rädda 30

måndagen den 1:e september 2008
Arbete inte nog
Inlägget Sverigedemokraterna i Fokus avslutades med att jag ifrågasatte slutsatsen att Sverigedemokraternas saga är slut om invandrare får jobb. Det finns tvärtom mycket som talar för motsatsen.

* I våra grannländer är arbetslösheten bland utrikes födda mycket lägre, men stödet för invandringskritiska partier större. I Norge är t.ex. arbetslösheten bland utrikes födda 4,6 procent, jämfört med 13,4 procent i Sverige. Samtidigt har Fremskrittspartiet ett väljarstöd på över 30 procent.

* Många studier visar att det inte är situationen på arbetsmarknaden som avgör attityder till invandring. Hainmueller and Hiscox (2007) Educated preferences: Explaining attitudes toward immigration in Europe visar till exempel att negativa attityder till invandring i Europa framförallt beror på en uppfattning om ”kulturellt hot” – frågor om identitet och kulturella skillnader. Om man ska hårdra slutsatserna är det många som tänker: Hellre en arbetslös ”europe” än en arbetande troende muslim.
Upplagd av Emil kl. 16:33 1 kommentarer
Etiketter: attityder, populism, Sverigedemokraterna
Födelseland främsta förklaring av antalet sjukskrivningsdagar
Tommy Bengtsson och Kirk Scott har i rapporten Human Capital and Ethnic Determinants of Sickness Absence in Sweden 1993–2001 undersökt vad som förklarar olika individers sjukskrivningar.

Studien visar att det finns stora skillnader i antalet sjukdagar mellan inrikes födda och olika grupper av utrikes födda. Personer födda i Grekland, Irak, Turkiet och f.d. Jugoslavien har till exempel mer än dubellt så många registrerade sjukdagar som inrikes födda svenskar mellan 1993 och 2004. Skillnaderna är stora även om man kontrollerar för andra faktorer som utbildning, ålder m.m. Författarna konstaterar att de faktorer som huvudsakligen förklarar antalet sjukdagar är födelseland följt av utbildningsnivå.
Upplagd av Emil kl. 12:34 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, forskning, Integration, Sjukskrivning
Sverigedemokraterna i Fokus
Ni har väl inte missat Fokus långa artikel om Sverigedemokraterna? Artikeln fokuserar på de fyra ledande Sverigedemokraterna, som alla studerat på Lunds Universitet.

Sverigedemokraterna är lika mycket nu som tidigare ett enfrågeparti. Det är bara i flykting- och invandrarfrågorna som några väljare alls svarar att Sverigedemokraterna har de bästa idéerna.

Sverigedemokraterna har väljarnas förtroende på ett enda område. Framtiden för den »Fantastiska fyran« ligger inte i händerna på dem själva, utan avgörs av om de etablerade partierna kan hålla vad de lovat. Att de människor som söker sig hit från andra länder snabbt ska kunna försörja sig själva. Att de är en tillgång, inte ett problem.

Vinner inte etablissemanget den debatten kan vi snart ha en främlingsfientlig vågmästare i riksdagen. Får invandrarna jobb är Sverigedemokraternas saga all.

Jag ska senare kommentera sista meningen, Får invandrarna jobb är Sverigedemokraternas saga all, mer utförligt. Jag är inte helt övertygad om att det stämmer.
Upplagd av Emil kl. 09:17 2 kommentarer
Etiketter: Fokus, Sverigedemokraterna
fredagen den 29:e augusti 2008
Klartecken till kontroversiellt moskebygge i Köln
Så här ska Tysklands största moske se ut. Den har nu fått klartecken att byggas av politikerna i Köln. Jag gillar inte organiserad religion, men måste tillstå att den är ganska vacker. Läs mer i Spiegel Online.

Upplagd av Emil kl. 15:27 0 kommentarer
Etiketter: islam, Köln, Tyskland
Fortfarande få asylsökande i Storbritannien
Andra kvartalet 2008 sökte 5720 personer asyl i Storbritannien, vilket är lite fler än samma period förra året. Sverige hade under samma period 5219 asylsökande, alltså nästan lika många.

Av de ärenden som avgjordes i Storbritannien under andra kvartalet fick 69 procent avslag, 20 procent asyl och 11 procent stanna tillfälligt.
Upplagd av Emil kl. 14:38 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Storbritannien
torsdagen den 28:e augusti 2008
I dagarna införs språktest i Norge
Från och med den första september måste alla som vill bli norska medborgare behärska norska eller samiska. Antingen genom att ha genomfört 300 timmar godkänd norskutbildning eller ha andra dokumenterade kunskaper i norska eller samiska.

Till skillnad från i Sverige tillåter den norska medborgarskapslagen bara ett medborgarskap. Läs mer om medborgarskapslagen i Norge här.

Fotnot. Den nya medborgarskapslagen röstades igenom 2005 under Jens Stoltenbergs andra socialdemokratiska regering med stöd av Sosialistisk Venstreparti (motsvarar svenska Vänsterpartiet) och Senterpartiet (Centerpartiet).
Upplagd av Emil kl. 21:30 2 kommentarer
Etiketter: medborgarskap, Norge, språktest
onsdagen den 27:e augusti 2008
Vad är en acceptabel generalisering?
Petter Larsson har i Aftonbladet gjort ett kondensat av moderaternas DN-debattartikel om behovet av ny integrationspolitik:

De (invandrare, mitt förtydligande) lever på bidrag och jobbar svart. De erkänner inte barns, kvinnors och sexuella minoriteters rättigheter, utan prioriterar familj, klan, grupp och kultur. De respekterar inte grundläggande regler i samhället. Men svenska politiker vågar inte ställa krav på dem, eftersom de då stämplas som främlingsfientliga.

Här finns en hel del sanning och samtidigt en del grova generaliseringar. Frågan är när en generalisering är sann, när den är relevant och när en generalisering blir främlingsfientlig. Att 13,4 procent av befolkningen år 2007 var utrikes födda och att de tog emot 62 procent av det ekonomiska biståndet (socialbidraget) samma år är en sanning. Är det då en icke acceptabel generalisering att påstå att invandringen betungar socialbidragsutgifterna? Att en ökad invandring från utomeuropeiska länder bidrar till större problem med hedersrelaterat våld är en sanning. Samtidigt är det en minoritet utrikes födda som beter sig illa mot kvinnor och barn. Vad är då sanning och vad är generalisering? Att kräva av de som invandrar att respektera grundläggande regler i samhället borde inte vara några problem för de hederliga personer som vill bygga upp sina nya liv i landet. Varför tycker Larsson att det är orimligt? Och vad kvinnomisshandlare, homohatare och svartjobbare har med den liberala statens tanke om åsiktsfrihet och livstilspluralism att göra vet nog bara Petter Larsson själv.

Givetvis ska varje enskild person bedömas på egna meriter. Det är ju precis därför det behövs en ny migrations- och integrationspolitik. Så att alla inte klumpas ihop som omhändertagande offer, utan får en möjlighet att påverka sin framtid genom positiva insatser för sig själv, sin familj och därmed landet som helhet.
Upplagd av Emil kl. 20:49 0 kommentarer
Etiketter: Aftonbladet, generaliseringar, Integrationspolitik, Petter Larsson
Möjlighet att förkovra sig om den gemensamma europeiska migrationspolitiken
Tema Asyl är antagligen den bästa källan för att kontinuerligt förkovra sig om utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken. I veckan har de till exempel publicerat tre utmärkta artiklar som var och en förtjänar en stor läsekrets.

Kommissionens arbete med att utveckla politiken

Välstånd, säkerhet, solidaritet – EU-kommissionens förslag till tio principer om invandring går igenom EU-Kommissionens meddelande om utvecklingen av den gemensamma migrationspolitiken, bland annat innehållande tio gemensamma principer som syftar till att utifrån vad som tidigare åstadkommits på området skapa en mer sammanhängande och integrerad ram för medlemsstaternas och EU:s framtida åtgärder.

Det franska ordförandeskapets svar och vidare arbete

Den franska pakten – ett stöd för en europeisk asyl- och invandringspolitik? handlar om hur det franska ordförandeskapet gått vidare med arbetet om en gemensam europeisk migrationspolitik. De har lanserat en Europeisk invandrings- och asylpakt som kan fungera som uttryck för medlemsstaternas gemensamma stöd för den politik som kommissionen efterlyser i sina meddelanden. Enligt pakten föreslås medlemsstaterna åta sig att:
1) organisera/reglera legal invandring med beaktande av respektive medlemsstats specifika prioriteringar och behov samt att främja integration
2) kontrollera irreguljär invandring genom att återsända irreguljära migranter
3) stärka gränsbevakningen
4) skapa ”a Europe of asylum”
5) ingå omfattande partnerskap med ursprungs- och transitländer för att främja synergin mellan migration och utveckling

Hur ska den gemensamma politiken tolkas

Det intressanta är att utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken tolkas så olika. En del anser att EU, med Kommissionen i spetsen, förhindrar medlemsländerna att bedriva en mer restriktiv migrationspolitik, medan andra anklagar EU-projektet för att vara rasistiskt. Christian Råbergh skriver för Tema Asyl om statsvetaren Hans E. Andersons bok om utvecklingen av den överstatliga, europeiska asyl- och flyktingpolitiken och dess förhållande till den nationella politiken på området. Enligt Råbergh kan Anderssons bok – Överstatlig flyktingpolitik – också läsas som en initierad kommentar till en tidigare bok av statsvetaren Peo Hansen som tar upp EU:s migrationspolitik under 50 år.
Upplagd av Emil kl. 14:33 0 kommentarer
Etiketter: Christian Råbergh, EU, Tema Asyl
EU-medborgare söker asyl i Kanada
Det sker en ökning av EU-medborgare som söker asyl i Kanada. Det handlar framförallt om tjeckiska medborgare som är romer. Första halvåret hade 470 tjeckiska medborgare sökt asyl. Landet funderar därför på att återinföra visumkrav för tjeckiska medborgare.

Innan Tjeckien gick med i EU beviljades vissa romer från Tjeckien asyl – mellan 1996 till 2000 962 av 1677 asylsökande. Numera beviljas asylansökningar från romer bara i undantagsfall.

I Kanada finns ingen möjlighet att överklaga

Samtidigt får Kanada kritik för att det inte går att överklaga nekade asylansökningar. Landet är ett av få industrialiserade stater som inte ger asylsökande en möjlighet att överklaga asylbeslut. Det kanadensiska systemet går ut på att göra rätt första gången, är regeringens officiella linje. Möjligheter till att överklaga är både dyrt och tidskrävande menar de vidare.
Upplagd av Emil kl. 10:07 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Kanada, Romer, Tjeckien
tisdagen den 26:e augusti 2008
Nya rapporter
Norges integrationsmyndighet IMDi har gett ut en kunskapsöversikt om tvångsäktenskap i Norge. Professor Thomas Hylland Eriksen och ett tjugotal andra författare breder ut sig på nästan 200 sidor.

För den som orkar rekommenderar jag rapporten Changing Support for Asylum Seekers: An Analysis of Legislation and Parliamentary Debates av Emily Fletcher, University of Sussex. Här kan man läsa om debatten i det brittiska parlamentet om asylsökande och flyktingpolitik. The paper concludes that impartialist arguments have been largely unsuccessful at influencing policy in this political arena partly due to the inherent need of the democratic state to put citizens above outsiders, and rejects the rational model of policy making.

Missa inte numret av Forced Migration Review som handlar om de burmesiska flyktingarna. Sverige har bland annat tagit på sig ansvaret att årligen vidarebosätta hundratalet flyktingar från Karenfolket som flytt från Burma till flyktingläger i Thailand. Numret ger många viktiga perspektiv på arbetet med vidarebosättning av denna flyktinggrupp.
Upplagd av Emil kl. 14:42 0 kommentarer
Etiketter: Norge, Storbritannien, tvångsgifte, vidarebosättning
Sverigedemokraterna – igen!
Sakine Madon skriver idag i Expressen om partiernas vånda att bemöta Sverigedemokraterna. Hon står för den goda idén att bemöta Sverigedemokraterna i sak, snarare än att tjafsa om vem som mest tar avstånd från sd.

Jag anser dessutom att det är viktigt att ge väljarna ett alternativ till Sverigedemokraterna. Även om flera partier signalerar om förändringar så står alla de etablerade partierna för i stort sett samma migrations- och integrationspolitik. Partierna står enade mot Sverigedemokraterna, vilket på ett sätt är bra. Jag gillar inte heller enfrågepartier. Men väljarna vill ha ett alternativ bortom den konsensus som finns – ett konsensus som i ett omvärdsperspektiv på många sätt är extremt.

Min kollega Anders Hellström intervjuades den 22 augusti i Aktuellt om Sverigedemokraterna. (inslaget börjar 15 minuter in i sändningen) Han påpekade en mycket viktigt sak: att sverigedemokraternas väljare inte är extremister eller marginaliserade grupper utan medelsvenssons. En annan sak som framstod klart i inslaget är att Sd inte är ett högerpopulistiskt parti. Deras krav inför valet till europaparlamentet är utträde ur EU, vilket de endast delar med vänstern (och kanske fortfarande Mp). De tar också strid för att bibehålla kollektivavtalen. Det är besvikna socialdemokratiska kärnväljare som de framförallt vill åt. Dags att ta bort höger från beteckningen och kalla Sverigedemokraterna för populister.

Populism = politisk rörelse som vädjar till ”folket” och angriper en politisk eller social elit, ofta utan att detta hugfästs i en specifik ideologi.

En bra beskrivning om någon.
Upplagd av Emil kl. 13:39 7 kommentarer
Etiketter: Expressen, populism, Sakine Madon, Sverigedemokraterna
Moderaterna byter inriktning på integrationspolitiken?
Härom dagen skrev Mauricio Rojas ett inlägg om behovet av en ny inriktning på integrationspolitiken. Som av en händelse skriver ledande moderater – migrationsminister Tobias Billström, Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson – idag på DN-debatt att politiken bör omformas i den riktning som Rojas efterlyser. Rojas efterlyste tydliga gemensamma värderingar och ett ökat individuellt ansvarstagande för den som invandrar att sköta sig och försörja sig själv. Moderaternas linje signalerar samma omsvängning, men kommer inte med några konkreta förslag.

Budskapet i DN-debattinlägget

I centrum av artikeln finns budskapet att ställa tydligare krav på människor som vill leva här i Sverige. Invandrare ska inte ses som offer – utan behandlas som myndiga individer.

Sverige präglas i dag för mycket av några särdrag som försvårar framgångsrik invandring. Tydligast är den kravlöshet som accepterar att arbetsföra människor – oavsett etnicitet och ursprung – under långa perioder lever på bidrag i stället för att fullt ut ta ansvar för sin egen försörjning.

Att så få försörjer sig beror enligt författarna inte bara på kravlöshet utan också på usla ekonomiska incitament och 90-procentiga marginaleffekter för såväl infödda som invandrare som går från bidrag till arbete.

Enligt författarna koncentreras alltför många invandrare till redan segregerade och trångbodda bostadsområden. Istället ska invandrare ska flytta dit jobben och bostäderna finns. Jag menar att denna delen av politiken har fått orimligt stort utrymme. Det finns knappast finns någon del av Sverige där det automatiskt finns arbete för alla de som vill. Samtidigt är invandrartäta kommuner som Södertälje bland landets mest framgångsrika kommuner när det gäller nyanlända invandrares språkinlärning och sysselsättning.

Rättigheter och skyldigheter

De moderata företrädarna efterlyser att rättigheterna kompletteras med tydligare skyldigheter.

Rättigheter och skyldigheter går inte i takt i Sverige. Vi har ekonomiska rättigheter som är sällsynta i andra delar av världen. … Men lyckas vi inte bättre än i dag att se till att alla som flyttar till Sverige både försörjer sig själva och respekterar grundläggande regler i samhället, skapas grogrund för allvarliga konflikter.

I Sverige råder en utpräglad rädsla för att tydligt kommunicera helt fundamentala värderingar och värderingsburen lagstiftning till människor som kommer hit. Oron för att missförstås eller utpekas som främlingsfientlig gör att vi i praktiken helt avstår från att ge en realistisk bild av vilka krav som gäller för den som vill leva ett bra liv i Sverige.

Samtidigt kritiseras överdrivna krav på ”svenskhet” i arbetslivet, där kvalificerade eller talangfulla människor får en sämre chans att komma till sin rätt än i andra internationaliserade länder.

De flaggar också´för att medborgarskapet borde betyda mer och rymma ett ”eftersträvansvärt innehåll som påverkar både rättigheter och skyldigheter”.

Moderaternas nya förslag kommer att presenteras under våren 2009.

Från omhändertagande till ansvarstagande

Jag har länge skissat på en bok som har arbetsnamnet Från omhändertagande till ansvarstagande. Paradoxen i svensk integrationspolitik har varit att alla politiker vill bort från omhändertagandeperspektivet. Samtidigt har väldigt få kunnat ge exempel på hur det ska gå till. Partierna i riksdagen har, trots hårda ord dem emellan, varit överens om principerna bakom migrations- och integrationspolitiken. De bråk som förekommit om integrationspolitiken har handlat om små bagateller utan större betydelse.

Regeringens senaste utredning om en effektivare introduktion för nyanlända invandrare föreslår stora byråkratiska och administrativa nymodigheter, men principerna bakom politiken ligger också där fast. Jag har svårt att se hur regeringen kan genomföra de stora förändringar som utredningen föreslår när de ändå inte står för något reellt alternativ till dagens politik.

Nu sker en omsvängning hos vissa partier. Förhoppningsvis får vi snart se en situation där det finns politiska alternativ till dagens integrationspolitik.
Upplagd av Emil kl. 10:11 1 kommentarer
Etiketter: Elisabeth Svantesson, Integrationspolitik, Moderaterna, Tobias Billström
måndagen den 25:e augusti 2008
Invandringen till Australien bra för ekonomin
Den australienska regeringen beställer regelbundet analyser av invandringens ekonomiska effekter. I Australien, liksom andra läder som Kanada, USA, Storbritanien är det, till skillnad från i Sverige, inget märkvärdigt att räkna på invandringens ekonomiska effekter. Den senaste rapporten från Access Economics visar att varje kohort invandrare till Australien ger hundratals miljoner dollar plus till statsbudgeten och övriga ekonomin varje år.

Analysen undersöker invandringens kostnader för hälso- och sjukvård, utbildning, välfärd, arbetsmarknadstjänster och introduktionsprogram och de skatter som invandrare betalar in till statskassan och avgifter för visum. Beräkningarna visar att migrationen under 2006-07 ger ett plus på 536 miljoner dollar första året, 856 andra året osv. Andra invandringskohorter ger liknande ekonomskt överskott.

Det är svårt att förstå varför liknande ekonomiska beräkningar inte genomförs i Sverige. Alla politikområden behöver följas upp för att kunna justeras och förbättras .
Upplagd av Emil kl. 10:22 3 kommentarer
Etiketter: Australien, invandringens ekonomiska effekter
fredagen den 22:e augusti 2008
Lyssna på Rojas
Mauricio Rojas skriver idag om utvecklingen av integrationspolitiken i Europas länder. Det är en utveckling som Sverige ställt sig utanför. Medan alla de andra europeiska invandringsländerna har omvärderat sin integrationspolitik fortsätter Sverige i samma hjulspår trots att alla är överens om att vi inte lyckats. Rojas varnar med all rätt för att passiviteten får tråkiga konsekvenser:

I Sverige har vi ännu inte sett en motsvarande ansats till att omdefiniera vår så misslyckade integrationspolitik. Den tiden kommer, ty verkligheten kommer inte att låta oss att i all evighet fortsätta som vi hittills gjort. Frågan är hur länge vi ska behöva vänta på en sådan förändring. Att Sverigedemokraterna gör sitt intåg i riksdagen 2010 kommer att bli en del av det pris som denna fördröjning kommer att kosta oss. Men det kan kosta oss ännu mer om svårare tider sätter utanförskapets ackumulerade krafter i rörelse.

Vad är det då som kännetecknar den nya europeiska integrationsmodellen:

1. Betydelsen av det gemensamma i ett samhälle som präglas av växande mångfald. En fungerande mångfald kräver en stark kärna av delade värderingar, referenspunkter och lojaliteter. Rätten att vara olika förutsätter en skyldighet att vara lika i vissa fundamentala aspekter.
2. Integrationen definieras nu som en process där nykomlingen successivt vinner sin rätt att permanent stanna i landet och sitt fulla inträde i den nationella gemenskapen. Kraven på att inte begå brottsliga handlingar, att arbeta och försörja sig, att visa en vilja till integration genom att lära sig språket och om värdlandets historia är givna delar av denna stegvisa integration där man vinner sin rätt att stanna och bli medborgare.

Den första punkten ser jag som svår att få att fungera i en allt mer globaliserad värld. Att identifiera sig med det land där man bor kommer efter hand att bli allt mindre vanligt. Däremot ser jag punkt två som helt nödvändig. Om det inte finns en gemensam identitet måste det ivarjefall finnas ett stort eget ansvar för de som invandrar att sköta sig och inte ligga samhället till last. Individens negativa eller positiva prestationer bör få tydliga konsekvenser. Från ett omhändertagande till ett ansvarstagande.
Upplagd av Emil kl. 20:24 4 kommentarer
Etiketter: Europa, Integrationspolitik, Mauricio Rojas
På internat
Jag har inte hunnit skriva så mycket de senaste dagarna eftersom jag varit på internat tillsammans med alla medarbetare hos min nya arbetsgivare, MIM vid Malmö Högskola. Där fick jag möjlighet att lära känna de nya kollegorna och höra om de forskningsprojekt som pågår. På institutionen finns bland annat ett antal doktorandtjänster, två post doc, några tjänster knutna till gästprofessorn och andra som är mer av frifräsare med egna forskningspengar. Det ska bli otroligt kul att åter knyta bekantskap med den akademiska miljön.
Upplagd av Emil kl. 14:37 0 kommentarer
Etiketter: jobb, MIM
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: