Rädda 18

lördagen den 20:e juni 2009
Nederländsk integrationsminister vill minska importen av brudar
140 000 personer invandrade till Nederländerna under 2008. Det som fått många att höja på ögonbrynen är att antalet ”importerade brudar” åter ökar. Detta trots att landet infört höga krav för att minska invandringen pga. giftermål. Integrationsminister Eberhard van der Laan är inte nöjd.

Since 2004, brides brought in from abroad must be at least 21-years-old and their partner’s income must be 120% times the minimum wage. Compulsory integration tests for people from outside the EU were launched in 2007. These should be taken in the country of origin.

Measures introduced in 2004 to reduce the number of women coming to Holland to marry men from Morocco and Turkey had been working, the minister said. But their effect was being offset by new arrivals from Iran, Somalia and Afghanistan who ‘did not always come to marry the most emancipated men’, the Volkskrant quoted the minister as saying.

A record number of 140,000 migrants were recorded last year, and are made up mainly of ‘import brides’ and eastern European immigrants. The number of ‘import brides’ increased by 32 percent to 15,330 and come mainly from Turkey and Morocco.

The ministry said immigrants have found way to circumvent the rules by, for instance, first bringing a partner to another EU country.

And the Netherlands cannot possibly integrate all these newcomers, said Van der Laan.

De Telegraaf reports Van der Laan “wants to end the inflow of unskilled marriage candidates because it negates all the energy and money invested in integration”.
Upplagd av Emil kl. 13:45 0 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, Nederländerna
Överraskande områdeseffekter
Lars Lindvall, IFAU, studerar i rapporten ”Bostadsområde, ekonomiska incitament och gymnasieval” om bostadsområdenas karaktär påverkar valet av gymnasielinje hos ungdomar. Ett väntat resultat: I områden där många har låg utbildning söker få ungdomar en teoretisk gymnasielinje. Och ett oväntat: Invandrarungdomar (i första och andra generationen) som bor i invandrartäta områden har en större sannolikhet än invandrarungdomar med samma förutsättningar i andra områden att söka till en teoretisk linje. Det senare resultatet är intressant eftersom det motsäger resultat från tidigare studier.
Upplagd av Emil kl. 13:25 0 kommentarer
Etiketter: IFAU, Lars Lindvall, områdeseffekter
måndagen den 15:e juni 2009
Förebild: Labinot Harbuzi
Labinot Harbuzi, malmöbo och MFF-spelare med briljant teknik och spelförståelse. I en intervju med Sydsvenskans reporter Hanna Welin berättar han hur okomplicerat det kan vara att orientera sig mellan två kulturer/identiteter.

Jag tänker på mig själv som kosovoalban. Det är ju den albanska kulturen som finns runt mig hela tiden. Men jag känner mig som en svensk också.

För mig är det viktigaste att hitta en mix. Smälta in men ändå inte glömma varifrån jag kommer. Jag försöker alltid vara en och samma person överallt. Inte byta personlighet, det gillar jag inte. Själv har jag faktiskt aldrig känt mig förvirrad i min identitet, men jag kan förstå om andra har det.

Hemma pratar jag albanska, ute svenska. Jag är van vid att folk frågar varifrån jag kommer. Men det gör inget, jag är stolt över min bakgrund. Men egentligen är nationalitet inte viktigt för mig. Människor är individer.
Upplagd av Emil kl. 21:20 0 kommentarer
Etiketter: Förebild, Hanna Welin, Labinot Harbuzi, MFF, Sydsvenskan
SVT Rapport om somalier i Sverige, USA och Somalia
Rapport har haft en serie inslag om somalier i Sverige, USA och i Somalia. Bakgrunden är att somalier numera är den största asylsökande gruppen och att deras arbetsmarknadsintegration i Sverige har gått trögt.

– Sverige känns främmande för somalierna. Vi är nya i landet, vi kom hit på nittiotalet. Vi är inte bara några hundra, vi är flera tusen. Somalierna har fler barn, de är i ett främmande land och det är inte lätt, säger Sadia Bootan om orsakerna till svårigheterna.
Upplagd av Emil kl. 17:37 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, somalier
söndagen den 14:e juni 2009
Religion som samhällsfaktor
Samtidigt som Humanisterna bedriver kampanj för ett sekulärt samhälle uppmärksammar Vetenskapsrådets tidning TvärSnitt religionens nya närvaro i Sverige.

Genom att det tidigare så homogena Sverige under de senaste decennierna har fått en stor grupp starkt religiösa skyddssökande, förändras förutsättningen för en rad fenomen som tidigare varit självklara. Starka värden hos de religiösa immigranterna utmanar rationella och sekulära värden som vuxit fram i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Frihet att uttrycka sin mening ställs mot frihet att engagera sig i det religiösa trossamfund man vill. Yttrandefriheten ställs på sin spets när den används för att kränka oliktänkande. Trygghet ställs mot kampen mot terrorism. Individens rätt till självbestämmande, som är en grundsten i de mänskliga rättigheterna, ställs mot den religiösa traditionens familjesyn.

Ett reportage handlar om precis det som Humanisterna försöker upplysa om och vara en motkraft mot: religion som samhällsfaktor och att svensk lagstiftning påverkas av religiösa rättsuppfattningar.

Få områden kan ha så starka religiösa influenser som familjerätten. I Sverige började lagstiftningen sekulariseras också på detta område vid 1900-talets början och svensk familjelagstiftning anses internationellt sett vara progressiv, jämställd och kvinnovänlig. För de muslimer som av olika skäl sökt och beviljats skydd i Sverige, eller som kommit hit av anknytningsskäl, ser de regler som styr familjelivet väsentligt annorlunda ut. Det som rör äktenskap, familj och arv styrs av Koranen och det innebär att det finns två regelsystem som lever parallellt i Sverige.
Upplagd av Emil kl. 15:23 0 kommentarer
Etiketter: Humanisterna, islam, religion, TvärSnitt, Vetenskapsrådet
lördagen den 13:e juni 2009
Intressant om Nederländskt integrationstest för anhöriginvandring
NRC Handelsblad har gjort ett intressant reportage om de integrationstest som anhöriginvandrare måste klara av innan de får uppehållstillstånd i Nederländerna.

Since the Integration law was adopted in 2006 potential immigrants are required to take an integration test in their country of origin. Already in 2004, the financial and age criteria were tightened: the Dutch partner has to make at least 120 percent of minimum wage and be over 21-years old. Every month some 650 integration test are taken across the world. Immigrants from European countries, the US, New Zealand, Australia, Canada, South Korea and Japan are exempt.

Examen består av ett språktest och ett kunskapsprov om Nederländerna.

The applicant is supposed to prepare for the exam in the country of origin. There is an integration package which the partner in the Netherlands can mail. The cultural questions are in a booklet and on a DVD. There is a censored version (without the topless sunbathing pictures) and an uncensored one. The Dutch government organises classes in some countries, like Morocco and Turkey, but in most countries the applicants are on their own.

Relaterat: Utredningen om försörjningskrav vid anhöriginvandring lade fram sina förslag i december 2008 och frågan bereds nu i regeringskansliet.
Upplagd av Emil kl. 15:26 0 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, försörjningskrav, integrationstest, Nederländerna
torsdagen den 11:e juni 2009
Dystert för utomeuropeiskt födda på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen har kommit med sina arbetsmarknadsutsikter och det är dyster läsning när det gäller situationen för utrikes födda, särskild dem som är födda i ett utomeuropeiskt land.

Utrikesfödda har alltid haft en betydligt högre arbetslöshet än svenskfödda. Under första kvartalet 2009 uppgick arbetslösheten sammantaget till 7,8 procent i åldrarna 15-74 år. För svenskfödda uppgick arbetslösheten till 6,7 procent och för utrikesfödda till 14,1 procent, det vill säga mer än dubbelt så hög arbetslöshetsnivå. För födda utanför Europa uppgick arbetslösheten till 19,1, och arbetslösheten är således mer än tre gånger så hög som för svenskfödda.

Och det kommer att bli värre.

Det totala antalet inskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som är utomeuropeiskt födda ökar i snabb takt. Det finns nästan 100 000 inskrivna av sammanlagt 320 000 utomeuropeiskt födda i arbetskraften, det vill säga nästan var tredje är inskriven på Arbetsförmedlingen. Antalet inskrivna bedöms öka stadigt framöver och hamna en bra bit över 120 000 innan utgången av år 2009.
Upplagd av Emil kl. 17:22 0 kommentarer
Etiketter: arbetsförmedlingen, arbetslöshet, arbetsmarknadsintegration, utomeuropeiskt födda
Nya uppgifter om ekonomiskt bistånd till flyktingar
Socialstyrelsen har publicerat sin rapport om utbetalningar av ekonomiskt bistånd första kvartalet 2009.

Till flyktingar* har under det första kvartalet 2009 betalats ut 544 miljoner
kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande kvartal år 2008. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 250 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 250–544 miljoner kronor.

* Med flykting avses utlänning som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. En person som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsbehov, räknas i statistiken som flykting från och med det år hon/han har fått uppehållstillstånd samt ytterligare tre kalenderår.

Till Socialstyrelsens pressmeddelande, och rapporten kan hämtas här. Dessutom finns årsstatistiken för 2008 här.
Upplagd av Emil kl. 17:02 0 kommentarer
Etiketter: ekonomiskt bistånd, flyktingar, socialstyrelsen
onsdagen den 10:e juni 2009
Om ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i Sverige och Norge
Det kommer uppgifter från både Sverige och Norge om det besvärliga arbetet med att hantera ensamkommande barn och ungdomar som inte har asylskäl.

Sverige: Allt fler ensamkommande, asylsökande ungdomar försvinner från boenden i kommuner och hos Migrationsverket. Till och med maj i år har 62 gått under jorden, lika många som under hela fjolåret. Orsaken tros vara att ungdomarna fått avslag på sina asylansökningar och därför inte törs återvända hem.

Migrationsminister Tobias Billström (M) anser att det är uteslutet att de som håller sig gömda ska få sina asylansökningar prövade på nytt.

– Det är ju väldigt angeläget att folk som får avslag på sina asylansökningar respekterar detta, oavsett vilken ålder man befinner sig i, säger ministern till Ekot.

Norge: Hittills i år har 930 ensamkommande barn sökt asyl i Norge, vilket är en rekordsiffra. Nu vill arbets- och integrationsminister Dag Terje Andersen göra det lättare att skicka tillbaka dem.

De allra flesta av de minderåriga som söker asyl har inte skyddsbehov, skriver tidningen Verdens Gang. Men 90 procent får ändå stanna i Norge, eftersom myndigheterna inte lyckas hitta föräldrarna i hemlandet.

– Barnen och ungdomarna kommer för att de ska kunna jobba och skicka hem pengar, eller senare kunna ansöka om familjeåterförening.

Dag Terje Andersen föreslår i en krönika i onsdagens Verdens Gang att Norge inrättar internatskolor och omsorgscenter i ungdomarnas hemländer, så att ensamkommande barn kan skickas dit. Han hänvisar till att Nederländerna har byggt liknande center.

Norge inför också en rad reformer för att minska inströmningen av asylsökande, t.ex. ska fler skickas tillbaka om det finns trygga zoner i hemlandet och det kommer att krävas dokumenterad identitet för att få stanna av humanitära skäl.
Upplagd av Emil kl. 18:37 0 kommentarer
Etiketter: asyl, ensamkommande, Norge
Ovärderlig kunskap inför Obamas arbete med en ny migrationspolitik
Nästa vecka träffar Barak Obama Kongressen för att börja de politiska diskussionerna om hur USA:s framtida migrationspolitik ska se ut. Inför mötet höll Center for Global Development tillsammans med Harvard University’s Center for International Development en forskarkonferens, Beyond the Fence, för att uppmärksamma relaterade frågor.

På konferenshemsidan går det att ta del av alla papper och presentationer och de ger en fantastisk möjlighet att sätta sig in i dessa frågor. Konferensen hade ett uttalat mål att plädera för att migrationen bör ses utifrån ett globalt utvecklingsperskeptiv.

Part of the challenge is that the immigration question has historically been examined from a receiving country perspective. Despite the tremendous gains that people from and in developing countries experience from migration and remittances, the global immigration discussion remains firmly focused on the economic, political and cultural implications for developed countries and their citizens.

Attempts to link immigration to development strategies are complicated by the traditional ways of thinking about development. Most development efforts focus on the welfare of people in poor countries rather than people from poor countries.
Upplagd av Emil kl. 17:19 0 kommentarer
Etiketter: Barak Obama, Center for Global Development, global utveckling, Harvard University’s Center for International Development, Migrationspolitik, USA
tisdagen den 9:e juni 2009
Nytt ord i mångfaldssverige!
Kulturdusch
Upplagd av Emil kl. 18:06 0 kommentarer
Etiketter: kulturdusch, nya ord
O Canada! Our home and native land!
Till som tätt lyfts Kanada fram som förebild inom integrationsområdet. Nu senast genom att deras ambassadör talat på Länsstyrelsen Skånes integrationskonferens. Mitt i all denna Kanada-hype är det viktigt att påminna sig om två fakta.

1. Sverige har en minst lika öppen integrationspolitik som Kanada, med lika rättigheter från dag ett. I Kanada upplever många att landet, som i Sverige, är dåliga på att ta tillvara invandrad kompetens.

2. Kanada väljer sina invandrare, både genom att plocka ut de mest kvalificerade flyktingarna för vidarebosättning eller genom ett poängsystem för arbetskraftsinvandrare. Från artikeln i Sydsvenskan:

Kanada gör en gradering med ett poängsystem som bygger på vilken utbildning man har, ålder, erfarenheter, om man har några kroniska sjukdomar, hur bra man pratar engelska eller franska och om man har några sparade pengar.

Sverige använder inte flyktingpolitik på det sättet. Har man behov av skydd, ska man inte få avslag på grund av att man är analfabet, sjuk eller gammal.

Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff ser ingen cynism i att Kanada väljer bort människor med sämre utbildning.

– Vi vill ha folk som har en bra chans att lyckas i det nya landet.
Upplagd av Emil kl. 17:26 0 kommentarer
Etiketter: förebilder?, Integrationspolitik, Kanada, Migrationspolitik
måndagen den 8:e juni 2009
Nyamko Sabuni om en bättre introduktion för nyanlända invandrare
Just nu pågår en konferens i Malmö om ett inkluderande och effektivt mottagande av asylsökande och nyanlända i Skåne som anordnas av Länsstyrelsen.

I samband med konferensen har Integrationsminister Nyamko Sabuni intervjuats av Katarina Carlzén.

– Nyanlända behöver få korrekt information om vad som förväntas av den enskilde och inte mötas av ett ”stackars dig”, säger Nyamko Sabuni i intervjun.

Se intervjun här.
Upplagd av Emil kl. 21:29 0 kommentarer
Etiketter: introduktion av nyanlända invandrare, Katarina Carlzén, länsstyrelsen, Nyamko Sabuni
lördagen den 6:e juni 2009
Premiär för ”burden sharing” inom EU
EU:s gemensamma migationspolitik får allt mer faktiskt innehåll. Under Sveriges ordförandeskap är det tänkt att medlemsstaterna ska enas om Stockholmsprogrammet som ska ge bättre förutsättnignar för att ytterligare stärka samarbetet inom asyl- och migrationsområdet. Blir det ett Stockholmsprogram kan vi räkna med att de processer som sker redan idag kommer att få ännu större tyngd. Mer om det svenska ordförandeskapet hösten 2009 finns på den nyupprättade hemsidan.

Att dela på bördan av illegal invandring och asylinvandring

Härom dagen beslutades om ett pilotprojekt om ‘burden sharing’ som går ut på att hjälpa Malta att handera det stora inflödet av migranter.

EU Justice Commissioner Jacques Barrot said that the Commission has been given the mandate by member states to launch a pilot intra-community voluntary relocation programme for Malta. He said that this was a very important step in Malta’s fight against illegal immigration as it was not only the first time ever that such a programme would be introduced but it would also translate statements of solidarity from member states into action.

EU sources said that the programme should be up and running this summer and would provide the opportunity for refugees and other beneficiaries of international protection currently in Malta to move and resettle in other EU member states.

Sätta tryck på transitländer

EU försöker få länder som de fakto fungerar som transitländer på vägen till EU att ta ett större ansvar för flyktingsituationer. Det mest aktuella exemplet är Libyen som är ett av få länder som inte skrivit under 1951 års flyktingkonvention.

The EU wants Libya to sign a refugee convention so would-be immigrants to Europe can apply for asylum there instead of trying to cross the Mediterranean, a top justice official said Thursday.

”We are going to begin negotiations with Libya and see how we can lead this country to respect its international obligations. We must be firm on this point,” said EU Justice Commissioner Jacques Barrot.
Upplagd av Emil kl. 04:04 0 kommentarer
Etiketter: burden sharing, EU, Libyen, Malta, Migrationspolitik, ordförandeskapet, stockholmsprogrammet
fredagen den 5:e juni 2009
Sverigedemokraterna förlorare, Gert Wilder vinnare
Sverigedemokraterna har inte fått mycket utrymme i den svenska valrörelsen till EU-parlamentet och det troligaste är att de hamnar en bra bit från att bli invalda. Precis som Sverigedemokraterna i Sverige brukar Geert Wilder och hans Frihetsparti i Nederländerna anklagas för islamofobi. Till skillnad från Sverigedemokraterna verkar dock Frihetspartiet vara en av valets stora vinnare i Nederländerna. Vallokalsundersökningar ger partiet 15 procent av rösterna.

Av en händelse hittar jag ett papper (MUSLIMS IN THE NETHERLANDS: TENSIONS AND VIOLENT CONFLICT av TINKA VELDHUIS & EDWIN BAKKER) som beskriver relationen mellan muslimer och majoritetsbefolkningen i Nederländerna. Den tar sin utgångspunkt i Gert Wilders film Fitna som inte orsakade den öppna konflikt som många förväntade och beskriver olika typer av konflikter som (delar av) den muslimska befolkningen varit inblandade i.

Författarna menar i sina slutsatser att Nederländerna, efter flera år av konflikter och sociala spänningar i relation till den muslimska befolkningen, verkar ha hittat tillbaka till ett normaltilltånd.

The fact that the release of the anti-Islam movie ‘Fitna’ did not lead to angry responses by Muslim communities may indicate two things. Either the idea of intolerance and polarisation has been exaggerated, or that Dutch society has gradually rediscovered its traditions and the importance of adhering to common rules and values and showing a minimum level of mutual respect and understanding. Probably it is a bit of both.

Valresultatet pekar dock på att allt inte är frid och fröjd i lågländerna.
Upplagd av Emil kl. 12:09 0 kommentarer
Etiketter: EU parlamentet, gert wilders, Nederländerna, Sverigedemokraterna, Val
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: