Rädda 24

fredagen den 24:e oktober 2008
Piska och stenar mot äktenskapsbrott
Vad säger källorna?

Nima Daryamadj om otrohet och stening inom islam.
Upplagd av Emil kl. 17:02 0 kommentarer
Etiketter: islam, Nima Daryamadj
Årets mångfaldsbarometer är här
Det resultat som fått mest uppmärksamhet i årets mångfaldsbarometer är att andelen svenskar med extremt negativa attityder till mångfald ökar, särskilt bland kvinnor och högskoleutbildade. En växande majoritet svenskar anser att religiösa friskolor hindrar integreringen av invandrare i det svenska samhället, men de flesta ser positivt på andra kulturella inslag och tycker att invandrare ska ha samma rättigheter som alla andra.

En fråga i barometern som författarna tolkar på ett märkligt sätt är:

Religionen är en dimension som mycket lätt väcker negativa attityder, som till exempel vid påståendet ”Muslimska kvinnor som lever i Sverige är i större grad förtryckta än andra kvinnor i Sverige” fick ett högt stöd i svaren: 58,5% instämde helt eller delvis år 2005, ökade till 63,2% år 2006 och minskade något till 59,9% år 2007 för att återigen öka till 61,7% år 2008.

Att uppmärksamma den insitutionaliserade ojämställdhet som för närvarande dominerar inom islam ser inte jag som någonting negativt. Tvärtom verkar det finnas en stark medkänsla och engagemang för alla kvinnors frigörelse.

En annan fråga som tolkas negativt är den om lika skyldigheter.

Bland de negativa attityderna är det framförallt påståendet ”Alla utlänningar som begått brott i Sverige bör tvingas att lämna landet” som en klar majoritet, 63% instämde helt eller delvis år 2005. År 2006 ökar andelen till 64,8%. Därefter inträffar ett trendbrott. År 2007 är andelen 63,6% och år 2008 60,8%. Invandrare måste ha samma sociala rättigheter som alla andra invånare men tydligen också samma skyldigheter, det vill säga att följa landets lagar. Invandrare är således välkomna och skall ha samma sociala rättigheter men det finns ett förbihåll. Begår utlänningarna brott stängs landets dörr för dem.

Jag anser, till skillnad från hur författarna tolkar svaren, att det är bra med både lika rättigheter OCH skyldigheter. En stor majoritet av svenska folket stödjer tanken på lika rättigheter för alla, vilket är positivt. Varför är då tanken på lika skyldigheter negativt?

Mångfaldsbarometern från Uppsala Universitet hittar ni här:
Upplagd av Emil kl. 16:38 2 kommentarer
Etiketter: attityder, mångfaldsbarometern
torsdagen den 23:e oktober 2008
Nederländerna föredöme för brittisk migrationsminister
Den nya migrationsministern i Storbritannien Phil Woolas har lyft fram Nederländerna som ett positivt exempel på bra migrations- och integrationspolitik. BBC har därför skrivit en artikel där de beskriver de båda ländernas politik.

Storbritannien

I Storbritannien har reglerna skärpts för asylsökande, make/maka och andra anhöriga under de senaste åren. Makar måste lära sig språket för att få stanna och gränsen för att få komma till Storbritannien för giftermål har höjts till 21 år för att bekämpa tvångsäktenskap och hjälpa utsatta kvinnor. Reglerna för arbetskraftsinvandring har också skärpts och gäller bara särskilda yrken och branscher.

En annan viktig del av den nya politiken är att skapa en känsla av tillhörighet. Invandrare måste också förtjäna sitt uppehållstillstånd och medborgarskap genom att betala en extra skatt, lära sig språk och vara självförsörjande. Britterna kallar det en ”resa mot medborgarskap”. Uppfyller man inte kriterierna återkallas uppehållstillståndet.

Nederländerna

Vad är det då Nederländerna gör som imponerar på på den brittiska migrationsministern? Framförallt är det omsvängningen från mångkulturalism till att betona integration och nederländsk identitet.

I mars 2006 infördes ett test i medborgarkunskap för alla som vill invandra till landet. Det gäller att studera språk och gå kurser i ”social orientering”. Det sistnämnda innehåller utbildning där scener med nakenhet och homosexualitet visas i en kontroversiell video som ska exemplifiera holländska liberala värderingar. Ett prov ska avläggas på nederländska ambassaden innan den sökande, t.ex. make/maka, kan bosätta sig i Nederländerna.

För att efter inresetillstånd få permanent uppehållstillstånd krävs ett avklarat introduktionsprogram som omfattar fler språktest och ett ”aktivt engagemang” i det nederländska samhället, till exempel genom att fullfölja en arbetsplatspraktik eller frivilligarbete. Programmet varar i tre och ett halvt år, för asylsökande och tidigare invandrade utlänningar fem år. Andliga ledare som imamer måste också genomgå ett introduktionsprogram. Deltagande i medborgarskapssceremoni krävs för att bli naturaliserad.
Upplagd av Emil kl. 21:00 3 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Migrationspolitik, Nederländerna, Phil Woolas, Språkkrav, Storbritannien
onsdagen den 22:e oktober 2008
Bra om gemensam värdegrund
Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, Högskolan i Kalmar, talade nyligen om en gemensam värdegrund på Globaliseringsrådets konferens. Där sade han många kloka saker som är viktiga att lyfta fram, särskilt att sakligt motiverade lagar inte är diskriminerande och att medborgargemenskapen innebär en frihet att framföra sina åsikter – inte en frihet att stoppa dem.

Att lagar berör människor olika innebär inte nödvändigtvis att de är orättvisa, är de sakligt motiverade ska de gälla lika för alla. De ska inte blidka de mest högljudda, sa Bauhn. I Storbritannien har en hjälmlag nyligen tagits av lagrådet med anledning av ett fall gällande undantag från hjälmtvång vid användning av turban. Lagrådets ståndpunkter har nu sammanfattats i en mening: ingen måste köra motorcykel. Regeln är sakligt motiverad och således inte diskriminerande. Att ha en övertygelse kommer med ett pris, hävdade Bauhn. Det gäller också veganen som hamnar i arbetslöshet när han inte vill arbeta på ett slakteri.

Han menade vidare att det är en poäng att yrken som ska representera oss som medborgare eller som är företrädare för samhället: poliser, militärer, lärare och nyhetsuppläsare, inte bär religiösa eller politiska attribut utan är fria från symboler i sin yrkesutövning. Samtidigt betonade Bauhn att medborgargemenskapen innebär en frihet att framföra sina åsikter – inte en frihet att stoppa dem. Alternativet vore en delad ofrihet där fanatism och ofrihet sätter dagordningen, avslutade han.

Rätt till likabehandling, inte rätt till särbehandling.
Frihet att framföra sina åsikter, inte frihet att stoppa dem.

Så måste det vara.
Upplagd av Emil kl. 13:17 3 kommentarer
Etiketter: Per Bauhn, Värdegrund
Att ställa krav är att bry sig?
Socialdemokraterna tar avstånd från krav

För mig är det svårt att förstå att det ska behöva vara så kontroversiellt med krav. Veronica Palm, socialdemokratisk talesperson i migrationsfrågor, har kraftfullt förnekat att socialdemokraternas politik har några krav alls på den som invandrar.

De gånger vi nämner ordet krav … är när vi diskuterar krav på en flexibel och individanpassad svensk undervisning och krav på att arbetsgivare ska följa de fackliga reglerna. Detta är områden där vi fortsatt kommer att ställa hårda krav.

De enda krav som finns är alltså på ”samhället”. Individen som invandrar är uppenbart så omyndig att det inte går att förvänta sig någonting. Alla talar om att bryta omhändertagandeperspektivet, men ändå återfaller alla politiker i denna fullständiga krav- och normlöshet.

Miljöpartiet tar avstånd från moderaternas och socialdemokraternas kravlinje

Miljöpartiet vill också vara med och ta avstånd från krav. I Aftonbladet anklagar Maria Ferm, språkrör för Grön Ungdom och Bodil Ceballos migrationspolitisk talesman för Miljöpartiet de Gröna och riksdagsledamot Moderaterna och Socialdemokraterna för att vara främlingsfientliga och bedriva nationalistisk politik. Vad är det då de stora partierna har gjort? Jo, de har uttalat ordet krav.

Den senaste tiden har både socialdemokraterna och moderaterna trappat upp sin främlingsfientliga retorik. Den 26 augusti publicerades en debattartikel med rubriken ”Ställ tydliga krav på våra invandrare” av bland annat migrationsminister Tobias Billström (m) på DN Debatt. Trots att Veronica Palm (s) kritiserade Billström i en tv-sänd debatt efteråt kontrade Palm med en debattartikel i samma stil veckan därpå. Det går inte att tolka på annat sätt än att Sveriges största partier trappar upp sin nationalstatsvurmande retorik…

Vissa krav är rimliga

Den stora majoriteten som invandrar till Sverige gör det frivilligt. Då är det inte mer än rätt att staten ställer upp de kriterier/krav som gäller för att få invandra och bo i landet. Utan sådana kriterier skulle vi i princip ha fri invandring. Det kan möjligtvis vara något att sträva efter men är just nu orealistiskt. Som invandrare till Sverige får du omedelbart tillgång till i stort sett samhällets alla rättigheter. Att kunna försörja sig själv och sin familj, lära sig språket och vara laglydig är det minsta man kan begära av personer som vill leva och bygga sin framtid i Sverige.
Upplagd av Emil kl. 09:49 15 kommentarer
Etiketter: Bodil Ceballos, Integrationspolitik, kravpolitik, Maria Ferm, Miljöpartiet, socialdemokraterna, Veronica Palm
tisdagen den 21:e oktober 2008
Carlgren och Sabuni hand i hand
Som av en händelse.

Min före detta chef och min blivande chef gör imorgon ett oväntat gemensamt utspel om tryggare stadsmiljöer som en del i regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är inte vanligt med samarbete mellan miljöministrar och integrations- och jämställdhetsministrar, eller mellan center- och folkpartiministrar för den delen.
Upplagd av Emil kl. 14:01 0 kommentarer
Etiketter: jämställdhet, miljö
Inte nödvändigtvis främlingsfientlighet bakom populistpartiers framgångar
Sociologen Jens Rydgren har i studien Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West European countries undersökt vad som avgör vem som röstar på populistiska invandringskritiska partier i sex Västeuropeiska länder: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge. Artikeln är publicerad i European Journal of Political Research 47: 737–765, 2008

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan att vara negativ till invandring och att rösta på ett populistiskt invandringskritiskt parti. Men dessa studier har inte skiljt på xenofobiska, främlingsfientliga och invandringskritiska inställningar. Med hjälp av data från European social survey (2003) visar Rydgren att xenofobiska och främlingsfientliga attityder är av mycket mindre betydelse än en invandringskritisk inställning för att förutsäga vem som kommer att rösta på ett ”högerpopulistiskt parti”. Analysen visar också att ett framgångsrikt sätt att mobilisera röster för de populistiska partierna är att koppla ihop invandring med kriminalitet och sociala problem.
Upplagd av Emil kl. 10:27 1 kommentarer
Etiketter: Jens Rydgren, populism, Val
måndagen den 20:e oktober 2008
Sverige fortfarande populärt land för asylsökare
Ny statistik från UNHCR visar att antalet asylsökande (12300) i Sverige minskade något första halvåret 2008 jämfört med samma period förra året. Nedgången innebär att Storbritannien och Frankrike numera hanterar fler asylansökningar. I förhållande till fokmängden är Sverige fortfarande det populäraste landet i Europa att söka asyl i.
Upplagd av Emil kl. 17:21 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Unhcr
Litteraturtips
Missa inte Kristina Lindholms spännande studie om den danska hanteringen av den situation som uppstod i samband med att den danska dagstidningen Jyllands-Posten den 30 september 2005 publicerade tolv karikatyrer av profeten Muhammed. I svensk media har den danska regeringens agerande utmålats som klumpigt, men de får över lag positiva omdömen av Lindholm.

Den danska regeringens strategi att hålla fast vid att inte be om ursäkt utan framhålla att teckningarna endast handlade om rätten till yttrandefrihet, kan sägas ha varit relativt framgångsrik i Danmark. Regeringen framstod inte som att de böjde sig under den internationella opinionen. Samtidigt fanns det hela tiden en risk att regeringen skulle framstå som arrogant och okänslig gentemot de globala protesterna.
Upplagd av Emil kl. 17:10 0 kommentarer
Etiketter: Danmark, Kristina Lindholm, muhammedkarikatyrer
Folkpartiet och Socialdemokraterna byter plats
I Sverige fortsätter diskusionen om flyktingmottagningen. Lite överraskande ställde sig Folkpartiets representant i SKLs styrelse bakom utredaren Monica Werensfels-Röttorps förslag att skapa en så kallad bosättningslag, som överlämnades till integrationsminister Nyamko Sabuni tidigare i år.

– Det är inte acceptabelt att ett fåtal kommuner tar sig rätten att slippa ta ansvar för flyktingmottagande.

Det säger Lennart Gabrielsson (fp), 3:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och kommunalråd i Sollentuna, med anledning av folkpartiets reservation i SKLs styrelse angående remissvaret på utredningen om ny organisation för flyktingmottagning (SOU 2008:58).

Folkpartiet är det enda parti som ställer sig bakom utredaren Monica Werensfels-Röttorps förslag att skapa en så kallad bosättningslag, som överlämnades till integrationsminister Nyamko Sabuni tidigare i år. Om inte kommunerna själva på frivillig väg kommer överens om hur kommunerna i en region ska ta emot flyktingar ger bosättningslagen länsstyrelserna befogenheten att ytterst tvinga en kommun att ta emot flyktingar.

Tidigare har Socialdemokraterna efterlyst för kommuner tvingande regler för flyktingmottagning. Enskilda socialdemokratiska riksdagsmän har lämnat in motioner där de vill ha sådana regler. Den 3 oktober lämnade t.ex. över 20 socialdemokrater in en motion om att i lag reglera alla kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga. Att Socialdemokraterna i SKLs styrelse inte vill ha en sådan lag är därför märkligt. Folkpartiet och Socialdemokraterna har tillfälligt bytt plats i frågan.

Bosättning i Danmark

Går vi över sundet till Danmark hittar vi ett för kommuner och flyktingar mer tvingande system för flyktingmottagning. I Danmark lägger staten fast kvoter som fördelar flyktingmottagningen. Varje region tilldelas ett antal platser. Regionen får sedan bestämma hur antalet platser ska fördelas inbördes. Om de inte kommer överrens så bestämmer staten fördelningen.

En flykting som får uppehållstillstånd i Danmark omfattas av reglerna i integrationslagen om boendeplacering. Det innebär att Udlændingeservice avgör i vilken kommun flyktingen ska bo. Beslutet kan inte överklagas. Udlændingeservice ska i sitt beslut ta hänsyn till den generella integrationen av flyktingar i Danmark – att det sker en spridning av utlänningar, men ska också ta hänsyn till flyktingarnas personliga förhållanden. Kommunen avgör sedan var flyktingen ska bo. 2009 förväntas kommunerna ta emot 1000 flyktingar. Två tredjedelar placeras på Jylland. Köpenhamn ska inte ta emot några flyktingar under året.
Upplagd av Emil kl. 09:50 3 kommentarer
Etiketter: Bosättning, Danmark, flyktingmottagning, Folkpartiet, socialdemokraterna
lördagen den 18:e oktober 2008
Tyska perspektiv på migration och integration
Tyska Spiegel slår till igen med två oumbärliga analyser av migrations- och integrationsfrågan i Europa.

För det första en artikel om den pakt för migration som alla 27 medlemsstater i EU ställde sig bakom under veckans möte.

För det andra en artikel om alla de hundratals moskéer, ofta med extravagant arkitektur, som planeras i Europa.

The pace of new mosque construction is unlikely to slow in the coming decades, either. ”You’ve got to decide how to handle this architectonic outgrowth of immigration,” says Reinhold Zemke, a Berlin urban planner and mosque expert.
Upplagd av Emil kl. 17:36 0 kommentarer
Etiketter: EU, Moske, Spiegel
fredagen den 17:e oktober 2008
Allt fler ifrågasätter Sveriges Televisions val av programledare
Också författaren och skribenten Dilsa Demirbag-Sten ifrågasätter att Sveriges Television anställer Cherin ”stening” Awad som programledare.

Jag är mycket oroad över och ställer mig undrande till om SVT tror att förespråkare för stening av kvinnor är representativa för muslimer?

Den gruppen av tittare som redan är kritiska och okunniga om mångfalden inom den muslimska gruppen kommer att få sina farhågor bekräftade: att muslimer är för stening av kvinnor och belönas av samhället för sådana åsikter.

När ska vi få ett program ledda av nazister eller för all del sektiska Plymouthbröderna som handlar om hur missförstådda de är av oss andra.

Opartisk och oberoende television? Pyttsan!
Upplagd av Emil kl. 18:47 2 kommentarer
Etiketter: Cherin Awad, Dilsa Demirbag Sten, islam, SVT
Somalier ersätter latinos som arbetare i USA
The New York Times har publicerat en lång artikel om den somaliska flyktinggruppen i USA. Artikeln innehåller flera intressanta aspekter.

För det första har USA:s tuffare inställning till illegala invandrare, ofta från Latinamerika, lett till att många stora arbetsplatser saknar ”okvalificerad” arbetskraft. Efter att de illegala invandrarna deporterats har somalier fyllt deras platser, framförallt på stora slakterier.

Inflyttningen av somalier har lett till stora motsättningar mellan tidigare invandrargrupper och somalierna. Motsättningarna bygger ofta på religiös grund. Arbetsgivarna behöver de somaliska arbetarna. Somalierna kräver att arbetsplatserna anpassas till deras religion, t.ex. raster för bönestunder och hänsyn till ramadan. Kraven på anpassning till religion leder sedan till konflikter med övriga arbetare.

Early last month, about 220 Somali Muslims walked off the job at a JBS meatpacking plant in Greeley, Colo., saying the company had prevented them from observing their prayer schedule. (More than 100 of the workers were later fired.)

Days later, a poultry company in Minnesota agreed to allow Muslim workers prayer breaks and the right to refuse handling pork products, settling a lawsuit filed by nine Somali workers.

In August, the management of a Tyson chicken plant in Shelbyville, Tenn., designated a Muslim holy day as a paid holiday, acceding to a demand by Somali workers. The plant had originally agreed to substitute the Muslim holy day for Labor Day, but reinstated Labor Day after a barrage of criticism from non-Muslims.

The new tensions here extend well beyond the walls of the plant. Scratch beneath Grand Island’s surface and there is resentment, discomfort and mistrust everywhere, some residents say — between the white community and the various immigrant communities; between the older immigrant communities, like the Latinos, and the newer ones, namely the Somalis and the Sudanese, another refugee community that has grown here in recent years; and between the Somalis, who are largely Muslim, and the Sudanese, who are largely Christian.

Jag rekommenderar verkligen en läsning av hela artikeln.
Upplagd av Emil kl. 14:11 2 kommentarer
Etiketter: somalier, USA
Jag flyttar till Stockholm
Den 3 november börjar jag på nytt jobb i Stockholm. Jag måste lämna en roligt tjänst på Malmö Högskola och kära Malmö (FF), men det är en möjlighet och utmaning jag måste ta. Jag tar tacksamt emot alla tips på boende!!

Det kommer att vara stressigt under en övergångsperiod eftersom jag måste skriva färdigt vissa delar av mina rapporter och samtidigt lämna över arbetsuppgifter till en ny person. Om integrationsbloggen kommer att överleva flytten är osäkert.
Upplagd av Emil kl. 10:31 15 kommentarer
Etiketter: jobb
torsdagen den 16:e oktober 2008
Aje Carlbom om islamismen i Sverige
I slutet av 1990-talet bodde forskaren Aje Calbom i Rosengång medan han skrev sin uppmärksammade avhandling The Imagined versus the Real Other: Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden. Han var en av de första som på allvar utforskade segregationens effekter och framväxten av islamism i storstädernas förorter. Dessutom blev han en högljudd kritiker till mångkulturalismen som politisk ideologi. Från DN år 2004:

För Carlbom har mångkulturalismen utvecklat en ”ideologisk hegemoni” i dagens Sverige. Från regeringskansliet till lokaltidningen, från anarkister till moderater råder det i dag konsensus om den ”berikande” mångfalden och ”rätten att vara annorlunda”. De ideologiska lojalitetsförklaringarna åtföljs av ett slagordsmässigt fördömande av ”främlingsfientligheten” som där det institutionaliseras gärna tar sig uttryck som i regeringens ”Forum för levande historia”, där kritik av mångkulturalismen direkt associeras till nazismen och Förintelsen. ”Diskutera mångkulturalismen, visst, men gör det med ideologiska slagord om berikande”, konkluderar Carlbom syrligt. ”Annars riskerar du inget mindre än att stämplas som en mänsklighetens fiende.”

Hans position skulle med Jan-Paul Brekkes ord kunna definieras som kritisk humanism, en position som inte är negativ till invandring i sig men som samtidigt kritiserar vissa negativa aspekter som följer på invandringen.

Nu har Carlbom skrivit en artikel för Newsmill. Han skiljer på moderata och radikala muslimer och menar att hoten ingår i de senares strategi:

Protester mot Muhammedkarikatyrerna, hoten mot Världskultur-muséet för ett par år sedan och alla andra hot som formulerats de senaste åren är typiska för radikala islamister. Det är en del av deras politiska strategi. Den används för att den fungerar. Moderata islamister är försiktigare och använder hellre dialog för att försöka övertyga.

Det är de radikala som anser att våld är acceptabelt i det politiska arbetet. Islamismen påminner mer om hur den socialistiska rörelsen var organiserad mellan reformvänliga och revolutionära under 1970-talet än den visar likheter med kristenheten.

Carlbom menar att Sverige har svårt att hantera dessa islamister på grund av naivitet och överdriven tolerans och förståelse för de radikala islamisternas protester och hot.

Jämfört med hur det är i andra länder finns en stor naivitet kring islamism i Sverige. Här finns en tydlig tendens att alla muslimer betraktats som ”offer” för västerländsk imperialism. Detta har gjort det svårt att se hur vissa jobbar politiskt för islam. Politisk korrekthet, rädsla för att bli kallad islamofob eller rasist, behov att ”tolerera” allt som har att göra med invandring och migration, har beslöjat blicken och gjort det svårt att upptäcka politiserade former av islam.

Den starka ideologiska rörelse som arbetat på att göra Sverige till ett mångkulturellt samhälle har gjort det förhållandevis enkelt att arbeta som islamist. Aktivisterna har här mötts av stor förståelse för att de är kulturellt ”annorlunda”.
Upplagd av Emil kl. 19:48 1 kommentarer
Etiketter: Aje Carlbom, islam, islamism, mångkulturalism, newsmill
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: