Rädda 13

torsdagen den 15:e oktober 2009
På EU-konferens i Malmö
Jag har förmånen att befinna mig på det svenska ordförandeskapet EU-konferens på temat Arbetskraftsinvandring och dess utvecklingspotential i Malmö.

Konferensen har två övergripande teman: (1) Arbetskraftsinvandring och (2) den cirkulära migrationens utvecklingspotential. Syftet är att konferensen ska bidra till policyutvecklingen inom EU på dessa två områden: arbetskraftsinvandring, samt cirkulär migration och dess koppling till utveckling.

Det går att ladda ner en hel del bakgrundsmaterial på hemsidan för svenska ordförandeskapet.
Upplagd av Emil kl. 06:38 0 kommentarer
Etiketter: arbetskraftsinvandring, Cirkulär migration, EU, svenka ordförandeskapet
onsdagen den 14:e oktober 2009
Ålder och kön, två angörande faktorer för integration
IFAU har publicerat en studie Invandringsålderns betydelse för social och ekonomisk integration som bland annat visar att ålden vid invandringstillfället är betydelsefull.

Barn som är små när de kommer till Sverige lyckas bättre i skolan än sina äldre syskon, det vet vi sedan tidigare. Rapporten visar att ankomståldern även spelar stor roll för den sociala och ekonomiska integrationen i vuxen ålder. Den som invandrar som tioåring har t.ex. i genomsnitt 6 procentenheter lägre chans att ha ett arbete i 30-årsåldern än ett syskon som föddes samma år som familjen kom till Sverige. Sannolikheten att bilda familj med någon från ursprungslandet ökar med hela 25 procentenheter för den som invandrade som tioåring, jämfört med den som föddes samma år som familjen invandrade.

Hanne C. Kavli och Marjan Nadin från Fafo har på uppdrag av den norska regeringen undersökt hur familjeliv och jämställdhet fungerar i invandrade familjer. Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier ger en intressant inblick i de värderingsskillnader som finns mellan olika invandringsgrupper i t.ex. synen på familjebildning, hemarbete och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Telemarksavisa rapporterar från presentationen av studien.
Upplagd av Emil kl. 16:28 0 kommentarer
Etiketter: Hanne C. Kavli, IFAU, Integration, jämställdhet, Marjan Nadin, Norge
tisdagen den 13:e oktober 2009
Undersökning om danskarnas syn på invandringens effekter
Den danska tankesmedjan CEPOS har undersökt hur danskarna ser på invandringens effekter. Resultatet visar att 47 procent av de tillfrågade tycker att de positiva och negativa effekterna av invandring är jämnt fördelade, medan 32 procent är övervägande negativa och 18 procent övervägande positiva. Mest negativa är befolkningen (70 procent) över invandringens effekt på jämställdhet mellan män och kvinnor.

En slutsats är att befolkningen mer är oroad över de sociala problem som de upplever följer av invandring (arbetslöshet, kriminalitet, problem i skolor) än av olika personers livsstil (religiositet och förhållningssätt till alkohol).

CEPOS menar därför att den negativa inställning som finns till invandring i Danmark beror mer på de sociala problem som befolkningen upplever som en följd av invandringen än av främlingsfientlighet. En mer effektiv rättspolitik, ökat deltagande på arbetsmarknaden och ordning och reda i skolan bör därmed leda till en mer positiv inställning till invandring enligt författarna.
Upplagd av Emil kl. 17:17 0 kommentarer
Etiketter: attityder, CEPOS, Danmark
lördagen den 10:e oktober 2009
Danmarks 24-års-regel gör att ungdomar med utländsk bakgrund flyttar till Sverige
Under perioden 2002-2004 införde Danmark en 24-årsregel, som innebar en rad förslag som begränsar möjligheten att gifta sig med en person utanför EU och bo tillsammans i Danmark. Reglerna påverkar särskilt personer med utländsk bakgrund eftersom det gör det svårare för dem att ingå äktenskap med en partner från ursprungslandet. Socialforskningsinstitutet har studerat konsekvenserna av lagen och kommer fram till flera intressanta resultat.

De strängare reglerna för familjeåterförening har lett till att ungdomar från ”etniska minoriteter” gifter sig senare – och därmed har det skett en minskning av antalet familjeåterföreningar med makar från deras ursprungsländer. Reglerna har däremot inte lett till att fler människor gifter sig med personer bosatta i Danmark – oberoende bakgrund. Äktenskapsmarknaden inom Danmark verkar alltså vara begränsad.

Utvandringen till Sverige bland ”etniska minoritetsgrupper” har ökat. Framför allt är det ungdomar med pakistansk bakgrund som väljer att bo i Sverige.

Läs pressmeddelandet, lyssna på en intervju med Garbi Schmidt om studiens resultat eller ladda ner hela rapporten Ændrede familiesammenføringsregler. Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter?
Upplagd av Emil kl. 13:55 0 kommentarer
Etiketter: 24-årsregel, Danmark
torsdagen den 8:e oktober 2009
ESO presenterar studie av invandringens ekonomiska betydelse
Det påstås ofta i den offentliga debatten att invandringens ekonomiska effekter mörkas. Nu bjuder Expertgruppen för studier i Offentlig Ekonomi (ESO) in till seminarium om Invandringens ekonomiska betydelse.

Inbjudan presenteras som följer:

Ökad invandring av människor i arbetsför ålder är i grunden en tillgång för ekonomin. Invandringens ekonomiska effekter är ändå något som debatteras flitigt. Vilken betydelse har invandringen för de offentliga finanserna? Kan en förändrad invandring underlätta försörjningen av en åldrande befolkning? Dessa frågor behandlar professor Jan Ekberg i en ny rapport till ESO.
Upplagd av Emil kl. 16:50 0 kommentarer
Etiketter: ESO, invandringens ekonomiska effekter, Jan Ekberg
onsdagen den 7:e oktober 2009
Nederländerna inför ännu striktare regler för anhöriginvandring
Nederländerna har länge haft en lagstiftning som ställer krav på integration för att få invandra och stanna permanent i landet. Ett exempel är att den som vill komma till Nederländerna för att gifta sig behöver ha grundläggande språkfärdigheter innan han eller hon tillåts resa till landet.

Nu tänker regeringen införa ytterligare krav.

The new measures are intended to protect both Dutch society and the imported women, as they often are relegated to a position of dependency and subservience when they arrive in the Netherlands, Integration Minister Eberhard van der Laan said.

”Because of their lack of knowledge of the Dutch language, their low level of education and unfamiliarity with institutions, there is a risk that these women will not be adequately able to bring up their children to be proper citizens,” Van der Laan said, adding this may cause children to become school dropouts or criminal.

Migrants will be required to have job training upon arrival in the Netherlands, the news agency said.
Upplagd av Emil kl. 17:38 0 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, integrationskrav, Nederländerna
Mångfald är inget exotiskt
SCBs nya uppgifter om hur stor andel av barn och ungdomar i Sverige som har utländsk bakgrund visar tydligt att invandring och mångfald inte är ett randfenomen utan någonting som präglar hela samhället. Sverige är numera ett av västvärldens stora invandringsländer. 17 procent av alla barn under 18 år har utländsk bakgrund. För 10 år sedan var andelen 13 procent. De senaste fem åren har Sverige haft en lika stor invandring som t.ex. Kanada mätt som andel av befolkningen.
Upplagd av Emil kl. 08:25 0 kommentarer
Etiketter: mångfald, SCB, statistik
tisdagen den 6:e oktober 2009
Medborgarskap ökar sannolikheten för arbete
Min fd. kollega Pieter Bevelander har tillsammans med Ravi Pendakur skrivit ett intressant Working Paper om effekten av medborgarskap, Citizenship, Co-ethnic Populations and Employment Probabilities of Immigrants in Sweden. Jag hade förmånen att läsa en tidigare version på en konferens i somras och överraskades av resultaten. Jag hoppas att fler forskare kommer att ge input och kommentarer på studien vars resultat i högsta grad är policyrelevanta.

Två viktiga resultat av studien:
* acquisition of citizenship makes a real difference to the probability of obtaining employment. Foreign-born men and women who acquire citizenship are far more likely to be employed than those who do not.
* the impact of the co-immigrant population is particularly important for immigrants from Asia and Africa, immigrant groups that also have the lowest employment rate.

Därav drar forskarna slutsatsen att:
* tightening up citizenship regulations may result in decreased employment opportunities for immigrants in receiving countries. This could have the effect of actually increasing social welfare costs.
Upplagd av Emil kl. 17:16 5 kommentarer
Etiketter: medborgarskap, Pieter Bevelander, Ravi Pendakur, Sverige
fredagen den 2:e oktober 2009
Språket viktig faktor för att förklara arbetsmarknadsintegration
Invandrare i Kanada klarar sig sämre idag än under tidigare decennier. En ny rapport, Literacy Matters av Bank Financial group, förklarar det med allt sämre språkkunskaper hos dem som invandrar. Invandrare med svaga färdigheter i engelska eller franska har betydligt lägre sysselsättning och de som har arbete har betydligt lägre inkomster.

Newcomers to Canada are facing significant literacy challenges in the two official languages and it is impairing their labour market outcomes. Weaker-than- desirable proficiency in English and French amongst newcomers is leading to higher unemployment, social isolation, lower earnings and is exposing many immigrants to living in poverty for some period of time after arriving in Canada.
Upplagd av Emil kl. 17:08 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, Kanada, Språk
onsdagen den 30:e september 2009
Nya uppgifter om antalet asylsökande i Europa
Det har kommit nya uppgifter från Eurostat om antalet asylsökande i Europa de två första kvartalen 2009. Ett intressant fenomen är att grupper av asylsökande söker sig till olika länder. Somalier söker asyl i Sverige och Nederländerna, Afghaner främst i Norge och Storbritannien är målet för asylsökande från Zimbabwe.
Upplagd av Emil kl. 16:05 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Eurostat
tisdagen den 29:e september 2009
Integration i Studio ett
Gårdagens Studio ett innehöll två integrationsrelaterade inslag.

Synen på förortsbråken
Om rapporteringen från bilbränder och stenkastning i storstädernas förorter. Medierna utnyttjas av de ungdomar de intervjuar. Det skriver frilansjournalisten Haore Sulaiman på sin blogg. SVT-reportern Christian Catomeris deltar också i samtalet.

Niqab i arbetslivet
Kan man arbeta som lärare eller barnskötare iklädd Niqab den heltäckande slöja som bara visar ögonen på den som bär den? Häromdagen krävde lärarförbunden gemensamt tydliga regler för vad som ska gälla. Nyamko Sabuni, integrationsminister (FP) deltar.
Upplagd av Emil kl. 17:20 0 kommentarer
Etiketter: Christian Catomeris, förorter, Haore Sulaiman, huliganism, niqab, Nyamko Sabuni, Studio ett
fredagen den 25:e september 2009
Svenska nyheter
Skolinspektionen konstaterar i en kvalitetsgranskning att nyanlända elever inte får den utbildning som de har rätt till. Det behövs, enligt inspektionen, kraftfulla insatser för att nyanlända elever med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att nå de nationella målen för skolan.

***

SCB har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet gjort det möjligt att följa utvecklingen av integration på lokal nivå. Det går att ta fram sin egen skräddarsydda statistik på SCB:s hemsida.

Redovisning av statistik på lokal nivå har lett till en hel del kommentarer, där många tar avstamp i faktum att områdena har blivit allt ”invandrartätare”.
Upplagd av Emil kl. 17:13 2 kommentarer
Etiketter: nyanlända elever, SCB, segregation, Skolinspektionen, statistik
onsdagen den 23:e september 2009
Kanada som förebild – igen
Igår var jag på FORES seminarium Därför lyckas Kanada med integrationen. Howard Duncan, chef för The Metropolis Project, berättade om Kanadas framgångsrecept.

Martin Ådahl, chef FORES, försökte pressa Howard Duncan att lyfta fram saker i Kanadas modell som Sverige borde lära sig av, men den rutinerade kanadensaren var försiktig med att plocka ett eller flera framgångsrecept.

Framgångarna i Kanada handlar framförallt om att de väljer sina invandrare, vilket också Hanne Kjöller skriver om i DN.

Under decennier har den svenska invandringen uteslutande bestått av asylsökande och deras familjer. I Kanada utgör den gruppen bara tio procent. Resten har kvalificerat sig genom att ansöka och genom att exempelvis ha en bra utbildning och goda språkkunskaper. Integration för den som frivilligt sökt sig till ett land är förstås något helt annat än den som hals över huvud flytt ifrån någonting. Precis som det är skillnad på om man är professor i franska eller arabisktalande analfabet.

En färsk studie av arbetsmarknadsintegrationen i Kanada och Norge visar också att det är selektionen av invandrare som avgör framgångarna på arbetsmarknaden. Med tanke på förutsättningarna är inte Kanada bättre än Norge på integration, är en av rapportens slutsatser.
Upplagd av Emil kl. 15:32 3 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, FORES, Förebild, Kanada, Norge
måndagen den 21:e september 2009
Budgeten är här!
En reform för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället och en fortsatt stor satsning på jämställdhet är några av Integrations- och jämställdhetsdepartementets delar i statsbudgeten för 2010.

Inom integrationsområdet är det givetvis reformen för nyanlända invandrare som är den stora nyheten.

Regeringen föreslår en reform för att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för nyanlända invandrare. En snabbare etablering ska åstadkommas genom att förstärka den personliga drivkraften att ta ett arbete och delta i arbetsförberedande insatser. En effektiv etableringskedja skapas genom klarare och tydligare ansvarsförhållanden mellan olika aktörer för att bättre ta tillvara den nyanländes kompetens.
Upplagd av Emil kl. 16:45 0 kommentarer
Etiketter: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsbudget
söndagen den 20:e september 2009
Hur mycket mångfald tål demokratin?
I dagens Expressen träder Alia Khalifa fram, tjejen som vill passa barn bakom ett tygskynke.

Jag har burit heltäckande slöja – niqab – sedan i i fjol. Jag tog beslutet efter noggranna studier av islam. Niqab är en del av islam och inte en kulturell sedvänja som många i okunskap hävdar.

I debattartikelns avslutning drar Khalifa en parallell mellan jeans och niqab.

Alla svenskar borde bli skrämda när myndigheter vill råda över människors val av klädsel.

I dag är det niqab, i morgon jeans.

Hanne Kjöller drar den enda möjliga slutsatsen.

Att utbilda sig till lärare är … ingen bra idé för den som inte vill undervisa utan sin niqab.

Barnskötare är heller inget bra yrke. Alia Khalifa säger i radion att hon inte skulle vara beslöjad inomhus med barnen, däremot i kontakten med barnens pappor. Alia Khalifa säger redan där att hon inte kan tänka sig manliga arbetskamrater, att det vid sjukdom inte går att ringa in några manliga vikarier och att pappor vid hämtning måste vänta utanför dörren tills Alia Khalifa bytt om.

Det är orimligt. Alia Khalifa bör byta yrkesbana. Eller garderob.
Upplagd av Emil kl. 16:11 0 kommentarer
Etiketter: Alia Khalifa, hanne kjöller, islam, jämställdhet, mångfald, niqab, religion
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: