Rädda 22

lördagen den 25:e april 2009
Förbättrad integration i Danmark
Min fd. chef Christian Råbergh skriver som vanligt bra och intressanta artiklar på Temaasyl.se. Denna månaden om europeiskt samarbete om integration av invandrare på arbetsmarknaden, språktester och medborgarkunskap och om den europeiska integrationsportalen. Rätt så modigt att dessutom lyfta fram att den danska integrationspolitiken verkar fungera allt bättre.

Den danska integrationslagen har nu funnits i tio år och enligt uppföljningar och utvärderingar, genomförda av externa forskare och konsulter, har integrationen av invandrare stadigt förbättrats.
Upplagd av Emil kl. 17:13 0 kommentarer
Etiketter: Christian Råbergh, Danmark, EU, språktest, Tema Asyl
fredagen den 24:e april 2009
Pigga finskor och muslimska friskolor
Landets universitet och högskolor producerar en mängd mer eller mindre relevanta avhandlingar med koppling till integration. Det har verkligen blivit inne att studera skillnader mellan befolkningsgrupper. Ett exempel på det är Physical activity among Swedes in general and minority woman in particular av Marita Södergren, Karolinska Institutet.

Ett stort folkhälsoproblem är att vi rör oss för lite. Hälsovinsterna av fysisk aktivitet är stora och de som rör sig minst har mest att vinna på att komma igång. Men vilka är de, vilka är hindren och finns det någon koppling mellan födelseland och fysiska aktivitetsvanor? Det är några av frågorna som nutritionisten Marita Södergren har ställt sig i sitt forskningsprojekt vid Cetrum för allmänmedicin (CeFAM).

Av avhandlingen framgår inte helt oväntat att svenskorna och finskorna ligger i topp när det gäller att komma upp till rekommendationen en halvtimmes fysisk aktivitet per dag med måttlig intensitet, exempelvis en rask promenad. Däremot rör sig finskorna mest totalt sett över dygnet.

En annan typ av relativt ointressanta avhandlingar är de inom den strukturella rasism-skolan. Therese Hartmans avhandling Problem eller tillgång? En studie om social och etnisk mångfald i högskolan innehåller de vanliga abstrakta resonemangen.

Resultatet av undersökningen visar att social och etnisk bakgrund osynliggörs; studenternas tidigare kunskaper, tänkesätt och erfarenheter räknas inte, ”alla stöps i samma form”. Förutsättningarna att lära sig en god svenska kan, enligt några av de intervjuade lärarna, vara avhängig studenternas sociala ursprung och modersmål, och på så vis kan studenternas sociala och etniska ursprung utgöra ett hinder i undervisningen. Studenternas sätt att uttrycka sig skriftligt och muntligt resulterar i att de antingen inkluderas eller exkluderas, och där kan klass och etnicitet ha betydelse, säger Thérèse Hartman.

En riktigt intressant avhandling är What Role of God and National Curriculum in School life? A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden av Åsa Brattlund.

I avhandlingen jämförs två muslimskt profilerade skolor i Sverige med två muslimskt profilerade skolor i England. Studien visar bland annat att det i de två skolorna i England fanns ett betydligt större frirum för det muslimska. Där var det tillåtet att integrera islam i alla aktiviteter på skolan, i olika ämnen och under raster. Därmed var det, till skillnad mot situationen i de två skolorna i Sverige, tillåtet att kräva att muslimska flickor skulle bära hijab* och att införa regler som förbjöd flickor och pojkar att sitta bredvid varandra och leka med varandra under rasterna.

– Om de två muslimskt profilerade skolorna i England – hypotetiskt sett – hade ansökt om att få starta likvärdiga statsbidragsfinansierade skolor i Sverige, så hade de fått avslag på sina ansökningar, berättar Åsa Brattlund.

Anledningen till det är att skolorna inte skulle anses vara i enlighet med den svenska nationella läroplanen – kraven på att undervisningen ska vara icke konfessionell, att sådana regler som ställer krav på elevers och personals klädsel inte är tillåtna, att alla elever förutsätts delta i musik, bild och religionskunskap samt att det i Sverige inte får finnas normer och regler som reglerar umgänget mellan flickor och pojkar och mellan kvinnor och män.

Om de två muslimskt profilerade skolorna i Sverige hade ansökt om att få starta likvärdiga statsbidragsfinansierade skolor i England hade de, enligt Åsa Brattlund, antagligen också fått avslag på sina ansökningar, eftersom det hittills endast finns fyra grundskolor med statsbidrag.

Sådan forskning har faktiskt stor relevans för nuvarande och kommande debatter om konfessionella friskolor i Sverige. En fråga som debatteras livligt i de politiska partierna. Fler politiskt relevanta avhandlingar, tack!
Upplagd av Emil kl. 17:28 0 kommentarer
Etiketter: avhandlingar, flum, hälsa, muslimska friskolor, strukturell diskriminering
torsdagen den 23:e april 2009
Om den pizzabakande ugiern i Albanien
När man följer fallet om ugiern och före detta Guantánamo-fången Adil Hakimjan kan man få intrycket att han är den enda ugiern som ”dumpades” och fick asyl i Albanien. Men så är inte fallet. Spiegel International skriver i en artikel om Abu Bakker Qassim från Yining i Chinas norsvästra Xinjiang region.

Abu Bakker, along with hundreds of other terrorism suspects from around the world, was incarcerated for four years at the US naval base in Guantanamo Bay. For the past three years, he’s been living in Albania, the only nation that would accept him after his release in 2006. Here this pious upholsterer has found a new task in life. Three times a week, the Uighur Muslim kneads pizza dough for Tirana’s Islamic community at McGusto Halall, a snack bar on Hoxha Tahsim Street.

Abu Baker är en av minst fyra andra ugier som fått asyl i Albanien. Abu har lärt sig albanska och får hjälp av myndigheterna med lägenhet och telefonkort. Inom kort tänker han öppna Tiranas första pizzeria. Det verkar alltså inte helt omänskligt att vara flykting i Albanien.
Upplagd av Emil kl. 17:44 1 kommentarer
Etiketter: Adil Hakimjan, Albanien, Guantánamo, Spiegel
onsdagen den 22:e april 2009
Nya EU-hemsidan om integration har lanserats
Den nya EU-hemsidan om integrationspolitik har lanserats. Den inehåller bl.a. dokumentbibliotek, goda exempel på integrationsinsatser och information om integrationspolitik i olika medlemsstater.
Upplagd av Emil kl. 08:17 0 kommentarer
Etiketter: EU, Integrationspolitik
tisdagen den 21:e april 2009
Lunchseminarium om försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare
Igår hade jag förmånen att vara med på ett lunchseminarium där Pernilla Andersson Joona och Lena Nekby presenterade sin studie ”Utvärdering av försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare (FNI)”. Finns det något bättre än en rejäl utvärdering av verksamheter med policyimplikationer? Knappast!

Bakgrunden är den försöksverksamhet som startades 1 oktober 2006 för vissa nyanlända invandrare (FNI) i ett antal kommuner i Skåne, Kronobergs och Stockholms län. Syftet med försöksverksamheten var att avsevärt förkorta tiden fram till inträdet på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända invandrare.

Utvärderingen ”finner en positiv programeffekt av att ha deltagit i FNI på sannolikheten att få osubventionerat arbete. Deltagare i FNI har cirka 4,1 – 5,0 procentenheters större chans att få osubventionerat arbete än deltagare i kontrollgruppen. En större programeffekt av deltagande i FNI finns för arbetsmarknadsutbildning där deltagare i FNI har cirka 10,3 – 10,9 procentenheters högre chans att få arbetsmarknadsutbildning än deltagare i kontrollgruppen.”

Till den ”negativa” sidan ska tilläggas att försöket kostade cirka 33 000 kronor per individ, att försöksverksamheten inte gav någon effekt på sannolikheten att få osubventionerat arbete för kvinnor samt att även mycket få av dem som deltagit i försöksverksamheten hade arbete 15 månader efter inskrivning i projektet.
Upplagd av Emil kl. 07:59 0 kommentarer
Etiketter: introduktion av nyanlända invandrare, Lena Nekby, Pernilla Andersson Joona, policy, utvärdering
måndagen den 20:e april 2009
Jämförande migrationsstatistik från OECD
OECD har äntligen gjort sin migrations- och integrationsstatistik tillgänglig på hemsidan. Där kan du hämta internationellt jämförbar data om migrationsströmmar, arbetsmarknadsintegration m.m. Denna guldgruva av information finns här.
Upplagd av Emil kl. 08:59 0 kommentarer
Etiketter: internationell jämförelse, OECD, statistik
söndagen den 19:e april 2009
Socialdemokraterna i Norge inför tuffare språkkrav för permanent uppehållstillstånd
Arbetarpartiet, Socialdemokraternas norska systerparti, har deklarerat att de tänker införa obligatoriska språktest som den som invandrar måste klara av för att kunna få permanent uppehållstillstånd. I Norge är det sedan tidigare krav på deltagande i 300 timmars norskundervisning, men nu skärps alltså kraven för att få uppehållstillstånd. Därmed ansluter Norge till en allt längre lista länder med liknande regler.
Upplagd av Emil kl. 19:38 0 kommentarer
Etiketter: Arbetarpartiet, Norge, permanent uppehållstillstånd, Språkkrav
fredagen den 17:e april 2009
Lite tips på helgläsning
För er som vill förstå regeringens resonemang kring migrations- och asylpolitik rekommenderar jag en läsning av Socialförsäkringsutskottets betänkande.

Beskrivning av Australiens flyktingmottagning.

Här är en mycket intressant rapport för att förstå den amerikanska debatten om integration beställd av amerikanska (Bush)regeringen för att undersöka hur landet bättre ska hjälpa invandrare att ta till sig amerikanska värderingar, lära sig det gemensamma språket och bli fullvärdiga amerikaner. Rapporten Building an Americanization Movement for the Twenty-first Century rekommenderar en rad insatser för att förstärka assimileringen av invandrare.

Mer om USA. Hit flyttar invandrarna, så här många illegala invandrare uppskattas bo där och så här ser befolkningssammansättningen ut med fokus på utrikes födda. Med den här skriften välkomnas invandrare med permanent uppehållstillstånd till USA. I USA har båda partier länge velat reformera migrationspolitiken, men misslyckats. Nu är det upp till Obama att ta sig an frågan.
Upplagd av Emil kl. 10:21 0 kommentarer
Etiketter: Australien, Integration, Migrationspolitik, USA
torsdagen den 9:e april 2009
Tips på läsning: Axess temanummer om mångkulturalism
Missa inte Axess temanummer om Mångkulturalismens utmaningar. Några av artiklarna går att läsa på Axess hemsida, bland annat Både högern och vänstern har fel av Pernilla Ouis och När kultur blev ideologi av Jens-Martin Eriksen och Frederik Stjernfelt.
Upplagd av Emil kl. 09:02 0 kommentarer
Etiketter: Axess, Frederik Stjernfelt, Jens-Martin Eriksen, mångkulturalism, Pernilla Ouis
tisdagen den 7:e april 2009
Mellanförskap och kommunernas integrationsarbete
Den andra April var jag på seminarium och boksläpp i riksdagshuset. Boken som presenterades var Mellanförskap – mellan utanförskap och integration, mellan hinder och möjligheter av Nima Sanandaji. Jag har inte hunnit läsa boken än men den verkar inte innehålla så värst mycket nyheter, men antagligen ett försök till perspektivskifte i integrationsdebatten. Nima betonade att det behövs en mer positiv ton för att inte allt negativt snack om integrationen ska bli självuppfyllande.

Om att ranka kommunernas integrationsarbete

I Danmark har man utvecklat ett betydligt mer förfinat instrument för att jämföra integrationsinsatsen i kommunerna än vad Fokus gör i Sverige. En intressant uppgift i den danska rapporten är att ca. 64-73% av skillnaderna i arbetsmarknadsetablering mellan kommunerna kan förklaras med att kommunerna har olika villkor för integration, dvs, att invandrarna har olika humankapital och kommunerna olika arbetslöshet. Kommunernas specifika integrationsarbete avgör alltså bara en tredjedel av resultatet. Fokus borde göra en svensk kommunranking efter den danska metoden istället för att fortsätta med sina intetsägande indikatorer.
Upplagd av Emil kl. 08:14 0 kommentarer
Etiketter: bok, Danmark, Fokus, indikatorer, kommuner, Nima Sanandaji
fredagen den 27:e mars 2009
Fokus integrationsranking har kommit
Missa inte Fokus kontroversiella ranking över bästa integrationskommuner.

Som vanligt med småländska kommuner i topp.
Upplagd av Emil kl. 13:09 0 kommentarer
Etiketter: Fokus, Integration, kommuner, ranking, småland
torsdagen den 19:e mars 2009
Nyhetsbrev om integrationspolitik
Glöm inte att prenumerera på det purfärska nyhetsbrevet om integrationspolitik som ges ut av Integrations- och Jämställdhetsdepartementet.
Upplagd av Emil kl. 13:26 0 kommentarer
Etiketter: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Integrationspolitik
söndagen den 15:e mars 2009
Maciej Zaremba om utmaningarna Sverige står inför
I torsdags vad jag på seminarium hos TCO om utrikes födda akademikers villkor på arbetsmarknaden. Där var också hyllade journalisten Maciej Zaremba och lyssnade. Det är mycket Zaremba just nu! För ni har väl inte missat hans reportageserie I väntan på Sverige i DN eller Filosofiska rummet i SR där Zaremba gästar för att prata om medborgarskap och mångkultur. Därutöver intervjuas han i senaste numret av Liberal Ungdom (2009:1). Där återkommer han till frågan om att skapa en ny form av svenskhet för att hålla ihop landet:

”Sverige har varit väldigt enhetligt på alla sätt – en statskyrka, ett statsbärande parti och en relativt homogen befolkning. Invandringen har inneburit en enorm förändring på mycket kort tid. Nu kommer problemen, nu knackar Sverigedemokraterna på riksdagens port och då måste man fråga sig varför de gör det. Känner sig inte människor delaktiga i samhället – oavsett om de är Sverigedemokrater eller muslimer? Vi måste ompröva en del invanda tankemönster och framförallt måste vi se invandrare och flyktingar som ganska lika oss – kompetenta och självständiga människor som inte behöver bli omhändertagna.”
Upplagd av Emil kl. 14:53 1 kommentarer
Etiketter: DN kultur, Integration, Maciej Zaremba, Svenskhet
lördagen den 28:e februari 2009
Asylmottagningsutredningen har kommit
Ett kort inlägg från den vilande bloggen.

Asylmottagningsutredningen överlämnade härom dagen betänkandet Aktiv väntan – asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) till migrationsminister Tobias Billström. Jag har bidragit till den genom ett kunskapsunderlag om asylsökandes möjligheter till eget boende som är med som bilaga i utredningen. Våra slutsatser används också av uppsalapolitikern Ulrik Wärnsberg (s) i hans debattartikel i Uppsala Nya Tidning. Förutom det slentrianmässiga användandet av ”grumligt” som används alldeles för lättvindigt i den politiska debatten om migration och integration är det en saklig artikel.
Upplagd av Emil kl. 15:27 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, eget boende, Tobias Billström, Ulrik Wärnsberg
torsdagen den 11:e december 2008
Ny rapport om eget boende för asylsökande
Boverket har nu gett ut den rapport om eget boende för asylsökande som jag varit medförfattare till. Rapporten ger en kunskapsöversikt kring EBO och alternativet anläggningsboende(ABO) som inte tidigare funnits, trots en mångårig debatt.

I rapporten redogörs för de negativa effekterna av EBO i form av trångboddhet, otrygghet och utsatthet för barnen. Samtidigt visar rapporten att de asylsökande som bor i eget boende gör det i hög utsträckning för att de väljer bort ABO, som ligger långt från anförvanter och arbetsmarknad, och upplevs som isolerande.

Till sist görs en jämförelse av hur det har gått för flyktingar som valt eget boende under asyltiden jämfört med flyktingar som bott i anläggningsboende. Slutsatsen är att de som bott i eget boende generellt klarar sig något bättre, blir mer integrerade, än de som bott i anläggningsboende.

Författare Pieter Bevelander, Henrik Emilsson och Mirjam Hagström vid MIM, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö Högskola.

Rapporten kan hämtas på Boverkets hemsida.

Uppdatering:
Läs reaktioner i Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Folkbladet, Dagens Nyheter, SR.
Upplagd av Emil kl. 16:12 2 kommentarer
Etiketter: asylsökandem ebo, boverket, Mina rapporter
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: