Rädda 14

söndagen den 20:e september 2009
Australien förändrar medborgarskapstestet
Australien införde ett test för blivande medborgare 2007. Syftet är att öka den sociala sammanhållningen. Nu förändras inriktningen så att frågorna mer handlar om värderingar och medborgares rättigheter och skyldigheter.

In the new version of the test, to be rolled out October 19, there will more questions about gender equality, compulsory voting and the Australian legal system.

Under the proposed changes, those taking the test will have to answer 20 multiple-choice questions in English and the passing grade will rise from 60 percent to 75.

Recent studies have found that some prospective citizens had been deterred from applying for citizenship, wrongly fearing they would be deported if they failed the test.

Applicants can take the exam as many times as they like until they pass.

Australien genomför också en förändring i medborgarskapslagen så att det blir enklare för sportstjärnor att bli medborgare.

Foreign-born athletes and some other professionals will soon have their applications for Australian citizenship fast-tracked under draft laws agreed to by the Senate on Wednesday.

The federal government wants to reduce the residency requirements for applicants who ”engage in activities that are of benefit to Australia.”
Upplagd av Emil kl. 15:48 0 kommentarer
Etiketter: Australien, medborgarskap, medborgarskapstest
lördagen den 19:e september 2009
Nyheter
Den socialistiska regeringen i Spanien begränsar möjligheterna till anhöriginvandring.

Spain’s immigration laws will be reformed to ensure “legal and orderly immigration” through steps such as limiting family reunification and punishing those who promote illegal immigration.

***

Regularisering av illegala invandrare i Belgien.

Belgium began a major operation on Tuesday to grant legal residency status to illegal immigrants who cannot be expelled on humanitarian grounds.

For now, people who have requested asylum and deemed to have waited too long, sometimes more than three or four years, or those living in an ”urgent humanitarian situation” or those who have long-term links to Belgium are being considered.

Priority is also given to those who speak French or Dutch, have tried to obtain some form of legal status, or who have a permit to work in Belgium as well as an employment contract.

***

EU på väg att inrätta en kommissionär för migrationsfrågor.

In an address to the European Parliament before being re-elected for a second term, Barroso said that he would create a Commissioner responsible specifically for Internal Affairs and Immigration and a separate one responsible for Justice, Human Rights and Civil Liberties. Currently all these areas are covered by just one Commissioner.
Upplagd av Emil kl. 11:23 0 kommentarer
Etiketter: Belgien, EU, nyheter, Spanien
fredagen den 18:e september 2009
SSU tar strid för religiöst kvinnoförtryck
Jag läser med sorg, via Gudmundsons blogg, att SSU numera kämpar för rätten till institutionaliserat kvinnoförtryck. Det verkar som att all världens djävulskap och vidskepelse ska accepteras om det sker i religionens namn.

SSU anser att det är självklart att även studenter som bär niqab ska kunna studera i Sverige. Därför stöttar SSU Alia Khalifas krav att få bära den heltäckande slöjan. SSU menar att förutsättningarna för att gå på barnskötarutbildningen borde handla om att studenten har en känsla och engagemang för barn och pedagogik inte om hur man ser ut eller går klädd.

Tänk att ett politiskt ungdomsförbund stöder detta kvinnoförtryck. På hemsidan Jämställd förskola och skola läser jag att det viktigaste för pedagoger i förskolan är att bearbeta sina egna attityder och föreställningar om flickor och pojkar och lära sig se könsmönster och diskriminering sin egen vardag. Den viktigaste delen av arbete för att bli medveten, är den gemensamma analysen av observationerna i arbetslaget. Det handlar om att synliggöra och problematisera de föreställningar och könsmyter som finns i verksamheten. Uppdraget enl läroplanen är ju att motverka traditionella könsmönster. (min markering i fetstil)

I skollagen står det i det inledande kapitlet: ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen.”

Nu är jag kanske inte en aktiv förespråkare för genusteori. Men visst är det en direkt strid mot läroplanen att en i dagispersonalen gömmer sig bakom ett tygskynke bara för att det är en kvinna. I detta fall behöver genuspedagogerna inte filma de små barnens lekar för att hitta exempel på könsmaktsordning. Att SSU tar strid för detta förtryck övergår mitt förstånd. Vad säger det Nationella sekretariatet för genusforskning? På SSU hemsida läser jag att SSU är en feministisk organisation som slåss för att tjejer och killar ska ses som människor och inte som kön. Vad är en niqab om inte en enda gigantisk symbol för kön? SSU kanske ska läsa den av Socialdemokraterna tillsatta utredningen Den könade förskolan.
Upplagd av Emil kl. 18:12 1 kommentarer
Etiketter: genus, kvinnoförtryck, niqab, SSU
Allt fler utrikes födda anställda i staten
Andelen statsanställda som är utrikes födda eller har utländsk bakgrund (inrikes född med två utrikes födda föräldrar) fortsätter att öka. Arbetsgivarverket har gjort en grundlig kartläggning – Utländsk bakgrund i staten – som visar utvecklingen.

År 2008 hade 12,0 procent av de statsanställda utländsk bakgrund, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter sedan föregående år. Bland de nyanställda i staten har 18,4 procent utländsk bakgrund, vilket är högre än andelen individer med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden men lägre än andelen i befolkningen.

I den sektor jag arbetar, allmän offentlig förvaltning, har 9,7 procent av de anställda utländsk bakgrund.
Upplagd av Emil kl. 17:26 0 kommentarer
Etiketter: arbetsgivarverket, arbetsmarknadsintegration, staten, statistik
Kimenga på barrikaden
Min käre vän och fd. kollega José Kimenga leder demonstranter genom Norrköpings gator. Jobb och id-kort är kraven.

NT rapporterar:

Utan id-kort och konto på banken är det svårt att leva ett normalt liv. Dessutom försvåras deras introduktion och integration i det svenska samhället, enligt Adèle Ennab.

Nu är problemen med id-korten värre än någonsin. Nyanlända personer får öppna konton men kommer inte åt sina egna pengar. Kommunens flyktinghandläggare är frustrerade.

– Det är fruktansvärt ovärdigt för de här människorna, säger Frida Jonsson, handläggare på kommunens flyktingintroduktion.

Det är inte meningen att alla ska kunna få id-kort, säger Skatteverkets rättslige expert Lars Tegenfeldt efter protesterna.

Också Sveriges Radio var där.

För Haidar Obeid är framtiden oviss. Han skulle vilja fortsätta studera på universitetet och leva ett normalt liv i Sverige. Men utan id-kort kan han inte öppna ett bankkonto och få tillgång till sina pengar, hämta ut medicin på apoteket eller ta körkort.

– Det känns som att alla vägar stängs, och den enda vägen som är öppen är den tillbaks till Irak, säger han.
Upplagd av Emil kl. 16:45 0 kommentarer
Etiketter: id kort, José Kimenga, Norrköping, NT
torsdagen den 17:e september 2009
Utredning föreslår ändringar för att motverka ”social turism”
Vem minns inte fd. statsminister Göran Perssons uttalande om social turism i anslutning till EU-utvidgningen?

Nu föreslår en statlig utredning en rad förändringar av folkbokföringen för att stoppa missbruk av svensk välfärd.

Folkbokföringsutredningen vill göra det svårare att vara folkbokförd i Sverige. Utredningen räknar med att förslagen minskar statens utgifter för bidrag och andra förmåner.

Med nuvarande regler kan en EU-medborgare med familj anmäla att de ska flytta till Sverige och bli folkbokförda här utan att ha rätt att vistas i landet i mer än tre månader. Enligt Migrationsverket är 7 000 EU-medborgare folkbokförda i Sverige utan att ha uppehållsrätt här. Folkbokföringen öppnar dörren till det svenska välfärdssystemet.

”Ett grundläggande krav på folkbokföringen bör vara att en person ska uppfylla villkoren för att vistas i landet för att kunna folkbokföras”, skriver utredningen och föreslår att uppehållsrätt ska vara ett krav för att EU-medborgare och deras familjer ska kunna skrivas i Sverige.

Dessutom föreslår utredningen att personer från länder utanför EES-området ska strykas ur folkbokföringen om de blir av med sitt uppehållstillstånd. Med nuvarande regler går det att vara skriven i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd.

”Avregistrering vid förlust av uppehållstillstånd skulle tydliggöra att folkbokföring och möjlighet att omfattas av svenska förmåner är knutna till att personerna har rätt att vistas i landet”, skriver utredningen.

Utredningen vill också sätta stopp för barnbidrag för barn som föds utomlands. Om mamman är skriven i Sverige betalar Försäkringskassan ut bidraget för barnet. Utredningen ifrågasätter också existensen för en del av barnen.
Upplagd av Emil kl. 06:38 0 kommentarer
Etiketter: göran persson, Riksdag och departement, social turism
onsdagen den 16:e september 2009
Luciano Astudillo gillar också reformen för nyanlända
Den före detta talesmannen i integrationsfrågor för Socialdemokraterna, riksdagsmannen Luciano Astudillo, är positiv till regeringens reform för nyanlända.

Ett par bra förslag. Bravo Sabuni! Att staten tar på sig ansvaret för mottagandet nyanlända genom arbetsförmedlingen och att introduktionsersättning individualiseras. Helt rätt!
Upplagd av Emil kl. 22:26 0 kommentarer
Etiketter: Luciano Astudillo, nyanlända invandrare
Segregationens negativa och positiva effekter
IFAU levererar nästan alltid korta men kärnfulla rapporter. Kvantitativa studier med resultaten i fokus. Rapporten Bostadssegregationens effekter på flyktingbarns skolresultat av Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Hans Grönqvist och Olof Åslund är inget undantag.

Rapporten visar att en hög andel utrikes födda verkar påverka skolresultaten negativt. Men samtidigt påverkas grundskolebetygen positivt om det finns landsmän med hög utbildning i närheten. Ju fler vuxna i den egna gruppen som är högutbildade, desto högre blir barnens betyg. Effekten är större för pojkar och bland barn till lågutbildade. Mönstret stämmer väl med tidigare studier som visar att resurserna hos personer i närområdet påverkar individen.

Men vi får inte glömma att, vilket författarna påpekar i rapportens sista stycke, dessa effekter av etnicitet och utbildningsnivån i den omgivande befolknignen är betydligt mindre än t.ex. skillnaderna som finns mellan utrikes och inrikes födda, pojkar och flickor, barn till hög- och lågutbildade och mellan kommuner och skolor.
Upplagd av Emil kl. 17:25 0 kommentarer
Etiketter: betyg, etnicitet, flyktingar, IFAU, segregation, skola
Lotsar i regeringsförklaringen
Det är lite kul för mig och mina kollegor att lotsarna nämndes i Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring.

Det har blivit enklare och mindre kostsamt att anställa. Särskilt de som står längst från arbetsmarknaden. Nystartsjobben och instegsjobben har gett människor – många gånger unga, äldre eller utrikesfödda – en förankring på arbetsmarknaden de tidigare saknat. Inom kort presenteras ett lotssystem för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för alla och särskilt unga har gett nya möjligheter till jobb. Med reformerna i sjukförsäkringen öppnas dörrar tillbaka för människor som tidigare stängts ute. (sid.8-9)
Upplagd av Emil kl. 16:57 0 kommentarer
Etiketter: etableringslotsar, Fredrik Reinfeldt, Regeringen
tisdagen den 15:e september 2009
Anmälningsavgift minskar de oseriösa ansökningarna till svenska högskolor?
Läser i Sydsvenskan att svenska lärosäten i höst har fått 114 090 ansökningar från utomeuropeiska studenter, varav cirka 18 000 behöriga studenter antagits. Mängden ansökningar har inneburit stora administrationskostnader och Verket för Högskoleservice föreslår att en anmälningsavgift på 100 euro införs från hösten 2011 för att stimulera till mer seriösa och genomtänkta anmälningar.

Det är på tiden. När jag jobbade på Malmö Högskola fick jag se det tröstlösa jobbet att sortera bland tusentals ansökningar från främst Pakistan och Nigeria. Dessa skickas oftast in av agenter som lurar både studenter och lärosäten. Det är svårt att skilja dessa ansökningar från ”riktiga”. Dessutom är det mycket vanligt att studenter som blir antagna inte dyker upp på utbildningarna. De kan ha tagit sig in i Europa och vara nöjda med det, ha kommit in någon annan stans eller inte visat sig kunna samla ihop de ekonomiska medel som krävs för att få visum.

Mer seriösa ansökningar gynnar alla.
Upplagd av Emil kl. 21:01 1 kommentarer
Etiketter: Migration, studenter
måndagen den 14:e september 2009
Debatt om reformen för nyanlända invandrare
Se Nyamko Sabuni (Fp) debattera den nya reformen för nyanlända invandrare med Veronica Palm (S) i Gomorron Sverige (Ca 4.30 in i programmet). Det verkar som att Socialdemokraterna uppskattar den nya reformen.
Upplagd av Emil kl. 17:02 1 kommentarer
Etiketter: Nyamko Sabuni, nyanlända invandrare, Veronica Palm
söndagen den 13:e september 2009
Lena Sundström på safari i Danmark
Lena Sundström har skrivit en bok om världens lyckligaste folk. Hon bosätter sig i Danmark för att hitta en förklaring till varför landet och befolkningen valt en annan väg än Sverige i sin inställning till det mångkulturella samhället. Reaktionerna på boken är minst sagt delade.

Håkan Arvidsson (SvD) är förtjust: Lena Sundströms bok är ett nära nog fulländat reportage. Det är upplysande, kunnigt och välskrivet. Boken tecknar också mycket välinformerat Dansk Folkepartis väg till makt och inflytande. … Jag tvekar inte att säga att detta är en av årets viktigaste böcker.

Dilsa Demirbag-Sten (Expressen) är inte lika imponerad av bokens analys. Jag tror att Sundström litar för mycket på att en pakt med införstådda svenska läsare uppnås redan i förordet. Då och då gnistrar det fram en skarp iakttagelse, men vad som har hänt i Danmark och varför landet är så rasistiskt som hon gör gällande får jag egentligen aldrig veta.

Thomas Nydahl (Kristianstadsbladet) är upprörd efter att ha läst boken: Om man kan göra journalistisk karriär med Lena Sundströms metoder så säger det dessvärre mer om Sverige och vår journalistik än det säger om henne som person. Uppenbarligen är hennes infantila och synnerligen vulgära och propagandistiskt färgade prosa efterlängtad.

Det värsta med en bok som denna är att den ställer sig i vägen för en seriös diskussion om de stora och avgörande problem vi delar med våra grannländer och med resten av Europa. Att den utkommer säger också en del om vilka betydande hinder det finns för en intellektuellt hederlig diskussion, som går bortom nationalistiska eller populistiska klichéer och vanföreställningar.

Tomas Polvall (Norrköping Tidningar) sågar också boken. Länge undrar jag varför Sundström lämnat Stockholm. Hennes förberedelser är obefintliga och hennes okunnighet monumental. Lena Sundströms vrångbild av Danmark är så sällsynt innehållslös att den knappast får någon genomslagskraft. Vi är trots allt rätt många som har betydligt djupare kunskaper om Danmark och vet att de flesta danskar är vansinnigt stolta och lyckliga över att bo i ett land som fungerar så väl.

Stefan Jonsson (Aftonbladet) anser att boken förenar krönikörens rappa tillslag med antropologens fundersamhet. Lägg därtill Sundströms journalistiska fotarbete – platsbesök på språkkurser och flyktingförläggningar, intervjuer med vanligt folk och ledare över hela den politiska skalan – och man har en vidunderlig kombination.

Jag fastnar för Jonssons påstående att utvecklingen i Danmark bidragit till att samhället spruckit upp i grupper behärskade av ömsesidig fruktan. Danskhetens försvarare har förverkligat den ghetto­isering de säger sig motarbeta. Det får mig att tänka på situationen i Sverige. Att Sverige för en annan, mer välkomnande, politik än danskarna har knappast lett till att konflikterna i samhället är mindre. Bilar och hus brinner i Malmö, Göteborg, Uppsala och i andra städer. Stenar kastas mot samhällets företrädare. Bussturer och spårvagnslinjer ställs in.
Upplagd av Emil kl. 11:28 1 kommentarer
Etiketter: Danmark, Dilsa Demirbag-Sten, Håkan Arvidsson, Lena Sundström, Stefan Jonsson, Thomas Nydahl, Tomas Polvall
fredagen den 11:e september 2009
Idag presenteras reformen för nyanlända invandrare
Nyamko Sabuni (Fp) presenterar idag på DN debatt den reform om nyanländas arbetsmarknadsetablering som jag jobbat med en längre tid.

Presskonferensen går att se här.

Reformen presenteras på regeringens hemsida.

Syftet är att varje nyanländ utifrån sina egna förutsättningar ska få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Uppdaterat med mediakommentarer:

Jusek anser att en etableringsperiod på två år för nyanlända är en för kort tid. För att en invandrad akademiker ska kunna etablera sig i sitt yrke i Sverige krävs i många fall både studier i svenska på avancerad nivå och sedan kompletterande utbildning vid högskolan. Tvåårsregeln riskerar att leda till att många akademiker med utländsk bakgrund inte får en möjlighet att använda sin kompetens, fortsätter Göran Arrius (ordförande Jusek).

Jusek borde vara medvetna om möjligheten till studiemedel, som även akademiker med utländsk bakgrund har rätt till.

Sydsvenskan är relativt positiva till reformen.

Det kan verka som om Sabuni gödslar med miljonerna och lägger ytterligare en hopplös uppgift på den stackars Arbetsförmedlingen. Men något måste hända med jobbintegrationen.

Då är alla förslag bra utom de dåliga.

Södertäljes kommunalråd Anders Lago har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle trots att han inte kan ha hunnit att se förslagen innan inlägget skrevs. En väl fungerade etablering går via en effektiv kontakt med arbetsmarknaden, skriver Anders Lago. Det är en märklig kommentar när nu regeringen för första gången garanterar alla nyanlända arbetsförberedande insatser.

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar lagförslaget att staten ska ha huvudansvaret för introduktionen av nyanlända.

SKL har under flera år efterlyst ett statligt huvudansvar för introduktionen. Fördelen med den nya ordningen är att arbetsförmedling, försäkringskassa och de egna insatserna kan samordnas på ett smidigare sätt. Det har inte alltid varit lätt för kommunerna att sköta samordningen av dessa statliga aktörer, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Vänsterpartiet välkomnar delar av regeringens förslag men är kritiska till den övergripande inriktningen. De efterlyser en pliktlag som tvingar kommuner att ta emot de som får asyl.

– Det är dags att lagstifta om alla kommuners skyldigheter att ta emot nyanlända flyktingar. Det är i kommunerna människor bor och verkar, och det är här förutsättningarna måste ordnas. Samtidigt som situationen särskilt i vissa storstadskommuner är mycket pressad både när det gäller boendevillkor och möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden finns det fortfarande rika och välmående kommuner som inte tar emot några flyktingar alls.

Fler reaktioner läggs till efter hand.
Upplagd av Emil kl. 08:53 5 kommentarer
Etiketter: jobb, Nyamko Sabuni, nyanlända invandrare
tisdagen den 8:e september 2009
Häpnadsväckande skatte- och bidragsfusk
Jag tänker inte förvandla Integrationsbloggen till en populistblogg, men Ekstra Bladets strida ström av avslöjanden om bidragsfusk är för häpnadsväckande för att undlåta att skriva om. En efter en av irakiska politiker med hög inkomst visar sig samtidigt gå på danska bidrag, allt från förtidspension till socialbidrag. Det är faktiskt märkligt att inte någon tidning i Sverige tagit upp detta. Och hur ser det ut i Sverige? Det finns ju t.ex. många svensk-kurder med höga poster i irakiska kurdistan.

Den danske statsborger og førtidspensionist Samia Aziz Mohammad fra Næstved hele 1,4 mio. kroner skattefrit om året i løn som parlamentsmedlem i Irak.

Den dansk-irakiske Imam Ali Hussein Allak, der har folkeregisteradresse i Farum, scorer 46.000 kroner om måneden som politiker i Irak utan att skatta för sina inkomster.

I Danmark er Balen Abdulla og hans kone førtidspensionister med folkeregisteradresse i et socialt boligbyggeri i Albertslund, men i hjemlandet Irak sidder han i det kurdiske parlament og indkasserer hver måned en høj, skattefri politiker-hyre.

Den 53-årige Muthafer Taher Haji, der har folkeregisteradresse i et socialt boligbyggeri Greve, hæver hver måned en førtidspension på godt 13.000 kroner før skat, fordi myndighederne har vurderet, han er uarbejdsdygtig. Men den danske statsborger Muthafer Haji også har et vellønnet job på den irakiske ambassade i Bulgariens hovedstad, Sofia.

I Danmark modtager den 56-årige irakiske flygtning Talaat Sayfaddin førtidspension og har folkeregisteradresse i et socialt boligbyggeri i Tilst ved Århus. I Nordirak nyder han godt af den ypperste luksus, har han de sidste fem år hævet en topløn som medlem af det kurdiske selvstyreparlament.

Den 60-årige irakiske flygtning och førtidspensionisten Fouad Chalabi og hans kone Berevab Sarhank. Hun netop er blevet valgt ind i parlamentet, mens han i en årrække har været højre hånd for Iraks præsident. Ifølge flere højtstående kilder i Danmark og Irak har den tjans givet en ekstraordnær fed løn og andre goder som bil, bolig og bodyguards i Irak.

Den irakiske senior-viceindenrigsminister, Adnan Al-Assadi, der har dansk statsborgerskab, tjener hvert år millioner af kroner. Alligevel lader han Københavns Kommune forsørge sin kone og tre børn, der bor på Amager, hvor konen hver måned hæver kontanthjælp og boligsikring.

Jag vet inte vilken kurdisk gruppering som ligger bakom Kurdistan Post, men också de rapporterar om de bidragsfuskande politikerna. Är det någon som kan komma med en seriös kommentar eller information om detta?
Upplagd av Emil kl. 22:04 1 kommentarer
Etiketter: bedrägeri, Ekstra bladet, Irak
söndagen den 6:e september 2009
Vårdnadsbidraget fick väntade effekter
När vårdnadsbidraget infördes varnade många för att det skulle försvåra för kvinnor på arbetsmarknaden och särskilt för invandrade kvinnor i familjer med mer traditionella könsmönster.

Birgitta Olsson (Fp) framhåller också en försämrad integration som effekt av vårdbidraget. Invandrarkvinnor tillhör dem som bäst behöver en skjuts ut i arbetslivet. Det sista de behöver är enligt Olsson ytterligare ”stöd” för att stanna hemma.

– Och det är märkligt att inte fler borgerliga har skrikit till om att vårdnadsbidraget bryter den arbetslinje som vi gick till val på.

Thomas Eneroth (s), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, tycker det är fel att låta svenskarnas familjepolitik ändras efter vem som styr. Regeringen borde ta fasta på det ”erbjudande” som socialdemokraterna kommit med: att acceptera jämställdhetsbonusen men slopa vårdnadsbidraget.

– Norge avskaffar nu sitt kontantstötte som är som vårdnadsbidraget. Av dem som valde bidraget i Norge var 96 procent kvinnor. Deras etablering på arbetsmarknaden försämrades kraftigt, och den stora gruppen utgjordes av invandrarkvinnor i miljonprogramsområden, säger Eneroth.

Det visar sig nu att kritikerna fick rätt. De som mest använder sig av vårdnadsbidraget är kvinnor med utländsk bakgrund i miljonprogramsområden.

Kartläggningen visar att utfallet skiljer sig stort mellan olika stadsdelar. I ytterförorterna är intresset större än i mer välbärgade närförorter.

I Älvsjö har endast 4,3 procent av barnen föräldrar som stannat hemma mot vårdnadsbidrag. I Spånga–Tensta är det nästan tre gånger så många.

I Rinkeby har en stor andel av mammorna med vårdnadsbidrag somalisk bakgrund – en grupp som generellt redan tidigare har lyckats dåligt på arbetsmarknaden.

Vårdnadsbidraget bidrar till att ytterligare försvaga incitamenten att arbeta för grupper som redan tidigare står utanför arbetskraften. Därutöver försvårar det barnens framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Internationell forskning (återkommande i bl.a. OECD:s granskningar av länders integrationspolitik) visar att det är viktigt att barn med annat modersmål går på dagis för att tidigt komma i kontakt med landets språk och därmed klara sig bättre i skola och arbetsliv.
Upplagd av Emil kl. 16:30 0 kommentarer
Etiketter: Integration, Integrationspolitik, vårdnadsbidrag
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: