Rädda 25

torsdagen den 16:e oktober 2008
Nya studier från IZA
Min kollega på MIM, Malmö Högskola, Pieter Bevelander har gett ut ett working paper på IZA: Electoral Participation as a Measure of Social Inclusion for Natives, Immigrants and Descendants in Sweden. Där visar Bevelander att förvärvande av medborgarskap är en stark indikator på social integration. Invandrare som blir medborgare röstar i större utsträckning än icke-medborgare i kommunalval.

Alexander M. Danzer och Hulya Ulku har i rapporten Determinants of Integration and its Impact on the Economic Success of Immigrants: A Case Study of the Turkish Community in Berlin undersökt vad som avgör ekonomisk framgång för turkar i Berlin.

Abdurrahman Aydemir, Wen-Hao Chen och Miles Corak visar i Intergenerational Education Mobility among the Children of Canadian Immigrants att sambandet mellan föräldrars och barns längd på utbildning är svagare i familjer med utländsk bakgrund. Det finns heller ingent samband mellan föräldrars inkomst och barnens utbildningskarriär.

Francine D. Blau, Lawrence M. Kahn, Albert Yung-Hsu Liu och Kerry L. Papps studerar också effekter över generationerna, men för den invandrade befolkningen i USA, i The Transmission of Women’s Fertility, Human Capital and Work Orientation across Immigrant Generations. De finner att antalet barn i en invandrad familj i stor utsträckning sprider sig till nästa generation. Generationsöverföringen är mindre när det gäller utbildning och arbetsmarknad.

Sara Lemos och Jonathan Portes New Labour? The Impact of Migration from Central and Eastern European Countries on the UK Labour Market studerar effekterna av den stora inströmningen av arbetskraft till Storbritannien efter EU-utvidgningen 2004. Resultatet visar att det inte finns några bevisade effekter på arbetslöshet eller löner.

En annan studie av invandringens ekonomiska effekter är The Economic Impact of Immigration in Greece: Taking Stock of the Existing Evidence av Ioannis Cholezas och Panos Tsakloglou. Positiva effekter av invandringen är ökad tillväxt, vitalisering av jordbrukssektorn och minskat inflationstryck. Men det finns också negativa effekter som en växande svart sektor, ökad arbetslöshet för lågt kvalificerade greker, ökade inkomstskillnadet och långsiktiga sociala problem.

Gender, Source Country Characteristics and Labor Market Assimilation among Immigrants: 1980─2000 av Francine D. Blau, Lawrence M. Kahn och Kerry L. Papps visar att det finns stora skillnader i USA mellan invandrade kvinnors arbetsmarknadsdelatagande beroende på födelseland. Det förklaras av kvinnors arbetsdeltagande i ursprungslandet vilket är starkt förknippat med könsroller.
Upplagd av Emil kl. 09:09 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, barn till invandrare, invandringens ekonomiska effekter, jämställdhet, medborgarskap, studier
onsdagen den 15:e oktober 2008
Cherin Awad erkänner uttalande om stening
Cherin Awad erkänner nu för Expressens reportrar Karl-Johan Karlsson och Ove Gustafsson att hon uttalat stöd för stening, men att hon ångrar sitt uttalande.

Uttalandet:

om man har fyra vittnen, om en kvinna eller man erkänner att man begått det här brottet om otrohet, då är det (stening) det korrekta straffet, enligt dig?

– Ja, svarar Cherin Awad utan att tveka.

Och så ångrar hon sig.

– Det är ledsamt att jag uttryckte mig på det sättet. Jag är emot dödsstraff, och det var jag även då. Men jag uttryckte mig tyvärr på ett sätt som jag är ledsen för, säger hon.

Givetvis bra att hon ångrar sig, men visst kommer hon billigt undan. Sådana uttalande borde innebära längre avstängning från tjänster på SVT. Då supporter av stening för otrohet – nu programledare på SVT. Otroligt dåligt omdöme av statstelevisionen.
Upplagd av Emil kl. 14:51 0 kommentarer
Etiketter: Cherin Awad, Halal-TV, islam, SVT
Välfärdsreformer blir kvinnofällor
Folkpartiet tänker följa upp vårdnadsbidragets effekter på jämställdheten och integrationen. Till Svenska Dagbladet säger Birgitta Olsson, ordförande i folkpartiets kvinnoförbund, att vårdnadsbidraget är ”särskilt negativt för de kvinnor med invandrarbakgrund, som redan står långt från arbetsmarknaden. Det visar erfarenheterna från Norge och Finland, säger hon.

– Om man säger sig ha en politik som ska minska utanförskapet, ser till att man lär sig svenska tidigt, integreras och får en chans att göra rätt för sig och vara oberoende så blir det här kontraproduktivt.”

En annan välfärdsreform som riskerar att försvåra integrationen är anhöriganställningarna. Min f.d. kollega på Integrationsverket Ammar Makboul varnar för att anhöriganställningarna är en kvinnofälla i Kommunförbundets nya rapport om integration. (Sid.78)

Allt fler arbetslösa män, och i ännu högre grad kvinnor, från andra länder sköter på kommunens uppdrag sina gamla föräldrar genom så kallade anhöriganställningar.

– Här har det exploderat, säger Ammar Makboul vid Kista-Rinkebys stadsdelförvaltning i Stockholm.

Han och många andra är kritiska till den här typen av äldreomsorg och rädda att den kan bli en invandrarfälla som mest slår mot kvinnor i marginaliserade bostadsområden och en början på en socialt allt mer uppdelad äldreomsorg.

Anhöriganställningen kan te sig som ett enkelt sätt för framför allt kvinnor att försörja sig. För de äldre verkar det bekvämt att få bo kvar hemma, få prata sitt hemlands språk och samtidigt hjälpa sitt vuxna barn till ett jobb. Men lösningen är inte bra för någon av parterna, menar Ammar Makboul.

Kvinnorna blir isolerade, får ingen träning i att prata svenska och hamnar allt längre från den svenska arbetsmarknaden. De äldre får inte den professionella omsorg eller den hjälp med kontakter med det svenska samhället som de skulle behöva. Det finns också en risk för att båda överdriver omsorgsbehovet för att få ihop fler timmar och därmed en ersättning som det går att leva på.

– Det är en tillbakagång till förlegade könsroller där fattiga invandrade äldre tas om hand av sina döttrar i hemmen.
Upplagd av Emil kl. 09:11 2 kommentarer
Etiketter: Ammar Makboul, anhöriganställningar, Birgitta Olsson, Integration, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Kvinnofälla, vårdnadsbidrag
tisdagen den 14:e oktober 2008
Om Reinfeldt, socialbidrag och flyktingmottagning
Eftersom statsminister Reinfeldts uttalande om socialbidrag och flyktingmottagning under partiledardebatten blivit en så stor fråga vill jag reprisera ett gammalt inlägg om just det. Att Reinfelt menar att flyktingpolitiken står bakom högre socialbidrag är inget konstigt. Sveriges modell för flyktingar går ut på att man lever på socialbidrag under de första åren. Stor invandring av flyktingar ökar därför alltid kostnaderna för socialbidrag – oberoende hur integrationen fungerar långsiktigt. Att sedan den långsiktiga integrationen också har gått relativt dåligt är en annan historia.

Reprisen:

Jesper Bengtsson på Aftonbladets ledarredaktion fortsätter att angripa regeringen för att antalet socialbidragstagare ökar. Hans argumentation är ohederlig.

Jesper Bengtsson vet mycket väl att det är de senaste två årens rekordstora flyktinginvandring som förklarar att trenden med minskat socialbidragstagande är bruten. Han använder till och med det faktum att antalet flyktingar som fick ekonomiskt bistånd ökade under 2007 med 27 procent som ett argument mot regeringen. ”Den grupp som är mest marginaliserad på arbetsmarknaden fick det alltså ännu svårare.”

Den svenska introduktionsmodellen

Den svenska modellen för att introducera nyanlända flyktingar och invandrare är att staten ersätter kommunerna för de kostnader som kommunerna har för socialbidrag/introduktionsersättning för nyanlända invandrare. När en flykting kommer till en kommun börjar kommunen betala ut bidrag till den som invandrar. Bidraget registreras hos Socialstyrelsen som socialbidrag. Det är tänkt att invandraren ska bli självförsörjande, men det brukar dröja – delvis på grund av att kommun och stat vill att den nyanlända ska gå igenom ett introduktionsprogram med språkundervisning m.m. Det är tänkt att introduktionen ska ta cirka två år. Det innebär att antalet registrerade socialbidragstagare automatiskt ökar med en ökad flyktinginvandring. En misslyckad introduktion följs också ofta av av vidare försörjning av socialbidrag vilket Socialstyrelsens statistik också visar. 2007 var 13,4 procent av befolkningen utrikes födda. Dessa 13,4 procent tog emot 62 procent av det ekonomiska biståndet (socialbidraget) samma år.

Antalet nyanlända invandrare har ökat

Om vi räknar med att en nyanländ invandrare i genomsnitt stannar i ett introduktionsprogram i två år så har antalet sett ut så här mellan 2005-2007:

2005: 17 883 i introduktion med socialbidrag som försörjning
2006: 35 813 – ”” –
2007: 59 180 – ”” –

Det är en ökning av antalet nyanlända flyktingar i introduktionsprogram under 2007 med 65 procent. Att antalet flyktingar med socialbidrag bara ökade med 27 procent under 2007 får i det sammanhanget ses som en framgång.

Vad vill Aftonbladet?

Den ökning av socialbidragstagandet som sker beror på att Sverige har bedrivit en generös flyktingpolitik och att man gett amnesti till många som länge levt ”under jord”. Vad jag vet så vill inte Aftonbladets ledarredaktion att Sverige ändrar sin flyktingpolitik så att den blir mer restriktiv. De har snarare stått bakom den svenska linjen. Därför är deras angrepp på regeringen ett stort hyckleri. Om landet hade haft en invandringspolitik likt den danska hade antalet socialbidragstagare varit mycket mycket lägre. Är det vad Aftonbladets ledarredaktion vill?
Upplagd av Emil kl. 15:08 2 kommentarer
Etiketter: flyktingmottagning, Fredrik Reinfeldt, repris, socialbidrag
”Antirasisterna” hjälper Sverigedemokraterna
Vi ser nu resultatet av att de så kallade antirasisterna förstörde Sverigedemokraternas torgmöte i Malmö och Landskrona. Sabotaget ger Sverigedemokraterna uppmärksamhet och mediautrymme och de tänker därför upprepa succen.

Syftet med lördagens torgmöte är dels att fullfölja det förra mötet, men också att markera att SDU inte viker sig för den extrema vänstern, utan står upp för demokratiska grundfundament såsom yttrandefriheten och mötesfriheten.

”Antirasisterna” spelar alltså Sverigedemokraterna i händerna genom att göra dem till martyrer för mötes- och yttrandefrihet.
Upplagd av Emil kl. 14:28 4 kommentarer
Etiketter: Sverigedemokraterna, vänstern
Arbetslöshet bland utrikes födda i OECD-länder

Klicka på diagrammet för en tydligare bild.

Diagrammet, hämtat från International migration outlook (OECD, 2008), visar hur överrepresenterade utrikes födda är bland de arbetslösa. Det är i de nordiska länderna, Belgien och Nederländerna, Schweiz och Österrike som utrikes föddas arbetslöshet relativt sett är högst. I länder som USA, Grekland, Canada, Australien och Portugal är utrikes föddas arbetslöshet i nivå med den övriga befolkningen.
Upplagd av Emil kl. 10:01 0 kommentarer
Etiketter: arbetslöshet, International Migration Outlook, internationell jämförelse, OECD
måndagen den 13:e oktober 2008
Riksdagsman uppmärksammar att SVT anställer kvinna som stödjer stening
Det är glädjande att en respektabel riksdagsman som Fredrik Malm tar upp frågan om programledaren i Sveriges Television som har uttalat stöd för stening av otrogna kvinnor.

Uttalandet att stödja stening av otrogna kvinnor är fem år gammalt, men även då var programledaren Cherin Awad en myndig kvinna. Det går att ångra ungdomlig dumhet men det minsta hon kan göra är att ta 100 procent avstånd från sådana åsikter. Allmänt svammel duger inte. Hur hade SVT ställt sig till att premiera andra personer som inte backar upp mänskliga rättigheter?
Upplagd av Emil kl. 23:46 4 kommentarer
Etiketter: Cherin Awad, Fredrik Malm, islam, jämställdhet, SVT
Integrationsminister med stil
Camilla Thulin är känd för oss politikintresserade för att hon fixade till stylingen när fd. folkpartiledaren Lars Leijonborg blev lejonkungen med hela (!?) svenska folket. Han lyckades inte bibehålla karisman utan föll snabbt tillbaka i den gråa, lite gnälliga, socialliberala fållan. Nu har Thulin gett tummen upp för integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabunis (fp) klädstil. I veckans affärer skriver hon att:

De svenska politikerna hamnar inte direkt högst upp på bäst klädda-listan. Förvånande nog väljer de att se helt opersonliga ut! Det finns ett undantag – immigrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni. Hon har verkligen stil. Ministern tänker på hur hon ser ut och vad hon tar på sig. Hon till och med unnar sig handsydda aftontoiletter från Per Engsheden. Stilen är modernt klassisk med en liten twist och hennes signum är den klädsamma superkorta frisyren. Jag tycker att hon visar oss respekt med att alltid vara oklanderlig när hon uppen­barar sig inför publik.

Jag är inte modeintresserad, men visst är det en söt beskrivning. Thulin bör dock titulera ministern med rätt post – integration, inte immigration – om hon vill ha fler uppdrag från ledande folkpartister.
Upplagd av Emil kl. 17:00 0 kommentarer
Etiketter: Camilla Thulin, Nyamko Sabuni, stil
Inför EU:s integrationskonferens
Den 3-4 november träffas medlemsstaternas ministrar för en EU-konferens om integration. Därför har EU-Kommissionen ställt samman en dagordning över de teman som ska diskuteras: Strengthening actions and tools to meet integration challenges – Report to the 2008 Ministerial Conference on Integration. Tanken är att konkretisera det arbete som EU redan lagt grunden till för att arbeta med integrationsfrågor, t.ex. de gemensamma grundprinciperna för integration. Det är synd att integrationsfrågan har hamnat i skymundan bakom EU:s gemensamma migrationspolitik. Det förklaras antagligen med att integrationspolitiken (förutom diskrimineringsfrågorna och invandrares grundläggande rättigheter) är ett mellanstatligt samarbete.
Upplagd av Emil kl. 14:51 0 kommentarer
Etiketter: EU, Integrationspolitik
Arbetarpartiet Sverigedemokraterna
Sydsvenskan uppmärksammar idag statsvetaren Henrik Oscarssons kommande bok Regeringsskifte – väljarna och valet 2006.

Oscarsson beskriver Sd-väljarna som ”de icke-representerade” i svensk politik:
”Det är alltså väljargrupper som under lång tid byggt upp en frustration över att de etablerade partierna inte lyssnar, inte beskriver verkligheten på ett sätt som de själva känner igen, inte uppmärksammar problem som har med brottslighet att göra, som har med integration och flyktingpolitik att göra”, sade Oscarsson i Ekot igår.

Där visar Oscarsson också att Sverigedemokraterna främst lockar arbetare. Över 60 procent av deras väljare klassificerar sig själva som arbetare – en högre andel än såväl vänsterpartiet som socialdemokraterna.
Upplagd av Emil kl. 08:42 7 kommentarer
Etiketter: Henrik Oscarsson, Sverigedemokraterna
söndagen den 12:e oktober 2008
Guldstjärna till Folkpartiet
I början av oktober antog Folkpartiet en delvis ny integrationspolitik när partirådet ställde sig bakom förslagen från den integrationspolitiska arbetsgruppen. Frågorna rör områden inom integrationspolitiken – värdegrund, jämställdhet, skola – som ofta får stå tillbaka för frågor om arbetsmarknadsintegration.

Många av förslagen är mycket bra. Det är viktigt att Sverige på ett bättre sätt än idag lyfter fram den gemensamma värdegrunden, något som Folkpartiet definierar som:

Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle som kännetecknas av respekten för demokrati, rättstaten, marknadsekonomi, jämställdhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Att nyanlända invandrare tydligt informeras om detta och lär sig grundläggande svenska borde vara självklart. Ska vi leva ihop bör vi alla kunna prata med varandra och åtminstone ge läpparnas bekännelse för demokrati och värden som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Målet måste vara att Sverige utvecklas till en värdegemenskap snarare än en etnisk gemenskap.

Det är skönt att läsa en rapport som bejakar mångfald men inte blundar för vissa negativa aspekter.

Vi som både bejakar ett mångkulturellt samhälle och samtidigt strävar efter ökad jämställdhet ställs inför den oundvikliga frågan: Hur ska vi förhålla oss till krav från religiösa och kulturella minoriteter att samhället ska ta hänsyn till deras regler, normer och traditioner, om det samtidigt innebär att kvinnor kränks?

Utifrån en liberal grundsyn kan vi aldrig godta att kulturella hänsyn skulle innebära att kvinnor förtrycks. Vi avvisar de krav på särlösningar och undantag från svensk lagstiftning som förts fram och som skulle utgöra brott mot alla människors lika värde och rättigheter. Domstolar och myndigheter ska inte heller tillämpa svensk lag på ett sätt att individer kränks på grund av missriktad kulturell hänsyn. Utgångspunkten är att ta ställning för individen när hon kränks, oavsett av vem.

Det var länge sedan jag läste ett integrationsprogram som jag gillar så pass mycket. 1-0 till Folkpartiet.
Upplagd av Emil kl. 12:01 4 kommentarer
Etiketter: Folkpartiet, Integrationspolitik, jämställdhet, Värdegrund
lördagen den 11:e oktober 2008
Att balansera religiösa uttryck i Frankrike
Jag trodde aldrig att jag skulle ta ett akademiskt modeord som intersektionalitet i min mun, men nu händer det. Det beror på att jag hoppas att den nya diskrimineringsombudsmannen, i och med sammanslagningen av de olika diskrimineringsgrunderna till en lag och myndighet, kan tänka lite mer intersektionellt. Den franska diskrimineringsombudsmannen gör ivarjefall ett försök att knyta samman frågan om religion och jämställdhet, vilket senare tids domar i Frankrike tyder på.

Skilj på religiösa uttryck

USA Today rapporterar att Frankrike har förbjudit heltäckande burkor i språkklasser. Samtidigt har en hotellkedja dömts för att ha nekat två kvinnor med slöja att hyra rum. Detta enkla exempel visar att man faktiskt kan skilja mellan olika religiösa uttryck. Självklart ska det inte ske diskriminering, men det går heller inte att anpassa samhället till fundamentalistiska religiösa personers vilja. De religiösa uttrycken kan också gå ut över jämställdheten, vilket den franska diskrimineringsombudsmannen noterar i fallet med burkan.

Burka förbjuds i språkundervisningen

”Religionsfrihet är inte absolut,” säger den franska diskrimineringsombudsmannen Louis Schweitzer i en intervju. Han säger vidare att myndigheterna försöker hitta ”den mest rimlig kompromissen.” De beslutade den 15 september att det är OK att förbjuda burqa och niqab – kläder som täcker kroppen och ansiktet – i statligt sponsrad franska språkkurser för invandrare. Enligt fransk lag krävs i regel deltagande i sådana klasser för att ansöka om uppehållstillstånd eller medborgarskap.

I beslutet kallas burqa en symbol för ”kvinnlig underkastelse som går utöver dess religiösa innebörd” och säger vidare att det inte är orimligt att förbjuda användandet i statligt finansierade språkklasser i allmänhetens säkerhetsintresse och för att skydda medborgerliga friheter.

Intersektionalitet

Här menar alltså franska diskrimineringsombudsmannen att alla uttryck i religionens namn inte är rimliga, att de kan drabba allmänheten och att de kan komma i konflikt med jämställdheten och kvinnors rättigheter. Franska DO verkar, till skillnad från den svenska, ha förmågan till ett intersektionellt perspektiv, dvs. att utifrån ett maktperspektiv kunna se hur olika identitetskonstruktioner är sammanflätade på olika nivåer.
Upplagd av Emil kl. 11:59 0 kommentarer
Etiketter: burka, DO, Frankrike, intersektionalitet, religion
fredagen den 10:e oktober 2008
Storbritanniens nya migrationsminister om kusingifte
Phil Woolas har ersatt Liam Byrne som migrationsminister i Storbritannien. Han har direkt hamnat i fokus genom att föreslå ett tak för invandringen. Dessutom har han retat upp muslimska grupper. Han har påpekat att giftermålen mellan kusiner som är vanliga inom den pakistanska gruppen leder till missbildade barn samt att det finns en rasism mot vita.

‘Part of the risk, I am told by the health service, is first-cousin marriages,’ he said. ‘If you are supportive of the Asian community then you have a duty to raise this issue.’

It is estimated that 55 per cent of British Pakistanis are married to first cousins.

The likelihood of unrelated couples having children with genetic disorders is about 100-1, but it rises to one in eight for first cousins.

British Pakistani children account for as many as one-third of birth defects, despite making up only three per cent of all UK births.
Upplagd av Emil kl. 14:37 2 kommentarer
Etiketter: Phil Woolas, Storbritannien
torsdagen den 9:e oktober 2008
Stora satsningar på integration i lilla Norge
Jag läste den norska statsbudgeten och särskilt delen om deras integrationspolitik och såg att den norska staten öser pengar över kommunerna för flyktingmottagningen. I Sverige får en kommun 181 400 kronor för vuxna och 111 400 kronor för barn under 16 år för att ta emot en flykting. I Norge är motsvarande ersättning till kommunerna 496 000 Nkr för vuxna och 476 000 för barn. Ersättningen ska dessutom enligt budgeten öka med 11 procent under 2009.

Den sammanlagda budgeten för integration i Norge är 5,3 miljarder norska kronor för 2009 vilket är marginellt mer kronor än i Sverige (och så vet vi att den norska kronan är bra mycket starkare än den svenska). Den norska integrationsmyndigheten får 161 miljoner kronor vilket är långt mer än Integrationsverket någonsin förfogade över. Cirka 1,5 miljarder avsätts under 2009 för språk och samhällskunskapsundervisning för vuxna invandrare som bott länge i Norge. Det är en kraftfull säråtgärd.
Upplagd av Emil kl. 08:54 6 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, introduktion av nyanlända invandrare, Norge
onsdagen den 8:e oktober 2008
Sverige inte sämre än andra länder på integrationspolitik
Georges Lemaitre, migrationsexpert vid OECD:s enhet för arbetsmarknad och sociala frågor, delar i stort min syn på integrationsproblemen i Sverige. Han säger det som statistiken alltid antytt, och vilket blir allt tydligare när den jämförande statistiken förbättras, att Sverige varken är bättre eller sämre än andra länder på integrationspolitik. Skillnaderna mellan länderna när det gäller framgångarna på arbetsmarknaden för invandrare beror på invandringens sammansättning. Arbetskraftsinvandrare är framgångsrika – humanitära invandrare mindre framgångsrika.

Den främsta orsaken till skillnaderna mellan Sverige och de andra länderna är enligt OECD sammansättningen på invandringen. Medan nästan 40 procent av dem som invandrar till Storbritannien är arbetskraftsinvandrare, utgör denna typ av invandring endast ett par procent av migrationen till Sverige.

– Invandringen till Sverige består till två tredjedelar av anhöriginvandring och en tredjedel av personer som kommer av humanitära skäl. Den extremt låga andelen arbetskraftsinvandrare gör Sverige till unikt i västvärlden, säger Georges Lemaitre, som under onsdagen medverkade på en integrationskonferens i Stockholm, anordnad av statliga Globaliseringsrådet.

Men frågan om Sverige har sämre förutsättningar för integration, givet vilken typ av invandrare som kommer hit, är inte alls lika självklar. I en studie har han jämfört Sverige med invandrarlandet Australien och kommit fram till att dessa två länder är ungefär lika dåliga på att integrera flyktingar som kommer av humanitära skäl.

Sverige har alltså helt andra, mycket svårare, förutsättningar att lyckas än andra länder. Med en generös flyktingpolitik och ett stort humanitärt patos kommer kostnaderna på köpet. Det är inget att hyckla över.
Upplagd av Emil kl. 20:46 2 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, internationell jämförelse, Migrationspolitik, OECD
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: