rädda 32

söndagen den 3:e augusti 2008
Sverigedemokratisk analys i DN
Idag gör DN:s Niklas Ekdal en närmast sverigedemokratisk analys av det undflyende folkhemmet. Han skriver att den svenska modellen är utrotningshotad. Det beror, enligt Ekdal, inte på moderat illvilja eller en nyliberal konspiration som andra debattörer har påstått. Istället förs förlusten av det homogena samhället fram som förklaring.

Sverige var till helt nyligen ett av världens mest homogena länder. Samma hudfärg, kultur, religion, livsstil och inkomst. Därmed en hög nivå av tillit, inte minst till överheten, lika med benägenhet att betala skatt till allmänna ändamål.

Processen har rätt lite med ideologi att göra. Det är ny teknik som avskaffar rutinjobben och krymper avstånd så vi får en global arbetsfördelning. Detta leder till ökat välstånd, ökad migration och växande sociala klyftor, som i sin tur bryter upp homogeniteten och ger spelrum för ännu mer individualism.

Alla får det bättre, även de sämst ställda, men de politiska förutsättningarna för kollektiva lösningar blir sämre, av flera skäl. Dels ökar skillnaderna i livsstil, dels ökar kraven på skräddarsydd välfärd, dels minskar tilliten till staten och till grannens benägenhet att lydigt betala sin höga skatt.

Vi har alltså i och med globalisering och migration fått ett mer differentierat samhälle som skulle minska tilliten till staten och minska benägenheten att betala hög skatt för att försörja ett gammaldags välfärdssamhälle. Det är precis denna analys Sverigedemokraterna gör. Att det behövs tillit och homogen befolkning för att kunna bibehålla den svenska välfärdsmodellen.

Men analysen behöver inte vara riktig. Den studie jag refererade till härom dagen visar att de danska väljarnas stöd för välfärdsstaten inte minskade vid ökad invandring, men däremot deras önskemål att minska invandringen. De danska politikerna har gått väljarna till mötes och avsevärt minskat den icke-europeiska invandringen samtidigt som de bibehållit en omfattande välfärdsstat. Jag påstår inte att Ekdal förespråkar en dansk lösning, men enligt hans analys finns det bara två vägar att gå: att bekämpa differentieringen i samhället eller på allvar reformera välfärdsstaten. Problemet i Sverige är att stödet för att begränsa invandringen och därmed differentieringen är liten hos ledande politiker och att stödet att reformera välfärdsstaten från befolkningens sida är lika svagt. För Ekdals och Sveriges del är det bara att hoppas att det inte nödvändigtvis är ett samband mellan homogenitet och tillit.
Upplagd av Emil kl. 14:29 3 kommentarer
Etiketter: DN, Niklas Ekdal, Sverigedemokraterna, välfärdsstaten
fredagen den 1:e augusti 2008
Konsekvenser av ökad invandring på politiska val
Christer Gerdes och Eskil Wadensjö har i rapporten The Impact of Immigration on Election Outcomes in Danish Municipalities undersökt vad som händer i politiska val i kommuner med stor invandring. Undersökningen är gjord på danska förhållanden 1989-2001.

När andelen invandrare ökar i en kommun tenderar följande att ske:
* Ett parti som vill ha mindre invandring vinner röster,
* liksom ett pro-invandringsparti på vänsterkanten, medan
* det ickesocialistiska parti som är mest för invandring förlorar sympatier.

Resultaten indikerar enligt författarna att danska väljare uttrycker missnöje med invandring till deras kommun och bostadsområde. Däremot leder ökad invandring inte till att stödet för välfärdsstaten minskar vilket andra forskare förutspått.
Upplagd av Emil kl. 12:47 1 kommentarer
Etiketter: Christer Gerdes, Danmark, Eskil Wadensjö, Val
onsdagen den 30:e juli 2008
Det behövs fler som Marit Wager
Marit Wager är en sällsynt person i migrationsdebatten genom att hon är en stark försvarare av asylrätten, nyligen genom att uppmärksamma situationen för etniska minoriteter i Irak och statslösa palestinier, och samtidigt en stark kritiker av de systemfel som leder till att personer genom bedrägerier kan utnyttja den svenska invandringspolitiken. Vi behöver fler som henne, för som Marit själv brukar skriva: Det är inte svart eller vitt, det är svart och vitt.

Ett exempel från hennes blogg:

Nya sätt att lura sig in i Sverige.

Det senaste man kommit på vad gäller att sko sig på svenskarna och lura det svenska asylsystemet har nu visat sig. Nämligen:

Personer som på falsk grund fått asyl i Sverige i falsk identitet, begär att få ut en resehandling. Resehandlingen kan utfärdas av Migrationsverket om personen ifråga har fått flyktingförklaring eller så får han ett nytt pass på sitt hemlands ambassad (som har dålig koll…) i den nya identiteten.

Nu finns den “nye personen” på riktigt. Då tar han sitt riktiga pass, som han har haft gömt någonstans, och så reser han hem. Hem till det land han absolut måste ha skydd gentemot och därför har fått uppehållstillstånd i Sverige… Väl i hemlandet söker han uppehållstillstånd på anknytning i sin riktiga identitet. När han sedan har fått PUT (permanent uppehållstillstånd) så har han två tillstånd, i två olika namn: ett PUT på grund av asyl och ett PUT på grund av ankytning.

Detta bedrägeri visar bland annat på behovet av att inte automatiskt ge permanent uppehållstillstånd för alla som bedöms ha skyddsskäl – och särskilt inte för personer utan identitetshandlingar.
Upplagd av Emil kl. 12:51 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, bedrägeri, Marit Wager, Migrationspolitik
Uppföljning av debatten om religiös särbehandling
För några dagar sedan skrev jag om konflikten mellan principen om likabehandling och religiösa krav på särbehandling. Bakgrunden är att Amal Mohamud, 32, hade blivit inbjuden tillsammans med sina jobbarkompisar att besöka Casino Cosmopol för en kickoff. När sällskapet skulle gå in blev det stopp för Amal Mohamud. Anledningen var att hon bar huvudduk. Huvudbonader är inte tillåtet på kasinot. Min huvudsakliga ståndpunkt är att diskriminering borde handla om krav på likabehandling, inte krav på särbehandling. Diskrimineringsombudsmannen borde inte ta upp fall där individer utan framgång kräver att bli särbehandlade.

Alla kan inte särbehandlas

Johannes Forssberg, Expressens ledarsida, påpekar att många anmälningar om diskriminering inte handlar om krav på likabehandling utan på särbehandling.

Diskrimineringsombudsmannen har tagit sig an ett antal ärenden där religiösa människor känt sig kränkta för att deras specifika religionsutövning varit oförenlig med regler som i sig inte syftar till särbehandling.
I ett antal fall har kvinnor uppfattat det som diskriminerande när de portats från badhus efter att – i strid mot hygienregler – ha haft tjocka kläder på sig.
I ett annat ansåg sig en kvinna diskriminerad för att hon inte fick vara långärmad i vården – också det ett brott mot hygienföreskrifter.

Han påpekar också det självklara att det är en mänsklig rättighet att klä sig hur man vill, men inte på Casino Cosmopol.

Forssbergs argument mot särbehandling är inte principiellt starka utan främst pragmatiska:

”Varje demokrati behöver ett starkt skydd för minoriteter, men när olika grupper kräver olika särregler inom alltfler områden blir det svårt att hålla ihop samhället.
Det är framför allt ingen väg mot tolerans. Gruppidentitetstänkandet riskerar att utmynna i splittrande strider där olika kategorier slåss om utrymme för sina ömma tår.”

Slöja är frivilligt

Bloggaren och debattören Johan Ingerö är bra på att påpeka det som är så självklart att det ofta tappas bort i debatten. I detta fallet att bärande av slöja faktiskt är ett fritt val.

Men Amal Mohamud har ändå anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen eftersom hon anser att det är orimligt att slöjan likställs med huvudbonader. Den är, enligt henne, ingenting ”hon vill eller kan välja bort”.

Vad hon vill vet hon väl bäst själv, men att hon inte kan är faktiskt struntprat. I ett fritt och demokratiskt samhälle väljer vi själva i vilken utsträckning vi vill följa religiösa påbud.

Ingerö kommer också med pragmatiska argument om att ”ta seden dit man kommer”. Att den som av ett eller annat skäl inte vill underkasta sig reglerna på ett ställe bör undvika att gå dit.

Det betyder även att olika regler kan gälla på olika ställen. En icke-muslimsk kvinna som vill besöka en moské bör självklart bära slöja under besöket – och enligt samma princip är det självklart att det finns miljöer där slöjor inte fungerar.
Upplagd av Emil kl. 10:50 0 kommentarer
Etiketter: diskriminering, islam, Johan Ingerö, Johannes Forssberg, likabehandling särbehandling, religion, Slöja
tisdagen den 29:e juli 2008
Blandade internationella nyheter
* Regering och domstol bråkar om migrations- och integrationspolitik i Nederländerna. Domstolar har i flera fall underkänt regeringens regler, bland annat försörjnings- och integrationskrav för att få uppehållstillstånd för giftermål. Domstolar menar att reglerna strider mot Europeisk lag medan regeringen anklagar domstolarna för att obstruera regeringens politik.

* Kanada försöker stävja inflödet av tjeckiska asylsökande. Hundratals tjecker, i stort sett alla Romer, har sökt asyl i Kanada det senaste året utan att ha chans att få stanna. Kanada kräver insatser från Tjeckien och hotar med att införa visumkrav.

* Italienska regeringen har utfärdat nationellt undantagstillstånd för att hantera den ”illegala invandringen”. De senaste 7 månaderna har 13 000 afrikanska migranter landstigit med båt i Italien.
Upplagd av Emil kl. 08:33 0 kommentarer
Etiketter: Italien, Kanada, Nederländerna, Tjeckien
söndagen den 27:e juli 2008
Likabehandling eller religiös särbehandling?
GT rapporterar idag om ett fall där principen om likabehandling kommit i konflikt med krav på särbehandling på grund av religion. Jag har sagt det tidigare. Det är ytterst viktigt att vi en gång för alla får klarhet i vad som gäller så att vi slipper dessa ständiga klagomål om diskriminering. Antingen får allmänheten acceptera särbehandling, eller så får religiösa acceptera att bli behandlade som alla andra. Jag föredrar självklart det andra alternativet.

Säkerhet och identifiering

Det var i slutet av maj som Amal Mohamud, 32, hade blivit inbjuden tillsammans med sina jobbarkompisar att besöka Casino Cosmopol för en kickoff.
När sällskapet skulle gå in blev det stopp för Amal Mohamud.
Anledningen var att hon bar huvudduk. Huvudbonader är inte tillåtet på kasinot.
– Skälet enligt personalen var att jag kunde gömma något under huvudduken och att jag inte kunde identifieras ordentligt.

Casinot har alltså ett generellt förbud mot huvudbonader för att kunna identifiera personer och av säkerhetsskäl. Jag har själv gått på casino Cosmopol i Malmö och de kräver att man identifierar sig och fotograferas (vid första besöket) för att komma in. Kepsen var förbjuden och hängdes in med jackan. Damen som anser sig diskriminerad anser sig alltså av religiösa skäl få slippa de regler som gäller alla andra.

Huvudduk ingen huvudbonad!?

Hon erkänner behovet av reglerna, ändå anser hon sig kränkt och diskriminerad.

Amal Mohamud förstår att kasinot måste kunna identifiera sina besökare men att hennes huvudduk inte kan kallas en huvudbonad.
– Jag bär den på grund av min religiösa tro. Det är inget jag vill eller kan välja bort.

Vad är en huvudduk om inte en huvudbonad? Ännu en gång krockar alltså religiösa människors önskemål mot regler som ställts upp för allas bästa. I sådana fall handlar det, enligt mitt sätt och se det, inte om diskriminering. Antingen får den religiösa anpassa sig till de generella regler som gäller alla eller avstå. Och hur ska personal och andra som kommer i kontakt med religiösa veta exakt hur personer vill bli särbehandlade och om det är tillåtet?
Upplagd av Emil kl. 13:44 0 kommentarer
Etiketter: diskriminering, huvudduk, religion
lördagen den 26:e juli 2008
Nya lagar i Storbritannien för att förhindra tvångsgifte
Storbritannien är senaste landet, i en lång rad av länder, som inför regler för att förhindra tvångsgifte. Det gäller nya äktenskap och bestämmelserna för inresa och uppehållstillstånd för den partner som inte är EU-medborgare. De nya reglerna innebär:

– Minimiåldern för att gifta sig med en icke-EU medborgare höjs från 18 till 21 år.
– Skriftligt löfte om att lära sig engelska, vilket annars leder till indraget uppehållstillstånd.
– Giftermål och namnet på make/maka måste registreras innan man lämnar landet, annars godkänns inte äktenskapet.

Reglerna innebär alltså att familjer inte kan gifta bort sina barn utan att myndigheterna vet om det. Det är otroligt dåligt av svenska regeringen att man inte beslutat om liknande regler i Sverige. Regler som dessa både skyddar och minskar oron för många ungdomar som är rädda för att bli bortgifta. Den nya svenska lagen om att förbjuda tvångsgifte räcker inte långt.

Jacqui Smith, inrikesminister, har uttalat sig:

Forced marriage leads to victims suffering years of physical and mental abuse and in extreme cases unlawful imprisonment and rape. It has no place in our society. The Government is determined to do everything it can to stamp it out and to ensure that victims receive the help and support they need. That is why we are raising the age limit for visas, checking anyone entering into a marriage does so of their own free will and demanding that those coming to the UK learn English.
Upplagd av Emil kl. 17:58 0 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, Storbritannien, tvångsgifte
torsdagen den 24:e juli 2008
Min före detta chef får 40 000 kronor på grund av diskriminering
Södertälje kommun betalar 40 000 kronor till min före detta chef Abdullahi Aress för att han inte går vidare till domstol med sin anmälan om etnisk diskriminering. Abbe, som vi kallade Abdullahi Aress, var min chef när jag jobbade på Integrationsverkets samhällsanalysavdelning. Vi samarbetade också en hel del, på lite mer jämlika villkor, när jag var utredare på gd-staben i samma myndighet. Vi kom inte alltid överrens, men visst har Abbe chefsegenskaper.

Kommunens chefsbesättning är märkbart fri från etnisk mångfald.

Ungefär 40 procent av invånarna i Södertälje kommun har annan etnisk bakgrund än svensk. Men bilden av chef­erna på visar på något annat.

De elva kontor som finns på kommunen styrs alla av personer som saknar annan etnisk bakgrund – i alla fall av namnen att döma.

Likaså deras 40 underchefer, om man bortser från ett par tyskklingande namn och från chefen för demokrati- och mångfaldsenheten.

Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande, kommer med samma gamla trötta förklaringar:

En anledning till att chefsbilden är så homogen, menar Lago, är att det saknas sökande med annan bakgrund som har tillräcklig kompetens.
– Jag vet att vi jobbar aktivt med det, men jag vet också att det inte har varit lätt när vi rekryterar chefer, säger han.

Snacka om att döma ut 40 procent av de egna kommuninvånarna.
Upplagd av Emil kl. 17:27 0 kommentarer
Etiketter: Abdullahi Aress, diskriminering, Södertälje
Regeringen prioriterar vidarebosättning av kvotflyktingar
Migrationsminister Tobias Billström skriver idag på DN debatt om vikten att utveckla vidarebosättningen av kvotflyktingar inom EU samarbetet.

Vidarebosättning är ett utmärkt sätt att se till att just de mest skyddsbehövande ges skydd, till exempel utsatta minoritetsgrupper. Större engagemang från EU:s medlemsstater i UNHCR:s vidarebosättningsprogram skulle vara ett välkommet sätt att ge fler skydd i Europa.

Sverige och fem andra medlemsstater erbjöd i vintras stöd, hjälp och kunskapsutbyte till de länder som idag inte har någon erfarenhet av samarbete med UNHCR. Under det svenska ordförandeskapet i EU nästa höst kommer vi att prioritera arbetet med vidarebosättning i samband med utformningen av EU:s gemensamma asylsystem.

Utmärkt initiativ. Förhoppningsvis kan det kunskapsprojekt om vidarebosattas arbetsmarknadsintegration jag är projektledare för på Malmö Högskola bidra till att förverkliga regeringens ambitioner.
Upplagd av Emil kl. 11:20 0 kommentarer
Etiketter: DN debatt, Tobias Billström, vidarebosättning
onsdagen den 23:e juli 2008
Spanska regeringen vill repatriera 100 000 invandrare
Den spanska regeringen tänker erbjuda arbetslösa invandrare pengar för att återvända till deras ursprungsländer och stanna där i minst tre år. Målgruppen för förslaget är 100 000 invandrare från 19 länder, men regeringen tror att endast mellan 10 och 20 000 personer kommer att nappa på erbjudandet.

Undra om det var förslag som detta migrationsminister Billström menade när han nyligen uppmanade Mona Sahlin att ta lärdom av Spaniens migrationspolitik? Tror knappast det!
Upplagd av Emil kl. 23:49 0 kommentarer
Etiketter: repatriering, Spanien
tisdagen den 22:e juli 2008
Mer fokus på möjligheterna, tack!
Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan Captus, är en flitig skribent på tidningarnas debattsidor. Härom dagen skrev han en debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Visst kan invandrare ta sig fram”.

Enligt Nima beror den bristande integrationen ”i huvudsak på samhällssystemens utformning. Kombinationen av generösa bidragssystem, höga skatter, en rigid arbetsmarknad, platta lönestrukturer och svårigheter att starta och driva småföretag.”

Samtidigt:

De invandrare som utbildar sig, arbetar hårt och har en positiv attityd till samhället lyckas ofta ta sig fram. Att inte tillräckligt många invandrare väljer denna väg, ja det beror delvis på att medier och debattörer opportunt beskriver Sverige som genomgående rasistiskt.

En sådan bild ger uppmärksamhet, men det skapar en destruktiv och negativ inställning hos unga invandrare som spär på segregationen.

Jag håller med Nima om att bilden av möjligheterna för invandrare i Sverige utmålas alltför negativt. Internationella studier visar att svenskarna har bland Europas mest positiva attityder till invandring och etnisk mångfald och den bästa alternativt mest ”generösa” integrationspolitiken. Andra forskningsstudier visar att utbildning lönar sig lika bra för utrikes födda som inrikes födda. Mer fokus på möjligheterna hade inte varit fel.
Upplagd av Emil kl. 12:10 0 kommentarer
Etiketter: Aftonbladet, Integration, Nima Sanandaji
måndagen den 21:e juli 2008
Tips på måndagsläsning
Snart exporteras falafel från Malmö till hela världen. Kul, men mindre kul är att priserna på falafel i Malmö ökat med 100 procent på några få år.

Invandrare vill inte bo i Norrland. Jag klandrar dom inte.

Nogger black har blivit bok. Jag har fortfarande svårt att se antirasismen.

Domstol i Nederländerna underkänner de integrationstest som anhöriga måste genomföra innan de får inresetillstånd till landet. Men krav på språkkunskaper och samhällskunskap kvarstår för att få stanna permanent i landet.
Upplagd av Emil kl. 12:13 11 kommentarer
Etiketter: blandat, falafel, Nederländerna, Nogger Black, Norrland
söndagen den 20:e juli 2008
Löst tyckande om migration i Expressen
Expressens ledarsida bidrar idag till raden av ledare och debattartiklar som tycker att migration till Sverige är bra och att det behövs mer invandring. Jag skriver tycker, för i frågan om invandring verkar det, till skillnad från andra samhällsområden, som att fakta inte behövs.

Som vanligt från liberalt håll används Legrain som bevis på att invandring är en vinstaffär:

Invandringen är nämligen, som bland annat ekonomen Philip Legrain visat i sin bok ”Immigrants – Your Country Needs Them”, en vinstaffär för samtliga parter. Särskilt som den rika världens befolkning blir allt äldre.

Men faktum är att Legrain i sin bok till regeringens globaliseringsråd skriver att invandringen till Sverige idag är kostsam, men att det inte behöver vara på det viset. Han föreslår bland annat att vi avreglerar arbetsmarknaden så att invandrare tillåts konkurrera om jobben med hjälp av lägre löner och att invandrare inte ska få tillgång till trygghetssystemen. Då, menar Legrain, kan också Sverige tjäna på invandring.

Legrain visar alltså inte alls i sina böcker ATT migration är lönsamt för alla, utan att den kan vara det om man genomför de liberala reformer han skissar fram. Det handlar alltså om en normativ vision, inte en empirisk undersökning.

Sedan konstaterar Expressen att det mesta är politikens fel att integrationen inte fungerar, men utan att föreslå ett enda förslag till förändring. Än en gång sågas politiken utan att vi kan ana en skymt av vad alternativet är. Fler invandrare, det är det enda förslag jag kan se i artikeln.

Att invandringspolitiken, i synnerhet integrationsaspekten, varit katastrofal är inte invandrarnas fel. Faktum är att vi behöver inte bara en mycket bättre migrations- och integrationspolitik utan också många fler invandrare.

Jag ser, likt Expressens ledarsida, gärna att Sveriges befolkning ökar i antal. Men i så fall behövs en politisk omläggning av stora mått så att den befolkning som redan bor i landet slipper betala miljarder varje år till dem som invandrar. Till dess en sådan politik införs är invandring ingen tillgång utan en belastning. Hur mycket än jag, expressens ledarsida eller någon annan önskar att det vore annorlunda.
Upplagd av Emil kl. 18:42 2 kommentarer
Etiketter: Expressen, Migrationspolitik, Philippe Legrain, önsketänkande
Flemming Rose om muhammedkarikatyrerna
Gabriel Byström har för Göteborgspostens räkning träffat Jyllands-Postens kulturchef Flemming Rose för ett samtal om värderingar, yttrandefrihet och hur det är att leva under hot. Han menar att krisen som följde på publiceringen visar att den mångkulturella integrationsmodellen misslyckats.

Själv tycker Flemming Rose att Muhammedkrisen markerade den multikulturalistiska modellens sammanbrott i Europa.

– För mig handlar Muhammedkrisen om en likabehandling av alla grupper. Inte att man ska kräva mer eller mindre av muslimer utan samma sak som man kräver av andra. I det ligger ett erkännande och en inkludering.

Här ser vi åter avvägningen mellan särbehandling och likabehandling. Eftersom religiösa tolkningar skiljer sig så pass mycket åt, och för att slippa självutnämnda talesmän som kräver olika typer av särbehandling i religioners namn, är det antagligen bäst att hålla fast vid likabehandlingsprincipen.
Upplagd av Emil kl. 10:25 0 kommentarer
Etiketter: Flemming Rose, islam, muhammedkarikatyrer, mångkulturalism
fredagen den 18:e juli 2008
Supporter av mångkulturalism ny diskrimineringsombudsman
Den 1 januari 2009 slås de befintliga myndigheterna DO, HomO, HO och JämO ihop till en ny myndighet. Katri Linna blir chef för nya diskrimineringsmyndigheten och ny DO.

Linna är känd som stridbar ombudsman mot etnisk diskriminering. Hon och hennes myndighet har gång på gång drivit diskrimineringsmål där krav på särbehandling på grund av etnicitet och religion har prioriterats över principen om likabehandling mellan män och kvinnor. Linjen myndigheten har drivit har varit extremt mångkulturalistisk.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av den nya myndigheten nu när Linna också får ansvar för att motverka diskriminering av kvinnor och andra. Förhoppningsvis blir fokus nu på likabehandling istället för särbehandling.

Uppdatering:

Både Dick Erixon och Svenska Dagbladets ledararsida skriver om nya DO och hennes vurm för särbehandling på grund av etnicitet och religion.
Upplagd av Emil kl. 16:08 0 kommentarer
Etiketter: diskriminering, DO, jämställdhet, Katri Linna
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: