rädda 37

onsdagen den 28:e maj 2008
Vi vill inte ha galenskapen tillbaka
Idag fortsätter Stefan Jonsson sitt försök i DN att återupprätta utredningarna om strukturell diskriminering.

Forskningen

Han skriver bland annat:

Att integrationen av invandrare går dåligt beror i hög grad på att majoritetssamhällets institutioner systematiskt sorterar bort personer som inte smälter in. Bästa sättet att främja integrationen är att flytta fokus från invandrarnas situation till den systematiska diskriminering som det svenska samhället utsätter dem för. Därom har statens utredare varit ense.

På ett annat ställe skriver Jonsson:

Det svenska huset blir generösare mot produktiva främlingar, snålare mot dem som behöver hjälp. Det är begripligt, men det är beklagligt. Hur ser samhället ut, när dessa åtgärder satts i verket? En sak står klar: den nya politiken går stick i stäv mot vad som rekommenderas av alla forskare och experter som fick statens uppdrag att utreda saken.

Jonsson försöker framställa att forskningen är ense, men det är den sannerligen inte. I varje fall inte i linje med de statliga utredningarnas förslag. För det första är det inte konstigt att utredarna har varit ense eftersom de utsetts av politiska skäl, inte forskningsmässiga, av politiker som bekänner sig till en marginell, närmast fjantig och orimlig teori. Utredningarna har helt bortsett från andra forskningsperspektiv, inte minst empirisk forskning, och hur andra länder jobbar.

Sedan kritiserar Jonsson alliansens jobblinje. I själva verket är det just jobblinjen som varit den stora succén när det gäller integrationen. Aldrig förr har så många utrikes födda fått arbete.

Vems perspektiv är invandrarnas perspektiv?

Jonsson menar till sist att det är ”invandrarnas perspektiv” som skymtade fram i utredningarna och att det därför underkändes av majoriteten. Men glöm inte alla de invandrare som arbetar för att förbättra integrationen med andra metoder än att leverera storstilade konspirationer. De kallas ”onkel toms” eller ”rasförrädare” av dessa ”forskare” med ”invandrarperspektiv”. De samhällsforskare som stod bakom de statliga utredningarna har ingen som helst rätt att ta monopol på ”invandrarperspektivet”. Jag känner flera av dem som skrev för utredningarna om strukturell diskriminering. De är trevliga människor och de menar säkert väl, men det gjorde också de bokstavskombinationskommunister som härjade som värst på 60- och 70-talet. Lappalainens utredning har en hel del poänger. Men i det stora hela ska vi vara mycket glada att denna galna period i svensk integrationsdebatt har passerat, liksom de som försvarade kommunistiska diktaturer har gjort avbön eller förpassats till marginalen i samhällsdebatten.
Upplagd av Emil kl. 13:32 0 kommentarer
Etiketter: forskning, Integrationsdebatt, Integrationspolitik, Stefan Jonsson
tisdagen den 27:e maj 2008
Intervju med Ian Buruma
Svenska Dagbladet intervjuar idag läraren och skribenten Ian Buruma. Buruma har gjort sig mest känd för boken om mordet på den holländska politikern Theo van Gogh. I intervjun jämför han USA med Sverige och Holland:

Buruma ”tycker att amerikanerna på det hela taget har lyckats bättre än européerna med att integrera sina invandrare.

– Det har förstås flera orsaker. I många fall har invandrarna velat komma till just Amerika. Sådant spelar roll. Vidare är USA inte en välfärdsstat, och de nyanlända tvingas snabbt in i arbetslivet, till skillnad från hur det är i Europa. Vi ska naturligtvis vara stolta över vår välfärd, men den går inte alltid ihop med massiv invandring. Slutligen har Amerika inte en tydlig, homogen majoritetskultur som folk uppmanas att anpassa sig till, som i Holland och Sverige.

Han ser flera likheter mellan Sverige och Holland, som att man på ett plan är generös mot invandrarna och gärna ger dem ­bidrag – samtidigt som man för det mesta inte vill ha någon närkontakt.”

Han lyfter fram två viktiga skillnader som vi borde fundera på mer i den svenska debatten: välfärdsstatens negativa inverkan på integrationen och den homogena majoritetskulturen.
Upplagd av Emil kl. 19:01 0 kommentarer
Etiketter: Ian Buruma, Integration, Nederländerna, Sverige, USA
Stefan Jonsson återlanserar strukturell diskriminering
I dagens DN försöker Stefan Jonsson återlansera teorin om strukturell diskriminering. Jag arbetade på Integrationsverket under den tid när frågan om strukturell diskriminering var som hetast. Jag var också kollega med Paul Lappalainen som var en av de två utredarna om strukturell diskriminering och med flera som arbetade med båda utredningarna.

Den norska forskaren Jan Paul Brekke har beskrivit denna tiden väl i studien Talking About Integration. Där visar Brekke hur teorin om strukturell diskriminering fått orimligt stort utrymme för att förklara den bristande integrationen i Sverige. Till skillnad från Jonsson anser jag att låsningen vid strukturell diskriminering som förklaring till den bristande integrationen haft negativa konsekvenser.
Upplagd av Emil kl. 16:00 1 kommentarer
Etiketter: Stefan Jonsson, strukturell diskriminering
måndagen den 26:e maj 2008
Ex-muslimer om islam
Jag vill tipsa Upsala Nya Tidning om exmuslimernas skrift Islam For Dhimmis. Jag misstänker att exmuslimerna ”blandar ihop kritik av extrem islamism med islam”, något som UNT menar är islamofobi.

För mig har ordet islamofobi helt tappat sin mening. Religion är en tro, ingen etnicitet eller ras.
Upplagd av Emil kl. 10:11 0 kommentarer
Etiketter: ex-musliner, islamofobi, Upsala Nya Tidning
Invandring gynnar partier på vänstersidan
Tre av fyra invandrare från ”icke-västliga” länder röstade på vänsterpartier i det norska kommunalvalet 2007. Hälften röstade på arbetarpartiet, motsvarigheten till svenska Socialdemokraterna. Det visar en undersökning från Statistisk sentralbyrå.

Variationer mellan ländergrupper

Undersökningen visar att Österuropeer har liknande röstningsmönster som andra norrmän. Framskrittspartiet får t.ex. en hel del röster från dem. Starkast vänsterorienterade är invandrare från Afrika, där 86 procent röstar på de tre partierna på vänstersidan.

Religion avgörande

Det avgörande för hur invandrare röstar verkar vara religion. Icke-västliga invandrare som är kristna har en partifördelning som mer liknar majoritetens. Däremot röstar väljare som är muslimer överväldigande till vänster: 86 procent

Ekonomi, utbildning, kön och andra vanliga förklaringar till hur personer röstar stämmer inte för den invandrade befolkningen. Att vara muslim och/eller har flyktingbakgrund är mer avgörande.
Upplagd av Emil kl. 09:41 0 kommentarer
Etiketter: demokrati, icke-västliga invandrare, Norge, Partier, politik, Val
fredagen den 23:e maj 2008
Missa inte Lasse Granestrands artikel i DN
Lasse Granestrand skriver en bra artikel i DN om den märkliga svenska debatten om migration och integration. I debatten gäller det att vara den snällaste:

Vi vill alla vara goda, på den goda sidan. Sådana känslor styr i hög grad debatten och medierapporteringen om flyktingar och invandrare.

Debatten om invandrare och flyktingar kränger våldsamt mellan ytterligheter och återspeglar sällan den komplexa verkligheten: Det Invandrar-Sverige som rymmer BÅDE möjligheter och problem.

Granestrand påpekar några viktiga fakta som ofta glöms bort: Att Sverige är ett stort invandrarland, att Sverige har varit generösare än de flesta andra europeiska länder, Sveriges asylapparat har skapat mycket lidande, Sverige snålar med att använda Geneve-konventionen.

Om invandring och ekonomiska effekter

Granestrand skriver också om det naturliga i att räkna på invandringens ekonomiska effekter när politiker ständigt talar om den ekonomiska nödvändigheten av invandring. Jag håller till fullo med. Ska vi ha en invandring som är så kostsam som idag måste politiker stå upp för det och vädja till invånarnas humanitet, inte ljuga om att landet tjänar på invandringen.

Numera talar politiker ofta om vårt behov av invandring för att korrigera en ogynnsam åldersstruktur där alltför få unga ska försörja många gamla. Det är ett egennyttans argument och då måste politikerna göra sig beredda på motfrågan: vad händer om de som invandrar inte kommer i arbete?

Denna egennyttans strategi kan bli en fälla om den inte kompletteras med tal om solidaritet och humanitet.

Sverigedemokraterna

Och precis som jag skrev härom dagen menar Granestrand att våra politiska partier måste formulera en trovärdig migrations- och integrationspolitik före nästa val för att förhindra sverigedemokraternas intåg i riksdagen.

Inför 2010 års val måste politikerna vässa sina argument och inte vara så defensiva och otydliga om problemen som Mona Sahlin i tevedebatten med sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson hösten 2006. I stället för att erkänna att sociala problem ibland är kopplade till invandrarskapet så nekade hon och sverigedemokraterna vann tiotusen nya väljare.
Upplagd av Emil kl. 13:35 8 kommentarer
Etiketter: Integrationsdebatt, Lasse Granestrand
Möte om kvotflyktingar i Hallsberg
Igår var jag i Hallsberg och deltog i möte med nätverket för vidarebosättningsfrågor som Migrationsverket håller i. Tanken är att utvecka arbetet med Sveriges vidarebosättning av flyktingar. Vidarebosättning sker i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR och gäller personer som tvingats lämna sina länder och saknar förutsättningar att återvända till ursprungslandet eller att stanna i landet till vilket de flytt. År 2007 vidarebosattes 1900 flyktingar i Sverige, flest var från Irak men också många från Burma, Uzbekistan, Afghanistan, Colombia och Etiopien.

Jag presenterade det projekt jag utvecklat tillsammans med MIM/IMER på Malmö Högskola om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige. Förhoppningsvis får vi delfinansiering av flyktingfonden och kan dra igång arbetet i augusti/september.

Huvudmålen är att öka kunskapen om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration. Frågor som ska besvaras i projektet är:

Hur ser etableringen på arbetsmarknaden ut för olika grupper av vidarebosatta flyktingar?

Skiljer sig vidarebosattas arbetsmarknadsintegration från andra nyanlända invandrare med skyddsbehov och isåfall hur?

Hur påverkar bosättningen arbetsmarknadsintegrationen?

Karenfolket

Hallsberg har de senaste tre åren tagit emot 170 vidarebosatta burmeser från Thailändska flyktingläger dit minoritetsgruppen Karenfolket tvingats fly undan den burmesiska militärdiktaturens utrensningar. Arbetsmarknadsintegrationen har fungerat smidigt och idag är bara ett hushåll helt beroende av socialbidrag för sin försörjning.
Upplagd av Emil kl. 12:44 0 kommentarer
Etiketter: flyktingfonden, Hallsberg, Karen, vidarebosättning
Billström beredd att förändra principen om permanenta uppehållstillstånd
Billström har hållit tal för en internationell publik. Förutom det vanliga budskapet om att Sverige vill öka arbetskraftsinvandringen och att invandring behövs för att försörja en åldrande befolkning öppnade Billström upp för ett delvis nytt perspektiv. Migrationsministern sade att principen om permanent uppehållstillstånd kan och bör överges till förmån för temporär och cirkulär migration.

We must also recognize that the old paradigm of permanent settlement is increasingly giving way to temporary and circular migration. Circular migration meaning the notion of temporary migration – that migrants leave their country of origin in order to work in for instance the EU for a period of time and then return and maybe leave once again. It is critical that this growing recognition of the need to devise new and improved mechanisms for legal migration, whether they be circular migration or labour migration schemes, is transformed into concrete action.

Det verkar som att Billström vågar ta upp frågor för en internationell publik som han inte gör på hemmaplan. Att han öppnar upp för en förändring av principen om att alla invandrare ska få permanenta uppehållstillstånd är inget som har diskuterats i Sverige.
Upplagd av Emil kl. 12:18 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, Migrationspolitik, permanent uppehållstillstånd, tal, Tobias Billström
torsdagen den 22:e maj 2008
Absurda anklagelser om islamofobi
Nu börjar även liberala ledarsidor slänga ur sig absurda anklagelser om islamofobi. Vänstern och liberaler har ju traditionellt verkat för att människor ska lyftas från vidskepelse till förnuft. När allt fler liberaler nu gör gemensam sak med vänstern och fördömer religionskritik ser jag oroligt på framtiden.

Karl Rydå på liberala Upsala Nya Tidning angriper idag liberala religionskritiker, och pekar särskilt ut bloggaren och debattören Dick Erixon som islamofob. Vad har då Dick Erixon gjort sig skyldig till. Jo, att kritisera islam. Erixon:

För Sverige är det tragiskt att det mediala etablissemanget fallit så djupt i relativismens fälla att man inte längre förmår att tänka intellektuellt klart. Genom att stämpla all kritik som “islamofobi” förstör man debattklimatet också för moderata muslimska krafter som vill modernisera religionen.
Upplagd av Emil kl. 22:29 1 kommentarer
Etiketter: Dick Erixon, islam, religionskritik, Upsala Nya Tidning
onsdagen den 21:e maj 2008
Vård för papperslösa
Peter Wennblad skriver på NEO-bloggen om den aktuella debatten om vård för papperslösa.

Att landstingen nu har rätt att ta betalt för icke-akut vård (notera att de har rätt – de måste inte, och gör det ofta inte heller) är naturligtvis inte konstigare än svenskar inte kan klampa in på valfri vårdinrättning i världen och kräva behandling på springnota. Precis som Fredrick Federley sagt i den stundtals rätt snurriga debatten, är vård en mänsklig rättighet, men ”gratis” vård är en medborgerlig dito.

Jag delar Wennblads åsikt.
Upplagd av Emil kl. 12:22 0 kommentarer
Etiketter: neo, papperslösa, Peter Wennblad, vård
Storbritannien har nästan lika många asylsökande som Sverige
Nya uppgifter från Storbritannien visar att antalet asylsökande första kvartalet 2008 ökat till cirka 6500.

Vanligaste medborgarskapen för asylsökande i Storbritannien
Afghanistan 830
Iraq 700
Zimbabwe 640
Iran 580
Eritrea 470
Somalia 430
Sri Lanka 355
China 335
Pakistan 305
Nigeria 200
Other Nationalities 1,745
Total 6,595

Under samma period sökte drygt 7000 personer asyl i Sverige. Det verkar som att Sverige även under 2008 kommer att vara det europeiska land med störst antal asylsökande.
Upplagd av Emil kl. 11:19 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Storbritannien
tisdagen den 20:e maj 2008
Arbetslösheten just nu
Jag har hjälp en bekant att göra en power-point presentation om migration och integration. Jag tog bland annat fram denna bild på hur arbetslösheten ser ut just nu. Uppgifterna är från senaste arbetskraftsundersökningen, kvartal 1 2008.
Det är, så att säga, en bit kvar.
Upplagd av Emil kl. 17:39 2 kommentarer
Etiketter: arbetslöshet, arbetsmarknadsintegration
Gott och blandat
Sverige populärare än Tyskland

Sverige är populärt att flytta till. Vi hade under 2007 ett större invandringsöverskott än Tyskland.

Statistik om utrikes födda i högskolan

SCB:s statistik över studerande på högskolan visar att över 50 procent av nybörjarna för linjer med yrkesexamen mot naturvetenskap har utländsk bakgrund. (44 procent var utrikes födda och 7 procent var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar).

Personer födda i Iran är flitigast studenter. Bland de utrikes födda med iransk bakgrund hade 55 procent påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Motsvarande andel för gruppen med svensk bakgrund var 46 procent.

Dagens dumstrut

Shahram Khosravi gör i dagens DN Kultur (oberoende syndikalistisk) en huvudlös, smaklös och fasansfullt korkad liknelse mellan förintelsen av judarna under andra världskriget och dagens situation för muslimer i Sverige. Det var länge sedan jag läste något så äckligt. Totalt oansvarigt av DN att släppa igenom ett så förståndshandikappat inlägg i debatten om islamofobi. De borde förstå att det handlar om en tillfällig sinnesförvirring från skribentens sida.
Upplagd av Emil kl. 16:28 1 kommentarer
Etiketter: blandat, DN kultur, Shahram Khosravi, Tyskland, utbildning
Samma gamla integrationspolitik
Per Schlingmann, partisekreterare för Moderata samlingspartiet, skriver idag i Sydsvenskan om regeringens integrations- och migrationspolitik. Några kommentarer är på sin plats.

Konflikten mellan de politiska alternativen blir allt tydligare i synen på migration och integration, skriver moderaternas partisekreterare Per Schlingmann.

Det är knappast sant. Alliansen har inte ändrat principerna bakom migrations- eller integrationspolitiken. Alliansen och Socialdemokraterna står varandra närmare i dessa frågor än vad t.ex. Moderaterna gör med något av sina systerpartier i Europa. Schlingmann ger egna exempel på det i sitt inlägg:

Sverige har kommit att ta ett mycket stort flyktingansvar i jämförelse med andra länder, inte minst när det gäller flyktingmottagandet från Irak. Det skall vi fortsätta att göra.

Här ser vi alltså en fortsättning på Socialdemokraternas politik att vara det enda landet i Europa som ger irakier asyl och permanent uppehållstilltånd. En politik som leder till att Sverige kommer att fortsätta att ha OECD-världens största invandring av irakier. Man kan applådera humaniteten i en sådan politik, men samtidigt konstatera att det leder till mycket stora integrationsproblem. Senaste uppgifterna visar att mindre än 40 procent av irakierna har haft ett första arbete i Sverige efter sex år i landet. (IFAU, 2007, sid 71ff)

”Det är samhällets fel”

Schlingmann skriver att han vill ändra ”ett system som passiviserar och som utgår från att människor som kommer hit skall leva på ersättningar. Att vårt land inte har kunnat ta tillvara kompetensen hos människor med invandrarbakgrund är ett av Sveriges allra största misslyckanden.” Samtidigt faller han i den vanliga ”tycka synd om” fällan genom sitt språkbruk. Han skriver att Sverige inte låtit nyanlända ”snabbt få lära sig språket och komma i arbete.” och att ”människor som har kommit till Sverige inte har getts möjlighet att arbeta.”

Låt mig påminna Schlingmann om att Sverige, enligt externa bedömare, har världens mest generösa integrationspolitik, bland annat eftersom landet ger full tillgång till arbetsmarknaden från dag ett och erbjuder betald svenskundervisning. Vad är det mer som ska ges eller tillåtas och av vem?

Arbetslinjen är bra för integrationen

Men sedan kommer han till ett område som regeringen faktiskt har gjort bra, och som skiljer alliansens politik från Socialdemokraternas. Det är att arbetslinjen inom den generella politiken gått från ord till handling. Att göra det mer lönsamt för vanligt folk att arbeta och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden har länge efterlysts av institutioner som OECD och EU för att förbättra integrationen i Sverige. (Tema Asyl 2008, sid.43f) Här ligger den enda stora skillnaden mellan alliansens och Socialdemokraternas när det gäller synen på integration.

Försiktiga reformer räcker inte

Sedan flaggas det för två reformer som inte genomförts än:
Mer arbetskraftsinvandring och försörjningskrav för anhöriginvandring. Det återstår och se effekterna av dessa två reformer, men båda kunde ha utformats på ett bättre sätt. Att kristdemokraterna tvingar fram en fyraårsgräns för försörjningskravet för anhöriginvandring kommer till exempel att få absurda konsekvenser.

Med en så pass misslyckad och kostsam migrations- och integrationspolitik som Sverige har behövs det reformer som innebär mer än förändringar i marginalen. Politikerna behöver se över principerna bakom integrationspolitiken, som inte är anpassade till en mer globaliserad värld. Ett reellt alternativet till dagens politik måste presenteras för väljarna innan valet 2010, annars har alliansen små chanser att bli omvalda.
Upplagd av Emil kl. 11:57 5 kommentarer
Etiketter: alliansen, Integrationspolitik, Migrationspolitik, Per Schlingmann
måndagen den 19:e maj 2008
Facket i Australien protesterar mot ökning av arbetskraftsinvandringen
Flera fackföreningar i Australien, bland dem facket för bygg, skog, gruv och energi, protesterar mot regeringens beslut att öka antalet högutbildade arbetskraftsinvandrare. För 2009 har regeringen beslutat om en ökning på 31 000 platser, vilket föranlett fackföreningarnas oro. De menar att regeringen använder invandring för att dämpa kraven på löneökningar. Motiveringen från regeringen är behoven på arbetsmarknaden och arbetsgivarföreningarna har ställt sig positiva till förslaget. Fackledaren John Sutton säger till The Australian:

”Is migration being used to dampen down wage claims? I think the answer to that is yes,” Mr Sutton said. ”The Government is concerned about inflation, they have made that clear every day of the week, and they made it clear in the budget.”

Dessutom är facken, precis som i Sverige, oroliga för att invandrare arbetar för lägre löner än inhemska arbetare.

Australien sätter likt Kanada upp årliga kvoter för antalet kvalificerade invandrare. Det skiljer betydligt från det nya svenska lagförslaget som låter enskilda företag besluta om behovet av arbetskraft.
Upplagd av Emil kl. 17:43 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, Australien, fackföreningar
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: