping to settle in the country.

Australia continues to have a shortage of accountants, partly because many of the 40,000 accountants who immigrated in the past five years did not have the professional or language skills to find work, Mr. Evans said.
Upplagd av Emil kl. 07:29 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, Australien, Chris Evans, Migrationspolitik
söndagen den 14:e februari 2010
Dåliga förhållanden i Frankrike lockar asylsökande till Skandinavien
Earth Times skriver om afghanska migranter i Paris som lever under usla förhållanden. Många tvingas bo på gatan. Det verkar närmast uppenbart att den franska regeringen, genom att ha ett uselt asylmottagningssystem, försöker locka bort migranter från Frankrike till exempelvis Skandinavien.

Immigration Minister Eric Besson claimed that the presence of many homeless Afghans in this northern district of Paris was the result of a breakdown in the people-smuggling network and not a reflection on the French government’s treatment of asylum seekers.

”Most of them are in transit, en route for Britain or northern Europe,” he said.

Of the 15 or so migrants huddling around the fire, only four are in transit. The four boys, ages 12 to 15, had arrived in Paris just days earlier. They have no intention of remaining, one insists.

”I have seen life in France,” he says. ”I don’t like it here. I’m going to Denmark or Sweden or Norway.”
Upplagd av Emil kl. 11:21 0 kommentarer
Etiketter: asylmottagning, Earth Times, Frankrike, Migration
lördagen den 13:e februari 2010
Fobi, inte religion
Det är fler än jag som har svårt att smälta handskakningsdomen i Stockholm tingsrätt. Lena Andersson har rätt när hon diagnostiserar kvinnoskräcken som fobi.

Neuroser och fobier behöver man hjälp att få bukt med. Myndigheterna ska inte stärka och upphöja dem till skyddsvärd ideologi.

Själv fastnar jag för följande formulering i domen:

Det står mot angiven bakgrund klart att Arbetsförmedlingen återkallat anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet med anledning av att vägrat ta i hand trots att det för myndigheten stod klart att han till följd av sin religiösa övertygelse saknade möjlighet att ta främmande kvinnor i hand. (min fetmarkering)

PS.

Social fobi är en psykisk störning som karakteriseras av rädsla för sociala situationer. Diagnosen kategoriseras som ett ångestsyndrom eller en neuros. En person med social fobi försöker ofta undvika sociala situationer på alla möjliga vis. Man ska inte förväxla social fobi med vanlig blyghet; social fobi är ett verkligt handikapp som förhindrar den drabbade att leva ett normalt liv.

Det kan vara mycket besvärligt att ha ett fungerade liv när man har social fobi; vardagliga saker som att jobba, gå i skolan, åka buss och handla är ofta väldigt jobbiga. Situationer där uppmärksamheten riktas mot personen kan vara speciellt jobbiga, som till exempel att redovisa eller hålla tal inför en grupp människor. Därför börjar dessa personer ofta att isolera sig mer och mer. Detta skapar en ond cirkel då den sociala fobin ofta blir värre och värre på grund av att de inte träffar några människor och rädslan för sociala situationer växer.

Social fobi är en av de vanligaste psykiska störningarna. En amerikansk undersökning från 1994 visade att 13,3% av befolkningen någon gång under sitt liv uppfyller kriterierna för social fobi (ett mått som kallas livstidsprevalens), och studier pekar på att problemet är växande. Ofta vet omgivningen inte om att en person lider av social fobi, eftersom personen lärt sig dölja det.

Det finns flera sätt att behandla social fobi. Det går att själv på egen hand träna bort den genom att utsätta sig för sociala situationer. Det går att få hjälp genom terapi, till exempel genom kognitiv beteendeterapi. Det går att få hjälp genom olika läkemedel, så kallade SSRI-mediciner. Några vanliga sådana heter Fontex, Zoloft, Cipramil och Seroxat.

En ny metod för att behandla social fobi, och som kan användas då varken terapi eller medicinering hjälper, går ut på att blockera vissa nerver intill ryggraden. Detta får som effekt att symtomen minskar betydligt. Blockaden görs i en titthålsoperation under narkos. 80% av personerna som provade detta upplevde en förbättring.
Upplagd av Emil kl. 12:52 3 kommentarer
Etiketter: fobi, Lena Andersson
fredagen den 12:e februari 2010
Jag gör debut på Expressens ledarsida
Expressens ledarredaktion tar idag hjälp av en rapport jag skrivit (Utveckling av integrationspolitiken, 2008, Zufi) för att lyfta fram Kanada som föregångsland för integration. Texten Kanada vinner identifierar några framgångsfaktorer: Kanada är ett nybyggarland, Kanada är engelsk- eller franskspråkigt och en stor del av invandrarna är handplockade.

Vad kan vi lära av Kanada? Landet är mer komplicerat än en Benettonidyll, men där finns en attityd som Sverige saknar: Man ser sig inte som ett färdigt, perfekt land som immigranter måste knäfalla för. Man betraktar integration som en ständig ”tvåvägsprocess”: Invandrare ska anpassa sig till Kanada – och Kanada anpassas till invandrarna.

I rapporten ”Utveckling av integrationspolitiken” (Zufi, 2008) ger Henrik Emilsson exempel på åtgärder i kanadensisk anda: fler människor från minoritetsgrupper i viktiga politiska och ekonomiska institutioner, en läroplan som avspeglar allas historia och erfarenheter, klädregler som är anpassade till religiös mångfald och mångfaldsträning för viktiga yrkesgrupper som polis och vård- och omsorgspersonal.
Det andra vi kan lära är att arbetskraftsinvandring ger goda effekter. Det går inte bara bra för ”poänginvandrarna” i Kanada, det går bra även för flyktingar. Den förstnämnda gruppen fungerar säkert som ”blockadbrytare” – de uppfattas inte som hjälpsökande objekt, utan som produktiva, självgående individer och ett naturligt inslag i arbetslivet.
Upplagd av Emil kl. 17:37 0 kommentarer
Etiketter: Expressens ledarredaktion, Kanada, Mina rapporter
torsdagen den 11:e februari 2010
Får sikher bära dolk i Sverige?
Frågan om att hantera krav på religiös (islamsk) särbehandling har, som bekant, aktualiserats i Sverige på senare tid, bland annat genom Mosa Sayeds avhandling och mannen som vann ett diskrimineringsfall genom att vägra skaka hand på grund av religiöst betingad kvinnoskräck.

Men i andra länder är det allt som oftast sikher som kräver och får religiösa undantag från lagar och regler. Jag läser på BBC News om den fd. domaren i högsta domstolen Sir Mota Singh som kräver att elever ska få ha dolk på sig i skolan. Dolken, eller kirpan som den heter, är ett av fem attribut som alla döpta sikher anser sig behöva bära.

”I wear my Kirpan and I’ve always worn it for the last 35 to 40 years, even when I was sitting in court or visiting public buildings, including Buckingham Palace.”

The Compton School offered the boy the option of wearing a smaller knife, welded into a metal sheath, but his parents refused and withdrew him – an action by the family that Sir Mota said he supported.

Asked about the possibility of substituting a smaller knife in place of the traditional Kirpan, the judge said that might be an option for debate between school and Sikh authorities.

But he told Today: ”It’s a little more than ceremonial. It’s a requirement of the religion.”

I Danmark verkar det däremot inte vara tillåtet att bära den sikhiska dolken.

En dom i Köpenhamns tingsrätt den 14 april väcker stor uppmärksamhet. Den gör Danmark till det enda land i världen som förvägrar sikher rätten att bära sin symboliska dolk, kirpan, hävdar Ripudaman Singh som dömdes till 3 000 kronor i böter.

Hur ser det ut i Sverige? Jag har svårt att tro att sikher är undantagna från knivlagen, eller?
Upplagd av Emil kl. 20:04 1 kommentarer
Etiketter: islam, religion, religiös särbehandling, sikher, Storbritannien
Seminarium på Jusek om akademiker med utländsk bakgrund
Igår var jag på Juseks seminarium Invandrade akademiker – hur tufft är det?. Jusek presenterade rapporten med samma namn. Men mest intressant var debatten mellan Luciano Astudillo (S) och Elisabeth Svantesson (M), båda skickliga riksdagsledamöter från Arbetsmarknadsutskottet. Att debatten blev så bra var mycket tack vare skickliga moderatorn Cecilia Garme.
Upplagd av Emil kl. 18:11 0 kommentarer
Etiketter: Elisabeth Svantesson, invandrade akademiker, Jusek, Luciano Astudillo
Verkligheten överträffar dikten
Ingen har väl undgått att höra talas om domen där en person kränker en chef på grund av religiösa föreställningar och belönas med 60 000 kronor i ersättning. Hela domen från Stockholms tingsrätt går att ladda ner från Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Domen föranleder många frågor. Vem bestämmer vad som är ett religiöst motiverat beteende? Syftar diskrimineringslagen till likabehandling eller rätten till särbehandling?

Några av de mest intressanta kommentarerna på domen är Mats Olofsson i Västerbottens-Kuriren, Religionsfrihet ger ingen rätt att kränka andra, Erik Cornell i Svenska Dagbladet, DO sårar vårt rättsmedvetande och Jasenko Selimovic i Göteborgs-Posten, Mångkulturalism som politisk ideologi är farligt.
Upplagd av Emil kl. 07:52 0 kommentarer
Etiketter: diskriminering, DO, Erik Cornell, islam, Jasenko Selimovic, Mats Olofsson, religion
onsdagen den 10:e februari 2010
Kan vi lära oss något från Kanada?
Mikael Hellström doktorerar i Statsvetenskap vid University of Alberta. Han har skrivit ett läsvärt inlägg på Newsmill med titeln Invandringsdebatten i Kanada kan hjälpa Sverige.

Debatten om mångkulturalismen har åter blossat upp i Sverige, nu senast som en reaktion på Mosa Sayeds avhandling om mångkultur och arvsrätt. Diskussionen berör frågor om hur minoriteter och majoritet ska förhålla sig till varandra, frågor om kollektiva eller individuella rättigheter och hur samhället ska hantera etnisk pluralitet. En inblick i hur dessa frågor har diskuterats i mångkulturalismens hemland, Kanada, kan kanske därför vara behjälplig.
Upplagd av Emil kl. 17:46 0 kommentarer
Etiketter: Kanada, Mikael Hellström, newsmill
måndagen den 8:e februari 2010
Revisionsrapport om Malmö stads introduktion för nyanlända
KPMG har på uppdrag av Malmö stads revisorer genomfört en granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända med särskilt fokus på stadsdelarna Centrum och Fosie. Granskningens övergripande syfte är att bedöma om Malmö stads introduktion för flyktingar och nyanlända genomförs i enlighet med nationella och lokala målsättningar. Granskningen visar att staden fullgör sina skyldigheter, men att det finns många delar som behöver förbättras.

Vi anser att Centrum och Fosies stadsdelsfullmäktige fullgör sina skyldigheter att tillhandahålla Sfi, praktik och samhällsinformation i enlighet med nationella och lokala målsättningar. Vi menar däremot att varken stadsdelsfullmäktige i Centrum eller Fosie i tillräcklig omfattning styr och följer upp introduktionsverksamheten i förhållande till vad kommunstyrelsen angivit.

Vi bedömer att introduktionsplanerna inom Centrum och Fosies stadsdelsfullmäktige är allför standardiserade och lämnar för lite utrymme för individuella mål och framtidsplaner. Vi anser att en introduktionsplan bör undertecknas av den nyanlände, oavsett om denne erhåller introduktionsersättning eller ej. Vi anser även att det är en brist att vissa uppgifter om den nyanlände, såsom validering och hälsa, inte registreras på ett systematiskt sätt i verksamhetssystemet.

Sydsvenskan har uppmärksammat rapporten.

Stadsdelarna Centrum och Fosie får kritik för brister i introduktionen av flyktingar och nyanlända. De varken styr eller följer upp verksamheten, hävdar revisorer.
Granskningen som har gjorts handlar enbart om vuxna, totalt över 1 300 personer i de båda stadsdelarna.

– Det är klart att vi tar åt oss av kritiken men jag anser inte att den är så hemskt allvarlig, säger Anders Nilsson (S), ordförande i Fosie.
Upplagd av Emil kl. 18:24 0 kommentarer
Etiketter: Malmö, nyanlända invandrare
Favorit i repris
Stjärnreportern Christiane Amanpour (CNN) sammanförde nyligen Ayaan Hirsi Ali och Tariq Ramadan m.fl. i en debatt om islam i Europa. Det är alltid lika intressant att höra debatter mellan dem och det är tydligt att de inte är bästa vänner! Det går att se en del av programmet på CNN:s hemsida. Vill man höra mer debatt dem emellan finns ett längre inslag från 2006 att se på Axess-TV.
Upplagd av Emil kl. 06:27 0 kommentarer
Etiketter: Axess, Ayaan Hirsi Ali, Christiane Amanpour, islam, Tariq Ramadan
söndagen den 7:e februari 2010
Liberalism och medborgarskapstest
Det pågår en debatt mellan forskare på Eudo-Citizenship forum om vilken typ av medborgarskapstest som bör finnas i ett liberalt samhälle. Notera att debatten inte handlar om medborgarskapstest i sig är liberala eller inte. För som Christian Joppke påpekar: The heartland of liberalism, the United States, has long practiced citizenship tests. So, one must be astonished that their recent introduction in Europe has raised controversy, and that there is doubt about their “liberal” credentials.

Joppke försvarar en viss typ av medborgarskapstest utifrån en liberal utgångspunkt.

With respect of the contents of the citizenship test, to ask for host-society language competence and knowledge of the principles and procedures of liberal democracies is an incontrovertibly legitimate core component of all citizenship tests in Europe and other Western states. And few would doubt that asking for knowledge of historical key events in a country’s road to becoming a liberal democracy, along with knowledge of liberal democracy’s peculiar institutional form in the respective country, is equally legitimate.

The controversy starts with respect to cultural knowledge, which is unconnected to political principles or history. To this I respond that all countries are historically specific formations, and asking for some knowledge of, even experience with this specificity is not as such an unreasonable expectation.

One must further consider that citizenship applicants are already legal permanent residents, who enjoy rights that approximate citizen rights in all domains except the narrowly political ones. And the expectation is merely cognitive: the respective information can be learned (and unlearned), and—like learning a new language—it is capacity-enhancing, it does not deprive the individual of anything, least their “identity”.

Joppke drar gränsen mellan vad som är ett liberalt medborgarskapstest eller inte med hjälp av Kant.

I propose to define this threshold by means of the Kantian distinction between “morality” and “legality”. A test that is inquisitional about the “true” values or beliefs of an individual, even if they pertain to the rules of liberal democracy, is pernicious from a liberal point of view.

Whenever the new citizenship tests are informed by the notion that the liberal state is one only for liberal people, the threshold of the illiberal is passed. Because this is a profoundly illiberal idea, casting people into a standard mold and robbing them of the possibility to decide for themselves who they want to be. Ever since Kant, it is a key precept of liberalism that law and public policy can regulate only the external behavior of people, not their inner motivations.

Debatten har bara inletts. Ines Michalowski har redan kommit med invändningar mot Joppkes resonemang och de två inläggen hittills kommer med säkerhet att följas av fler.

För övrigt ligger, vad jag förstår, Joppkes syn på frågan om medborgarskapstest rätt så nära svenska forskaren Andreas Johansson Heinö. Och vill ni höra mer från honom går det att ladda ner ett avsnitt av filosofiska rummet från den 29 november 2009 där han och andra diskuterar hur mycket mångfald demokratin tål.
Upplagd av Emil kl. 08:01 0 kommentarer
Etiketter: Andreas Johansson Heinö, Christian Joppke, filosofiska rummet, liberalism, medborgarskapstest
lördagen den 6:e februari 2010
Romaner om Kanada som invandringsland
Nav Purewal har skrivit en intressant betraktelse om Kanada som invandringsland i The Walrus. Texten tar utgångspunkt från två romaner (The Amazing Absorbing Boy av Rabindranath Maharaj (2010) och Cockroach av Rawi Hage (2008)) som illusterar den stora skillnaden mellan att invandra till engelska eller franska Kanada.

Modern Canada is as much a palimpsest as a mosaic, a truth perhaps engrained somewhere in our national consciousness — and one that manifests itself in two divergent traditions of immigrant assimilation. In English Canada, the fraught legacy of cultural imperialism — whether the slaughter of native tribes or the injustice of residential schools — results in a reluctance to impose a uniform Canadian culture on newcomers; whereas Quebec, ever afraid of diluting its francophone heritage, demands that immigrants conform to an atavistic conception of French-Canadian culture.
Upplagd av Emil kl. 08:28 0 kommentarer
Etiketter: Kanada, Nav Purewal, The Walrus
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: