Rädda 27

måndagen den 29:e september 2008
Svenskt medborgarskap är populärt
Sverige är fantastiskt. Det kvittar nästan vad man undersöker när det gäller migrations- eller integrationspolitik så sticker Sverige ut som ett extremt land. Jag roade mig t.ex. med att ta fram statistik om naturaliseringsgraden i olika OECD-länder. Naturaliseringsgraden visar hur stor andel av de utländska medborgarna i ett land som väljer att bli medborgare under ett år.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Diagrammet visar att nästan 11 procent av de som var utländska medborgare i Sverige valde att bli svenska medborgare under 2006. Det är nästan dubbelt så stor andel som de länder som kommer närmast oss, Norge och Storbritannien, och mer än dubbelt så hög andel som de flesta andra europeiska länder.

Anledningen till att Sverige är så speciellt är antagligen två:
1. Det är jämförelsevis lätt att bli svensk medborgare
2. Sverige har en stor andel flyktinginvandring och de har oftast en högre sannolikhet att vilja bli medborgare än övriga kategorier invandrare.
Upplagd av Emil kl. 13:13 7 kommentarer
Etiketter: internationell jämförelse, medborgarskap, statistik
Ny artikel hos Tema Asyl
Jag har skrivit en artikel om OECD:s årliga migrationsrapport för TemaAsyl.se.

Årets stora migrationsrapport från OECD har kommit ut. International Migration Outlook 2008 innehåller omfattande fakta och statistik över bl a migrationsflöden och invandrares arbetsmarknadsintegration. Årets fördjupningstema handlar om situationen för lågkvalificerade (och irreguljära) invandrare samt återvändande/återvandring. I rapporten redovisas också förändringar i migrations- och integrationspolitiken i respektive medlemsland.
Upplagd av Emil kl. 08:53 0 kommentarer
Etiketter: International Migration Outlook, OECD, Tema Asyl
söndagen den 28:e september 2008
En inblick i Mellanösterns hederskultur
Missa inte den fantastiska dokumentärfilmen Inte som min syster.

Dalida är stark och modig tjej som vägrar gifta sig på familjens villkor. Innan hon hunnit fylla 16 år har hon blivit utsatt för tre mordförsök av pappan och hans bröder. Trots detta och mot alla odds växer sig Dalidas protest allt starkare.

Hon revolterar, bryter invanda mönster, struntar i traditionerna och triumferar slutligen då hon lyckas gifta sig med den man hon är förälskad i och som dessutom är kristen. Men revolten har sitt pris. Dalida kan aldrig mer återvända till sin hemby.

Filmen ger en inblick i en, för kvinnor, förskräcklig miljö. Men den innehåller en smula hopp om en något bättre framtid.
Upplagd av Emil kl. 13:35 0 kommentarer
Etiketter: hederskultur, jämställdhet, mellanöstern
lördagen den 27:e september 2008
Så blir mångfaldssverige
I regeringens strategi för integrationsarbetet, Egenmakt mot utanförskap, finns ett avsnitt om vad vi kan förvänta oss av den ökande mångfalden (sid. 31). Det är intressant att ta del av regeringens scenario.

Invandringen medför att en successivt ökande andel av befolkningen utgörs av invandrare och deras barn. Många språkliga, religiösa och etniska minoritetsgrupper fortsätter att växa under de kommande åren. Den geografiska koncentrationen av vissa språkliga och religiösa grupper i särskilda områden kan antas fortsätta, t.ex. arabisk- och somalisktalande muslimer i förorter till Malmö och kristna arabisktalande i Södertälje.

Vi kan se fram emot permanenta stora religiösa minoritetsgrupper, som också antas bilda egna institutioner.

Utvecklingen innebär att många minoriteter får bättre förutsättningar att etablera och utveckla institutioner såsom friskolor, föreningsliv och trossamfund. Därmed kan dessa institutioner också förväntas få större betydelse för levnadsförhållandena för många människor.

Offentliga sektorn kommer att utsättas för nya utmaningar och krav.

En ökande mångfald i befolkningen kan ge upphov till dynamiska sociala och ekonomiska effekter. Samtidigt innebär den att den offentliga sektorn behöver hantera en mer komplex miljö och ta hänsyn till en successivt ökande variation av individuella behov, önskemål och förutsättningar. Även om mångfalden i det stora hela är en positiv förändring i samhället, kommer inte alla uttryck för den att vara det. Möten mellan olika värderingssystem innebär också fler potentiella konfliktsituationer. Anpassning av offentliga verksamheter till denna mer komplexa miljö samt säkrandet av social sammanhållning i en befolkning som präglas av etnisk och religiös mångfald kommer att vara strategiska utmaningar för den offentliga sektorn under de kommande åren. Behovet av bredare språklig kompetens i offentlig sektor fortsätter att öka. Antalet äldre invandrare ökar, vilket ställer nya förväntningar på vård och äldreomsorg.

Nu vet vi alltså vad som väntar.
Upplagd av Emil kl. 20:22 6 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, mångfald, Sverige
torsdagen den 25:e september 2008
Danskhatet sprider sig till Expressens ledarsida
Danskarna har ännu en gång uppfyllt rollen som mediasveriges hatobjekt. Denna gång är det Karin Olsson i Expressen som äcklas över danskarnas migrations- och integrationspolitik i ledarartikeln Det ruttna Danmark.

Det framstår för mig fullständigt absurt hur våra liberala ledarredaktioner kan hata ett lands demokratiskt framröstade politik så intensivt. Varför inte lite omväxling och ge sig på Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge eller något annat land som avviker från den svenska linjen? Läs mitt tidigare längre inlägg om danskhatet.
Upplagd av Emil kl. 13:11 1 kommentarer
Etiketter: Danmark, Expressen, Integrationspolitik, Karin Olsson, Migrationspolitik
Svaga argument mot Sverigedemokraterna
Missa inte Per Gudmundsons sågning av Socialdemokraternas strategidokument för att bemöta Sverigedemokraterna.

Om detta är vad s har att komma med så har debatterna redan förlorats.

Om s tror sig vinna på detta sätt ligger vi illa till. Populisterna kan bara besegras med konkret politik. Med jobb i stället för bidrag. Med polis i stället för gäng. Med trygga bostadsområden i stället för ghetton. Med jämställdhet i stället för hederskultur. Det ser tyvärr inte ut som att socialdemokraterna vill hjälpa till med det.

Socialdemokraterna verkar inte ha lärt någonting av sin tid i opposition.
Upplagd av Emil kl. 11:36 4 kommentarer
Etiketter: Per Gudmundson, socialdemokraterna, Sverigedemokraterna
Blandade nyheter
Här är några intressanta nyhetstips.

Regeringens förslag till nya regler för arbetskraftsinvandring kommer redan nästa år att betyda en rejäl ökning av antalet personer som kommer till Sverige för att arbeta skriver Göteborgs Posten. Migrationsverket räknar med att 17 000 personer från tredje land kommer till Sverige i år.

– För nästa år tror vi att antalet stiger till 37 000. Det är en grov prognos men vi tror att den nya lagen innebär en kraftig ökning av antalet ansökningar om arbetstillstånd, säger Christina Werner, verksamhetschef på Migrationsverket.

För att en person ska få arbetskraftsinvandra ska jobben först utannonseras i Sverige och hela EU. Jag kan inte förstå prognoserna för arbetskraftsinvandring. Hur kan det vara så att vi har 10 000-tals jobb som inte kan tillsättas av svenskar eller europeer när vi har 100 000-tals arbetslösa i landet. Det övergår mitt förstånd.

Regeringskansliet har gett ut en faktapromemoria om Grönboken om migration, rörlighet och utbildningssystemen i EU (2008/09:FPM9). Grönboken behandlar utmaningen med det stora antalet skolbarn med invandrarbakgrund som har svårt att nå tillfredställande resultat i skolan och befinner sig i en svag socioekonomisk situation.

BBC News rapporterar om vidarebosättningen av palestinier till Island.

A group of Palestinian refugees who had been camped on the Iraqi Syrian border have been given a new home in Iceland. The eight Palestinian women and their children arrived in Iceland to start a new life after spending the last two years living in a refugee camp. Brandy Yanchyk reports from Iceland.

Sverige har accepterat ett hundratal palestinier från samma läger för vidarebosättning.

EU:s roll för migrations- och integrationspolitiken i medlemsländerna blir allt mer tydlig. Tidigare har Danmark fått backa när det gäller regler för angöriginvandring. Nu hotar EU Kommissionen med åtal för italiens invandringspolitik och behandling av romer.

Italy must change its rules allowing authorities to expel European Union citizens from the country or risk facing a lawsuit in EU courts, the bloc’s justice chief warned Tuesday.

Italy is conducting a census of tens of thousands of Gypsies, many of whom come from EU-member Romania or elsewhere in the Balkans. It says the moves will help authorities clamp down on crime and push Roma children to attend school.

Human rights groups and EU lawmakers have called on Barrot to support legal action against Italy over the measures.

Critics say the crackdown is an attempt to win favor with voters who blame Gypsies for street crime.

Italy insists the crackdown does not infringe on EU citizens’ rights.
Upplagd av Emil kl. 10:37 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, EU, island, Italien, Romer, utbildning, vidarebosättning
onsdagen den 24:e september 2008
Ett aktivt Integrationsdepartement
Medan jag har varit i Norrköping och jobbat (och samtidigt passat på att se MFF förlora igen) har Integrationsdepartementet varit flitiga. Förutom att presentera satsningar i höstbudgeten har de, lite i skymundan, kommit med en skrivelse, Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, som redovisar strategin för kommande års arbete med integrationspolitiken. Jag har inte tid att kommentera innehåller just nu men hoppas kunna återkomma inom kort.

Nu ser jag också att Integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp) lanserat rapporten ”Lärarnas iakttagelser rörande förekomst av hedersrelaterat förtryck”. Den senare rapporten är mycket viktig för oss som vill garantera att alla barn och ungdomar får möjlighet till utbildning. Undersökningen är gjord av Anders Lange, en nestor när det gäller IMER-forskning, på uppdrag av Forum för Levande Historia.

De vanligaste formerna av hedersrelaterat förtryck, som lärarna uppger i undersökningen, är ansökan om dispens eller systematisk frånvaro från gymnastik och simundervisning samt systematisk frånvaro från klassfester och andra aktiviteter där barnen kan umgås i blandade grupper. Det förekommer även att barnen hålls borta från sex- och samlevnadsundervisning och religionsundervisning.

Föräldrars etnicitet, kultur eller religion bör aldrig stå ivägen för barn och ungdomars möjligheter till utbildning. Det känns skönt att ha en minister som tar dessa frågor på allvar. Jag håller med Sabuni till fullo i hennes uttalande:

– Den undersökning vi nu har fått från Forum för levande historia visar tydligt på att hedersrelaterat förtryck kolliderar med skolplikten. Undersökningen bekräftar den bild vi tidigare fått från elevenkäter. Vi ska fortsätta med de åtgärder som redan har påbörjats, till exempel fortbildning för berörd personal. Samtidigt är det viktigt med ett rakt och öppet samtal om värdegrunden i samhället. Alla måste inte leva som svenskar men mänskliga rättigheter måste gälla för alla. Både pojkar och flickor har rätt till utbildning, avslutar Nyamko Sabuni.
Upplagd av Emil kl. 22:42 2 kommentarer
Etiketter: feghetsvåld, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Integrationspolitik, Nyamko Sabuni, skola
tisdagen den 23:e september 2008
Irland och Storbritannien stöder Danmarks linje för anhöriginvandringen
Irland och Storbritannien är två av de länder som sagt sig stå bakom Danmark när reglerna för anhöriginvandring ska diskuteras under ett möte med EU:s justitieministrar i Bryssel på torsdag.

Till Irish Times säger den irländska regeringen att de ska försöka att ändra EU:s lagstiftning så att det det blir svårare för icke-EU makar till EU-medborgare att få rätt att bo i Irland. Enligt regeringen på Irland bör det vara tillåtet att utvisa icke-EU-makar för att på ett bättre sätt kontrollera invandringen till EU och bekämpa ”skenäktenskap”.

Flera andra medlemsstater förväntas också stödja en ändring av 2004 år EU-direktiv som stärker EU-medborgarnas rättigheter och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig fritt inom EU.

Edit. Nu verkar det som att det skett en kompromiss i Danmark där regeringen i princip accepterat EU-domen som ger icke-EU medborgare rätt att bosätta sig med sina äkta makar ett EU land.
Upplagd av Emil kl. 09:02 2 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, Danmark, EU, Irland, Storbritannien
måndagen den 22:e september 2008
Tobias Billström på Malmö Högskola
Idag har jag lyssnat på migrationsminister Tobias Billström (m) på Malmö Högskola. Han pratade arbetskraftsinvandring och inget annat. Trots att han sade att han var stolt över att presentera de ”mest öppna reglerna i hela världen” blev han hårt ansatt av studenter som anklagade regeringen och Billström för inhuman politik.

Det presenterades inga nyheter alls. Några intressanta delar:

* Billström kritiserade länder som Kanada och USA för deras klumpiga regler för arbetskraftsinvandring.
* Billström vill genom arbetskraftsinvandring ändra synen på invandrare – från en börda det är synd om till en resurs.
* Han sade också att förändrade asylregler aldrig kan lösa migrationsproblemen. Det måste ske genom att det skapas andra lagliga sätt att ta sig till Europa.

Den 15:e december införs de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Läs mer om reglerna här.
Upplagd av Emil kl. 12:44 4 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, Tobias Billström
Burmesiska flyktingar i Älvdalen
En av de stora flyktinggrupperna som kommer till Sverige just nu är burmeser. Ofta hamnar de i norra Sverige och/eller i glesbygdskommuner. I Dalarnas Tidningar kan vi läsa om när burmeserna kommer till Älvdalen.

– Jag hoppas älvdalingarna förlåter oss om vi gör fel någon gång. Vi är ju nykomlingar här och vet inte alltid vad som förväntas av oss. Men vi ska göra så gott vi kan för att försöka lära oss. Det säger Tuan Ling Nu Hma, pappa och äldst i den familjegrupp Burmeser som nu anlänt till Älvdalen.

Gruppen består av Tuan Ling Nu Hma och hans hustru Cung Za Meng Nu Hma och deras tre vuxna barn samt barnbarn. Totalt 12 personer.

De anlände direkt från ett FN-flyktingläger i Indiens värme till höstkylan i Älvdalen efter en lång och ansträngande resa. Nu har de installerat sig i sina lägenheter och börjat bekanta sig lite med sitt kommande liv.

En lustig historia i samband med vidarebosättningen av burmeser till Västeuropa och andra rikare länder är att burmeserna blivit högvilt på äktenskapsmarknaden.

Since Bhutanese refugees are being taken to different countries under the resettlement scheme, these youths are marrying their loved ones so that they could be together as husbands and wives even in the foreign land.

Besides, the number of marriages between refugees and non- refugees has also gone up. Many Nepalis believe that such marriages will land them in western countries.

Saraswati Bhujel, who were recently married, said her husband has also signed up the form for resettlement. ”I too will be eligible for resettlement,” she says.

Another non-refugee woman, who tied a nuptial knot with a refugee, claimed she did not marry a refugee for resettlement. ”As he has been selected for resettlement to the Netherlands, I am also going with him as his wife,” she said.

Edit. En läsare med större iaktagelseförmåga än jag har uppmärksammat mig på att artiklarna handlar om två olika grupper av vidarebosatta flyktingar: burmeser och bhutaneser.
Upplagd av Emil kl. 09:03 2 kommentarer
Etiketter: Burmeser, vidarebosättning
söndagen den 21:e september 2008
För stor invandring?
Skånska Dagbladets ledarredaktion är, vad jag känner till, ensamma bland Sveriges tidningar om sin linje i integrationsfrågor. Visst efterlyser de reformer som alla andra, men de menar också att integrationsproblemen till stor del beror på den stora volymen invandrare.

Integrationspolitiken möter en rad ytterst stora svårigheter. Något av den blinda fläcken handlar om invandringens storlek i sig. Ingen integrationspolitik kan klara att framgångsrikt hantera en invandring av den ytterst stora omfattning som vi haft och har till Sverige. Det är dessutom inte bara så att invandringen fortsätter att ligga på en mycket hög nivå. De invandrade tenderar att vara en alltmer splittrad grupp som ställer större krav på mottagningsresurser.
Upplagd av Emil kl. 20:26 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Skånska Dagbladet
lördagen den 20:e september 2008
Sluta demonisera Danmark
Jag är trött på demoniseringen av Danmark. Ofta när Sverigedemokraterna kommer på tal dyker skällsorden upp: Vill vi ha det som i Danmark? Självklart inte, blir svaret. Hemska hemska land. Nu gör avgående politiska chefredaktör Heidi Avellan samma sak i Sydsvenskan. Som vanligt är argumentationen bristfällig. Jag rekommenderar verkligen de debattörer som vill angripa Sverigedemokraterna att sluta använda det danska exemplet. Det finns andra tekniker för att bemöta dem.

Usel svensk integrationspolitik

Det är en dålig idé att inleda ett angrepp på Sd och Danmark med att smutskasta svensk integrationspolitik.

Fast då måste tilläggas att en usel integrationspolitk kan ställa till det. Idag är sysselsättningen bland utrikes födda cirka 10 procentenheter lägre än bland inrikes födda och den öppna arbetslösheten mer än dubbelt så hög.

Om integrationspolitiken i Sverige är så usel, vad är då alternativet? Jo, alternativet är att gå i den riktning som politiken ser ut i resten av världen. Svenska debattörer projicerar allt de uppfattar som ont på Danmark. I själva verket ligger politiken i Danmark mycket närmare mittfåran i internationell integrationspolitik än vad Sverige gör. Joakim Thåström släppte 1999 albumet Det är ni som e dom konstiga det är jag som e normal. Så skulle danskarna kunna säga om Sverige.

Om man inte vill gå den väg som andra länder valt så måste man vara beredd att stå upp för dagens integrationspolitik – en politik som faktiskt alla politiska partier mer eller mindre står bakom. Det är också en politik som hyllas av externa bedömare som världens bästa, för invandrare mest generösa, integrationspolitik som direkt ger invandrare fullständiga rättigheter. Det är inte hederligt att kritisera dagens politik och kalla den usel och samtidigt kritisera det politiska alternativ som är dominerande utanför Sveriges gränser.

Falsk bild av invandringen till Danmark

Och det finns heller ingen anledning att demonisera Danmark när man ser på invandringen till landet. De har aldrig haft en större invandring än idag. 2007 invandrade 59 000 personer, vilket är en ökning med 25 000 personer sedan 2002. De är ett av få länder i Europa som samarbetar med UNHCR för att på ett organiserat sätt ta emot flyktingar. Som helhet har landet en större humanitär invandring än ett genomsnittligt OECD-land. Visst går det att kritisera mycket av språkbruket och en del av politiken, men faktum är att danskarnas politik lyckas ganska väl. Senaste OECD-rapporten International Migration Outlook 2008 visar till exempel att Danmark mellan 2005 och 2006 har haft den största ökningen (4 procentenheter) av alla länder när det gäller utrikes föddas sysselsättningsnivå.

Avellans slutkläm är därför inte korrekt.

Att ta emot folk på flykt är i första hand en moralisk och mänsklig plikt. Men anständigheten kan också löna sig. … Det danska exemplet visar att det tvärtom är stängda dörrar som ger sveda i plånboken.

Det är mer korrekt att påstå: Danmark tar ett ganska stort moraliskt ansvar för att hjälpa människor på flykt. Politiken innebär inte stängda dörrar. Och det svider mindre i plånboken är någonsin.
Upplagd av Emil kl. 10:16 8 kommentarer
Etiketter: Danmark, Heidi Avellan, Integrationspolitik
fredagen den 19:e september 2008
Integrationspolitik i Norrköping och EU
Norrköping

Det kanske är av mindre intresse för läsare av Integrationsbloggen, men jag måste uppmärksamma dagens debattartikel i Norrköpings Tidningar. Det är min kära vän och före detta kollega på Integrationsverket José Kimenga (jurist och ersättare i riksdagen för Folkpartiet) som skriver att ”Norrköpings kommun saknar effektiv och substantiell integrationspolitik”.

Att alliansregeringen nu satsar för denna medborgargrupp är bra. Men att socialdemokraterna och dess vänsterkoalition i Norrköping inte åtgärdade problemet, och fortfarande saknar planer att åtgärda det är ett svek.

Folkpartiet i Norrköping vill se fler invandrare på arbetsplatser, i organisationer och föreningar belägna i Norrköping. Vi kräver en attitydförändring hos arbetsgivarna och andra ledare i organisationer och föreningar. Vi vill se den verkliga mångfalden i vår kommun.

EU och omhändertagandeperspektivet

Missa inte heller att oppositionen inte ställer sig bakom den europeiska pakten om invandring och asyl. Kyrkans Tidning har pratat med Magdalena Streijffert, socialdemokraternas talesman i migrationsfrågor:

Framförallt är det två områden oppositionen inte kan ställa upp på: dels ytterligare resurser och befogenheter till gränsmyndigheten Frontex, och dels det restriktiva anslaget när det gäller anhöriginvandring.

– Här finns försörjningskrav, bostad ska finnas och man ska också se att man kan integreras på ett bra sätt – det vill säga helst ska man ha utbildning och kunna språket. Det ställer vi oss verkligen emot, säger Streijffert.

Här kommer det svart på vitt. Oron för att våra invandrare ska ha utbildning, språkkunskaper, kunna försörja sig själv och ha någonstans att bo. Inte undra på att det går så illa som det gör med så låga förväntningar på våra nya invånare.
Upplagd av Emil kl. 18:31 1 kommentarer
Etiketter: EU, José Kimenga, Norrköping, omhändertagandeperspektiv
Betoning av det egna ansvaret är rätt väg att gå
Nyamko Sabuni och Anders Borg skriver idag på DN-debatt under rubriken ”vi satsar två miljarder på snabbare integration”. Tanken är, enligt Sabuni och Borg, att individen ska ta ett större eget ansvar, bland annat genom starkare drivkrafter för snabb arbetsmarknadsetablering. Problemet är att de inte beskriver hur detta ska gå till. De presenterar inte någonting som ger individen ett större ansvar för sin integrationsprocess eller hur drivkrafterna att arbeta ska bli större. Men det är samtidigt glödjande att de identifierat rätt problem.

Jag håller med Sabuni och Borg om att eget ansvar och ökade drivkrafter att arbeta är två av de viktigaste åtgärderna för att förbättra integrationen. De exemplifierar också på ett bra sätt genom att visa på socialbidragets absurda konsekvenser. Om en person i familj får ett första arbete blir det bara en tusenlapp extra i hushållskassan vid en inkomst på 21 000 kronor. Då är det ju ett bättre ekonomiskt alternativ för många att jobba svart för några tior i timmen. Sådana marginaleffekter drabbar invandrade familjer särskilt hårt eftersom det första jobbet i ett land ofta har låg lön vilket kan göra vitt arbete till en förlustaffär. För att det ska löna sig att arbeta måste i stort sett båda parterna i ett hushåll få arbete samtidigt och det kan vara svårt som ny i landet och för vissa familjer inte ens önskvärt. Jag efterlyser nu praktiska åtgärder för att öka egna ansvaret och göra det lönsamt att arbeta – att gå från omhändertagande till ansvarstagande.

De konkreta insatser som presenteras är väl OK. Det handlar om att komplettera utländsk kompetens vilket alla tjänar på. Satsningen på uppföljning och utvärdering är också välkommen liksom nationella slutprov för sfi. En högre diskrimineringsersättning kan vara bra. Men det får inte bli som idag där Diskrimineringsombudsmannen mest tar sig an fall där individer kräver religiös särbehandling. Det kan inte vara myndighetens roll att understödja identitetspolitik och mångkulturell särlagstiftning.

Jag har många idéer om hur det egna ansvaret konkret kan lyftas fram och få större utrymme inom integrationspolitiken. Ministrarna får gärna höra av sig för tips.
Upplagd av Emil kl. 10:03 6 kommentarer
Etiketter: Anders Borg, DN debatt, Integrationspolitik, Nyamko Sabuni
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: