rädda 31

tisdagen den 19:e augusti 2008
Sveriges integrationsmodell bakom ökningen av antalet socialbidragstagare
Jesper Bengtsson på Aftonbladets ledarredaktion fortsätter att angripa regeringen för att antalet socialbidragstagare ökar. Hans argumentation är ohederlig.

Jesper Bengtsson vet mycket väl att det är de senaste två årens rekordstora flyktinginvandring som förklarar att trenden med minskat socialbidragstagande är bruten. Han använder till och med det faktum att antalet flyktingar som fick ekonomiskt bistånd ökade under 2007 med 27 procent som ett argument mot regeringen. ”Den grupp som är mest marginaliserad på arbetsmarknaden fick det alltså ännu svårare.”

Den svenska introduktionsmodellen

Den svenska modellen för att introducera nyanlända flyktingar och invandrare är att staten ersätter kommunerna för de kostnader som kommunerna har för socialbidrag/introduktionsersättning för nyanlända invandrare. När en flykting kommer till en kommun börjar kommunen betala ut bidrag till den som invandrar. Bidraget registreras hos Socialstyrelsen som socialbidrag. Det är tänkt att invandraren ska bli självförsörjande, men det brukar dröja – delvis på grund av att kommun och stat vill att den nyanlända ska gå igenom ett introduktionsprogram med språkundervisning m.m. Det är tänkt att introduktionen ska ta cirka två år. Det innebär att antalet registrerade socialbidragstagare automatiskt ökar med en ökad flyktinginvandring. En misslyckad introduktion följs också ofta av av vidare försörjning av socialbidrag vilket Socialstyrelsens statistik också visar. 2007 var 13,4 procent av befolkningen utrikes födda. Dessa 13,4 procent tog emot 62 procent av det ekonomiska biståndet (socialbidraget) samma år.

Antalet nyanlända invandrare har ökat

Om vi räknar med att en nyanländ invandrare i genomsnitt stannar i ett introduktionsprogram i två år så har antalet sett ut så här mellan 2005-2007:

2005: 17 883 i introduktion med socialbidrag som försörjning
2006: 35 813 – ”” –
2007: 59 180 – ”” –

Det är en ökning av antalet nyanlända flyktingar i introduktionsprogram under 2007 med 65 procent. Att antalet flyktingar med socialbidrag bara ökade med 27 procent under 2007 får i det sammanhanget ses som en framgång.

Vad vill Aftonbladet?

Den ökning av socialbidragstagandet som sker beror på att Sverige har bedrivit en generös flyktingpolitik och att man gett amnesti till många som länge levt ”under jord”. Vad jag vet så vill inte Aftonbladets ledarredaktion att Sverige ändrar sin flyktingpolitik så att den blir mer restriktiv. De har snarare stått bakom den svenska linjen. Därför är deras angrepp på regeringen ett stort hyckleri. Om landet hade haft en invandringspolitik likt den danska hade antalet socialbidragstagare varit mycket mycket lägre. Är det vad Aftonbladets ledarredaktion vill?
Upplagd av Emil kl. 08:57 0 kommentarer
Etiketter: Aftonbladet, ekonomiskt bistånd, Jesper Bengtsson
måndagen den 18:e augusti 2008
Invandringen till Sverige förtsätter att öka
SCB har redovisat befolkningsstatistik för första halvåret 2008. Sveriges befolkning ökade med 32 094 personer under det första halvåret. Den främsta orsaken till att befolkningen ökar är att invandringen kraftigt överstiger utvandringen. Under första halvåret invandrade 44 957 personer medan 21 998 personer utvandrade.

Invandringen, som varit den högsta någonsin de två senaste åren, har ökat med 1 524 personer jämfört med första halvåret 2007. Den största gruppen invandrare under första halvåret var svenska medborgare, 8 242 personer, följt av irakiska och polska medborgare.
Upplagd av Emil kl. 05:32 0 kommentarer
Etiketter: invandring, SCB, statistik
söndagen den 17:e augusti 2008
Billström svarar på DN-debattinlägget
Såhär svarar migrationsminister Billström (m) på kritiken från några samhällsdebattörer på DN debatt:

Billström tror i stället att förslaget kommer att bidra till att barnen får en drägligare vardag än vad de kan få i dagens Sverige. Har föräldern redan en bostad och inkomst mår barnet bättre, menar han.

– Förslaget kommer att avhjälpa trångboddhet och utanförskap. Vi skiljer inte heller familjen åt. De kan mycket väl åka tillbaka och hälsa på sin familj. De har gjort ett val att komma hit. Flyktingar är undantagna förslaget, säger Billström.

Ok. Här finns två saker att bena upp.

1. Flyktingar ska undantas från kravet på självförsörjning för anhöriginvandring.

Hur definieras flykting här? Är det bara de som får stanna av konventionsskäl som räknas som flykting så kommer undantaget att gälla mindre än 10 procent av alla dem som får asyl. Sammanlagt fick 18 414 personer uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl m.m. år 2007. 1113 av dem var konventionsflyktingar.

2. Att kunna åka ”hem” och träffa sin familj.

Om vi antar att försörjningskravet ska gälla de som får stanna av skyddskäl, vilket 2007 var långt över hälften av alla som beviljades asyl, uppkommer en fråga. Billström säger till DN att de som vill träffa sin familj mycket väl åka tillbaka och hälsa på sin familj. Varför har Sverige då beviljat dem asyl om de kan återvända för att hälsa på sin familj?
Upplagd av Emil kl. 16:46 3 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, DN debatt, försörjningskrav, Migrationspolitik, Tobias Billström
Min rapport används som argument på DN debatt
Idag kritiserar 4 kända samhällsdebattörer på DN debatt regeringens tankar på att införa försörjningskrav vid anhöriginvandring. Det är Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö (s), KG Hammar, tidigare ärkebiskop, Anders Wijkman, EU-parlamentariker (kd), och Lena Nyberg, Barnombudsman.

Artikeln använder den rapport jag skrev för NTG asyl & integration som fakta och argumentation.

Tobias Billström återkommer ofta till att av EU-länderna är det bara Sverige och Belgien som saknar någon form av försörjningskrav för anhöriginvandring och att vi med införandet närmar oss den lagstiftning som tillämpas i andra EU-länder. Men vad innebär ”någon form av försörjningskrav”?

Den Nationella temagruppen Asyl & integration har konstaterat att det är relativt ovanligt med försörjningskrav för kärnfamiljen i OECD-länderna, men desto vanligare med krav på inkomst och ordnat boende för den som vill invandra för att gifta sig. (min markering) Och Röda korset säger att i minst tio av EU:s medlemsländer är både flyktingar och andra skyddsbehövande undantagna från alla krav på försörjning. Det är en betydligt vidare krets än Billström föreslår för Sverige.

Ett försök att minska invandringen och utanförskapet

Jag tolkar regeringens förslag som ett desperat försök att bromsa upp invandringen av grupper som har det mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som därmed bidrar till utanförskap, trångboddhet och etnisk boendesegregation. Jag har inte tid att skriva något uttömmande i frågan just nu, men min grundinställning är delvis annorlunda än regeringens.

Försörjningskrav – för vem?

Jag håller med om att de som invandrar måste ta ett större ansvar för sin integration. Men det är inte rimligt att ställa krav på försörjning för personer som får stanna av skyddsbehov och vill återförenas med sin familj. Däremot kan man ifrågasätta kriterierna för att beviljas asyl och under vilka villkor som uppehållstillståndet ges. T.ex. kan man ge tillfälliga uppehållstillstånd, kräva fastställande av identitet, DNA-test för att bekräfta att barnen tillhör familjen osv.

För de som invandrar av andra skäl – för att studera, arbeta eller gifta sig med en person med uppehållstillstånd (inklusive inrikes födda) – är det däremot rimligt att självförsörjning och ordnade boendeförhållande krävs eftersom den invandringen är frivillig. Tyvärr är regeringens linje för närvarande den omvända.

Jag har skrivit mycket om försörjningskrav tidigare på Integrationsbloggen.

UPPDATERING av inlägget kl. 15.15
Upplagd av Emil kl. 04:46 3 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, DN debatt, försörjningskrav, Migrationspolitik
fredagen den 15:e augusti 2008
Irland: 90 procent av alla nya jobb till invandrare
Irlands ekonomiska framgångar har lett till att landet blivit ett populärt mål för invandrare. Landet framhålls allt oftare som föredöme för andra länder.

Irlands integrationsminister Conor Lenihan sade nyligen i ett tal att 90 procent av alla nya jobb gått till invandrare. Han berättade också om de insatser som görs inom skolan och om de språkkrav som kommer att införas för att få arbetstillstånd, permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
Upplagd av Emil kl. 11:26 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Irland
BBC News om karenfolket
BBC har besökt ett flyktingläger i Thailand där karenfolket bor efter att ha flytt från Burma. Inslaget är visserligen kort, men ger trots det en inblick i hur situationen ser/sett ut för de snart 1000 karenflyktingar som kommit/kommer till Sverige genom UNHCR:s vidarebosättningsprogram.

Trots en generellt låg utbildningsnivå har det enligt uppgift gått bra för de flesta av dem som kommit till Sverige.

Uppdatering:

Också CNN har gjort reportage från flyktingläger med Karenfolket i Thailand.
Upplagd av Emil kl. 10:56 0 kommentarer
Etiketter: karenfolket, vidarebosättning
torsdagen den 14:e augusti 2008
Växthusgaser och migration
Klimatfrågan har en förmåga att nästla in sig i alla möjliga och omöjliga sammanhang, nu också i migrationsfrågan. Rapporten Immigration to the United States and World-Wide Greenhouse Gas Emissions, utgiven av Center for Immigration Studies (CIS), kommer fram till att invandringen till USA ökar växthuseffekten.

The findings of this study indicate that future levels of immigration will have a significant impact on efforts to reduce global CO2 emissions. Immigration to the United States significantly increases world-wide CO2 emissions because it transfers population from lower-polluting parts of the world to the United States, which is a higher-polluting country. On average immigrants increase their emissions four-fold by coming to America.

Visserligen verkar CIS för att invandringen ska minska, men deras argument brukar vara mer seriösa. Att göra denna koppling är ju bara löjligt.
Upplagd av Emil kl. 13:55 0 kommentarer
Etiketter: CIS, humor?, Migration, miljö
Felaktig analys av EU och den gemensamma migrationspolitiken
Peo Hansen vid Linköpings Universitet får breda ut sina tvivelaktiga teser om EU i tidningen Dagen. Han menar på allvar att EU är på väg att utforma en gemensam migrationspolitik, byggd på argument som liknar extremhögerns. Det han kallar för forskning är i själva verket politiskt tyckande.

EU:s roll

Hansen har rätt att det skett en process inom EU mot en gemensam överstatlig migrationspolitik och dessutom allt mer samarbete för att koordinera en gemensam integrationspolitik. Hansen kommer sedan med många märkliga påståenden. Att EU ser genom fingrarna och uppmuntrar illegal invandring. Att EU arbetar för en mer restriktiv asylpolitik. Att EU använder ett rasistiskt språkbruk. Att assimilering är lika med rasism.

I själva verket är ju bekämpandet av illegal invandring och återsändande av dem högst upp på prioriteringslistan under det franska ordförandeskapet. Ett ordförandeskap som satt samarbete inom migrationspolitiken på dagordningen. Istället vill EU utveckla en gemensamt reglerad arbetskraftsinvandring. Det är också så att utvecklingen av ländernas migrationspolitik är ett förhandlingsspel mellan EU-kommissionen och de enskilda medlemsländerna. Ofta försöker EU:s institutioner begränsa ländernas möjligheter att införa en mer restriktiv invandringspolitik och att begränsa invandrares rättigheter. Ett exempel är Danmarks kamp mot EU för att få behålla sina tuffa regler för anhöriginvandring. En vän av migration och lika rättigheter borde i själva verket gilla EU. Det visas också av att många skeptiker till invandring ser EU som ett stort hot mot nationellt självbestämmande och därmed möjligheten att föra en mer restriktiv invandringspolitik.

Anpassning?

Sedan måste jag kommentera angreppet på en sekulär samhällsordning.

Peo Hansen menar att det mer och mer lutar åt att man utformar en gemensam sekulär europeisk värdegrund som invandrare tvingas rätta sig efter, men som den övriga befolkningen inte behöver anpassa sig till.

Det minsta man kan begära av alla som bor i EU är invånarna rättar sig efter en gemensam sekulär värdegrund. Det är inget som bara gäller muslimer och invandrare.

Läs mer om EU:s gemensamma migrations- och integrationspolitik här och om europeisk värdegrund här.

En mer sansad och korrekt analys av ämnet är boken Överstatlig flyktingpolitik av Hans E Andersson. Läs om den i SvD.
Upplagd av Emil kl. 05:52 6 kommentarer
Etiketter: EU, Migrationspolitik, peo Hansen, Värdegrund
tisdagen den 12:e augusti 2008
Om de svenska diskrimineringstesterna
Jag fick en fråga från Arnfinn Haagensen Midtbøen, vetenskaplig assistent på Institutt for samfunnsforskning i Oslo, om jag kunde hjälpa till med lite information om de diskrimineringstester som genomförts i Sverige. ISF utreder möjligheterna att genomföra liknande diskrimineringsstudier på den norska arbetsmarknaden.

Diskrimineringstest i Sverige

Diskrimineringstester, också kallade praktikprövning eller situation testing, är verkliga experiment där personer söker riktiga arbeten i syfte att kartlägga diskriminering hos privata och offentliga arbetsgivare. Två försökspersoner med likartade meriter ska söka samma jobb. Deras identiteter är fejkade och deras ansökningshandlingar påhittade. Den enda avgörande skillnaden mellan försökspersonerna är deras etniska ursprung. De potentiella arbetsgivarna är omedvetna om experimentet.

Det Socialvetenskapliga forskningsrådets etiska nämnd avslog på 1990-talet en ansökan om att genomföra diskrimineringstester. Integrationsverket tog åter upp frågan på 2000-talet och ville utföra tester. De vände sig till den dåvarande socialdemokratiska regeringen som sedan gav Integrationsverket uppdraget att genomföra studien. Uppdraget gavs till International Labour Office (ILO) som fick en donation för besväret.

Debatten

Studien har mött starka reaktioner. Bland annat har metoden får kritik av JO.

–Det är inte så lyckat av en myndighet som Integrationsverket att fejka situationer. En myndighets arbete ska präglas av tydlighet och öppenhet. Detta är en form av lurendrejeri, säger JO Nils-Olof Berggren till Sydsvenskan.

Antagligen var det kritik som denna som gjorde att uppdraget gavs till en tredje, oberoende, part genom donation på 3,2 miljoner kronor till FN-organet International Labour Office i Genéve. Donationen ledde till kritik om att myndigheten inte upphandlat tjänsten.

Frågan är om Integrationsverket gjort rätt eller fel. Alternativt om begreppet ”donator” ändå rättfärdigar affären. ST Press har låtit Riksrevisionen ta del av verkets uppgörelse med ILO. Revisorn Ulla Kalén anser att det är för tidigt att yttra sig, men utesluter inte att avtalet med FN-organet kan komma att granskas.

Metoden har också kritiserats av ST, Svenskt Näringsliv m.fl.

ILO studien

Studien Discrimination against Native Swedes of Immigrant Origin in Access to Employment gavs ut 2006. ILO lyfter fram några resultat av studien:

* Det finns diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund får, trots jämlika meriter, oftare negativa besked i sina kontakter med arbetsgivare.
* Branscher med många anställda med utländsk bakgrund tenderar att mer än i andra branscher föredra att anställa personer med svensk bakgrund.
* Diskrimineringstesterna utfördes i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det var ingen större skillnad på graden av diskriminering, men betydligt färre personer med svensk och utländsk bakgrund var framgångsrika i Malmö.
* Testerna visar att såväl ungdomar med utländsk som svensk bakgrund sällan får de jobb de söker. ILO menar att ett stora problemet är att det finns för få jobb, dvs. är ett utbudsproblem.
* Graden av diskriminering av personer med utländsk bakgrund är något lägre i Sverige än i de länder som tidigare använt metoden. Men samtidigt var det svårare för alla att få arbete i de svenska städerna.

Liknande studie

Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth, Kalmar Högskola har gett ut rapporten Evidence of Ethnic Discrimination in the Swedish Labor Market Using Experimental Data på The Institute for the Study of Labor (IZA) i Bonn. De har skickat ut fingerade ansökningshandlingar till 1614 arbetsgivare under perioden maj 2005 till februari 2006. Jobben har utannonserats genom Arbetsförmedlingen.

Studien visar att det sker diskriminering av män vars namn låter arabiska. Resultaten visar att var fjärde arbetsgivare diskriminerar mot denna ”minoritet” och att det sker oftare för mindre kvalificerade jobb. Men samtidigt förklarar diskrimineringen bara mindre än en sjättedel av skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

Studien kompletteras med intervjuer av arbetsgivare. Författarna konstaterar att diskriminerande arbetsgivare oftare är män och med en arbetsstyrka på mer än 35 procent män. Företag med mångfaldsplan diskriminerar inte mindre än andra företag.

Mindre seriösa diskrimineringstester

Dagens Nyheter och TV4 (inte längre online) har genomfört ambitiösa, men knappast vetenskapliga, undersökningar om omfattningen av diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningarna går ut på att undersöka reaktionen vid till exempel ett rekryteringstillfälle beroende på personens bakgrund.

Hyresgästföreningen har också genomfört en studie, diskrimineringsbarometern, som undersöker om hyresvärdar diskriminerar bostadssökande. Drygt 100 bostadsföretag har ringts upp av två bostadssökande, där den ene har ”svenskt” namn och den andre ”invandrarnamn”. I 37 procent av samtalen fanns inslag av diskriminering från hyresvärdens sida. I 14 fall var diskrimineringen så pass tydlig att bostadsföretagen anmälts till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). De kommunala bostadsföretagen diskriminerade i minst lika hög utsträckning som de privata hyresvärdarna.

Diskrimineringstester som bevis i brottsmål?

Regeringen utreder om diskrimineringstester ska kunna användas i brottsmål för att motverka diskriminering. Centerpartiet har uttalat sig för sådana tester. Frågan har tidigare utretts av DO.
Upplagd av Emil kl. 13:29 0 kommentarer
Etiketter: diskriminering, diskrimineringstester, ILO, situation testing
måndagen den 11:e augusti 2008
Israel sätter stop för invandring från Etiopien
The Falash Mura är ättlingar till judar som konverterade till kristendom för hundratals år sedan. De har fått tillstånd att invandra till Israel om de konverterar tillbaka och kan bevisa att deras förfäder varit judar. Staten Israel bestämde år 2003 ett tak på 35 000 Falash Mura, ett antal som nu uppnåtts.

Sedan 1984 har 120 000 personer invandrat till Israel från Etiopien.
Upplagd av Emil kl. 07:54 0 kommentarer
Etiketter: Etiopien, Israel, Migration
onsdagen den 6:e augusti 2008
Är svenskar verkligen positiva till invandring och mångfald?
Jag har fått en del reaktioner (e-post) på mitt förra inlägg om att svenska befolkningen är bland de länder, om inte det land, som är mest positiva till invandring och mångfald. Det stämmer ju inte med självbilden, varken hos dem som vill ha mindre invandring och menar att eliten inte lyssnar eller dem som menar att landet kännetecknas av rasism och diskriminering.

Enligt ”nogger black”-teoretikerna kryssar svenskarna i svar som är positiva till invandring och mångfald, medan de i själva verket är vardagsrasister och är med och upprätthåller en allomfattande strukturell rasism. Samtidigt finns det enligt opinionsundersökningarna ett väljarunderlag för ett parti som Sverigedemokraterna som är kritiska till dagens migrations- och integrationspolitik. Men det stödet är inte lika stort som i våra europeiska grannländer.

Båda sidorna menar att svenskarna lärt sig att fylla i politiskt korrekta svar i dessa attitydundersökningar. Svenskarna skulle alltså mer lydigt än invånare i andra länder kryssa i ”rätt svar” oberoende av vad man egentligen tycker. Men varför skulle invånarna redovisa mer positiva attityder än vad de har i anonyma undersökningar som dessa?

Jag tror att undersökningarna ger en relativt korrekt bild. Svenskarna vill ha mindre invandring än idag, men sjyssta villkor för de som invandrar. Om Sverigedemokraterna får fem till tio procent i nästa riksdagsval och tillsammans med andra partier stramar upp invandringspolitiken något i linje med andra europeiska länder men bibehåller en integrationspolitik med lika rättigheter i fokus får vi en politik i linje med befolkningens attityder.
Upplagd av Emil kl. 21:14 9 kommentarer
Etiketter: attityder, Migrationspolitik, opinionsundersökningar
Svenskar relativt positiva till invandring och mångfald
En läsare har frågat mig vad svenska befolkningen tycker om invandring och invandrare. När jag jobbade med hemsidan temaasyl.se så skrev jag en del om det och det är på sin plats att kort redovisa det här.

I december 2006 presenterades de senaste resultaten av Eurobarometer som är en stor Europaövergripande opinionsundersökning. Där mäts bland annat inställningen till invandring och invandrade. 40 procent av EU-medborgarna höll med om påståendet att ”immigrants contribute a lot to our country”. I Sverige var befolkningen betydligt mer positivt inställda. 79 procent ansåg att invandrade bidrar mycket till landet, vilket var överlägset störst andel. Andra länder med positiv inställning var Portugal (66 procent) och Irland (56 procent).

Svenska undersökningar

Innan Integrationsverket lades ner publicerade de regelbundna attitydundersökningar. Den sista integrationsbaromentern från 2007 visar att befolkningen blivit något mer negativa till invandring och etnisk och kulturell mångfald. Myndigheten lyfter särskilt fram tre resultat.

* De som bestämt uppger att de ”kan tänka sig rösta på ett parti som vill inskränka invandrarnas rättigheter” blir signifikant fler. 7,3 procent svarar att de ”absolut” vill göra det, mot 5,7 i förra mätningen. De som ”kanske” vill göra det är 16 procent.
* Tre av tio anser att ”infödda svenskar bör komma före invandrare när det gäller jobb, bostäder och bidrag” är en riktig tanke. 2007 ökar dock andelen (från 12 till 14 procent) som instämmer helt i en tanke som innebär systematisk diskriminering av invandrare på exempelvis arbets- och bostadsmarknaden.
* 15 procent instämmer helt eller delvis i tanken ”När arbetstillfällen minskar bör de invandrare som finns i Sverige skickas tillbaka till sina ursprungsländer”. I en jämförbar mätning i Tyskland 2006 instämmer mer än dubbelt så många (35 procent).

Mångfaldsgruppen vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitetet, verkar ha tagit över stafettpinnen från Integrationsverkret och fortsätter att kartlägga attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige.

Resultaten för 2007 visar att svenskarna fortsatt är positiva till mångfalden men att de som invandrar ska anpassa sig till vårt lands vanor för att vara välkomna.

Många svenskar har goda erfarenhet av nära kontakt och samarbete med personer med invandrarbakgrund. En stor majoritet håller också med om att invandrare skall ha precis samma sociala rättigheter som de som är medborgare i Sverige.

Antalet som vill att slöja bör vara förbjudet i skolan eller i arbetet får ökande stöd, men fortfarande är den svenska opinionen mindre negativ till slöja än i andra länder.

Det har också genomförts särskilda undersökningar om attityder till muslimer.

Mindre invandring önskas

Trots de positiva attityderna önskar majoriteten mindre invandring. Pew Research Center undersöker i The Pew Global Attitudes Project länders attityder till globalisering, invandring, religion, jämställdhet och demokrati.

Som vanligt är sveriges befolkning mest positiva, eller ivarjefall minst negativa, till invandring. På frågan “We should restrict and control entry of people into our country more than we do now.” är Sverige det land där minst andel av befolkningen håller med: 53 procent. De kan jämföras med t.ex. 62 procent i Kanada, 66 procent i Tyskland, 75 procent i Storbritannien och USA samt 87 procent i Italien.

Men det påverkar inte politiken

Det intressanta är att befolkningens negativa attityder inte påverkar migrationspolitiken i någon större utsträckning. Studien From Individual Attitudes towards Migrants to Migration Policy Outcomes: Theory and Evidence av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda visar det intressanta resultatet att befolkningens oftast negativa inställning till invandring inte verkar påverka ländernas migrationspolitik. Det finns ett gap mellan väljarnas önskemål och den förda politiken som författarna förklarar med att lobbying och påtryckargrupper har stort inflytande.
Upplagd av Emil kl. 11:30 0 kommentarer
Etiketter: attityder, internationell jämförelse, opiniopnsundersökningar
tisdagen den 5:e augusti 2008
Skilsmässor, polygami och shariaråd i Norge
Institutt for Samfunnsforskning har nyligen gett rapporten Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygamiss og Sharia-råd av Eli Ferrari de Carli.

Rapporten handlar om muslimska kvinnors rätt till skilsmässa – en fråga som vållat stor debatt i Norge. Bakgrunden är att civilrättsliga skilsmässor inte alltid erkänns enligt islamsk lag. Ferrari de Carli tar upp ämnet i relation till den pakistanska befolkningen i Norge och de politiska processer som frågan föranledde kring år 2003-2005. Vi får också en översikt över hur andra länder arbetar med frågan, bland annat i Storbritannien och Kanada.
Upplagd av Emil kl. 13:56 0 kommentarer
Etiketter: Norge, Sharia, Skilsmässa
måndagen den 4:e augusti 2008
Asylsökande i Australien och Japan
Australien

I Australien håller man på att överge den tidigare politiken att ”fängsla” alla asylsökande. Migrationsminister Chris Evans säger att det är ett steg mot en mer human inställning till asylsökande.

Children will no longer be detained in immigration detention centres, while people deemed to pose no danger will be able to remain in the community while their visa status is being resolved.

The government will reserve the right to detain some people arriving illegally by boat – mainly as a deterrent to people smugglers – but immigration officials will now have to justify why they pose a risk that requires their confinement. ”This isn’t about a mass opening of the gates, this is about a more humane treatment of asylum seekers, a more humane detention policy,” Mr Evans said.

Den tuffa policyn att låsa in asylsökande i särskilda läger, ofta på öar i stilla havet, infördes av arbetarpartiet på 90-talet och fullföljdes av John Howards konservativa regering.

Japan

Global Nation har publicerat en intressant artikel om kurdiska asylsökande i Japan.

Yusuf is one of a growing number of Turkish Kurdish children living precariously in Japan, where their parents wage court battles for legal status that often take years and almost always end in defeat.

Japan, as a leading democracy in Asia, has had a growing pull for Kurds fleeing Turkey, especially since the late 1990s when European nations tightened their immigration policies, and in part since Japan emerged as a major donor in the region following the first Gulf War.

But not a single one of several hundred Kurds who have applied for refugee status in Japan has succeeded in a country that has never welcomed large-scale immigration.

Under 2007 beviljade Japan 41 personer av 816 sökande asyl. 35 av dem var från Burma.
Upplagd av Emil kl. 11:56 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Australien, Japan
söndagen den 3:e augusti 2008
Ayaan Hirsi Ali på CNN
Jag har precis sett en längre intervju med Ayaan Hirsi Ali på CNN International (inte online) om islam i USA och Europa. Hirsi Ali menar att yttrandefriheten är det centrala för att åstadkomma en reformering eller åtminstone en positiv förändring inom den muslimska världen. Hirsi Ali tillfrågades också om varför integrationen av muslimer går bättre i USA än i Europa. Hon tog upp tre faktorer:

* I USA måste människor i större utsträckning försörja sig själv. Det ger människor värdighet, självkänsla och egenmakt. Europas välfärdssystem däremot befrämjar utanförskap.
* USA behandlar invandrare på samma sätt som andra, som vuxna människor med ansvar. Alla förväntas leva lagenligt och anpassa sig. Europas mångkulturalism och ”tolerans” behandlar invandrare som barn och har överseende med beteende som inte skulle accepteras från andra invånare.
* USA har en annan muslimsk befolkningssammansättning. Till USA kommer förhållandevis rika och moderna muslimer. Till Europa kommer många muslimer från landsbygd och traditionella samhällen och har därmed större problem att anpassa sig.
Upplagd av Emil kl. 21:53 1 kommentarer
Etiketter: Ayaan Hirsi Ali, CNN, Europa, islam, USA
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: