Rädda 20

torsdagen den 4:e juni 2009
24-årsregeln har halverat andelen unga med utländsk bakgrund som gifter sig
2002 införde Danmark 24-årsregeln. Den innebär bland annat att båda partnerna måste vara 24 år för att en boende i Danmark ska kunna gifta sig med en icke-EU medborgare. Det finns också krav på egenförsörjning, viss boendestandard och att de som gifter sig ska deponera en ansenlig summa pengar som säkerhet.

Nya uppgifter från Rockwoolfondens forskningsenhet visar att reformen har haft mycket stor påverkan på giftermålsmönstren för personer med utländsk bakgrund. Andelen ”icke-västliga” invandrare (kvinnor) som är gifta vid 23 års ålder har halverats mellan 2002 och 2008, från 46 procent till 19 procent. Forskarna gör bedömningen att de politiska reformerna står för omkring 60 procent av förklaringen medan resten är en fortgående anpassning till övriga ungdomars giftermålsmönster. 24-årsregeln har också inneburit att det tidigare mycket stora antal bröllop som skedde under sommarmånaderna har minskat. Antalet giftermål är nu betydligt mer jämt fördelade över året. Fenomenet ”sommarbrudar” har alltså begränsats.

Att allt färre unga kvinnor med icke-västlig bakgrund gifter sig i Danmark innebär att Sverige numera har en större andel som är gifta bland denna grupp.

Forskarna kommenterar resultaten i Copenhagen Post.

Marie Louise Schultz-Nielsen, one of the authors behind the study, was surprised by the findings.

‘Marriage patterns normally change quite slowly, but this is a significant change in just a few years,’ said Schultz-Nielsen. ‘I don’t think I have ever seen anything similar in all the years I’ve been researching immigration.’

The reduction in the number of young woman from an immigrant background getting married is likely to affect the economy positively, according to Swedish professor Eskil Wadensjo, who has examined the economic effect of immigration on Denmark for more than a decade. His studies in the late 90s showed that immigration from non-Western countries was costing Denmark 10 billion kroner annually.

‘With young immigrants now waiting to get married, they can manage to get an education or a job and get a foothold in the labour market before they get married and have children,’ said Wadensjo.
Upplagd av Emil kl. 08:21 0 kommentarer
Etiketter: 24-årsregel, anhöriginvandring, Danmark, Eskil Wadensjö, giftermålsmönster, rockwoolfonden
onsdagen den 3:e juni 2009
Det är fint i Rosengård
Dilsa Demirbag-Sten fortsätter granskningen av miljonprogrammets förflutna och framtid i Expressen. Hon menar att arkitekturen ofta felaktigt får bära skulden för den misslyckade integrationspolitiken.

Tråkig arkitektur är inte nödvändigtvis kvalitetsmässigt dålig. Miljonprogrammet är till största del byggt på gedigen kunskap och detsamma gäller materialvalen. Om det länge rått en konsensus om arkitekturen som den grundläggande orsaken till den misslyckade integrationen så är enigheten kring och övertron till förmåga att lösa integrationsproblemen med en upprustning av de nedgångna husen missvisande och orealistiska.

Därmed inte sagt att ett lyft av delar av miljonprogrammet inte skulle påverka livsvillkoren och framför allt hälsan bland de boende. Men ytterligare två rum och en köksrenovering ger inga jobb, utbildning eller en stark gemenskap med resten av samhället.

Det finns andra luckor att fylla och möjligheter till lösningar.

Jag skulle till och med vilja påstå att arkitekturen och miljön i Rosengård snarare är fin än tråkig. Det finns få ställen med så mycket parker och grönområden, fotbollsplaner (gräs, konstgräs, plast) och utomhusbad. Däremot finns det brist på kommersiella lokaler även om det finns ett stort köpcentrum.
Upplagd av Emil kl. 16:43 0 kommentarer
Etiketter: arkitektur, Dilsa Demirbag-Sten, Expressen, Rosengård
tisdagen den 2:e juni 2009
Heder och imamer m.m.
De senaste dagarna har det kommit en rad rapporter och utspel som har med den ”kulturella” aspekten av mångfald att göra.

Den statliga utredningen Staten och imamerna – Religion, integration, autonomi föreslår att det inte bör bildas en särskild imam-utbildning i Sverige, men att det kan finnas behov av vidareutbildning för imamer inom det ordinarie utbildningssystemet.

Ungdomsstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en Studie om arrangerade äktenskap mot någons vilja. Studien visar att cirka fem procent av unga mellan 16 och 25 år i Sverige upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med. Fler är flickor än pojkar och majoriteten har utländsk bakgrund. Problemen är dessutom mycket vanligare i religiösa familjer. En hög andel unga med utländsk bakgrund uppger även att de skulle bestraffas av sina föräldrar om de vore homo- eller bisexuella.

För övrigt:
– är medborgarskapsceremonierna i Norge inte så populära.
– har det kommit ännu en avhandling om invandrare och hälsa.
– kommer det snart ett förslag om att alla undervisning i skolan ska vara obligatorisk.
Upplagd av Emil kl. 19:59 0 kommentarer
Etiketter: avhandlingar, hederskultur, hälsa, imamer, medborgarskap, Norge
fredagen den 29:e maj 2009
Nytt nummer av Migration
Missa inte nya numret av Migration, IOM:s magasin som ger en överblick av organisationens arbete och aktuella frågor om flyktingar och flyktingsituationer i världen. I nya numret finns bland annat ett reportage om det svåra jobbet att vidarebosätta de burmesiska flyktingar som bor i flyktingläger i norra Thailand. USA har beslutat att vidarebosätta cirka 150 000 personer därifrån och även Sverige är med i arbetet genom att vidarebosätta karener till Sverige.
Upplagd av Emil kl. 17:37 0 kommentarer
Etiketter: Burmeser, IOM, Karen, vidarebosättning
Irakier i Sverige upplever sig inte diskriminerade
Den Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har kommit med sin andra temarapport om diskriminering. Förra rapporten fokuserade på Romer och denna gången är det muslimer som är i fokus.

Rapporten visar bland annat att 30 procent av de muslimer som tillfrågats upplevt diskriminering under de senaste 12 månaderna. Mest diskriminering har afrikaner i Malta, Italien, Finland och Danmark upplevt. Turkar i Bulgarien och Österrike och irakier i Sverige är de grupper som upplevt sig minst diskriminerade.
Upplagd av Emil kl. 16:44 0 kommentarer
Etiketter: diskriminering, FRA, internationell jämförelse, Irakier
torsdagen den 28:e maj 2009
Norge 200 – Sverige 0
Jag bläddrade i årsrapporten för IMDI, Norges integrationsmyndighet, och slogs av att myndigheten är så stor. Jag arbetade tidigare på Integrationsverket och vi var drygt 100 anställda. Nu är Integrationsverket avvecklat. I Norge har integrationsmyndigheten över 200 anställda. Enbart avdelningen för att förebygga tvångsäktenskap har 45 anställda.

Läs hela årsrapporten från IMDI här.
Upplagd av Emil kl. 16:52 0 kommentarer
Etiketter: imdi, integrationsverket, Norge, tvångsäktenskap
tisdagen den 26:e maj 2009
Religionen vinner mark på djurens bekostnad
Just nu håller en form av mångkulturalism att införas i Europa. Undantagsregler föreslås för slakt av religiösa skäl inom EU.

I ett förslag till förordning från EU-Kommissionen om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning föreslås det motsatta, dvs. att djur på grund av religiösa hänsyn inte ska skyddas från djurplågeri.

Kommissionen skriver att många tamdjur utsätts för onödigt lidande, inte bara under uppfödning och transport, utan också under avlivning och slakt och därmed sammanhängande verksamhet. I det europeiska samhället finns ett växande intresse för ett bättre skydd av djurens välbefinnande, både på konsument- och producentnivå. Huvudsyftet med kommissionens föreslagna förordning är att förbättra djurens välbefinnande under avlivning av tamdjur för konsumtion.

Kommissionenen skriver vidare att förslaget innehåller en förteckning över metoder för bedövning och avlivning av djur, tillsammans med detaljerade uppgifter om specifikationer och krav. I det nya begreppet ”skydd av djurens välbefinnande under slakt” är kravet på bedövning av djuren under slakten en grundläggande princip.

Kommissionen visar alltså en vilja att skydda djuren och menar att det ska vara krav på bedövning. Men så kommer en snabb vändning där hänsyn till djuren inte längre verkar viktig.

Av hänsyn till medborgarnas grundläggande rättigheter föreslår kommissionen att undantagen behålls för avlivning av djur inom ramen för religiösa sedvänjor.

Alltså kommer det att vara fritt fram att bedriva djurplågeri bara man gör det i religionens namn.

EU parlamentets föredragande Janusz Wojciechowski välkomnar förslaget som han menar är ett svar på den utmaning det innebär att införa normer för djurens välbefinnande under slakt och avlivning och därmed sammanhängande verksamhet.

Avlivandet av de många djuren bör ske med respekt för högsta möjliga humanitära standarder, de avlivade djurens fysiska och psykiska lidande bör begränsas i största möjliga utsträckning och onödiga grymheter måste uteslutas.

Att begränsa lidandet för de avlivade djuren bör betraktas som en viktig utmaning i ett livsstilsmässigt, kulturellt och moraliskt hänseende, i enlighet med principen om att djur är kännande varelser som lider av smärta och rädsla och inte får behandlas som materiella ting. I europeisk civilisation och kultur bör djurens lidande inte vara likgiltigt för människan.

Åter ser vi stort medkännande med djuren vid slakt. Men så föreslås även parlamentet undanta djurskydd på grund av religion:

Förutom undantagen av religiösa skäl bör det grundläggande tillvägagångssättet vid slakt och avlivning av djur i EU vara att djuren bedövas före slakt, på ett sätt som möjliggör full effektivitet och kontroll.

Frågan om religiösa undantag från djurplågeri vid slakt (Amendment 28) röstades igenom med 291 röster mot 201. De stora blocken Kristdemokrater och Socialdemokrater röstade med överväldigande majoritet för undantaget. Den liberala gruppen röstade med stor majoritet mot förslaget, liksom övriga partigrupper. De flesta svenska parlamentariker deltog i omröstningen och röstade alla nej, dvs. mot undantag pga. religion.

Förslaget måste också accepteras av ministerrådet för att träda i kraft.

Sverige är ett av få länder i EU som alltid kräver att djur bedövas före slakt. Inget undantag medges i Sverige vid slakt enligt muslimsk halal- eller judisk koshertradition. Jordbruksminister Eskil Erlandsson tänker ta strid för de svenska reglerna inför rådsmötet i juni då EUs ministrar ska besluta om slaktförordningen.

– Enligt svensk lag ska djuren inte behöva lida. Det finns full uppslutning kring lagen i den svenska opinionen, säger Eskil Erlandsson.
Upplagd av Emil kl. 18:39 0 kommentarer
Etiketter: Eskil Erlandsson, EU, EU Kommissionen, EU parlamentet, mångkulturalism, religion, särbehandling
Globaliseringsrådets slutrapport om integrationspolitiken
Globaliseringsrådets slutrapport innehåller några avsnitt som berör integrationspolitik.

5.7 En systematisk politik för att minska utanförskapet bör bedrivas

Här lämnar Globaliseringsrådet förslaget: Behåll någon typ av jobbskatteavdrag.

5.8 Det är bra att Sverige vidgar möjligheterna till arbetskraftsinvandring

Här är förslaget: Behåll den vidgade möjligheten till arbetskraftsinvandring – se till att missbruk i form av lönedumpning och dålig arbetsmiljö motverkas.

6.4 Invandring ger utvecklingskraft – centralt att integrationen fungerar

I detta avsnitt konstaterar Globaliseringsrådet att svensk integrationspolitik i stor utsträckning har misslyckats med att ta tillvara på den utvecklingskraft som de nya svenskarna besitter. I stället har politiken skapat ett utanförskap i stora grupper. Detta innebär en direkt förlust för svensk ekonomi i form av minskad produktion och ökat bidragsberoende. Indirekt innebär utanförskapet också risker i form av ökade sociala spänningar. Detta kan i sin tur stärka de krafter som motsätter sig internationell öppenhet och som hellre ser att Sverige försöker avskärma sig från de besvärande omställningskrav som globaliseringen innebär.

Men vi ser också att Sverige har problem med att diskriminering förekommer. Ett systematiskt arbete krävs för alla människors lika värde och rätt i arbetslivet och på alla andra samhällsområden.

Sverige behöver en integrationspolitik som frigör den utvecklingskraft
som de nya svenskarna representerar.
Upplagd av Emil kl. 17:39 0 kommentarer
Etiketter: Globaliseringsrådet, Integrationspolitik
söndagen den 24:e maj 2009
Att debattera debatten om varför man inte kan debattera invandrarfrågan utan att bli kallad rasist
Ankan driver i Expressen med debatten om integrationsdebatten.

– Ja hörde på Debatt i tossdas, Mödde. Dom debattera la invandrarfrågan.
– De gjorde dom inte, Tödde.
– Va debattera dom då, Mödde?
– Dom debattera varför man inte får debattera invandrarfrågan, Tödde.
– Men de har dom la debatterat förr, Mödde?
– Precis, Tödde. De e en ständigt pågående debatt om debatten som inte får föras. Den debatteras i Feskekörka, den debatteras vid Köpparmärra, När jag var på Ullevi …
– Jag förstår, Mödde. Men e de inte bättre å debattera invandrarfrågan än å debattera varför man inte får debattera den.
– De e bara rasister som debatterar invandrarfrågan, Tödde. Dom som debatterar varför man inte kan debattera invandrarfrågan utan att bli kallade rasister e inte rasister.
– Va e dom då, Mödde?
– Dom e la debattörer, Tödde.

För övrigt går det att se säsongens sista Debatt om ”Den ultimata integrationsdebatten” på SVT. På samma sida kan man också läsa Gulan Avcis syn på saken.
Upplagd av Emil kl. 17:23 0 kommentarer
Etiketter: Ankan, debatt, Gulan Avci, Integrationspolitik, SVT
onsdagen den 20:e maj 2009
Sverige fortfarande magnet för asylsökande
Eurostat har kommmit med nya uppgifter om antalet asylsökande och andelen asylansökningar som beviljas i de europeiska länderna. Förutom småländer som Malta (6 350 asylansökningar per 1 000 000 invånare) och Cypern (4 370) är det Sverige (2 710) som har flest asylansökningar år 2008. Antalet asylansökningar i Sverige är mer än fem gånger högre än EU-27 snittet.
Upplagd av Emil kl. 17:40 3 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Eurostat, Sverige
tisdagen den 19:e maj 2009
Debatt om EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik
På Europaportalen förs just nu en debatt om EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Tanken är att politiken ska slutförhandlas under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 och mynna ut Stockholmsprogrammet.

Enligt Bodil Ceballos (Mp) ser vi ett race-to-the-bottom där länderna försöker övertrumfa varandra med en så restriktiv asylpolitik som möjligt. Sveriges regering är enligt henne inget undantag.

Hans Wallmark (M) svarar att en samordning och koordinering av EU:s asyl- och flyktingpolitik kan leda till att fler personer kan komma in. För ett land som Sverige vilket under 2007 tog emot bortåt hälften av alla irakier som sökte sig till EU-området vore det inte dumt med gemensamt ansvarstagande, menar Wallmark.

EU behöver en gemensam asyl- och migrationspolitik och EU behöver fler invandrare för att klara framtidens välfärd. Det menar Inger Segelström (S) som i parlamentet drivit igenom att inte bara välutbildad arbetskraft utan också andra grupper ska kunna komma till EU och arbeta. Hon menar att det gör skillnad om höger eller vänster får styra över asyl och migrationspolitiken i EU.

Migrationsminister Tobias Billström (M) och EU-kandidat Hans Wallmark (M) skriver avslutningsvis att det är positivt att Inger Segelström delar synen att Sverige och EU behöver fler människor som väljer att flytta hit för att arbeta, oavsett utbildningsnivå eller om de är hög- eller lågkvalificerade. De menar att det är viktigt att EU fortsätter arbetet med att skapa ett gemensamt asylsystem så att vi blir av med det asyllotteri vi ser i dag, där det spelar större roll i vilket land en asylansökan lämnas in än vilket faktiskt skyddsbehov man har.
Upplagd av Emil kl. 19:01 0 kommentarer
Etiketter: Bodil Ceballos, EU, Europaportalen, Hans Wallmark, Inger Segelström, Migrationspolitik, stockholmsprogrammet, Tobias Billström
Ännu en studie om sfi
Bara i år har det kommit fler studier om sfi än under hela 2000-talet. Så känns det ivarjefall. IFAU har idag gett ut rapporten Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte går sfi?

En kort sammanfattning:

De som inte deltar i svenska för invandrare (sfi) står oftare närmare arbetsmarknaden än de som deltar. Det finns dock en grupp icke-deltagare som inte arbetar alls och som har socialbidrag eller saknar känd försörjning.

Läs mer på IFAU:s hemsida.
Upplagd av Emil kl. 17:12 0 kommentarer
Etiketter: IFAU, nyanlända invandrare, sfi
måndagen den 18:e maj 2009
IMER-programmet på Malmö Högskola läggs ner
I slutet av 90-talet kompletterade jag min pol.mag. i Statsvetenskap med fyra terminer IMER. Vi var den första kullen studenter på en helt ny utbildning och hade nästan en hel byggnad för oss själva. Lärarna var engagerade och vi läste böcker och såg filmer med migrationsanknytning utöver den rekommenderade kurslitteraturen. Det var första gången under mina studier som jag umgicks med mina studiekamrater och jag har god kontakt med många än idag. Av min kull har flera doktorerat och andra har kvalificerade arbeten på myndigheter eller är framgångsrika konsulter. Nu har utbildningen sjunkit så mycket i status (och kvalitet?) att den läggs ner.

– De låga söktalen för IMER-programmen är ett sorgligt faktum, men är för mig en tydlig signal om behovet av en nystart. Jag måste ta ett ansvar för situationen och därför tar vi nu en paus för intag av nya studenter till hösten. Istället vidtar nu ett intensivt revideringsarbete, säger Jonas Alwall, prefekt för institutionen IMER, vid området Kultur och samhälle på Malmö högskola.

Läs mer på Malmö Högskolas hemsida.
Upplagd av Emil kl. 18:03 2 kommentarer
Etiketter: IMER, Malmö Högskola
Nytt förslag från Moderaterna om integrationspolitik
Moderaternas partistyrelse har antagit en proposition som innebär förslag på ny integrationspolitik. Propositionen ”En integrationspolitik för arbete och delaktighet” kommer behandlas på Moderaternas stämma i augusti 2009.

Läs hela förslaget här.

Partistyrelsen föreslår bland annat att:

* Nyanlända ska upprätta ett startkontrakt för snabbare etablering och för att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige,
* Sfi ersätts av Startsvenska, en funktionell språkutbildning som tar sin utgångspunkt i förväntade studier eller arbete i Sverige,
* Nystartsprogram införs i de utanförskapsområden där få arbetar och många har försörjningsstöd,
* Medborgarskap som har erhållits på felaktiga grunder ska kunna återkallas, dock ej med resultatet att människor blir statslösa,
* Verka för att alla adekvata resurser sätts in där det finns tecken på hedersrelaterat våld, och
* Socialtjänstlagen ändras så att socialtjänsten efter en särskild prövning får rätt, och blir skyldig, att inleda utredningar om hedersrelaterat förtryck enbart utifrån barnets perspektiv utan att föräldrarna kontaktas.
Upplagd av Emil kl. 18:00 0 kommentarer
Etiketter: Integrationspolitik, Moderaterna
söndagen den 17:e maj 2009
Debatten om Rosengård går vidare
Min fd. lärare på Malmö Högskola Diana Mulinari reagerar på Aje Carlboms bild av situationen i Rosengård.

Carlboms diagnostisering av händelserna i Rosengård är som hämtade från en främlingsfientlig hemsida. Vetenskapens roll, menar jag, är en annan.

Istället vill Mulinari resonera.

Så låt oss istället prata om makt och konflikter. Låt oss prata om exkludering och motstånd. Låt oss prata om maskulinitet och våld. Men det förutsätter en vilja att diskutera, nyansera och reflektera. Att, som Aje Carlbom gör, förenkla, renodla och förvanska så att allt svenskt blir gott och allt utländsk blir ont, så att människor som är födda i Sverige och med svenskt medborgarskap förvägras rätten att bli kallade svenskar, det är inte bara dålig vetenskap utan bidrar också till att upprätthålla konflikten och problemen.

Laid Bouakaz, forskare i pedagogik vid Malmö högskola, är en annan som fortsätter debatten i Sydsvenskan. Han menar att en stor del av problemen finns hos de som arbetar i området.

Vi som forskar och jobbar i liknande områden har länge varnat för det som händer i Rosengård och har försett makthavarna med förslag på åtgärder för att undvika dessa konflikter. Men eftersom det serveras av fel sorts experter tas de inte på allvar.

Kriminaliteten och gängbildningarna ökar och eleverna misslyckas, och så kommer det att fortsätta även om stadsdelarna får extra resurser.

Hur man än gör så kommer mångfalden i Malmö att misslyckas så länge man inte skakar om organisationer och skolor och omplacerar eller byter ut chefer och personal.
Upplagd av Emil kl. 20:38 0 kommentarer
Etiketter: Aje Carlbom, Diana Mulinari, Laid Bouakaz, Rosengård, Sydsvenskan
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: