rädda 38

måndagen den 19:e maj 2008
Nytt nyhetsbrev från Tema asyl & integration
Min förra arbetsplats, NTG tema asyl & integration, fortsätter att publicera intressanta nyhetsbrev om integrations- och migrationsfrågor. Om ni inte tidigare gjort det så rekommenderar jag att ni anmäler er till deras nyhetsbrev.

Det senaste nyhetsbrevet innehåller t.ex. en artikel om IOM:s studie om migrations- och integrationspolitikens kostnader. Jag har själv uppmärksammat boken på integrationsbloggen. En annan artikel handlar om regeringens förslag om arbetskraftsinvandring.
Upplagd av Emil kl. 09:59 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, invandringens ekonomiska effekter, IOM, Tema Asyl
söndagen den 18:e maj 2008
Fördomar rymmer ofta en bit sanning 🙂
Jag skrattade gott när jag läste om besöket i den shiamuslimska moskén i Helsingborgs Dagblad.

Okunskap bygger upp fördomar. Det gäller inte bara hur många svenskar ser på muslimer, även tvärtom.

Mohammed Chahrour minns sitt första möte med en landsman i Sverige:

— Jag hade varit i Borås i fyra dagar och såg en man som liknade mig på ett café. Jag bad honom berätta om svenskarna och det nya landet jag hade kommit till. Han svarade att svenskarna bestod till en tredjedel av alkoholister, en tredjedel var handikappade och resten tog hand om de andra två grupperna!

— Han var ingen bra förebild för mig, säger han och skrattar.

Ja, de flesta fördomar har nog en bit sanning i sig trots allt!
Upplagd av Emil kl. 22:30 0 kommentarer
Etiketter: fördomar, Helsingborgs Dagblad, humor?, Moske
Axess om mångkulturalism och klanbildningar
Axess nummer 4 2008 har tema: Det moderna klansamhället.

I ledaren till numret skriver chefredaktör Johan Lundberg:

Inom multikulturalismen är huvudpoängen att den egna gruppens särart och annorlundaskap bör bevaras och beaktas. Det som betonas är inte det som förenar utan det som åtskiljer grupper. Målet är inte integration och allt vad det innebär av att man försöker slipa ner den egna kulturens vassa kanter eller att man försöker finna en gemensam värdegrund i exempelvis upplysningstraditionen och de uppfattningar som vuxit fram ur den om mänskliga rättigheter, om individens frihet och om tolerans mot oliktänkande.

Även om multikulturalismen har som målsättning att verka för inkludering, tolerans och vidsynthet så blir dess konsekvenser desamma som rasismens: ett segregerat samhälle där människor från olika kulturer lever i enklaver, utan någon tro på att det är möjligt att nå fram till en gemensam värdegrund.

Flera av artiklarna kan läsas på deras hemsida: Om södra Italien där vendettans oförsonliga logik fortfarande härskar, om ett samhälle där tilliten rämnar, om internet som gemensamhetsskapare, om Kenyas stamtänkande samt våldsamma fotbollsfirmor. Artiklarna spretar lite väl mycket för att bilda ett sammanhängande tema, men de är alla läsvärda och visar på den utmaning som samhället står inför när föreställningen om den homogena nationalstaten ska ersättas med något annat.
Upplagd av Emil kl. 12:21 0 kommentarer
Etiketter: Axess, klanmentalitet, mångkulturalism
Stor slöjdebatt i Danmark
Strax väster om Skåne ligger ett litet land som heter Danmark. Där pågår just nu en infekterad debatt om religiösa symboler, slöja och muslimer.

Bakgrunden är den danska regeringens plan om att i lag förbjuda religiösa symboler i rättssalar. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), har uttalat sig mot förbudet och blivit uppläxad av statsministern efter att hon skrivit i en krönika i tidningen Politiken att Dansk Folkeparti är fanatiska antimuslimer.

Det som startade som en fråga om religiösa symboler har snabbt glidit över i en debatt om slöja och att vara för eller mot mot muslimer.

Också Socialdemokraterna står bakom förbudet. Socialdemokraternas integrationsordförande Henrik Dam Kristensen har föreslagit ett vidare förbud än regeringen och ville ha ett förbud mot religiösa symboler för alla myndighetspersoner. Efter kritik backade Socialdemokraterna och nöjde sig med förbud mot religiösa symboler för domare, poliser och militärer.

Lagen kommer inom kort att antas i Folketinget.
Upplagd av Emil kl. 11:34 3 kommentarer
Etiketter: Birthe Rønn Hornbech, Danmark, Dansk Folkeparti, förbud mot religiösa symboler
fredagen den 16:e maj 2008
IFAU – bra kunskap om integration
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. De bedriver sedan några år tillbaka den bästa forskningen om integration. Torra, sakliga och oftast kvantitativa rapporter.

De har bland annat visat att:

Flickor och elever med utländsk bakgrund gynnas i betygssättnignen.
Resultaten visar att både flickor och utlandsfödda generellt får högre slutbetyg än pojkar respektive svenskfödda med samma provresultat. Resultaten för flickor gäller i svenska, engelska och matematik i årskurs 9. För utlandsfödda gäller resultaten i svenska och matematik.

Arbetsgivare tenderar att diskriminera utrikes födda, särskilt arabisktalande.
Personer med ett utländskt namn som lagt in sitt CV på Arbetsförmedlingens hemsida blir kontaktade av färre arbetsgivare än personer med ett svenskklingande namn.

En studie som mätte individers automatiska associationer visar att en överväldigande majoritet av arbetsgivarna hade omedvetna negativa attityder gentemot män med arabiskt klingande namn och 77 procent associerade dessutom gruppen med en lägre prestation, jämfört med infödda svenska män.

En studie om avidentifierade jobbansökningar visar att det i rekryteringar som använde vanliga anställningsförfaranden hade kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden betydligt lägre chans att få komma på intervju. Avidentifieringen innebar att sannolikheten att intervjuas ökade med ca 8 procentenheter för båda dessa grupper. Avidentifierade ansökningar ökade dessutom kvinnornas chans att till slut bli erbjudna anställningar. För sökande med utländsk bakgrund gick det dock inte att se någon motsvarande effekt på sannolikheten att erbjudas arbete.

Utbildning lönar sig nästan lika mycket för utrikes födda som inrikes födda
Resultaten visar att invandrare har en något lägre avkastning på utbildning än svenskar. Vidare så är avkastningen på utbildning betydligt högre för invandrare som kommit till Sverige under grundskoleålder än för invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder. För invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder och som investerat i svensk utbildning är avkastningen på utbildning högre än för invandrare med endast utländsk utbildning.
Upplagd av Emil kl. 09:39 0 kommentarer
Etiketter: forskning, IFAU, Integration
onsdagen den 14:e maj 2008
Debatten om Fokus integrationsindex går vidare
Fokus har svarat på Sakine Modons krönika om integrationsindex i City.

Mitt förslag för att göra ett bättre och mer rättvisande index nästa år:

* Istället för att ge plus för antalet nyanlända invandrare och andelen utrikes födda bör man exkludera kommuner med försvinnande låg andel utrikes födda.
* Ta bort betyg för relativa framgångar. Att utrikes födda har högre sysselsättning än inrikes födda betyder ingenting om båda har en låg sysselsättning.
* Inkludera resultatet i SFI och resultaten i skolan för elever med utländsk bakgrund i index.

Gör ett mer vetenskapligt index

Ett index kan vara nyttigt eftersom det leder till följddiskussioner om hur vi förbättrar integrationen. Men Fokus index har inget av vetenskaplighet över sig. Det är lika mycket åsiktsjournalistik som de skriver att Sakine Madon hänger sig åt.

Det bästa sättet att mäta integrationen i kommunerna är att, likt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i Danmark, mäta hur det går för utrikes födda i kommunerna kontrollerat för variabler som vistelsetid, utbildningsnivå, ursprungsland etcetera.

Effektutvärderingen rangordnar kommunerna efter hur snabbt invandrare i kommunen blir självförsörjande eller går en ordinarie utbildning. I mätningen tas det hänsyn till att kommunerna har olika förutsättningar, t.ex. på grund av invandrarnas sammansättning och för att de lokala arbetsmarknaderna kan variera mellan kommuner. (min översättning)

Det har ivarjefall en ambition av vetenskaplighet över sig. Så Fokus, eller ännu hellre Integrationsdepartementet, beställ en sådan undersökning.

Uppdatering:

Jag kom att tänka på att Fokus fd. chefredaktör Martin Ådahl numera är chef för nystartade tankesmedjan FORES. Ett utmärkt projekt för FORES hade varit att utveckla ett mer fördjupat och vetenskapligt integrationsindex. Jag hjälper gärna till 🙂
Upplagd av Emil kl. 13:04 0 kommentarer
Etiketter: Fokus, Integration, jämförande studie, kommuner, Sakine Madon
Nystartsjobben har varit en relativt framgångsrik reform
IFAU har utvärderat alliansens nystartsjobb. Det visar sig vara en lyckad reform för nyanlända som, till skillnad från tidigare arbetsmarknadspolitiska subventioner, fått del av insatserna.

Nystartsjobb infördes första januari 2007 och innebär att arbetsgivare som anställer en person som har fyllt 20 år och som varit borta från arbetslivet på heltid i minst ett år inte behöver betala arbetsgivaravgift (32,42 %).

Var fjärde nystartsjobbare skulle inte ha fått del av stödet om enbart arbetslöshet kvalificerat. Nystartsjobb har alltså gjort att även sjukskrivna, socialbidragstagare och nyanlända invandrare har kunnat få en subventionerad anställning. Fler nystartsjobbare är födda utanför Norden, har ett arbetshandikapp och är lågutbildade i jämförelse med deltagare i allmänt anställningsstöd.

Men det finns utträngningseffekter

Som med alla former av subventionerade anställningar finns dock undanträngningseffekter. Cirka sex av tio anställningar hade tillkommit ändå och i vart tredje fall skulle samma person ha anställts även utan subvention. Undanträngningen är dock på samma nivå som för allmänt anställningsstöd.

Arbetsmarknadspolitiken har genom nystartsjobben nått en målgrupp som tidigare inte fått ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Det måste ses som positivt.
Upplagd av Emil kl. 11:05 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadspolitik, nyanlända invandrare, nystartsjobb
tisdagen den 13:e maj 2008
För invandring, mot omhändertagande
Dick Erixon formulerar idag, utifrån aktuellt nummer av NEO, en för Sverige sällsynt synpunkt om migration och integration: Att invandrare som kommer till Sverige ska myndigförklaras och klara sig själv, inte ledas in i det svenska omhändertagandet.

Om man kan ta sig till Sverige på eget initiativ, har man förmåga att klara sig utan AMS och bidrag. Det är företagsamma människor som har något att tillföra Sverige, samtidigt som de genom arbete i Sverige kan uppfylla egna livsmål.

Denna synvinkel är vanlig utomlands, men ovanlig i Sverige och har nyligen framförts av regeringens utredare Legrain.

Det lär dock inte bli någon omsvängning av svensk migrations- och integrationspolitik inom överskådlig framtid. Det finns inget riksdagsparti som inte står bakom dagens politik med permanenta uppehållstillstånd och livslång försörjning utan motprestation för alla invandrare. Att bidra och integrera sig är frivilligt. Omhändertagandeperspektivet har fortfarande sin förlamande hand över det mesta som tycks och tänks i Sverige. Det måste försvinna om landet ska bli en vinnare i en allt mer globaliserad värld.
Upplagd av Emil kl. 13:31 4 kommentarer
Etiketter: Dick Erixon, Integrationspolitik, omhändertagandeperspektiv, Philippe Legrain
Välförtjänt kritik av Fokus integrationsindex
Sakine Madon sågar idag tidningen Fokus utnämning av Sveriges bästa integrationskommuner. Det är tur att någon stannar upp, tänker och ifrågasätter de slentrianmässiga dumheter som skrivs om integrationsfrågan i Sverige. Denna gången orkade jag inte formulera en vettig kritik, så jag är tacksam att Sakine gjort jobbet.

Det är sannerligen illa när Botkyrka framhålls som föredöme för integrationen:

Gissningsvis hade de som gjorde undersökningen lite väl party när de skulle dra sina slutsatser, för ironiskt nog har Botkyrka högst arbetslöshet i Stockholms län. Bland folk med utländsk bakgrund är andelen arbetslösa plus andelen med aktivitetsstöd i samma grupp också högst i länet: 63,6 procent (Ams 2008). Bra integration? Seriös journalistik? Kom igen. Botkyrka är tvärtom ett bra exempel på en segregerad kommun med en övertro på integrationsprojekt där piffiga tjänstemän ska ”lära” invandrare att integreras (gå på skogsutflykter, gå till valurnor med mera).
Upplagd av Emil kl. 10:58 2 kommentarer
Etiketter: Botkyrka, Fokus, Integration, jämförande studie, Sakine Madon
måndagen den 12:e maj 2008
Gnosjö och Botkyrka bästa integrationskommuner
Fokus har utnämnt Gnosjö som bäst i Sverige på integration. Kriterierna för att bedömas som framgångsrik är stor flyktingmottagning och hög andel utrikes födda, hög sysselsättning och låg ohälsa.

Gnosjö – arbete i centrum

Var fjärde kommuninvånare är av utländsk härkomst. Gnosjö är också den av Sveriges 290 kommuner som har den högsta sysselsättningsgraden bland utrikes födda, 62 procent. Det kan jämföras med genomsnittet på 42,7 procent och med 23,8 procent i Dorotea som hamnar längst ner på listan.

Så här der ”gnosjömodellen” ut:

– Människor som kommer till Gnosjö från andra länder ska kunna se en tydlig framtidsbild av sig själva som yrkesarbetande familjeförsörjare, det ska inte vara en utopi. Vårt mål är att inte en enda av invandrarna ska behöva gå till arbetsförmedlingen, säger Sven-Åke Falkeby.

Matematik, hem- och konsumentkunskap samt datakunskap är obligatoriska inslag redan för de elever som precis börjat läsa svenska för invandrare. Kompletterande yrkesförberedande utbildningar inom exempelvis vård, omsorg och industriteknik ges parallellt med språkundervisningen – ingen tid slösas bort på att vänta till dess att svenskan är perfekt. Genom att visa de nyinflyttade att de snart kommer att kunna försörja sig själva skapas i stället en stark motivation att lära sig språket. Lärarna försöker se individerna i klassrummet, inte en homogen grupp av invandrare, förklarar Sven-Åke Falkeby.

Alltså inget märkvärdigt i sig.

Att ha ett arbete att gå till och att behärska det svenska språket är de två byggstenarna i kommunens framgångsrika integrationspolitik. Mer än 40 mil norr om Gnosjö, i den kommun som kommer på andra plats i årets rankning, är synsättet ganska annorlunda.

Botkyrka – hög andel utrikes födda

Den höga andelen utrikesfödda bidrar till Botkyrkas framskjutna placering på årets rankning. Men också i kategorin relativ sysselsättning hamnar kommunen högt upp – sysselsättningsgraden är fem procentenheter högre bland de Botkyrkabor som är födda i ett annat land än Sverige jämfört med de inrikes födda. Detta placerar Botkyrka i en exklusiv skara: endast 36 av landets 290 kommuner har en högre sysselsättningsgrad bland de utrikes födda än bland de inrikes födda, däribland även Gnosjö.
Upplagd av Emil kl. 14:07 2 kommentarer
Etiketter: Fokus, goda exempel, Integration, kommuner
Rapport från fredagens seminarium
Fredagens seminarium på MIM /IMER, Malmö Högskola om Migrant Integration Policy Index var mycket lyckat. Förutom intressanta diskussioner var det mycket spännande personer närvarande.

The Migrant Integration Policy Index (MIPEX) betygsätter integrationspolitiken för länderna i Europa (inklusive Kanada, Norge och Schweiz). Sverige är det enda land av de 28 som i undersökningen får epitetet ”bra integrationsland”. (Migration Policy Group m.fl. 2007) Bilden ovan visar betyget för Sverige inom de sex områden som indexet mäter. Sverige har nått ända fram när det gäller tillträde till arbetsmarknaden (100 procent). Invandrare har samma rätt att arbete som andra EU-medborgare, har rätt till språkträning och arbetsmarknadsinsatser, efter två år samma rätt till studiestöd och invandrare som blir arbetslösa förlorar inte rätten att stanna i landet. Inom områdena familjeförening, politiskt deltagande och anti-diskriminering behövs bara små förbättringar för att Sverige ska nå 100 procents måluppfyllelse.

Hur kan Sverige ha bra politik och dåligt utfall?

Samtidigt vet vi att Sverige inte på långa vägar har Europas bästa utfall när det gäller arbetsmarknadsintegration. Diskussionen kom att handla om denna skillnad. Hur kan man förklara att Sverige har världens bästa integrationspolitik men samtidigt svag arbetsmarknadsintegration.

Jag hade glädjen att delta i dagens första paneldiskussion. Jag försökte föra fram följande förklaringar:

* Indexet säger sig mäta och lyfta fram goda exempel inom integrationspolitiken. Jag menar att indexet snarare mäter mest ”generösa politik” än bästa politik.

* Det finns flera samverkande anledningar att Sverige hamnar i topp:
– Sverige har ända sedan 1970-talet haft en integrationspolitik som utgått från att invandrare ska ha samma rättigheter som svenska medborgare från första dagen.
– Det avspeglar det omhändertagandeperspektiv som präglar svensk integrationspolitik.
– Det finns inga integrationskrav/förväntningar på den som invandrar.

* Det är inte säkert att den mest generösa politiken ger den bästa integrationspolitiken. Jag skulle därför vilja döpa om indexet till MIRIP: Migrant Rights Policy Index, eftersom det som mäts är invandrares rättigheter och inget annat.

* Integrationspolitikens framgång avgörs mindre av integrationspolitiken och mer av arbetsmarknadens funktionssätt, invandringens sammansättning och invandrares rättigheter (där fler rättigheter inte nödvändigtvis leder till bättre integrationsutfall).

Carl Dahlström

Carl Dahlström, som skrivit den spännande avhandlingen Nästan Välkomna: Invandrarpolitikens retorik och praktik, Göteborgs Universitet (2004), förde under eftermiddagens panel fram ytterligare en förklaring till skillnaden mellan den goda politiken och det svaga integrationsutfallet, att det beror på dålig implementering/genomförande. Jag menar att den förklaringen inte håller eftersom det handlar om rättigheter som är absoluta och därför inte kan störas av implementeringssvårigheter. Rätten till familjeåterförening, till studiemedel, till permanent uppehållstillstånd, till medborgarskap etcetera är inget som kan fallera med dåligt genomförande.

Jan-Paul Brekke

Jan-Paul Brekke är en mycket underhållande norsk samhällsforskare. Han visade empiriskt att Sverige, med världens bästa integrationspolitik, i verkligheten har nordens sämsta utfall. I Danmark som hamnar långt ner i MIPEX har 65 procent av ”tredjelandsmedborgarna” (icke-EU medborgare) arbete, medan det i Sverige är 46 procent.
Upplagd av Emil kl. 13:04 1 kommentarer
Etiketter: Carl Dahlström, Integrationspolitik, internationell jämförelse, Jan-Paul Brekke, MIPEX, seminarium
fredagen den 9:e maj 2008
Sverige har världens bästa integrationspolitik
Idag ska jag delta och prata på seminariet om Migrant Integration Policy Index (MIPEX) på Malmö Högskola. Indexet mäter hur bra integrationspolitiken är i 28 olika länder. Enligt indexet har Sverige den allra bästa integrationspolitiken, vilket kan tyckas besynnerligt med tanke på debatten i Sverige. Jag återkommer och redogör för hur diskussionen var senare.
Upplagd av Emil kl. 09:14 2 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, internationell jämförelse, MIPEX, seminarium
torsdagen den 8:e maj 2008
Att sätta dumstrut på sig själv
Härom dagen läste jag en av de dummaste ledarartiklarna om migration och integration någonsin. Ann-Charlotte Marteus på Expressen försöker få det till att vara ”sverigedemokratiskt” att diskutera invandringens ekonomiska konsekvenser. Den som läser min blogg kan ta del av den omfattande debatt som pågår i Sveriges omvärld om hur migrationen bäst ska hanteras till allas fördel. Och kostnader och intäkter är här ett inslag av den politiska och akademiska debatten, precis som för andra politikområden.

Här kommer det urbota dumma:

Om man fastnar i debatten om huruvida ”invandrarna” kostar supermycket, lagom eller om de går med vinst, har man ju redan hjälpt sd på traven.
Då har man reducerat en stor grupp människor till en ansiktslös klump. En klump om vilken man avmätt kan ställa frågan: Är den till nytta för oss eller ska vi dumpa den?
Avhumaniseringen är påbörjad.

Där outades all diskussion. Avhumanisering! Nej, det finns ingen mörkläggning. Men med Ann-Charlotte Marteus argument finns heller inget utrymme för policyutveckling och diskussion. Att vilja ha en bättre politik likställs här med avhumanisering. Marteus gör sedan en jämförelse med pensionärerna, vilket gör en redan dum argumentation ännu dummare. Menar Marteus att invandrare, likt pensionärer, inte ska arbeta? Att de tillhör de ”svaga” som ska tas omhand? Och förstår hon inte att ett land faktiskt väljer sina invandrare medan det självklart inte är fallet med pensionärer. Att diskutera migrations- och integrationspolitiken utifrån ekonomiska och humanitära hänsyn är absolut inte att diskutera på Sverigedemokraternas villkor. Tvärtom. En bra långsiktig politik motverkar snarare Sverigedemokraterna.

Ett citat från kanadas myndighet för migration och medborgarskap visar ett helt normalt sett att resonera kring invandring, dvs enligt Marteus Sverigedemokratiskt.

Canada’s Immigration Plan for 2006, set out in the Annual Report to Parliament on Immigration 2005, indicated a target range for new permanent residents of 225,000 to 255,000. The plan underscored the Government’s commitment to balancing immigration in the Economic, Family and Protected Persons classes, and to maximizing the social and economic benefits to Canada.
Upplagd av Emil kl. 13:46 3 kommentarer
Etiketter: Ann-Charlotte Marteus, dumstrut, Expressen, invandringens ekonomiska effekter, Migrationspolitik, Sverigedemokraterna
onsdagen den 7:e maj 2008
Snabb sammanfattning av Philippe Legrains rapport till Globaliseringsrådet
Jag har rysligt mycket att göra just nu. Dessutom skiner solen förföriskt. Så jag har bara tid med en kort sammanfattning/kommentar om Philippe Legrains rapport till regeringens globaliseringsråd.

Det här står i rapporten
1. Migration är bra för alla,
2. men inte i Sverige just nu.

Här summerar Legrain problemen i Sverige

Sweden’s universal, residence-based welfare state is certainly a complicating factor. While it is highly unlikely that people will migrate with the explicit aim of claiming welfare, poorer immigrants may end up a burden on public finances, especially if labour-market restrictions and other factors make it hard for them to find jobs, while generous social benefits make it possible to survive comfortably without working. (sid 41)

3. Migrationen till Sverige vänds till en tillgång om landet genomför fyra reformer.
a. bekämpa diskriminering och främja lika möjligheter (traditionell och typisk svensk integrationspolitik)
b. göra det mer lönsamt att arbeta (detta är alliansens huvudsakliga integrationspolitik)
c. reformera arbetsmarknaden för att öka flexibilitet och anställningsbarhet (flexibiliteten har alliansen slutat att förespråka (tänk LAS) medan de har sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden genom nystartsjobb m.fl. reformer)
d. separera tillgången till arbetsmarknaden och tillgången till socioekonomiska rättigheter (bryter radikalt mot den svenska principen bakom integrationspolitiken att alla ska ha lika rättigheter och mot principen om ett generellt välfärdssystem). Legrain menar att invandrare inte bör ha tillgång till det svenska välfärdssystemet. Eftersom i stort sett alla invandrare söker sig till Sverige frivilligt så är det, enligt Legrain, inte orättvist att utestänga invandrare från tillgången till socioekonomiska rättigheter.

”If the price of gaining the right to work in Sweden was not being able to claim welfare when they arrive, most immigrants would take it. This does not curtail their rights: nobody is forced to come and work in Sweden; if migrants would rather stay at home, they are free to do so.” (sid 28)

Låt oss göra ett tankeexperiment utifrån Legrains förslag. Låt irakier (som inte är genevekonventionsflyktingar, dvs undanta cirka 5 procent) få tillgång till arbetsmarknaden men inte bidragssystemen/välfärdsstaten. Det skulle på ett bräde vända dagens kostnad för mottagningen av irakier på många miljarder per år till en intäkt på ett antal hundratals miljoner.

Norran och Hallands Nyheter har också skrivit om rapporten, även om jag tvivlar på att de läst mer än DN debatt inlägget med tanke på deras något skeva bild av rapportens innehåll.
Upplagd av Emil kl. 14:15 1 kommentarer
Etiketter: fri invandring, Globaliseringsrådet, Philippe Legrain
Fokus utser bästa integrationskommunen
Imorgon presenterar tidningen Fokus en rankning över alla Sveriges kommuner när det gäller integration. Förra året utsågs Värnamo till bästa integrationskommun. Jag skrev då om rankingen för NTG asyl & integrations räkning som kan läsas i sin helhet här.

Även om den gjorda jämförelsen är intressant finns det svårigheter att hävda att Värnamo är ett exempel som borde och kan kopieras av andra kommuner. För det första är kommunerna olika. Den småländska gnosjöandan är en svårfångad faktor. Storstäderna kan inte arbeta på samma sätt som en liten/mellanstor landsortskommun. För det andra så kanske inte Fokus lista ger hela sanningen. Särskilt som att några av de kommuner som i andra sammanhang nyligen lyfts fram som framgångsrika föredömen kommer en bit ner på rankinglistan.
Upplagd av Emil kl. 13:56 0 kommentarer
Etiketter: Fokus, kommuner
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: