Rädda 15

söndagen den 6:e september 2009
Axess sprider vandringssägner
Jag uppskattar verkligen Axess magasin. Därför blev jag desto mer besviken när jag läste Jackie Jakubowskis ”När främlingar korsar sina spår”. Genom att publicera den lilla texten bidrar Axess till att sprida vandringssägner. Innehållet i artikeln har flera faktafel. Fel som många verkar vilja tro är fakta eftersom de återkommer med jämna mellanrum, precis som vandringssägner gör.

Jakubovski skriver om begreppet invandrare och fortsätter: Uppenbarligen är det också en egenskap som går i arv – man talar i arbetslöshets- och brottsstatistiken om såväl ”andra-” som ”tredjegenerationens invandrare”. denna absurda etiketteringsiver är besläktad med den rasmytologiska principen ”en gång främling alltid främling” – även om generationer skiljer dagens statistiska objekt från hans immigrantförfäder. I förlängningen leder denna klassificering till en indelning mellan ”dem” och ”oss”; den omöjliggör integrationen och definierar en stor del av Sveriges befolkning som hem- och rotlös.

Det är slagkraftiga meningar som hade haft sina poänger om de inte baserade sig på rena påhitt. Jag utmanar Axess och Jakubowski att hitta några sådana myndighetstexter eller statistik från myndigheter från det senaste decenniet som använder sig av begreppen ”andra-” eller ”tredjegenerationens invandrare”.

Jag har jobbat med integrationsfrågor i myndighetsvärlden det senaste decenniet, ofta med statistik som rör integration, och har inte sett en enda myndighetstext som använder sig av Jakubowskis begrepp. Däremot har jag sett en och annan forskare använda begreppen. Men också det händer sällan och kan knappast belasta myndigheterna.

Det finns faktiskt framtagna riktlinjer för hur myndigheter ska presentera integrationsstatistik som jag var med och tog fram 2002. Även om all statistik som utgår från födelseland kan vara känslig så är myndigheternas hantering av sådana uppgifter långt ifrån sådan som det framställs i Axess. När jag jobbade på Integrationsverket var till och med begreppet invandrare utmönstrat. Där användes terminologin ”utrikes födda” och ”barn med två utrikes födda föräldrar”. Numera brukar utrikes född och utländsk bakgrund (personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar) användas i statistiken medan invandrare används i löpande text när det blir för omständligt att använda begreppet utrikes född.

Jag kan inte bedöma om slutklämmen i texten – att personer som heter Jakubowski betecknas som personer med ”invandrarbakgrund” – enbart är retoriskt eller om han påstår att det finns statistik som utgår från vad han anser vara ”osvenska” namn. Oavsett förstärker det bara intrycket av att författaren är mer intresserad av att sprida myter än att ta reda på fakta. Givetvis finns det inte sådan statistik, och inte heller statistik baserad på etnicitet som till skillnad från många andra länder inte är tillåten i Sverige.
Upplagd av Emil kl. 13:03 1 kommentarer
Etiketter: Axess, Jackie Jakubowski, statistik, vandringssägner
fredagen den 4:e september 2009
Slentrianmässiga hänvisningar till Sverigedemokraterna
Det är verkligen bekvämt för journalister och ledarskribenter att Sverigedemokraterna finns. Så fort ett parti eller en politiker kommer med ett förslag som handlar om migrations- eller integrationspolitik tar de chansen att hänvisa till SD. Ofta utan att själva påpeka i sak vad de giller eller inte gillar. Det är ett effektivt sätt att döda en debatt. Om de nu tycker så illa om ett förslag kan de väl ta ställning och förklara varför utan att ge ett parti de ogillar extra reklam.

Ingvar Persson och Aron Lund är två aktuella exempel på missbruket.
Upplagd av Emil kl. 17:37 0 kommentarer
Etiketter: journalistik, ledarskribenter, Sverigedemokraterna
torsdagen den 3:e september 2009
Nu börjar det röra på sig
Idag presenterade Integrationsminister Nyamko Sabuni i SvD att regeringen tänker införa samhällsorientering för nyanlända invandrare. Det är en del av en större reform för nyanlända invandrare som jag arbetat med en längre tid. Väldigt skönt att se målsnöret närma sig.
Upplagd av Emil kl. 17:15 2 kommentarer
Etiketter: jobb, Nyamko Sabuni, nyanlända
EU på väg mot en politik för vidarebosättning av flyktingar

Kartan är hämtad från en artikel i BBC News om vidarebosättning till Europa. Den visar att Sverige är det land i Europa som tar emot flest vidarebosatta flyktingar. Nu föreslår EU-kommissionen ett EU-program för att vidarebosätta flyktingar.

Under the new scheme EU nations would decide together every year which refugee groups should be given priority for resettlement, and receive more money from a joint fund to give them a new home. Member states which resettle will receive an extra 4,000 euros (£3,523) per resettled person from the European Refugee Fund.

En ambition med programmet är att flyktingströmmen över medelhavet ska minska i och med att det går att komma till Europa som flykting på annat sätt. Erfarenheter från Australien visar dock att det inte finns något klart samband mellan organiserad vidarebosättning av flyktingar och antalet personer som söker asyl.
Upplagd av Emil kl. 16:32 0 kommentarer
Etiketter: EU, vidarebosättning
onsdagen den 2:e september 2009
Ökad sysselsättning men försämrat läge på arbetsmarknaden för utrikes födda
Arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet 2009 visar flera intressanta fakta när man gräver lite djupare bland siffrorna. Antalet utrikes födda (16-64 år) som var sysselsatta har, trots lågkonjunktur, ökat med 8400 personer jämfört med ett år sedan. Under samma period minskade antalet sysselsatta bland de inrikes födda med 91500 personer. Detta visar tydligt att försämringen på arbetsmarknaden inte drabbat utrikes födda i den utsträckning som många förväntat sig.

Samtidigt minskar andelen sysselsatta med 1,5 procentenheter och den relativa arbetslösheten ökar med 3 procentenheter bland de utrikes födda. Detta beror på att antalet utrikes födda mellan 16-64 år ökat med 36400 personer under samma period.

Det går alltså bättre för utrikes födda än inrikes födda på arbetsmarknaden, men på grund av en stor befolkningsökning bland utrikes födda sker det ändå en försämring på arbetsmarknaden relativt inrikes födda. Man får inte underskatta invandringen som faktor när sysselsättningsutvecklingen analyseras.
Upplagd av Emil kl. 16:36 2 kommentarer
Etiketter: AKU, arbetsmarknadsintegration, SCB, statistik
måndagen den 31:e augusti 2009
42 procent klarade medborgarskapstesten i Danmark
För att bli medborgare i Danmark krävs, förutom en lång rad andra villkor som t.ex. självförsörjning, ett avklarat medborgarskapstest. Resultatet av sommarens prov visar att 42,1 procent av 2566 provdeltagare klarade av att svara rätt på minst 32 av 40 frågor.
Upplagd av Emil kl. 17:30 0 kommentarer
Etiketter: Danmark, medborgarskap, medborgarskapstest
söndagen den 30:e augusti 2009
LAS drabbar vissa hårdare än andra
Moderaterna debatterade i helgen också turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (las). För att få med sig stämman skrevs det till (sid.8) att lagen kan ställa till problem för unga och utrikes födda.

Det arbetsrättsliga regelverket i Sverige innebär en viktig trygghet för många arbetstagare. Forskning visar dock att arbetsrätten, även om den inte avgör den totala nivån på arbetslöshet och sysselsättning, kan skapa en situation där vissa grupper får en svagare förankring på arbetsmarknaden och svårare att få jobb. Arbetsgivare kan finna att det blir för dyrt att satsa på någon vars erfarenhet är begränsad eller svår att bedöma. Det drabbar vissa hårdare än andra, inte minst ungdomar och utrikes födda.
Upplagd av Emil kl. 17:54 0 kommentarer
Etiketter: arbetsrätt, Moderaterna, utrikes födda
Moderata kommentarer om partiets nya integrationspolitik
Se Elisabeth Svantesson och Tobias Billström kommentera Moderaternas nya integrationspolitik.

Upplagd av Emil kl. 14:56 0 kommentarer
Etiketter: Elisabeth Svantesson, Integrationspolitik, Moderaterna, Tobias Billström
lördagen den 29:e augusti 2009
Är moderaternas nya integrationsprogram förenligt med den gemensamma EU politiken?
Igår behandlade Moderaterna förslag till integrationsprogram på arbetsstämman. Det blev en lång debatt där partistyrelsens fick backa på några punkter till förmån för förslag från MUF.

– Den integrationspolitiken som Moderaterna nu fattat beslut om inger hopp för många människor. Nu måste Moderaterna driva på i regeringen för att arbetskraftsinvandringen ska bli ännu friare och att alla som kan försörja sig ska få stanna kvar, säger Niklas Wykman förbundsordförande MUF.

Migrationsminister Tobias Billström ville ha ”ordning och reda i systemen”, men hans linje förlorade med rösterna 103–82.

I övrigt fick partistyrelsen igenom sina förslag när det gäller integrationspolitiken. Det blir ingen begränsning av möjligheten till eget boende för asylsökande och ett medborgarskap ska kunna återkallas om man har fått det på felaktiga grunder, som hot, mutor eller brott.

Vad moderaterna kanske inte har tänkt på är att det förslag om att företag ska få anställa personer som inte har uppehållstillstånd och att alla som kan försörja sig ska få stanna i landet går på tvärs mot EU:s gemensamma migrationspolitik om att de arbetsgivare som anställer illegala invandrare ska kunna straffas. EU-parlamentet godkände i februari 2009 ett förslag om att arbetsgivare i hela EU kommer att vara skyldiga att kontrollera att arbetstagaren har uppehållstillstånd. Arbetsgivaren blir skyldiga att informera nationella myndigheter om anställningen. Om detta inte sker riskerar arbetsgivarna sanktioner.

Samtidigt har MUF fått igenom följande formulering i integrationsprogrammet:

I grund och botten måste det vara upp till det enskilda företaget, myndigheten eller organisationen om och vilken person de vill anställa. Vill de anställa en person som redan befinner sig i landet, om än illegalt, bör det ändå vara möjligt för dem att anställa just denna person.

EU har beslutat att det ska vara illegalt och straffbart att anställa personer utan uppehållstillstånd. Moderaterna vill numera att en sådan anställning ska ge uppehållstillstånd.
Upplagd av Emil kl. 10:41 0 kommentarer
Etiketter: EU, Integrationspolitik, Moderaterna, MUF
onsdagen den 26:e augusti 2009
640 sidor kunskap
Nu har ni chansen att läsa en alldeles för omfattande studie av migrationspolitiken i EU:s 27 medlemsländer. Den tålmodige kan t.ex. hitta information om vilka integrationskrav olika länder ställer för att bevilja familjeinvandring eller permanent uppehållstillstånd.

The study aims at providing an overview and analysis of the conditions for legal immigration for third country nationals, with a view to examining the benefits and possibilities of common policies in this field at the EU level. Several immigration categories, such as family reunification, work, studies and training are examined.

The study also covers visa policies, general conditions for immigration, i.e. regardless the immigration category, and conditions for obtaining a permanent residence permit, as well as cooperation with third countries. The study includes country reports for each of the 27 EU Member States.

Studien har den slagkraftiga titeln International Migration Law N°16 – Laws for Legal Immigration in the 27 EU Member States.
Upplagd av Emil kl. 16:17 0 kommentarer
Etiketter: EU, internationell jämförelse, IOM, studier
tisdagen den 25:e augusti 2009
Hur mycket mångfald tål demokratin? Igen!
Lars Åberg har skrivit en text i GP om Andreas Johansson Heinös avhandling Hur mycket mångfald tål demokratin? Jag misstänker att han kommenterar avhandlingen efter att ha bläddrat igenom den lite för snabbt, precis som jag också gjorde för någon vecka sedan. För Heinös normativa svar på hur man bör förhålla sig till mångfalden i samhället är faktiskt riktigt innovativ. Staten bör vara opartisk och tolerant. Samtidigt hymlar inte Heinö med att det finns någonting svenskt och att det är invandrarnas ansvar att förhålla sig till detta. Det är naivt, menar Heinö, att tro att vi kan omforma den nationella identiteten för att rymma alla inom den svenska identiteten. Men det innebär inte att invandrare inte kan känna sig hemma i Sverige. De är t.ex. kurder eller somalier som bor i Sverige – sverige-kurder eller sverige-somalier. Olikheter med det traditionellt svenska måste tolereras men inte nödvändigtvis respekteras och staten bör förhålla sig opartiskt till kulturella egenheter så länge som det sker inom rimliga gränser.

Jag har säkert missat en del nyanser, men det är så jag uppfattar avhandlingen och denna o-ortodoxa modell förtjänar en riktig debatt. Själv har jag beställt boken för att kunna bläddra i ett privat exemplar. Då kanske jag åter inser att jag missuppfattat poängerna med avhandlingen.
Upplagd av Emil kl. 21:12 1 kommentarer
Etiketter: Andreas Johansson Heinö, avhandlingar, demokrati, GP, Lars Åberg, mångfald
Uppmaningar i Arena om att ta strid för invandring och mångkultur
Det nya numret av Arena handlar till stor del om migrations- och integrationspolitik och hur man ska tolka och förhålla sig till Sverigedemokraternas framgångar.

Devrim Mavi skriver att väljarna förtjänar en migrations- och asylpolitik värd namnet och inte hukning inför SD:s problemformuleringar och påhittade siffror om ”massinvandringen”. Vidare:

Man måste våga prata om rasism även om det komplicerar politiken. Enkla förklaringsmodeller om svikna arbetare och aningslösa politiker faller på sitt eget grepp. Måhända kommer SD in i riksdagen vid nästa val. Men den egentliga katastrofen skulle vara de övriga partiernas inriktning. Faran ligger i att etablerade partier anpassar sin retorik till ett marginellt rasistiskt missnöjesparti. Så här ett år kvar till valet 2010 vinner de som avslöjar rasismen och försvar av migration i valrörelsen. De som vågar ta strid för en på allvar generös asylpolitik och som kan gjuta nytt liv i den integrationspolitiska debatten.

Bengt Westerbergs resonemang är liknande. Också han efterlyser att ”de etablerade partierna av och med övertygelse (bör) framhålla att mångkultur kan vara berikande och inte utgör något hot mot demokratin och självbestämmandet. Och då måste också visionen av det mångkulturella, dynamiska och rikare samhället bli tydligare än den är i dag.
Upplagd av Emil kl. 20:55 0 kommentarer
Etiketter: Arena, Bengt Westerberg, Devrim Mavi
måndagen den 24:e augusti 2009
Inte välkomna
Missa inte detta underbara inslag från Tv4. Extremistvandalerna är inte välkomna i Rosengård och blir ledsna i ögat. Och våldsamma.
Upplagd av Emil kl. 22:17 0 kommentarer
Etiketter: Extremister, Rosengård, Tv4
Tomelilla som förebild
Jag trodde aldrig i mitt liv att Tomelilla skulle pekas ut som föredöme i integrationsfrågor, men nu har det hänt. Den kommun jag tillbringade mina första 15 år prisas för en arbetsmarknadsinriktad introduktion. Alldeles utmärkt!

Sedan starten för två år sedan har flyktingmottagningen i Tomelilla lyckats slussa ut 95 procent av sina klienter ut i arbetslivet, vilket placerar kommunen på en hedrande fjärdeplats i Skåne. ”Vi har hittat en bra och effektiv strategi, som innebär att klienten senast sex veckor efter inflytten ska hamna på mitt bord” säger Ulla Kvist vid Arbetsförmedlingen till YA.

Men Ystad Allehandas beskrivning av integrationspolitiken i Sverige och andra länder är grovt förenklad. För visst har t.ex. Australien och Kanada en väl utvecklad integrationspolitik. Och det är faktiskt ingenting som tvingar invandrare i Sverige att gå på bidrag. Men visst. Sådana förenklingar är lätta att ta till när man vill göra en poäng på en ledarsida.
Upplagd av Emil kl. 21:43 1 kommentarer
Etiketter: Förebild, nyanlända invandrare, Tomelilla, Ystad Allehanda
söndagen den 23:e augusti 2009
Allt svårare för migranter
Visumkrav sätter stopp för EU-medborgare

Det har varit pinsamt för EU att EU-medborgare sökt asyl i Kanada. Nu har nya regler med krav på visum för tjeckiska medborgare lett till att antalet asylsökande därifrån har minskat. Senaste månaden har endast tre personer sökt asyl jämfört med 155 de två veckorna före visumkravet. Nicholas Fortier från medborgarskaps- och migrationsdepartementet säger att ”Åtgärden har uppfyllt målet att kraftigt minska antalet asylsökande.” Migrationsminister Jason Kenney har tidigare anklagat tjeckiska medborgare för att missbruka Kanadas asylsystem genom att söka asyl istället för söka tillstånd att invandra som ekonomisk invandrare. Han sade att varje asylsökande i genomsnitt kostar de kanadensiska skattebetalarna $29.000.

Förslag om minskade möjligheter att arbetskraftsinvandra i Storbritannien

Migration Advisory Committee har lagt fram förslag till den brittiska regeringen att minska möjligheten att arbetskraftsinvandra. Minister Lord West sade i en kommentar att det nya poängsystemet för invandring visat sig vara ett kraftfullt och flexibelt verktyg för att uppfylla behoven hos den brittiska arbetsmarknaden.

”Mot bakgrund av den ekonomiska nedgången har vi tagit ytterligare steg för att vara mer selektiva när det gäller vilka invandrare som kommer till Storbritannien och att ge inhemska arbetstagare möjligheter att fylla vakanserna på arbetsmarknaden.”
Upplagd av Emil kl. 18:19 0 kommentarer
Etiketter: Kanada, Migration, Storbritannien, Tjeckien
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: