rädda 34

onsdagen den 25:e juni 2008
Vissa sedvänjor måste förkastas
Aftonbladet har under lång tid gjort ett utmärkt jobb med att uppmärksamma hedersvåld och hedersmord genom att ge de utsatta kvinnorna (och en del män) en röst. Idag uppmärksammar tidningen nioårsdagen av Pelas död med att intervjua Sara Mohammad.

– Ungefär 100 000 invandrarflickor lever under hedersrelaterat förtryck enligt siffror från Stockholms universitet, men mörkertalet är mycket stort, säger Sara Mohammad, ordförande för riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, (GAPF).

– Vi märker att det har blivit lättare att prata om det här. Vissa delar är fortfarande tabubelagda, men förut var det totalt tabu kring ämnet, säger hon.

Det är både okunskap och rädsla för att bli kallade rasister som gör att många tvekar inför att ta upp dessa problem.

– Man vill gärna nämna andra religiösa grupper och minoriteter inom kristendomen och judendomen när man pratar om det här, istället för att ta politisk islam på allvar. Men det handlar inte om muslimer som individer utan om ett nätverk som försöker prägla islam i hela världen.

Att blunda för hur religionen påverkar är att svika de drabbade, menar Sara Mohammed. Hon tycker att man främst måste se det här som en fråga om mänskliga rättigheter. Då blir det viktigt att förbjuda religiösa friskolor som utbildar barnen i strid mot dessa, menar hon.

– Man vet ju att könsapartheid råder i dessa friskolor, där man utbildar i en religion istället för om den, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker också att man borde förbjuda slöjor för barn. Myndiga får gärna ta på sig 17 slöjor om de vill, men lägg inte det ansvaret på en 4-5-årig tjejs axlar. Samhället måste ta ett ansvar mot könsdiskrimineringen.

Myten om mödomshinnan

Samtidigt pågår en livlig debatt i Danmark om att sjukhus opererar in en ”mödomshinna” så att det ska blöda på bröllopsnatten. Också Dagens Nyheter har snappat upp trenden.

– Vi har en boom just nu. Så är det alltid i maj, juni och juli. Det är bröllopstider och vi ordnar två till tre mödomshinnor i veckan, säger gynekologen Christine Felding som har en privat mottagning på norra Själland till Ritzau.

Akademikliniken i Stockholm genomför mödomshinneoperationer, ett 20-tal om året.

– Ja tyvärr, säger plastikkirurgen Jan Jernbeck.

– Vi försöker avråda kvinnorna och förklara att en operation inte garanterar att det blir blod på bröllopslakanen. Men det sociala trycket kan vara mycket stort. Många flickor är jätterädda att familjen ska upptäcka att de inte är oskulder, säger Jernbeck till TT.

Politiken.dk har haft en hel serie i ämnet

Et stigende antal muslimske kvinder i Europa får lavet en ny jomfruhinde, så de ikke udstødes af muslimsk samfund.

Indvandrerkvinder får falske jomfruhinder på regionernes og kommunernes regning.

Mødommen skal være intakt inden bryllupsnatten.

Framförallt handlar debatten i Danmark om det offentliga verkligen ska finansiera ingrepp som indirekt stöder en denna felaktiga och barbariska sedvänja. Nej, säger sjukvårdsminister Jakob Axel Nielsen. Ja säger oppositionen.
Upplagd av Emil kl. 10:12 0 kommentarer
Etiketter: Danmark, feghetsvåld, kvinnoförtryck, Sara Mohammad
tisdagen den 24:e juni 2008
EU mot en ny gemensam migrationspolitik
EU håller på att formera en ny gemensam migrationspolitik, med Frankrike som drivande land. Också EU Kommissionen gör sitt för att skynda på utvecklingen, nu senast genom meddelandet ”A Common immigration policy for Europe: principles, actions and tools”.

Kristof Tamas, expert på migrationsfrågor vid EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga och inrikes frågor, sammanfattar innehållet för Kyrkans Tidning:

Principerna för den legala invandringen delas in i tre honnörsord: välfärd, solidaritet och säkerhet. I fokus finns viljan att utveckla arbetskraftsinvandringen – samtidigt som strömmen av irreguljära migranter ska hejdas. Vid sidan om meddelandet om legal invandring fastslås intentionerna att ta ytterligare steg mot ett harmoniserat asylsystem.

Läs mer om Kommissionens meddelande och den gemensamma europeiska migrationspolitiken här.
Upplagd av Emil kl. 13:00 0 kommentarer
Etiketter: EU, Migrationspolitik
måndagen den 23:e juni 2008
Feminismens svek mot kvinnorna
Helsingborgs Dagblad har intervjuat Maria Hagberg, före detta medlem i Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ, om vänsterfeminismens svek mot kvinnorna. Det stora problemet är enligt Hagberg att vänstern vägrar erkänna kopplingen till religion.

— Hedersrelaterat våld finns över hela världen och handlar om att få kontroll över kvinnans kropp och sexualitet. Att inte erkänna de specifika problem som förtrycket innebär för kvinnor, och för män, är upprörande. Man väljer att blunda för de religiösa och kulturella kopplingarna.

— Vänstern och Fi har svikit invandrarkvinnorna och ställt sig på patriarkatets sida.

— Svenska medelklassfeminister har valt sin teori om könsmaktsordningen. Allt våld är patriarkatets fel.

Maria Hagberg gör en paus. Bara flugans irrande i fönstret hörs.

— Vi sysslar med lyxproblem här. Jag skiter faktiskt i vem som knullar med vem. För det är där vi har hamnat, i en diskussion om sexualiteten. Man sviker de verkligt utsatta kvinnorna och kvinnokampens historiska framsteg.

Maria Hagberg är en av tre ordföranden för Nätverket mot hedersrelaterat våld.
Upplagd av Emil kl. 15:32 0 kommentarer
Etiketter: feghetsvåld, Maria Hagberg, Nätverket mot hedersrelaterat våld
Om mångkulturalism och anpassning i franska Kanada
Missa inte Christian Råberghs beskrivning av Québecs kommission om mångkulturalism och anpassning på Tema Asyl. Kommissionen har haft tunga medarbetare, som den legendariska politiska filosofen – och främsta förespråkaren för en politisk mångkulturalism – Charles Taylor.

Syftet med kommissionen var ”att ta ett bredare grepp om frågan om mångkultur, interkulturella möten och konfrontationer i Québec och bedöma vad som kan ses som en rimlig anpassning från olika etniska gruppers respektive majoritetssamhället och dess institutioners sida. I uppdraget ingick också att till regeringen i Québec ge rekommendationer om åtgärder och utvecklingslinjer.

En svensk läsare slås i första hand av den rättframhet och öppenhet med vilken problemen redovisas. En annan intressant skillnad – jämfört med motsvarande studier/utredningar i Sverige – är den optimism och pragmatism som präglar de lösningar och rekommendationer som kommissionen för fram. Utgångspunkter för förslagen är också de gemensamma värderingar, den gemensamma historia och, inte minst, den Stadga för mänskliga rättigheter och friheter som är grundvalen för provinsen Québec (och det kanadensiska samhället). Majoritetssamhällets anpassning är inte gränslös; rättigheter och skyldigheter är ömsesidiga.”
Upplagd av Emil kl. 12:44 0 kommentarer
Etiketter: Charles Taylor, Integration, Kanada, mångkultur, Quebeck
Svårt att utvärdera sfi
Riksrevisionen konstaterade i förra veckan att effekterna av sfi (svenska för invandrare) är okända. Med tanke på att sfi-verksamheten har pågått i mer än 40 år och kostade drygt en miljard kronor år 2006 menar Riksrevisionen att verksamheten borde utvärderas på ett bättre sätt.

Sammantaget kan Riksrevisionen konstatera att det i dagsläget inte går att utvärdera sfi:s effekter med traditionella utvärderingsmetoder och att regeringens insatser hittills inte har varit tillräckliga för att säkerställa att sfi:s effekter kan utvärderas, bl.a.vad gäller deltagarnas arbetsmarknadsstatus. (sid. 59)

Inget resursproblem

Det är mycket viktigt i sammanhanget att påpeka att eventuella brister i svenskundervisningen för invandrare inte är ett resursproblem. Studien Assessing the Costs and Impacts of Migration Policy: An International Comparison (Geneva 2008) visar bland annat att Sverige lägger mer än 10 gånger så mycket resurser på integrationsåtgärder än till exempel Kanada, varav utgifterna för sfi är den största posten.

Bättre uppföljning av resultaten räcker långt

Riksrevisionen konstaterar att det är mycket svårt att utvärdera effekterna av sfi. Det naturliga borde då vara att i varje fall förbättra uppföljningen av undervisningens resultat. Redan dagens bristande statistik av kommunernas språkundervisning visar många intressanta resultat. Integrationsminister Nyamko Sabuni har också gett i uppdrag till Skolverket att göra just det vilket är positivt.
Upplagd av Emil kl. 11:39 0 kommentarer
Etiketter: Nyamko Sabuni, riksrevisionen, sfi
söndagen den 22:e juni 2008
Socialbidragskostnaderna visar integrationsfiaskot
Efter att ha skrivit förra inlägget tittade jag närmare på Socialstyrelsens rapport om ekonomiskt bistånd för år 2007. Ur ett integrationsperspektiv är uppgifterna skrämmande. 2007 var 13,4 procent av befolkningen utrikes födda. Dessa 13,4 procent tog emot 62 procent av det ekonomiska biståndet (socialbidraget) samma år. Vilket fiasko.
Upplagd av Emil kl. 12:54 0 kommentarer
Etiketter: ekonomiskt bistånd, Integration
Masoud Kamali om Sverigedemokraterna
Masoud Kamali har knappast någon trovärdighet kvar som integrationsforskare, men har idag fått skriva ett debattinlägg i Svenska Dagbladet om att Mediers bevakning gynnar partier som Sverigedemokraterna. Den analysen delar jag med Kamali, men på helt andra bevekelsegrunder.

Väljare vill ha mer restriktiv invandringspolitik än politikerna

Studien From Individual Attitudes towards Migrants to Migration Policy Outcomes: Theory and Evidence av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda visar att den europeiska befolkningen vill ha betydligt mer restriktiv invandringspolitik än den som förs och röstas fram av politikerna. Man skulle kunna säga att politikerna tar ett ”moraliskt” ansvar genom att de – trots att väljarna tycker annorlunda – bibehåller en relativt välvillig invandringspolitik.

Att ta debatten gör Sverigedemokraterna mer populära

Eftersom mycket stora delar av befolkningen håller med Sverigedemokraternas politik i migrationsfrågor så leder debatt till att allt fler får upp ögonen för ett politiskt alternativ. Så länge Sverigedemokraterna kan argumentera på ett resonabelt sätt och inte framstå som rasister så kommer de att vinna på debatt. De främsta argument de etablerade partierna kan anföra mot SD är känslomässiga och moraliska, men de räcker inte i längden.

Är det rasistiskt att partier låter sig påverkas av Sverigedemokraterna?

Politikerna befinner sig i en knipa. De har förbundit sig att inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Samtidigt har Sverigedemokraterna ett stort stöd i befolkningen för sin mer restriktiva invandringspolitik. Att införa en mer försiktig invandringspolitik har alltså folkligt stöd, men varje förändring i den riktningen kommer att leda till anklagelser om att vara populistisk, främlingsfientlig och att genomföra Sverigedemokraternas politik. Samtidigt fortsätter utanförskapet att växa bland den allt större utomeuropeiska befolkningen i Sverige, vilket illustreras av Socialstyreslens nya redovisning av socialbidragskostnaderna för flyktinggruppen.

Det ska bli intressant att se hur våra politiker ska kunna slingra sig ur denna rävsax.
Upplagd av Emil kl. 12:04 5 kommentarer
Etiketter: Masoud Kamali, Migrationspolitik, Sverigedemokraterna
torsdagen den 19:e juni 2008
Irland – en framgångssaga
Irland har nyligen presenterat sin samlade integrations- och mångfaldsstrategi i rapporten Migration Nation. Där inleder integrationsminister Conor Lenihan med att konstatera att den framgångsrika invandringen nu måste kompletteras med insatser för att bibehålla den sociala sammanhållningen i landet.

Irland har på kort tid gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. Det som lockar är Irlands blomstrande ekonomi, vilket gjort landet till ett av världens rikaste. Idag är uppemot 12 procent av befolkningen utrikes födda. Av dem är 90 procent av de vuxna sysselsatta vilket kan jämföras med 65 procent av de inrikes födda. Anledningen till framgångarna med arbetsmarknadsintegrationen är, enligt ministern, att de som invandrar till Irland, till skillnad från andra länder, kommer från EU-länder och för att arbeta. Landet håller också på att anta ny migrations- och medborgarskapslag som ska locka till sig högutbildade samt främja språkkunskaper genom att ha språktest för dem som vill stanna permanent och bli nya medborgare.

Lite förenklat skulle man kunna sammanfatta framgångarna på Irland med:
1. Framgångsrik ekonomi
2. Gynnsam sammansättning av invandrare

Danmark går samma väg

Danmark har på senare år utvecklats i samma riktning som Irland. De har idag rekordstor invandring, men det är inte flyktingar utan arbetskraftsinvandrare och studenter från Europa som står för den stora delen. Detta har lett till en snabb förbättring av arbetsmarknadsintegrationen i landet. Som så många andra framgångsrika invandringsländer är den humanistiska vinkeln liten och istället fokuseras på det värde som länderna kan få ut av dem som kommer in i landet.
Upplagd av Emil kl. 12:09 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, Danmark, Irland
onsdagen den 18:e juni 2008
Storbritanniens strategi för migration och integration
Myndigheten Communities and Local Government i Storbritannien har i dagarna gett ut två rapporter som beskriver statens insatser för att maximera nyttan med migration och förbättra integrationen.

Review of Migrant Integration Policy in the UK beskriver hur staten arbetar idag för att förbättra integrationen och vad som är på gång inom snar framtid. De har också undersökt om det behövs en ny myndighet för invandrares integration, vilket de avråder från.

Managing the Impacts of Migration: A Cross-Government Approach syftar till att beskriva hur regeringen arbetar med att maximera nyttan med migration och minimera effekterna på lokal nivå.
Upplagd av Emil kl. 13:40 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Migrationspolitik, Storbritannien
Intressant integrationsindex
Jacob L. Vigdor från Duke University har utvecklat ett mycket intressant index som mäter integrationsprocesserna för invandrare i USA. Den metod han använder sig av skulle också kunna användas i Sverige, så jag uppmanar forskare, Statistiska Centralbyrån och andra att ta sig en rejäl till på rapporten: Measuring Imigrant Assimilation in the United States.

Indexet mäter integrationen enligt tre dimensioner: ekonomisk, politisk/civil och kulturell integration. Indexet visar hur långt från den inrikes födda befolkningen invandrarna befinner sig. De tre dimensionerna vägs sedan ihop till en indikator. Några resultat från den amerikanska undersökningen:

• The degree of similarity between the native- and foreign-born, although low by historical standards, has held steady since 1990.
• Economic and civic assimilation often occurs without significant cultural assimilation.
• Immigrants who arrived in the United States after 1995 are culturally assimilating more rapidly than their predecessors.
• Immigrants from developed countries are not necessarily more assimilated.
• Immigrants from Vietnam, Cuba, and the Philippines enjoy some of the highest rates of assimilation.
• Mexican immigrants experience very low rates of economic and civic assimilation.
Upplagd av Emil kl. 11:38 0 kommentarer
Etiketter: Integration, USA
Medborgarskapsregler
Med tanke på den infekterade debatten om språkkrav för att bli medborgare så är det viktigt att informera om hur reglerna ser ut i andra länder, särskilt i länder som ofta lyfts fram som förebilder i den svenska integrationsdebatten.

Bilden ovan är hämtad från Globaliseringsrådets rapport och visar att Sverige är ett av tre länder som inte har krav på språkkunskaper för att bli medborgare.
Upplagd av Emil kl. 10:43 0 kommentarer
Etiketter: Globaliseringsrådet, internationell jämförelse, medborgarskap, Språkkrav
tisdagen den 17:e juni 2008
Nya rapporter från IZA
Institute for the Study of Labor IZA ger löpande ut mycket intressanta rapporter om migration och integration utifrån ett brett europeiskt perspektiv. Det vore bra om politiker och tjänstemän tog del av forskningen kring integrationsfrågor snarare än, som idag, mest syssla med att anklaga varandra för främlingsfientlighet. Genom IZA kan man löpande ta del av studier om t.ex. invandrares arbetsmarknadsintegration, invandringens ekonomiska effekter och hur ländernas politiska system påverkar integrationsprocesserna.

Invandringen till Spanien har positiva ekonomiska effekter

Catalina Amuedo-Dorantes och Sara de la Rica har undersökt invandringens ekonomiska effekter på den inrikes födda befolkningen i Spanien i rapporten Does Immigration Raise Natives’ Income? National and Regional Evidence from Spain. Studien visar att invandringen bidrar till ett ekonomiskt överskott på 0.04 procent av BNP och ett större överskott i regioner med stor invandring som i Katalonien, Valencia och Madrid.

Mindre tillgång till välfärd gav bättre arbetsmarknadsintegration i Australien

Studien Do Migrants Get Good Jobs in Australia? The Role of Ethnic Networks in Job Search av Stéphane Mahuteau och P.N. (Raja) Junankar undersöker vad de etniska närverken spelar för roll för vilka jobb invandnare får. De konstaterat att många inledningsvis har dåliga jobb men sedan avancerar till bättre jobb. Ett annat resultat av studien är att de begränsningar i tillgång till välfärd för invandrare som infördes i Australien 1997 har lett till förbättringar av invandrares arbetsmarknadsintegration.

Mer om invandring och bidragssystem

Rapporten Immigrants and Welfare Programmes: Exploring the Interactions between Immigrant Characteristics, Immigrant Welfare Dependence and Welfare Policy av Alan Barrett och Yvonne McCarthy sammanställer kunskap från andra undersökningar om sambandet mellan invandring och bidragsutnyttjande i Europa. Några resultat:

* Det finns inga tydliga bevis på att migranter som mer sannolikt använder bidragssystemen söker sig till länder med mer generösa välfärdssystem.
* Invandrare använder bidrag mer intensivt än övriga befolkningen.
* Bidragsutnyttjande hos invandrargrupper påverkar utnyttjandet för nyanlända invandrare från samma land, vilket tyder på att arbete och bidragsutnyttjande ”smittar”.

Minimilön påverkar inte arbetsmarkandsintegrationen

The Effect of Minimum Wages on Immigrants’ Employment and Earnings av Pia M. Orrenius och Madeline Zavodny finner inga samband i USA mellan nivån på minimilönen och lågutbildade invandrares inträde på arbetsmarknaden.

Individernas attityder påverkar inte migrationspolitiken

Studien From Individual Attitudes towards Migrants to Migration Policy Outcomes: Theory and Evidence av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda visar det intressanta resultatet att befolkningens oftast negativa inställning till invandring inte verkar påverka ländernas migrationspolitik.

”based on the extent of opposition to immigration revealed by voters’ attitudes, within a median-voter framework we would expect migration flows to be restricted to zero, while most countries in our sample are net receivers of non-negligible numbers of foreign workers. How can this public opinion puzzle, i.e. this large gap between individual opinions and actual policies/outcomes, be explained? In this paper we have suggested that pressure groups might be the answer.” (sid. 26)
Upplagd av Emil kl. 13:19 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, forskning, invandringens ekonomiska effekter, Migrationspolitik, välfärdsstaten
Japan funderar på att acceptera invandring
Inget betydande industriland har så begränsad invandring som Japan. Nu föreslår dock det liberala partiet att landet bör tillåta uppemot 10 procent utrikes födda i befolkningen de närmaste 50 åren. Bakgrunden är den åldrande befolkningen, vilket får Europas bekymmer att framstå som små i sammanhanget.

”There is no effective cure to save Japan from a population crisis,” the proposal said. ”In order for Japan to survive, it must open its doors as an international state to the world and shift toward establishing an ‘immigrant nation’ by accepting immigrants and revitalizing Japan.”

Den liberala arbetsgruppen föreslår att landet för första gången ska stifta en migrationslag och inrätta en migrationsmyndighet. Författarna menar också att landet bör acceptera uppemot 1000 flyktingar per år och ge medborgarskap till personer som bott i landet i 10 år. Idag är 1,6 procent av befolkningen utländska medborgare.

The Sydney Morning Herald menar att förslagen skulle innebära att: ”Japan would sweep aside centuries of resistance to cultural diversity under an ambitious proposal to prop up its dwindling population and rescue its economy with skilled migrants.”

Tidningen rapporterar också att Hidenori Sakanaka, chef för Japans institut för migrationspolicy, har sagt att ”as a first step, Japanese society will need to move away from valuing homogeneity and wariness of individualism and begin respecting and embracing individual differences.”
Upplagd av Emil kl. 12:59 0 kommentarer
Etiketter: Japan, Migrationspolitik
Sverigedemokraterna mot riksdagen
Göteborgsposten skriver:

I den senaste Sifomätningen hamnar Sverigedemokraterna (sd) över spärrgränsen till riksdagen – 4,2 procent. Väljarna och det politiska etablissemanget bör vänja sig vid tanken att Sverigedemokraterna först kommer att ta plats i Europaparlamentet och efter valet 2010 också i den svenska riksdagen.

Jag tror också att SD kommer att ta plats i riksdagen 2010. Det räcker inte att ta debatten eftersom det finns ett relativt stort stöd i Sverige för en mindre generös flyktingpolitik samtidigt som SD lyckats tona ner sina mer extrema sidor vilka tidigare skrämt bort många väljare. Som jag ser det är alliansens enda möjlighet att bibehålla majoriteten efter 2010 att presentera en mer trovärdig migrations- och integrationspolitik.
Upplagd av Emil kl. 11:24 1 kommentarer
Etiketter: Sverigedemokraterna
torsdagen den 12:e juni 2008
Arbetslöshet i Sverige och Norge
Ibland är det deprimerande att vara svensk. Särskilt när man jämför med Norge och arbetsmarknadssituationen där. Spana in följande arbetslöshetssiffror: Allt tal om en generell arbetskraftsbrist i Sverige framstår som verklighetsfrånvänd.

I Norge är 42000 arbetslösa, varav 10100 utrikes födda.
I Sverige är 289000 arbetslösa, varav 98000 utrikes födda.

Norges statistiska centralbyrå skriver också att det bara finns 317 arbetslösa bland inrikes födda med utländsk bakgrund, i Norge kallade efterkommande, vilket motsvarar en arbetslöshet på 2,6 procent.
Upplagd av Emil kl. 11:42 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, Norge
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: