Rädda 5

torsdagen den 4:e mars 2010
Kul skrivet om halal-hippies
Läs Pernilla Ouis roliga och tankvärda text Halal-hippiens paradoxer från senaste numret av Axess magasin. Där sätter hon fingret på de många paradoxer och motsägelser som förekommer i debatten om islam. Enbart ingressen lockar till läsning.

Debatten om islam är på många sätt märklig. Radikala personer stöder reaktionära prästvälden, och Sverigedemokraterna angriper islamister, som de egentligen har mycket gemensamt med.
Upplagd av Emil kl. 06:16 0 kommentarer
Etiketter: Axess, halal-hippies, islam, Pernilla Ouis
onsdagen den 3:e mars 2010
Storforum om integrationspolitik
Missa inte storforum om integrationspolitik på SVT Play. Här kommer alla partier till tals, utom Vänsterpartiet som inte ville vara med eftersom Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson deltog. Det är, som alltid, kul att lyssna på duktiga politiker som Luciano Astudillo (S) och Elisabeth Svantesson (M). Och debatten blir onekligen intressantare av att Sverigedemokraterna är med. Dessutom kommer andra debattörer till tals, t.ex Sakine Madon. Bland det roligaste var när Muharrem Demirok (C), kommunalråd i Linköping, var snabb att hålla med Sakine Madon om att skrota särskilda satsningar i ”segregerade bostadsområden” för att strax därefter föreslå skattefria zoner i samma områden.
Upplagd av Emil kl. 17:48 0 kommentarer
Etiketter: Elisabeth Svantesson, Integrationsdebatt, Jimmie Åkesson, Luciano Astudillo, Sakine Madon, SVT
Newsweek om Europas problem med integrationen
Stefan Theil har skrivit en intressant artikel i Newsweek om invandring och integration i Europa.

Där beskrivs Europas problem att hantera migration och integration. Han jämför med en mer effektiv hantering i Nordamerika och Australien, vars migrationspolitik lockar betydligt fler högutbildade invandrare.

Theil efterlyser förändring inom tre områden för att förbättra integrationen av invandrare, varav Sverige nämns som förebild för den första:
1. Fördubbla insatserna för integration
2. Förändra invandrarpolitiken för att locka fler högutbildade
3. Minska bidragsberoendet, möjligtvis genom att begränsa invandrares tillgång till välfärdssystemen

A smart policy would redouble integration efforts, making sure the downturn doesn’t cause Europe’s minority populations to fall further behind. Sweden has been one of the few countries worldwide recently to increase spending on such programs, such as language and vocational training, and more states should follow its lead. Second, governments should shift immigration policies to make Europe more attractive to skilled migrants by opening the door in professions where shortages exist, by cutting red tape that makes it difficult to get foreign diplomas recognized, and by persuading more of the foreign students at European universities to stay. And third, governments should seek to decrease welfare dependency, possibly by limiting access by migrants.
Upplagd av Emil kl. 06:50 1 kommentarer
Etiketter: Integration, Migration, Newsweek, Stefan Theil
tisdagen den 2:e mars 2010
80 procent av alla städare i Stockholm är utrikes födda
SCB har publicerat ny yrkesstatistik för 2008.

Hotell- och kontorsstädare var 2008 det yrke, bland de tio största yrkena i Sverige, som hade störst andel utrikes födda, 41 procent. Storstadskommunerna hade ännu högre andelar. I Stockholm var 80 procent av hotell- och kontorsstädarna utrikes födda.

12 procent av samtliga anställda i åldrarna 16-64 var utrikes födda, samtidigt som andelen utrikes födda i befolkningen som helhet var 16 procent. I storstadskommunerna fanns en något större andel utrikes födda än i hela landet. I Stockholm och Malmö var 18 procent av de anställda i åldrarna 16-64 år utrikes födda, i Göteborg var motsvarande siffra 16 procent.

Även inom yrken som undersköterskor, sjukvårdsbiträden, vårdbiträden, personliga assistenter och barnskötare var andelen utrikes födda större i storstadskommunerna än i riket.

Lägst andel bland de 10 största yrkena fanns i yrket företagssäljare där endast 6 procent av de anställda var utrikes födda.

Andra yrken, förutom de 10 största, med hög andel utrikes födda var koreografer och dansare, språkvetare, översättare och tolkar samt buss- och spårvagnsförare. Exempel på yrken med låg andel utrikes födda var militärer, flygledare, brandmän och poliser.
Upplagd av Emil kl. 18:44 1 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, SCB, statistik
Diskrimineringstest i Tyskland
Allt fler länder genomför diskrimineringstester. Nu senast är det i Tyskland (Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market: A Field Experiment av Leo Kaas och Christian Manger).

Studien visar att personer med ”turkiska” namn kallades till intervju för lärlingsplats mer sällan än personer med samma meriter med ”tyska” namn. När positiva referenser lades till ansökan försvann skillnaderna. Diskrimineringen som förekommer är alltså statistisk diskriminering.

This paper studies ethnic discrimination in Germany’s labour market with a correspondence test. To each of 528 advertisements for student internships we send two similar applications, one with a Turkish-sounding and one with a German-sounding name. A German name raises the average probability of a callback by about 14 percent. Differential treatment is particularly strong and significant at smaller firms at which the applicant with the German name receives 24 percent more callbacks. Discrimination disappears when we restrict our sample to applications including reference letters which contain favourable information about the candidate’s personality. We interpret this finding as evidence for statistical discrimination.
Upplagd av Emil kl. 17:27 0 kommentarer
Etiketter: diskriminering, diskrimineringstester, Tyskland
fredagen den 26:e februari 2010
Många missförstånd om vad religionsfriheten innebär
Reinhold Fahlbeck, professor em i juridik vid Lunds universitet, skriver ett viktigt inlägg om handskakningsdomen i SVD:s Under Strecket.

Vad inlägget visar är att många i Sverige har en felaktig uppfattning vad religionsfrihet egentligen innebär.

För det första bygger inte religionsfriheten på individers subjektiva åsikt. Vad som skyddas i europakonventionen bestäms av objektiva kriterier. Det är inte vad religiösa upplever sig behöva göra för att leva efter sin religion som skyddas av religionsfriheten. Det som skyddas är rätten att tro – att få utöva trons inre kärna. Begränsningar av religionsfriheten när det gäller manifestationer som är nära förknippade med trosuppfattning kan tillåtas enligt konventionen. Sedan finns det manifestationer som inte är nära förknippade med trosuppfattning. Sådana manifestationer faller helt utanför europakonventionens skydd av religionsfrihet. Att inte vilja skaka hand måste rimligen räknas som en manifestation som inte är nära förknippad med trosuppfattning eftersom det bara är en mindre del av troende muslimer som inte kan skaka hand på grund av sin religion.

För det andra har religionsfriheten enligt konventionen två sidor: frihet till (positiv frihet) och frihet från (negativ frihet). Dessa friheter utgör en helhet där vardera sidan förfogar över hälften. Det innebär att varje form av utnyttjande av den positiva religionsfriheten måste vägas mot andras intresse av att slippa utsättas för religiösa manifestationer. Ytterområdet för den positiva religionsfriheten är sådana manifestationer som är nära förbundna med själva trosuppfattningen. Det som ligger utanför är inte skyddat och inkräktar därför på den negativa religionsfriheten.

Exakt vad som räknas som nära förbundet med själva trosuppfattningen lämnar jag till islamologer att diskutera, men att inte skaka hand faller knappast inom denna gräns. Det finns till och med domar i Europadomstolen som avgjort att förbud mot att bära slöja inte strider mot religionsfriheten. Därutöver: En överordnad synpunkt är enligt Europadomstolen att arbetsplatser inte är arenor för religiösa manifestationer. Om den negativa religionsfriheten åberopas kan religiösa manifestationer i huvudsak inte godtas.

Och så till Fahlbecks slutsats.

Slutsatsen blir sålunda att i det aktuella fallet någon religiös diskriminering rätteligen inte förekommit alls. Den muslimske mannens vägran att ta kvinnan i hand skyddas inte av den överordnade rättsliga normen i Europakonventionen.
Upplagd av Emil kl. 06:35 4 kommentarer
Etiketter: diskriminering, islam, Reinhold Fahlbeck, religionsfrihet, Under sträcket
torsdagen den 25:e februari 2010
Om medborgarskapslagar i Danmark, Norge och Sverige
Arnfinn Haagensen Midtbøen har skrivit en bra översikt om medborgarskapslagstiftning i Danmark, Norge och Sverige: ”Statsborgerrettslig revisjon og integrasjonspolitisk variasjon i de skandinaviske landene”. Där konstateras att Sverige idag har en av de mest liberala medborgarskapslagarna i Europa, medan Danmark har en av de mest restriktiva. Norge befinner sig mitt emellan sina skandinaviska grannländer.

Upplagd av Emil kl. 07:33 0 kommentarer
Etiketter: Arnfinn Haagensen Midtbøen, Danmark, medborgarskap, Norge, Sverige
onsdagen den 24:e februari 2010
Avhandling om somalier i Sverige
För tillfället och under överskådlig tid kommer somalier att vara en av de största invandringsgrupperna till Sverige. Samtidigt visar statistiken att somalier har mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. För att förstå somaliernas situation rekommenderar jag alla att läsa Charlotte Melanders avhandling från december 2009: Inom transnationella och lokala sociala världar: Om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier.

Den försörjningsstrategi som varit särskilt utmärkande i mitt material är att söka sig till en etnisk nisch av arbetsmarknaden. Denna strategi framstår för några som ett resultat av att denna etniska nisch utgör det enda möjliga handlingsutrymmet på den svenska arbetsmarknaden. Dessa arbetstillfällen består av tjänster som inrättats av välfärdsstaten och som är riktade mot andra svensksomalier.

Förutom denna etniska nisch, har några intervjupersoner också funnit ett handlingsutrymme inom den offentliga vårdsektorn. Andra försörjningsstrategier som beskrivits av intervjupersonerna är att studera och ta studielån, starta eget företag, vara passiv och följa de instruktioner som ges av myndighetspersoner och att söka arbete i London.
Upplagd av Emil kl. 17:54 0 kommentarer
Etiketter: avhandlingar, Charlotte Melander, somalier
måndagen den 22:e februari 2010
Framgång för integrationen i Danmark!
Danmarks motsvarighet till Sveriges kommuner och landsting (SKL), KL, ger ut nyhetsbrevet Momentum. Senaste numret har temat integration. Där uppmärksammar de bland annat att integrationen förbättrats avsevärt de senaste åren, men att killar med utländsk bakgrund halkar efter samt att byråkrati förhindrar ännu bättre integration.

Debatten om burkaer og mørkemænd stjæler som regel overskrifterne, men integrationen har i de seneste år ud- viklet sig til en succeshistorie under overfladen. Momentums kortlægning viser, at flere og flere indvandrere og efterkommere får uddannelse og job, og de er bedre end de etniske danskere til at holde fast i jobbet under krisen.

Alt for mange drenge med anden etnisk oprindelse dropper ud af deres uddannelse og ender med slet ikke at få én. Et stort problem for samfundet, fastslår integrationsekspert og kommunal chef. Det øger nemlig risikoen for, at de aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet og i stedet ender i kriminalitet.

Kommuner er frustrerede over lovregler på integrationsområdet, som de finder unødigt bureaukratiske og tidskrævende. Integrationsministeren forsvarer reglerne, men er villig til at drøfte dem med kommunerne.
Upplagd av Emil kl. 18:45 0 kommentarer
Etiketter: Danmark, Integration, Momentum
Kanada som förebild?
Mattias Johansson, kandidat till riksdagslistan (C), i Uppsala län har skrivit ett inlägg om Kanadas integrationspolitik i UNT. Ännu en i en lång rad av hyllningsartiklar. Johansson skriver att Kanadas integrationsmodell hittills fått liten uppmärksamhet i Sverige. Knappast korrekt, vilket alla som följer denna blogg är väl medvetna om. Kanada fungerar som en hägring. Samtidigt finns det en bristande förståelse och kunskap om Kanadas politik och de många problem som de själva upplever sig ha. Några exempel:

1. Kanada har länge haft problem att ta tillvara utländsk förvärvad kunskap. Det finns fler universitetsutbildade taxichaufförer där än i Sverige. Först nu har de börjat att ta tag i problemen.

2. Sverige har lika stor invandring som Kanada, räknat som andel av befolkningen. Och betydligt fler får asyl i Sverige. Kanada väljer sina invandrare. Det gör inte Sverige.

3. Mattias Johansson har fel i sin artikel. Kanada har visst ett språktest – och ett medborgarskapstest.

4. Om nu Kanadas modell är så bra, varför är det ingen som föreslår några konkreta förslag i linje med den kanadensiska politiken? T.ex. hårdare urval av vem som får invandra, språktest, medborgarskapstest, försörjningskrav för all anhöriginvandring, positiv särbehandling för ”visible minorities” i offentlig sektor m.m.
Upplagd av Emil kl. 07:07 1 kommentarer
Etiketter: Kanada, Mattias Johansson, UNT
söndagen den 21:e februari 2010
Reaktioner på Socialdemokraternas nya politik för nyanlända invandrare
I fredags presenterade Socialdemokraterna sin nya politik för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare. Samma dag skrev Luciano Astudillo, integrationspolitisk talesman (S), och Anders Lago,
kommunstyrelsens ordförande (S) i Södertälje, en DN debattartikel om förslagen. Några av förslagen är:

* Ankomstboende för asylsökande de fyra första veckorna och därefter ordnat boende i kommuner med bra förutsättningar ska ersätta dagens system med ABO (anläggningsboenden) och EBO (eget boende).

* Lex Vellinge. Ändra i socialtjänstlagen och bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner åläggs att förbereda för såväl asylsökande som nyanlända flyktingar.

* Införa ett kommunalekonomiskt utjämningssystem med ekonomiska drivkrafter för fler rika kommuner att ta emot fler asylsökande och flyktingar.

* Arbetsförmedlingen ska få huvudansvar för att utforma individuella handlingsplaner för etablering på arbetsmarknaden för den som får uppehållstillstånd.

* Staten ska ansvara för svenskundervisningen för invandrare (SFI).

* Varken kommunala skolor eller friskolor ska kunna neka till att ha förberedelseklasser för nyanlända elever och asylsökande barn.

Forskare sågar förslagen om att styra boendet för asylsökande och nyanlända

Dagens Nyheter följde upp debattartikeln med kommentarer av forskaren Pieter Bevelander. Han menar att integrationen kommer att försämras om kommuner tvingas ta emot flyktingar.

Bevelander menar att forskningen ger stöd för att frivillighet, både för kommunerna och flyktingarna, fungerar bättre. Då ökar chanserna att folk hamnar där arbetsmarknaden ger störst möjligheter.

Att sprida flyktingarna på fler kommuner handlar enligt Bevelander snarare om tanken att alla ska bära bördan jämlikt.

En annan punkt i Socialdemokraternas förslag är att systemet med Ebo, eget boende, ska avskaffa. Ebo innebär att asylsökande kan bosätta sig hos släkt och vänner medan deras fall prövas. Systemet har kritiserats för att de leder till trångboddhet och kortsiktighet med många flyttar.

– Forskningen visar att eget boende absolut inte är till nackdel för integrationen. De som valt att bo så har inte lägre sysselsättningsgrad än de som anvisats bostad av Migrationsverket, säger Pieter Bevelander.

Ledarsidorna är positiva till huvuddelen av förslagen

Flera ledarsidor har också kommenterat Socialdemokraternas förslag. Bland dem finns en relativt stor samstämmighet om att det är bra att tvinga kommuner att ta emot flyktingar och att Socialdemokraterna med den nya politiken närmar sig alliansens politik på området. Göteborgs-Posten gör tummen upp för att införa ankomstboende för asylsökande. De noterar att övriga förslag verkar vara kopierade från alliansregeringens samlade strategi för integration.

Oppositionen, precis som nuvarande regering, vill att Arbetsförmedlingen och inte kommunen ska ansvara för etableringen när en person har fått uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen skall i samråd med den enskilde utforma en individuell handlingsplan, etableringsplan, var syfte är att ge stöd och insatser som leder till arbete och egen försörjning genom kartläggning av bakgrund, behov och förkunskaper. Det har tagit lång tid men också socialdemokraterna tycks nu inse att en flykting oftast är en stark människa som vill göra rätt för sig i sitt nya land och inte leva på bidrag.

Det är mer än välkommet att Socialdemokraterna äntligen ändrat sig och inser att det är egen försörjning och inte bidrag som leder från utanförskap till delaktighet.

Kristianstadsbladets ledarkommentarer är snarlika Göteborgspostens. Att det det finns behov av att tvinga rika kommuner att ta emot flyktingar. Men också att Socialdemokraterna, precis som på skolområdet, har valt att förnya sig genom att kopiera en hel del idéer från alliansen.

Expressens kommentarer liknar de övriga.

Förslagen innebär delvis att man närmar sig alliansen, inte minst retoriskt: alla förändringar syftar nu till att ”stärka arbetslinjen och korta vägen in i jobb”.

Ett nytt förslag finns dock: Lex Vellinge. S vill skriva om socialtjänstlagen så att det blir obligatoriskt för kommunerna att ta emot flyktingar. Det är ett bra förslag.

I den ”nya” socialdemokratiska integrationspolitiken finns också partiets skepsis mot att låta invandrare bo där de vill, representerat.
Efter en månads ”obligatoriskt ankomstboende” ska de nyanlända ”få erbjudande om så kallat ordnat boende i Migrationsverkets regi”.

Detta förslag doftar mycket av partiets gamla ”Hela Sverige”-strategi, som var i bruk mellan 1985 och 1994. Där var också målet förbättrad integration. I praktiken hänvisades nyanlända ofta till bygder där det fanns gott om lägenheter – men inga jobb. Den modellen bör få ligga kvar på historiens skräphög.

Skånska Dagbladet tycker att förslagen är ett steg i rätt riktning, men saknar åtgärder för att minska invandringen.

Mest uppmärksamhet får förslaget om en Lex Vellinge som skall tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar. Det är ett förslag som Skånska Dagbladet drivit i tio års tid och givetvis något vi särskilt välkomnar. Mottagandet av människor som flyr är ett nationellt åtagande som Riksdagen har gjort och det skall inte kunna desavoueras av Vellinge eller andra trilskande kommuner, utan alla måste ställa upp solidariskt på detta nationella åtagande.

Men, och det finns ett stort men, inte heller Socialdemokraternas nya integrationspolitik kommer att kunna lyckas med en invandring som ligger på dagens volymer och sker när det redan råder massarbetslöshet i vårt land. Endast om vi totalt sett minskar invandringen till de lägre nivåer som de vi hade på 1980-talet och hårdare prioriterar flyktingar framför andra grupper som vill hit finns de fysiska och ekonomiska möjligheterna. Det vet förstås också Astudillo och Lago men passar i frågan.

I övrigt uppmärksammar Sydsvenskan att Lex Vellinge kan bli dyrt för skånska kommuner.

Själv tycker jag att det är lite märkligt att ingen uppmärksammar förslaget om att förstatliga svenskundervisningen för invandrare.
Upplagd av Emil kl. 13:37 0 kommentarer
Etiketter: Anders Lago, DN, Expressens ledarredaktion, Integrationspolitik, introduktion av nyanlända invandrare, Luciano Astudillo, Pieter Bevelander, Skånska Dagbladet, socialdemokraterna
fredagen den 19:e februari 2010
Regeringen aviserar avgifter för utländska studenter
Regeringen har idag aviserat att medborgare från andra länder är EU/EES eller Schweiz, s.k. tredjelandstudenter, ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen 2011.

Universiteten och högskolorna avses själva bestämma studieavgifternas storlek, utifrån principen om full kostnadstäckning. Hur hög studieavgiften blir kommer alltså att bero på utbildningarnas utformning.

Hela eller en del av studieavgiften bör betalas i förskott för att en avgiftsskyldig student ska få påbörja utbildningen. Intäkterna från studieavgifterna bör disponeras av universitet och högskolor. Samtidigt som avgifterna införs avses de statliga anslagen till grundutbildningen att minskas successivt. De medel som dras in kommer att användas till andra angelägna satsningar på högre utbildning, som ökad kvalitet i utbildningen.

Förändringen sker med bakgrund av att antalet inresande studenter till Sverige har trefaldigats sedan 1999 och utgör drygt åtta procent av samtliga studenter i Sverige. Kostnaderna för dessa har därmed också ökat. Intresset har ökat särskilt från länder utanför Europa. Inför höstterminen 2009 kom 120 000 ansökningar från studenter från länder utanför EU/EES. Det är, enligt regeringen, inte rimligt att erbjuda skattefinansierad avgiftsfri utbildning till alla utländska studenter utan svenska skattemedel bör i första hand täcka behovet av utbildning för svenska medborgare.
Upplagd av Emil kl. 17:16 0 kommentarer
Etiketter: invandring, studenter, universitet och högskola
torsdagen den 18:e februari 2010
Ung Allians visioner för integrationspolitiken
Ung Allians är en samlingsplats för de fyra borgerliga ungdomsförbunden. De presenterade härom dagen ”visioner för den nya integrationspolitiken”. Presentationen går att se i efterhand. Frågan är hur visionära deras förslag är:

– Att utöka ambitionerna och intensifiera arbetet mot rasism, fördomar och diskriminering.
– Att öka anställningsbarheten för personer med utländsk bakgrund genom att öka drivkrafterna att arbeta och sänka skatterna för människor som låg- och medelinkomsttagare.
– Att aktivt sträva efter att bli världens mest öppna samhälle och genomföra nödvändiga förändringar för att underlätta arbetskraftsinvandringen.
– Att uppmana arbetsmarknadens parter att snabba på utvecklingen av yrkesvalideringen.
– Att utöka satsningar på instegsjobb genom att fortsätta att sänka arbetsgivaravgiften för personer med utländsk bakgrund.
– Att göra en omfattande satsning för att stimulera till entreprenörskap och underlättande nyföretagande bland nyanlända invandrare.
Upplagd av Emil kl. 17:39 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, politik, ung allians
onsdagen den 17:e februari 2010
Varför drabbas somaliska barn av autism?
Det är inte bara i Sverige som somalier oroar sig för att deras barn drabbas av autism i högre utsträckning än andra. I Sverige kallas det bland somalier för svenska sjukan. I amerika finns samma fenomen och där kallas det amerikanska sjukan. I ett reportage i P1-morgon talades det om en rapport till Socialstyrelsen som rekommenderar tillskott av d-vitamin för att råda bot på problemen. Men frågan är känslig eftersom den har koppling till bärande av slöja och andra plagg som täcker huden och förhindrar intag av d-vitamin. Även andra har uppmärksammat att mörkhyade personer löper risk för sjukdomar på grund av D-vitaminbrist, se till exempel ett färskt reportage i kanadensiska CBC News.
Upplagd av Emil kl. 18:37 0 kommentarer
Etiketter: autism, somalier
Nytt rekord för invandringen
SCB har publicerat sin definitiva befolkningsstatistik för 2009. Den visar att 2009 blev ännu ett år med rekordstor invandring.

Invandringen, som nådde rekordnivåer under 2006, fortsatte att öka men i minskad takt. Bland de 102 280 invandrade (49 298 kvinnor och 52 982 män) fanns 168 medborgarskap representerade. Den största invandrargruppen var återvändande svenska medborgare följt av irakier, somalier och polacker. Invandringen av somaliska medborgare ökade med 70 procent medan invandringen av irakiska och polska medborgare sjönk med 29 respektive 26 procent jämfört med 2008.
Upplagd av Emil kl. 17:55 0 kommentarer
Etiketter: Migration, SCB, statistik
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: