rädda 33

fredagen den 18:e juli 2008
Ännu en kort blänkare om mitt nya jobb
Nyhet från Malmö Högskola:

Rubrik: 2,3 miljoner kronor till forskningsinstitutet MIM på Malmö högskola.
Upplagd av Emil kl. 15:44 0 kommentarer
Etiketter: jobb, Malmö Högskola, MIM
torsdagen den 17:e juli 2008
Snacka om kulturkrock
Per Gudmundson tipsar i Svenska Dagbladets ledarblogg om en roande historia där Libyens diktator Muammar Khadaffi talar kulturkrockar.

Våra kulturer är helt olika. I Skandinavien går folk omkring nakna. Kan du gå naken i Tunisien, Algeriet, Egypten eller Libyen? Du skulle stenas och spärras in på mentalsjukhus. Men i Skandinavien är det vanligt att man ser folk gå omkring nakna. Det är deras kultur. Är det möjligt att forma en union mellan någon som är naken och någon som tycker att detta är vansinnigt?
Upplagd av Emil kl. 18:07 1 kommentarer
Etiketter: humor?, kulturkrock, Muammar Khadaffi
En titt på sverigedemokraternas invandringspolitiska program
Flera läsare har frågat mig vad jag tycker om sverigedemokraternas politik. Jag har inte studerat hela deras partiprogram, men tittat närmre på det invandringspolitiska program som Sd antog vid riksårsmötet 2007.

Några synpunkter:

* Den stora delen av de konkreta förslagen i sverigedemokraternas program ligger i den europeiska mittfåran. Det gäller till exempel förslag som a) en mindre generös asylpolitik (än vad Sverige har idag), b) att överge principen om permanenta uppehållstillstånd, c) krav på ordnade ekonomiska förhållanden för att bevilja anhöriginvandring och d) integrationskriterier för att bli medborgare. När det gäller frågor som dessa är Sverigedemokraternas linje lik de flesta europeiska ländernas politik medan de etablerade partierna intar en hållning som är mer ”extrem” i förhållande till andra stora invandringsländer. Jag skulle gärna se att övriga partier ändrar sin politik i denna riktning för att på så sätt ha ett mer normalt förhållningssätt till migration och integration.

* Skötsamhet eller inte spelar ingen roll för Sverigedemokraterna. De flesta länder vill styra sin invandring så att de drar nytta av den. Ett sätt är att förändra sammansättningen av dem som invandrar till mer ”produktiva” invandrare och att genom incitament och lagar belöna dem som sköter sig och bidrar till samhället. Men Sverigedemokraterna resonerar inte på det sättet. Enligt dem ska en person som flyr till Sverige omedelbart återvända om skyddsskälen försvinner. En flyktinginvandrare tillåts inte påverka sin möjlighet att få stanna permanent i landet genom att t.ex. vara självförsörjande. Sverigedemokraterna är i princip mot all invandring, också arbetskraftsinvandring. Här håller jag inte med. Volymen på invandringen har för mig ingen betydelse så länge som den inte leder till stora kostnader eller andra negativa konsekvenser. Om invandring är bra eller inte är en empirisk fråga och alla borde genom flit och driftighet ha chansen att påverka sin framtid.

* Sverigedemokraterna har en förlegad syn på ”svenskhet”. En stor del av politiken skulle jag vilja beteckna som bakåtsträvande och direkt destruktiv och det är deras vurmande av en diffus ”svensk” kultur. Det är en sak att stå för en assimilationspolitik a la USA, och en helt annan sak att önska sig 50 år tillbaka i tiden till en daterad folkhemstanke. Partiet hyllar den ”svenska välfärdsmodellen”, vill främja befolkningens homogenitet och åter sammanföra staten och kyrkan. Det går emot mina politiska övertygelser och strider mot mycket som jag är övertygad om kännetecknar framgångsrika stater. Det sista vi behöver är en tillbakagång till det urtråkiga och ofria 70-tals-sverige. Staten bör vara neutral inför olika individers livsprojekt så länge som de inte bryter mot statens lagar. Sverigedemokraternas användning och tolkning av assimilationsbegreppet ställer jag mig helt främmande inför.
Upplagd av Emil kl. 17:21 6 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Migrationspolitik, Sverigedemokraterna
onsdagen den 16:e juli 2008
Slöja leder till autism?
Nu misstänker läkare att slöja ökar risken för autism.

Slöjan måste vara bland det mest korkade mänskligheten hittat på. Ett mer synligt tecken på underkastelse, vidskepelse och kvinnlig underordning är svårt att hitta på.
Upplagd av Emil kl. 11:07 3 kommentarer
Etiketter: Slöja, vidskepelse
115 miljoner till 52 projekt
Migrationsverket har nu publicerat hela listan på projekt som beviljats medfinansiering av europeiska flyktingfonden. 115 miljoner kronor har fördelatas på 52 utvecklingsprojekt. Flyktingfonden är ett redskap för EU att utveckla och främja en gemensam europeisk migrationspolitik. I den långa listan av beviljade projekt finns det jag tagit fram i samarbete med MIM/IMER på Malmö Högskola: Vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige. Jag ska göra allt för att de 2 318 643 kronorna ska komma till nytta. Här är delar av flyktingfondens motivering till att de beviljat oss pengar.

Projektet är mycket angeläget. Ingen uppföljning eller utvärdering är tidigare gjord…projektplanen är välarbetad och konkret…projektmålet tydliggjörs med ett antal delmål och metod och arbetssätt är väl genomtänkt…

Projektet är väl avgränsat och ska svara på ett antal frågor rörande vidarebosatta flyktingars integration i Sverige. Resultatet kan komma att påverka hela vidarebosättningskedjan, då det kan få betydelse för allt från uttagning av flyktingar, till hur bosättning bör se ut och hur mottagningen kan utvecklas. Resultatet av dessa studier ska sammanställas i en slutrapport och en antologi. Den sammanställda kunskapen ska anpassas och spridas till intressenter och beslutsfattare både nationellt och internationellt. Kunskapen kommer också att utgöra underlag för utveckling av hela vidarebosättningsprocessen samt ge underlag för utvecklingen av en gemensam europeisk hantering.
Upplagd av Emil kl. 10:49 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, flyktingfonden, vidarebosättning
tisdagen den 15:e juli 2008
Kd: ”Politiska beslut bakom integrationsproblemen”
Så här sade Göran Hägglund (kd) i Almedalen om problemen med integrationen:

Många års misslyckad integrationspolitik har skapat problem. Vissa miljonprogramsområden har blivit problemområden.

Och det finns en integrationens byråkrati som verkar mala ner människor snarare än att ställa dem på egna ben.

En misslyckad integrationspolitik har lett till trångboddhet och socialt och ekonomiskt utanförskap. Och det är självfallet oacceptabelt att ungdomar stoppar brandkårens och ambulansens utryckningar i Ronna och Rosengård. Sådant fordrar förstås åtgärder.

Men lösningen ligger inte i att glömma bort att problemen i stor utsträckning är skapade genom politiska beslut. Det måste vi ta ansvar för.

Min undran är: Vilka är de politiska beslut som Hägglund menar skapat integrationsproblemen i Sverige? Om Hägglund vet det kan han ju också föreslå lösningar på den bristande integrationen. Som vanligt är det lätt att tycka, men svårare att vara konkret.
Upplagd av Emil kl. 19:23 0 kommentarer
Etiketter: Almedalen, Integrationspolitik, Kristdemokraterna
Vårdnadsbidraget förstärker utanförskapet
Sakine Madon skrev nyligen i Expressen om att det vårdnadsbidrag som Alliansen infört kommer att fördjupa utanförskapet och integrationsproblemen.

Bidragets mindre trevliga inlåsningseffekter kommer, precis som i Norge, där man var tidiga med att införa vårdnadsbidrag, drabba just de kvinnor och barn som behöver komma utanför dörren oftare.

Det är invandrarkvinnor och unga tonårstjejer i förorter, samt en handfull kd-kvinnor som oavsett bidrag stannar hemma med barn (för ”barnens skull”), som kommer ännu lite längre bort från arbetsmarknaden.

Hur har kd och alliansen, som ständigt pratar om utanförskap, tänkt sig att förortskvinnor ska ta sig ur bidragsträsket? Hur har ni tänkt er att barn som inte lär sig svenska hjälps av att vara hemma med mamma som aldrig arbetar?

Dagis finns för att du (som kvinna) ska arbeta, vårdnadsbidrag finns för att du (som mamma) ska vara hemma i stället för att arbeta. Den som tycker att staten redan tar ifrån folk hutlöst mycket stålar bör rimligtvis argumentera för lägre skatter, inte krama ytterligare bidrag.

46 procent av kvinnorna födda i Afrika och Asien är sysselsatta. För nya stora invandringsgrupper är situationen ännu sämre: Irak 28%, Somalia 24% och Afghanistan 22%. Det sista vi behöver är en subventionering av fortsatt utanförskap och en ytterligare uppmuntran att bibehålla traditionella könsroller. Alliansregeringen har tidigare betonat arbetslinjen och på så sätt förbättrat situationen för utrikes födda på arbetsmarknaden, men vårdnadsbidraget går på tvärs mot den egna politiken.
Upplagd av Emil kl. 14:00 0 kommentarer
Etiketter: arbetslinjen, arbetsmarknadsintegration, jämställdhet, vårdnadsbidrag
söndagen den 13:e juli 2008
Nytt jobb!
Semestern fortsätter och därmed inaktiviteten på Integrationsbloggen! Bloggandet försvåras ytterligare av att min bärbara dator slutat fungera.

Nytt jobb

I veckan fick jag de glada nyheterna att europeiska flyktingfonden valt att finansiera ett projekt om vidarebosatta flyktingars (även kallade kvotflyktingar) arbetsmarknadsintegration i Sverige som jag tagit fram i samarbete med Malmö Högskola. Den 1 september börjar jag som projektledare/forskare på MIM/IMER vid Malmö Högskola.

Intressant från den gångna veckan

I Nederländerna vill de undvika att tredje generationens marockaner har dubbelt medborgarskap.

Frankrikes linje om en tuffare och gemensam politik för migration inom EU vinner gehör.

Nya rapporter

The impact of migration from the new European Union Member States on native workers av Sara Lemos och Jonathan Portes. Visar att inflödet av migranter från EU:s nya medlemsländer inte påverkar arbetslöshet eller löner.

Non-Irish Nationals Living in Ireland, Central Statistics Office, Census 2006. Kartläggning av utrikes födda i Irland.

The Economics of Language: An Introduction and Overview av Barry R. Chiswick. Om språkets roll för arbetsmarknadsintegration.

Employment Assimilation of Immigrants in the Netherlands: Catching Up and the Irrelevance of Education av Aslan Zorlu och Joop Hartog. Visar att födelseland, inte utbildningsnivå, avgör framgångarna på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund.

Immigration and Integration: The Vicissitudes of Dutch ‘Inburgering’ av Leonard F.M. Besselink. Om utvecklingen av den nya integrationsmodellen med integrationskrav och främjande av medborgarskapet.
Upplagd av Emil kl. 10:55 0 kommentarer
Etiketter: blandat, jobb, nyheter, studier
måndagen den 7:e juli 2008
Sommarledighet
Det är låg aktivitet på integrationsbloggen just nu och det beror på att jag har semester. Bloggen sätter full fart igen någon gång i augusti. Lite tips på sommarläsning:

EU-Kommissionen oroar sig för att invandrares barn klarar sig dåligt i skolan.

Anders Hanberger, Mehdi Ghazinour, Gunilla Mårald skriver om deras utredning av regeringens satsning mot hedersrelaterat våld på DN Debatt med rubriken ”Feministiskt tänkande stoppar inte hedersvåld”.

DO fortsätter att kämpa för att slöja ska accepteras överallt, även när det bryter mot tidigare accepterade regler om hälsa, hygien och säkerhet.

Regeringen har beslutat att ändra kriterierna för bidrag till etniska organisationer. De behöver inte längre arbeta integrationsbefrämjande.

Norska ISF har gett ut två rapporter med integrationsanknytning. En om tillvaratagande av invandrad kompetens och en om religionens roll (sharia) när det gäller skilsmässa och polygami.
Upplagd av Emil kl. 13:14 0 kommentarer
Etiketter: blandat
onsdagen den 2:e juli 2008
Otydligt angrepp på Sahlin av Billström
Migrationsminister Tobias Billström anklagar idag Mona Sahlin för att inte vilja ha mer arbetskraftsinvandring. Lär av Sydeuropa, skriver Billström, appropå mötet i Socialistinternationalen.

Det vore: välkommet om de svenska socialdemokraterna äntligen tog tillfället att göra upp med den förlegade synen om att människor som vill komma till Sverige och Europa för att arbeta och skapa sig en bättre framtid är sociala turister som ska hållas utestängda.

Några kommentarer:
* Varför önska en generellt ökad arbetskraftsinvandring när det inte finns arbetskraftsbrist.

* Vad är det som Sverige ska lära av Spanien och Sydeuropa? Nästan alla invandrare i Spanien arbetar inom jordbruket eller byggsektorn och bara de som har arbete får uppehållstillstånd. Nu när tiderna är sämre betalar Spanien stora summor pengar för att arbetskraftsinvandrare ska återvända till sina ursprungsländer.

Givetvis kan arbetskraftsinvandring vara bra, men det är ju en empirisk fråga. Det finns ingen regel att mer invandring är bättre än mindre. I Sverige är 300 000 personer arbetslösa, varav 100 000 är utrikes födda. Om en ökad arbetskraftsinvandring ska vara lönsamt måste de arbeta inom yrken och sektorer som de 300 000 arbetslösa inte klarar av. Sådana jobb finns, men de är inte många. Att tala om en generellt sett ökad arbetskraftsinvandring i tider när arbetslösheten är ett betydligt större problem är inte särskilt smart.
Upplagd av Emil kl. 14:17 1 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, Mona Sahlin, Tobias Billström
tisdagen den 1:e juli 2008
Sverigedemokraterna är inget högerparti
I Expo nummer 2 2008 analyserar Alexander Bengtsson Sverigedemokraterna och kommer fram till att partiet inte är ett traditionellt högerpopulistiskt parti.

Många aktörer inom arbetarrörelsen tycks tro att Sverigedemokraterna är en svensk motsvarighet till de högerpopulistiska partierna i Norge och Danmark. Det är en förenklad beskrivning.

Sverigedemokraterna är till skillnad från andra liknande partier i andra länder inte sprunget ur skattemissnöjesrörelsen.

Partiets existensberättigande har aldrig byggt på vare sig kraftigt sänkta skatter eller en uppluckrad arbetsrätt. Sverigedemokraternas politik handlar egentligen bara om en sak: Att avveckla det mångkulturella samhället.
Upplagd av Emil kl. 18:45 5 kommentarer
Etiketter: Expo, Sverigedemokraterna
måndagen den 30:e juni 2008
Ny sysselsättningsstatistik efter utbildningsnivå och födelseland
Statistiska Centralbyrån har nyss redovisat Befolkningens utbildning och sysselsättning för år 2006. Här hittar vi också uppgifter på sysselsättning efter invandrares födelseland.

SCB sammanfattar:

Utrikes födda förvärvsarbetar i klart mindre utsträckning än svenskfödda. Totalt förvärvsarbetade 83 procent av de svenskfödda och 58 procent av de utrikes födda i åldern 25–64 år. Skillnaden kvarstår även om hänsyn tas till utbildningsnivån. Av de utrikes födda med lång eftergymnasial utbildning i åldern 25–64 år förvärvsarbetade 68 procent. Bland svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå förvärvsarbetade 90 procent.

Två tredjedelar av flyktingarna jobbar inte

För vissa födelseländer är sysselsättningen katastrofalt låg. Av de över 51 000 personer mellan 25-64 år som invandrat från Irak hade bara 36 procent arbete år 2006. För de 11 000 personer födda i Somalia är motsvarande andel 29 procent. För Afghanistan är andelen 33 procent. Två tredjedelar av de stora invandringsgrupperna som kommer som flyktingar till Sverige är alltså arbetslösa. Kanske allra mest överraskande är att bara 24 procent av dem som invandrat från Serbien Montenegro är sysselsatta (och enbart 14 procent av kvinnorna).

Tyvärr innebär dagens flyktinginvandring bara en import av arbetslöshet.
Upplagd av Emil kl. 10:00 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, flyktingar, Irakier, statistik
Inget nytt i Kristdemokraternas nya integrationspolitik
Kristdemokratarna antog ett nytt program för integration på kongressen i Norrköping. Jag hittar inte programmet på deras hemsida, men Sydsvenskan rapporterar om några av punkterna. Programmet innehåller ännu mer social ingenjörskonst och omhändertagande, en inriktning som de redan idag leder till dåliga resultat.

Introduktionslön och en personlig coach för nyanlända invandrare

Några av förslagen liknar dem som lagts fram av den statliga utredningen Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 2008:58). Förslagen är tänkta att ge mer egenmakt, men kräver i praktiken mer byråkrati, statligt ansvarstagande och omhändertagande och mindre ansvar för individen. Som vanligt är det samhället som ska lägga allt tillrätta. Det är otroligt märkligt att borgerliga partier inte kan skaka av sig den socialdemokratiska integrationspolitiken och presentera ett trovärdigt alternativ till den politik som de flesta bedömare anser vara misslyckad.
Upplagd av Emil kl. 09:12 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Kristdemokraterna
fredagen den 27:e juni 2008
Hårdrock strider mot värdegrund!?
Jag anser att en privat arbetsgivare bör kunna välja vem de vill anställa utan att behöva motivera det för tredje part. För offentliga arbetsgivare är det annorlunda. Eftersom en anställning i offentlig sektor betalas av skattemedel bör meritokrati gälla. Sedan kan det hända att offentliga arbetsgivare har ett särskilt ansvar om politiker t.ex. uttalar önskemål om en viss mångfald bland de anställda.

Nu har vi dock en diskrimineringslag som skyddar mot viss diskriminering, medan annan diskriminering är laglig. Det är idag olagligt att motivera ett negativt anställningsbesked med att någon är religiös. Däremot är det fritt fram att diskriminera på grund av musiksmak/intresse.
Upplagd av Emil kl. 22:28 0 kommentarer
Etiketter: hårdrock, strukturell diskriminering
torsdagen den 26:e juni 2008
Friande domar i människosmugglingshärvan
Tingsrätten har meddelat dom i det gigantiska männoskosmugglingsmål med 34 åtalade som genomförts inför Halmstads tingsrätt. Tingsrätten finner att det visserligen handlat om omfattande skenäktenskap, betalning av höga ersättningar till smugglare, att de i en del fall inte var föräldrar till de barn de haft med sig och att de grovt utnyttjade det svenska välfärdssystemet, men att de flesta åtalspunkterna inte är brottsliga enligt svensk lag.

Marianne Paulsson, chef för utlänningspolisen i Halmstad, säger:

– Jag tror att det här är en mycket välskriven dom, för det är två mycket kompetenta domar. Men jag kunde bara inte tänka mig att vi i vår lagstiftning varit så naiva att vi inte tagit med köpta handlingar som falska eller att vi inte ser det som människosmuggling när man passerar gränsen med hjälp av dem.

Det som upprör henne är att de som organiserat och tagit betalt nu går fria, medan de som kommit hit med hjälp av falska uppgifter och höga avgifter till organisatörerna i de flesta fall kommer att utvisas. För även om man inte gjort sig skyldig till brott är de felaktiga dokument och avslöjade skenäktenskap ingen grund att få uppehållstillstånd i Sverige. Det kan röra sig om mellan 50 och 70 personer. Fjorton har redan fått avvisningsbeslut.

Två reformer förhindrar härvor som denna. Försörjningskrav hade inneburit att skattebetalarna inte måste försörja dem som kommer till landet genom skenäktenskap. DNA-test fastställer om det finns släktband eller inte.
Upplagd av Emil kl. 15:58 0 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, människosmuggling
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: