rädda 39

onsdagen den 7:e maj 2008
Internationella nyheter
Uppstramning av arbetskraftsinvandringen i Kanada och Storbritannien

Medan Sverige inför en friare arbetskraftsinvandring begränsar andra länder arbetskraftsinvandringen till högutbildade som kan ländernas språk.

I Kanada ska reglerna för arbetskraftsinvandring förändras så att alla måste kunna engelska eller franska (bevisat genom ett språktest) innan de får tillstånd att komma till landet.

Genomförandet av den nya migrationspolitiken i Storbritannien rullar vidare. Labour inför regler som gör det svårare för icke EU-medborgare att arbetskraftsinvandra. Jobberbjudande måste först gå till inhemska befolkningen. Det nya poängsystemet gör också att arbetskraftsinvandrare måste visa betydligt större ”integrationspotential” för att få komma till Storbritannien än under tidigare regelverk.

Feghetsvåld

I Tyskland fortsätter debatten om hedersvåld. Spiegel Online har en lång artikel med utgångspunkt i de sex hedersmord på muslimska kvinnor som begåtts inom en fyramånadersperiod.
Upplagd av Emil kl. 10:33 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, feghetsvåld, Kanada, Storbritannien, Tyskland
tisdagen den 6:e maj 2008
Hot stänger kritiskt granskande blogg
Jag är verkligen ingen supporter av vidskepelse och maktmissbruk så jag har uppskattat det arbete som bloggen Muslimska Friskolan har utfört. Ibland har Roger, som står bakom bloggen, raljerat lite väl mycket men han har faktiskt gjort ett imponerande journalistiskt arbete. Bloggen har särskilt granskat företeelser i Malmö som Islamic Center och den för Malmö skamliga historien om Spiritus Mundi och skolbarnens Saudi Arabien resa. Nu har bloggen Muslimska Friskolan stängt på grund av nya och allvarliga hot. Det är mycket illavarslande att antidemokratiska krafter lyckas tysta kritik, information och debatt.
Upplagd av Emil kl. 10:34 0 kommentarer
Etiketter: hot, muslimska friskolan, vidskepelse, yttrandefrihet
måndagen den 5:e maj 2008
Spännande SFI-statistik
Jag håller på att rota runt i den SFI-statistik som Skolverket nyligen presenterat. Särskilt intressant är det när man ser på statistiken uppdelat efter kommun. Några av de intressanta resultaten är:

– Södertälje uppvisar mycket goda resultat. Hälften klarar högsta kunskapsnivån inom två år, jämfört med var tredje i Sverige. Man skulle kunna tro att den etniska boendesegregationen och det stora antalet nyanlända invandrare skulle vara negativt för möjligheten att lära sig svenska, men så är uppenbarligen inte fallet. Det är tankeväckande.

– I Borlänge och Karlskrona har nästan hälften av eleverna mindre än 6 års skolbakgrund, men ändå uppnår omkring hälften godkänt inom tre år. I Jönköping och Helsingborg är förutsättningarna bättre, men mindre än 20 procent klarar godkänt i de kommunerna.

– Kostnaderna per elev skiljer sig otroligt mycket mellan kommunerna. I vissa kommuner, t.ex. Stockholm, kostar sfi knappt 15 000 kronor. I Göteborg är kostnaden 28 000 och i Malmö 35 000 per elev. I små kommuner som Dals-Ed, Dorotea, Håbo och Mark är kostnaden över 100 000 per elev. Bland de kommuner som lyckas allra bäst med att lära eleverna svenska ligger kostnaden på mellan 20 000 till 40 000 kronor per elev.
Upplagd av Emil kl. 12:56 0 kommentarer
Etiketter: kommuner, sfi, Skolverket
söndagen den 4:e maj 2008
Kanada åter utpekat som förebild för integration
Alla älskar Kanada och Kanadas integrationspolitik. Politiken lyfts fram som förebild från både vänster och högerpolitiker. Svenska Dagbladet sällar sig idag till hyllningskören. Samtidigt vågar jag påstå att exemplet Kanada mest fungerar som en ”hägring”. När man väl kommer ner till den faktiska politiken brukar de flesta rygga tillbaka för många av inslagen, som:
* Etnisk registrering och kvotering
* Språk och samhällskunskapstest för att få bli medborgare
* Obligatoriska medborgarskapsceremonier
* Försörjningskrav för anhöriginvandring (och en stor del av dem med flyktingstatus har heller ingen rätt till offentliga bidrag)
* Locka till sig högt utbildad arbetskraft medan flyktinginvandringen är liten

Även jag har varit på studiebesök i Kanada

Jag är själv en av dem som åkt till Kanada och studerat deras integrationspolitik när jag arbetade på Integrationsverkets GD-stab. Vi mötte ministrar, experter och tjänstemän, besökte frivilligorganisationer och elever som gick på språkundervisning samt var med på en medborgarskapsceremoni. Efter besöket skrev jag en rapport om Kanadas integrationspolitik som ni hittar här.

Sharia och mångkulturalismen

En stor fråga vid tiden för vårt besök var hur man skulle hantera kravet från vissa muslimer på att införa sharialagstiftning. Frågan är om muslimer ska få tillåtelse att använda Sharia som lag i rättsfall som gäller familjen som ersättning/komplement till den kanadensiska lagen. Det är ett mycket komplicerat fall och sätter fingret på det ofta diskuterade ämnet om var gränserna går inom mångkulturalismen.

Argumenten för och emot är många. De stora organisationerna för kvinnliga troende muslimer motsätter sig införandet av Sharia. Det kommer, enligt dem, att gå ut över kvinnornas rättigheter. Förespråkare för muslimsk skiljedomstol i familjerättsliga fall menar att det handlar om religionsfriheten och att en riktig muslim måste leva enligt Sharia. Andra icke‐muslimska förespråkare menar att detta är ett bra tillfälle att utveckla en Sharialag som är anpassad till ”moderna” förhållanden.
Upplagd av Emil kl. 21:00 5 kommentarer
Etiketter: goda exempel, Kanada, mångkulturalism, Sharia, Svenska Dagbladet
Philippe Legrain i dagens DN debatt
Missa inte dagens DN debatt med Philippe Legrain. Jag kommer att återkomma med en längre kommentar om hans nyutkomna skrift för Globaliseringsrådet, Is free migration compatible with a European-style welfare state?, senare i veckan. Jag måste ju hinna läsa den först!

Så här avslutar Legrain sitt debattinlägg:

En friare invandring är inte ett hot. Det är en möjlighet. Det är ingen välgörenhetsgärning. Det kan vara till fördel för alla parter. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och om internationell solidaritet lika mycket som egoism. I slutändan handlar det om att skapa en öppnare, mer dynamisk och progressiv värld.

Jag har tidigare skrivit om Legrain här.
Upplagd av Emil kl. 15:11 1 kommentarer
Etiketter: DN debatt, Philippe Legrain
lördagen den 3:e maj 2008
Mer pengar till forskning om flyktingmottagande?
Mina vänner Solvig Ekblad, docent vid Stressforskningsinstitutet samt gästprofessor vid Malmö högskola, och Fredrik Lindencrona, forskare vid Karolinska institutet skriver idag i Sydsvenskan under aktuella frågor att det behövs mer pengar till forskning om integration av nyanlända invandrare. Kanske inte världens mest spännande sak att rapportera om, men eftersom jag uppskattar både Solvig och Fredrik så bör jag ivarjefall tipsa.

Händelserik helg i bloggosfären

Två av de bloggar jag länkar till i vänsterspalten har i helgen skrivit inlägg om integration. Dick Erixon har skrivit två inlägg där han, som vanligt, tar ställning mot mångkulturalism och för assimilering. Per Gudmundson skriver om debatten i SVT om journalister mörkar om invandringens negativa sidor. Där nämner han i förbigående en artikel från Washington Post om muslimer i europeiska fängelser som jag under några dagar tänkt skriva om, men inte hittar rätt ingång till. Där skriver Molly Moore att muslimer är i majoritet i franska fängelser:

”This prison is majority Muslim — as is virtually every house of incarceration in France. About 60 to 70 percent of all inmates in the country’s prison system are Muslim, according to Muslim leaders, sociologists and researchers, though Muslims make up only about 12 percent of the country’s population.

On a continent where immigrants and the children of immigrants are disproportionately represented in almost every prison system, the French figures are the most marked, according to researchers, criminologists and Muslim leaders.

”The high percentage of Muslims in prisons is a direct consequence of the failure of the integration of minorities in France,” said Moussa Khedimellah, a sociologist who has spent several years conducting research on Muslims in the French penal system.

In Britain, 11 percent of prisoners are Muslim in contrast to about 3 percent of all inhabitants, according to the Justice Ministry. Research by the Open Society Institute, an advocacy organization, shows that in the Netherlands 20 percent of adult prisoners and 26 percent of all juvenile offenders are Muslim; the country is about 5.5 percent Muslim. In Belgium, Muslims from Morocco and Turkey make up at least 16 percent of the prison population, compared with 2 percent of the general populace, the research found.

Sociologists and Muslim leaders say the French prison system reflects the deep social and ethnic divides roiling France and its European neighbors as immigrants and a new generation of their children alter the demographic and cultural landscape of the continent.”

Mycket oroande läsning som tål att uppmärksammas. Särskilt som vi i veckan haft en debatt om mörkläggning av rapporteringen om vissa frågor kring integration.
Upplagd av Emil kl. 18:27 2 kommentarer
Etiketter: censur?, Dick Erixon, Fredrik Lindencrona, islam, kriminalitet, Per Gudmundson, Solvig Ekblad, Sydsvenskan, Washington Post
onsdagen den 30:e april 2008
Lätt eller svårt samhällskunskapstest för att bli medborgare
I Danmark tycker politiker att samhällskunskapsprovet för att bli medborgare är för lätt.

Dansk Folkeparti vill höja ribban för att få bli dansk medborgare. Hittills har cirka 97 procent av de sökande klarat provet. Såväl Konservative som Venstre är redan inställda på att revidera provet. Men Birthe Rønn Hornbech (integrationsminister, Venstre) förnekar att målet med ett reviderat prov skulle vara att få ner den siffran.

– Nej tvärtom. Jag är mycket positiv till att de sökande kvalificerar sig så att så många som möjligt får medborgarskap. Men kraven för att få det ska vara höga, det är bäst för alla parter, säger hon.

I Australien klarar 95 procent samhällskunskapstesten för att bli medborgare, men här anser politiker att det provet är för svårt.

Senator (och migrationsminister, min anmärkning) Evans yesterday ruled out scrapping the test, but said an independent committee would examine the impact on citizenship applications, after statistics revealed they had plummeted since the introduction of the test on October 1. Just 16,024 migrants applied to be citizens between January and March, compared with 38,850 at the same time last year.

Senator Evans said while the introduction of the test had been controversial, with concerns it was politically motivated, the Federal Government believed it could play a constructive role in the pathway to citizenship.

”We want people to become citizens,” Senator Evans said. But he acknowledged there was concern about whether the test was fair on migrant groups, despite almost 95% of candidates eventually passing it.

I Sverige finns det inte några prov för att bli medborgare och det behövs heller inga kunskaper i Svenska. Folkpartiet föreslår dock i deras nya idéprogram om integration att det ska krävas kunskaper i svenska och deltagande (utan prov) i medborgarskapsutbildning för att bli medborgare.
Upplagd av Emil kl. 14:11 3 kommentarer
Etiketter: Australien, Danmark, Folkpartiet, medborgarskap
Intressant på Quick Response om tidningars hantering av bloggar
Quick Response har talat med tidningsredaktioner om hur de resonerar kring risken att erbjuda främlingsfientliga bloggar snålskjuts via t.ex. twingly-länkar. Det är intressant läsning. Sydsvenskan tillämpar en policy där de gör individuella bedömningar om vilka bloggar de bannlyser. Så verkar huvuddelen av redaktionerna resonera:

Företaget Interaktiv Säkerhet sköter kontrollen av artikelkommentarer och länkarna till externa bloggar på själva sajten åt bland andra DN.se, Sydsvenskan.se, GP.se och Aftonbladet.se. Med stöd av de olika tidningarnas policy tar de anställda på Interaktiv Säkerhet bort blogglänkar och i vissa fall spärrar de hela bloggar.

På SvD.se resonerar man annorlunda. Där väljer man vilka artiklar som ska gå att kommentera eller inte i förväg.

Redaktionen väljer ut artiklar som medarbetarna av erfarenhet vet brukar generera relevanta diskussioner. Nyhetsartiklar om Mellanöstern och invandring går inte att kommentera längre, eftersom inläggen där ofta spårade ur och övergick i pajkastning och hets mot folkgrupp.
Upplagd av Emil kl. 11:23 5 kommentarer
Etiketter: bloggar, censur?, främlingsfientlighet, invandring, quick response, twingly
tisdagen den 29:e april 2008
Bok från International Organisation for Migration uppmanar till utvärdering av migrationspolitiken
International Organisation for Migration har tillsammans med Eurasylum gett ut boken Assessing the Costs and Impacts of Migration Policy: An International Comparison (Geneva 2008). Boken ställer den viktiga frågan om hur migrationens kostnader och effekter utvärderas. Redaktörerna för boken uppmanar alla länder och internationella organisationer att kontinuerligt utvärdera migrationens effekter, men också politikens mål och strategier. Läs mer om boken i en artikel på Migration Policy Institute.

Majoriteten av de industrialiserade länderna upplever allt större migration och lägger ner allt mer resurser för att hantera migrationsströmmar och uppmuntra integration. Kostnaderna för migrationen beror till största delen på ländernas migrationssystem: hur arbetskraftsinvandringen ser ut, volymen av asylsökande och karaktären på den illegala migrationen. En migrationsregim kan ha olika fokus, t.ex. att locka okvalificerad eller högt utbildad arbetskraft eller fokusera mer på familjeinvandring eller asylinvandring. Alla dessa faktorer påverkar givetvis kostnaderna för migrationen i olika länder. Därutöver kan det tillkomma kostnader för integrationsinsatser inom hälso- och sjukvård, utbildning och välfärdsinsatser som är tillgängliga för alla.

Solon Ardittis och Frank Laczko pekar i boken ut tre nyckeldimensioner för att utvärdera effekterna av migrations och asylpolitiken:
1. Hur påverkar politiken individuella invandrare och de inrikes födda?
2. Hur påverkas statsbudgeten?
3. Är politiken kostnadseffektiv med hänsyn tagen till det enskilda landets migrationspolitik?

Punkt ett syftar till att undersöka hur invandringen påverkar olika grupper av individer. Det är till exempel vanligt att utvärderingar pekar på att vissa lågutbildade grupper kan drabbas negativt av invandring medan högt kvalificerade tjänstemän tjänar på det. I Sverige har det vad jag vet inte gjorts några sådana studier. Däremot har det gjorts undersökningar av typ två, bland annat av Jan Ekberg på Växjö Universitet. De visar att den samlade effekten på statsbudgeten av migrationen är negativ. Invandringen kostar årligen tiotals miljarder kronor, både direkta utgifter för migrations- och integrationspolitik i statsbudgeten och stora transföreringar till den utrikes födda befolkningen via välfärdssystemet. Men dessa kostnader kan vara försvarbara, eftersom Sverige politiskt har valt att ha en kostsam och generös flyktingpolitik som migrationspolitikens grundpelare. Då är frågan, enligt punkt tre, om politiken bedrivs kostnadseffektivt. Stora invandringsländer som Australien, USA och Kanada förutsätter att landet ska tjäna ekonomiskt på migrationspolitiken, men i Sveriges fall är det knappast realistiskt med tanke på dagens politik. För Sverige hade det istället varit bra, eftersom alla partier vill ha en fortsatt stor flyktinginvandring, med en bred studie som visar hur landet kan jobba mer kostnadseffektivt och därmed förlora mindre på migrationen.

Så här skriver Solon Ardittis och Frank Laczko om kostnader för integrationsinsatser i olika länder:

Kostnaderna för integrationsinsatser varierar, vilket till stor del kan förklaras av ländernas olika migrationspolitik. Kanada använder till exempel ett poängsystem för att välja invandrare som har förutsättningar att integrera sig. En kontrast, historiskt, är Sverige och Danmark som har haft en mycket större invandring av asylsökande och familjeinvandrare och har inte tagit hänsyn till integrationspotential. Intressant nog har kostnaderna för integrationsinsatser i Danmark mer än halverats efter de fått en förändrad sammansättning av invandringen genom en mer restriktiv politik för asyl- och familjeinvandring (min översättning).

Uppföljning av den nya lagen för arbetskraftsinvandring hade varit välkommen

Särskilt viktigt för Sveriges del är att följa upp effekterna på den nya lagstiftning för arbetskraftsinvandring som snart införs. Den bör följas upp enligt de tre punkterna ovan för att se om den nya lagen riskerar att drabba någon grupp i samhället, vilka effekter den har på statsbudgeten och om den hanteras effektivt av inblandade aktörer som exempelvis Migrationsverket.
Upplagd av Emil kl. 11:53 1 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, Integrationspolitik, invandringens ekonomiska effekter, IOM, Migrationspolitik
måndagen den 28:e april 2008
Fotboll – integration 1-0
Jag hade tänkt att skriva något intelligent om kritiken mot den nya diskrimineringslagen från förra JÄMO Lena Svenaeus, om skenäktenskap för att ta sig till EU, om migrationsdebatten i Kanada och Storbritannien samt om situationen för asylsökande i Grekland. Men tankarna glider hela tiden över till kvällens derbymatch mellan HIF – MFF så jag lyckas inte formulera mig. Självklart är det di blåe jag håller på om någon undrar.
Upplagd av Emil kl. 15:33 0 kommentarer
Etiketter: Länkar
Morrissey räddar antirasistfestival
Morrissey skänker 300 000 kronor till antirasistisk musikfestival. Ena dagen anklagad för rasism, nästa dag stor hjälte. Det är svårt att få grepp om Morrissey, och det är väl en del av förklaringen till att vi är så många som älskar honom.

Lee Billingham, from Love Music Hate Racism, said: ”After an expected contribution to the carnival from a major sponsor fell through, we contacted Morrissey – and other artists who support the cause – to ask for their help, and we’re extremely grateful for Morrissey’s generous financial contribution.
Upplagd av Emil kl. 13:40 0 kommentarer
Etiketter: antirasism, morrissey
Sverige behöver bli tuffare i EU
Allt större del av dem som söker asyl i Europa kommer till Sverige. Även Aftonbladet konstaterar faktum och vill att regeringen agerar. Mats Engström på Aftonbladet skriver:

”Sverige måste stå för en human flyktingpolitik, både på hemmaplan och i EU. Hittills har både socialdemokratiska och borgerliga regeringar varit alltför försiktiga när andra länder byggt murar.

Det handlar om att skapa en starkare europeisk opinion för att ge flyktingar en fristad. Det gäller också att bryta diskrimineringen och förbättra utlandsföddas möjligheter att få bra jobb.

På kortare sikt måste taktiken vid mötesborden bli tuffare.

Snart börjar nästa förhandling om EU:s långtidsbudget. Sverige är en av de största bidragsgivarna.

Det är hög tid att tala klarspråk. Säg redan nu att Sverige bara accepterar nästa budget om fler länder tar sitt ansvar för flyktingarna.”

Migrationspolitiken tillhör det överstatliga samarbetet och det är faktiskt meningen att länderna ska ta ett gemensamt ansvar för flyktingar. Eftersom Sverige inte vill förändra sin generösa flyktingpolitik återstår bara att förmå andra att bli mindre restriktiva om trycket på Sverige ska minska.
Upplagd av Emil kl. 11:29 5 kommentarer
Etiketter: Aftonbladet, Asylsökande, EU, Migrationspolitik
fredagen den 25:e april 2008
Ännu en utredning om invandringens ekonomiska effekter i Storbritannien II
Debatten om invandringens ekonomiska effekter i Storbritannien rasar vidare. Senast i raden av inlägg är en rapporten Migration Myths: Employment, Wages and Labour Market Performance från The Work Foundation. Slutsatsen är att den stora invandringen det senaste decenniet har varit bra för ekonomin.

Both inflation and interest rates have been lower as a result, skills and labour shortages have been avoided and the economy has been kept on a stable growth path.

It shows that wages have not fallen because migrants are willing to work for less — including in key sectors such as construction and hotels. The rising National Minimum Wage has protected the most vulnerable and established a strong pay floor in the labour market.

There has been no significant impact on unemployment, including youth unemployment. If there are any ‘losers’ they are to be found amongst the ‘workless households’ (families where no working age adult has a job) and amongst an earlier generation of migrant workers.

Jag är lite avundsjuk på situationen i Storbritannien eftersom migrationen där, till skillnad från i Sverige, är en ekonomisk framgång och att de, också här i kontrast till Sverige, från politiskt håll är intresserade av att debattera frågan.
Upplagd av Emil kl. 11:35 0 kommentarer
Etiketter: invandringens ekonomiska effekter, Migrationspolitik, Storbritannien, The Work Foundation
Institutionalisera inte könsapartheid
I Umeå finns ambitionen att starta en fritidsgård för enbart kvinnor.

Det finns närmare 200 unga kvinnor med invandrarbakgrund i Umeå som inte tillåts gå på en fritidsgård som är öppen för både pojkar och flickor. Av oro och personlig osäkerhet säger deras föräldrar nej. Nu finns ett förslag som kanske kan ändra på detta, Tjejgården.

De flesta av dessa unga kvinnor fogar sig i sin situation.
– De stannar hemma och uppfostras enligt den tradition som deras föräldrar tagit med sig från hemlandet. Utifrån svenska värderingar är de isolerade i sina hem, säger Annika Zschau.

– Inga andra män än flickornas pappor får tillträde, säger Annika Zschau.
Målet är även att flickor med svensk bakgrund ska lockas till Tjejgården och därför är det tänkt att personalen, när verksamheten kommit igång, består av kompetenta fritidspedagoger och lärare som representerar både muslimska och svenska värderingar.

Jag uppmanar länsstyrelsen att säga nej till ansökan. Liknande initiativ förekommer på många ställen runt om i landet och det är dags att säga nej en gång för alla. Ett land måste vara öppet, men det finns gränser. Självklart kan vi inte institutionalisera en kvinnosyn som strider mot all form av jämställdhet.
Upplagd av Emil kl. 10:18 1 kommentarer
Etiketter: kvinnoförtryck, könssegregering
torsdagen den 24:e april 2008
Sverige behöver en introduktionslag II
Björn Erikssons debattartikel i Svenska Dagbladet aktualiserar åter frågan om en integrationslag.

Eriksson påpekar inledningsvis två viktiga, men eftersatta, åtgärder som måste till om integrationen i Sverige någonsin ska komma ur dagens sumpmark:

För det första måste förutsättningarna för flyktingmottagandet klargöras och för det andra måste staten ta ansvar för att pengarna gör nytta. Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) duckar i sitt svar och hänvisar till den kommande utredningen om introduktion för nyanlända invandrare.

Integrationen bör vara ett förhållande mellan individen och staten

Idag ger staten knappt sex miljarder till kommunerna för att de ska introducera nyanlända flyktingar (som fått stanna efter att ha varit asylsökande eller familj till asylsökande). Hur introduktionen ska se ut är sedan upp till kommunen. För den enskilda flyktingen handlar introduktionen om att navigera mellan olika kommuntjänstemän. Denna organisation är otydlig. Ingen vet vad målen är med integrationen, vad kommunen och de statliga myndigheterna ska göra och vad som ska krävas av den som invandrar. Och som Björn Eriksson skriver så har staten ingen koll på vad kommunerna verkligen gör.

Det behövs tydligare förutsättningar som bara kan uppfyllas genom att göra integrationen till ett förhållande mellan staten och individen. Staten bör göra klart för den som invandrar vilka rättigheter och skyldigheter den invandrade har genom att införa en integrationslag. För att ta några möjliga exempel:
* Det krävs självförsörjning för att få permanent uppehållstillstånd.
* Du ska kunna svenska och ha genomgått en kurs i medborgarkunskap för att bli svensk medborgare.
* Du ska vara självförsörjande och har ordnat boende för att få gifta dig med en icke-EU medborgare. (gäller alla, inte bara flyktingar)

Om vi hade haft bestämmelser som de tre ovan så hade den som invandrar vetat vad som krävs. ”Om jag gör det här så kan jag stanna och bygga upp en framtid här i landet.” Kommunernas roll blir att säkerställa att det finns resurser och hjälp till de nyanlända invandrarna så att de kan uppfylla de krav som staten ställer på individen. På så sätt ger man ansvaret för integrationsprocessen till den som invandrar och inte till en handläggare i kommunen. Det är ett sett att ge egenmakt till individen.
Upplagd av Emil kl. 13:50 0 kommentarer
Etiketter: Björn Eriksson, integrationslag, Nyamko Sabuni
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: