rädda 43

onsdagen den 19:e mars 2008
Bli ny diskrimineringsombudsman
Jag gillar inte att regeringen, antagligen som en eftergift till EU:s tvingande lagar på området, inkluderat religion som en diskrimineringsgrund i den nya sammanhållna diskrimineringslagen. Lagen definierar inte heller vad religion är. Vi kommer därför att få dras med en massa anmälningar där diverse personer anser sig behöva särbehandling för att inte vara diskriminerade på grund av religion.

Trots det är regeringens nya lag och beslutet om en istället för fyra myndigheter ett steg framåt. Passa på att söka tjänsten som ny DO och var med om uppbyggnaden av den nya myndigheten. Min bestämda åsikt är att myndigheten bör placeras i Malmö. Sveriges mest mångfaldiga storstad som dessutom inte är hem för en enda myndighet (förutom regionkontor).
Upplagd av Emil kl. 14:02 0 kommentarer
Etiketter: DO, jobbansökan, myndigheter
Lästips
För en person som är intresserad av integrationsfrågor är det nya medialandskapet underbart. Med hjälp av några nyhetsbrev och gratis nyhetsbevakning från Google och Sesam strömmar informationen hit till mig här på kontoret i Malmö. Det knepiga och intressanta är att tolka allting och smälta ner det till svenska förhållande.

Lite av senare tids intressanta artiklar:

Nima Sanandaji, VD för svenska tankesmedjan Captus, skriver i Wall Street Journal om hur den svenska välfärdsstaten försvårar integrationen för nya svenskar.

Spiegel International fortsätter sin europeiska bevakning av integrationsfrågor i relation till islam. Vill man veta hur diskussionen ser ut i andra länder är det ovärderlig läsning. Några av de senare artiklarna handlar om hur Tyskland håller på att införa undervisning i islam i skolorna. Sedan tidigare finns undervisning i andra religioner samt livsåskådning för ateister. Nu senast skriver de om att en domstol beslutat att förbud mot slöja för lärare i skolorna är lagligt.

””The directive issued by the school administration for those working at the school not to wear such a head covering is lawful.” It added the ban applied to teachers who had worn a head covering for years without any students complaining. By wearing a headscarf, the teacher broke her obligation to keep religious expression out of the classroom, the court said. It also ruled that the ban fully complied with Germany’s constitution.

The teacher at the center of the court case, Doris Graber, has taught in elementary and secondary schools for over 30 years. After converting to Islam in 1984, she has worn a headscarf in the classroom for the past 13 years. But in 2004 the school board ordered her to stop covering her head.

Teachers in the state of Baden-Württemberg have been banned from wearing headscarves since April 2004. Similar bans exist in eight other German states.”

Ifrån Sverige kan vi läsa om den studie som visar att Sverige är världsbäst på integration och världsbäst på flyktinginvandring. Men hur kan det då komma sig att svensk migrationspolitik fortfarande belönar passivitet, offermentalitet och omhändertagande framför prestation och integrationsvilja? Fallet Enayatulla Adel visar på det absurda med svensk migrations- och integrationspolitik, dvs. att hantera de två frågorna separat.
Upplagd av Emil kl. 11:07 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Migrationspolitik, Nima Sanandaji, Slöja, Spiegel, Tyskland
tisdagen den 18:e mars 2008
Min nya rapport är nu utgiven
Min artikelsamling om aktuella integrationspolitiska frågor med titeln Utveckling av integrationspolitiken har nu getts ut av Zufi Förlag. Så här skriver Zufi på deras hemsida:

Under åren 2004 till 2006 arbetade Henrik Emilsson som utredare på Integrationsverkets stab. Under sin tid här tog han bland annat fram ett par underlag till ledningen för Integrationsverket, dessa underlag har tidigare inte publicerats. Författaren och ZUFI har nu valt att publicera ett par av dessa i en artikelsamling bestående av 5 delrapporter. Rapporter handlar om medborgarskap, arbetskraftsinvandring, Kanadas integrationspolitik, positiv särbehandling och avhandlingar om svensk integrationspolitik

Delrapporterna har några år på nacken, men håller fortfarande förvånansvärt väl. Inriktningen och principerna bakom den svenska integrationspolitiken är desamma idag under den borgerliga regeringen som de varit under tidigare socialdemokratiskt styre. Frågan om den demografiska utmaningen och arbetskraftsinvandring pågår bland annat inom regeringens globaliseringskommission. Dessa texter kan bidra till att bredda diskussionen och är därför fortfarande aktuella idag 2008.

Hämta rapporten på Zufis hemsida.
Upplagd av Emil kl. 10:45 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, avhandlingar, Kanada, medborgarskap, Mina rapporter, positiv särbehandling, Zufi
UNHCR publicerar nya siffror om asylsökande

De nya siffrorna om asylsökande från UNHCR är, även om jag känner till nivåerna sedan tidigare, häpnadsväckande när man ser dem svart på vitt. Även om man är en vän av öppenhet och migration, som jag är, måste man nu inse att Sverige snabbt bör ändra sin migrationspolitik. I The Independent kan man läsa att Storbritannien gett asyl till en åttondel av irakierna medan det i Sverige är 90 procent. Och medan Sverige inte kan återsända asylsökande från Norra Irak som fått avslag på grund av motstånd från den regionala politiska ledningen verkar det inte vara något problem för Storbritannien:

”The UK Government has taken a robust approach to Iraqi claimants. Several plane-loads of rejected applicants have been returned to the Kurdish north of the country. The Home Office is also preparing to tell 1,400 Iraqis given temporary permission to stay that it is now safe to return to their home country. They will be warned they could be forcibly returned if they fail to go voluntarily.”

Sverige bör vara generöst med att acceptera människors skyddsbehov. Men det är inte detsamma som att ge permanent uppehållstillstånd till alla som söker skydd. Det är dags att införa temporära uppehållstillstånd som regel.
Upplagd av Emil kl. 09:34 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Irakier, statistik, Storbritannien, Unhcr
måndagen den 17:e mars 2008
Katastrofalt dålig statistik om integrationen på arbetsmarknaden
Då och då ringer det journalister till mig och ställer frågor omkring de rapporter jag gett ut, eller vill veta mer om någon specifik fråga. Idag ringde studio 1 efter att ha läst min rapport om Introduktion av nyanlända invandrare. Där skriver jag bland annat att en majoritet av irakierna inte haft ett första arbete efter sex år i Sverige och hänvisar till en IFAU-studie som jag skrivit om här. Vad journalisten vill veta var om jag hade mer exakta siffror över irakiers sysselsättning så jag plockade fram det som fanns:

38 procent av de irakier som kom till Sverige 1997 hade haft ett första arbete 2003.

Det måste gå att hitta nyare siffror tänkte jag och grävde vidare. Men nej. De senaste uppgifterna hittar man i 2005 års statistikrapport från SCB som heter Tillsammans. Tillsammans visar sysselsättningen år 2002 för olika ländergrupper. Bland irakienfödda mellan 20-64 år var 23,2 procent av kvinnorna och 36,1 procent av männen sysselsatta det året.

Förutom att hoppas att det kommer att gå bättre för de 10 000-tals irakier som nu söker sig till Sverige vill jag säga: Skärpning SCB!
Upplagd av Emil kl. 16:30 0 kommentarer
Etiketter: Irakier, SCB, statistik, sysselsättning
söndagen den 16:e mars 2008
Mer om medborgarskap i Sverige och Storbritannien
Missa inte Tema asyl & integrations text om medborgarskap i Sverige och Storbritannien. Jag hade själv tänkt att skriva om omläggningen av migrations- och integrationspolitiken i Storbritannien, men nu känns det inte lika bråttom. Regeringen i Storbritannien har, tillsammans med tankesmedjor, under de senaste månaderna gett ut flera underlag, forskningsrapporter och utredningar om hur medborgarskapet ska utvecklas och få större betydelse. Medborgarskapet som symbol för vad alla har gemensamt har efterhand kommit att ersätta mångkulturalismen som politiskt projekt. Det är ett sätt att placera värderingar och den politiska gemenskapen i centrum istället för etnicitet och kultur.
Upplagd av Emil kl. 20:13 0 kommentarer
Etiketter: medborgarskap, Storbritannien, Tema Asyl
fredagen den 14:e mars 2008
”Medborgarskapet ska man förtjäna”
Igår kväll talade jag på ett öppet möte som Centerpartiet i Kristianstad ordnade. Jag kommer att lägga upp min powerpoint-presentation senare här på bloggen. Före mötet pratade jag en stund med Peter Maunula på Kristianstadsbladet. Det var ett bra och resonerande samtal som blev till en artikel i dagens tidning under rubriken ”medborgarskapet ska man förtjäna”.

I artikeln efterlyser jag en integrationslag där ansvaret mellan staten och individen tydliggörs. Jag menar också att:

– Sverige har Europas mest generösa flyktingpolitik, men mest kravlösa integrationspolitik. Den kombinationen har de flesta andra länder ansett omöjlig.

Jag efterlyser också att man gör medborgarskapet till centralt redskap för att främja integrationen:

– Medborgarskapet är inget man ska få, utan förtjäna. Då blir man automatiskt en del av gemenskapen.

Jag och Timothy Garton Ash

Som av en händelse skriver idag i DN den kända samhällsjournalisten Timothy Garton Ash om vikten av ett ”tydligt medborgarskap”. Bakgrunden är att den tidigare justitiekanslern lord Goldsmith publicerat sin genomgång av vad som kan göras för att stärka medborgarskapet i Storbritannien.

”Ju större mångfald ett samhälle får, desto viktigare blir det att förstå vad alla har gemensamt.

I varje nation som definieras mer av medborgerlig än etnisk tillhörighet är medborgarskap nyckelordet, och i Storbritannien, till skillnad från i Frankrike och i USA, är föreställningarna om medborgarskapets innebörd underutvecklade.”

Garton Ash är inne på min linje vad gäller medborgarskapet:

”…vi behöver tydligare deklarationer av vilka rättigheter och skyldigheter brittiska medborgare har, sådana som skulle kunna stärka en känsla av tillhörighet och ömsesidiga förpliktelser.

Goldsmith gör ett värdefullt försök att räkna upp vilka dessa rättigheter och skyldigheter faktiskt är med i dag gällande brittisk rätt. Han hävdar med goda argument att det vi behöver inte är ytterligare försök att kodifiera bindande rättigheter och skyldigheter som kan prövas i domstol utan en förklarande urkund på lättfattlig engelska.

Denna grundläggande sammanfattning av vad brittiskt medborgarskap innebär borde studeras av alla som ska erhålla fullt medborgarskap. Den bör förenas med både krav på språkbehärskning och medel att uppnå sådan förmåga, obligatorisk undervisning i medborgarskap och medborgarskapsceremonier.

Av stor betydelse – och skandalöst försummat av såväl nuvarande som tidigare regeringar – är grundläggande utbildning i Storbritanniens historia, inklusive berättelserna om dess nationer och om invandrargruppernas bakgrund. Inte nationalistiska myter utan solid kritisk historia.”
Upplagd av Emil kl. 08:47 0 kommentarer
Etiketter: Kristianstad, Kristianstadsbladet, medborgarskap, Timothy Garton Ash
torsdagen den 13:e mars 2008
Rättelse och ursäkt
Jag ber om ursäkt till Liberala Nyhetsbyrån och vill göra en rättelse.

I mitt inlägg om reaktionerna på senare tids integrationsförslag påstod jag att det var Liberala Nyhetsbyrån som skrivit den ledare jag påpekar har allvarliga faktafel och kunskapsbrister. Jag ber så mycket om ursäkt till Liberala Nyhetsbyrån. Jag antog slarvigt att en ledarartikel som publiceras på flera liberala ledarsidor har sitt ursprung där. Där hade jag fel, fel och åter fel.
Upplagd av Emil kl. 13:34 0 kommentarer
Etiketter: Rättelse
De bästa kommentarerna på S och Fp förslagen kommer från en bloggare
Igår misströstade jag eftersom kommentarerna på integrationsförslagen från Fp och S var så ebarmligt dåliga. Nu har jag läst två intelligenta kommentarer, båda skrivna av bloggaren Johan Ingerö.

Ingerö har flera viktiga poänger:

* Integrationsproblemen beror på rikspolitiken snarare än på det kommunala planet.
* Invandringspolitikens utmaning är inte att hitta tekniska lösningar för att skapa fysiskt utrymme åt alla som uppehåller sig här. Utmaningen är att skapa en situation där folk kommer tillräckligt väl överens för att kunna samexistera utan onödiga konflikter.
* Den som på fullt allvar tror att ett modernt och demokratiskt land i globaliseringens tidevarv kan utestänga människor på grundval av hudfärg, religion eller kultur lever i en surrealistisk folkhemsbubbla. Men den som hävdar att ett land inte har någon rätt att ställa krav eller hävda en egen identitet är minst lika orealistisk.

Läs hans båda inlägg här.
Upplagd av Emil kl. 10:26 0 kommentarer
Etiketter: flyktingmottagning, Folkpartiet, Integrationspolitik, Johan Ingerö, socialdemokraterna
onsdagen den 12:e mars 2008
Reaktioner på Fp och S förslag och mina kommentarer
Socialdemokraterna vill tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar, men också styra var flyktingarna bosätter sig genom att minska bidragen för dem som inte bosätter sig i anvisad kommun. Tanken är att hjälpa de kommuner som i dag får ta emot väldigt många flyktingar och få en bättre överensstämmelse med var jobben finns.

Folkpartiets samrådsprogram för integration föreslår, utöver tidigare språkkrav för medborgarskap, att blivande medborgare ska gå en kurs i medborgarkunskap. I debatten förekommer också mycket resonemang kring tidigare förslag från Alliansen om försörjningskrav för viss anhöriginvandring.

Olyckligt debattklimat

Debatten om Folkpartiets och Socialdemokraternas förslag är omogen och präglas av anklagelser från alla håll – antingen mot Fp eller S eller båda två. Det är olyckligt att debattörer tar till så pass grova anklagelser. Mona Sahlin säger att de borgliga fiskar i grumligt vatten medan borgliga politiker och ledarskribenter anklagar Mona Sahlin för samma sak.

En typ av reaktioner är att det behövs insatser för att förbättra integrationen men att förslagen från båda håll går för långt.

En annan typ av reaktion är att Socialdemokraternas förslag innebär en förkastlig kommunarrest med inslag av social ingenjörskonst medan kravet på försörjning för anhöriginvandring ses som mer morot än piska. Denna typ av tyckande kombineras också vanligtvis med ett gillande av förslaget om en utbildning för att bli svensk medborgare. Vissa typer av angrepp på Socialdemokraternas förslag är dock förkastliga med vulgär retorik. Så här skriver Norrbottens-Kuriren:

”Sossarna visar sitt rätta ansikte när Mona Sahlin vill sätta adresslappar kring halsarna på flyktingar och skicka iväg dem på två års kommunarrest. Det här gränsar till ren deportering av dem som tagit sig till Sverige från krig och andra mycket svåra förhållanden i hopp om drägligare liv. Om det ska ske kollektiva transporter till Säffle, Dorotea, Sollefteå och Åseda i Småland återstår att se.

Morötter är alltid bättre än piskor. Därför är också Mona Sahlins förslag om rena kommunarrester förkastligt. Det kommer från ett parti som alltid varit vant att styra över folks vardag och bestämma så mycket som möjligt över deras liv.

Därför tycker man väl inte heller att deportationer av flyktingar till kommuner som inte vill ha dem eller inte har muskler nog att ta emot dem ändå inte är så märkvärdiga.”

Sedan finns de kommunpolitiker som gillar Socialdemokraternas förslag eftersom de förväntar sig färre flyktingar just i deras egna kommuner.

En fjärde linje är att hänvisa till Sverigedemokraterna. Att de etablerade politiska partierna nu gör vad de kan för att få bort invandrings- och flyktingpolitiska frågor från valrörelsen 2010. Lotta Gröning skriver i Aftonbladet:

”Sverigedemokrater! Nu kan ni slänga er i väggen. Flyktingmotståndet har fått nya ansikten.”

Till Lotta vill jag säga: Kolla in statistiken. Visar den på flyktingmotstånd?

Djup okunskap om integrationspolitik

Många av kommentarerna präglas av djup okunskap i själva sakfrågan och ett bristfälligt omvärldsperspektiv. Några exempel:

* Flera av de saker som parterna anklagar varandra för att vara främlingsfientliga och ”sverigedemokratiska” finns redan i en mycket stor majoritet av världens demokratiska stater.
* De länder som av skribenter målas upp som alternativ använder sig ofta av just de metoder som debattörerna kritiserar de svenska partierna för att föreslå. Det bästa exemplet på det är ledarartikeln som publicerades i flera liberala dagstidningar, bland annat Ystads Allehanda och Kristianstadsbladet som är full av faktafel.

”Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin vill att staten ska kunna bestämma vart flyktingar som kommer till Sverige ska bo. Folkpartiet vill, via integrationsminister Nyamko Sabuni, att de ska gå en kurs i medborgarskap.”

”Staten har i åratal levererat lagstiftning för att integrera nytillkomna medborgare. Samhället har lika envist reagerat med att inte släppa in dem. Med tanke på att utpräglade invandrarländer som USA, Kanada och Australien klarar av att absorbera nya medborgare, trots avsaknad av tydligt formulerad och tillämpad integrationspolitik, framstår det svenska fiaskot än tydligare.”

Här är det bara att konstatera att de har fel, fel och åter fel i sina slutsatser. Sverige är idag ett av mycket få länder som inte har en lagstiftning som reglerar integrationsfrågor. USA, och särskilt Kanada och Australien har en mycket uttalad och genomtänkt integrationspolitik och lagstiftning där just medborgarskapet står i centrum. USA, Kanada, och numera också Australien, har länge haft såväl krav på medborgarskaputbildning och språktest för att bli medborgare. Och något tal om lika rättigheter är det inte för invandrare i USA som inte är berättigade till federala bidrag om de inte är medborgare. Allt det som ledaren kritiserar finns alltså i de länder som framställs som alternativ. Nästa gång rekommenderar jag att någon som kan sakfrågorna håller i pennan.

Jag efterlyser därför två saker:
1. Ett mer sansat debattklimat, vilket antagligen kräver
2. bättre kunskap om andra länders integrationspolitik.
//
Rättelse: tidigare påstod jag i inlägget att det var Liberala Nyhetsbyrån som skrivit den ledare jag påpekar har allvarliga faktafel och kunskapsbrister. Jag hade fel och ber så mycket om ursäkt till Liberala Nyhetsbyrån. Jag antog slarvigt att en liberal ledarartikel som publicerades på flera liberala ledarsidor hade sitt ursprung där. Där hade jag fel, fel och åter fel.
Upplagd av Emil kl. 14:35 0 kommentarer
Etiketter: alliansen, flyktingmottagning, Folkpartiet, Integrationsdebatt, medborgarskap, socialdemokraterna
tisdagen den 11:e mars 2008
Folkpartiet ger ut samrådsrapport om integration
Rapporten, som heter Medborgarskap för ett öppet samhälle, är ett kort idédokument som avslutas med 12 frågor. Nu finns möjligheter till synpunkter innan en ny integrationspolitik klubbas igenom på 2009 års landsmöte.

Jag återkommer med kommentarer efter genomläsning, men det är positivt att de placerar medborgarskapet i centrum för debatten.
Upplagd av Emil kl. 10:52 0 kommentarer
Etiketter: Folkpartiet, medborgarskap, rapport
måndagen den 10:e mars 2008
Antal asylsökande i Europa

Måste dela med mig av denna graf som jag tog fram via Eurostats hemsida. År 2007 är Sverige för första gången Europas vanligaste land att söka asyl i. Frankrike, Storbritannien och Tyskland hade för några år sedan årligen 60 000 till 100 000 asylsökande, men har numera färre asylsökande än Sverige.
Upplagd av Emil kl. 16:16 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande
På väg till Kristianstad
På torsdag ska jag hålla ett föredrag om flyktingmottagning och integration i Kristianstad. Jag ska presentera det material som jag tog fram till seminariet om introduktion för nyanlända invandrare den 17:e januari i Malmö. Jag kompletterar med lite ny information anpassat till åhörarna i Kristianstad. Bland annat jämför jag flyktingmottagningen i Kristianstad med övriga Sverige (se bild)

Regeringens ambition är att styra flyktingmottagningen till kommuner och regioner med låg arbetslöshet. Bilden visar att arbetslösheten i Kristianstad (6,1%) ligger över genomsnittet i Sverige (5,4%). Samtidigt är flyktingmottagningen per 1000 invånare 3,9 jämfört med 2,2 i riket. Flyktingmottagningen är allra störst i Södertälje och liten i regioner med låg arbetslöshet som Halland och Uppsala län. Regeringen har alltså misslyckats i sin ambition.

Utländsk bakgrund

Jag tog också fram enkla uppgifter som andelen personer med utländsk bakgrund i svenska kommuner. Det tål att påpekas att kommuner som ofta anklagas som i de närmaste främlingsfientliga faktiskt har en mycket stor andel utrikes födda i kommunbefolkningen och i nivå med genomsnittet i Sverige som är 13,4 procent.

Danderyd: 13,4%
Lidingö: 13,8%
Nacka: 16,7%

I Vellinge kommun i Skåne är 6,7 procent födda i annat land. Det motsvarar ungefär nivån i Norge. Det är alltså inte tal om några extrema nivåer i dessa kommuner.
Upplagd av Emil kl. 13:33 0 kommentarer
Etiketter: arbetslöshet, flyktingmottagning, kommuner, Kristianstad, presentation
fredagen den 7:e mars 2008
Frihet under ansvar
Ett parti föreslår att skolplikten ska gälla alla elever. För det blir de kallade integrationspoliser och att införa tvång för flickor. Tvång är fel säger Dalarnas Tidning, men vad jag vet har skolplikten alltid inneburit ett tvång. Folkbladet anklagar partiet för att ”fiska i grumliga vatten”. Miljöpartiet gillar inte hur partiet formulerar sig och anklagar dem för att öka motsättningar i samhället.

Det känns konstigt att behöva skriva det eftersom det borde vara självklart, men alla som invandrar måste få klart för sig de plikter och det ansvar som det innebär att bli en invånare och medborgare i Sverige och inte bara rättigheterna. Sverige har länge haft jämställdhetsprojektet som främsta stolthet och nationella symbol. Ska det inte längre gälla? Det ska inte gå att välja och vraka vad som ska gälla och inte. Jag kan till exempel inte avstå att betala en av världens högsta skatter bara för att det strider mot min ideologi.

Frågan är inte märkvärdig men samhället måste klargöra vad som gäller för våra nya invånare.

Går barnen i svensk skola ska de följa undervisningen för att gå godkända betyg, säger Lars Birgersson, rektor på Rosengårdsskolan.

– Föräldrarna accepterar detta när de förstår vad som gäller.

Men det finns också några som ger partiet stöd. Rätt tänkt skriver Expressen. Sydsvenskan instämmer. Vänsterpartiet håller med.

Samma ansvarslöshet visar sig i frågan om sfi. Sverige erbjuder den som invandrar tre års gratis utbildning och sedan fortsättning i andra skolformer om det finns behov. För det blir ett visst parti anklagade att bedriva elitpolitik och ha hårda nypor. Devrim Mavi i Dagens Arena är snudd på hysterisk och kallar förslaget för galet. Kära nån. Nästan inga andra utbildningsinsatser för vuxna är gratis och berättigar till ekonomiskt stöd förutom sfi. Tre år gratis sfi är en fantastisk möjlighet, men individen måste ta så pass mycket ansvar att han/hon klarar sig inom den tidsperioden. Vad är det kritiserade omhändertagandet om inte just detta – en fullständigt kravlös miljö. Även under de nya reglerna kommer Sverige ha världens mest generösa regler för språkinlärning för invandrare. Ett studielån med generös bidragsdel för sfi-studier hade varit ett utmärkt sätt att effektivisera utbildningsformen.

Det är väl kartlagt att det sker för mycket utbildningsinsatser under för lång tid för nyanlända invandrare och att sfi delvis är boven i dramat. Det finns också mycket kunskap, bland annat från Integrationsverket, om att välutbildade nyanlända invandrare läser på sfi, grundvux och komvux år ut och år in.

Individen måste ta mer ansvar, inte mindre, för sin integration i samhället.
Upplagd av Emil kl. 15:48 0 kommentarer
Etiketter: ansvar, dagens media, likabehandling, sfi, skola, skolplikt
Sverige behöver en introduktionslag
Jag fortsätter att uppmärksamma det mycket goda förslaget från Umeåpolitikerna Britt-Marie Lövgren (fp) och Marie-Louise Rönnmark (s) samt representanter från socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och VIVA introduktion att införa en lag om obligatoriskt introduktionsprogram, som inte bara innehåller svenska utan även en arbetsmarknadsintroduktion, samhällsinformation och föräldrautbildning.

– ”Välkomstpaketet” för invandrare måste utvidgas, säger Britt-Marie Lövgren.

Det är inte så vanligt att svenska politiker är orienterade om hur integrationsarbetet bedrivs i andra länder, men umeåpolitikerna har definitivt haft ögonen och öronen öppna. Så här läggs det fram i Västerbottens Folkblad:

”Allt fler länder i Europa inför obligatoriska introduktionsprogram – framför allt innehållande språkundervisning och samhällsorientering. År 2005 införde till exempel Norge en skyldighet för invandrare mellan 16 och 55 år att lära sig det norska språket och delta i utbildning om det norska samhället.

Enligt skrivelsen till Nyamko Sabuni borde den föreslagna föräldrautbildningen ha tyngdpunkt på lagen mot aga. Likaså bör patriarkala föreställningar om manlig överordning och kvinnlig underordning och så kallat hederstänkade förebyggas och motverkas.

– Det här kanske inte övervinner alla problem, men det kan minska krocken mellan olika synsätt, säger Britt-Mari Lövgren. Vi måste förstå att vi ser saker och ting på olika sätt.”

Kanske har jag bidragit till att kunskapen har ökat i dessa frågor. Jag tipsar därför oblygt om den rapport om introduktionen i Sverige och andra länder som jag författat och som gavs ut i januari 2008.

I rapporten avslutar jag med att påpeka att ”Sverige är ett av de få länder som inte har en integrationslag. Innehållet i introduktionen är vagt definierat och nyanländas introduktion skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Den invandrades rättigheter och skyldigheter är oklart formulerade, något som också gäller kommunernas och de statliga myndigheternas ansvar och målen för introduktionen. En integrationslagstiftning skulle göra det möjligt att bättre klargöra mål och innehåll samt individers, kommuners och andra aktörers ansvar.”
Upplagd av Emil kl. 11:01 0 kommentarer
Etiketter: Britt-Marie Lövgren, integrationslag, introduktionsprogram, Marie-Louise Rönnmark, umeå
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: