Rädda 28

torsdagen den 18:e september 2008
Erlend Loe om respekten för religion
Erlend Loe är en fantastisk norsk författare. Jag har läst alla hans böcker. Nu är han aktuell med en barnbok om Knutby (Kurtby). När det gäller handlingen och skämt om religioner säger Loe till Expressen:

Kurt tror att han har blivit frälst, men det visar sig att han bara har drabbats av en kraftig diarré.

Författaren är inte rädd för att provocera med sitt ämnesval.
– Det där att man alltid ska ha respekt för vad andra tror på är struntprat. Det har gått för långt. Självklart ska man inte ha respekt för det irrationella och det känsliga. Det är förödande att ha respekt för sådana saker, säger han.

En person som driver med religiösa känslor i Sverige är Lars Vilks. Han borde, likt Loe, få uppskattning för sina verk. Istället fortsätter den ofattbara och galet okritiska reklamen för religion i våra dagstidningar.

Edit: Också SvD skriver om Loes kommande bok.

Att skriva en barnbok som utspelar sig i Knutby om än med förändrade inslag är inget som skrämmer Erlend Loe.

– Det är förödande att ha respekt för känsliga saker. Därför tänkte jag att det här är en genre som behövs i barnlitteraturen. Och därför har jag också med flit valt att vara barnsligt provocerande, säger han till tidningen.
Upplagd av Emil kl. 09:38 0 kommentarer
Etiketter: Erlend Loe, religion
Nya rapporter om Europa och från Norge
Centre for European Policy Studies (CEPS) har nyligen gett ut två studier om migration och integration med ett internationellt perspektiv. Sergio Carrera och Elspeth Guild analyserar i skriften The French Presidency’s European Pact on Immigration and Asylum: Intergovernmentalism vs Europeanisation? Security vs Rights? vad som händer omkring den gemensamma europeiska migrationspolitiken. Ännu mer intressant är Sergio Carreras rapport Benchmarking Integration in the EU: Analyzing the debate on integration indicators and moving it forward. Här analyseras de europeiska initiativen för att förbättra integrationen för utrikes födda i Europa och redogör för de försök som gjorts att utveckla indikatorer för integration och för att jämföra integrationspolitikens resultat.

Nya rapporter från Norge

Det märks att norrmännen har en myndighet för integration. De levererar en mängd intressanta rapporter som vi saknar i Sverige. Det blir allt tydligare att det var ett misstag av regeringen att lägga ner Integrationsverket. Sverige, med en av den industrialiserade världens största invandring (särskilt asylsökande) och tiotusentals humanitära invandrare i kommunal introduktion, hade behövt en bättre överblick av hur det ser ut för integrationen. SCB är också väldigt dåliga på att redovisa matnyttig statistik inom området. Nåja. Senaste tidens norska rapporter är bland annat:
* Faktahefte om innvandrere og integrering beskriver integrationsarbetet och presenterar statistiska nyckeltal om integrationen. En kioskvältare!
* Deltakelse og måloppnåelse: Resultatrapportering fra introduksjonsordningen 2007 redovisar innehåll och resultat av den norska introduktionen för nyanlända invandrare. En riktig nagelbitare!
Upplagd av Emil kl. 09:38 0 kommentarer
Etiketter: CEPS, Elspeth Guild, EU, introduktionsprogram, Norge, rapporter, Sergio Carrera, statistik
onsdagen den 17:e september 2008
Skydda ungdomarna nu
Sanna Rayman skriver om tvångsgifte på Svenska Dagbladets ledarblogg, vilket är ett av de ämnen som ligger mig närmast hjärtat. Jag har tidigare skrivit på Integrationsbloggen om sveket från svenska politiker att, likt andra länder i Europa, skydda unga flickor från tvångsgifte och påtryckningar att gifta sig. Dessutom har jag berört ämnet flera gånger under min tid som skribent på Temaasyl.se. Precis som Rayman skriver finns det åtgärder som försvårar tvångsgifte. Hon länkar bland annat i sitt inlägg till en studie som jag lade upp en gång i tiden på svensk server. Det finns alltså bevisat fungerande åtgärder för att skydda unga flickor (och pojkar). Agera nu, Billström och Sabuni!
Upplagd av Emil kl. 20:50 3 kommentarer
Etiketter: Ledarbloggen, Sanna Rayman, tvångsgifte
Shariadomastolar i Storbritannien drabbar kvinnor
Times rapporterar om shariadomstolar i Storbritannien.

Islamisk lag har officiellt antagits i Storbritannien, där sharia-domstolar får befogenhet att besluta om muslimska civila ärenden. Regeringen har, enligt Times, i tysthet gett befogenheter för shariadomare att uttala sig om ärenden, allt från skilsmässor och finansiella tvister till ärenden om våld i hemmet. Domarna verkställs sedan av det vanliga juridiska systemet.

Det har redan visat sig att shariadomarna diskriminerar kvinnor och tillåter kvinnomisshandel. Bland annat har arv delats upp så att döttrarna bara får hälften av männens andel och flera fall av våld mot kvinnor i hemmet har hanterats utan att männen fått straff.
Upplagd av Emil kl. 10:00 5 kommentarer
Etiketter: islam, könsdiskriminering, Sharia
tisdagen den 16:e september 2008
Arbetsmarknadsintegration i jämförelse
Tabellen visar den allra senaste statistiken om arbetsmarknadsintegration i OECD-länderna.

Diagrammet är sorterat efter utrikes föddas sysselsättningsnivå. Vi ser att Sverige ligger en bit nedanför mitten. Vi kan glädja oss åt att vi är bättre än fransmännen och belgarna. Alltid något.
Upplagd av Emil kl. 09:58 2 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, internationell jämförelse, OECD
måndagen den 15:e september 2008
Socialdemokratiska krav inte krav utan önskemål
Per Gudmundson uppmärksammar på ledarbloggen (SvD), bland annat genom att länka till mig (vilket är trevligt), att Socialdemokraternas nya kravlinje för integrationspolitiken mest består av luft.

Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor, Veronica Palm, undertecknade i förra veckan en debattartikel i DN som fick rubriken ”Låt inte flyktingarna bestämma var de ska bo”. I ingressen påstods att socialdemokraterna vill ställa ”tydligare krav på asylsökare”.

Men inget av de bägge påståendena, vare sig i rubriken eller i ingressen, tycks ha någon täckning i det faktiska policy-förslag som Palm presenterar. Där ställs inga krav.

Bra att fler än jag har uppmärksammat det.
Upplagd av Emil kl. 20:23 1 kommentarer
Etiketter: kravpolitik, Ledarbloggen, Per Gudmundson, socialdemokraterna
Helgens svenska debatt
Folkbladet resonerar om att integrationsprocesserna kan ta flera generationer.

Invandring är problematiska processer. Problemen är självklart tyngst för dem som flyktinginvandrar. De har satsat allt de äger och har, lämnat de gator och stenar där som barn de lekt för att söka ett bättre liv i ett fjärran land. Jag tror det är mycket svårt för den som inte själv gjort en sådan resa att fullt ut föreställa sig de påfrestningar som långväga invandrare utsätts för. Ingen bör vara förvånad över att det tar flera generationer innan någon egentlig integration inträffar

Abraham Staifo på GP menar att det är fel att tala om krav när det gäller arbetslinjen. Men det måste vara unikt för Sverige att något så självklart som egen försörjning plötsligt anses vara ett krav.

Nya invånare väntar i öknen

Sverige tar just nu, genom vidarebosättning, emot palestiska flyktingar från irak. Mör våra nya invånare i Aftonbladets reportage.
Upplagd av Emil kl. 09:11 1 kommentarer
Etiketter: Abraham Staifo, debatt, vidarebosättning
lördagen den 13:e september 2008
Europeisk pakt för invandring och asyl
Regeringen har tagit fram en faktapromemoria om den europeiska pakten för invandring och asyl (2007/08:FPM139) Det är en pedagogisk och utmärkt sammanfattning som alla som är intresserade av migrations- och integrationsfrågor bör ta del av.

Frankrike har under sitt ordförandeskap i EU hösten 2008 valt att prioritera asyl- och invandringsfrågorna. Som en del härav har det franska ordförandeskapet tagit initiativ till ett förslag om en europeisk pakt för invandring och asyl.

Det franska initiativet är ett förslag till en pakt om europeisk asyl- och invandringspolitik. Förslaget innehåller åtaganden inom följande områden: laglig invandring och integration, olaglig invandring och återvändande, gränskontroll, asyl samt partnerskap med tredjeländer och främjande av synergier mellan migration och utveckling.

Europeiska rådet kommer sannolikt, efter att förslaget har förhandlats och godkänts av rådet för rättsliga och inrikes frågor, att godkänna förslaget under hösten 2008.

Regeringens generella inställning är att stödja utvecklandet av en övergripande europeisk migrationspolitik som fördjupar det europeiska samarbetet och kompletterar medlemsstaternas politik på detta område. Som en del i detta arbete stödjer regeringen förslaget till en europeisk pakt för invandring och asyl.
Upplagd av Emil kl. 14:12 0 kommentarer
Etiketter: EU, Migrationspolitik
Mer om integration på DN debatt
Socialdemokraten Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, skriver idag på DN debatt att han är besviken på Moderaternas och Socialdemokraternas politik.

Trots att de som flyr till Sverige oftast är unga människor med starka drivkrafter hamnar en mycket stor del i bidragsberoende i storstädernas förorter. Det tar alldeles för lång tid innan flyktingarna lär sig svenska och blir en del av vårt samhälle. I vårt rika, glest befolkade land sover människor på madrasser och lever omänskligt hopträngda i små lägenheter. Välutbildade akademiker kör svarttaxi och arbetar på restaurang. Detta trots att politiker och näringslivsföreträdare säger att vi behöver välutbildad arbetskraft och bör utöka arbetskraftsinvandringen.

Det han kritiserar är samhällets oförmåga att utnyttja flyktingars kompetens och att politikerna inte gör något åt koncentrationen av flyktingar till storstädernas förorter.

Det vi verkligen måste förhindra är den mycket stora koncentrationen av flyktingar till ett fåtal bostadsområden. Enskilda kommuner får i dag ta ett orimligt stort ansvar.

Lago föreslår förändring enligt fem punkter. Nästan alla har bakgrund i ambitionen att sprida ut flyktingarna i landet.

* Avskaffande av EBO. Detta krävs för att förhindra att kommuner som Södertälje och Malmö blir överbelastade, vilket leder till ett uselt bemötande för nya flyktingar. Alla kommuner måste ta ett samlat ansvar för asyl- och flyktingmottagningen.

* Ett ökat regionalt ansvarstagande för mottagandet och ett maxtak för varje kommun. Staten, regionen och kommunerna bör komma överens om ett maxtak för hur många asylsökande och flyktingar respektive kommun bör och kan ta emot.

* Matcha flyktingens kompetens och erbjud olika alternativa kommuner och regioner med utgångspunkt i möjligheterna på arbets- och bostadsmarknaderna. Arbetsförmedlingen bör få ansvar för att snabbt få in flyktingarna i arbete.

* Speciella introduktionsprogram ska utformas för flyktingbarnen. Föräldrar och barn ska också ges information om den svenska skolan samt vilka utbildningsmöjligheter och skolalternativ som erbjuds i olika kommuner.

* Högskolor och universitet bör ges ett speciellt ansvar för kompletterande utbildning till flyktingar med akademisk bakgrund.

Det är inga märkvärdiga förslag. Som jag ser ligger de nära förslagen i den rådslagsrapport han kritiserar. Det är svårt att förstå varför Lago är så upprörd att han skriver en DN-debattartikel om saken.
Upplagd av Emil kl. 08:39 16 kommentarer
Etiketter: Anders Lago, EBO, Integrationspolitik, socialdemokraterna
fredagen den 12:e september 2008
Full sysselsättning i Norge
Norska arbetsmarknaden är verkligen glödhet. Nya uppgifter visar att endast 9 388 utrikes födda var registrerade som arbetslösa det andra kvartalet 2008.

1,5 procent arbetslösa!!!!

Målt i prosentpoeng, hadde innvandrere fra Afrika størst nedgang i ledigheten fra 2. kvartal i fjor med 1,6 prosentpoeng. Denne gruppen har likevel fortsatt høyest registrert arbeidsledighet med 9,5 prosent. Dernest kommer den asiatiske gruppen med 5,6 prosent ledige. Av de øvrige ikke-vestlige innvandrerne hadde de fra Øst-Europa utenom EU 4,8 prosent ledige og de fra Sør- og Mellom-Amerika 3,9. Alle de vestlige gruppene lå bare noen få desimaler over landsgjennomsnittet på 1,5 prosent, mens innvandrere fra EU-landene i øst lå litt høyere med 2,1 prosent ledige.
Upplagd av Emil kl. 14:16 1 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, Norge
Socialdemokraternas idéer känns igen
Socialdemokraterna har presenterat två program som målar upp inriktningen på deras framtida integrations- och migrationspolitik. Ett handlar enbart om migrations- och integrationspolitik, Migration: En rättvis värld är möjlig, och det andra, Investera i vår välfärd, har en bredare ansats. Båda är en del av Socialdemokraternas rådslagsarbete.

Jag gör följande iaktagelser

De (alltså den socialdemokratiska arbetsgrupp som skrivit rapporterna) uttalar sig positivt om utvecklandet av en gemensam europeisk migrationspolitik. Här skiljer sig inte politiken från t.ex. alliansen. De delar också alliansens ambition att arbeta med vidarebosättning av kvotflyktingar på europeisk nivå. Det senare gillar ju jag som arbetar med frågan. Migrationsrapporten lyfter fram några områden som de menar är i särskilt behov av en översyn:

• Sverige behöver bli bättre på att välkomna nya svenskar och ta tillvara deras resurser i arbetslivet.
• Sverige måste anpassa vår lagstiftning inför kommande behov av arbetskraftsinvandring.
• Sverige måste bli bättre på att hantera situationen för dem som lever i Sverige utan tillstånd.

Bakom alla fina ord kan jag bara skönja ett fåtal konkreta förändringsförslag:

Socialdemokraterna vill förändra mottagningen av asylsökande. Under asylprövningsperioden bör ett boende kunna anvisas för den asylsökande, så att asylprocessen går så snabbt som möjligt, t ex genom närhet till den prövande myndigheten. Även om de inte skriver det rakt på sak är det uppenbart att de vill avskaffa EBO, som leder till ”att människor, i synnerhet barn, far direkt illa som ett resultat bland annat av att alltför många personer bor i samma lägenhet. Därför bör lagstiftningen ses över i syfte att alla kommuner tar ett ansvar för mottagandet, att möjlighet ges att kunna anvisa ett boende under själva asylprövningen. Det boende som anvisas, som idag kallas för anläggningsboendet och handlar om helt vanliga lägenheter, bör utvecklas ytterligare och lagen om eget boende ses över.”

När det gäller introduktionen vill de ge varje nyanländ invandrare ett personligt ombud som tillsammans med migranten har huvudansvaret för en introduktionsplan för den första tiden i Sverige. Förslaget liknar det som nyligen presenterats av en statlig utredning. Där kallar de ombudet för lotsar. De föreslår också mer pengar till kommuner med stort flyktingmottagande.

Övriga förslag är egentligen bara en upprepning av tidigare politik med över 20 år på nacken. Bättre undervisning i svenska, Kompletteringsutbildning för utländska akademiker och yrkesutbildade, Ta vara på kompetens, Löneliknande introduktionsersättning m.m. är, om inte socialdemokraterna vet om det, inriktningen på politiken sedan decennier tillbaka. I princip innebär alltså förslagen att introduktionen fortsätter som idag, men med ambitionen att sprida flyktingarna över landet… I dokumentet investera i välfärd skriver de att ”Vi vill att alla kommuner i lag ska var skyldiga att ta mot flyktingar motsvarande sin totala andel av befolkningen.” Spridningstanken är alltså central.

De vill också bli av med begreppet integration och ersätta det med delaktighet. Vi tycker att det är dags att lämna begreppet integration och upprätta ett nytt begrepp. Integration kan aldrig vara ett mål i sig. Vi vill istället använda ordet delaktighet. Att vara delaktig är att vara en del i det land man lever i. Allas delaktighet är ytterst en fråga om demokrati och medbestämmande och en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett samhälle som präglas av solidaritet och sammanhållning.

När det gäller arbetsmarknadsinvandring förespråkar de mer styrning och kontroll och för papperslösa vill de lägga mer ansvar på arbetsgivare. De öppnar för möjligheten att arbetsgivaren kan dömas till skadestånd till arbetstagaren. Straffet för att utnyttja arbetskraft skulle således öka och sannolikt minska förekomsten av oseriösa arbetsgivare, samtidigt som incitamenten för att anmäla dessa skulle öka.

Sammantaget: Mer spridning, annars kör vi på som vanligt.
Upplagd av Emil kl. 13:08 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Migrationspolitik, socialdemokraterna
torsdagen den 11:e september 2008
”sälj rätten att invandra”
Holger Kolb, från University of Osnabrück, har utvecklat en ovanlig modell för att hantera migrationen: att sälja rätten att invandra: Entrance fees for migrants: A fair and efficient proposal for immigration policy reform.

Förslaget innebär att staten accepterar en invandrare som uppfyller följande kriterier:
a) betala landets inträde;
b) kontroll för möjlig terrorism och brottslighet, och
c) inte ha några smittsamma sjukdomar.

Kolb räknar upp fördelarna med systemet:

• Det är mycket mindre byråkratiskt: Det behövs bara en liten myndighet som följer upp att betalning sker, och kontrollerar kriminalregister och hälsointyg.
• Det är mycket mer effektivt: Systemet med inträdesavgift utgår från individens egen kunskap. Invandrarens personliga engagemang är avgörande. Bara de invandrare som tror att investeringen kommer att vara givande kommer att ansöka om inträde och därmed betala avgiften. De som väljer att betala avgiften borde vara ganska duktiga, motiverade och hårt arbetande. Invandrare som har möjlighet att betala avgiften skulle därmed automatiskt har olika egenskaper som destinationsländerna söker efter.
• Det är mer rättvist. De flesta migrationslagar i industriländerna skiljer mellan hög och lågutbildade invandrare vilket kan ha en diskriminerande effekt. Inträdesavgiften är ett mer rättvist sätt eftersom det uppmuntrar de som är ekonomiskt aktiva, ambitiösa och har en bra arbetsmoral. De som inte har råd att betala inträdesavgift omedelbart kan ta lån. Det enda kravet systemet har är att den som invandrar måste arbeta hårt, en förutsättning som alla i princip kan uppfylla.

Om den som vill invandrare kan betala en summa till staten för laglig invandring istället för till människosmugglare hade mycket varit vunnet. 100 000 kronor kanske är rimligt.
Upplagd av Emil kl. 16:59 11 kommentarer
Etiketter: Holger Kolb, Migrationspolitik
Nyheter från bloggosfären
Merit Wager levererar som vanligt många intressanta iaktagelser: från migrationsverkets personal och om papperslösa/tillståndslösa. Hon frågar sig också, som de antagligen gör i Kanada, varför antalet asylsökande från demokratiska länder i och på väg in i EU kan fortsätta i så pass stor omfattning.

Gudmundson fortsätter att granska det svenska stödet till barbariska terrororganisationer.

Johan Ingerö demonterar Aftonbladets antikapitalistiska rasismanklagelser.

Nina Daryamadj läser koranen i P1.

Sakine Madon om gamla gubbar som inte drar sig för att spela ut ”raskortet” när argumenten tryter.
Upplagd av Emil kl. 13:49 0 kommentarer
Etiketter: bloggar, Merit Wager
onsdagen den 10:e september 2008
Årets viktigaste migrationsrapport har kommit
För oss som jobbar med migrations- och integrationsfrågor är OECD:s årliga migrationsrapport, International Migration Outlook, en bibel. Årligen redovisar de politikområdets utveckling, hur migrationsflödena ser ut, hur integrationen fungerar och presenterar några fördjupande analyser. Det går att läsa en svensk sammanfattning som pdf, men jag rekommenderar verkligen ett besök på ett bibliotek för att ta del av den fullständiga versionen.

I denna årliga publikation analyseras den senaste tidens utveckling med avseende på migrationsrörelser och migrationspolitik i dessa länder. Författarna understryker den ökande betydelsen av inflödet av högt kvalificerade arbetstagare, temporär arbetskraft och studerande. Man undersöker också närmare de ökande migrationsflödena i områden med fri rörlighet, främst i Europa. Årets upplaga koncentrerar sig på immigranternas sysselsättningssituation och deras bidrag till förändringarna i OECD-ländernas totala sysselsättningsstruktur.

För första gången presenteras en “resultattabell” för arbetsmarknadsintegration och en analys av löneskillnaderna mellan invandrare och infödda. Publikationen granskar också de viktigaste förändringarna i de migrationspolitiska programmen, bl.a. ny lagstiftning som reglerar immigranters inresetillstånd, vistelse och tillträde till arbetsmarknaden. Den selektiva rekryteringen av invandrarna på grundval av arbetsmarknadens behov beskrivs, liksom åtgärder för att underlätta invandrarnas integrering. Internationell samverkan för att förbättra gränskontrollen och bekämpa illegal invandring analyseras i detalj.

Jag kommer att delge små smakprov från rapporten de kommande veckorna med fokus på Sveriges situation. Håll ögonen öppna.
Upplagd av Emil kl. 20:44 5 kommentarer
Etiketter: International Migration Outlook, internationell jämförelse, OECD, statistik
Sverige vill slippa bedöma asylansökningar
Sverige är det land i Europa som hanterar flest asylansökningar. Regeringen är bekymrad och tycker det är orättvist. Men istället för att ändra den svenska migrationslagstiftningen så att det blir mindre lockande att ta sig till just Sverige vill den svenska regeringen, med Billström i spetsen, att EU ska hantera asylansökningarna. På så sätt slipper regeringen själv smutsa ner fingrarna för att minska asylinvandringen.

Från TT:

Målet är ett gemensamt system för asyl år 2012. Hoppet är att det gemensamma systemet ska vara rättvisare och göra att ansökningarna sprids jämnare över unionen.

– Det viktigaste är att vi kommer ifrån asyllotteriet vi har i dag, säger Sveriges migrationsminister Tobias Billström.

Skillnaden i medlemsländernas politik gör att många asylsökanden åker genom Europa för att lämna in sin ansökan i ett land där det är lättare att få asyl — i stället för att som lagen kräver ansöka i det första EU-landet de kommer till.

Även internationell media citerar migrationsministern:

”At present, the most important thing is deciding where to hand in your application rather than what actual reasons you have for seeking asylum,” Mr Billström said.

En intressant detalj när man läser internationell rapportering är det franska ordförandeskapets starka fokusering på politiska flyktingar. Asylsystemet är till för politiska flyktingar, inte, som idag, för andra kategorier av invandrare:

“It is the duty of the EU to offer better protection to political refugees,” Hortefeux said. “Asylum cannot and will never be a modifying variable in immigration policy.”
Upplagd av Emil kl. 13:07 5 kommentarer
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: